Skypes politik om beskyttelse af personlige oplysninger

Skype respekterer dine personlige oplysninger og holder dine persondata, trafikdata samt indholdet af din kommunikation fortroligt.

Denne politik om beskyttelse af personlige oplysninger er beregnet til at hjælpe dig med at forstå, hvordan Skype anvender og beskytter de oplysninger, som du afgiver i forbindelse med brugen af Skypes internetkommunikation, Skypes websteder og/eller Skypes produkter, herunder, men ikke begrænset til, "Qik"-brandede produkter.

Bemærk, at Skype nu er en del af Microsoft.

1. HVILKE OPLYSNINGER INDSAMLER OG ANVENDER SKYPE?

Skype indsamler og anvender oplysninger om dig, herunder (men ikke begrænset til) oplysninger inden for følgende kategorier:

(a) Identifikationsoplysninger (f.eks. navn, adresse, telefonnummer, mobilnummer, e-mail-adresse)

(b) Profiloplysninger (f.eks. alder, køn, bopælsland, foretrukne sprog og oplysninger, du selv vælger at lade andre se som en del af din brugerprofil på Skype som nærmere beskrevet i afsnit 6)

(c) Elektroniske identifikationsoplysninger (f.eks. IP-adresser, cookies)

(d) Bank- og betalingsoplysninger (f.eks. kreditkortoplysninger, kontonummer)

(e) Oplysninger vedr. opkaldskvalitet og undersøgelsesresultater.

(f) Oplysninger om din brug af og interaktion med Skype-software, vores produkter og websteder, herunder oplysninger om din computer, platform, enhed og forbindelse, enhedens egenskaber, båndbredde, statistik om visning af sider og trafik til og fra vores websteder, browsertype og registrering af Skype WiFi-aktiverede hotspots samt brugsstatistik

(g) Bestilte og leverede produkter eller tjenester

(h) URL-adresser på videoer, du har valgt at vise i din humørbesked

(i) Skype-testopkald, du foretager til ECHO123 (som optages og afspilles for brugeren og derefter slettes)

(j) Liste over dine kontaktpersoner og relaterede data (du kan vælge, om Skype må bruge dine lister over kontaktpersoner fra andre tjenester til at oprette dine Skype-kontaktpersoner)

(k) Dit brugernavn og din adgangskode til andre e-mail-konti i det omfang, du har angivet sådanne oplysninger og bedt os om at søge efter dine venner på Skype (bemærk, at Skype ikke opbevarer disse oplysninger efter søgningen og ikke anvender dem til andre formål)

(l) Korrespondance mellem dig og Skype

(m) Trafikdata (data, der behandles for at overføre kommunikation eller fakturering heraf, herunder, men ikke begrænset til, oplysninger om opkaldets varighed, nummeret på den opkaldte og den opkaldende part)

(n) Indholdet af chatbeskeder, talebeskeder og videobeskeder (jf. afsnit 12).

(o) Oplysninger om placering, der indhentes via din mobiludbyder eller via den mobilenhed, du bruger. I forbindelse med Qik-produkterne bestemmer du selv, om oplysninger vedrørende din placering skal deles med andre. Din placering vises og deles kun med andre Qik-brugere i henhold til dine indstillinger for beskyttelse af personlige oplysninger. Du kan også oprette oplysninger om placering ved at "geo-tagge" det indsendte indhold med oplysninger om din placering. Tænk dig om, når du administrerer dine indstillinger og angiver oplysninger om placering.

(p) Oplysninger om mobilenheden, f.eks. producentens navn, enhedens modelnummer, operativsystem, udbyderens netværk

(q) Oplysninger om placering og enheds-id, der indhentes fra din enhed, når du søger efter eller opretter forbindelse til et Skype WiFi-kompatibelt hotspot. Disse oplysninger kan bruges til at forbedre registrering af berettigelse til at oprette forbindelse via Skype WiFi og med henblik på at tilbyde, formidle og markedsføre Skype WiFi til dig.

(r) Adgangstokens til andre konti, du har tilknyttet din Skype-konto (som f.eks. din Microsoft-konto eller Facebook). Adgangstokens leveres af den pågældende tjeneste og fungerer som en elektronisk nøgle, der virker som en adgangskode.

2. HVORDAN ANVENDER SKYPE DISSE OPLYSNINGER OG TIL HVILKET FORMÅL?

Vores hovedformål med at indsamle oplysninger er at give dig en sikker, problemfri, effektiv og skræddersyet oplevelse. Skype indsamler og anvender, eller har eksterne serviceudbydere, der på Skypes vegne indsamler og anvender, personlige oplysninger om dig i det omfang, det er tilladt eller nødvendigt for at:

