Méltányos felhasználásra vonatkozó szabályzat

A Skype arra törekszik, hogy ügyfeleinek minél jobb díjcsomagokat (vagyis előfizetéseket) nyújtson, a lehető legalacsonyabb áron. A méltányos felhasználásra vonatkozó szabályzat célja a felhasználók egy kis hányada által elkövetett, előfizetésekkel kapcsolatos csalások és visszaélések megakadályozása.

A méltányos felhasználásra vonatkozó szabályzat értelmében a Skype korlátlan előfizetései vezetékes telefonszámokra korlátlan számú hívás indítását teszik lehetővé az előfizetésnek megfelelő országokban (kivéve a különleges, emeltdíjas, szolgáltatási és nem földrajzi telefonszámokat). Bizonyos esetekben lehetséges a mobiltelefonszámok korlátlan hívása is, ha ezt feltüntették az előfizetés megvásárlásakor. A rendszer minden hívást megszakít a 2 órás időtartam elérésekor. Ezután újratárcsázás szükséges.

A Skype előfizetései csak magánjellegű (személyes vagy üzleti kommunikációs) célokra használhatók, a Használati feltételeknek és a jelen szabályzatnak megfelelően („szabályszerű használat”). Az alábbi lista a szabályszerű használatnak ellentmondó tevékenységeket ismerteti, a teljesség igénye nélkül:

  • Az előfizetések használata telemarketinges vagy telefonközpontos tevékenység céljára,
  • az előfizetéssel vásárolt percek továbbértékesítése,
  • az előfizetések megosztása a felhasználók között telefonközpont, alközpont, számítógép vagy egyéb eszközök útján,
  • hívások indítása (egy alkalommal, ismétlődően vagy automatikusan) a hívásokon alapuló bevételszerzés céljából, kivéve a saját üzleti kommunikáció céljából indított (és a Használati feltételek 4.1-es szakaszának hatálya alá eső) hívásokat, és
  • szokatlan hívásminták, amelyek nem felelnek meg az előfizetés rendes, egyéni használatának, például rendszeres, rövid időtartamú hívások indítása vagy rövid idő alatt több telefonszám hívása.

A szabályszerű használatot további tevékenységek is sérthetik, és a Skype fenntartja a jogot, hogy annak vizsgálatakor figyelembe vegyen minden törvénytelen, tiltott, rendellenes vagy szokatlan felhasználási módot. A Skype fenntartja a jogot arra, hogy felbontsa az ügyféllel fenntartott kapcsolatot, vagy azonnali hatállyal felfüggessze az előfizetést, ha megállapítást nyer, hogy az ügyfél a szabályszerű használattal és a használati feltételekkel ellentétes módon használja az előfizetését. Indokolt esetben a Skype értesítést küld a nem megfelelő használatról, mielőtt felfüggesztené vagy megszüntetné az előfizetést, és ha a méltányosság indokolt, felkínál egy másik előfizetést.

© Skype – Utolsó módosítás: 2012. szeptember