Etikett

Skype on kogukond ning kogukonna liikmed peavad üksteist inimestena austama. Seetõttu palub Skype teil mitte osaleda soovimatutes alandava, solvava, sündsusetu või seksuaalse sisuga vestlustes ning mitte teha mis tahes viisil kahju alaealistele.

Kui soovite teada, kuidas teatada ebaseaduslikust kasutusest või internetis avaldatud seadusevastastest materjalidest, külastage organisatsiooni Inhope lehekülge.

Skype palub teil mitte:

 • kasutada labaseid, alandavaid, solvavaid või sündsusetuid väljendeid;
 • postitada või küsida otseselt seksuaalse sisuga pilte või solvava sisuga materjale;
 • kasutada mis tahes viisil ära alaealisi;
 • kasutada rassiliselt, usuliselt või seksuaalselt solvavaid väljendeid;
 • pidada arutelusid seadusevastase tegevuse üle, näiteks kuidas saada narkootikume või valmistada pomme;
 • küsida või pakkuda otseselt seksuaalse sisuga pilte ja/või lastele kahjulikku materjali;
 • teist Skype’i kasutajat ahistada, ähvardada, piinlikku olukorda panna või talle midagi muud soovimatut teha;
 • rikkuda kellegi intellektuaalomandiõigusi, kaasa arvatud muu hulgas autori-, kaubamärgi-, avaldamis- või muid varalisi õigusi;
 • esineda Skype’i nime all või esindajana;
 • avaldada linke saidil Skype.com keelatud sisule;
 • püüda teada saada teiste Skype’i kasutajate salasõnu või muud teavet nende kontode kohta;
 • postitada või küsida alaealiselt (alla 18 aasta vanuselt isikult) isikuandmeid või muid andmeid.