 • ‎‏Levere internetkommunikation, deling af video og andre produkter især med henblik på at formidle den kommunikation og de videoer, du og andre fremstiller, ved hjælp af Skype-softwaren og/eller Skypes produkter
 • skift og tilpas Skype-funktioner og funktionaliteter  
 • Modtage, ekspedere eller levere ordrer, der er afgivet via vores websteder, fakturere dig eller informere dig om ordrestatus
 • Vise opdateringer vedrørende dine seneste aktiviteter vha. Qik-produkterne eller forbindelser til andre Qik-brugere
 • Tilbyde dig andre tjenester (som beskrevet, når vi indsamler oplysningerne)
 • Yde kundesupport til dig og foretage fejlsøgning
 • Sammenligne oplysninger for at kontrollere, at de er nøjagtige
 • Informere dig om opdateringer til og fejl i tjenester
 • Anmode om feedback eller deltagelse i internetbaserede undersøgelser
 • Løse uoverensstemmelser
 • Bekræfte din identitet
 • Tilpasse, måle og forbedre Skype-softwaren og -websteder samt andre Microsoft-produkter og -tjenester
 • Forbedre vores søgefunktion og hjælpe dig med lettere at finde og kontakte andre Skype-brugere
 • Organisere og håndtere Skypes marketing- eller reklameaktiviteter/tilbud, konkurrencer, spil og lignende tiltag
 • Beskytte dine og Skypes interesser, især med henblik på at håndhæve vores servicebetingelser og forebygge og bekæmpe svindel (tilsammen formålene).

3. HVILKE PERSONLIGE OPLYSNINGER VIDEREGIVER VI?

Medmindre andet er angivet herunder, vil Skype ikke sælge, udleje, handle med eller på anden måde overføre personlige oplysninger og/eller trafikdata eller kommunikationsindhold uden for Microsoft og dets kontrollerede datterselskaber og associerede selskaber uden din udtrykkelige tilladelse, medmindre Skype er forpligtet hertil i henhold til gældende lovgivning eller efter henstilling fra kompetente myndigheder. Bemærk, at de oplysninger, du frivilligt gør offentligt tilgængelige under din brugerprofil eller i forummer, diskussionsforummer eller gennem opslag, vil være offentligt tilgængelige og synlige for andre.

Skype er berettiget til at videregive personlige oplysninger for at opfylde lovgivningsmæssige krav, udøve vores juridiske rettigheder eller forsvare os mod søgsmål, for at beskytte Skypes interesser, bekæmpe svindel og for at håndhæve vores politikker eller for at beskytte andre personers rettigheder, ejendom eller sikkerhed.

For at give dig de Skype-produkter du har anmodet om, deler Skype af og til, såfremt dette er nødvendigt, dine personlige oplysninger og trafikdata med Skypes koncernselskaber, leverandører, partnerudbydere og/eller agenter, f.eks. PSTN-VoIP-gatewayudbyderen, udbydere af WiFi-adgang, distributører af Skype-softwaren og/eller Skype-produkter og/eller eksterne bankinstitutioner eller andre leverandører af betalingstjenester, e-mail-tjenester, analysetjenester, kundesupport eller værtstjenester. Skype vil altid kræve, at disse tredjeparter træffer de nødvendige administrative og tekniske foranstaltninger med henblik på at beskytte dine personlige oplysninger og trafikdata og overholde relevant lovgivning.

Nogle Skype-produkter kan være (i) co-brandede; (ii) tilgængelige via hjemmesiden for en af vores partnervirksomheder; og/eller (iii) understøttet gennem en partnervirksomhed. Hvis du tilmelder dig eller bruger sådanne produkter, accepterer du samtidig, at både Skype og partnervirksomheden kan gøre brug af personlige oplysninger, som indsamles igennem brug af produktet, og du erklærer dig indforstået med, at partnervirksomhedens brug af dine personlige oplysninger kan være underlagt partnervirksomhedens politik om beskyttelse af personlige oplysninger. Skype kan tilbyde sine produkter i forbindelse med andre websteder eller tjenester eller kan indgå i samarbejde med andre onlinetjenester for at tilbyde dig det kombinerede resultat af begge produkter/tjenester eller ekstra tjenester og fordele. Med henblik på at afgøre, om det kombinerede tilbud er noget for dig, kan Skype, såfremt du har givet din tilladelse hertil, matche din e-mailadresse, og e-mailadresserne på dine kontaktpersoner, med de e-mailadresser, du har oplyst til tredjepartswebstedet/tjenesteudbyderen.

Hvis du er medlem af Skype Manager, har Skype Manager-administratoren, såfremt du har givet din tilladelse hertil, adgang til detaljerede oplysninger om aktiviteten på din Skype-konto, herunder oplysninger om trafikdata, køb og overførsler. Du kan til enhver tid trække din tilladelse tilbage ved at ændre indstillingerne på din kontoside på www.skype.com. Hvis du angiver personlige oplysninger, herunder dit navn og din stilling med henblik på medtagelse i Skype Manager-oversigten, accepterer du, at andre medlemmer af Skype Manager har adgang til disse oplysninger.

Hvis du indtaler en besked på en anden Skype-brugers voicemail, kan beskeden blive videresendt til en tredjepartsudbyder (hvis den person, du ringer til, er tilmeldt en tjeneste, der konverterer voicemails til sms-beskeder) og blive konverteret til tekst. Denne konverteringsproces indebærer i yderst sjældne tilfælde, at systemanalytikere får adgang til beskeden. Ved at bruge voicemail-produktet giver du tilladelse til, at din voicemail-besked behandles af Skype og Skypes tjenesteudbyder.

Skype, Skypes lokale partner eller den operatør eller virksomhed, der tilvejebringer din kommunikation, kan videregive personlige oplysninger, kommunikationsindhold og/eller trafikdata til rets-, politi- eller statsmyndigheder, der på et berettiget grundlag anmoder om sådanne oplysninger. Skype vil yde rimelig bistand og tilvejebringe oplysninger for at imødekomme en sådan anmodning, og du accepterer hermed, at vi videregiver sådanne oplysninger.

