Skypes politik om beskyttelse af personlige oplysninger

Skype Privacy Policy

Skype respekterer dine personlige oplysninger og holder dine persondata, trafikdata samt indholdet af din kommunikation fortroligt.

Denne politik om beskyttelse af personlige oplysninger er beregnet til at hjælpe dig med at forstå, hvordan Skype bruger og beskytter de oplysninger, du afgiver i forbindelse med brugen af Skypes kommunikation på internettet, Skypes websteder og/eller Skypes produkter.

Bemærk, at Skype nu er en del af Microsoft.

1. HVILKE OPLYSNINGER INDSAMLER OG ANVENDER SKYPE?

Skype indsamler og anvender oplysninger om dig, herunder (men ikke begrænset til) oplysninger inden for følgende kategorier:

(a) Identifikationsoplysninger (f.eks. navn, adresse, telefonnummer, mobilnummer, mailadresse)

(b) Profiloplysninger (f.eks. alder, køn, bopælsland, foretrukne sprog og oplysninger, du selv vælger at lade andre se som en del af din brugerprofil på Skype, som nærmere beskrevet i afsnit 6)

(c) Elektroniske identifikationsoplysninger (f.eks. IP-adresser, cookies)

(d) Bank- og betalingsoplysninger (f.eks. kreditkortoplysninger, kontonummer)

(e) Oplysninger vedr. opkaldskvalitet og undersøgelsesresultater.

(f) Oplysninger om din brug af og interaktion med Skypes software, vores produkter, websteder og marketingmateriale, herunder oplysninger om din computer, platform, enhed og forbindelse, enhedens egenskaber, båndbredde, statistik om visning af sider, destination for opkald og trafik til og fra vores websteder, browsertype og registrering af Skype WiFi-aktiverede hotspots samt brugsstatistik

(g) Bestilte og leverede produkter eller tjenester

(h) URL-adresser på videoer, du har valgt at vise i din humørbesked

(i) Skype-testopkald, du foretager til ECHO123 (som optages og afspilles for brugeren og derefter slettes)

(j) Liste over dine kontakter og relaterede data (du kan vælge, om Skype må bruge dine lister over kontakter fra andre tjenester til at oprette dine Skype-kontakter)

(k) Dit brugernavn og din adgangskode til andre mailkonti i det omfang, du har angivet sådanne oplysninger og bedt os om at søge efter dine venner på Skype (bemærk, at Skype ikke opbevarer disse oplysninger efter søgningen og ikke anvender dem til andre formål)

(l) Korrespondance mellem dig og Skype

(m) Trafikdata (data, der behandles for at overføre kommunikation eller fakturering heraf, herunder, men ikke begrænset til, oplysninger om opkaldets varighed, nummeret på den opkaldte og den opkaldende part)

(n) Indholdet af chatbeskeder, talebeskeder og videobeskeder (jf. afsnit 12).

(o) Oplysninger om placering, der indhentes via din mobiludbyder eller via den mobilenhed, du bruger, og som beskrevet i afsnit 16 nedenfor.

(p) Oplysninger om mobilenheden, f.eks. producentens navn, enhedens modelnummer, operativsystem, udbyderens netværk.

q) Oplysninger om placering, enheds-id og standard-id for WiFi-netværk, som din enhed registrerer, når du søger efter eller opretter forbindelse til et WiFi-hotspot.

(r) Adgangstokens til andre konti, du har tilknyttet din Skype-konto (som f.eks. din Microsoft-konto eller Facebook). Adgangstokens leveres af den pågældende tjeneste og fungerer som en elektronisk nøgle, der virker som en adgangskode.

2. HVORDAN ANVENDER SKYPE DISSE OPLYSNINGER OG TIL HVILKET FORMÅL?

Vores hovedformål med at indsamle oplysninger er at give dig en sikker, problemfri, effektiv og skræddersyet oplevelse. Skype indsamler og anvender, eller har eksterne serviceudbydere, der på Skypes vegne indsamler og anvender, personlige oplysninger om dig i det omfang, det er tilladt eller nødvendigt for at:

 • ‎‏Levere internetkommunikation, deling af video og andre produkter især med henblik på at formidle den kommunikation og de videoer, du og andre fremstiller, ved hjælp af Skype-softwaren og/eller Skypes produkter
 • Ændre og tilpasse Skype-funktioner og funktionaliteter
 • Modtage, ekspedere eller levere ordrer, der er afgivet via vores websteder, fakturere dig eller informere dig om ordrestatus
 • Tilbyde dig andre tjenester (som beskrevet, når vi indsamler oplysningerne)
 • Yde kundesupport til dig og foretage fejlsøgning
 • Sammenligne oplysninger for at kontrollere, at de er nøjagtige
 • Informere dig om opdateringer til og fejl i tjenester
 • Anmode om feedback eller deltagelse i internetbaserede undersøgelser
 • Løse uoverensstemmelser
 • Bekræfte din identitet
 • Tilpasse, måle og forbedre Skype-softwaren og -webstederne samt andre Microsoft-produkter og -tjenester
 • Forbedre vores søgefunktion og hjælpe dig med lettere at finde og kontakte andre Skype-brugere
 • Organisere og håndtere Skypes marketing- eller reklameaktiviteter/tilbud, konkurrencer, spil og lignende tiltag
 • Tilbyde bestemt Skype-software og bestemte funktioner og websteder gratis ved hjælp af reklamer (se afsnit 5 for yderligere oplysninger); og
 • beskytte dine og Skypes interesser, især med henblik på at håndhæve vores Vilkår for anvendelse og forebygge og bekæmpe svindel (tilsammen benævnt formålene).

