Õiglase kasutuse põhimõte

Skype soovib, et kõik meie kliendid leiaksid endale parima ja võimalikult soodsa kõneplaani ehk „paketi”. Siin kirjeldatud õiglase kasutuse põhimõtete eesmärk on hoida ära pettusi ja meie pakettide kuritarvitusi, mida mõned üksikud kasutajad võivad toime panna.

Õiglase kasutuse põhimõtetega määratud ulatuses võimaldavad Skype'i piiramatud paketid teha piiramatult kõnesid paketiga hõlmatud riikide lauatelefonidele (välja arvatud eri-, tasulised, teenuse- ja mitte-geograafilised numbrid). Pakett võib sisaldada ka piiramatult kõnesid mobiiltelefonidele, kui seda on ostu sooritamise ajal eraldi mainitud. Pärast 2 tunni möödumist kõik kõned katkestatakse ning number tuleb uuesti valida.

Skype'i paketid on mõeldud üksnes isiklikuks kasutamiseks vastavalt meie kasutustingimustele ja käesolevatele õiglase kasutuse põhimõtetele („legitiimne kasutus”). Järgnevalt esitatakse mitteammendav loetelu tegevustest, mida ei loeta legitiimseks kasutuseks:

  • pakettide kasutamine kaugturustuse tegemiseks või kõnekeskuse tegevuseks;
  • paketiminutite edasimüük;
  • pakettide jagamine teiste kasutajatega näiteks kodukeskjaama, kõnekeskuse, arvuti või muu vahendi abil;
  • numbritele helistamine (üksikult, järjestikuselt või automaatselt) eesmärgiga teenida kõnedelt endale või teistele tulu, kui tegemist ei ole isiklike ametialaste kõnedega (ning arvestades kasutustingimuste jaotise 4.1 nõudeid);
  • ebatavalised helistamistoimingud, mis ei ole kooskõlas paketi tavapärase isikliku kasutusega, näiteks regulaarsed lühikõned või lühikese aja jooksul tehtavad kõned erinevatele numbritele.

Legitiimse kasutuse kindlakstegemisel võivad kaalumisele tulla ka muud tegevused ning Skype jätab endale õiguse võtta sellekohaste otsuste langetamisel arvesse mis tahes ebaseaduslikku, keelatud, kõrvalekalduvat või ebatavalist tegevust. Skype võib omal äranägemisel lõpetada oma suhte teiega või peatada koheselt teie paketi kehtivuse, kui ta leiab, et te kasutate paketti viisil, mis ei vasta käesolevatele õiglase kasutuse põhimõtetele või Skype'i kasutustingimustele. Kui see on põhjendatud, edastab Skype teile enne paketi peatamist või lõpetamist teatise nõuetele mittevastava kasutuse kohta ning teatud juhtudel võib Skype pakkuda teile mõnda teist paketti.

© Skype – viimati muudetud: september 2012