Oplysninger, der indsamles af eller sendes til Skype og/eller Microsoft kan opbevares og behandles i USA eller i et andet land, hvor Microsoft eller dets associerede selskaber, datterselskaber eller tjenesteudbydere har faciliteter. I denne forbindelse, eller med henblik på at dele eller videregive oplysninger i overensstemmelse med nærværende artikel 4, forbeholder Skype sig ret til at overføre oplysninger ud af dit land. Ved at bruge Skype-softwaren, Skypes websteder eller Skypes produkter indvilger du i alle sådanne overførsler af oplysninger ud af dit land. Microsoft overholder safe harbor-principperne mellem USA og EU og safe harbor-principperne mellem USA og Schweiz, der er fastlagt af det amerikanske handelsministerium vedrørende indsamling, anvendelse og opbevaring af data fra Det Europæiske Økonomiske Samarbejdsområde (EØS) og Schweiz. Der findes yderligere oplysninger om safe harbor-programmet på www.export.gov/safeharbor, hvor du også kan se vores certificering.

Efterhånden som Microsoft udvikler sin forretningsvirksomhed, kan Microsoft vælge at købe eller sælge datterselskaber eller forretningsenheder. Ved alle sådanne transaktioner, hvor Skype eller størstedelen af dets aktiver opkøbes af tredjepart, vil personlige oplysninger om Skype-brugere almindeligvis være et af de overførte forretningsaktiver. Vi forbeholder os ret til at inkludere dine personlige oplysninger ved en sådan overførsel til tredjepart.

4. HVAD ER COOKIES OG GIFS, OG HVORDAN ANVENDER SKYPE DEM?

Hovedpunkter

Ved at bruge Skypes websteder og/eller software giver du dit samtykke til anvendelse af cookies. Du kan til enhver tid vælge at afvise cookies enten ved at ændre dine browserindstillinger, hvis dette er muligt i den browser, du bruger, eller ved at ophøre med at bruge Skypes websteder og/eller software eller ved at anvende de pågældende funktioner til at fravælge cookies. Du skal være opmærksom på, at visse funktioner kun er tilgængelige via brug af cookies, og at disse funktioner måske ikke vil være tilgængelige, hvis du vælger ikke at acceptere cookies.

4.1 Hvad er cookies og gifs?

4.1.1. Cookies

Cookies er små filer med tekststrenge (tegn), der sendes fra et websteds server til din browser. Den pågældende cookie kan indeholde et entydigt id, men den indeholder ikke nogen personlige oplysninger som f.eks. dit navn eller din e-mail-adresse. Skype kan anvende cookies, når du besøger Skypes websteder, bruger Skype-softwaren eller besøger andre websteder, hvor Skype annoncerer. Skype-softwareklientens browser eller din internetbrowser opbevarer den pågældende cookie på din computers harddisk, og webstedet kan få adgang til den under dit næste besøg. Andre websteder kan også sende cookies til din browser, men disse websteder har ikke tilladelse til at se oplysningerne fra Skypes cookie.

En typisk Skype-cookie kan f.eks. se sådan her ud:
SC=LC=en:CCY=EUR:CC=UK:TZ=+1:VER=0/1.3.0.13/:TS=1105405660:TM=103841368

SC står for Skype Cookie (cookie-navnet)
LC er det foretrukne sprog for vores websted
CCY er den foretrukne valuta for vores websted
CC er en landekode
TZ er tidszonen
VER er den version af Skype-softwareklienten, som brugeren kører
TS angiver tidspunktet for afsendelsen af cookien
TM angiver, hvornår cookien blev ændret

4.1.2. Gifs

Skypes websider og klientgrænseflader kan indeholde clear gifs, som også kaldes web-beacons og tracking pixel. Gifs er små grafikbilleder med et entydigt id, der bruges til at tælle, hvor mange gange du besøger siden (men de indeholder ikke personhenførbare oplysninger). Skype kan endvidere benytte clear gifs i vores HTML-baserede e-mails for at se, hvilke e-mails der åbnes og reageres på. På den måde kan vi evaluere, hvor effektive bestemte kommunikationsformer er, og hvor effektive vores kampagner er.

4.2 Hvilken type cookies anvender Skype?

Skype anvender sessionscookies, permanente cookies og Local Shared Objects (Flash-cookies).

Sessionscookies er midlertidige cookies eller entydige id'er, der er tilknyttet din browser i den tid, du besøger Skypes websteder eller Skype-softwareklientområdet. Når du lukker browseren, forsvinder sessionscookie-id'et, og oplysningerne om dit besøg gemmes ikke.

Permanente cookies bliver i din browser, også efter du har lukket den, og kan anvendes af browseren ved senere besøg på webstedet.

Local Shared Objects eller "Flash-cookies" er cookies, der er skrevet vha. Adobe Flash-teknologien. Denne type cookies gemmes på computeren på samme måde som andre cookies, men kan ikke på samme måde administreres på browserniveau.