3. HVILKE PERSONLIGE OPLYSNINGER VIDEREGIVER VI?

Medmindre andet er angivet herunder, vil Skype ikke sælge, udleje, handle med eller på anden måde overføre personlige oplysninger og/eller trafikdata eller kommunikationsindhold uden for Microsoft og dets kontrollerede datterselskaber og associerede selskaber uden din udtrykkelige tilladelse, medmindre Skype er forpligtet hertil i henhold til gældende lovgivning eller efter henstilling fra kompetente myndigheder. Bemærk, at de oplysninger, du frivilligt gør offentligt tilgængelige under din brugerprofil eller i forummer, diskussionsforummer eller gennem opslag, vil være offentligt tilgængelige og synlige for andre.

Vi kan få adgang til, videregive og bevare personlige data, herunder dit private indhold (f.eks. indholdet af dine chatbeskeder, gemte videobeskeder, voicemails eller filoverførsler), når vi mener, at dette er nødvendigt for at: Overholde gældende lov eller opfylde gyldige juridiske krav fra kompetente myndigheder, herunder politiet eller andre offentlige myndigheder; beskytte vores kunder, f.eks. for at forhindre spam eller forsøg på at bedrage vores brugere, eller for at forhindre tab af menneskeliv eller alvorlig personskade; opretholde og vedligeholde sikkerheden på vores websteder og for vores produkter og tjenester, herunder forebygge eller afværge angreb på vores it-systemer eller netværk; beskytte vores rettigheder eller ejendomsret, herunder håndhævelse af betingelserne for anvendelse af vores websteder, produkter eller tjenester. Hvis vi modtager oplysninger, som indikerer, at en person bruger vores produkter til at handle med stjålne intellektuelle eller fysiske ejendomsrettigheder tilhørende Skype eller Microsoft, vil vi dog ikke selv undersøge en kundes private kommunikation eller dokumenter, men videregive sagen til politiet.

Skype deler af og til, såfremt dette er nødvendigt, dine personlige oplysninger og trafikdata med Skypes koncernselskaber, leverandører, partnerudbydere og/eller agenter for at levere de Skype-produkter, du har anmodet om. f.eks. PSTN-VoIP-gatewayudbyderen, udbydere af WiFi-adgang, distributører af Skype-softwaren og/eller Skype-produkter og/eller eksterne bankinstitutioner eller andre leverandører af betalingstjenester, mailtjenester, analysetjenester, kundesupport eller værtstjenester. Skype vil altid kræve, at disse tredjeparter træffer de nødvendige administrative og tekniske foranstaltninger med henblik på at beskytte dine personlige oplysninger og trafikdata og overholde relevant lovgivning.

Nogle Skype-produkter kan være (i) co-brandede; (ii) tilgængelige via hjemmesiden for en af vores partnervirksomheder; og/eller (iii) understøttet gennem en partnervirksomhed. Hvis du tilmelder dig eller bruger sådanne produkter, accepterer du samtidig, at både Skype og partnervirksomheden kan gøre brug af personlige oplysninger, som indsamles igennem brug af produktet, og du erklærer dig indforstået med, at partnervirksomhedens brug af dine personlige oplysninger kan være underlagt partnervirksomhedens politik om beskyttelse af personlige oplysninger. Skype kan tilbyde sine produkter i forbindelse med andre websteder eller tjenester eller kan indgå i samarbejde med andre onlinetjenester for at tilbyde dig det kombinerede resultat af begge produkter/tjenester eller ekstra tjenester og fordele. Med henblik på at afgøre, om det kombinerede tilbud er noget for dig, kan Skype, såfremt du har givet din tilladelse hertil, matche din mailadresse, og mailadresserne på dine kontakter, med de mailadresser, du har oplyst til tredjepartswebstedet/tjenesteudbyderen.

Hvis du er medlem af Skype Manager, har Skype Manager-administratoren, såfremt du har givet din tilladelse hertil, adgang til detaljerede oplysninger om aktiviteten på din Skype-konto, herunder oplysninger om trafikdata, køb og overførsler. Du kan til enhver trække din tilladelse tilbage ved at ændre indstillingerne på din kontoside på www.skype.com. Hvis du angiver personlige oplysninger, herunder dit navn og din stilling, med henblik på medtagelse i Skype Manager-oversigten, accepterer du, at andre medlemmer af Skype Manager har adgang til disse oplysninger.

Skype, Skypes lokale partner eller den operatør eller virksomhed, der tilvejebringer din kommunikation, kan videregive personlige oplysninger, kommunikationsindhold og/eller trafikdata til rets-, politi- eller statsmyndigheder, der på et berettiget grundlag anmoder om sådanne oplysninger. Skype kan yde rimelig bistand og tilvejebringe oplysninger for at imødekomme en sådan anmodning, og du accepterer hermed, at vi videregiver sådanne oplysninger.

Oplysninger, der indsamles af eller sendes til Skype og/eller Microsoft kan opbevares og behandles i USA eller i et andet land, hvor Microsoft eller dets associerede selskaber, datterselskaber eller tjenesteudbydere har faciliteter. I denne forbindelse, eller med henblik på at dele eller videregive oplysninger i overensstemmelse med nærværende artikel 4, forbeholder Skype sig ret til at overføre oplysninger ud af dit land. Ved at bruge Skype-softwaren, Skypes websteder eller Skypes produkter indvilger du i alle sådanne overførsler af oplysninger ud af dit land. Microsoft overholder safe harbor-principperne mellem USA og EU og safe harbor-principperne mellem USA og Schweiz, der er fastlagt af det amerikanske handelsministerium vedrørende indsamling, anvendelse og opbevaring af data fra Det Europæiske Økonomiske Samarbejdsområde (EØS) og Schweiz. Du kan se yderligere oplysninger om Safe Harbor-programmet og se vores certificering på www.export.gov/safeharbor.

