Skypen tietosuojakäytäntö

Skype on sitoutunut kunnioittamaan käyttäjän yksityisyyttä sekä henkilötietojen, tietoliikenteen ja viestinnän sisällön luottamuksellisuutta.

Tämän tietosuojakäytännön tarkoituksena on selventää, miten Skype käyttää ja suojaa käyttäjän antamia tietoja, kun tämä käyttää Skypen internetviestintää, Skypen www-sivustoja ja/tai Skype-tuotteita, mukaan lukien niihin rajoittumatta Qik-tuotteet.

Huomaa, että Skype on nyt osa Microsoftia.

1. MITÄ TIETOJA SKYPE KERÄÄ JA KÄYTTÄÄ?

Skype kerää ja käyttää käyttäjän tietoja, mukaan lukien (mutta niihin rajoittumatta) seuraavat tiedot:

(a) Tunnistetiedot (esimerkiksi nimi, käyttäjätunnus, osoite, puhelinnumero, matkapuhelinnumero ja sähköpostiosoite);

(b) Profiilitiedot (esimerkiksi ikä, sukupuoli, asuinmaa, kielivalinnat ja kaikki muut tiedot, jotka käyttäjä asettaa muiden nähtäväksi Skype-profiilinsa osana tavalla, joka on kuvattu tarkemmin kohdassa 6);

(c) Sähköiset tunnistetiedot (esim. IP-osoitteet, evästeet);

(d) Pankki- ja maksutiedot (esimerkiksi luottokorttitiedot ja tilinumero);

(e) Puhelunlaatu ja kyselytulokset;

(f) Skypen ohjelmiston, tuotteiden ja www-sivustojen käyttö- ja vuorovaikutustiedot, mukaan lukien tietokoneen, käyttöjärjestelmän, laitteiden ja internetyhteyden tiedot, ohjelman suorituskykytiedot, virheraportit, laitteiden ominaisuudet, kaistanleveys, sivujen katselutilastot ja Skypen sivustojen tuleva ja lähtevä liikenne, selaimen tyyppi ja Skype WiFiä tukevien hotspotien tunnistus- ja käyttötilastot;

(g) Tilatut ja toimitetut tuotteet ja palvelut;

(h) Fiilisviestiin valittujen videoiden URL-osoitteet;

(i) Numeroon ECHO123 soitetut Skype-testipuhelut (jotka tallennetaan ja toistetaan käyttäjälle, minkä jälkeen ne poistetaan);

(j) Käyttäjän kontaktiluettelo ja siihen liittyvät tiedot (käyttäjä voi valita itse, kopioiko Skype muiden palveluiden kontaktiluettelot Skypen kontakteihin);

(k) Käyttäjän muiden sähköpostitilien käyttäjänimet ja salasanat, mikäli käyttäjä on ilmoittanut ne meille ja pyytänyt etsimään hänen Skypeä käyttäviä ystäviään (huomaa, että Skype ei säilytä näitä tietoja haun suorittamisen jälkeen eikä käytä niitä mihinkään muuhun tarkoitukseen);

(l) Käyttäjän ja Skypen välinen yhteydenpito;

(m) Tiedot tietoliikenteestä (kommunikaation välittämiseen käytetty data tai laskutus, joka sisältää (näihin kuitenkaan rajoittumatta) puhelun keston, soittajan numeron, vastaanottajan numeron jne.); ja

(n) Pikaviestikeskustelujen, ääniviestien ja videoviestien sisältö (katso kohta 12);

(o) Sijaintitiedot, jotka ovat peräisin matkapuhelinoperaattorilta tai käyttäjän mobiililaitteesta. Qik-tuotteiden yhteydessä käyttäjä voi itse määrittää, milloin sijainti näkyy muille käyttäjille. Sijainti näkyy muille Qik-käyttäjille vain käyttäjän tietosuoja-asetusten mukaisesti. Käyttäjä voi luoda sijaintitietoja myös ”geotaggaamalla” sijaintitiedot lähetettyyn sisältöön. Käyttäjän tulee hallita sijaintitietoja koskevia tietosuoja-asetuksia harkiten;

(p) Mobiililaitteen tiedot, esimerkiksi valmistajan nimi, laitteen mallinumero, käyttöjärjestelmä, operaattorin verkko;

(q) Käyttäjän laitteesta peräisin olevat sijaintitiedot ja laitetunnisteet käyttäjän etsiessä tai muodostaessa yhteyttä Skype WiFi -yhteensopivaan hotspotiin. Näitä tietoja voidaan käyttää selvittämään helpommin käyttäjän kelpoisuus muodostaa yhteys Skype WiFin avulla sekä Skype WiFin tarjoamiseen, tuottamiseen ja markkinointiin käyttäjälle;

(r) Pääsyavaimet muihin käyttäjän Skype-tiliin liitettyihin käyttäjätileihin (kuten Microsoft-tiliin tai Facebookiin), joita palvelu käyttää todennuksessa eräänlaisena sähköisenä avaimena salasanan sijaan.

2. MITEN JA MIHIN TARKOITUKSEEN SKYPE KÄYTTÄÄ NÄITÄ TIETOJA?

Ensisijaisena tarkoituksenamme on kerätä tietoja, jotta voimme tarjota turvallisen, sujuvan, tehokkaan ja käyttäjän mieleiseksi muokatun käyttökokemuksen. Skype kerää ja käyttää tai antaa palveluntarjoajan kerätä ja käyttää Skypen puolesta käyttäjän sellaisia henkilötietoja, joiden kerääminen on sallittua tai tarpeellista seuraavista syistä:

 • internetviestintä-, videokuvan jako- ja muiden tuotteiden tarjoaminen, etenkin Skype-ohjelmalla ja/tai Skype-tuotteilla lähetetyn viestinnän ja videokuvan välittäminen;
 • Skypen ominaisuuksien ja toiminnallisuuden muuttaminen ja mukauttaminen;
 • tilausten vastaanottaminen, käsittely ja toimittaminen www-sivustojen kautta. Laskutus ja käyttäjän tilausten tilatietojen ilmoittaminen;
 • päivitysten näyttäminen käyttäjän äskettäisistä toimista Qik-tuotteissa tai yhteyksistä muihin Qik-käyttäjiin;
 • muiden palvelujen tuottaminen (palvelun kuvaus tietojen keräämisen yhteydessä);
 • asiakastuen tarjoaminen ja ongelmatilanteiden selvittäminen;
 • tietojen vertailu oikeellisuuden tarkistamiseksi;
 • palvelun päivityksistä ja vioista tiedottaminen;
 • palautteen pyytäminen tai verkkokyselyt;
 • erimielisyyksien ratkominen;
 • henkilöllisyyden varmistaminen;
 • Skypen ohjelmiston ja www-sivustojen sekä muiden Microsoftin tuotteiden ja palveluiden muokkaaminen, mittaaminen ja kehittäminen;
 • Skypen hakutoiminnon kehittäminen, jotta käyttäjät voivat löytää muita Skype-käyttäjiä ja ottaa heihin yhteyttä helpommin ja tarkemmin;
 • Skypen markkinointi- tai promootiotoimenpiteet, tarjoukset, kilpailut, pelit ja tapahtumat; sekä
 • käyttäjän ja Skypen etujen suojaaminen, erityisesti palveluehtojen täytäntöönpano sekä petosten ehkäisy ja torjuminen (jäljempänä Tarkoitukset).

