Skype'i privaatsuspoliitika

Skype on pühendunud teie privaatsuse ja isikuandmete, liiklusandmete ja suhtluse sisu konfidentsiaalsuse tagamisele.

Privaatsuspoliitika aitab teil mõista, kuidas Skype kasutab ja kaitseb teavet, mille esitate, kasutades Skype'i internetisuhtlust, Skype'i veebisaite ja/või Skype'i tooteid, sealhulgas (kuid mitte ainult) kaubamärgi Qik tooteid.

Pange tähele, et Skype on nüüd osa Microsoftist.

1. MILLIST TEAVET SKYPE KOGUB JA KASUTAB?

Skype võib koguda ja töödelda teie kohta käivat teavet, sealhulgas (kuid mitte ainult) järgmisi andmeid:

(a) identifitseerimisandmed (nt nimi, kasutajanimi, aadress, telefoninumber, mobiiltelefoni number, e-posti aadress);

(b) profiiliteave (nt vanus, sugu, elukohariik, keele-eelistus ja mis tahes muu teave, mille oled otsustanud teistele oma Skype’i kasutajaprofiili osana kättesaadavaks teha, nagu on kirjeldatud jaotises 6);

(c) elektroonilised identifitseerimisandmed (nt IP-aadressid, küpsised);

(d) panga- ja makseandmed (krediitkaardi andmed, kontonumber);

(e) kõnekvaliteedi uuringute ja küsitluste tulemused;

(f) teave teie Skype’i tarkvara, meie toodete ja veebisaitide kasutamise kohta ning teie teabevahetuse kohta nendega (sealhulgas arvuti-, platvormi-, seadme- ja sideandmed, teave kliendi toimivuse kohta, veateated, seadme võimalused, ribalaius, lehtede vaatamise statistika, meie veebisaitidele ja sealt mujale suunduvad liiklusandmed, brauseri tüüp, Skype’i WiFi-võrkude tuvastamine ja kasutusstatistika);

(g) tellitud ja tarnitud tooted ning teenused;

(h) teie poolt tujuteates näitamiseks valitud videote võrguaadressid;

(i) Skype’i proovikõned ECHO123-le (mis salvestatakse ja mängitakse kasutajale ette ning seejärel kustutatakse);

(j) kontaktide nimekiri ja sellega seotud andmed (anname teile võimaluse valida, kas soovite lasta Skype'il kasutada Skype'i kontaktide lisamiseks teiste teenuste kontaktide nimekirju);

(k) teie teiste e-posti kontode kasutajanimed ja salasõnad, juhul kui olete need meile andnud ja palunud meil otsida teie Skype'is olevaid sõpru (pange tähele, et pärast otsingut ei säilita Skype seda teavet ega kasuta neid ühelgi muul eesmärgil);

(l) teie ja Skype'i vaheline kirjavahetus;

(m) andmevoogude info (andmed, mida töödeldakse suhtluse edastamiseks või selle eest arvete koostamiseks, sealhulgas kõne kestus ja numbrid, millelt ja millele helistati) ning

(n) tekstvestluse, kõneposti ja videosõnumite sisu (vt jaotist 12);

(o) asukohaandmed, mis saadakse teie mobiilioperaatorilt või kasutatavast mobiiliseadmest. Qiki toodetega ühenduses olles saate juhtida, millal teie asukohta teistega jagatakse. Teie asukoht kuvatakse ja jagatakse teistele Qiki kasutajatele ainult teie privaatsusseadete alusel. Asukohaandmed saate luua ka edastatud sisule asukohaandmete lisamise ehk nende geosildistamisega. Olge oma asukohaandmete privaatsusseadete haldamisel hoolikas;

(p) mobiiliseadme teave, nagu tootja nimi, seadme mudelinumber, operatsioonisüsteem, mobiilioperaatori võrk;

(q) asukohaandmed ja seadme tuvastaja, mis saadakse seadmest, kui sisenete Skype’i WiFiga ühilduvasse võrku. Seda teavet võidakse kasutada teie Skype’i WiFi kasutusõiguste paremaks tuvastamiseks ja teile Skype’i WiFi pakkumiseks ja turustamiseks;

(r) juurdepääsu tunnused teistele kontodele, mida olete sidunud oma Skype’i kontoga (nagu Microsofti või Facebooki konto), mis on otsekui teenuse poolt antud elektrooniline võti, mida kasutatakse autentimiseks salasõna asemel.

2. KUIDAS JA MIS EESMÄRGIL SKYPE NEID ANDMEID KASUTAB?

Peamiselt kogume me andmeid selleks, et kohandada oma tooted ja teenused teile sobivaks ja muuta nende kasutamine teie jaoks turvaliseks, sujuvaks ja tõhusaks. Skype või tema nimel tegutsevad teenusepakkujad koguvad ja töötlevad teiega seotud isikuandmeid lubatud piires või nii, nagu on vaja selleks, et:

 • pakkuda internetisuhtlust, videote jagamist ja muid tooteid, ning eelkõige võimaldada teie ja teiste vahelist suhtlemist ning videote edastamist Skype’i tarkvara ja/või Skype’i toodete kaudu;
 • muuta ja kohandada Skype’i funktsioone ja omadusi;
 • võtta vastu, töödelda ja täita meie veebisaitidel tehtud tellimusi, esitada arveid ja teavitada teid tellimuse olekust;
 • kuvada uuendusi teie hiljutise tegevuse kohta Qiki toodete kasutamisel või teiste Qiki kasutajatega suhtlemisel;
 • osutada muid teenuseid (nagu on andmete kogumisel kirjeldatud);
 • pakkuda kliendituge ja aidata lahendada tõrkeotsingu probleeme;
 • võrrelda teavet, et kontrollida selle õigsust;
 • teavitada teid teenuste uuendustest ja tõrgetest;
 • küsida teilt tagasisidet või paluda osaleda veebipõhistes küsitlustes;
 • lahendada vaidlusi;
 • kontrollida teie isikut;
 • kohandada, hinnata ja täiustada Skype’i tarkvara ja veebisaite ning teisi Microsofti tooteid ja teenuseid;
 • täiustada meie otsingufunktsiooni ning aidata teil hõlpsamini ja täpsemalt leida teisi Skype'i kasutajaid ja nendega ühendust võtta;
 • korraldada ja viia läbi Skype’i turundus- ja reklaamitegevusi või -pakkumisi, konkursse, mänge ja muid sarnaseid üritusi ning
 • kaitsta teie ja Skype’i huve, sealhulgas eelkõige jõustada meie teenuse tingimused ning ennetada pettusi ja nende vastu võidelda (kokkuvõttes „eesmärgid“).

3. KAS SKYPE AVALDAB TEIE ISIKUANDMED?

Skype ei müü, rendi, vaheta ega anna muul viisil Microsofti ning selle tütar- ja sidusettevõtete välistele osapooltele üle isikuandmeid, liiklusandmeid ega suhtluse sisu ilma teie selgesõnalise loata, välja arvatud juhul, kui selleks ollakse kohustatud kohaldatavate seaduste kohaselt või pädevate asutuste korraldusel. Pidage meeles, et teave, mille oma kasutajaprofiilis, foorumites, aruteludes või kommentaare postitades vabatahtlikult avalikustate, on teistele avalikult juurdepääsetav ja nähtav.

Skype võib avaldada isikuandmeid seaduspäraste nõudmiste alusel, Skype'i huvide kaitsmiseks, oma põhimõtete elluviimiseks ja mis tahes isiku õiguste, omandi või turvalisuse kaitsmiseks.

Selleks et pakkuda teile teie tellitud tooteid, võib Skype vajaduse korral jagada teie isikuandmeid ja liiklusandmeid Skype'i grupi ettevõtete, tarnijate, partnerteenusepakkujate ja/või agentidega. Näiteks PSTN-VolP lüüsi pakkuja, WiFi-teenusepakkujate, Skype'i tarkvara ja/või toodete edasimüüjate ja/või pangandusettevõtete või muude makse-, e-posti-, analüüsi-, klienditoe- või veebimajutusteenuste osutajatega. Skype nõuab kõnealustelt kolmandatelt osapooltelt alati asjakohaseid korralduslikke ja tehnilisi meetmeid, et kaitsta teie isikuandmeid ja liiklusandmeid ning tagada vastavus kohaldatavatele õigusaktidele.

Mõnede Skype’i toodete puhul i) võidakse kasutada kaubamärkide ühisturundust, ii) neid võidakse pakkuda partnerettevõtte veebisaidil ja/või iii) nende tugi võib olla korraldatud partnerettevõtte kaudu. Selliste toodete kasutajaks registreerumise või kasutamisega annate nii Skype’ile kui ka partnerettevõttele loa tootega seoses kogutud isikuandmete kasutamiseks ning mõistate, et partnerettevõte võib kasutada teie isikuandmeid vastavalt oma privaatsuspoliitikale. Skype võib pakkuda oma tooteid ühendatuna muude veebisaitide või teenustega või teha koostööd muude võrguteenustega, et võimaldada teil kombineeritult kasutada mõlemat toodet/teenust või lisateenuseid ja -hüvesid. Et teha kindlaks, kas teil oleks ühispakkumisest kasu, võib Skype juhul, kui olete andnud selleks nõusoleku, võrrelda teie ja teie kontaktide e-posti aadresse nende e-posti aadressidega, mille olete andnud kolmanda osapoole veebilehele/teenusepakkujale.

Kui olete Skype Manageri liige, on Skype Manageri administraatoril juurdepääs üksikasjalikule teabele teie Skype’i konto toimingute kohta, sealhulgas liiklusandmetele ning teie ostude ja allalaadimiste andmetele, kui olete selliseks juurdepääsuks nõusoleku andnud. Võite oma nõusolekust igal ajal loobuda, muutes vastavaid seadeid oma kontol, millele pääsete ligi aadressil www.skype.com. Skype Manageri nimistu oma isikuandmete, sh oma nime ja ametinimetuse esitamisega nõustute, et teised selle Skype Manageri liikmed võivad neid andmeid vaadata.

Kui jätate teisele Skype’i kasutajale kõnepostiteate, võidakse teade edastada kolmanda osapoole teenusepakkujale (juhul kui Skype’i kontakt, kellega püüdsite ühendust võtta, on liitunud teenusega, mis võimaldab saada kõnepostiteated kätte SMS-i kujul) ning teisendada tekstiks. Teisendamisprotsess võib erandjuhtudel nõuda ka analüütikute sekkumist. Kõnepostitoote kasutamisega annate Skype’ile ja tema teenusepakkujale nõusoleku oma kõneposti teadete töötlemiseks.

Skype, Skype'i kohalik partner või operaator või teile sideteenust pakkuv ettevõte võib edastada isikuandmeid, suhtluse sisu ja/või liiklusandmeid pädevale kohtu-, õiguskaitse- või valitsusasutusele, kes seaduslikult sellist teavet nõuab. Skype osutab niisuguse nõude täitmiseks kõikvõimalikku mõistlikku abi ja teie annate käesolevaga niisuguseks avaldamiseks nõusoleku.