Efterhånden som Microsoft udvikler sin forretningsvirksomhed, kan Microsoft vælge at købe eller sælge datterselskaber eller forretningsenheder. Ved alle sådanne transaktioner, hvor Skype eller størstedelen af dets aktiver opkøbes af tredjepart, vil personlige oplysninger om Skype-brugere almindeligvis være et af de overførte forretningsaktiver. Vi forbeholder os ret til at inkludere dine personlige oplysninger ved en sådan overførsel til tredjepart.

4. 5. HVAD ER COOKIES OG GIFS, OG HVORDAN ANVENDER SKYPE DEM?

Hovedpunkter

Ved at bruge Skypes websteder og/eller software giver du dit samtykke til anvendelse af cookies. Du kan til enhver tid vælge at afvise cookies enten ved at ændre dine browserindstillinger, hvis dette er muligt i den browser, du bruger, eller ved at ophøre med at bruge Skypes websteder og/eller software eller ved at anvende de pågældende funktioner til at fravælge cookies. Du skal være opmærksom på, at visse funktioner kun er tilgængelige via brug af cookies, og at disse funktioner måske ikke vil være tilgængelige, hvis du vælger ikke at acceptere cookies.

4.1 Hvad er cookies og gifs?

4.1.1. Cookies

Cookies er små filer med tekststrenge (tegn), der sendes fra et websteds server til din browser. Den pågældende cookie kan indeholde et entydigt id, men den indeholder ikke nogen personlige oplysninger som f.eks. dit navn eller din mailadresse. Skype kan anvende cookies, når du besøger Skypes websteder, bruger Skype-softwaren eller besøger andre websteder, hvor Skype annoncerer. Skype-softwareklientens browser eller din internetbrowser opbevarer den pågældende cookie på din computers harddisk, og webstedet kan få adgang til den under dit næste besøg. Andre websteder kan også sende cookies til din browser, men disse websteder har ikke tilladelse til at se oplysningerne fra Skypes cookie.

En typisk Skype-cookie kan f.eks. se sådan her ud:
SC=LC=en:CCY=EUR:CC=UK:TZ=+1:VER=0/1.3.0.13/:TS=1105405660:TM=103841368

SC står for Skype Cookie (cookie-navn)
LC er det foretrukne sprog til vores websted
CCY er den foretrukne valuta for vores websted
CC er en landekode
TZ er tidszone
VER er den Skype-softwareklientversion, som brugeren kører
TS er tidspunktet for angivelse af cookien
TM er tidspunktet for, hvornår cookien er blevet ændret

4.1.2. Andre lignende teknologier

Skypes websider og klientgrænseflader kan indeholde clear gifs, web-beacons, tracking pixels og andre lignende elektroniske billeder til at levere cookies på vores websteder og gøre det muligt at se antallet af brugere, der har besøgt siderne. Derudover bruger vi disse billeder i vores HTML-baserede mails, så vi kan se, hvilke mails der er blevet åbnet og fulgt op på, ligesom de gør det muligt for os at genkende dig og se hvordan du bruger vores websteder som følge af disse handlinger. Dette giver os mulighed for at måle effektiviteten af visse kommunikationstiltag og registrere effektiviteten af vores marketingkampagner. Vi kan skræddersy din online-oplevelse og komme med anbefalinger baseret på din aktivitet.

4.2 Hvilken type cookies anvender Skype?

Skype anvender sessionscookies, permanente cookies og Local Shared Objects (Flash-cookies).

Sessionscookies er midlertidige cookies eller entydige id'er, der er tilknyttet din browser i den tid, du besøger Skypes websteder eller Skype-softwareklientområdet. Når du lukker browseren, forsvinder sessionscookie-id'et, og oplysningerne om dit besøg gemmes ikke.

Permanente cookies bliver i din browser, også efter du har lukket den, og kan anvendes af browseren ved senere besøg på webstedet.

Local Shared Objects eller "Flash-cookies" er cookies, der er skrevet vha. Adobe Flash-teknologien. Denne type cookies gemmes på computeren på samme måde som andre cookies, men kan ikke på samme måde administreres på browserniveau.

4.3 Sådan anvender Skype cookies

Skype anvender sine egne cookies til flere forskellige formål, herunder til at:

1. Genkende dig, når du logger på, og til at forstå, hvordan du fandt hen til vores websted, så vi kan være sikre på, at du får relevant kundeindhold og oplysninger. For eksempel:

 • Hvis du kom hen til vores websted, fordi du klikkede på et link for at få flere oplysninger om abonnementspakker i USA, kan vi sørge for, at det indhold, du ser, er relevant for de pågældende tilbud.
 • Vi kan se, hvilken tidszone du befinder dig i, så dine opkaldslister vises korrekt.
 • Hvis dit sidste køb var med moms, kan vi sørge for, at alle priser fremover vises inkl. moms.
 • Hvis din cookie blev indstillet for lang tid siden, er vi klar over, at du ikke er en ny bruger, og viser dig derfor ikke indhold, der er beregnet til nye brugere, som f.eks. siderne "Sådan bruger du Skype".