3. KÄYTTÄJIEN HENKILÖKOHTAISTEN TIETOJEN LUOVUTTAMINEN

Seuraavassa esitettyjä tilanteita lukuun ottamatta Skype ei myy, vuokraa, vaihda tai muulla tavalla siirrä mitään henkilö- ja/tai liikennetietoja tai viestiyhteyksien sisältöä Microsoftin ja sen hallitsemien tytäryhtiöiden ja osakkuusyhtiöiden ulkopuolelle ilman käyttäjän nimenomaista suostumusta paitsi tapauksissa, joissa Skype on velvoitettu siihen sovellettavan lain nojalla tai toimivaltaisten viranomaisten määräyksestä. Huomaa, että tiedot, jotka käyttäjä julkistaa vapaaehtoisesti käyttäjäprofiilissaan tai foorumeilla, keskustelupalstoilla tai lähettämällä kommentteja, ovat julkisia ja muiden nähtävillä.

Skype voi paljastaa henkilötietoja noudattaakseen lain vaatimuksia, harjoittaakseen lainmukaisia oikeuksiaan tai puolustautuakseen oikeuskanteilta, suojellakseen Skypen etuja, torjuakseen petoksia ja toimeenpannakseen omia käytäntöjään tai suojellakseen kenen tahansa oikeuksia, omaisuutta tai turvallisuutta.

Voidakseen tarjota käyttäjän tilaamia Skype-tuotteita Skype voi tarvittaessa jakaa henkilö- ja liikennetietoja Skype-konsernin yritysten, puhelin-, kaapeli- ja verkkoyhtiöiden, palveluntarjoajakumppanien ja/tai asiamiesten kanssa. Tällaisia voivat olla esimerkiksi PSTN-VoIP-yhdyskäytävän tarjoaja, WiFi-yhteyksien palveluntarjoaja, Skypen ohjelmiston ja/tai Skype-tuotteiden jakelija ja/tai ulkopuolinen pankki tai muu maksu-, sähköposti-, asiakastuki-, isännöinti- tai analyysipalveluita tarjoava taho. Skype vaatii aina, että nämä kolmannet osapuolet huolehtivat asianmukaisesta henkilö- ja liikennetietosuojasta, ja että asianmukaista lainsäädäntöä noudatetaan.

Jotkut Skype-tuotteet voivat olla (i) yhteisiä kumppaniyritysten kanssa, (ii) saatavilla kumppaniyrityksen verkkosivuston kautta ja/tai (iii) tuettuja kumppaniyrityksen kautta. Kun käyttäjä rekisteröi tällaisen tuotteen tai käyttää sitä, hän hyväksyy, että sekä Skype että kumppaniyritys voivat käyttää tuotteeseen liittyviä käyttäjän henkilökohtaisia tietoja. Käyttäjä hyväksyy myös, että kumppaniyritys voi käyttää käyttäjän henkilökohtaisia tietoja oman tietosuojakäytäntönsä mukaisesti. Skype voi tarjota tuotteitaan muiden sivustojen tai palveluiden yhteydessä tai yhteistyössä muiden verkkopalveluiden kanssa, jotta käyttäjä pääsee nauttimaan molemmista tuotteista/palveluista tai lisäpalveluista ja -eduista. Jotta Skype pystyy selvittämään, hyötyykö käyttäjä yhdistetystä tarjouksesta, se voi – käyttäjän suostumuksella – verrata käyttäjän ja käyttäjän kontaktien sähköpostiosoitteita niihin sähköpostiosoitteisiin, joita käyttäjä on antanut kolmansien osapuolten sivustoille ja palveluntarjoajille.

Jos käyttäjä on Skype Managerin jäsen, Skype Managerin hallinnoijalla saattaa olla oikeus tarkastella käyttäjän Skype-tilin tietoja, kuten liikennetietoja sekä osto- ja lataustietoja, mikäli käyttäjä on myöntänyt hallinnoijalle kyseisten tietojen käyttöoikeuden. Käyttäjä voi peruuttaa oikeuden milloin tahansa muuttamalla käyttäjätilinsä asetuksia osoitteessa www.skype.com. Jos käyttäjä antaa henkilötietojaan, kuten nimensä tai tehtävänimikkeensä, näytettäväksi Skype Managerin hakemistossa, hän tiedostaa, että tiedot ovat myös muiden kyseessä olevan Skype Managerin jäsenten nähtävissä.

Jos käyttäjä jättää vastaajaviestin toiselle Skype-käyttäjälle, viesti saatetaan siirtää kolmannelle osapuolelle (johon käyttäjän tavoittelema Skype-kontakti on rekisteröitynyt saadakseen vastaajaan jätetyt viestit itselleen tekstiviesteinä) ja muuntaa tekstimuotoon. Poikkeustapauksissa muunnosprosessi saattaa edellyttää analyytikoiden toimia. Vastaajaa käyttämällä käyttäjä antaa Skypelle ja sen palveluntarjoajalle luvan käsitellä hänen vastaajaviestejään.

Skype, Skypen paikallinen kumppani tai viestinnän mahdollistava operaattori tai yritys voi antaa käyttäjän henkilökohtaisia tietoja, tietoja viestinnän sisällöistä ja/tai liikennetietoja asianmukaiselle juridiselle, lainvalvonta- tai hallintoviranomaiselle, mikäli tällä on lainmukainen oikeus pyytää kyseisiä tietoja. Skype antaa tällaisissa tilanteissa viranomaisille tarvittavan avun ja pyydetyt tiedot, ja käyttäjä antaa siihen tässä oman suostumuksensa.

