Regler om rimeligt brug

Det er Skypes ønske at give alle sine kunder de bedste abonnementer til den lavest mulige pris. Disse regler om rimeligt brug ("RRB") er udarbejdet med henblik på at forebygge, at nogle få brugere svindler og misbruger vores abonnementer.

Med forbehold af vores RRB er det med Skypes abonnementer med ubegrænset opkald muligt at ringe ubegrænset til fastnettelefoner i de lande, der er omfattet af abonnementet (med undtagelse af opkald til service-, sær- og betalingsnumre og ikke-geografiske numre). Ubegrænset opkald til mobiltelefoner kan også være omfattet i de tilfælde, hvor dette angives på købstidspunktet. Alle samtaler afbrydes efter 2 timers varighed, hvorefter det igen er nødvendigt at ringe op.

Skypes abonnementer er udelukkende til individuelt brug (personlig eller forretningsmæssig kommunikation) i henhold til vores vilkår for anvendelse og disse regler om rimeligt brug ("lovlig brug"). Nedenstående ufuldstændige liste angiver eksempler på brug, der ikke anses for at være lovlig:

  • Brug af abonnementer til telemarketing eller callcenter-foretagender.
  • Videresalg af abonnementsminutter.
  • Deling af abonnementer mellem flere brugere, det være sig via et PBX-anlæg, callcenter, en computer eller på anden måde.
  • Opkald til numre (det være sig enkeltvist, sekventielt eller automatisk), der har til hensigt at skabe indtægt for dig selv eller for andre som følge af opkaldets udførelse, bortset fra opkald der foretages i forbindelse med individuel forretningskommunikation (og i henhold til pkt. 4.1 i Skypes vilkår for anvendelse).
  • Usædvanlige opkaldsmønstre, der afviger fra den normale, individuelle brug af abonnementet, såsom almindelige korte opkald eller opkald til mange numre inden for kort tid.

Skype forbeholder sig ret til at inddrage andre forhold i sin afgørelse af, om der er tale om lovlig brug, herunder enhver form for ulovlig, forbudt, unormal eller usædvanlig aktivitet. Skype kan efter eget valg vælge at afslutte forretningsforholdet til dig eller suspendere dit abonnement med øjeblikkeligt varsel, hvis Skype fastslår, at du anvender dit abonnement i strid med vores RRB eller med Skypes vilkår for anvendelse. Skype vil, så vidt det er muligt, forinden varsle dig om upassende brug, før dit abonnement suspenderes eller opsiges, og Skype kan, såfremt det er passende, tilbyde dig et andet abonnement.

© Skype – Opdateret: September 2012