A Skype adatvédelmi irányelvei

A Skype elkötelezetten gondoskodik az Ön személyes és adatforgalmi adatainak, valamint kommunikációja tartalmának védelméről és biztonságáról.

Ön a jelen Adatvédelmi irányelvekből megtudhatja, hogy a Skype miként védi és használja fel az Ön által a Skype internetes kommunikációs lehetőségeinek, a Skype webhelyeinek és/vagy a Skype termékeinek a használata során közölt információkat, korlátozás nélkül beleértve a „Qik” márkajelzésű termékeket.

Felhívjuk a figyelmét arra, hogy a Skype most már a Microsoft része.

1. MILYEN INFORMÁCIÓKAT GYŰJT ÉS HASZNÁL A SKYPE?

A Skype adatokat gyűjthet és használhat fel Önről, ideértve (de nem kizárólagosan) az alábbi kategóriákba tartozó információkat:

(a) Személyazonosító adatok (például név, felhasználónév, cím, telefonszám, mobilszám, e-mail cím).

(b) Profiladatok (például kor, nem, lakhely, nyelvi beállítások és az Ön által mások számára a Skype felhasználói profiljának részeként elérhetővé tett bármely egyéb információ, amelyről további részleteket a 6) szakasz alatt olvashat.

(c) Elektronikus azonosító adatok (például IP-címek, cookie-k).

(d) Banki és fizetési információk (például a hitelkártya adatai, számlaszám).

(e) Hívásminőségi és felmérési eredmények;

(f) Információk a Skype szoftver, valamint termékeink és webhelyeink használatával és az azokkal folytatott interakcióval kapcsolatban, beleértve a számítógépre, a platformra, az eszközre és a kapcsolatra vonatkozó információkat, az ügyfélprogram teljesítményre vonatkozó információkat, a hibajelentéseket, az eszköz képességeit, a sávszélességet, az oldalak megtekintési statisztikáit, a webhelyeinkre és azokról irányuló adatforgalmat, a böngésző típusát, valamint a Skype WiFi-kompatibilis hozzáférési pontok észlelését és a használati statisztikáját.

(g) Megrendelt és leszállított termékek vagy szolgáltatások.

(h) A hangulatüzenetekben való megjelenésre kiválasztott videók URL-címe.

(i) Az ECHO123 felé intézett Skype-teszthívások (amelyeket a program előbb rögzít és lejátszik a felhasználónak, majd töröl).

(j) Partnerek listája és kapcsolódó adatok (a Skype lehetővé teszi, hogy az egyéb szolgáltatásokban lévő partnerlistákat felhasználja a Skype-partnerek listájának létrehozásához).

(k) Az Ön más e-mail fiókokhoz tartozó felhasználóneve és jelszava, amennyiben Ön ezt megadta nekünk és a Skype-ot használó barátainak felkutatására kért bennünket (felhívjuk figyelmét, hogy a Skype a keresés befejezése után nem őrzi meg, és semmilyen egyéb célra nem használja fel ezt az információt).

(l) Az Ön és a Skype között folytatott levelezés.

(m) Forgalmi adatok (a kommunikáció biztosításához vagy annak számlázásához feldolgozott bármely adat, ideértve – korlátozás nélkül – a hívás időtartamát, a hívó fél számát, a hívott számot).

(n) A csevegések, hangposta-üzenetek és videoüzenetek tartalma (lásd a 12. szakaszt);

(o) Helyinformációs adatok, amelyek a mobilszolgáltatótól vagy a használt mobileszközről származnak. A Qik márkajelzésű termékekkel kapcsolatban Ön szabályozza, hogy helyadatai mikor legyenek megosztva másokkal. A helyadatok megjelenítése és más Qik-felhasználókkal való megosztása kizárólag az Ön által megadott adatvédelmi beállításoknak megfelelően történik. Helyadatokat úgy is létrehozhat, ha elküldött tartalmaihoz helyadatokat rendel (geotagging). Kérjük, hogy a helyadatokhoz kapcsolódó adatvédelmi beállítások kezelésekor körültekintően járjon el.

(p) Mobileszköz adatai, például a gyártó neve, az eszköz típusszáma, az operációs rendszer, a szolgáltatói hálózat.

