Zásady spravedlivého používání

Ve společnosti Skype si přejeme, aby všichni naši zákazníci získali ty nejlepší tarify, známé jako „předplatná“, za co nejnižší možnou cenu. Zásady spravedlivého používání (Fair Usage Policy, „FUP“) slouží jako prevence podvodného používání a zneužívání našich předplatných malou skupinou uživatelů.

V rámci těchto zásad FUP neomezená předplatná společnosti Skype dovolují neomezené volání na pevné linky v příslušných zemích předplatného (s výjimkou zvláštních, prémiových a negeografických telefonních čísel). Neomezené volání na mobilní telefony také může být součástí, pokud je tak uvedeno při koupi. Všechny hovory budou po 2 hodinách trvání odpojeny a je nutné provést opětovné vytočení.

Předplatná společnosti Skype jsou určena pouze pro osobní, individuální, nekomerční použití, a to v souladu s našimi podmínkami použití a těmito zásadami FUP („legitimní použití“). Následující seznam uvádí některé z praktik, které by nebyly považovány za legitimní použití:

  • Používání předplatných pro telemarketing nebo provoz call centra;
  • Prodej minut předplatného dále;
  • Sdílení předplatného mezi uživateli, například prostřednictvím pobočkové ústředny, call centra, počítače nebo jiným způsobem;
  • Volání na čísla (ať už individuálně, sekvenčně či automaticky) za účelem vytváření zisku sobě či jiným osobám prostřednictvím hovorů, s výjimkou jednotlivé firemní komunikace (jak je uvedeno v části 4.1 Podmínek použití);
  • Neobvyklé vzory volání odlišné od běžného individuálního použití předplatného, jako například pravidelné krátké hovory nebo hovory na více čísel během krátkého časového období.

Při určování legitimního použití mohou hrát roli i jiné praktiky a společnost Skype si vyhrazuje právo vzít při určování v úvahu jakékoli nezákonné, abnormální nebo neobvyklé aktivity. Společnost Skype má možnost svůj vztah s vámi ukončit nebo okamžitě pozastavit vaše předplatné, pokud určí, že předplatné používáte v rozporu s těmito zásadami FUP nebo podmínkami společnosti Skype. Je-li to opodstatněné, společnost Skype vás před pozastavením nebo zrušením předplatného na nesprávné používání upozorní a ve vhodných případech vám může nabídnout alternativní předplatné.

© Skype – poslední revize: září 2012