Skypen tietosuojakäytäntö

Skype Privacy Policy

Skype on sitoutunut kunnioittamaan käyttäjän yksityisyyttä sekä henkilötietojen, tietoliikenteen ja viestinnän sisällön luottamuksellisuutta.

Tämän tietosuojakäytännön tarkoituksena on selventää, miten Skype käyttää ja suojaa käyttäjän antamia tietoja, kun tämä käyttää Skypen internetviestintäohjelmistoa, Skypen verkkosivustoja ja/tai Skype-tuotteita.

Huomaa, että Skype on nyt osa Microsoftia.

1. MITÄ TIETOJA SKYPE KERÄÄ JA KÄYTTÄÄ?

Skype kerää ja käyttää käyttäjän tietoja, mukaan lukien (mutta niihin rajoittumatta) seuraavat tiedot:

(a) tunnistetiedot (esimerkiksi nimi, käyttäjätunnus, osoite, puhelinnumero, matkapuhelinnumero ja sähköpostiosoite)

(b) profiilitiedot (esimerkiksi ikä, sukupuoli, asuinmaa, kielivalinnat ja kaikki muut tiedot, jotka käyttäjä asettaa muiden nähtäväksi Skype-profiilinsa osana tavalla, joka on kuvattu tarkemmin kohdassa 6)

(c) sähköiset tunnistetiedot (esim. IP-osoitteet, evästeet)

(d) pankki- ja maksutiedot (esimerkiksi luottokorttitiedot ja tilinumero)

(e) puhelunlaatu ja kyselytulokset

(f) Skypen ohjelmiston, tuotteiden, verkkosivustojen ja markkinointiviestinnän käyttö- ja vuorovaikutustiedot (mukaan lukien tietokoneen, käyttöjärjestelmän, laitteiden ja internetyhteyden tiedot, ohjelman suorituskykytiedot, virheraportit, laitteiden ominaisuudet, kaistanleveys, sivujen katselutilastot, puheluiden kohteet, Skypen sivustojen tuleva ja lähtevä liikenne, selaimen tyyppi ja Skype WiFiä tukevien verkkopisteiden tunnistus- ja käyttötilastot)

(g) tilatut ja toimitetut tuotteet ja palvelut

(h) fiilisviestiin valittujen videoiden URL-osoitteet

(i) numeroon ECHO123 soitetut Skype-testipuhelut (jotka tallennetaan ja toistetaan käyttäjälle, minkä jälkeen ne poistetaan)

(j) käyttäjän yhteystietoluettelo ja siihen liittyvät tiedot (käyttäjä voi valita itse, kopioiko Skype muiden palveluiden yhteystietoluettelot Skypen yhteystietoihin)

(k) käyttäjän muiden sähköpostitilien käyttäjänimet ja salasanat, mikäli käyttäjä on ilmoittanut ne Skypelle ja pyytänyt etsimään hänen Skypeä käyttäviä ystäviään (huomaa, että Skype ei säilytä näitä tietoja haun suorittamisen jälkeen eikä käytä niitä mihinkään muuhun tarkoitukseen)

(l) käyttäjän ja Skypen välinen yhteydenpito

(m) tiedot tietoliikenteestä (kommunikaation välittämiseen käytetty data tai laskutus, joka sisältää (näihin kuitenkaan rajoittumatta) puhelun keston, soittajan numeron, vastaanottajan numeron jne.)

(n) pikaviestikeskustelujen, ääniviestien ja videoviestien sisältö (katso kohta 12)

(o) sijaintitiedot, jotka ovat peräisin matkapuhelinoperaattorilta tai käytetystä mobiililaitteesta ja jotka on kuvattu yksityiskohtaisesti alla kohdassa 16.

(p) mobiililaitteen tiedot, esimerkiksi valmistajan nimi, laitteen mallinumero, käyttöjärjestelmä ja operaattorin verkko

(q) sijaintitiedot sekä laite- ja vakiotunnisteet, jotka käyttäjän laite havaitsee tämän etsiessä tai muodostaessa yhteyttä WiFi-verkkopisteeseen.

(r) pääsyavaimet muihin käyttäjän Skype-tiliin liitettyihin käyttäjätileihin (kuten Microsoft-tiliin tai Facebookiin), joita palvelu käyttää todennuksessa eräänlaisena sähköisenä avaimena salasanan sijaan.

2. MITEN JA MIHIN TARKOITUKSEEN SKYPE KÄYTTÄÄ NÄITÄ TIETOJA?

Ensisijaisena tarkoituksenamme on kerätä tietoja, jotta voimme tarjota turvallisen, sujuvan, tehokkaan ja mukautetun käyttökokemuksen. Skype kerää ja käyttää tai antaa palveluntarjoajan kerätä ja käyttää Skypen puolesta käyttäjän sellaisia henkilötietoja, joiden kerääminen on sallittua tai tarpeellista seuraavista syistä:

 • Internetviestintä-, videokuvan jako- ja muiden tuotteiden tarjoaminen, etenkin Skype-ohjelmalla ja/tai Skype-tuotteilla lähetetyn viestinnän ja videokuvan välittäminen
 • Skypen ominaisuuksien ja toiminnallisuuden muuttaminen ja mukauttaminen
 • verkkosivustojen kautta tehtyjen tilausten vastaanottaminen, käsittely ja toimittaminen, laskutus ja käyttäjän tilausten tilatietojen ilmoittaminen
 • muiden palvelujen tarjoaminen (palvelun kuvaus tietojen keräämisen yhteydessä)
 • asiakastuen tarjoaminen ja ongelmatilanteiden selvittäminen
 • tietojen vertailu oikeellisuuden tarkistamiseksi
 • palvelun päivityksistä ja vioista tiedottaminen
 • palautteen pyytäminen tai verkkokyselyt
 • erimielisyyksien ratkominen
 • henkilöllisyyden varmistaminen
 • Skypen ohjelmiston ja verkkosivustojen sekä muiden Microsoftin tuotteiden ja palveluiden muokkaaminen, mittaaminen ja kehittäminen
 • hakutoiminnon kehittäminen, jotta käyttäjät voivat löytää muita Skype-käyttäjiä ja ottaa heihin yhteyttä helpommin ja tarkemmin
 • Skypen markkinointi- tai myynninedistämistoimenpiteet/tarjoukset, kilpailut, pelit ja muut samankaltaiset tapahtumat
 • Skypen tiettyjen ohjelmien, ominaisuuksien ja verkkosivustojen tarjoaminen maksutta mainosten tukemisen kautta (katso lisätietoja kohdasta 5)
 • käyttäjän ja Skypen etujen suojaaminen, erityisesti käyttöehtojen täytäntöönpano sekä petosten ehkäisy ja torjuminen (jäljempänä Tarkoitukset).