Skypen ja/tai Microsoftin keräämiä tai niille lähetettyjä tietoja voidaan tallentaa ja käsitellä Yhdysvalloissa tai missä tahansa muussa maassa, jossa Microsoftilla tai sen osakkuusyhtiöillä, tytäryhtiöillä tai palveluntarjoajilla on toimipaikkoja. Tästä syystä, tai jakaakseen tai luovuttaakseen tietoja tämän sopimuskohdan 4 mukaisesti, Skype pidättää itselleen oikeuden siirtää tietoja käyttäjän oman maan ulkopuolelle. Käyttämällä Skypen ohjelmistoa, Skypen www-sivustoja tai Skype-tuotteita käyttäjä suostuu tällaisten tietojen siirtämiseen oman maansa rajojen ulkopuolelle. Henkilötietojen siirtämisessä Euroopan talousalueelta ja Sveitsistä Yhdysvaltoihin Microsoft noudattaa Yhdysvaltain kauppaministeriön määrittämää vastaavaa safe harbor -ohjelmaa koskien tällaisten tietojen keruuta, käyttöä ja säilytystä. Lisätietoja safe harbor -ohjelmasta ja Microsoftin sertifiointitiedot ovat osoitteessa www.export.gov/safeharbor.

Microsoftin jatkaessa liiketoimintansa kehittämistä se saattaa ostaa tai myydä tytäryhtiöitä tai liiketoimintayksiköitä. Jos Skype tai sen omaisuus oleellisin osin siirtyy tällaisessa tapauksessa kolmannelle osapuolelle, Skypen käyttäjien henkilötiedot kuuluvat yleensä siirrettävään liikeomaisuuteen. Skype pidättää oikeuden sisällyttää käyttäjän henkilötiedot mainitunlaiseen kolmannelle osapuolelle tehtävään siirtoon.

4. MITÄ EVÄSTEET JA GIF-KUVAT OVAT JA MITEN SKYPE KÄYTTÄÄ NIITÄ?

Tärkeimmät kohdat

Käyttämällä Skypen www-sivustoja ja/tai ohjelmistoa käyttäjä antaa suostumuksensa evästeiden käyttöön. Käyttäjä voi estää evästeet milloin tahansa joko muuttamalla selainasetuksia (jos se on mahdollista selaimessa) tai lopettamalla Skypen www-sivustojen ja/tai ohjelmiston käytön tai käyttämällä soveltuvia kieltäytymistoimintoja. Käyttäjän tulee olla tietoinen siitä, että tietyt ominaisuudet ovat käytettävissä vain jos evästeet ovat käytössä. Jos käyttäjä ei hyväksy evästeitä, hän ei mahdollisesti voi käyttää tällaisia ominaisuuksia.

4.1 Mitä ovat evästeet ja GIF-kuvat?

4.1.1. Evästeet

Evästeet ovat merkkijonon (tekstiä) sisältäviä pieniä tiedostoja, jotka lähetetään selaimeen www-sivuston palvelimelta. Evästeessä voi olla yksilöllinen tunniste, mutta siinä ei ole tietoja, joita voisi yhdistää keneenkään henkilöön, kuten nimeä tai sähköpostiosoitetta. Skype voi käyttää evästeitä, kun käyttäjä käy Skypen www-sivustoilla, käyttää Skypen ohjelmistoa tai käy muilla www-sivustoilla, joilla Skype näyttää mainoksia. Skype-ohjelmiston selain tai internetselain tallentaa tietokoneen kiintolevylle evästeen, jota www-sivusto voi käyttää seuraavan käynnin aikana. Myös muut www-sivustot voivat lähettää evästeitä selaimeen, mutta selain ei näytä Skypen evästetietoja kyseisille www-sivustoille.

Tyypillinen Skypen eväste voi näyttää seuraavanlaiselta:
SC=LC=fi:CCY=EUR:CC=FI:TZ=+1:VER=0/1.3.0.13/:TS=1105405660:TM=103841368

SC tarkoittaa Skype Cookie (evästeen nimi)
LC on Skypen www-sivuston kieliasetus
CCY on Skypen www-sivuston valuutta-asetus
CC on maakoodi
TZ on aikavyöhyke
VER on Skypen ohjelmistoversio, jota käyttäjän tiedetään käyttävän
TS on aika, jolloin eväste asetettiin
TM on aika, jolloin evästettä muutettiin

4.1.2. GIF-kuvat

Skypen www-sivuilla ja ohjelman käyttöliittymissä voi olla tyhjiä GIF-kuvia eli jäljitteitä. GIF-kuvat ovat todella pieniä kuvia, joissa on yksilöllinen tunniste ja joiden avulla voidaan laskea, kuinka monta kertaa käyttäjä on käynyt kyseisellä sivulla. (Tyhjät GIF-kuvat eivät kuitenkaan sisällä mitään käyttäjän henkilöllisyyden paljastavia tietoja.) Skype käyttää tyhjiä GIF-kuvia myös HTML-muotoisissa sähköpostiviesteissä selvittääkseen, mitkä sähköpostiviestit on avattu ja mitkä niistä ovat johtaneet jatkotoimenpiteisiin. Tämä auttaa Skypeä mittaamaan tiettyjen viestintätapojen sekä markkinointikampanjoiden tehokkuutta.

4.2 Millaisia evästeitä Skype käyttää?

Skype käyttää istuntokohtaisia ja pysyviä evästeitä sekä Local Shared Objects -tiedostoja (flash-evästeitä).

Istuntokohtaiset evästeet ovat väliaikaisia evästeitä eli yksilöllisiä tunnisteita, jotka on liitetty käyttäjän selaimeen käyttäjän ollessa Skypen www-sivustoilla tai Skype-ohjelmiston alueilla. Kun käyttäjä sulkee selaimen, istuntokohtaisen evästeen tunniste katoaa, eikä tietoja käynnistä säilytetä.

Pysyvät evästeet säilyvät selaimessa myös selaimen sulkemisen jälkeen, ja selain voi käyttää niitä, kun www-sivustolla käydään jatkossa.

Local Shared Objects -tiedostot eli Flash-evästeet ovat evästeitä, jotka käyttävät Adoben flash-tekniikkaa. Nämä evästeet tallennetaan tietokoneeseen samalla tavalla kuin muutkin evästeet, mutta niitä ei voida hallita samalla tavalla selaimesta.