Skype'i ja/või Microsofti poolt kogutud või saadetud teavet võib säilitada ja töödelda USA-s või mis tahes muus riigis, kus on Microsofti või selle sidus- või tütarettevõtete rajatisi. Sellega seoses või käesoleva punkti 4 kohase andmete jagamise ja avaldamise eesmärgil jätab Skype endale õiguse viia andmeid teie riigist välja. Skype'i tarkvara, Skype'i veebisaitide või Skype'i toodete kasutamisega annate nõusoleku andmete selliseks edastamiseks väljapoole teie riiki. Microsoft peab kinni USA Kaubandusministeeriumi poolt koostatud Ameerika Ühendriikide – Euroopa Liidu programmi Safe Harbor raamistikust ja Ameerika Ühendriikide – Šveitsi programmi Safe Harbor raamistikust seoses Euroopa Majanduspiirkonna ja Šveitsi andmete kogumise, kasutamise ja säilitamisega. Lisateabe saamiseks Safe Harbor programmi kohta ja meie sertifikaadi vaatamiseks külastage veebilehte www.export.gov/safeharbor.

Äritegevuse arendamise käigus võib Microsoft oma tütarettevõtteid või äriüksusi müüa või osta. Selliste tehingute korral ja juhul, kui Skype või praktiliselt kogu tema vara läheb kolmanda osapoole omandusse, loetakse Skype’i kasutajate isikuandmed reeglina ettevõtte üleantavaks varaks. Jätame endale õiguse kaasata teie isikuandmed kolmandale osapoolele üleantavate varade hulka.

4. MIS ON KÜPSISED JA VEEBIMAJAKAD NING KUIDAS SKYPE NEID KASUTAB?

Olulised punktid

Kasutades Skype’i veebisaite ja/või tarkvara annate nõusoleku küpsiste kasutamiseks. Võite küpsised mis tahes ajal tagasi lükata, muutes oma brauseri seadeid (kui brauser seda võimaldab) või lõpetades Skype’i veebisaitide ja/või tarkvara kasutamise, kasutades sobivaid tootest loobumise funktsioone. Peate olema teadlik, et teatud funktsioone saab pakkuda vaid küpsiseid kasutades ja kui otsustate küpsistest loobuda, ei pruugi need funktsioonid teile kättesaadavad olla.

4.1 Mis on küpsised ja veebimajakad?

4.1.1. Küpsised

Küpsised on väikesed tähemärkide stringe (teksti) sisaldavad failid, mis saadetakse veebisaidi serverist teie brauserisse. Küpsis võib sisaldada ainulaadset ID-d, kuid see ei sisalda isikut tuvastavaid andmeid, nagu teie nimi või e-posti aadress. Skype võib küpsiseid kasutada Skype’i veebisaitide külastamisel, tarkvara kasutamisel või teiste veebisaitide külastamisel, kus Skype reklaame esitab. Skype’i tarkvara kliendi brauser või teie internetibrauser talletab küpsise teie arvuti kõvakettale ja järgmisel külastusel võib veebisait sellele juurde pääseda. Teie brauserile võivad küpsiseid saata ka teised veebisaidid, kuid brauser ei luba neil näha Skype’i küpsise andmeid.

Tavaline Skype’i küpsis näeb välja umbes selline:
SC=LC=en:CCY=EUR:CC=UK:TZ=+1:VER=0/1.3.0.13/:TS=1105405660:TM=103841368

SC tähendab Skype’i küpsist (küpsise nimi)
LC on meie veebisaidi keele-eelistus
CCY on meie veebisaidi valuutaeelistus
CC on riigitähis
TZ on ajavöönd
VER on Skype’i tarkvara kliendi versioon, mida kasutaja arvutis käitatakse
TS näitab, millal küpsis salvestati
TM näitab, millal küpsist muudeti

4.1.2. Veebimajakad

Skype’i veebilehed ja kliendi liidesed võivad sisaldada ka veebimajakaid ja jälgimispiksleid. Veebimajakad on väga väikesed ainuidentifikaatoriga graafilised objektid, mida kasutatakse teie külastuste loendamiseks sellel veebilehel (kuid mis ei säilita mingeid isikuandmeid). Peale selle kasutab Skype veebimajakaid oma HTML-il põhinevates e-kirjades, et saada teada, millised e-kirjad avati ja milliste juhiseid järgiti. See võimaldab meil hinnata teatavate suhtlusvormide ja meie turunduskampaaniate tõhusust.

4.2 Mis tüüpi küpsiseid Skype kasutab?

Skype kasutab seansiküpsiseid, püsivaid küpsiseid ja lokaalseid ühiskasutusobjekte (Flashi küpsiseid).

Seansiküpsised on ajutised küpsised või ainuidentifikaatorid, mis seostatakse teie brauseriga vaid Skype’i veebisaidi või Skype’i tarkvara kliendi külastuse ajaks. Kui brauseri sulgete, kustutatakse seansiküpsise ID ja teavet teie külastuse kohta ei säilitata.

Püsivad küpsised jäävad teie brauserisse ka pärast selle sulgemist ja brauser võib neid kasutada veebisaidi järgmistel külastuskordadel.

Lokaalsed ühiskasutusobjektid või „Flashi küpsised” on Adobe’i Flash-tehnoloogiaga kirjutatud küpsised. Need küpsised salvestatakse teie arvutisse samal viisil nagu teisedki küpsised, kuid neid ei saa brauseri tasemel samal viisil hallata.

4.3 Kuidas Skype küpsiseid kasutab?

Skype kasutab oma küpsised erinevatel, muuhulgas järgmistel eesmärkidel.