4.3 Sådan anvender Skype cookies

Skype anvender sine egne cookies til flere forskellige formål, herunder til at:

1. Genkende dig, når du logger på, og til at forstå, hvordan du fandt hen til vores websted, så vi kan være sikre på, at du får relevant kundeindhold og oplysninger. For eksempel:

 • Hvis du kom hen til vores websted, fordi du klikkede på et link for at få flere oplysninger om abonnementspakker i USA, kan vi sørge for, at det indhold, du ser, er relevant for de pågældende tilbud.
 • Vi kan se, hvilken tidszone du befinder dig i, så dine opkaldslister vises korrekt.
 • Hvis dit sidste køb var med moms, kan vi sørge for, at alle priser fremover vises inkl. moms.
 • Hvis din cookie blev indstillet for lang tid siden, er vi klar over, at du ikke er en ny bruger, og viser dig derfor ikke indhold, der er beregnet til nye brugere, som f.eks. siderne "Sådan bruger du Skype".

2. Huske dine valgte indstillinger, såsom:

 • Det sprog, du har valgt at få vist vores websted på
 • Den valuta, du har valgt at få vist vores priser i.

3. Bekæmpe svindel

4. Informere Skype om, hvilken version af Skype-softwareklienten, du bruger, så vi kan gøre dig opmærksom på nye softwareopdateringer og guide dig til de relevante afsnit med hjælp

5. Gøre det muligt for dig at logge på din konto og dine kontotjenester via Skype-softwareklienten

6. Levere interne analyser og kundeanalyser samt at indhente statistiske oplysninger og målinger for vores websteder, som f.eks. antal besøgende og sidevisninger

7. Overvåge effektiviteten af vores reklame- og markedsføringskampagner og udføre undersøgelser for at hjælpe os med at forbedre vores produkter og websteder

8. Implementere sikkerhedstiltag som f.eks. "time-out", når du ikke har været logget på din konto i en periode

9. Udfylde din Skype-klient med oplysninger på en af dine Skype-kontaktpersoner i de tilfælde, hvor personen har inviteret dig til at registrere dig på Skype

10. Levere videoindhold til dig

11. Tilvejebringe de Skype-reklamer, der er mest relevante for dig, når du besøger andre websteder, der viser Skype-reklamer.

4.4 Cookies fra tredjeparter

Ud over Skypes cookies kan Skypes analyse-, annoncerings- og associerede partnere også oprette og få adgang til cookies på din computer, når du anvender Skype-softwareklienten eller besøger et Skype-websted, og de kan indsamle oplysninger om dine onlineaktiviteter på tværs af websteder og onlinetjenester.

4.4.1 Analyser

Skype anvender analysepartnere, herunder Omniture, Google Analytics og Flurry Analytics til indsamling af anonyme statistiske og analytiske oplysninger om brugernes anvendelse af Skype-websteder og softwareklienter. Analysepartnerne indsamler og behandler f.eks. oplysninger om sidevisninger og klik på vores websteder, hvilke søgemaskiner og søgeord der bruges til at finde vores websteder, hvilke links der klikkes på på vores websteder, oplysninger om klientfejl og -nedbrud og andre lignende oplysninger. Oplysningerne anvendes ikke til at spore din videre færd ud på andre websteder eller til at identificere dig.

4.4.2 Annoncering

Skype-reklamer og tredjepartsreklamer, der vises i Skype-softwaren, Skype-produkter og på tredjepartswebsteder, formidles af Microsoft Advertising eller andre nøje udvalgte annonceringspartnere ("annonceringspartnere").

Skype og Skypes annonceringspartnere kan anvende ikke-personhenførbare oplysninger, som du har angivet i din Skype-profil eller angivet på anden måde til Skype, som f.eks. din alder, dit køn, dit sprog og bopælsland samt oplysninger om din tilknytning til og brug af Skypes websteder, software og produkter med henblik på at kunne levere reklamer, der kunne tænkes at have din interesse, og for at hjælpe os med at evaluere og forbedre vores reklamekampagner. Skype og Skypes annonceringspartnere anvender muligvis cookies og/eller webbeacons (gifs) til at indsamle disse oplysninger.

4.4.3. Affiliates

Med Skype-affiliatenetværkets programpartner kan tredjeparter introducere andre til Skype. Vores affiliates kan sende cookies til din computer for at modtage oplysninger, (a) når du klikker på et Skype-relateret link på en af vores affiliatepartneres websteder, og/eller (b) når du foretager et køb på Skypes websted, med henblik på at betale provision til den pågældende affiliatepartner. Hvis du senere besøger Skypes websted direkte, kan vores affiliatenetværks programpartner genkende dig og belønne det eksterne affiliatepartnerwebsted, der henviste dig til vores websted. Disse cookies ligger uden for Skypes kontrol. Du kan indhente flere oplysninger på webstedet for vores affiliatenetværkspartner Commission Junctions på adressen: http://www.cj.com/privacy

4.4.4. Andet tredjepartsindhold

Skypes websteder kan af og til indeholde widgets eller integreret videoindhold fra tredjeparter som f.eks. YouTube. Når du ser denne type indhold eller bruger en sådan widget, accepterer du muligvis cookies fra disse websteder. Denne type cookies ligger uden for vores kontrol, og du bør indhente yderligere oplysninger fra den pågældende tredjeparts websted.

4.5 Valg for indstillinger af cookies

Vi anbefaler, at du ikke begrænser eller blokerer cookies, da det kan påvirke funktionaliteten af vores websteder og produkter. Hvis du alligevel vælger at gøre det, kan du se herunder, hvilke indstillinger du kan vælge imellem. Du kan også finde omfattende oplysninger om cookies på www.aboutcookies.org.