(q) Helyinformációs adatok és az eszközről származó eszközazonosítók a Skype WiFi-kompatibilis hozzáférési pontok keresésekor vagy használatakor. Ezeket az adatokat a Skype WiFi segítségével történő csatlakozásra való jogosultság ellenőrzésének továbbfejlesztéséhez, valamint arra használhatjuk fel, hogy a Skype WiFi elérhetőségét biztosítani és ajánlani tudjuk Önnek;

(r) A Skype-fiókkal összekapcsolt egyéb fiókok (például Microsoft- vagy Facebook-fiók) hozzáférési tokenjei, amelyek a szolgáltatás által nyújtott olyan elektronikus kulcsok, amelyek a jelszót helyettesítik hitelesítéskor.

2. HOGYAN ÉS MILYEN CÉLBÓL HASZNÁLJA FEL A SKYPE EZEKET AZ INFORMÁCIÓKAT?

Az információgyűjtés elsődleges célja az, hogy Önnek biztonságos, problémamentes, hatékony és egyéni igényekhez igazodó élményt nyújtsunk. A Skype maga gyűjti és használja fel, vagy a Skype megbízásából működő külső szolgáltatóval gyűjtteti és használtatja fel az Önre vonatkozó azon személyes adatokat, amelyek az alábbiakhoz szükségesek:

 • internetes kommunikációs, videomegosztási és más termékek, ezen belül az Ön által a Skype szoftver és/vagy a Skype-termékek segítségével eszközölt kommunikáció és videomegosztás biztosítása;
 • a Skype funkcióinak és működésének módosítása és testreszabása; 
 • a webhelyeinken keresztül adott megrendelések felvétele, feldolgozása vagy szállítása, számlázás, illetve értesítés a megrendelés állapotáról;
 • frissítések megjelenítése a Qik márkajelzésű termékek segítségével végzett legújabb tevékenységéről vagy más Qik-felhasználókhoz fűződő kapcsolatairól;
 • egyéb (az információk gyűjtésekor bemutatott) szolgáltatások nyújtása;
 • ügyféltámogatás és hibaelhárítási tanácsok biztosítása;
 • az információk összehasonlítása a pontosság érdekében;
 • tájékoztatás a szolgáltatás frissítéseiről és hibáiról;
 • visszajelzés vagy online felmérésekben való részvétel kérése;
 • jogviták megoldása;
 • az Ön személyazonosságának igazolása;
 • a Skype szoftver és webhelyek, valamint egyéb Microsoft-termékek és -szolgáltatások testreszabása, kiértékelése és fejlesztése;
 • keresési funkcióink tökéletesítése, valamint segítségnyújtás a Skype-felhasználók könnyebb és pontosabb felkutatása érdekében;
 • a Skype marketing- vagy promóciós akcióinak/ajánlatainak, versenyeinek, játékainak és hasonló rendezvényeinek megszervezése és lebonyolítása; valamint
 • az Ön és a Skype érdekeinek védelme, ideértve a Szolgáltatási feltételeink betartatását és a csalások megelőzését és az azok elleni intézkedéseket is (együttesen a Célok).

3. AZ ÖN SZEMÉLYES ADATAINAK ÁLTALUNK TÖRTÉNŐ KISZOLGÁLTATÁSA

Az alábbi kivételeket leszámítva a Skype az Ön kifejezett engedélye nélkül nem értékesíti, nem kölcsönzi, nem cseréli el és semmilyen más módon nem adja át az Ön személyes és/vagy adatforgalmi adatait, illetve az Ön által eszközölt kommunikáció tartalmát a Microsofttól és annak leány- és társvállalataitól eltérő félnek, hacsak a hatályos törvények vagy az illetékes hatóságok erre nem kötelezik. Kérjük, ne feledje, hogy a felhasználói profiljában Ön által önként nyilvánossá tett, illetve a fórumokon, vitacsoportokban és hozzászólásokban Ön által közzétett információk nyilvánosan hozzáférhetők és megtekinthetők mások számára.

A Skype abból a célból szolgáltathat ki személyes adatokat, hogy megfeleljen a törvényi előírásoknak, gyakorolja törvényes jogait vagy védelmet biztosítson a jogigényekkel szemben, védje a Skype érdekeit, harcoljon a csalások ellen, érvényt szerezzen saját irányelveinek, továbbá védje bárki más jogait, tulajdonát vagy biztonságát.