4.3 Miten Skype käyttää evästeitä

Skype käyttää omia evästeitään useisiin eri tarkoituksiin, kuten:

1. tunnistaakseen palveluun kirjautuvan käyttäjän ja selvittääkseen, miten käyttäjä on saapunut Skypen sivustolle, jotta käyttäjälle pystytään tarjoamaan asianmukaista asiakassisältöä ja tietoa. Esimerkiksi:

 • jos käyttäjä tuli Skypen www-sivustolle napsauttamalla linkkiä, jotta hän saisi lisätietoja tietystä paketista, Skype voi varmistaa, että käyttäjä näkee kyseiseen tarjoukseen liittyvää sisältöä;
 • Skype pystyy tunnistamaan käyttäjän aikavyöhykkeen, minkä ansiosta puheluluettelot näkyvät oikein;
 • jos käyttäjän edellinen osto sisälsi ALV:n, Skype pystyy varmistamaan, että käyttäjälle näytetään aina arvonlisäverollinen hinta;
 • jos käyttäjän eväste on luotu kauan aikaa sitten, Skype tietää, ettei kyseessä ole uusi käyttäjä eikä hänelle näytetä uusille käyttäjille tarkoitettuja sisältöjä, kuten Skypen käyttöohjesivuja;

2. käyttäjän asetusten tallentamiseen, esimerkiksi

 • kieli, jolla käyttäjä haluaa käyttää www-sivustoa;
 • valuutta, jossa käyttäjä haluaa nähdä hinnat;

3. kamppailuun petoksia vastaan;

4. kertomaan Skypelle käyttäjän käyttämästä Skype-ohjelmiston versiosta, jotta voimme tarjota uudet ohjelmistopäivitykset ja ohjata käyttäjän sopiviin ohjeosioihin;

5. tarjoamaan käyttäjälle pääsyn tililleen ja tilin palveluihin Skype-ohjelmiston kautta;

6. sisäisten ja asiakkaisiin liittyvien analyysitietojen sekä tilastojen ja mittareiden tuottamiseen Skypen www-sivustoista, esimerkiksi kävijöiden kokonaismäärä ja sivujen katselutilastot;

7. Skypen mainonnan ja markkinointikampanjoiden tehokkuuden ja suorituskyvyn seuraamiseen ja tutkimusten suorittamiseen, jotta voimme parantaa tuotteitamme ja www-sivustojamme;

8. tietoturvatoimenpiteiden kuten aikakatkaisun käyttöönottoon, kun käyttäjä ei ole kirjautunut tilin palvelualueelle tiettyyn aikaan;

9. Skype-kontaktin tietojen siirtämiseen käyttäjän Skype-ohjelmistoon, jos kontakti kutsui käyttäjän liittymään Skypeen;

10. videosisällön toimittamiseen käyttäjälle;

11. käyttäjälle olennaisimpien Skype-mainosten näyttämiseen, kun käyttäjä käy muilla sivustoilla, joissa näytetään Skypen mainoksia.

4.4 Kolmansien osapuolten evästeet

Skypen evästeiden lisäksi Skypen analyysi-, verkkomainonta- ja ohjelmapartnerit voivat asettaa evästeitä käyttäjän tietokoneeseen ja käyttää niitä, kun käyttäjä käyttää Skype-ohjelmistoa tai käy Skypen verkkosivustossa. Ne voivat myös kerätä tietoa käyttäjän toiminnasta eri verkkosivuilla tai -palveluissa.

4.4.1 Analyysit

Skype käyttää analyysien suorittamiseen useita kumppaneita, kuten Omniture, Google Analytics ja Flurry Analytics, jotka keräävät nimettömiä tilastotietoja Skypen puolesta, jotta Skype voi seurata, miten Skypen www-sivustoa ja ohjelmia käytetään. Nämä kumppanit esimerkiksi keräävät ja koostavat tietoja mm. Skypen sivustojen katsotuista sivuista ja napsautetuista kohteista, Skypen sivuston löytämiseen käytetyistä hakukoneista ja -sanoista, sivustolla käytetyistä linkeistä, asiakasohjelmien virheistä ja kaatumisista. Näiden analyysien avulla ei seurata sitä, mille sivustoille käyttäjät siirtyvät, eikä tietoja käytetä käyttäjien tunnistamiseen.

4.4.2 Mainonta

Skype-ohjelmissa, Skype-tuotteissa sekä Skypen ja kolmansien osapuolten www-sivustoilla näkyvät Skypen ja kolmansien osapuolten mainokset ovat Microsoft Advertisingin tai muiden tarkasti valittujen verkkomainonnan yhteistyökumppanien (jäljempänä "verkkomainontakumppanit") toimittamia.

Skype ja sen verkkomainontakumppanit voivat hyödyntää käyttäjän Skype-profiilissaan tai muuten Skypelle antamia tietoja (esimerkiksi ikä, sukupuoli, kieli ja asuinmaa) sekä Skypen www-sivustojen, ohjelmiston ja tuotteiden käyttötietoja tarjotakseen käyttäjille heitä kiinnostavia mainoksia sekä parantaakseen ja mitatakseen mainoskampanjoidensa tehoa. Kerättäviä tietoja ei voida yhdistää keneenkään henkilöön. Skype ja sen verkkomainontakumppanit keräävät edellä mainitut tiedot evästeiden ja/tai GIF-kuvien eli jäljitteiden avulla.

4.4.3. Kumppanit

Skypen kumppanuusohjelman avulla kolmannet osapuolet voivat tutustuttaa ihmisiä Skypeen. Skypen kumppanit voivat lähettää evästeitä käyttäjän tietokoneeseen, jotta ne voivat saada tietoja, (a) kun käyttäjä napsauttaa Skypeen liittyvää linkkiä Skypen kumppanisivustolla ja/tai (b) kun käyttäjä tekee ostoksen Skypen www-sivustolla. Tietoja kerätään, jotta ohjelmakumppanille voidaan maksaa provisio. Jos käyttäjä menee uudelleen suoraan Skypen sivustolle, ohjelmakumppani tunnistaa käyttäjän ja palkitsee kolmantena osapuolena olevan kumppanin, jonka kautta käyttäjä siirtyi Skypen sivustolle. Skype ei voi vaikuttaa näihin evästeisiin. Lisätietoja on Skypen ohjelmakumppanin Commission Junctionin sivustolla osoitteessa http://www.cj.com/privacy

4.4.4. Muu kolmansien osapuolten sisältö

Joskus Skypen www-sivustoissa voi olla kolmansien osapuolten kuten YouTuben widgettejä tai upotettua videosisältöä. Kun käyttäjä katselee tällaista sisältöä tai käyttää kyseistä widgettiä, nämä www-sivustot voivat asettaa evästeitä käyttäjän tietokoneeseen. Skype ei voi vaikuttaa näihin evästeisiin, ja käyttäjän tulisi tarkistaa lisätiedot asianomaiselta kolmannen osapuolen sivustolta.