1. Teie sisselogimise tuvastamine ja mõistmine, kuidas meie veebisaidile jõudsite, et saaksime teile pakkuda asjakohast kliendile mõeldud sisu ja teavet. Näiteks:

 • kui jõudsite meie veebisaidile, klõpsates lingil teabe kuulamiseks USA tellimuspakettide kohta, siis tagame, et näete nende pakkumistega seotud sisu;
 • suudame tuvastada teie ajavööndi, nii et teie kõneregistrid kuvatakse täpselt;
 • kui teie viimane ost sisaldas käibemaksu, siis tagame, et teile esitatakse hind alati koos käibemaksuga;
 • kui teie küpsis salvestati ammu, siis teame, et te pole uus kasutaja, ja me ei kuva teile uutele kasutajatele mõeldud sisu (nt lehed „Kuidas Skype'i kasutada?“).

2. Teie valitud eelistuste mäletamine, näiteks:

 • keel, milles soovite veebisaiti näha;
 • valuuta, milles soovite hindu näha.

3. Pettuste vastu võitlemine.

4. Skype’i teavitamine sellest, millist Skype’i tarkvara kliendi versiooni kasutate, et saaksime teile pakkuda tarkvarauuendusi ja suunata teid vajalike abi jaotiste juurde.

5. Teie kontole ja konto teenustele Skype’i tarkvara kliendi kaudu juurdepääsu lubamine.

6. Meie veebisaidi kohta sisemiste ja kliendianalüüside pakkumine ning statistika ja mõõdikute nägemine (nt külastajate koguarv ja lehe vaatamised).

7. Meie reklaami- ja turunduskampaaniate tõhususe ja toimivuse jälgimine ning uuringute tegemine, et saaksime oma tooteid ja veebisaite parandada.

8. Turvameetmete käivitamine (nt aegumine, kui te pole oma konto teenusealasse teatud aja vältel sisse loginud).

9. Skype’i kliendis mõne teie kontakti teabe kuvamine, kui see kontakt kutsus teid Skype’i.

10. Teile videosisu kuvamine.

11. Teile kõige sobivamate Skype’i reklaamide kuvamine, kui külastate teisi saite, kus Skype’i reklaame kuvatakse.

4.4 Kolmanda osapoole küpsised

Kui kasutate Skype’i klienttarkvara või külastate Skype’i veebisaiti, võivad lisaks Skype’i küpsistele teie arvutisse küpsiseid salvestada ja nendele juurde pääseda ning teie internetitegevuse ja veebiteenuste kasutamise kohta teavet koguda ka Skype’i analüüside ja reklaamide esitamisega seotud partnerid ja sidusettevõtted.

4.4.1 Analüüsid

Skype kasutab analüüsipartnereid nagu Omniture, Google Analytics ja Flurry Analytics, et koguda anonüümset statistilist ja analüütilist teavet Skype'i veebisaitide ja klienttarkvara kasutamise kohta. Näiteks koguvad ja koondavad nimetatud partnerid andmeid meie lehtede vaatamiste ja klikkide arvu, meie saitide leidmiseks kasutatavate otsingumootorite ja märksõnade, meie saitidel avatud linkide, klienttarkvara vigade ja krahhide kohta ning muud sarnast teavet. Selliste analüüside abil ei jälgita sinu liikumist teistele veebisaitidele ning neid ei kasutata sinu isiku tuvastamiseks.

4.4.2 Reklaamimine

Skype’i tarkvaras, Skype’i toodetes ning Skype’i ja kolmandate isikute veebisaitidel kuvatavaid Skype’i ja kolmandate isikute reklaame vahendab Microsoft Advertising või mõni teine hoolikalt valitud reklaamiesituspartner („reklaamiesituspartnerid").

Skype ja tema reklaamiesituspartnerid võivad kasutada isiku tuvastamist mittevõimaldavaid andmeid, mida olete oma Skype’i profiilis avaldanud või muul viisil Skype’ile andnud (nt teie vanus, sugu, keel ja elukohariik), samuti teavet teie suhetest Skype’i veebisaitide, tarkvara ja toodetega, et edastada teile teie jaoks tõenäoliselt huvitavamaid reklaame ja aidata meil mõõta ja parandada meie reklaamikampaaniate toimivust. Skype ja meie reklaamiesituspartnerid võivad kasutada selle teabe kogumiseks küpsiseid ja/või veebimajakaid.

4.4.3. Sidusettevõtted

Skype’i sidusettevõtte võrguprogrammi partner võimaldab kolmandal osapoolel Skype’i inimestele tutvustada. Meie sidusettevõtted võivad teie arvutisse saata küpsiseid, mis annavad neile teavet, (a) kui klõpsate mõnel meie sidusettevõtte partneri saidil Skype’iga seotud lingil ja/või (b) kui sooritate Skype’i veebisaidilt ostu, et sidusettevõtte partnerile vahendustasu maksta. Kui Skype’i saiti otse uuesti külastate, tunneb meie sidusettevõtte võrguprogrammi partner teid ära ja tasustab kolmanda osapoole partneri saiti, kes teid meie saidile juhatas. Neid küpsiseid ei juhi Skype ja nende kohta lisateabe saamiseks külastage meie sidusettevõtte võrgu partneri Commission Junction saiti: http://www.cj.com/privacy

4.4.4. Muu kolmanda osapoole sisu

Vahel võivad Skype’i veebisaidid sisaldada vidinaid või manustatud videosisu kolmandatelt osapooltelt (nt YouTube). Seda sisu vaadates või vidinat kasutades võite nõustuda nende veebisaitide küpsistega. Meie ei juhi neid küpsiseid ja lisateavet peate otsima asjakohaselt kolmanda osapoole saidilt.