2. Huske dine valgte indstillinger, såsom:

 • Det sprog, du har valgt at få vist vores websted på
 • Den valuta, du har valgt at få vist vores priser i.

3. Bekæmpe svindel

4. Informere Skype om, hvilken version af Skype-softwareklienten, du bruger, så vi kan gøre dig opmærksom på nye softwareopdateringer og guide dig til de relevante afsnit med hjælp

5. Gøre det muligt for dig at logge på din konto og dine kontotjenester via Skype-softwareklienten

6. Levere interne analyser og kundeanalyser samt at indhente statistiske oplysninger og målinger for vores websteder, som f.eks. antal besøgende og sidevisninger

7. Overvåge effektiviteten af vores reklame- og markedsføringskampagner og udføre undersøgelser for at hjælpe os med at forbedre vores produkter og websteder

8. Implementere sikkerhedstiltag som f.eks. "time-out", når du ikke har været logget på din konto i en periode

9. Udfylde din Skype-klient med oplysninger på en af dine Skype-kontakter i de tilfælde, hvor personen har inviteret dig til at registrere dig på Skype

10. Levere videoindhold til dig

11. Vise de Skype-reklamer, der er mest relevante for dig, når du besøger andre websteder, der viser Skype-reklamer.

4.4 Cookies fra tredjeparter

Ud over Skypes cookies kan Skypes analyse-, annonceringspartnere og associerede partnere også oprette og få adgang til cookies på din computer, når du anvender Skype-softwareklienten eller besøger et Skype-websted, og de kan indsamle oplysninger om dine onlineaktiviteter på tværs af websteder og onlinetjenester.

4.4.1 Analyser

Skype anvender analysepartnere, herunder Omniture, Google Analytics, HockeyApp og Flurry Analytics til indsamling af anonyme statistiske og analytiske oplysninger om brugernes anvendelse af Skypes websteder og softwareklienter. Analysepartnerne indsamler og behandler f.eks. oplysninger om sidevisninger og klik på vores websteder, hvilke søgemaskiner og søgeord der bruges til at finde vores websteder, hvilke links der klikkes på på vores websteder, oplysninger om klientfejl og -nedbrud og andre lignende oplysninger. Hvis du er gået ind på vores websted via et link i en mail, vi har sendt dig, kan disse analyser blive anvendt til effektivt at målrette mails, vi sender til dig i fremtiden. Oplysningerne anvendes ikke til at spore din videre færden på andre websteder.

4.4.2 Annoncering

Skype-reklamer og tredjepartsreklamer, der vises i Skypes softwaren, Skypes produkter og på tredjepartswebsteder, formidles af Microsoft Advertising eller andre nøje udvalgte annonceringspartnere ("annonceringspartnere").

Skype og Skypes annonceringspartnere kan anvende oplysninger, der ikke kan identificere dig som person og som du har angivet i din Skype-profil eller angivet på anden måde til Skype, f.eks. din alder, dit køn, dit sprog og bopælsland samt oplysninger om din tilknytning til og brug af Skypes websteder, software og produkter med henblik på at kunne levere reklamer, der kunne tænkes at have din interesse, og for at hjælpe os med at evaluere og forbedre vores reklamekampagner. Skype og Skypes annonceringspartnere anvender muligvis cookies og/eller web-beacons (gifs) til at indsamle disse oplysninger.

4.4.3. Affiliateprogram

Med Skype-affiliatenetværkets programpartner kan tredjeparter introducere andre til Skype. Vores affiliates kan sende cookies til din computer for at modtage oplysninger, (a) når du klikker på et Skype-relateret link på en af vores affiliatepartneres websteder, og/eller (b) når du foretager et køb på Skypes websted, med henblik på at betale provision til den pågældende affiliatepartner. Hvis du senere besøger Skypes websted direkte, kan vores affiliatenetværks programpartner genkende dig og belønne det eksterne affiliatepartnerwebsted, der henviste dig til vores websted. Disse cookies ligger uden for Skypes kontrol. Du kan indhente flere oplysninger på webstedet for vores affiliatenetværkspartner Commission Junctions på adressen: http://www.cj.com/privacy

4.4.4. Andet tredjepartsindhold

Skypes websteder kan af og til indeholde widgets eller integreret videoindhold fra tredjeparter som f.eks. YouTube. Når du ser denne type indhold eller bruger en sådan widget, accepterer du muligvis cookies fra disse websteder. Denne type cookies ligger uden for vores kontrol, og du bør indhente yderligere oplysninger fra den pågældende tredjeparts websted.

4.5 Valg for indstillinger af cookies

Vi anbefaler, at du ikke begrænser eller blokerer cookies, da det kan påvirke funktionaliteten af vores websteder og produkter. Hvis du alligevel vælger at gøre det, kan du se herunder, hvilke indstillinger du kan vælge imellem. Du kan også finde omfattende oplysninger om cookies på www.aboutcookies.org.

4.5.1 Cookies i browseren

Hjælpefunktionen i værktøjslinjen i de fleste browsere indeholder oplysninger om, hvordan du kan indstille browseren til at blokere for nye cookies, vise en meddelelse, når du modtager en ny cookie, slette eller helt deaktivere cookies.

Du kan deaktivere cookies i Skype-softwarens browser ved at: Åbne Skype-softwareklienten, gå til indstillingen Privatliv og fjerne markeringen i afkrydsningsfeltet "Accepter Skype Browser Cookies".