Az Ön által igényelt Skype-termékek biztosítása érdekében alkalmanként előfordulhat, hogy a Skype az Ön személyes és adatforgalmi adatait – szükség esetén – megosztja a Skype csoportvállalataival, szolgáltatóival, szolgáltatói partnereivel és/vagy ügynökeivel, például a PSTN-VoIP útválasztót szolgáltató céggel, a WiFi-hozzáférés szolgáltatóival, a Skype szoftver és/vagy a Skype-termékek forgalmazójával és/vagy külső banki intézményekkel vagy más fizetési, e-mail továbbítási, elemzési, ügyfél-támogatási vagy tárhelyszolgáltatókkal. A Skype a külső felektől mindig megköveteli, hogy megfelelő szervezeti és műszaki intézkedések révén gondoskodjanak az Ön személyes és adatforgalmi adatainak a védelméről, valamint a vonatkozó törvényi előírások betartásáról.

Előfordulhat, hogy egyes Skype-termékek (i) márkatársítás keretében, vagy (ii) egy partnervállalat webhelyén keresztül érhetők el, és/vagy (iii) egy partnervállalat látja el a támogatási feladatokat. Ha Ön regisztrálja magát, vagy használja a terméket, akkor Ön beleegyezik abba, hogy a Skype és a partnervállalat felhasználhassa a termékkel kapcsolatban összegyűjtött személyes adatokat, és tudomásul veszi, hogy a személyes adatok partnervállalat általi használata a partnervállalat adatvédelmi irányelveinek hatálya alá tartozhat. A Skype a termékeit felkínálhatja más webhelyekkel vagy szolgáltatásokkal kapcsolatban, vagy más online szolgáltatókkal együtt nyújthatja termékek és/vagy szolgáltatások kombinált előnyeit, illetve további szolgáltatásokat és előnyöket. Annak érdekében, hogy meghatározhatók legyenek a kombinált ajánlat által az Ön számára nyújtott előnyök – és ha Ön engedélyt adott erre –, a Skype egyeztetheti az Ön és partnerei e-mail címét a külső webhelynek vagy szolgáltatónak Ön által megadott e-mail címekkel.

Ha Ön tagja a Skype Managernek, akkor a Skype Manager adminisztrátora hozzáférhet az Ön Skype-fiókjára vonatkozó részletes információkhoz, beleértve az adatforgalmi adatokat, valamint az Ön vásárlásainak és letöltéseinek részleteit is, amennyiben Ön beleegyezett az ilyen hozzáférésbe. Ön a www.skype.com webhelyen, a felhasználói fiók beállításainak megváltoztatásával bármikor visszavonhatja beleegyezését. Ha Ön személyes adatokat ad meg (beleértve nevét és munkakörét) a Skype Manager könyvtárában való megjelenítéshez, azzal Ön tudomásul veszi, hogy ezen adatokat a Skype Manager többi tagja is láthatja.

Ha hangüzenetet hagy egy másik Skype-felhasználónál, előfordulhat, hogy hangüzenete egy külső szolgáltató birtokába kerül (amennyiben a Skype-partner, akit megpróbál elérni, regisztrált arra, hogy a hangüzeneteket szöveges üzenetként kapja meg), és szövegre lesz konvertálva. Kivételes esetekben előfordulhat, hogy a konvertálási folyamat elemzők beavatkozását igényli. A hangpostatermék használatával Ön beleegyezik abba, hogy hangüzenetét a Skype és annak szolgáltatója feldolgozza.

Előfordulhat, hogy a Skype, a Skype helyi partnere, illetve az operátor vagy az Ön kommunikációját segítő cég megadja az Ön személyes adatait, kommunikációja tartalmát és/vagy adatforgalmi adatait az ilyen információt törvényesen kérő illetékes bírói, bűnüldözési vagy kormányzati hatóságnak. A Skype biztosítja az indokolt támogatást és információkat az ilyen jellegű kérések teljesítéséhez, Ön pedig ezennel beleegyezik az ilyen jellegű adatok kiadásába.