4.5.1 Cookies i browseren

Hjælpefunktionen i værktøjslinjen i de fleste browsere indeholder oplysninger om, hvordan du kan indstille browseren til at blokere for nye cookies, vise en meddelelse, når du modtager en ny cookie, slette eller helt deaktivere cookies.

Du kan deaktivere cookies i Skype-softwarens browser ved at: Åbne Skype-softwareklienten, gå til indstillingen Privatliv og fjerne markeringen i afkrydsningsfeltet "Accepter Skype Browser Cookies".

4.5.2 Local Shared Objects (Flash-cookies)

Du kan administrere brugen af Flash-cookies via http://www.macromedia.com/support/documentation/en/flashplayer/help/settings_manager.html.

Du kan også administrere Flash-cookies via din egen browser alt afhængig af, hvor ny en version af Internet Explorer (eller anden browser) du bruger. Du kan også besøge Adobes websted på http://kb2.adobe.com/cps/526/52697ee8.html

4.5.3 Analyser

Hvis du vil fravælge cookies fra Omniture, kan du gå ind på: https://smetrics.skype.com/optout.html

Hvis du vil fravælge cookies fra Google Analytics, kan du gå ind på: http://tools.google.com/dlpage/gaoptout

4.5.4 Browserindstillinger til "Do Not Track" og sporingsbeskyttelse.

Nogle nyere browsere har indbyggede "Do Not Track"-funktioner. Når de er slået til, sender de fleste af disse funktioner et signal eller en indstilling for de websteder, du besøger, som angiver, at du ikke ønsker at blive sporet. Disse websteder (eller tredjepartsindhold på dem) kan fortsat udføre aktiviteter, som du muligvis opfatter som sporing, selvom du har angivet denne indstilling, afhængigt af det enkelte websteds praksis for beskyttelse af personlige oplysninger.  Da der endnu ikke er en fælles opfattelse af, hvordan man fortolker DNT-signalet, reagerer Microsoft i øjeblikket ikke på DNT-signaler fra browseren på sine egne websteder eller onlinetjenester eller på tredjepartswebsteder eller onlinetjenester, hvor Microsoft leverer annoncer eller indhold eller på anden måde har mulighed for at indsamle oplysninger.  Vi vil fortsat arbejde sammen med onlineindustrien om at definere en fælles opfattelse af, hvordan man behandler DNT-signaler.   I mellemtiden kan brugerne fortsat fravælge målrettede reklamer fra Microsoft som beskrevet nedenfor.

Internet Explorer (version 9 og nyere) har en funktion, der kaldes Sporingsbeskyttelse, som hjælper med at forebygge, at de websteder, du besøger, automatisk sender oplysninger om dit besøg til leverandører af tredjepartsindhold. Når du tilføjer en liste for sporingsbeskyttelse, blokerer Internet Explorer indhold fra tredjeparter, herunder cookies, fra alle websteder på listen over websteder, der skal blokeres. Når du begrænser opkald til disse websteder, begrænser Internet Explorer de oplysninger, som disse tredjepartswebsteder kan indsamle om dig. Du kan få mere at vide om lister for sporingsbeskyttelse og funktionen "Do Not Track" ved at læse Erklæring om beskyttelse af personlige oplysninger for Internet Explorer eller Internet Explorer Hjælp.

5. Dine reklamevalg

5.1 Tredjepartsreklamer

Skype-websteder og nogle Skype-softwareklienter kan aktivere tredjepartsreklamer, der leveres af Microsoft Advertising. Disse reklamer kan, for at vise indhold, der kan tænkes at være interessant for dig, være målrettet ud fra ikke-personhenførbare oplysninger fra din Skype-profil (herunder profiloplysninger fra tilknyttede Microsoft-konti), som f.eks. alder, køn, bopælsland og foretrukne sprog, samt andre oplysninger, som Microsoft Advertising indsamler uden for Skype-softwareklienten. Microsoft Advertising kan f.eks. anvende de samme browser cookies, som Microsoft-websteder har placeret, for at forbedre målretningen af reklamer i Skype-softwareklienten. For at få mere at vide om, hvordan Microsoft Advertising indsamler og bruger oplysninger til at målrette reklamer på Skype og anden ejendom, herunder hvordan de bruger oplysninger, der indsamles fra Skype, såsom alder og køn og andre informationer, der indsamles som led i levering af reklamer til eller på vegne af Skype for at målrette reklamer på anden ejendom, kan du se Fortrolighedserklæring for Microsoft Advertising Statement.

Du kan fravælge brugen af Microsofts målrettede reklamer i enhver Skype-softwareklient, der aktiverer målrettede reklamer – dog med undtagelse af den nye Skype-klient, der kører på Windows 8 – ved at gå til indstillingen Privatliv i Skype-softwareklienten. Selvom du fravælger målrettede reklamer, vil du fortsat modtage reklamer baseret på dit bopælsland, foretrukne sprog og placering af IP-adresse, men der anvendes ikke andre former for oplysninger til målretning af reklamer. For så vidt angår den nye Skype-klient, der kører på Windows 8, kan du fravælge at modtage målrettede reklamer fra Microsoft Advertising via din browser ved at gå ind på http://choice.live.com/advertisementchoice, eller NAI- eller DAA-webstederne beskrevet nedenfor. Der findes yderligere oplysninger om, hvordan Microsoft Advertising indsamler og anvender oplysninger, i Tillæg om beskyttelse af personlige oplysninger for Microsoft Advertising Supplement.