4.5.2 Local Shared Objects (Flash-cookies)

Du kan administrere brugen af Flash-cookies via http://www.macromedia.com/support/documentation/.

Du kan også administrere Flash-cookies via din egen browser alt afhængig af, hvor ny en version af Internet Explorer (eller anden browser) du bruger. Du kan også besøge Adobes websted på http://kb2.adobe.com/cps/526/52697ee8.html

4.5.3 Analyser

Hvis du vil fravælge cookies fra Omniture, kan du gå ind på: https://smetrics.skype.com/optout.html

Hvis du vil fravælge cookies fra Google Analytics, kan du gå ind på: http://tools.google.com/dlpage/gaoptout

Hvis du vil fravælge cookies fra Flurry Analytics, kan du gå ind på: http://www.flurry.com/user-opt-out.html

4.5.4 Browserindstillinger til "Do Not Track" og sporingsbeskyttelse.

Nogle nyere browsere har indbyggede "Do Not Track"-funktioner. Når de er slået til, sender de fleste af disse funktioner et signal eller en indstilling til de websteder, du besøger, som angiver, at du ikke ønsker at blive sporet. Disse websteder (eller tredjepartsindhold på dem) kan fortsat udføre aktiviteter, som du muligvis opfatter som sporing, selvom du har angivet denne indstilling, afhængigt af det enkelte websteds praksis for beskyttelse af personlige oplysninger.  Da der endnu ikke er en fælles opfattelse af, hvordan man fortolker DNT-signalet, reagerer Microsoft i øjeblikket ikke på DNT-signaler fra browseren på sine egne websteder eller onlinetjenester eller på tredjepartswebsteder eller onlinetjenester, hvor Microsoft leverer annoncer eller indhold eller på anden måde har mulighed for at indsamle oplysninger.  Vi vil fortsat arbejde sammen med onlinebranchen om at definere en fælles opfattelse af, hvordan DNT-signaler behandles. I mellemtiden kan brugerne fortsat fravælge målrettede reklamer fra Microsoft som beskrevet nedenfor.

Internet Explorer (version 9 og nyere) har en funktion, der kaldes Sporingsbeskyttelse, som hjælper med at forebygge, at de websteder, du besøger, automatisk sender oplysninger om dit besøg til leverandører af tredjepartsindhold. Når du tilføjer en liste for sporingsbeskyttelse, blokerer Internet Explorer indhold fra tredjeparter, herunder cookies, fra alle websteder på listen over websteder, der skal blokeres. Når Explorer begrænser signaler til disse websteder, begrænses de oplysninger, som disse tredjepartswebsteder kan indsamle om dig. Du kan få mere at vide om lister for sporingsbeskyttelse og funktionen "Do Not Track" ved at læse Erklæring om beskyttelse af personlige oplysninger for Internet Explorer  eller Internet Explorer Hjælp.

5. DINE REKLAMEVALG

Skypes websteder og nogle Skype-softwareklienter indeholder tredjepartsreklamer, der leveres af Microsoft Advertising og vores annonceringspartnere. Vi kan anvende oplysninger, der ikke kan identificere dig som person og som du har givet til Skype, f.eks. din alder, dit køn, dit sprog og bopælsland, som du har angivet i din Skype-profil, samt oplysninger om din tilknytning til og brug af Skypes websteder, software og produkter, herunder destination for dine opkald, med henblik på at kunne levere reklamer, der kunne tænkes at have din interesse, og for at hjælpe os med at evaluere og forbedre vores reklamekampagner og tilbud.

Disse reklamer kan også målrettes ud fra andre oplysninger, som Microsoft Advertising indsamler uden for Skypes websteder og software. Microsoft Advertising kan f.eks. anvende de samme cookies i browseren, som er angivet af Microsoft-websteder for at forbedre målretningen af reklamer i Skype-softwareklienten.


Hvis du vil vide mere om, hvordan Microsoft Advertising indsamler og bruger oplysninger til at målrette reklamer på Skype og andre platforme, herunder hvordan de bruger oplysninger, der indsamles fra Skype, såsom alder og køn og andre informationer, der indsamles som led i levering af reklamer til eller på vegne af Skype for at målrette reklamer på andre platforme, kan du se Microsoft Advertising erklæring om beskyttelse af fortrolige oplysninger

Hvis du logger på Skype med en Microsoft-konto eller en Skype-konto, som du har sammenkædet med en Microsoft-konto, kan du fravælge modtagelse af målrettede reklamer fra Microsoft Advertising ved at gå til http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkID=286759.

Du kan også fravælge at modtage adfærdsmålrettede reklamer fra Microsoft og andre reklamebureauer ved at besøge følgende websteder:

1.  I USA:

2.  I Europa:

3.  I Canada:

Desuden kan du, i nogle af de versioner af Skype-softwaren, der tillader målrettede reklamer, fravælge målrettede reklamer fra Microsoft, som vises i softwaren, ved at gå til indstillinger for beskyttelse af personlige oplysninger i softwaren eller menuen med kontoindstillinger. Selvom du fravælger målrettede reklamer, vil du fortsat modtage reklamer baseret på dit bopælsland, foretrukne sprog og placering af IP-adresse, men der anvendes ikke andre former for oplysninger til målretning af reklamer.