A Skype és/vagy Microsoft által gyűjtött vagy fogadott információk tárolása és feldolgozása az Egyesült Államokban és bármely olyan országban történhet, ahol a Microsoft, illetve annak leány- és társvállalatai vagy szolgáltatói létesítményeket tartanak fenn. Ezzel kapcsolatban, illetve az adatoknak a jelen 4. cikkely szerinti megosztása vagy kiszolgáltatása céljából a Skype fenntartja a jogot arra, hogy az információkat az Ön országán kívülre továbbítsa. A Skype szoftver, a Skype webhelyei vagy a Skype-termékek használatával Ön hozzájárul ahhoz, hogy a Skype az információkat az Ön országán kívülre továbbítsa. A Microsoft betartja az Amerikai Egyesült Államok kereskedelmi minisztériuma által kidolgozott, az Európai Gazdasági Térségből és Svájcból származó adatok összegyűjtésére, felhasználására és tárolására vonatkozó USA-EU „Safe Harbor” keretrendszer és az USA-Svájc „Safe Harbor” keretrendszer rendelkezéseit. A „Safe Harbor” programról további információért és a tanúsítvány megtekintéséhez látogasson el a www.export.gov/safeharbor címen elérhető oldalra.

A Microsoft üzleti tevékenységének folyamatos fejlesztése során eladhat vagy vásárolhat leányvállalatokat vagy üzleti egységeket. Az olyan tranzakciókban, amikor a Skype céget vagy lényegében minden eszközét megszerzi egy harmadik fél, a Skype-felhasználók személyes információi általában az egyik átadott üzleti eszközt jelentik. Fenntartjuk a jogot arra, hogy az Öntől begyűjtött személyes információkat is átadjuk a külső feleknek az ilyen tranzakciók során.

4. MIK AZOK A COOKIE-K ÉS GIF-KÉPEK, ÉS HOGYAN HASZNÁLJA EZEKET A SKYPE?

Főbb pontok

A Skype webhelyeinek és/vagy szoftvernek az igénybevételével Ön beleegyezik a cookie-k használatába. Bármikor úgy dönthet, hogy elutasítja a cookie-kat. Ehhez vagy meg kell változtatnia a böngésző beállításait (ha ezt a böngésző lehetővé teszi), vagy az erre szolgáló funkciók segítségével be kell fejeznie a Skype webhelyeinek és/vagy szoftvernek a használatát. Ne feledje, hogy egyes funkciók csak a cookie-k használatán keresztül érhetők el, és ha a cookie-k elutasítása mellett dönt, lehetséges, hogy ezeket a funkciókat nem fogja tudni használni.

4.1 Mik azok a cookie-k és a GIF-képek?

4.1.1. Cookie-k

A cookie-k kisméretű, karakterláncot (szöveget) tartalmazó fájlok, amelyeket a program a böngészőnek küld egy webhely kiszolgálójától. A cookie-k tartalmazhatnak egyedi azonosítót, de személyes azonosításra alkalmas adatokat, például nevet vagy e-mail címet nem. A Skype használhat cookie-kat, amikor Ön a webhelyeire látogat, a Skype szoftverét használja vagy más olyan webhelyet keres fel, ahol a Skype hirdetéseket szolgáltat. A Skype ügyfélprogramjának böngészője vagy az internetböngésző a számítógép merevlemezén tárolja a cookie-t, amelyhez a következő látogatáskor a webhely hozzáférhet. Cookie-kat más webhelyek is küldhetnek a böngészőnek, de a böngésző azon webhelyek számára nem engedélyezi a Skype cookie-k adatainak elérését.

A Skype cookie-jai általában az alábbihoz hasonlóan néznek ki:
SC=LC=en:CCY=EUR:CC=UK:TZ=+1:VER=0/1.3.0.13/:TS=1105405660:TM=103841368

Az SC a Skype cookie rövidítése (a cookie neve)
Az LC webhelyünk nyelvi beállítása
A CCY webhelyünk pénznemének beállítása
A CC az ország kódja
A TZ az időzóna
A VER a Skype ügyfélprogramnak a felhasználó által futtatott verziója
A TS a cookie beállításának időpontja
A TS a cookie módosításának időpontja

