Βιντεοκλήσεις μεταξύ δύο χρηστών

Η αξία της επικοινωνίας πρόσωπο με πρόσωπο είναι ανεκτίμητη. Γι' αυτό κι εμείς δεν την κοστολογήσαμε.

Μοιραστείτε μια δωρεάν βιντεοκλήση με οποιονδήποτε χρήστη του Skype διαθέτει διαδικτυακή κάμερα ή συμβατό smartphone.

Ξεκινήστε τις δωρεάν βιντεοκλήσεις σήμερα.

Λήψη του Skype  

Ζητήστε βοήθεια για τις δωρεάν βιντεοκλήσεις Skype