3. KÄYTTÄJIEN HENKILÖKOHTAISTEN TIETOJEN LUOVUTTAMINEN

Seuraavassa esitettyjä tilanteita lukuun ottamatta Skype ei myy, vuokraa, vaihda tai muulla tavalla siirrä mitään henkilö- ja/tai liikennetietoja tai viestintäsisältöä Microsoftin ja sen hallitsemien tytäryhtiöiden ja osakkuusyhtiöiden ulkopuolelle ilman käyttäjän nimenomaista suostumusta paitsi tapauksissa, joissa Skype on velvoitettu siihen sovellettavan lain nojalla tai toimivaltaisten viranomaisten määräyksestä. Huomaa, että tiedot, jotka käyttäjä julkistaa vapaaehtoisesti käyttäjäprofiilissaan tai foorumeilla, keskustelupalstoilla tai lähettämissään kommenteissa, ovat julkisia ja muiden nähtävillä.

Skype voi käyttää, julkaista ja tallentaa henkilökohtaisia tietoja, mukaan lukien yksityinen sisältö (esimerkiksi pikaviestien sisältö, tallennetut videoviestit, ääniviestit ja siirretyt tiedostot), kun jokin edellä mainituista toimista on tarpeellinen seuraavista syistä: Sovellettavan lain tai toimivaltaisten viranomaisten (mukaan lukien lainvalvontaviranomainen tai muu hallintavirasto) määräämän pätevän lakiprosessin noudattaminen, asiakkaiden suojaaminen (esimerkiksi roskapostin tai käyttäjien huijausyritysten estäminen, käyttäjien vakavien vammojen ja henkeä uhkaavien toimien estäminen), verkkosivustojen, tuotteiden ja palveluiden turvallisuuden parantaminen ja ylläpitäminen (mukaan lukien tietokonejärjestelmiin tai verkkoihin kohdistuvien hyökkäysten estäminen ja pysäyttäminen) tai Skypen oikeuksien tai omaisuuden suojaaminen (mukaan lukien verkkosivustojen käyttöä koskevien ehtojen vahvistaminen). Jos Skypen tietoon tulee, että joku henkilö käyttää Skypen tuotteita Skypen tai Microsoftin immateriaali- tai fyysisen omaisuuden siirtämiseen, Skype ei itse tutki asiakkaan yksityisiä viestejä tai tiedostoja, vaan antaa asian viranomaisten hoidettavaksi.

Voidakseen tarjota käyttäjän tilaamia Skype-tuotteita Skype voi tarvittaessa jakaa henkilö- ja liikennetietoja Skype-konsernin yritysten, puhelin-, kaapeli- ja verkkoyhtiöiden, palveluntarjoajakumppanien ja/tai asiamiesten kanssa. Tällaisia voivat olla esimerkiksi PSTN-VoIP-yhdyskäytävän tarjoaja, WiFi-yhteyksien palveluntarjoaja, Skypen ohjelmiston ja/tai Skype-tuotteiden jakelija ja/tai ulkopuolinen pankki tai muu maksu-, sähköposti-, asiakastuki-, isännöinti- tai analyysipalveluita tarjoava taho. Skype vaatii aina, että nämä kolmannet osapuolet huolehtivat asianmukaisesta henkilö- ja liikennetietosuojasta ja että asianmukaista lainsäädäntöä noudatetaan.

Jotkut Skype-tuotteet voivat olla (i) yhteisiä kumppaniyritysten kanssa, (ii) saatavilla kumppaniyrityksen verkkosivuston kautta ja/tai (iii) tuettuja kumppaniyrityksen kautta. Kun käyttäjä rekisteröi tällaisen tuotteen tai käyttää sitä, hän hyväksyy, että sekä Skype että kumppaniyritys voivat käyttää tuotteeseen liittyviä käyttäjän henkilökohtaisia tietoja. Käyttäjä hyväksyy myös, että kumppaniyritys voi hyödyntää käyttäjän henkilökohtaisia tietoja oman tietosuojakäytäntönsä mukaisesti. Skype voi tarjota tuotteitaan muiden sivustojen tai palveluiden yhteydessä tai yhteistyössä muiden verkkopalveluiden kanssa, jotta käyttäjä voi hyödyntää molempia tuotteita/palveluita tai lisäpalveluita ja -etuja. Jotta Skype pystyy selvittämään, hyötyykö käyttäjä yhdistetystä tarjouksesta, se voi käyttäjän suostumuksella verrata käyttäjän ja käyttäjän yhteyshenkilöiden sähköpostiosoitteita niihin sähköpostiosoitteisiin, joita he ovat antaneet kolmansien osapuolten sivustoille ja palveluntarjoajille.

Jos käyttäjä on Skype Managerin jäsen, Skype Managerin hallinnoijalla saattaa olla oikeus tarkastella käyttäjän Skype-tilin tietoja, kuten liikennetietoja sekä osto- ja lataustietoja, mikäli käyttäjä on myöntänyt hallinnoijalle kyseisten tietojen käyttöoikeuden. Käyttäjä voi peruuttaa sopimuksen milloin tahansa muuttamalla käyttäjätilinsä asetuksia osoitteessa www.skype.com. Jos käyttäjä antaa henkilötietojaan, kuten nimensä tai tehtävänimikkeensä, näytettäväksi Skype Managerin hakemistossa, hän tiedostaa, että tiedot ovat myös kyseessä olevan Skype Managerin muiden jäsenten nähtävissä.

Skype, Skypen paikallinen kumppani tai viestinnän mahdollistava operaattori tai yritys voi antaa käyttäjän henkilökohtaisia tietoja, tietoja viestinnän sisällöstä ja/tai liikennetietoja asianmukaiselle juridiselle, lainvalvonta- tai hallintoviranomaiselle, mikäli tällä on lainmukainen oikeus pyytää kyseisiä tietoja. Skype antaa tällaisissa tilanteissa tarvittavan avun ja pyydetyt tiedot, ja käyttäjä antaa siihen tässä oman suostumuksensa.

Skypen ja/tai Microsoftin keräämiä tai niille lähetettyjä tietoja voidaan tallentaa ja käsitellä Yhdysvalloissa tai missä tahansa muussa maassa, jossa Microsoftilla tai sen osakkuusyhtiöillä, tytäryhtiöillä tai palveluntarjoajilla on toimipaikkoja. Tästä syystä tai jakaakseen tai luovuttaakseen tietoja tämän sopimuskohdan 4 mukaisesti, Skype pidättää itselleen oikeuden siirtää tietoja käyttäjän oman maan ulkopuolelle. Käyttämällä Skypen ohjelmistoa, Skypen verkkosivustoja tai Skype-tuotteita käyttäjä suostuu tällaisten tietojen siirtämiseen oman maansa rajojen ulkopuolelle. Henkilötietojen siirtämisessä Euroopan talousalueelta ja Sveitsistä Yhdysvaltoihin Microsoft noudattaa Yhdysvaltain kauppaministeriön määrittämää vastaavaa Safe Harbor -ohjelmaa koskien tällaisten tietojen keräämistä, käyttöä ja säilytystä. Lisätiedot Safe Harbor -ohjelmasta ja Microsoftin sertifiointitiedot ovat osoitteessa www.export.gov/safeharbor.