Microsoft Advertising kan i visse tilfælde formidle reklamer i Skype-softwareklienten fra andre onlineannonceringsnetværk. I nogle tilfælde kan disse tredjeparter også placere cookies på din computer og indsamle oplysninger om dine onlineaktiviteter på websteder eller onlinetjenester. Disse virksomheder omfatter, men er ikke begrænset til: 24/7 Real Media, aCerno,Inc, AdBlade, AdConion, AdFusion, Advertising.com, AppNexus, Bane Media, Brand.net, CasaleMedia, Collective Media, Interclick, Millennial, ROI Media, SpecificMedia, Tribal Fusion, ValueClick, Yahoo!, YuMe og Zumobi. Såfremt du har fravalgt at modtage målrettede reklamer i Skype-klienten som beskrevet ovenfor, videregiver Skype ikke nogen profiloplysninger til annoncører i forbindelse med annonceanmodningen. Da disse tredjeparter imidlertid kan anbringe cookies på din computer, som formidler deres egen målretning, vil ovennævnte beskrevne fravælgelsesfunktion i Skype ikke nødvendigvis hindre reklamemålretning fra nævnte virksomheder. Virksomhederne tilbyder muligvis en metode til at fravælge målrettede reklamer via deres cookies. Du kan finde yderligere oplysninger ved at klikke på virksomhedernes navne ovenfor og følge linkene til deres respektive websteder. Mange af dem er også medlem af Network Advertising Initiative (NAI) eller Digital Advertising Alliance (DAA), som begge giver en let metode til at fravælge målrettede reklamer fra deltagende virksomheder.

6. DIN BRUGERPROFIL

Din brugerprofil består af de oplysninger, du angav ved registrering eller senere, som vises under din Skype-profil i Skype-softwareklienten, i Skype-telefonbogen og på kontosiden med dine personlige oplysninger på www.skype.com. Brugerprofilen kan bl.a. bestå af dit Skype-brugernavn, fulde navn, adresse, fastnet- og mobilnumre, køn, fødselsdato, land, sprog, URL-adresse til en evt. "om mig"-side samt andre oplysninger, du beslutter at lade andre se. Du får adgang til din brugerprofil via menuen "Skype" i Skype-softwareklienten eller ved at logge på din konto på www.skype.com. Under brugerprofilen kan du se, ændre eller tilføje oplysninger, fjerne ikke-obligatoriske oplysninger og se, hvilke indstillinger du har for privatliv.

7. TILKNYTTEDE WEBSTEDER OG TREDJEPARTSPROGRAMMER

Skypes websteder kan indeholde links, hvormed du kan forlade Skypes websted og opnå adgang til et andet websted. Tilknyttede websteder er ikke underlagt Skypes kontrol, og disse websteder kan have andre politikker om beskyttelse af personlige oplysninger. Skypes politik om beskyttelse af personlige oplysninger gælder kun for personlige oplysninger, der er indhentet via webstederne eller via din brug af Skype-softwaren, Skype-produkterne og/eller din tilknytning til Skype, og Skype råder dig derfor til at være forsigtig, når du indtaster personlige oplysninger online. Skype påtager sig intet ansvar og ingen erstatningspligt for disse andre websteder.

Hvis du bruger nogen af ekstrafunktionerne (Extras), plug-ins eller tredjepartsprogrammer sammen med Skype-softwaren eller tredjepartsprogrammer eller produkter, der indarbejder eller integrerer Skype-softwaren ("programmer"), kan udbyderen af sådanne programmer få adgang til visse personlige oplysninger om dig. Skype bestemmer ikke og kan ikke bestemme, hvordan den pågældende programudbyder anvender personlige oplysninger, der er indsamlet i forbindelse med sådanne programmer. Sørg for at læse enhver politik om beskyttelse af personlige oplysninger og andre gældende vilkår for anvendelse af programmet, inden du installerer det.

8. HVORDAN BESKYTTER SKYPE DINE PERSONLIGE OPLYSNINGER?

Skype vil træffe hensigtsmæssige administrative og tekniske foranstaltninger for at beskytte de personlige oplysninger og trafikdata, der er modtaget eller indsamlet, og på behørig vis overholde gældende forpligtelser og undtagelser i henhold til den relevante lovgivning. Dine personlige oplysninger og trafikdata er kun tilgængelige for bemyndigede medarbejdere hos Microsoft eller dets associerede selskaber, datterselskaber eller serviceudbydere, som har brug for at have adgang til disse oplysninger for at kunne udføre deres arbejde.

Skype kan anvende automatiseret scanning i chatbeskeder og sms'er for (a) at identificere mulig spam og/eller (b) at identificere URL-adresser, som tidligere er blevet mærket som spam-, svindel- eller phishing-links, eller (c) for at beskytte Skypes software, produkter eller kunder. Skype kan i begrænsede tilfælde indhente og manuelt gennemgå chat- eller sms-beskeder i forbindelse med disse tiltag. Skype kan efter eget skøn blokere eller afvise levering af mistænkt spam og fjerne mistænkelige links eller indhold fra meddelelser.

9. PERSONLIGE OPLYSNINGER OM VENNER

Du kan invitere dine venner til at tilmelde sig Skype. Hvis du ønsker at bruge Skypes henvisningsfunktion, omdirigeres du til en webside, hvor du kan tilføje en eller flere mailadresser i en onlineformular. De oplysninger, der indtastes i denne formular, anvendes udelukkende til automatisk at generere en mail til disse potentielle Skype-brugere. Når du indtaster dine venners mailadresser, bekræfter du samtidigt, at dine venner har givet samtykke til videregivelse af deres oplysninger. Det er muligt, at Skype i den invitation, der sendes til din ven, nævner dig som den person, der står bag henvisningen, og Skype medtager dit navn, din mailadresse og/eller dit telefonnummer i invitationen.