4.5 Käyttäjän valinnat evästeisiin liittyen

Skype ei suosittele evästeiden rajoittamista tai estämistä, sillä se voi vaikuttaa Skypen www-sivustojen ja tuotteiden toimintaan. Jos käyttäjä kuitenkin haluaa toimia näin, alla on tietoa eri vaihtoehdoista. Kattavaa tietoa evästeistä on myös osoitteessa www.aboutcookies.org.

4.5.1 Selaimen evästeet

Useimpien selainten Ohje-toiminnossa neuvotaan, kuinka selaimen voi asettaa estämään uusien evästeiden siirron koneelle tai ilmoittamaan uusista evästeistä, kuinka evästeet voidaan poistaa ja kuinka evästeet voidaan kokonaan estää.

Skype-ohjelmiston selaimen evästeet voidaan estää valitsemalla Skype-ohjelmiston Tiedosto-valikosta Tietosuoja-vaihtoehto ja poistamalla valinta Hyväksy Skype selainkeksit -valintaruudusta.

4.5.2 Local Shared Objects -tiedostot (Flash-evästeet)

Flash-evästeiden käyttöä voidaan hallita osoitteessa http://www.macromedia.com/support/documentation/en/flashplayer/help/settings_manager.html.

Flash-evästeitä voidaan hallita myös selaimen kautta sen mukaan, miten uusi Internet Explorerin (tai muun selaimen) ja mediasoittimen versio on käytössä. Käy myös Adoben www-sivustossa osoitteessa http://kb2.adobe.com/cps/526/52697ee8.html

4.5.3 Analyysit

Käyttäjä voi estää Omniture-analyysievästeiden käytön osoitteessa https://smetrics.skype.com/optout.html

Käyttäjä voi estää Google Analytics -evästeiden käytön osoitteessa http://tools.google.com/dlpage/gaoptout

4.5.4 Selainohjausobjektit Do Not Track -toiminnolle ja seurantasuojaukselle.

Osassa uudemmista selaimista on otettu käyttöön Do Not Track ‑toimintoja. Kun kyseiset toiminnot on kytketty päälle, useimmat niistä lähettävät käyttäjän käyttämille verkkosivustoille signaalin tai määrityksen, joka ilmoittaa, ettei käyttäjä halua, että hänen toimintaansa seurataan. Kyseiset sivustot (tai niiden kolmansien osapuolten sisältö) saattavat edellä mainitusta määrityksestä huolimatta jatkaa seurannaksi katsottavaa toimintaa sivuston tietosuojakäytännöistä riippuen.  Koska DNT-signaalin tulkitsemisesta ei ole vielä yhteisymmärrystä, Microsoft ei tällä hetkellä vastaa selaimen DNT‑signaaleihin omilla verkkosivuillaan tai -palveluissaan eikä kolmansien osapuolten verkkosivuilla tai -palveluissa, joihin Microsoft toimittaa mainoksia tai sisältöä tai joista se kerää tietoa.  Jatkamme työskentelyä verkkoteollisuuden kanssa määritelläksemme yhteisen kannan DNT-signaaleiden käsittelystä.   Sillä välin käyttäjät voivat edelleen kieltäytyä Microsoftin kohdistetusta mainonnasta alla esitetyllä tavalla.

Internet Explorerissa (versio 9 ja uudemmat) on seurantasuojaukseksi kutsuttu toiminto, joka estää käyttäjän käyttämiä verkkosivustoja lähettämästä automaattisesti tietoja vierailusta kolmannen osapuolen sisällön tarjoajille. Kun käyttäjä lisää seurantasuojausluettelon, Internet Explorer estää kolmannen osapuolen sisällön, evästeet mukaan lukien, mistä tahansa sivustosta, joka on lisätty estettyjen sivustojen luetteloon. Rajoittamalla kyseisille sivustoille soitettavia puheluita Internet Explorer rajoittaa tietoja, joita kolmansien osapuolten sivustot voivat kerätä. Lisätietoja seurantasuojauksesta ja Do Not Track ‑toiminnosta on osoitteessa Internet Explorerin tietosuojalausunto tai Internet Explorerin ohje.

5. Käyttäjän mainontavaihtoehdot

5.1 Kolmansien osapuolten mainokset

Skypen www-sivustot ja jotkut Skypen ohjelmat sallivat Microsoft Advertisingin toimittamat kolmannen osapuolen mainokset. Jotta käyttäjille voidaan näyttää osuvia mainoksia, edellä kuvattujen mainosten kohdentamiseen saatetaan käyttää Skype-profiileissa olevia (sekä linkitettyjen Microsoft-tilien) tietoja, kuten ikää, sukupuolta, asuinmaata ja kielivalintoja. Kohdentamiseen voidaan käyttää myös muita tietoja, joita Microsoft Advertising on kerännyt Skype-ohjelman ulkopuolella. Kerättäviä tietoja ei voida yhdistää keneenkään henkilöön. Microsoft Advertising voi esimerkiksi käyttää Microsoftin www-sivustojen asettamia selainevästeitä, jotta mainokset voidaan kohdistaa paremmin Skype-ohjelmassa. Lisätietoja siitä, miten Microsoft Advertising kerää ja käyttää tietoja kohdistaakseen mainoksia Skypessä ja muissa tuotteissa, on Microsoft Advertisingin tietosuojalausunnossa. Tietosuojalausunnossa kerrotaan muun muassa, miten Microsoft Advertising käyttää Skypessä kerättyjä tietoja (esimerkiksi ikä, sukupuoli ja muut tiedot, jotka on kerätty toimitettaessa mainoksia Skypeen tai Skypen puolesta) kohdistettaessa mainoksia muissa tuotteissa.

Lukuun ottamatta Windows 8 -käyttöjärjestelmässä toimivaa uutta Skype-ohjelmaa käyttäjä voi kieltää Microsoftin kohdennettujen mainosten näyttämisen missä tahansa muussa kohdennetut mainokset sallivassa Skype-ohjelmassa tekemällä tarvittavat muutokset Skype-ohjelman työkalurivin Tietosuoja-asetuksista. Jos käyttäjä estää näiden tietojen käytön, hänelle näytetään edelleen mainoksia hänen asuinmaansa, kielensä ja IP-osoitteensa sijainnin perusteella, mutta Skype ei käytä muita kohdentamistietoja. Windows 8 -käyttöjärjestelmässä toimivassa Uudessa Skype-ohjelmassa käyttäjä voi kieltäytyä vastaanottamasta Microsoft Advertisingin kohdennettuja mainoksia vierailemalla osoitteessa http://choice.live.com/advertisementchoice tai alla kuvatuissa NAI- tai DAA-sivustoissa. Microsoft Advertisingin käyttämistä tietojen keräämis- ja käyttötavoista on lisätietoja Microsoft Advertisingin tietosuojaliitteessä.