Microsoftin jatkaessa liiketoimintansa kehittämistä se saattaa ostaa tai myydä tytäryhtiöitä tai liiketoimintayksiköitä. Jos Skype tai sen omaisuus oleellisin osin siirtyy tällaisessa tapauksessa kolmannelle osapuolelle, Skypen käyttäjien henkilötiedot kuuluvat yleensä siirrettävään liikeomaisuuteen. Skype pidättää oikeuden sisällyttää käyttäjän henkilötiedot mainitunlaiseen kolmannelle osapuolelle tehtävään siirtoon.

4. MITÄ EVÄSTEET JA GIF-KUVAT OVAT JA MITEN SKYPE KÄYTTÄÄ NIITÄ?

Tärkeimmät kohdat

Käyttämällä Skypen verkkosivustoja ja/tai ohjelmistoa käyttäjä antaa suostumuksensa evästeiden käyttöön. Käyttäjä voi estää evästeet milloin tahansa joko muuttamalla selainasetuksia (jos se on mahdollista selaimessa) tai lopettamalla Skypen verkkosivustojen ja/tai ohjelmiston käytön tai käyttämällä soveltuvia kieltäytymistoimintoja. Käyttäjän on oltava olla tietoinen siitä, että tietyt ominaisuudet ovat käytettävissä vain, jos evästeet ovat käytössä. Jos käyttäjä ei hyväksy evästeitä, hän ei mahdollisesti voi käyttää tällaisia ominaisuuksia.

4.1 Mitä ovat evästeet ja GIF-kuvat?

4.1.1. Evästeet

Evästeet ovat merkkijonon (tekstiä) sisältäviä pieniä tiedostoja, jotka lähetetään selaimeen verkkosivuston palvelimelta. Evästeessä voi olla yksilöllinen tunniste, mutta siinä ei ole tietoja, joita voisi yhdistää keneenkään henkilöön, kuten nimeä tai sähköpostiosoitetta. Skype voi käyttää evästeitä, kun käyttäjä käy Skypen verkkosivustoilla, käyttää Skypen ohjelmistoa tai käy muilla verkkosivustoilla, joilla Skype näyttää mainoksia. Skype-ohjelmiston selain tai internetselain tallentaa tietokoneen kiintolevylle evästeen, jota verkkosivusto voi käyttää seuraavan käynnin aikana. Myös muut verkkosivustot voivat lähettää evästeitä selaimeen, mutta selain ei näytä Skypen evästetietoja kyseisille verkkosivustoille.

Tyypillinen Skypen eväste voi näyttää seuraavanlaiselta:
SC=LC=en:CCY=EUR:CC=UK:TZ=+1:VER=0/1.3.0.13/:TS=1105405660:TM=103841368

SC viittaa Skype Cookie -evästeeseen (evästeen nimi)
LC on verkkosivuston kielivalinta
CCY on verkkosivuston valuuttavalinta
CC on maakoodi
TZ on aikavyöhyke
VER on Skype-ohjelmiston versio, joka käyttäjällä on
TS ilmoittaa evästeen asetusajankohdan
TM ilmoittaa evästeen muokkausajankohdan.

4.2.1. Muut samankaltaiset tekniikat

Skypen verkkosivustot ja käyttöliittymät saattavat sisältää GIF-kuvia, jäljitteitä, seurantapikseleitä ja muita samankaltaisia elektronisia kuvia, jotka helpottavat evästeiden toimittamista Skypen sivustoille ja kyseisillä sivustoilla käyneiden henkilöiden määrän laskemista. Lisäksi tämänkaltaisia kuvia käytetään Skypen HTML-pohjaisissa sähköpostiviesteissä, jolloin Skype saa tiedon viestien avaamisesta ja suoritetuista toimista sekä tunnistaa käyttäjät ja ymmärtää paremmin heidän toimintaansa Skypen verkkosivustoissa. Näin Skype voi mitata tietynlaisen viestinnän tehokkuutta ja seurata markkinointikampanjoiden toimivuutta sekä mukauttaa käyttäjien verkkokokemusta ja tarjota käyttöön perustuvia suosituksia.

4.2 Millaisia evästeitä Skype käyttää?

Skype käyttää istuntokohtaisia ja pysyviä evästeitä sekä Local Shared Objects -tiedostoja (Flash-evästeitä).

Istuntokohtaiset evästeet ovat väliaikaisia evästeitä eli yksilöllisiä tunnisteita, jotka on liitetty käyttäjän selaimeen käyttäjän ollessa Skypen verkkosivuilla tai Skype-ohjelmistossa. Kun käyttäjä sulkee selaimen, istuntokohtaisen evästeen tunniste katoaa, eikä tietoja käynnistä säilytetä.

Pysyvät evästeet säilyvät selaimessa myös selaimen sulkemisen jälkeen, ja selain voi käyttää niitä, kun verkkosivustolla käydään jatkossa.

Local Shared Objects -tiedostot eli Flash-evästeet ovat evästeitä, jotka käyttävät Adoben flash-tekniikkaa. Nämä evästeet tallennetaan tietokoneeseen samalla tavalla kuin muutkin evästeet, mutta niitä ei voi hallita samalla tavalla selaimesta.