10. KONTAKT TIL DIG

Skype kan fra tid til anden opfordre dig til at fortælle om dine oplevelser, og disse oplysninger vil blive anvendt til kvalitetsmåling og kvalitetsforbedring. Du er på intet tidspunkt forpligtet til at give sådanne oplysninger. Alle oplysninger, der frivilligt angives i feedbackformularer på webstedet eller i undersøgelser, som du deltager i, anvendes til at vurdere denne feedback og forbedre Skype-softwaren, samt Skype- og andre Microsoft-produkter eller -websteder.

Skype kan kontakte dig for at sende meddelelser til dig om fejl og serviceanliggender. Skype forbeholder sig desuden ret til via mail, Skype-softwaren eller sms at orientere dig om eventuelle krav, der er knyttet til din anvendelse af Skype-softwaren, Skype-webstederne og/eller Skype-produkterne, herunder uden begrænsning påstande om brud på tredjeparts rettigheder.

Skype kan sende beskeder via mail eller sms for at fortælle dig, at en person har forsøgt at kontakte dig. Skype kan også bruge mail, sms eller Skype-softwaren til at holde dig ajour med nyheder om Skype-softwaren og Skype-produkter, som du har købt og/eller til at informere dig om andre produkter fra Skype eller andre Skype-relaterede oplysninger. Du kan fravælge at modtage beskeder og/eller kampagneorienterede (a) mails ved at klikke på afmeldingslinket i den mail, du modtager, eller ved at ændre meddelelsesindstillingerne på din kontoside på www.skype.com og (b) sms'er ved at følge instruktionerne i den sms, du modtager.

Hvis du har registreret dig som bruger af eller anvender co-brandede Skype-produkter, kan vores samarbejdspartnere på vores vegne sende mails eller sms'er til dig.

11. HVORDAN KAN DU FÅ ADGANG TIL ELLER ÆNDRE DINE PERSONLIGE OPLYSNINGER?

Du har ret til at få adgang til og, hvor det er relevant, til at ændre dine personlige oplysninger. Nogle af oplysningerne kan du se og redigere online ved at logge ind på din kontoside på www.skype.com. Vi reagerer på ønsker om at se, rette, tilføje eller fjerne dine personlige oplysninger inden for et rimeligt tidsrum og efter at vi har bekræftet din identitet.

Skype vil gøre alt, hvad der med rimelighed kan forventes, for at imødekomme ønsker om sletning af personlige oplysninger, med‏mindre det i henhold til lovgivning eller af hensyn til legitime forretningsformål er nødvendigt, at vi opbevarer oplysningerne. Bemærk, at det på grund af peer-to-peer-netværkets tekniske egenskaber nogle gange kan tage op til to uger, før dit Skype-id er helt fjernet fra peer-to-peer-netværket. I denne periode vil dine oplysninger muligvis fortsat vises ved søgninger i telefonbogen.

12. HVOR LÆNGE OPBEVARER SKYPE DINE PERSONLIGE OPLYSNINGER?

Skype opbevarer dine oplysninger, så længe det er nødvendigt for at: (1) Opfylde formålene (som defineret i artikel 2 i denne politik om beskyttelse af personlige oplysninger) eller (2) overholde gældende lovgivning, anmodninger fra myndigheder samt relevante henstillinger fra kompetente domstole.

Opbevaring af chatbeskeder, talebeskeder og videobeskeder

Dine chatbeskeder (IM), voicemail og videobeskeder, herunder alle medier, som du deler via vores chat-funktioner, f.eks. videoer, billeder eller din placering på et kort (samlet kaldet "beskeder") kan blive gemt af Skype (a) for at formidle og synkronisere dine meddelelser og (b) for at gøre det muligt for dig og modtagerne at se beskederne. Beskeder opbevares normalt af Skype i maks. 30 til 90 dage, medmindre andet er tilladt eller påkrævet ved lov.

13. MICROSOFT-KONTO

Microsoft-konto (tidligere kendt som Windows Live ID og Microsoft Passport) er en tjeneste, der giver dig mulighed for at logge på produkter (herunder Skype), websteder og tjenester fra Microsoft og udvalgte Microsoft-partnere.

Hvis du har en Skype-konto, kan du knytte den til en Microsoft-konto for at se dine kontakter og andre oplysninger fra begge konti på ét sted. Hvis du vælger at knytte din Skype-konto til din Microsoft-konto, kan Outlook.com-brugere, der kommunikerer med dig eller tilføjer dig til deres kontakter, blive inviteret til at få kontakt med dig på Skype.

Hvis du vil bruge Skype-appen på en enhed med Windows 8 eller Windows 8.1, skal du først logge på Windows med en Microsoft-konto. Når du har startet appen første gang, vil du efterfølgende blive logget på programmet, hver gang du logger på Windows med din Microsoft-konto på samme enhed. Få yderligere oplysninger om Windows 8  og Windows 8.1 ved at se deres erklæringer om beskyttelse af personlige oplysninger, som kan findes henholdsvis her og  her.

Hvis du vil have yderligere oplysninger om Microsoft-konto, herunder hvordan du kan oprette og bruge en Microsoft-konto, hvordan du redigerer kontooplysninger, og hvordan vi indsamler og bruger oplysninger vedrørende en Microsoft-konto, kan du se erklæringen om beskyttelse af personlige oplysninger for Microsoft-konti.