Joissain tapauksissa Skypen ohjelmat voivat sallia Microsoft Advertisingin toimittamat muiden verkkomainontaverkostojen mainokset. Joissain tapauksissa kolmannet osapuolet voivat myös asettaa käyttäjän tietokoneeseen evästeitä ja kerätä tietoja käyttäjän toiminnasta eri verkkosivuilla tai -palveluissa. Tällaisia yrityksiä ovat tällä hetkellä esimerkiksi: 24/7 Real Media, aCerno,Inc, AdBlade, AdConion, AdFusion, Advertising.com, AppNexus, Bane Media, Brand.net, CasaleMedia, Collective Media, Fox Interactive, Interclick, Millennial, ROI Media, SpecificMedia, Tribal Fusion, ValueClick, Yahoo!, YuMe ja Zumobi. Jos käyttäjä on kieltänyt kohdennettujen mainosten Skype-ohjelmistossa näyttämisen edellä kuvatun käytännön mukaisesti, Skype ei anna mitään profiilitietoja edellä mainitun kaltaisille mainosten toimittajille, vaikka mainostaja niitä pyytäisi. Edellä mainitut kolmannet osapuolet saattavat kuitenkin tallentaa käyttäjän tietokoneeseen evästeitä, joiden avulla he pyrkivät kohdentamaan mainoksia. Tämän vuoksi Skypen edellä kuvattu estomekanismi ei välttämättä estä näiden yritysten suorittamaa mainosten kohdentamista. Kyseiset yritykset saattavat tarjota käyttäjälle jonkin tavan, jolla käyttäjä voi estää heidän suorittamansa evästeisiin perustuvan mainosten kohdentamisen. Asiasta voi saada lisätietoja napsauttamalla yllä olevia yritysten nimiä ja käymällä kunkin yrityksen sivustolla niille johtavien linkkien avulla. Monet näistä yrityksistä ovat myös Network Advertising Initiativen (NAI) tai Digital Advertising Alliancen (DAA) jäseniä. Molemmat edellä mainitut järjestöt tarjoavat helpon tavan estää jäsenyritysten mainosten kohdentamisen.

6. KÄYTTÄJÄPROFIILI

Käyttäjäprofiili koostuu käyttäjän rekisteröintivaiheessa tai myöhemmin antamista tiedoista, jotka näytetään käyttäjän Skype-profiilissa. Profiili näkyy Skype-ohjelmassa, Skypen hakemistossa ja käyttäjän tilin henkilötietosivulla osoitteessa www.skype.com. Tiedot voivat sisältää käyttäjän Skype-nimen, koko nimen, osoitteen, puhelinnumeron, matkapuhelinnumeron, sukupuolen, syntymäajan, kotimaan, kielen, kotisivun osoitteen tai muita tietoja, jotka käyttäjä päättää jakaa. Käyttäjä voi avata oman profiiliinsa Skype-ohjelmiston Skype-valikosta tai omalta tililtään osoitteessa www.skype.com ja katsoa, korjata tai täydentää profiilin tietoja tai poistaa profiilin valinnaisia tietoja. Lisäksi käyttäjä voi myös tarkistaa profiilinsa tietoihin liittyvät tietosuoja-asetukset.

Jos käyttäjä käyttää Qik-tuotteita, hänellä on Qik-käyttäjäprofiili. Käyttäjätunnus sekä valinnainen etu- ja sukunimi näytetään, kun videokuvaa suoratoistetaan tai lähetetään ja kun viestejä lähetetään. Käyttäjän Qikiin lähettämää sisältöä voidaan käyttäjän tietosuoja-asetusten mukaisesti levittää eteenpäin internetin ja muiden mediakanavien kautta, ja se voi olla julkisesti nähtävillä. Käyttäjä pääsee profiiliinsa www.qik.com-sivustolla olevan tilinsä kautta ja voi tarkastella, korjata tai täydentää tietojaan sekä poistaa valinnaisia tietoja profiilista. Käyttäjä voi hallita jakoasetuksiaan Qik-ohjelman asetusvalikosta.

7. LINKITETYT WWW-SIVUSTOT JA KOLMANSIEN OSAPUOLTEN SOVELLUKSET

Skype-sivustot voivat sisältää linkkejä, jotka siirtävät käyttäjän Skypen sivustolta eri sivustolle. Linkitetyt www-sivustot eivät ole Skypen hallinnassa, ja näillä sivustoilla on erilaisen tietosuojakäytännöt. Skypen tietosuojakäytäntöä sovelletaan ainoastaan Skype-ohjelmiston, Skype-tuotteiden tai käyttäjän yhteydenoton kautta kerättyihin henkilötietoihin, joten Skype kehottaa käyttäjiään jakamaan henkilötietojaan internetissä harkiten. Skype ei ole millään tavalla vastuussa tällaisista ulkopuolisista www-sivustoista.

Jos käyttäjä käyttää Skype-ohjelmiston yhteydessä ekstroja, laajennuksia tai kolmansien osapuolten sovelluksia tai käyttää mitä tahansa kolmansien osapuolten sovelluksia tai tuotteita, joihin Skype on sisällytetty tai upotettu (jäljempänä “Sovellukset”), kyseisten Sovellusten tarjoaja saattaa pystyä näkemään ja keräämään käyttäjän henkilökohtaisia tietoja. Skype ei valvo eikä pysty valvomaan, miten sovellustentarjoaja käyttää henkilötietoja kyseisten Sovellusten yhteydessä. Käyttäjän tulee tarkastaa kaikki kyseisten Sovellusten käyttöön liittyvät tietosuojakäytännöt ja muut ehdot ennen sovelluksen asentamista.

8. MITEN SKYPE SUOJAA HENKILÖTIETOJASI?

Skype suojaa käyttäjän henkilötietoja sekä heille toimitettuja tai heidän keräämiään liikennetietoja asianmukaisilla organisatorisilla ja teknisillä toimenpiteillä, ottaen kuitenkin huomioon soveltuvan lainsäädännön ja sen sallimat poikkeukset. Käyttäjän henkilö- ja liikennetiedot ovat saatavilla vain Microsoftin tai sen osakkuusyhtiöiden, tytäryhtiöiden tai palveluntarjoajien valtuuttamille työntekijöille, jotka tarvitsevat näitä tietoja työssään.