4.3 Miten Skype käyttää evästeitä?

Skype käyttää omia evästeitään useisiin eri tarkoituksiin, kuten:

1. tunnistaakseen palveluun kirjautuvan käyttäjän ja selvittääkseen, miten käyttäjä on saapunut Skypen sivustolle, jotta käyttäjälle pystytään tarjoamaan asianmukaista asiakassisältöä ja tietoa. Esimerkiksi:

 • jos käyttäjä siirtyi Skypen verkkosivustolle napsauttamalla linkkiä, jotta hän saisi lisätietoja tietystä paketista, Skype voi varmistaa, että käyttäjä näkee kyseiseen tarjoukseen liittyvää sisältöä
 • Skype pystyy tunnistamaan käyttäjän aikavyöhykkeen, minkä ansiosta puheluluettelot näkyvät oikein
 • jos käyttäjän edellinen osto sisälsi ALV:n, Skype pystyy varmistamaan, että käyttäjälle näytetään aina arvonlisäverollinen hinta
 • jos käyttäjän eväste on luotu kauan aikaa sitten, Skype tietää, ettei kyseessä ole uusi käyttäjä eikä hänelle näytetä uusille käyttäjille tarkoitettuja sisältöjä, kuten Skypen käyttöohjesivuja

2. käyttäjän asetusten tallentamiseen, esimerkiksi:

 • kieli, jolla käyttäjä haluaa käyttää verkkosivustoa
 • valuutta, jossa käyttäjä haluaa nähdä hinnat

3. kamppailuun petoksia vastaan

4. kertomaan Skypelle käyttäjän käyttämästä Skype-ohjelmiston versiosta, jotta se voi tarjota uudet ohjelmistopäivitykset ja ohjata käyttäjän sopiviin ohjeosioihin

5. tarjoamaan käyttäjälle pääsyn tililleen ja tilin palveluihin Skype-ohjelmiston kautta

6. sisäisten ja asiakkaisiin liittyvien analyysitietojen sekä tilastojen ja mittareiden tuottamiseen Skypen verkkosivustoista, esimerkiksi kävijöiden kokonaismäärä ja sivujen katselutilastot

7. Skypen mainonnan ja markkinointikampanjoiden tehokkuuden ja suorituskyvyn seuraamiseen ja tutkimusten suorittamiseen, jotta Skype voi parantaa tuotteitaan ja verkkosivustojaan;

8. tietoturvatoimenpiteiden, kuten aikakatkaisun, käyttöönottoon, kun käyttäjä ei ole kirjautunut tilin palvelualueelle tiettynä ajanjaksona

9. Skype-yhteyshenkilön tietojen siirtämiseen käyttäjän Skype-ohjelmistoon, jos yhteyshenkilö kutsui käyttäjän liittymään Skypeen

10. videosisällön toimittamiseen käyttäjälle

11. käyttäjälle olennaisimpien Skype-mainosten näyttämiseen, kun käyttäjä käy muilla sivustoilla, joissa näytetään Skypen mainoksia.

4.4 Kolmansien osapuolten evästeet

Skypen evästeiden lisäksi Skypen analyysi-, verkkomainonta- ja ohjelmakumppanit voivat asettaa evästeitä käyttäjän tietokoneeseen ja käyttää niitä, kun käyttäjä käyttää Skype-ohjelmistoa tai käy Skypen verkkosivustossa. Ne voivat myös kerätä tietoa käyttäjän toiminnasta eri verkkosivuilla tai -palveluissa.

4.4.1 Analyysit

Skype käyttää analyysien suorittamiseen useita kumppaneita, kuten Omniture, Google Analytics, HockeyApp ja Flurry Analytics, jotka keräävät tilastollisia ja analyyttisia tietoja Skypen puolesta, jotta Skype voi seurata, miten Skypen verkkosivustoa ja ohjelmia käytetään. Nämä kumppanit esimerkiksi keräävät ja koostavat tietoja muun muassa Skypen sivustojen katsotuista sivuista ja napsautetuista kohteista, Skypen sivuston löytämiseen käytetyistä hakukoneista ja -sanoista, sivustolla käytetyistä linkeistä, asiakasohjelmien virheistä ja kaatumisista. Jos käyttäjä on siirtynyt Skype-sivustolle Skypen lähettämässä sähköpostiviestissä olleen linkin kautta, kyseisiä tietoja saatetaan käyttää jatkossa lähetettävien sähköpostiviestien tehokkaampaan kohdentamiseen. Näiden analyysien avulla ei seurata sitä, mille sivustoille käyttäjät siirtyvät.

4.4.2 Mainonta

Skype-ohjelmissa, Skype-tuotteissa sekä Skypen ja kolmansien osapuolten verkkosivustoissa näkyvät Skypen ja kolmansien osapuolten mainokset ovat Microsoft Advertisingin tai muiden tarkasti valittujen verkkomainonnan yhteistyökumppanien (jäljempänä Verkkomainontakumppanit) tarjoamia.

Skype ja sen verkkomainontakumppanit voivat hyödyntää käyttäjän Skype-profiilissaan tai muuten Skypelle antamia tietoja (esimerkiksi ikä, sukupuoli, kieli ja asuinmaa) sekä Skypen verkkosivustojen, ohjelmiston ja tuotteiden käyttötietoja tarjotakseen käyttäjille heitä kiinnostavia mainoksia sekä parantaakseen ja mitatakseen mainoskampanjoidensa tehoa. Kerättäviä tietoja ei voida yhdistää keneenkään henkilöön. Skype ja sen verkkomainontakumppanit voivat kerätä edellä mainitut tiedot evästeiden ja/tai GIF-kuvien eli jäljitteiden avulla.

4.4.3. Kumppanit

Skypen kumppanuusohjelman avulla kolmannet osapuolet voivat tutustuttaa ihmisiä Skypeen. Skypen kumppanit voivat lähettää evästeitä käyttäjän tietokoneeseen, jotta ne voivat saada tietoja, (a) kun käyttäjä napsauttaa Skypeen liittyvää linkkiä Skypen kumppanisivustolla ja/tai (b) kun käyttäjä tekee ostoksen Skypen verkkosivustossa. Tietoja kerätään, jotta ohjelmakumppanille voidaan maksaa provisio. Jos käyttäjä menee uudelleen suoraan Skypen sivustoon, ohjelmakumppani tunnistaa käyttäjän ja palkitsee kolmantena osapuolena olevan kumppanin, jonka kautta käyttäjä siirtyi Skypen sivustoon. Skype ei voi vaikuttaa näihin evästeisiin. Lisätietoja on Skypen ohjelmakumppanin Commission Junctionin sivustossa osoitteessa http://www.cj.com/privacy

4.4.4. Muu kolmansien osapuolten sisältö

Joskus Skypen verkkosivustoissa voi olla kolmansien osapuolten, kuten YouTuben, pienoissovelluksia tai upotettua videosisältöä. Kun käyttäjä katselee tällaista sisältöä tai käyttää kyseistä pienoissovellusta, nämä verkkosivustot voivat asettaa evästeitä käyttäjän tietokoneeseen. Skype ei voi vaikuttaa näihin evästeisiin, ja käyttäjän on tarkistettava lisätiedot asianomaisen kolmannen osapuolen sivustosta.

4.5 Evästeitä koskevat käyttäjän valinnat

Skype ei suosittele evästeiden rajoittamista tai estämistä, sillä se voi vaikuttaa Skypen verkkosivustojen ja tuotteiden toimintaan. Jos käyttäjä kuitenkin haluaa toimia näin, alla on tietoa eri vaihtoehdoista. Kattavaa tietoa evästeistä on myös osoitteessa www.aboutcookies.org.