4.1.2. GIF-képek

A Skype weboldalai és felhasználói felületei átlátszó GIF-képeket, más néven adatgyűjtő jeleket, valamint nyomkövetési képpontokat tartalmazhatnak. A GIF-képek olyan, egyedi azonosítóval rendelkező, kisméretű grafikus elemek, amelyek az Ön adott oldalra történő látogatásait számlálják (de amelyek nem őriznek meg semmilyen személyes azonosításra alkalmas információt). A Skype HTML-alapú e-mailjeiben is átlátszó GIF-képeket használ annak érdekében, hogy tudomást szerezhessen arról, hogy mely e-mailekkel kapcsolatban történt megnyitás és más művelet. Ennek segítségével mérhetővé válik bizonyos kommunikációk és marketingkampányaink hatékonysága.

4.2 Milyen típusú cookie-kat használ a Skype?

A Skype munkamenet-cookie-kat, maradandó cookie-kat és LSO (Local Shared Objects, helyben tárolt adatok) objektumokat (flash cookie-kat) használ.

A munkamenet-cookie-k olyan átmeneti cookie-k vagy egyedi azonosítók, amelyeket a rendszer a Skype-webhelyek vagy a Skype ügyfélprogram használatának idejére társít a böngészőhöz. Ha bezárja a böngészőt, a munkamenet-cookie azonosítója eltűnik, a látogatás adatai pedig nem őrződnek meg.

A maradandó cookie-k a böngésző bezárása után is megmaradnak, és a böngésző a webhely következő felkeresésekor is használhatja őket.

Az LSO (Local Shared Objects, helyben tárolt adatok) objektumok vagy „flash cookie-k” az Adobe flash technológiájával megírt cookie-k. Ezeket a cookie-kat a rendszer a többi cookie-val megegyező módon menti a számítógépre, de azok kezelése a böngésző szintjén azokétól eltérő módon történik.

4.3 Hogyan használja a Skype a cookie-kat?

A Skype saját cookie-jait számos célra használhatja, például az alábbiakra:

1. Az Ön felismerésére a bejelentkezéskor, valamint annak megértésére, hogy Ön hogyan jutott el a webhelyre. Ezzel biztosíthatjuk, hogy releváns tartalmakat és információkat bocsássunk felhasználóink rendelkezésére. Például:

 • ha Ön úgy jutott webhelyünkre, hogy egy amerikai egyesült államokbeli előfizetési csomagokat ajánló hivatkozásra kattintott, gondoskodhatunk arról, hogy ezen ajánlatokat illetően releváns tartalmak jelenjenek meg;
 • fel tudjuk ismerni az Ön időzónáját, így híváslistáit pontosan jeleníthetjük meg;
 • ha legutóbbi vásárlása áfát tartalmazott, biztosíthatjuk, hogy mindig áfát tartalmazó árat jelenítsünk meg Önnek;
 • ha az Ön számítógépén régen lett beállítva a cookie, akkor tudjuk, hogy Ön nem új felhasználónk, és így nem jelenítjük meg az új felhasználóknak szóló tartalmakat, például a Skype használatát ismertető oldalakat.

2. Az Ön által megadott beállítások megjegyzésére, például:

 • a nyelv, amelyet a webhely megjelenítéséhez kiválasztott;
 • a pénznem, amelyet az árak megjelenítéséhez kiválasztott.

3. A csalás elleni harchoz.

4. A Skype tájékoztatására arról, hogy Ön a Skype ügyfélprogramjának mely verzióját használja. Ezen információ birtokában elláthatjuk Önt az új szoftverfrissítésekkel, és a megfelelő súgótartalmakra irányíthatjuk.

5. A fiókjához és a fiókszolgáltatásokhoz a Skype ügyfélprogramján keresztüli hozzáférés engedélyezésére.

6. Belső és az ügyfélre vonatkozó elemzések biztosítására, valamint a webhelyünkre vonatkozó statisztikai és mérőszámadatok megszerzésére (például a látogatók és az oldalmegtekintések teljes száma).

7. Hirdetési és marketingkampányaink hatékonyságának és eredményességének nyomon követésére, valamint kutatásra termékeink és webhelyeink továbbfejlesztése céljából.

8. Biztonsági intézkedések foganatosítására, például időtúllépés kezdeményezésére, ha egy bizonyos ideig nem jelentkezett be fiókjának szolgáltatásokat nyújtó részébe.