4.5 Teie valikud küpsiste suhtes

Me ei soovita teil küpsiseid piirata ega blokeerida, kuna see võib mõjutada meie veebisaidi ja toodete funktsioone. Kui aga otsustate seda siiski teha, vaadake altpoolt võimalikke valikuid. Põhjalikku teavet küpsiste kohta leiate saidilt www.aboutcookies.org.

4.5.1 Brauseri küpsised

Enamiku brauserite tööriistaribal oleva nupu „Abi“ vajutamisel saate teada, kuidas takistada brauserit uusi küpsiseid salvestamast, kuidas panna brauserit uuest küpsisest teatama, kuidas küpsiseid kustutada või kuidas küpsised üldse keelata.

Skype’i tarkvara brauseriküpsised saab keelata, kui lähete Skype’i tarkvara kliendi tööriistaribalt menüüsse „Fail“, teete valiku „Privaatsus“ ja tühjendate märkeruudu valiku „Luba Skype’i brauseriküpsised“ eest.

4.5.2 Lokaalsed ühiskasutusobjektid (Flashi küpsised)

Flashi küpsiste kasutust saad hallata veebilehel http://www.macromedia.com/support/documentation/en/flashplayer/help/settings_manager.html.

Flashi küpsiseid saad hallata ka oma brauseri kaudu olenevalt kasutatavast Internet Exploreri (või muu brauseri) ja meediamängija versioonist. Külasta ka Adobe’i veebisaiti aadressil http://kb2.adobe.com/cps/526/52697ee8.html

4.5.3 Analüüsid

Omniture’i analüüsi küpsisest loobumiseks külasta saiti https://smetrics.skype.com/optout.html

Google Analyticsi küpsisest loobumiseks külasta saiti http://tools.google.com/dlpage/gaoptout

4.5.4 Jälgimist keelavad brauseri seaded.

Mõned uuemad brauserid sisaldavad jälgimist keelavaid funktsioone. Kui selline funktsioon on sisse lülitatud, saadetakse teie külastatud veebisaitidele tavaliselt signaal või eelistus selle kohta, et te ei soovi jälgimist. Sellised saidid (või seal avaldatud kolmandate osapoolte sisu) võivad olenevalt nende privaatsustavadest jätkata jälgimisena käsitatavaid toiminguid, olenemata teie väljendatud eelistusest.  Kuna jälgimist keelava DNT-signaali tõlgendamise kohta puudub veel ühtne arusaam, ei vasta Microsoft praegu brauseri DNT-signaalidele oma veebisaitidel ja veebiteenustes ega kolmandate osapoolte veebisaitidel ja veebiteenustes, kus Microsoft avaldab reklaame või sisu või saab muul viisil teavet koguda.  Jätkame koostööd internetivaldkonna osapooltega, et määrata kindlaks ühtsed põhimõtted DNT-signaalide käsitlemiseks.   Seni saavad kasutajad endiselt loobuda Microsofti suunatud reklaamidest vastavalt allpool esitatud selgitusele.

Internet Explorer (alates versioonist 9) sisaldab jälgimiskaitse funktsiooni Tracking Protection, mis ei lase teie külastatud veebisaitidel saata automaatselt teavet teie külastuse kohta kolmandatele sisupakkujatele. Kui lisate jälgimiskaitse loendi, blokeerib Internet Explorer kõigilt blokeeritavatelt saitidelt pärineva kolmandate osapoolte sisu, kaasa arvatud küpsised. Internet Explorer piirab sellistele saitidele tehtavate päringute arvu, piirates sel moel ühtlasi teabe hulka, mida need kolmandate osapoolte saidid saavad teie kohta koguda. Lisateavet jälgimiskaitse loendite ja jälgimise keelamise kohta leiate Internet Exploreri privaatsusavaldusest või Internet Exploreri spikrist.

5. Teie reklaamimisvalikud

5.1 Kolmandate isikute reklaamid

Mõnel Skype’i veebilehel ja klienttarkvaras võib olla lubatud Microsoft Advertisingi vahendatavate kolmandate isikute reklaamide edastamine Teie jaoks huvitavamate reklaamide pakkumiseks võidakse reklaame suunata, kasutades selleks isiku tuvastamist mittevõimaldavaid Skype’i profiiliandmeid (kaasa arvatud seotud Microsofti kontode andmeid) nagu näiteks vanus, sugu, elukohariik ja keele-eelistus, samuti Microsoft Advertisingi poolt väljaspool Skype’i klienttarkvara kogutavat teavet. Näiteks võib Microsoft Advertising kasutada samu brauseriküpsiseid, mis on seadistatud Microsofti veebilehtede poolt, et parandada reklaami suunamist Skype’i klienttarkvaras. Lisateabe saamiseks selle kohta, kuidas Microsoft Advertising kogub ja kasutab teavet Skype’is ja mujal reklaamide suunamiseks, sealhulgas selle kohta, kuidas kasutatakse Skype’ist kogutud teavet (nt vanus ja sugu) ja muud Skype’is või Skype’i nimel reklaamide edastamise käigus kogutud teavet, lugege Microsoft Advertisingi privaatsusavaldust

Teil on võimalik keelata Microsofti suunatud reklaamide näitamine igas Skype’i klienttarkvaras, kus suunatud reklaamide edastamine on lubatud, kasutades Skype’i klienttarkvara tööriistaribal olevat privaatsusseadete menüüd. See võimalus ei toimi ainult Skype’i uues versiooni Windows 8-le. Keelamise korral saate endiselt oma elukohariigi, keele-eelistuse ja IP-aadressi asukohaga seotud reklaame, kuid reklaamide suunamist võimaldavat ülejäänud teavet sel juhul ei kasutata Skype’i uues versioonis Windows 8-le saate Microsoft Advertisingi suunatud reklaamide saamisest keelduda brauseri abil, külastades lehekülge http://choice.live.com/advertisementchoice või allpool nimetatud internetireklaami algatusrühma (NAI) või digitaalreklaami ühenduse (DAA) veebisaite Lisateavet selle kohta, kuidas Microsoft Advertising teavet kogub ja kasutab, saate lugeda Microsoft Advertisingi privaatsustäiendusest.