Microsoft Advertising kan i visse tilfælde formidle reklamer i Skype-softwareklienten fra andre onlineannonceringsnetværk. I nogle tilfælde kan disse tredjeparter også placere cookies på din computer og indsamle oplysninger om dine onlineaktiviteter på websteder eller onlinetjenester. Disse virksomheder omfatter, men er ikke begrænset til: 24/7 Real Media, aCerno,Inc, AdBlade, AdConion, AdFusion, Advertising.com, AppNexus, Bane Media, Brand.net, CasaleMedia, Collective Media, Fox Interactive, Interclick, Millennial, ROI Media, SpecificMedia, Tribal Fusion, ValueClick, Yahoo!, YuMe og Zumobi. Såfremt du har fravalgt at modtage målrettede reklamer i Skype-klienten som beskrevet ovenfor, videregiver Skype ikke nogen profiloplysninger til annoncører i forbindelse med annonceanmodningen. Da disse tredjeparter imidlertid kan anbringe cookies på din computer, som formidler deres egen målretning, vil ovennævnte beskrevne fravælgelsesfunktion i Skype ikke nødvendigvis hindre reklamemålretning fra nævnte virksomheder. Virksomhederne tilbyder muligvis en metode til at fravælge målrettede reklamer via deres cookies. Du kan finde yderligere oplysninger ved at klikke på virksomhedernes navne ovenfor og følge linkene til deres respektive websteder. Mange af dem er også medlem af Network Advertising Initiative (NAI) eller Digital Advertising Alliance (DAA), som begge giver en let metode til at fravælge målrettede reklamer fra deltagende virksomheder.

6. DIN BRUGERPROFIL

Din brugerprofil består af de oplysninger, du angav ved registrering eller senere, som vises under din Skype-profil i Skype-softwareklienten, i Skype-telefonbogen og på kontosiden med dine personlige oplysninger på www.skype.com. Brugerprofilen kan bl.a. bestå af dit Skype-brugernavn, fulde navn, adresse, fastnet- og mobilnumre, køn, fødselsdato, land, sprog, URL-adresse til en evt. "om mig"-side samt andre oplysninger, du beslutter at lade andre se. Du får adgang til din brugerprofil via menuen Skype i Skype-softwareklienten eller ved at logge på din konto på www.skype.com. Under brugerprofilen kan du se, ændre eller tilføje oplysninger, fjerne ikke-obligatoriske oplysninger og se, hvilke indstillinger du har for privatliv.

Hvis du anvender Qik-produkterne, har du en Qik-brugerprofil. Når du streamer videoer, overfører videoer eller sender beskeder, vises dit brugernavn og eventuelt dit for- og efternavn (valgfrit). Afhængigt af dine indstillinger for beskyttelse af personlige oplysninger, kan det indhold, som du sender til Qik, blive videredistribueret på internettet og via andre mediekanaler og vil derfor kunne ses af andre. Du kan få adgang til din profil via din konto på www.qik.com, hvor du kan se, udfylde eller ændre oplysninger samt fjerne ikke-obligatoriske oplysninger. Du kan ændre dine indstillinger for deling i menuen Indstillinger i Qik-softwareprogrammet.

7. TILKNYTTEDE WEBSTEDER OG TREDJEPARTSPROGRAMMER

Skypes websteder kan indeholde links, hvormed du kan forlade Skypes websted og opnå adgang til et andet websted. Tilknyttede websteder er ikke underlagt Skypes kontrol, og disse websteder kan have andre politikker om beskyttelse af personlige oplysninger. Skypes politik om beskyttelse af personlige oplysninger gælder kun for personlige oplysninger, der er indhentet via webstederne eller via din brug af Skype-softwaren, Skype-produkterne og/eller din tilknytning til Skype, og Skype råder dig derfor til at være forsigtig, når du indtaster personlige oplysninger online. Skype påtager sig intet ansvar og ingen erstatningspligt for disse andre websteder.

Hvis du bruger nogen af ekstrafunktionerne (Extras), plug-ins eller tredjepartsprogrammer sammen med Skype-softwaren eller tredjepartsprogrammer eller produkter, der indarbejder eller integrerer Skype-softwaren ("programmer"), kan udbyderen af sådanne programmer få adgang til visse personlige oplysninger om dig. Skype bestemmer ikke og kan ikke bestemme, hvordan den pågældende programudbyder anvender personlige oplysninger, der er indsamlet i forbindelse med sådanne programmer. Sørg for at læse enhver politik om beskyttelse af personlige oplysninger og andre gældende vilkår for anvendelse af programmet, inden du installerer det.

8. HVORDAN BESKYTTER SKYPE DINE PERSONLIGE OPLYSNINGER?

Skype vil træffe hensigtsmæssige administrative og tekniske foranstaltninger for at beskytte de personlige oplysninger og trafikdata, der er modtaget eller indsamlet, og på behørig vis overholde gældende forpligtelser og undtagelser i henhold til den relevante lovgivning. Dine personlige oplysninger og trafikdata er kun tilgængelige for bemyndigede medarbejdere hos Microsoft eller dets associerede selskaber, datterselskaber eller serviceudbydere, som har brug for at have adgang til disse oplysninger for at kunne udføre deres arbejde.