4.5.1 Selaimen evästeet

Useimpien selainten Ohje-toiminnossa neuvotaan, miten selaimen voi asettaa estämään uusien evästeiden siirron koneelle tai ilmoittamaan uusista evästeistä, miten evästeet voidaan poistaa ja miten ne voidaan kokonaan estää.

Skype-ohjelmiston selaimen evästeet voidaan estää valitsemalla Skype-ohjelmiston Tiedosto-valikosta Tietosuoja ja poistamalla valinta Hyväksy Skypen selainevästeet -valintaruudusta.

4.5.2 Local Shared Objects -tiedostot (Flash-evästeet)

Käyttäjä voi hallita Flash-evästeiden käyttöä osoitteessa http://www.macromedia.com/support/documentation/.

Flash-evästeitä voidaan hallita myös selaimen kautta sen mukaan, kuinka uusi Internet Explorerin (tai muun selaimen) ja mediasoittimen versio on käytössä. Lisätietoja on myös Adoben verkkosivuilla osoitteessa http://kb2.adobe.com/cps/526/52697ee8.html.

4.5.3 Analyysit

Käyttäjä voi estää Omniture-analyysievästeiden käytön osoitteessa https://smetrics.skype.com/optout.html

Käyttäjä voi estää Google Analytics -evästeiden käytön osoitteessa http://tools.google.com/dlpage/gaoptout

Käyttäjä voi estää Flurry Analytics -evästeiden käytön osoitteessa http://www.flurry.com/user-opt-out.html

4.5.4 Selainohjausobjektit Do Not Track -toiminnolle ja seurantasuojaukselle.

Osassa uudemmista selaimista on otettu käyttöön Do Not Track ‑toimintoja. Kun kyseiset toiminnot ovat käytössä, useimmat niistä lähettävät käyttäjän käyttämille verkkosivustoille signaalin tai määrityksen, joka ilmoittaa, ettei käyttäjä halua, että hänen toimintaansa seurataan. Kyseiset sivustot (tai niiden kolmansien osapuolten sisältö) saattavat edellä mainitusta määrityksestä huolimatta jatkaa seurannaksi katsottavaa toimintaa sivuston tietosuojakäytännöistä riippuen.  Koska DNT-signaalin tulkitsemisesta ei ole vielä yhteisymmärrystä, Microsoft ei tällä hetkellä vastaa selaimen DNT‑signaaleihin omilla verkkosivuillaan tai -palveluissaan eikä kolmansien osapuolten verkkosivuilla tai -palveluissa, joihin Microsoft toimittaa mainoksia tai sisältöä tai joista se kerää tietoa.  Jatkamme työskentelyä verkkoteollisuuden kanssa määritelläksemme yhteisen kannan DNT-signaaleiden käsittelystä. Sillä välin käyttäjät voivat edelleen kieltäytyä Microsoftin kohdistetusta mainonnasta alla esitetyllä tavalla.

Internet Explorerissa (versio 9 ja uudemmat) on seurantasuojaukseksi kutsuttu toiminto, joka estää käyttäjän käyttämiä verkkosivustoja lähettämästä automaattisesti tietoja vierailusta kolmannen osapuolen sisällön tarjoajille. Kun käyttäjä lisää seurantasuojausluettelon, Internet Explorer estää kolmannen osapuolen sisällön, evästeet mukaan lukien, mistä tahansa sivustosta, joka on lisätty estettyjen sivustojen luetteloon. Rajoittamalla kutsut kyseisiin sivustoihin Internet Explorer rajoittaa tietoja, joita kolmansien osapuolten sivustot voivat kerätä. Lisätietoja seurantasuojauksesta ja Do Not Track ‑toiminnosta on Internet Explorerin tietosuojalausunnossa tai Internet Explorerin ohjeessa.

5. KÄYTTÄJÄN MAINONTAVAIHTOEHDOT

Skypen verkkosivustot ja jotkut Skypen ohjelmat sallivat Microsoft Advertisingin ja sen verkkomainontakumppanien tarjoamat kolmannen osapuolen mainokset. Skype voi hyödyntää käyttäjän Skype-profiilissaan antamia tai muuten Skypelle antamia tietoja, kuten ikä, sukupuoli, kieli ja asuinmaa, sekä Skypen verkkosivustojen, ohjelmiston ja tuotteiden käyttötietoja, kuten puheluiden kohdemaa, tarjotakseen käyttäjille heitä kiinnostavia mainoksia sekä parantaakseen ja mitatakseen mainoskampanjoidensa tehoa. Kerättäviä tietoja ei voida yhdistää keneenkään henkilöön.

Kyseiset mainokset voidaan myös kohdistaa Microsoft Advertisingin Skypen verkkosivustojen ja ohjelmiston ulkopuolella keräämien tietojen perusteella. Microsoft Advertising voi esimerkiksi käyttää Microsoftin verkkosivustojen asettamia selainevästeitä, jotta mainokset voidaan kohdistaa paremmin Skype-ohjelmassa.


Lisätietoja siitä, miten Microsoft Advertising kerää ja käyttää tietoja kohdistaakseen mainoksia Skypessä ja muissa tuotteissa, on Microsoft Advertisingin tietosuojalausunnossa. Siinä kerrotaan muun muassa, miten Microsoft Advertising käyttää Skypessä kerättyjä tietoja (esimerkiksi ikä, sukupuoli ja muut tiedot, jotka on kerätty toimitettaessa mainoksia Skypeen tai Skypen puolesta) mainosten kohdistamiseen muissa tuotteissa.

Jos käyttäjä kirjautuu Skypeen Microsoft- tai Skype-tilillä, joka on liitetty Microsoft-tiliin, käyttäjä voi poistaa käytöstä Microsoft Advertisingin kohdistetut mainokset osoitteessa http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkID=286759.

Käyttäjä voi myös poistaa käytöstä Microsoftin ja muiden mainontayritysten käyttäytymisen perusteella kohdistamat mainokset siirtymällä seuraaviin sivustoihin:

1.  Yhdysvallat:

 2. Eurooppa:

 3. Kanada:

Lisäksi joissakin Skype-ohjelmiston versioissa, joissa käytetään kohdistettua mainontaa, käyttäjä voi poistaa käytöstä ohjelmistossa näytettävät Microsoftin kohdistetut mainokset siirtymällä ohjelmiston tietosuoja-asetuksiin tai tiliasetusten valikkoon. Jos käyttäjä poistaa käytöstä kohdistetun mainonnan, hänelle näytetään edelleen mainoksia hänen asuinmaansa, kielensä ja IP-osoitteensa sijainnin perusteella, mutta Skype ei käytä muita kohdentamistietoja.