9. A Skype ügyfélprogram kitöltésére azon Skype-partnerének adataival, aki meghívta Önt a Skype használatára.

10. Videotartalmak biztosítására.

11. A Skype Önre nézve legrelevánsabb hirdetéseinek biztosítására, amikor Skype-hirdetéseket megjelenítő webhelyeket keres fel.

4.4 Külső cookie-k

A Skype mellett a Skype elemzési és hirdetési partnerei, valamint jutalékos partnerei is beállíthatnak és elérhetnek cookie-kat az Ön számítógépén a Skype ügyfélprogram használatakor vagy a Skype webhelyeinek felkeresésekor, továbbá ezeken keresztül adatokat gyűjthetnek online tevékenységéről több webhelyen és online szolgáltatásban.

4.4.1 Elemzés

A Skype elemzéssel foglalkozó partnerek – ilyen például az Omniture, a Google Analytics és a Flurry Analytics – segítségével statisztikai és elemzési célra anonim információkat gyűjt a felhasználók Skype-webhelyekkel és szoftverügyfelekkel kapcsolatos használati szokásairól. Ezek a partnerek például adatokat gyűjtenek és állítanak össze a webhelyeink látogatottságáról, a kattintásokról, arról, hogy milyen keresőmotorok és kulcsszavak segítségével találta meg webhelyeinket a felhasználó, a webhelyeinkről elért hivatkozásokról, az ügyfelekkel vagy azok leállásával kapcsolatos hibainformációkról és ehhez hasonló információkról. Ezek az elemzési adatok nem arra szolgálnak, hogy nyomon kövessük a felhasználók böngészését más webhelyeken, vagy hogy azonosítsuk Önt.

4.4.2 Hirdetés

A Skype és a harmadik felek a Skype szoftverben, a Skype-termékekben, a Skype webhelyein és a harmadik félnek számító webhelyeken megjelenő hirdetései a Microsoft Advertising vagy egyéb, gondosan kiválasztott hirdetésszolgáltató partnerek által jutnak el Önhöz („Hirdetésszolgáltató partnerek”).

A Skype és Hirdetésszolgáltató partnerei felhasználhatnak személyes azonosításra nem alkalmas olyan adatokat, amelyeket Ön megadott a Skype-profiljában, vagy egyéb módon biztosított a Skype számára – ilyen például a kor, a nem, a nyelv, illetve a lakhely, továbbá olyan információk, amelyek a Skype webhelyeivel, szoftvereivel és termékeivel való kapcsolatára és használati szokásaira vonatkoznak –, annak érdekében, hogy olyan hirdetéseket biztosítsunk, amelyek valószínűleg Önt jobban érdeklik, illetve hogy ezek segítségével méréseket végezhessünk, és javíthassunk hirdetési kampányaink hatékonyságán. A Skype és Hirdetésszolgáltatói partnerei használhatnak cookie-kat és/vagy webpoloskákat ezen információk összegyűjtéséhez.

4.4.3. Leányvállalatok

A Skype leányvállalati hálózati partnerprogramja lehetővé teszi a külső felek számára, hogy megismertessék az emberekkel a Skype alkalmazást. Leányvállalataink cookie-kat küldhetnek az Ön számítógépére, hogy a leányvállalatnak járó jutalék kifizetése céljából értesüljenek arról, (a) ha Ön egy a Skype alkalmazáshoz kapcsolódó hivatkozásra kattint egyik leányvállalati partnerünk webhelyén, és/vagy (b) ha vásárol a Skype webhelyén. Ha ismét közvetlenül a Skype webhelyére látogat, leányvállalati hálózati partnerünk felismeri Önt, és az Önt a mi webhelyünkre irányító külső leányvállalati partner webhelyét jelöli meg a jutalék kedvezményezettjeként. Ezeket a cookie-kat nem a Skype irányítja, ezért további információért leányvállalati hálózati partnerünk, a Commission Junction webhelyére kell látogatnia a következő címen: http://www.cj.com/privacy

4.4.4. Egyéb külső tartalmak

A Skype webhelyein esetenként kisalkalmazások vagy külső féltől, például a YouTube webhelyről származó beágyazott videotartalmak szerepelhetnek. Az ilyen tartalmak megtekintéséhez vagy az ilyen kisalkalmazások használatához előfordulhat, hogy cookie-kat kell elfogadnia a webhelyekről. Ezek a cookie-k nem a mi irányításunk alá tartoznak, ezért további tájékoztatásért az adott harmadik fél webhelyét kell felkeresnie.