Skype voi tarkistaa pikaviestit ja tekstiviestit automaattisella tarkistusmenetelmällä, jolla Skype (a) pyrkii tunnistamaan epäillyn roskapostin ja/tai (b) havaitsemaan URL-osoitteet, jotka on aiemmin merkitty roskaposti-, huijaus- tai tietokalastelulinkeiksi. Rajoitetuissa tapauksissa Skype voi siepata ja manuaalisesti tarkastella pikaviestejä tai tekstiviestejä roskapostin estämistarkoituksessa. Skype voi täysin oman harkintansa mukaan estää epäillyn roskapostin lähettämisen ja poistaa epäilyttäviä linkkejä viesteistä.

9. KAVEREIDEN HENKILÖTIEDOT

Käyttäjä saattaa haluta kutsua myös kavereitaan liittymään Skypeen. Jos käyttäjä haluaa käyttää Skypen suosittelupalvelua, hänet ohjataan www-sivulle, jolla hän voi lisätä yhden tai useamman sähköpostiosoitteen nettilomakkeeseen. Lomakkeen tietoja käytetään ainoastaan luomaan automaattinen sähköpostiviesti näille potentiaalisille Skype-käyttäjille. Kirjoittamalla kaverinsa sähköpostiosoitteen lomakkeeseen, käyttäjä vahvistaa samalla, että hänen kaverinsa on antanut luvan tietojensa antamiseen. Skype voi ilmoittaa käyttäjän suosittelijaksi kaverille lähetetyssä kutsussa ja sisällyttää käyttäjän nimen, sähköpostiosoitteen ja/tai puhelinnumeron kutsuun.

Skype voi tarkistaa viesteissä olevat URL-osoitteet automaattisella tarkistusmenetelmällä, jolla Skype pyrkii havaitsemaan tunnettuja roskaposti-, huijaus- tai tietokalastelulinkkejä. Skype voi täysin oman harkintansa mukaan estää edellä mainittuja osoitteita sisältävien viestien toimittamisen tai poistaa kyseisiä osoitteita viesteistä.

10. YHTEYDENOTTO

Skype saattaa aika ajoin pyytää käyttäjän käyttökokemuksista tietoja, joita käytetään palveluiden laadun mittaamiseen ja kehittämiseen. Käyttäjä ei ole koskaan velvollinen lähettämään tällaisia tietoja. Kaikkia www-sivuston palautelomakkeilla tai kyselyissä vapaaehtoisesti lähetettyjä tietoja käytetään palautteen analysointiin ja Skype-ohjelmiston sekä Skype- ja muiden Microsoft-tuotteiden ja www-sivustojen kehittämiseen.

Skype voi ottaa yhteyttä käyttäjään lähettämällä viestejä vioista ja palveluongelmista. Skype varaa lisäksi oikeuden ilmoittaa käyttäjälle sähköpostitse, tekstiviestillä tai Skypen kautta mahdollisista vaatimuksista, jotka koskevat Skypen ohjelmiston, Skypen www-sivustojen tai Skype-tuotteiden käyttöä, mukaan lukien (mutta näihin rajoittumatta) muiden osapuolten oikeuksien rikkomista koskevat vaateet.

Skype voi lähettää käyttäjälle myös sähköposti- tai tekstiviesti-ilmoituksia, jos joku on yrittänyt ottaa käyttäjään yhteyttä. Skype voi myös käyttää sähköpostia, tekstiviestejä tai Skype-ohjelmistoa pitääkseen käyttäjän ajan tasalla tämän hankkimaa Skype-ohjelmistoa tai -tuotteita koskevien uutisten osalta sekä tiedottaakseen muista Skypen tuotteista tai muista Skypeen liittyvistä asioista. Käyttäjä voi kieltäytyä vastaanottamasta (a) sähköpostilla lähetettyjä ilmoituksia ja/tai markkinointiviestejä napsauttamalla vastaanottamassaan sähköpostiviestissä ollutta tilauksen peruutuslinkkiä tai muuttamalla omia ilmoitusasetuksiaan omalla tilisivullaan osoitteessa www.skype.com; ja (b) tekstiviestinä lähetettyjä viestejä noudattamalla tekstiviestissä olevia ohjeita.

Jos käyttäjä on rekisteröitynyt kumppaniyritysten kanssa yhteisten Skype-tuotteiden käyttäjäksi, kyseinen kumppaniyritys saattaa lähettää sähköposti- tai tekstiviestejä Skypen puolesta.

11. MITEN KÄYTTÄJÄ VOI TARKASTELLA HENKILÖTIETOJAAN TAI MUUTTAA NIITÄ?

Käyttäjällä on oikeus tarkastella ja tarvittaessa muuttaa omia henkilötietojaan. Käyttäjä voi tarkastella tai muokata joitain tietojaan verkossa kirjautumalla omalle tililleen osoitteessa www.skype.com tai www.qik.com. Mikäli käyttäjä pyytää nähdä, korjata, täydentää tai poistaa omia henkilötietojaan, Skype vastaa pyyntöön kohtuullisen ajan kuluessa ja varmistettuaan ensin käyttäjän henkilöllisyyden.

Skype pyrkii parhaansa mukaan toteuttamaan asiakkaan henkilötietojen poistopyynnöt, mikäli laki tai lainmukaiset liiketoiminnalliset tarkoitukset eivät edellytä kyseisten tietojen säilyttämistä. Käyttäjän tulee kuitenkin huomioida, että Skype-tunnuksen katoaminen vertaisverkosta saattaa kestää vertaisverkkojen teknisten ominaisuuksien vuoksi joskus jopa kaksi viikkoa. Käyttäjän tiedot saattavat näkyä hakemistossa tuona aikana.

12. MITEN KAUAN SKYPE SÄILYTTÄÄ KÄYTTÄJÄN HENKILÖTIETOJA?

Se, kuinka kauan Skype säilyttää käyttäjän henkilötietoja, määräytyy seuraavien seikkojen mukaisesti: (1) onko säilyttäminen tarpeen, jotta täytetään tietosuojakäytännön kohdassa 2 mainitut tavoitteet, tai jotta (2) noudatetaan sovellettavaa lainsäädäntöä, viranomaisten pyyntöjä tai toimivaltaisten oikeusistuinten antamia määräyksiä.