Joissain tapauksissa Skypen ohjelmat voivat sallia Microsoft Advertisingin toimittamat muiden verkkomainontaverkostojen mainokset. Joissain tapauksissa kolmannet osapuolet voivat myös asettaa käyttäjän tietokoneeseen evästeitä ja kerätä tietoja käyttäjän toiminnasta eri verkkosivuilla tai -palveluissa. Tällaisia yrityksiä ovat tällä hetkellä esimerkiksi: 24/7 Real Media, aCerno, Inc., AdBlade, AdConion, AdFusion, Advertising.com, AppNexus, Bane Media, Brand.net, CasaleMedia, Collective Media, Interclick, Millennial, ROI Media, SpecificMedia, Tribal Fusion, ValueClick, Yahoo!, YuMe ja Zumobi. Jos käyttäjä on kieltänyt kohdennettujen mainosten näyttämisen Skype-ohjelmistossa edellä kuvatun käytännön mukaisesti, Skype ei anna mitään profiilitietoja edellä mainitun kaltaisille mainosten toimittajille, vaikka mainostaja niitä pyytäisi. Edellä mainitut kolmannet osapuolet saattavat kuitenkin tallentaa käyttäjän tietokoneeseen evästeitä, joiden avulla he pyrkivät kohdentamaan mainoksia. Tämän vuoksi Skypen edellä kuvattu estomekanismi ei välttämättä estä näiden yritysten kohdistamia mainoksia. Kyseiset yritykset saattavat tarjota käyttäjälle tavan, jolla käyttäjä voi estää evästeisiin perustuvan mainosten kohdentamisen. Lisätietoja voi saada napsauttamalla yllä olevia yritysten nimiä ja siirtymällä linkkien kautta kunkin yrityksen verkkosivustolle. Monet näistä yrityksistä ovat myös Network Advertising Initiativen (NAI) tai Digital Advertising Alliancen (DAA) jäseniä. Molemmat järjestöt tarjoavat helpon tavan estää jäsenyritysten mainosten kohdentamisen.

6. KÄYTTÄJÄPROFIILI

Käyttäjäprofiili koostuu käyttäjän rekisteröintivaiheessa tai myöhemmin antamista tiedoista, jotka näytetään käyttäjän Skype-profiilissa. Profiili näkyy Skype-ohjelmassa, Skypen hakemistossa ja käyttäjätilin henkilötietosivulla osoitteessa www.skype.com. Tiedot voivat sisältää käyttäjän Skype-nimen, koko nimen, osoitteen, puhelinnumeron, matkapuhelinnumeron, sukupuolen, syntymäajan, kotimaan, kielen, kotisivun osoitteen tai muita tietoja, jotka käyttäjä päättää jakaa. Käyttäjä voi avata oman profiilinsa Skype-ohjelmiston Skype-valikosta tai oman tilinsä kautta osoitteessa www.skype.com ja tarkastella, korjata tai täydentää profiilin tietoja tai poistaa profiilin valinnaisia tietoja. Lisäksi käyttäjä voi tarkistaa profiilinsa tietoihin liittyvät tietosuoja-asetukset.

7. LINKITETYT VERKKOSIVUSTOT JA KOLMANSIEN OSAPUOLTEN SOVELLUKSET

Skype-sivustot voivat sisältää linkkejä, jotka siirtävät käyttäjän Skype-sivustosta muihin sivustoihin. Linkitetyt verkkosivustot eivät ole Skypen hallinnassa, ja näillä sivustoilla on erilaiset tietosuojakäytännöt. Skypen tietosuojakäytäntöä sovelletaan ainoastaan Skype-ohjelmiston, Skype-tuotteiden tai käyttäjän yhteydenoton kautta kerättyihin henkilötietoihin, joten Skype kehottaa käyttäjiään jakamaan henkilötietojaan Internetissä harkiten. Skype ei ole millään tavalla vastuussa tällaisista ulkopuolisista verkkosivustoista.

Jos käyttäjä käyttää Skype-ohjelmiston yhteydessä lisäosia, laajennuksia tai kolmansien osapuolten sovelluksia tai käyttää mitä tahansa kolmansien osapuolten sovelluksia tai tuotteita, joihin Skype-ohjelmisto on sisällytetty tai upotettu (jäljempänä Sovellukset), kyseisten sovellusten tarjoaja saattaa pystyä näkemään ja keräämään käyttäjän henkilökohtaisia tietoja. Skype ei valvo eikä pysty valvomaan, miten sovellustentarjoaja käyttää henkilötietoja kyseisten sovellusten yhteydessä. Käyttäjän on tarkistettava kaikki kyseisten sovellusten käyttöön liittyvät tietosuojakäytännöt ja muut ehdot ennen sovelluksen asentamista.

8. MITEN SKYPE SUOJAA HENKILÖTIETOJA?

Skype suojaa käyttäjän henkilötietoja sekä heille toimitettuja tai heidän keräämiään liikennetietoja asianmukaisilla organisatorisilla ja teknisillä toimenpiteillä, ottaen kuitenkin huomioon soveltuvan lainsäädännön ja sen sallimat poikkeukset. Käyttäjän henkilö- ja liikennetiedot ovat saatavilla vain Microsoftin tai sen osakkuusyhtiöiden, tytäryhtiöiden tai palveluntarjoajien valtuuttamille työntekijöille, jotka tarvitsevat näitä tietoja työssään.

Skype voi tarkistaa pikaviestit ja tekstiviestit automaattisella tarkistusmenetelmällä, jolla Skype pyrkii (a) tunnistamaan epäillyn roskapostin ja/tai (b) havaitsemaan URL-osoitteet, jotka on aiemmin merkitty roskaposti-, huijaus- tai tietokalastelulinkeiksi sekä (c) suojelemaan Skypen ohjelmistoa, tuotteita tai asiakkaita. Rajoitetuissa tapauksissa Skype voi siepata ja manuaalisesti tarkastella pikaviestejä tai tekstiviestejä edellä mainittujen tapausten estämiseksi. Skype voi täysin oman harkintansa mukaan estää epäillyn roskapostin lähettämisen ja poistaa epäilyttäviä linkkejä tai sisältöä viesteistä.

9. YSTÄVIEN HENKILÖTIEDOT

Käyttäjä saattaa haluta kutsua myös ystäviään liittymään Skypeen. Jos käyttäjä haluaa käyttää Skypen suosittelupalvelua, hänet ohjataan verkkosivulle, jolla hän voi lisätä yhden tai useamman sähköpostiosoitteen verkkolomakkeeseen. Lomakkeen tietoja käytetään ainoastaan automaattisen sähköpostiviestin luomiseen mahdollisille Skype-käyttäjille. Kirjoittamalla ystävänsä sähköpostiosoitteen lomakkeeseen, käyttäjä vahvistaa samalla, että hänen ystävänsä on antanut luvan tietojensa antamiseen. Skype voi ilmoittaa käyttäjän suosittelijaksi ystävälle lähetetyssä kutsussa ja sisällyttää siihen käyttäjän nimen, sähköpostiosoitteen ja/tai puhelinnumeron.