Skype kan anvende automatiseret scanning i chatbeskeder og sms'er for (a) at identificere mulig spam og eller (b) at identificere URL-adresser, som tidligere er blevet mærket som spam-, svindel- eller phishing-links. Skype kan i begrænsede tilfælde indhente og manuelt gennemgå chat- eller sms-beskeder i forbindelse med Skypes tiltag til forebyggelse af spam. Skype kan efter eget skøn blokere eller afvise levering af mistænkt spam og fjerne mistænkelige links fra meddelelser.

9. PERSONLIGE OPLYSNINGER OM VENNER

Du kan invitere dine venner til at tilmelde sig Skype. Hvis du ønsker at bruge Skypes henvisningsfunktion, omdirigeres du til en webside, hvor du kan tilføje en eller flere e-mail-adresser i en onlineformular. De oplysninger, der indtastes i denne formular, anvendes udelukkende til automatisk at generere en e-mail-besked til disse potentielle Skype-brugere. Når du indtaster dine venners e-mail-adresse, bekræfter du samtidigt, at dine venner har givet samtykke til videregivelse af deres oplysninger. Det er muligt, at Skype i den invitation, der sendes til din ven, nævner dig som den person, der står bag henvisningen, og Skype medtager dit navn, din e-mail-adresse og/eller dit telefonnummer i invitationen.

10. KONTAKT TIL DIG

Skype kan fra tid til anden opfordre dig til at fortælle om dine oplevelser, og disse oplysninger vil blive anvendt til kvalitetsmåling og kvalitetsforbedring. Du er på intet tidspunkt forpligtet til at give sådanne oplysninger. Alle oplysninger, der frivilligt angives i feedbackformularer på webstedet eller i undersøgelser, som du deltager i, anvendes til at vurdere denne feedback og forbedre Skype-softwaren, samt Skype- og andre Microsoft-produkter eller -websteder.

Skype kan kontakte dig for at sende meddelelser til dig om fejl og forhold vedrørende tjenesten. Skype forbeholder sig desuden ret til via e-mail, Skype-softwaren eller sms at orientere dig om eventuelle krav, der er knyttet til din anvendelse af Skype-softwaren, Skype-webstederne og/eller Skype-produkterne, herunder uden begrænsning påstande om brud på tredjeparts rettigheder.

Skype kan sende beskeder via e-mail eller sms for at fortælle dig, at en person har forsøgt at kontakte dig. Skype kan også bruge e-mail, sms eller Skype-softwaren til at holde dig ajour med nyheder om Skype-softwaren og Skype-produkter, som du har købt, og/eller til at informere dig om andre produkter fra Skype eller andre Skype-relaterede oplysninger. Du kan fravælge at modtage sådanne beskeder og/eller kampagneorienterede (a) e-mails ved at klikke på afmeldingslinket i den e-mail-besked, du modtager, eller ved at ændre meddelelsesindstillingerne på din kontoside på www.skype.com, og (b) sms'er ved at følge anvisningerne i den sms, du modtager.

Hvis du har registreret dig som bruger af eller anvender co-brandede Skype-produkter, kan vores samarbejdspartnere på Skypes vegne sende e-mails eller sms'er til dig.

11. HVORDAN KAN DU FÅ ADGANG TIL ELLER ÆNDRE DINE PERSONLIGE OPLYSNINGER?

Du har ret til at få adgang til og, hvor det er relevant, til at ændre dine personlige oplysninger. Nogle af oplysningerne kan du se og redigere online ved at logge ind på din kontoside på www.skype.com eller www.qik.com. Vi reagerer på ønsker om at se, rette, tilføje eller fjerne dine personlige oplysninger inden for et rimeligt tidsrum, og efter at vi har bekræftet din identitet.

Skype vil gøre alt, hvad der med rimelighed kan forventes, for at imødekomme ønsker om sletning af personlige oplysninger, medmindre det i henhold til lovgivning eller af hensyn til legitime forretningsformål er nødvendigt, at vi opbevarer oplysningerne. Bemærk, at det på grund af peer-to-peer-netværkets tekniske egenskaber nogle gange kan tage op til to uger, før dit Skype-id er helt fjernet fra peer-to-peer-netværket. I denne periode vil dine oplysninger muligvis fortsat vises ved søgninger i telefonbogen.

12. HVOR LÆNGE OPBEVARER SKYPE DINE PERSONLIGE OPLYSNINGER?

Skype opbevarer dine oplysninger, så længe det er nødvendigt for at: (1) Opfylde formålene (som defineret i artikel 2 i denne politik om beskyttelse af personlige oplysninger) eller (2) overholde gældende lovgivning, anmodninger fra myndigheder samt relevante henstillinger fra kompetente domstole.