14. BØRN

Skypes websteder og softwareklienter er ikke beregnet eller designet til at tiltrække brugere under 13 år. Vi opfordrer forældre til at involvere sig i deres børns aktiviteter på nettet for at sikre, at der ikke indsamles oplysninger fra et barn uden forældrenes tilladelse.

15. MOBILBESKEDER

Når du bruger Skype på din telefon, kan Skype anvende beskedtjenester for den pågældende telefon til at gøre dig opmærksom på indgående opkald, chatbeskeder og andre beskeder, når du ikke aktivt bruger eller kører Skype-applikationen. Disse tjenester kan leveres af tredjeparter. For eksempel vil beskeder, der sendes til Apple-enheder, benytte Apple Push Notification-tjenesten.

Beskedtjenester kan modtage oplysninger om den, der ringer op, den der sender beskeden og om indholdet i beskeden som en del af formidlingen af tjenesten og kan anvende oplysningerne i overensstemmelse med de for serviceudbyderen gældende vilkår og betingelser og politik om beskyttelse af personlige oplysninger. Skype er ikke ansvarlig for oplysninger, der indsamles af tredjepartsbeskedtjenester.

Hvis du ikke ønsker, at tredjepartsbeskedtjenester skal modtage besked om indgående Skype-opkald og beskeder, kan du deaktivere funktionen under Indstillinger>Beskeder>Skype.

16. KORT- OG PLACERINGSFUNKTIONER

Hvis du tillader adgang til din placering, kan Skype bruge disse oplysninger til at levere tjenester, du anmoder om, eller til at tilpasse din oplevelse. F.eks. kan Skype indeholde funktioner, der er baseret på Bing Maps-tjenesten eller anden tredjeparts korttjenester, som giver dig mulighed for at dele din aktuelle placering på et kort eller til at søge efter elementer på et kort, f.eks. nærliggende Wi-Fi-adgangspunkter. Når du anmoder om at plotte dine placering på et kort eller søge efter Wi-Fi-adgangspunkter i nærheden, sendes din anmodning til Bing Maps og/eller en tredjeparts korttjeneste til behandling. Placeringsoplysninger kan omfatte data fra tilgængelige mobilmaster, Wi-Fi-hotspots og GPS.

Når du bruger en Skype-funktion til at plotte din placering ved hjælp af Bing Map-tjenesten, vil Bing indsamle disse anmodninger, og placeringsrelaterede oplysninger relateret til anmodningerne kan blive brugt til beregning af betaling til Bings dataleverandører som en del af tjenesten. Du kan finde flere oplysninger om, hvordan Bing indsamler og bruger oplysninger, på http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=248686.

Du kan få mere at vide om, hvordan tredjeparts korttjenester indsamler og anvender dine oplysninger i de pågældende tjenesters erklæringer om beskyttelse af personlige oplysninger. Afhængigt af, hvilken enhed du bruger, kan Skype benytte tredjepartstjenester til at levere korttjenester. F.eks. kan Skype bruge Google Maps på visse enheder. Du kan få mere at vide om de oplysninger, som Google indsamler via sine korttjenester på http://www.google.com/privacy.html

Når du bruger en placeringsbaseret tjeneste eller funktion, kan tilgængelige data om mobilmast, Wi-Fi og GPS blive sendt til Microsoft. Microsoft bruger oplysninger om placering til at levere de tjenester, du anmoder om, tilpasse din oplevelse og forbedre Microsoft-produkter og -tjenester.

Nogle tjenester giver dig mulighed for at kontrollere, hvornår placeringsoplysningerne sendes til Microsoft eller er tilgængelige for andre. Se dokumentationen, som fulgte med din enhed, for at få oplysninger om, hvordan du deaktiverer placeringsfunktioner.

17. KAN DENNE POLITIK OM BESKYTTELSE AF PERSONLIGE OPLYSNINGER ÆNDRES?

Skype opdaterer fra tid til anden denne politik om beskyttelse af personlige oplysninger som følge af ændringer i vores software og/eller produkter og feedback fra vores kunder. Når vi foretager ændringer i denne politik om beskyttelse af personlige oplysninger på skype.com/go/privacy, opdaterer vi datoen efter "Opdateret" nederst på siden. Såfremt der er væsentlige ændringer i denne politik om beskyttelse af personlige oplysninger eller i den måde, hvorpå vi anvender dine personlige oplysninger, gør vi dig opmærksom på sådanne ændringer, før de implementeres via et opslag eller ved at kontakte dig direkte. Du accepterer, at din fortsatte brug af Skype-softwaren eller Skype-produkterne efter et sådant varsel, udgør din accept af vores politik om beskyttelse af personlige oplysninger. Vi opfordrer dig til regelmæssigt at gennemlæse denne politik om beskyttelse af personlige oplysninger for at holde dig ajour med, hvordan Skype indsamler, anvender og beskytter dine oplysninger.

18. HVORDAN KAN DU KONTAKTE SKYPE?

Hvis du vil kontakte Skype vedrørende produkter eller software under brandet "Skype", skal du sende en supportanmodning til vores kundesupportteam.
Skype Software S.à r.l / Skype Communications S.à r.l.
23-29 Rives de Clausen
L-2165 Luxembourg
Luxembourg

Kun for Skype Manager-medlemmer i USA:
Skype Inc.
3210 Porter Drive
Palo Alto, California 94304, USA

Se http://www.microsoft.com/worldwide/ for at finde Microsofts datterselskab i dit land eller område.

© Skype og/eller Microsoft – sidst opdateret: april 2014