10. YHTEYDENOTTO

Skype saattaa aika ajoin pyytää tietoja käyttäjän käyttökokemuksista, joita käytetään palveluiden laadun mittaamiseen ja kehittämiseen. Käyttäjä ei ole koskaan velvollinen lähettämään tällaisia tietoja. Kaikkia verkkosivuston palautelomakkeilla tai kyselyissä vapaaehtoisesti lähetettyjä tietoja käytetään palautteen analysointiin ja Skype-ohjelmiston sekä Skype- ja muiden Microsoft-tuotteiden ja verkkosivustojen kehittämiseen.

Skype voi ottaa yhteyttä käyttäjään lähettämällä viestejä vioista ja palveluongelmista. Skype pidättää lisäksi oikeuden ilmoittaa käyttäjälle sähköpostitse, tekstiviestillä tai Skypen kautta mahdollisista vaatimuksista, jotka koskevat Skypen ohjelmiston, Skypen verkkosivustojen tai Skype-tuotteiden käyttöä, mukaan lukien (mutta näihin rajoittumatta) muiden osapuolten oikeuksien rikkomista koskevat vaateet.

Skype voi lähettää käyttäjälle myös sähköposti- tai tekstiviesti-ilmoituksia, jos joku on yrittänyt ottaa käyttäjään yhteyttä. Skype voi myös käyttää sähköpostia, tekstiviestejä tai Skype-ohjelmistoa pitääkseen käyttäjän ajan tasalla tämän hankkimaa Skype-ohjelmistoa tai -tuotteita koskevien uutisten osalta sekä tiedottaakseen muista Skypen tuotteista tai muista Skypeen liittyvistä asioista. Käyttäjä voi kieltäytyä vastaanottamasta (a) sähköpostilla lähetettyjä ilmoituksia ja/tai markkinointiviestejä napsauttamalla vastaanottamassaan sähköpostiviestissä ollutta tilauksen peruutuslinkkiä tai muuttamalla ilmoitusasetuksia omalla tilisivullaan osoitteessa www.skype.com ja (b) tekstiviestejä noudattamalla vastaanotetussa tekstiviestissä olleita ohjeita.

Jos käyttäjä on rekisteröitynyt kumppaniyritysten kanssa yhteisten Skype-tuotteiden käyttäjäksi, kyseinen kumppaniyritys saattaa lähettää sähköposti- tai tekstiviestejä Skypen puolesta.

11. MITEN KÄYTTÄJÄ VOI TARKASTELLA HENKILÖTIETOJAAN TAI MUUTTAA NIITÄ?

Käyttäjällä on oikeus tarkastella ja tarvittaessa muuttaa omia henkilötietojaan. Käyttäjä voi tarkastella tai muokata joitain tietojaan verkossa kirjautumalla omalle tililleen osoitteessa www.skype.com. Mikäli käyttäjä pyytää nähdä, korjata, täydentää tai poistaa omia henkilötietojaan, Skype vastaa pyyntöön kohtuullisen ajan kuluessa varmistettuaan ensin käyttäjän henkilöllisyyden.

Skype pyrkii parhaansa mukaan toteuttamaan asiakkaan henkilötietojen poistopyynnöt, mikäli laki tai lainmukaiset liiketoiminnalliset tarkoitukset eivät edellytä kyseisten tietojen säilyttämistä. Käyttäjän on kuitenkin huomioitava, että vertaisverkkojen teknisten ominaisuuksien vuoksi Skype-tunnuksen katoaminen vertaisverkosta saattaa kestää joskus jopa kaksi viikkoa. Käyttäjän tiedot saattavat edelleen näkyä hakemistossa kyseisenä aikana.

12. MITEN KAUAN SKYPE SÄILYTTÄÄ KÄYTTÄJÄN HENKILÖTIETOJA?

Se, kuinka kauan Skype säilyttää käyttäjän henkilötietoja, määräytyy seuraavien seikkojen mukaisesti: onko säilyttäminen tarpeen, jotta (1) täytetään tietosuojakäytännön kohdassa 2 mainitut tavoitteet tai jotta (2) noudatetaan sovellettavaa lainsäädäntöä, viranomaisten pyyntöjä tai toimivaltaisten oikeusistuinten antamia määräyksiä.

Pikaviestien, ääniviestien ja videoviestien säilyttäminen

Skype voi tallentaa käyttäjän pikaviestit, ääniviestit ja videoviestit, mukaan lukien kaikki sisältö, joka jaetaan viestintätoimintojen avulla, kuten videot, kuvat ja paikkatiedot, (jäljempänä Viestit) jotta (a) viestit voidaan välittää ja synkronoida ja jotta (b) käyttäjä ja vastaanottajat voivat tarkastella viestejä. Skype säilyttää viestejä yleensä enintään 30–90 päivän ajan, ellei lainsäädännössä sallita tai edellytetä muuta.

13. MICROSOFT-TILI

Microsoft-tili (tunnettu aiemmin nimillä Windows Live ID ja Microsoft Passport) on palvelu, jonka avulla käyttäjä voi kirjautua Microsoftin ja joidenkin Microsoftin kumppaneiden tuotteisiin (mukaan lukien Skype), verkkosivustoihin ja palveluihin.

Jos käyttäjällä on Skype-tili, hän voi liittää sen Microsoft-tiliin. Näin molempien tilien yhteyshenkilöitä ja muita tietoja voi tarkastella samassa paikassa. Jos käyttäjä liittää Skype-tilin Microsoft-tiliin, käyttäjän kanssa kommunikoivaa tai käyttäjän yhteyshenkilöihinsä lisäävää Outlook.com-käyttäjää voidaan pyytää ottamaan yhteyttä käyttäjään Skypessä.

Skype-sovelluksen käyttäminen Windows 8- tai Windows 8.1 -laitteessa edellyttää, että käyttäjä kirjautuu ensin Windowsiin Microsoft-tilillä. Ensimmäisen käynnistyskerran jälkeen käyttäjä kirjataan sovellukseen aina, kun hän kirjautuu Windowsiin omalla Microsoft-tilillään samassa laitteessa. Lisätietoja Windows 8:sta ja Windows 8.1:stä on tietosuojalausunnoissa, jotka löytyvät vastaavasti täältä ja  täältä.