Pikaviestien, ääniviestien ja videoviestien säilyttäminen (vain Skypen internetviestintäohjelmisto)

Skype voi säilyttää pikaviestikeskustelujen, ääniviestien ja videoviestien (yhteisesti "viestit") sisällön, (a) jotta viestit voidaan toimittaa ja synkronoida, ja (b) jotta käyttäjä voi halutessaan hakea viestit ja tarkastella niiden historiatietoja. Skype säilyttää viestejä yleensä enintään 30–90 päivän ajan viestin tyypistä riippuen, ellei lainsäädännössä sallita tai edellytetä muuta. Näin viestit voidaan toimittaa, kun käyttäjä on offline-tilassa, ja ne voidaan synkronoida käyttäjän laitteiden kesken. Jos käyttäjä on linkittänyt Skype- ja Microsoft-tilinsä, käyttäjä voi mahdollisesti halutessaan säilyttää koko pikaviestihistoriansa pidemmän aikaa. Tällöin pikaviestit säilytetään Outlook.comin viestikansiossa, kunnes viestit poistetaan manuaalisesti. Käyttäjä voi säilyttää myös videoviestit pidemmän aikaa, jos lähettäjä on Premium-jäsen.

Skype suojaa käyttäjän tietoja asianmukaisilla suojaus- ja teknisillä toimenpiteillä. Käyttämällä tätä tuotetta käyttäjä antaa luvan pikaviestiensä, ääniviestiensä ja videoviestiensä tallentamiseen yllä kuvatuilla tavoilla.

13. MICROSOFT-TILI

Microsoft-tili (tunnettu aiemmin nimillä Windows Live ID ja Microsoft Passport) on palvelu, jonka avulla käyttäjä voi kirjautua Microsoftin ja joidenkin Microsoftin kumppaneiden tuotteisiin, www-sivustoihin ja palveluihin. Esimerkiksi Skypeen voi kirjautua Microsoft-tilin avulla.

Jos käyttäjällä on Skype-tili, hän voi liittää sen Microsoft-tiliin. Näin molempien tilien kontakteja ja muita tietoja voi tarkastella samasta paikasta. Jos käyttäjä liittää Skype-tilin Microsoft-tiliin, käyttäjän kanssa kommunikoivaa tai käyttäjän kontakteihinsa lisäävää Outlook.com-käyttäjää voidaan pyytää ottamaan yhteyttä käyttäjään Skypessä.

Skype-sovelluksen käyttäminen Windows 8- tai Windows 8.1 -laitteessa edellyttää, että käyttäjä kirjautuu ensin Windowsiin Microsoft-tilillä. Ensimmäisen käynnistyskerran jälkeen käyttäjä kirjataan sovellukseen aina, kun hän kirjautuu Windowsiin omalla Microsoft-tilillään samassa laitteessa. Lisätietoja Windows 8:sta ja Windows 8.1:stä non niiden tietosuojalausunnoissa täällä ja täällä.

Lisätietoja Microsoft-tilistä on Microsoft-tilin tietosuojalausunnossaTietosuojalausunnossa kerrotaan muun muassa, miten Microsoft-tili luodaan ja miten sitä käytetään, miten tilitietoja muokataan ja miten siihen liittyviä tietoja kerätään ja käytetään.

14. LAPSET

Skypen www-sivustot ja ohjelmat eivät ole tarkoitettu tai suunniteltu alle 13-vuotiaille. Skype kehottaa vanhempia seuraamaan lastensa verkkokäyttäytymistä ja varmistamaan näin, ettei mitään lapsen tietoja kerätä ilman vanhempien suostumusta.

15. MOBIILIPALVELUN ILMOITUKSET

Käyttäessäsi Skypea puhelimessasi Skype saattaa käyttää puhelimen ilmoituspalveluja, jotka ilmoittavat saapuvista puheluista, keskusteluista ja muista viesteistä, kun et ole Skypessä tai käytä Skype-sovellusta. Nämä palvelut voivat olla kolmannen osapuolen tuottamia. Esimerkiksi Apple-laitteeseen lähetetyt viestit käyttävät Applen push-ilmoituspalveluita.

Ilmoituspalvelut saattavat vastaanottaa tietoja viestin soittajasta, viestin lähettäjästä ja viestin sisällöstä osana palvelun tarjoamista ja käyttää tietoja palveluntarjoajan käyttöehtojen ja tietosuojakäytännön mukaisesti. Skype ei ole vastuussa kolmannen osapuolen ilmoituspalveluiden keräämistä tiedoista.

Jos et halua käyttää kolmannen osapuolen ilmoituspalveluja saapuvien Skype-puheluiden ja -viestien ilmoitusten vastaanottamiseen, voit estää tämän kohdassa Asetukset>Ilmoitukset>Skype.

16. VOIDAANKO TÄTÄ TIETOSUOJAKÄYTÄNTÖÄ MUUTTAA?

Skype päivittää tätä tietosuojakäytäntöä aika ajoin Skypen ohjelmistoon ja/tai tuotteisiin tehtyjen muutosten sekä asiakaspalautteen perusteella. Kun tietosuojakäytännön muutokset julkaistaan osoitteessa skype.com/go/privacy, Skype päivittää tietosuojakäytäntösivun alalaidassa olevan Päivitetty viimeksi -päivämäärän. Jos tähän tietosuojakäytäntöön tai käyttäjien henkilökohtaisten tietojen käyttötapoihin tehdään merkittäviä muutoksia, Skype ilmoittaa tästä käyttäjälle selkeästi ennen muutosten suorittamista joko julkaisemalla ennakkoilmoituksen tai lähettämällä ilmoituksen suoraan kaikille käyttäjille. Käyttäjä hyväksyy, että Skype-ohjelmiston tai -tuotteiden käytön jatkaminen ilmoituksen jälkeen merkitsee, että käyttäjä on hyväksynyt tietosuojakäytännön. Skype kehottaa käyttäjiä tarkistamaan tämän tietosuojakäytännön säännöllisesti, jotta he ovat tietoisia siitä, kuinka Skype kerää, käyttää ja suojaa heidän tietojaan.

17. MITEN SKYPEEN VOI OTTAA YHTEYTTÄ?

Käyttäjä voi ottaa Skypeen yhteyttä Skype-ohjelmistoihin tai -tuotteisiin liittyvissä asioissa lähettämällä tukipyynnön asiakaspalvelutiimille. Käyttäjä voi ottaa Skypeen yhteyttä Qik-ohjelmistoihin tai -tuotteisiin liittyvissä asioissa lähettämällä tukipyynnön osoitteessa http://support.qik.com.
Skype Software S.à r.l / Skype Communications S.à r.l.
23-29 Rives de Clausen
L-2165 Luxembourg
Luxemburg
Skype Managerin jäsenille vain Yhdysvalloissa:
Skype Inc.
3210 Porter Drive
Palo Alto, California 94304, USA

© Skype ja/tai Microsoft – viimeksi päivitetty: tammikuu 2014