Kohtuullisen käytön käytäntö

Skype haluaa tarjota asiakkailleen parhaat puhepaketit mahdollisimman edulliseen hintaan. Tämän kohtuullisen käytön käytännön tarkoituksena on estää se, että pakettejamme käytetään vilpillisesti tai väärin.

Kohtuullisen käytön käytännön mukaisesti Skypen rajoittamattomilla paketeilla voidaan soittaa rajoittamattomasti puheluita lankapuhelimiin maihin, joita paketti koskee (poislukien palvelu- ja erikoisnumerot sekä maksulliset numerot). Pakettiin voi sisältyä myös rajoittamattomat puhelut kännyköihin, jos niin on mainittu ostohetkellä. Kun puhelu on kestänyt kaksi tuntia, se katkaistaan ja puhelu täytyy soittaa uudelleen.

Skypen paketit on tarkoitettu vain yksityishenkilöiden (henkilökohtaiseen tai liiketoimintaan liittyvään) käyttöön, joka noudattaa Skypen käyttöehtoja ja tätä kohtuullisen käytön käytäntöä (”asianmukainen käyttö”). Seuraavassa on ei-tyhjentävä luettelo toimista, joita ei pidetä asianmukaisena käyttönä:

  • pakettien käyttäminen puhelinmarkkinointiin tai puhelinpalvelukeskustoimintaan,
  • paketin puheajan myynti eteenpäin,
  • pakettien jakaminen puhelinvaihteen, puhelinpalvelukeskuksen tai tietokoneen kautta ja muilla tavoilla,
  • soittaminen numeroihin (yksitellen, sarjoittain tai automaattisesti) tarkoituksena hankkia tuloja itselleen tai muille puhelun soittamisen seurauksena, pois lukien yksittäiset liiketoimintaan liittyvät yhteydenotot (jotka noudattavat Käyttöehtojen kohtaa 4.1), ja
  • yksityishenkilön normaalista paketin käyttötavasta poikkeavat puhelut, kuten toistuvat lyhyet puhelut tai useisiin eri numeroihin lyhyen ajan sisällä soitetut puhelut.

Muita toimia voidaan huomioida asianmukaisen käytön määrittämisessä, ja Skype pidättää oikeuden huomioida kaikenlaisen laittoman, kielletyn, poikkeavan tai epätavallisen toiminnan tehdessään päätöstä. Skype voi halutessaan lopettaa suhteen käyttäjän kanssa tai jäädyttää paketin välittömästi, jos se havaitsee käyttäjän käyttävän pakettia tämän kohtuullisen käytön käytännön tai Skypen käyttöehtojen vastaisesti. Kun se on kohtuullista, Skype ilmoittaa epäasianmukaisesta käytöstä ennen paketin jäädyttämistä tai lopettamista ja voi tarjota vaihtoehtoista pakettia, mikäli aiheellista.

© Skype – Päivitetty viimeksi: Syyskuussa 2012