Mõnel juhul võib Microsoft Advertising lubada Skype’i klienttarkvaras reklaame edastada ka teistel veebireklaami agentuuridel. Teatud juhtudel võivad sellised kolmandad osapooled samuti salvestada teie arvutisse küpsiseid ning koguda teavet teie internetitegevuse ja veebiteenuste kasutamise kohta. Praeguse seisuga on sellisteks ettevõteteks teiste hulgas: 24/7 Real Media, aCerno,Inc, AdBlade, AdConion, AdFusion, Advertising.com, AppNexus, Bane Media, Brand.net, CasaleMedia, Collective Media, Fox Interactive, Interclick, Millennial, ROI Media, SpecificMedia, Tribal Fusion, ValueClick, Yahoo!, YuMe ja Zumobi. Kui oled ülal kirjeldatud viisil keeldunud Skype'i klienttarkvaras näidatavatest suunatud reklaamidest, ei edasta Skype sellistele reklaamipakkujatele nende reklaamipäringute peale mingeid profiiliandmeid. Ent kuna kolmandad isikud võivad paigutada sinu arvutisse nendepoolset suunamist võimaldavaid küpsiseid, ei pruugi ülal kirjeldatud Skype'i keeldumismoodus tingimata välistada reklaamide suunamist mainitud ettevõtete poolt. Sellised ettevõtted võivad pakkuda sulle eraldi oma küpsistel põhinevatest suunatud reklaamidest keeldumise võimalust. Lisateabe saamiseks võid klõpsata ülal mõne ettevõtte nimel ning külastada nende vastavaid veebisaite. Paljud sellised ettevõtted on ka internetireklaami algatusrühma (Network Advertising Initiative, NAI) või digitaalreklaami ühenduse (Digital Advertising Alliance (DAA) liikmed – mõlemad organisatsioonid pakuvad lihtsat võimalust keelduda teatud ettevõtete suunatud reklaamidest.

6. TEIE KASUTAJAPROFIIL

Teie kasutajaprofiil on info, mille andsite registreerimisel või hiljem ja mis kuvatakse teie Skype'i profiilis Skype'i klienttarkvaras, Skype'i otsingus ja teie konto isikuandmete lehel aadressil www.skype.com. See võib sisaldada teie Skype’i kasutajanime, ees- ja perekonnanime, aadressi, telefoni- ja mobiiltelefoninumbreid, sugu, sünnipäeva, riiki, suhtluskeelt, teid tutvustava veebilehe aadressi ja muud teavet, mida soovite teistele avaldada. Oma andmete vaatamiseks, korrigeerimiseks või täiendamiseks, mittekohustusliku teabe eemaldamiseks ning profiiliandmetega seotud privaatsusseadete vaatamiseks avage oma kasutajaprofiil Skype’i klienttarkvara menüüst „Skype” või logige oma kontole veebilehel www.skype.com.

Kui kasutate Qiki tooteid, saate endale Qiki kasutajaprofiili. Kasutajanimi, valikuline eesnimi ja perekonnanimi kuvatakse videote voogedastusel ja üleslaadimisel või sõnumite saatmisel. Olenevalt privaatsusseadetest võidakse Qiki edastatud mis tahes sisu levitada interneti ja muude meediakanalite kaudu ning see võib olla avalikult nähtav. Teabe vaatamiseks, parandamiseks või täiendamiseks ja mittekohustusliku teabe eemaldamiseks pääsete profiilile juurde oma konto kaudu veebisaidil www.qik.com ning jagamisseadeid saate muuta Qiki tarkvararakenduse seadete menüüst.

7. LINGITUD VEEBISAIDID JA KOLMANDATE OSAPOOLTE RAKENDUSED

Skype'i veebisaidid võivad sisaldada linke, mis viivad Skype'i veebisaidilt mõnele muule veebilehele. Lingitud veebisaidid ei kuulu Skype'i kontrolli alla ja nendel veebisaitidel on teistsugune privaatsuspoliitika. Skype'i privaatsuspoliitika kehtib üksnes isikuandmete suhtes, mis on kogutud Skype’i tarkvara või Skype’i toodete veebisaitide või nimetatud tarkvara või toodete teiepoolse kasutamise kaudu ja/või teie suhte kaudu Skype’iga. Seega soovitab Skype olla veebis isikuandmete sisestamisel ettevaatlik. Skype ei võta mingit vastutust muude kõnealuste veebisaitide eest.

Kui kasutad koos Skype'i tarkvaraga lisasid, lisandmooduleid või kolmandate isikute rakendusi või kasutate Skype'i tarkvara sisaldavaid kolmandate isikute rakendusi või tooteid („rakendused”), siis võib selliste rakenduste pakkuja saada juurdepääsu sinu teatavatele isikuandmetele. Skype ei saa kontrollida ega kontrolli, kuidas rakenduste pakkuja isikuandmeid seoses selliste rakendustega kasutab. Enne paigaldamist tutvu kindlasti vastava privaatsuspoliitika ja muude sellise rakenduse kasutamise suhtes kohaldatavate tingimustega.