Lisätietoja Microsoft-tilistä on Microsoft-tilin tietosuojalausunnossa, jossa kerrotaan muun muassa, miten Microsoft-tili luodaan ja miten sitä käytetään, miten tilitietoja muokataan ja miten siihen liittyviä tietoja kerätään ja käytetään.

14. LAPSET

Skypen sivustot ja ohjelmat eivät ole tarkoitettu tai suunniteltu alle 13-vuotiaille. Skype kehottaa vanhempia seuraamaan lastensa verkkokäyttäytymistä ja varmistamaan näin, ettei lapsen mitään tietoja kerätä ilman vanhempien suostumusta.

15. MOBIILIPALVELUN ILMOITUKSET

Käytettäessä Skypeä puhelimessa Skype saattaa käyttää puhelimen ilmoituspalveluja, jotka ilmoittavat saapuvista puheluista, keskusteluista ja muista viesteistä, kun käyttäjä ei ole Skypessä tai käytä Skype-sovellusta. Nämä palvelut voivat olla kolmannen osapuolen tarjoamia. Esimerkiksi Apple-laitteeseen lähetetyt viestit käyttävät Applen push-ilmoituspalveluita.

Ilmoituspalvelut saattavat vastaanottaa tietoja soittajasta, viestin lähettäjästä ja viestin sisällöstä osana palvelun tarjoamista ja käyttää tietoja palveluntarjoajan käyttöehtojen ja tietosuojakäytännön mukaisesti. Skype ei ole vastuussa kolmannen osapuolen ilmoituspalveluiden keräämistä tiedoista.

Jos et halua käyttää kolmannen osapuolen ilmoituspalveluja saapuvien Skype-puheluiden ja -viestien ilmoitusten vastaanottamiseen, voit estää tämän kohdassa Asetukset>Ilmoitukset>Skype.

16. KARTTA- JA SIJAINTITOIMINNOT

Jos käyttäjä sallii sijaintinsa käyttämisen, Skype voi käyttää kyseisiä tietoja pyydettyjen palveluiden tarjoamiseen tai käyttökokemuksen mukauttamiseen. Skype saattaa esimerkiksi sisältää toimintoja, jotka perustuvat Bing Maps -palveluun tai muun kolmannen osapuolen karttapalveluun ja jotka mahdollistavat käyttäjän sijainnin jakamisen kartalla tai kohteiden, kuten lähimpien WiFi-verkkopisteiden, hakemisen kartalla. Kun käyttäjä pyytää paikallistamaan sijaintinsa kartalla tai etsimään lähimmät WiFi-verkkopisteet, käyttäjän pyyntö välitetään käsiteltäväksi Bing Maps- ja/tai kolmannen osapuolen karttapalveluun. Sijaintitiedot saattavat sisältää käytettävissä olevat matkapuhelintukiaseman tiedot, WiFi-verkkopisteen tiedot ja GPS-tiedot.

Kun Skype-toimintoa käytetään sijainnin paikallistamiseen Bing Maps -palvelun avulla, Bing kerää kyseiset pyynnöt. Lisäksi pyyntöihin liittyviä sijaintitietoja saatetaan käyttää osana palvelua Bingin tietojen toimittajille suoritettavien maksujen laskemiseen. Lisätietoja Bingin keräämistä ja käyttämistä tiedoista on kohdassa http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=248686.

Lisätietoja kolmannen osapuolen karttapalveluiden keräämistä ja käyttämistä tiedoista on kyseisten palveluiden tietosuojalausunnoissa. Käytetystä laitteesta riippuen Skype voi käyttää kolmannen osapuolen palveluita karttapalveluiden tarjoamiseen. Skype saattaa esimerkiksi käyttää tietyissä laitteissa Google Maps -palvelua. Lisätietoja Googlen karttapalvelun keräämistä tiedoista on osoitteessa http://www.google.com/privacy.html.

Kun käyttäjä käyttää sijaintiin perustuvaa palvelua tai toimintoa, käytettävissä olevat matkapuhelintukiaseman tiedot, WiFi-tiedot ja GPS-tiedot saatetaan lähettää Microsoftille. Microsoft käyttää sijaintitietoja käyttäjän pyytämien palveluiden tarjoamiseen, käyttökokemuksen mukauttamiseen sekä Microsoftin tuotteiden ja palveluiden kehittämiseen.

Tietyissä palveluissa käyttäjän on mahdollista päättää, lähetetäänkö sijaintitiedot Microsoftille tai annetaanko ne muiden käyttöön. Lisätietoja sijaintitietojen poistamisesta käytöstä on kunkin laitteen mukana tulleissa asiakirjoissa.

17. VOIDAANKO TÄTÄ TIETOSUOJAKÄYTÄNTÖÄ MUUTTAA?

Skype päivittää tätä tietosuojakäytäntöä aika ajoin Skypen ohjelmistoon ja/tai tuotteisiin tehtyjen muutosten sekä asiakaspalautteen perusteella. Kun tietosuojakäytännön muutokset julkaistaan osoitteessa skype.com/go/privacy, Skype päivittää tietosuojakäytäntösivun alalaidassa olevan "Päivitetty viimeksi" -päivämäärän. Jos tähän tietosuojakäytäntöön tai käyttäjien henkilökohtaisten tietojen käyttötapoihin tehdään merkittäviä muutoksia, Skype ilmoittaa tästä selkeästi ennen muutosten astumista voimaan joko julkaisemalla ennakkoilmoituksen tai lähettämällä ilmoituksen suoraan kaikille käyttäjille. Käyttäjä hyväksyy, että Skype-ohjelmiston tai -tuotteiden käytön jatkaminen ilmoituksen jälkeen merkitsee, että käyttäjä on hyväksynyt tietosuojakäytännön. Skype kehottaa käyttäjiä tarkistamaan tämän tietosuojakäytännön säännöllisesti, jotta he ovat tietoisia siitä, miten Skype kerää, käyttää ja suojaa heidän tietojaan.

18. MITEN SKYPEEN VOI OTTAA YHTEYTTÄ?

Käyttäjä voi ottaa Skypeen yhteyttä Skype-ohjelmistoihin tai -tuotteisiin liittyvissä asioissa lähettämällä tukipyynnön asiakaspalvelutiimille.
Skype Software S.à r.l / Skype Communications S.à r.l.
23–29 Rives de Clausen
L-2165 Luxemburg
Luxembourg.

Skype Managerin jäsenet (vain Yhdysvalloissa):
Skype Inc.
3210 Porter Drive
Palo Alto, California 94304, USA

Voit etsiä Microsoftin tytäryhtiön maassasi tai alueellasi valitsemalla http://www.microsoft.com/worldwide/.

© Skype ja/tai Microsoft – viimeksi päivitetty: huhtikuu 2014