Opbevaring af chatbeskeder, talebeskeder og videobeskeder (kun Skype-softwareprogrammet til internetkommunikation)

Indholdet af dine chatbeskeder, talebeskeder og videobeskeder (under ét "beskeder") kan opbevares af Skype med henblik på (a) at formidle og synkronisere dine beskeder og (b) at give dig mulighed for at hente beskederne og oversigterne, hvor dette er muligt. Alt afhængigt af hvilken type det er, opbevares beskeder normalt af Skype i maks. 30 til 90 dage, medmindre andet er tilladt eller påkrævet ved lov. Denne opbevaring letter leveringen af beskeder, når brugeren er offline, og muliggør synkronisering af beskeder mellem enheder. For så vidt angår chatbeskeder har du, hvis du har sammenkædet din Skype- og din Microsoft-konto, mulighed for at gemme hele chatoversigten i en længere periode. I så fald kan dine chatbeskeder opbevares i din Outlook.com Messaging-mappe, indtil du selv sletter dem. For så vidt angår videobeskeder kan du også vælge at gemme beskederne i en længere periode, hvis de er sendt af et Premium-medlem.

Skype vil træffe de nødvendige tekniske og sikkerhedsmæssige foranstaltninger for at beskytte dine oplysninger. Du indvilliger ved din anvendelse af dette produkt i opbevaringen af dine chatbeskeder, talebeskeder og videobeskeder som beskrevet herover.

13. MICROSOFT-KONTO

Microsoft-konto (tidligere kendt som Windows Live ID og Microsoft Passport) er en tjeneste, der giver dig mulighed for at logge på produkter (herunder Skype), websteder og tjenester fra Microsoft og udvalgte Microsoft-partnere.

Hvis du har en Skype-konto, kan du knytte den til en Microsoft-konto for at se dine kontakter og andre oplysninger fra begge konti på ét sted. Hvis du vælger at knytte din Skype-konto til din Microsoft-konto, kan Outlook.com-brugere, der kommunikerer med dig eller tilføjer dig til deres kontakter, blive inviteret til at få kontakt med dig på Skype.

For at få yderligere oplysninger om Microsoft-konto, herunder hvordan du kan oprette og bruge en Microsoft-konto, hvordan du redigerer kontooplysninger, og hvordan vi indsamler og bruger oplysninger vedrørende en Microsoft-konto, kan du se Fortrolighedserklæringen for Microsoft-konto privacy statement.

14. BØRN

Skypes websteder og softwareklienter er ikke beregnet eller designet til at tiltrække brugere under 13 år. Vi opfordrer forældre til at involvere sig i deres børns aktiviteter på nettet for at sikre, at der ikke indsamles oplysninger fra et barn uden forældrenes tilladelse.

15. MOBILBESKEDER

Når du bruger Skype på din telefon, kan Skype anvende beskedtjenester for den pågældende telefon til at gøre dig opmærksom på indgående opkald, chatbeskeder og andre beskeder, når du ikke aktivt bruger eller kører Skype-applikationen. Disse tjenester kan leveres af tredjeparter. For eksempel vil beskeder, der sendes til Apple-enheder, benytte Apple Push Notification-tjenesten.

Beskedtjenester kan modtage oplysninger om den, der ringer op, den der sender beskeden og om indholdet i beskeden som en del af formidlingen af tjenesten og kan anvende oplysningerne i overensstemmelse med de for serviceudbyderen gældende vilkår og betingelser og politik om beskyttelse af personlige oplysninger. Skype er ikke ansvarlig for oplysninger, der indsamles af tredjepartsbeskedtjenester.

Hvis du ikke ønsker, at tredjepartsbeskedtjenester skal modtage besked om indgående Skype-opkald og beskeder, kan du deaktivere funktionen under Indstillinger>Beskeder>Skype.

16. KAN DENNE POLITIK OM BESKYTTELSE AF PERSONLIGE OPLYSNINGER ÆNDRES?

Skype opdaterer fra tid til anden denne politik om beskyttelse af personlige oplysninger som følge af ændringer i vores software og/eller produkter og feedback fra vores kunder. Når vi foretager ændringer i denne politik om beskyttelse af personlige oplysninger på skype.com/go/privacy, opdaterer vi datoen efter "Opdateret" nederst på siden. Såfremt der er væsentlige ændringer i denne politik om beskyttelse af personlige oplysninger eller i den måde, hvorpå vi anvender dine personlige oplysninger, gør vi dig opmærksom på sådanne ændringer, før de implementeres via et opslag eller ved at kontakte dig direkte. Du accepterer, at din fortsatte brug af Skype-softwaren eller Skype-produkterne efter et sådant varsel, udgør din accept af vores politik om beskyttelse af personlige oplysninger. Vi opfordrer dig til regelmæssigt at gennemlæse denne politik om beskyttelse af personlige oplysninger for at holde dig ajour med, hvordan Skype indsamler, anvender og beskytter dine oplysninger.

17. HVORDAN KAN DU KONTAKTE SKYPE?

Hvis du vil kontakte Skype vedrørende "Skype"-brandede produkter eller software, skal du sende en anmodning om support til vores kundesupportteam. Hvis du vil kontakte Skype vedrørende "Qik"-brandede produkter eller software, skal du sende en anmodning om support til http://support.qik.com.
Skype Software S.à r.l / Skype Communications S.à r.l.
23-29 Rives de Clausen
L-2165 Luxembourg
Luxembourg
Kun for Skype Manager-medlemmer i USA:
Skype Inc.
3210 Porter Drive
Palo Alto, CA 94304, USA

© Skype og/eller Microsoft – sidst opdateret: Januar 2014