8. KUIDAS SKYPE TEIE ISIKUANDMEID KAITSEB?

Skype rakendab asjakohaseid korralduslikke ja tehnilisi meetmeid talle esitatud või tema kogutud isikuandmete ja liiklusandmete kaitsmiseks, järgides kohaldatavast õigusest tulenevaid kohustusi ja erandeid. Juurdepääs teie isikuandmetele ja liiklusandmetele on ainult Microsofti või selle sidus- või tütarettevõtete või teenusepakkujate volitatud töötajatel, kellel on seda oma töökohustuste täitmiseks vaja.

Skype võib kasutada tekstvestluste ja SMSide automaatset skaneerimist, et (a) avastada võimalikku rämpsposti ja/või (b) avastada võrguaadresse, mis on märgistatud rämpsposti levitamise, pettuse või õngevõtmise linkidena. Üksikutel juhtudel võivad Skype’i töötajad tekstvestlusi või SMSe rämpsposti leviku tõkestamiseks eraldi kontrollida. Skype’il on õigus omal äranägemisel võimaliku rämpsposti edastamine blokeerida või tõkestada ning kahtlased lingid sõnumitest eemaldada.

9. SÕPRADE ISIKUANDMED

Ehk olete huvitatud sellest, et kutsuda oma sõpru Skype'iga liituma. Kui soovite kasutada Skype'i soovitamisteenust, suunatakse teid veebilehele, kus saate veebivormi lisada ühe või mitu e-posti aadressi. Sellesse vormi sisestatud teavet kasutatakse ainult selleks, et saata nendele potentsiaalsetele Skype'i kasutajatele automaatne e-kiri. Oma sõbra e-posti aadressi sisestamisega kinnitate, et sõber on andmete edastamisega nõus. Skype võib sõbrale saadetavas kutses viidata teile kui viitajale ning lisada kutsesse ka teie nime, e-posti aadressi ja/või telefoninumbri.

10. TEIEGA ÜHENDUSE VÕTMINE

Skype võib kvaliteedi mõõtmiseks ja parandamiseks küsida teilt aegajalt teavet teie kogemuste kohta. Te ei ole kunagi kohustatud sellist teavet andma. Teavet, mis on vabatahtlikult esitatud veebisaidi tagasisidevormidel või küsitlustes, milles olete nõustunud osalema, kasutatakse selle tagasiside läbivaatamisel ja Skype’i tarkvara ning Skype’i ja muude Microsofti toodete ja veebisaitide täiustamiseks.

Skype võib teiega ühendust võtta teadete saatmiseks tõrgete ja teenustega seotud probleemide kohta. Peale selle jätab Skype endale õiguse e-posti, Skype’i tarkvara või SMS-i teel teavitada teid võimalikest kaebustest, mis on esitatud Skype’i tarkvara, Skype’i veebisaitide ja/või Skype’i toodete teiepoolse kasutamise kohta, sealhulgas ka kolmandate osapoolte õiguste rikkumise kohta.

Skype võib saata teile e-posti või SMS-i teel teateid selle kohta, kui keegi on püüdnud teiega ühendust võtta. Samuti võib Skype kasutada e-posti, SMS-i või Skype’i tarkvara, et hoida teid kursis teie ostetud Skype’i tarkvara ja Skype’i tooteuudistega ja/või saata teile teavet muude Skype’i toodete kohta või muud Skype’iga seotud teavet. Võite loobuda teadetest ja/või pakkumiste (a) e-kirjadest, klõpsates saadud e-kirjas lingil „Loobu“ või muutes oma teavitamise seadeid konto lehel aadressil www.skype.com; (b) SMS-idest, järgides saadud SMS-is olevaid juhiseid.

Kui olete registreerunud kasutama või kasutate Skype’i ühisturundustooteid, võivad teile saabuvad e-kirjad või SMS-id pärineda meie partnerettevõttelt, kes tegutseb Skype’i nimel.

11. KUIDAS TEIE OMA ISIKUANDMETELE JUURDE PÄÄSETE JA NEID MUUTA SAATE?

Teil on õigus juurde pääseda oma isikuandmetele ja neid vajadusel muuta. Osa oma teabest saad vaadata ja muuta veebis, kui logid sisse oma konto lehele aadressil www.skype.com või www.qik.com. Vastame teie isikuandmete vaatamise, parandamise, täiendamise ja eemaldamise taotlustele mõistliku aja jooksul pärast teie isikusamasuse kontrollimist.

Skype kasutab kõiki mõistlikke meetmeid isikuandmete kustutamise taotlustele vastutulemiseks, välja arvatud juhul, kui andmete säilitamist nõuab seadus või kui säilitamine on nõutav seadusliku äritegevuse huvides. Pidage siiski silmas, et partnervõrgu tehniliste iseärasuste tõttu võib mõnikord kuluda kuni kaks nädalat, enne kui teie Skype’i kasutajanimi partnervõrgust täielikult kaob. Selle aja jooksul võivad teie andmed otsingunimistus siiski olemas olla.

12. KUI KAUA SKYPE TEIE ISIKUANDMEID SÄILITAB?

Skype säilitab teie andmeid niikaua, kui on vaja selleks, et: (1) täita oma eesmärgid (nagu on määratletud selle privaatsuspoliitika punktis 2) või (2) tagada vastavus kohaldatavatele õigusaktidele, seaduses sätestatud ja pädevate kohtute asjakohastele otsustele.

Tekstvestluse, kõneposti ja videosõnumite säilitamine (ainult Skype’i internetisuhtluse tarkvararakendus)

Skype võib säilitada teie tekstvestluse (IM), kõneposti ja videosõnumite sisu (koos nimetatud „sõnumid”), (a) et teie sõnumeid edastada ja sünkroonida ning (b) et saaksite vaadata oma vestluste ajalugu, kui see on võimalik. Sõltuvalt sõnumi tüübist säilitab Skype sõnumeid üldiselt maksimaalselt 30 kuni 90 päeva, kui seadusega pole lubatud või nõutud teisiti. Säilitamine hõlbustab teadete edastamist, kui kasutaja on võrgust väljas, ja aitab sünkroonida sõnumeid kasutajate seadmete vahel. Kui olete sidunud oma Skype’i ja Microsofti kontod, võib tekstvestluse puhul olla võimalik valida kogu tekstvestluste ajaloo säilitamine pikema perioodi jooksul. Sellisel juhul säilitatakse tekstvestlusi teie Outlook.com-i sõnumite kaustas, kuni te need ise kustutate. Samuti võite valida videosõnumite säilitamise pikema perioodi jooksul, kui saatja on Premium-liige.

Skype rakendab teie teabe kaitsmiseks alati asjakohaseid tehnilisi ja turvameetmeid. Selle toote kasutamisega annate nõusoleku tekstvestluste, kõneposti ja videosõnumite säilitamiseks eespool kirjeldatud viisil.

13. MICROSOFTI KONTO

Microsofti konto (endiste nimedega Windows Live ID ja Microsoft Passport) on teenus, mis võimaldab teil Microsofti toodetesse (sh Skype’i), veebisaitidele ja teenustesse, samuti Microsofti valitud partnerite teenustesse sisse logida.

Kui teil on Skype’i konto, võite selle ühendada Microsofti kontoga, et näha mõlema konto kontakte ja muid andmeid ühes kohas. Kui otsustate Skype’i konto Microsofti kontoga ühendada, võidakse Outlook.com-i kasutajatele, kes teiega suhtlevad või teid oma kontaktiks lisavad, esitada üleskutse suhelda teiega Skype’is.

Et kasutada Skype’i rakendust Windows 8 või Windows 8.1-ga seadmel, pead esmalt Microsofti kontoga Windowsi sisse logima. Pärast rakenduse esmakordset käivitamist logitakse sind edaspidi sisse alati, kui oled samal seadmel Microsofti kontoga Windowsi sisse logitud.Lisateabe saamiseks Windows 8 ja Windows 8.1 kohta loe nende privaatsusavaldusi, mis asuvad siin ja siin

Et saada rohkem teavet Microsofti konto, sealhulgas selle loomise, kasutamise ja konto andmete muutmise kohta ning selle kohta, kuidas me Microsofti kontoga seotud andmeid kogume ja kasutame, lugege Microsofti konto privaatsusavaldust.

14. LAPSED

Skype’i veebisaidid ja tarkvara ei ole mõeldud alla 13 aasta vanustele lastele. Me soovitame vanematel pöörata tähelepanu oma laste tegevusele internetis, et vältida ilma vanema loata laste kohta andmete kogumist.

15. TEATED MOBIILILE

Kui kasutate Skype’i telefonis, võib Skype kasutada vastaval telefonimudelil võimaldatud teavitusteenuseid, et teatada teile saabuvatest kõnedest, vestlustest ja muudest sõnumitest, kui te Skype’i rakendust parasjagu aktiivselt ei kasuta. Selliseid teenuseid võib osutada kolmas isik. Näiteks Apple’i seadmele saadetud sõnumi puhul kasutatakse Apple’i teavitusteenust Push Notification.

Teavitusteenuse pakkujad võivad teenuse osutamise käigus saada teavet helistaja, samuti sõnumi saatja ja sisu kohta ning võivad sellist teavet kasutada vastavalt oma teenusetingimustele ja privaatsuspoliitikale. Skype ei vastuta kolmandate isikute teavitusteenustega kogutavate andmete eest.

Kui te ei soovi saada kolmandate isikute teavitusteenuste vahendusel teateid saabuvate Skype’i kõnede ja sõnumite kohta, saate selle funktsiooni välja lülitada, kasutades menüüd Seaded>Teavitused>Skype.

16. KAS SEDA PRIVAATSUSPOLIITIKAT VÕIDAKSE MUUTA?

Skype uuendab aeg-ajalt seda privaatsuspoliitikat, et kajastada klientide tagasisidet ning muudatusi meie tarkvaras ja/või toodetes. Kui muudame privaatsuspoliitikat aadressil skype.com/go/privacy, siis uuendame privaatsuspoliitika allservas olevat kuupäeva „viimati muudetud”. Kui muudame olulisel määral privaatsuspoliitikat või seda, kuidas kasutame teie isiklikke andmeid, siis teavitame teid sellistest muudatustest, postitades enne muudatuste rakendamist silmapaistva teatise muudatuste kohta või saates vastava teatise otse teile. Nõustute, et Skype’i tarkvara või Skype’i toodete kasutamine pärast muudatustest teavitamist, tähendab privaatsuspoliitikaga nõustumist. Soovitame aeg-ajalt privaatsuspoliitika üle vaadata, et saaksite teavet selle kohta, kuidas Skype kogub, kasutab ja kaitseb teie andmeid.

17. KUIDAS SKYPE’IGA ÜHENDUST VÕTTA?

Kui soovite kaubamärgi Skype tarkvara või toodetega seoses võtta ühendust Skype’iga, esitage toetuse taotlus klienditoe meeskonnale. Kui soovite võtta ühendust Skype’iga kaubamärgi Qik tarkvara või toodetega seotud küsimustes, esitage toetuse taotlus veebisaidil http://support.qik.com.
Skype Software S.à r.l / Skype Communications S.à r.l.
23-29 Rives de Clausen
L-2165 Luksemburg
Luksemburg
Ainult Skype Manageri USA-s olevatele liikmetele:
Skype Inc.
3210 Porter Drive
Palo Alto, California 94304, USA

© Skype ja/või Microsoft – viimati muudetud: jaanuaris 2014