4.5 A cookie-kkal kapcsolatos beállítási lehetőségek

Nem ajánlatos a cookie-kat korlátozni vagy letiltani, mert az hatással lehet webhelyeink és termékeink működőképességére. Ha mégis így tenne, az alábbiakban megtekintheti, hogy milyen lehetőségek közül választhat. A cookie-k átfogó ismertetését a www.aboutcookies.org webhelyen is megtalálja.

4.5.1 A böngésző és a cookie-k

Ön a legtöbb böngésző eszközsávján elérhető súgóból kaphat tájékoztatást arról, hogy az új cookie-k fogadása miként akadályozható meg az Ön böngészőjében, hogy miként állítható be az, hogy új cookie fogadásakor a böngésző értesítse Önt, hogy hogyan törölhetők a cookie-k, illetve hogy miként lehet teljesen letiltani a cookie-k használatát.

A Skype ügyfélprogramjának böngészőjében a cookie-k kikapcsolásához nyissa meg a Fájl menüt a Skype ügyfélprogramjának eszközsávjából, kattintson az Adatvédelem parancsra, majd törölje a jelölést a „Skype-cookie-k engedélyezése” jelölőnégyzetből.

4.5.2 LSO (Local Shared Objects, helyben tárolt adatok) objektumok (flash cookie-k)

A flash cookie-k használatát a http://www.macromedia.com/support/documentation/en/flashplayer/help/settings_manager.html webhelyen keresztül kezelheti.

A flash cookie-k kezelését továbbá a böngészőn keresztül is elvégezheti, az Internet Explorer (vagy más böngésző) és a médialejátszó Ön által használt verziójától függően. Célszerű az Adobe webhelyét is felkeresnie a következő címen: http://kb2.adobe.com/cps/526/52697ee8.html.

4.5.3 Elemzés

Ha le szeretné tiltani az Omniture elemzési célokra szolgáló cookie-jait, keresse fel a következő webhelyet: https://smetrics.skype.com/optout.html

A Google Analytics cookie-jainak letiltásához látogasson el a következő webhelyre: http://tools.google.com/dlpage/gaoptout

4.5.4 Böngészővezérlők a nyomkövetés tiltásához (Do Not Track, DNT) és a követésvédelemhez.

Néhány újabb böngészőnek már az alapvető szolgáltatásai közé tartozik a nyomkövetés tiltása. E szolgáltatások jellemzően úgy működnek, hogy olyan jelet vagy igényt küldenek a meglátogatott webhelynek, miszerint a felhasználó nem szeretné, ha nyomon követnék. A webhelyek (illetve az azokról elérhető, harmadik féltől származó tartalmak) a saját adatvédelmi gyakorlatuktól függően ettől függetlenül is folytathatnak olyan tevékenységet, amelyet Ön nyomon követésként értelmezhet.  Mivel még nem született egységes megállapodás a DNT-jelek értelmezéséről, a Microsoft jelenleg nem küld választ a böngésző DNT-jeleire saját webhelyei vagy online szolgáltatásai, illetve olyan külső webhelyek vagy online szolgáltatások használatakor, amelyeken a Microsoft hirdetést vagy tartalmat helyezett el, illetve bármilyen más módon képes adatokat gyűjteni azokon.  Az internetes szolgáltatások iparágával együttműködve arra törekszünk, hogy kialakuljon a DNT-jelek kezelésének egységes gyakorlata. Amíg ez nem valósul meg, a felhasználók a következőkben leírt módon tilthatják le a Microsoft célzott hirdetéseit.

Az Internet Explorer böngésző 9-es vagy újabb verziói el vannak látva a Követésvédelem nevű funkcióval. A Követésvédelem segít elkerülni, hogy a meglátogatott webhelyek automatikusan elküldjék a látogatással kapcsolatban gyűjtött információkat külső tartalomszolgáltatóknak. A követésvédelmi lista létrehozását követően az Internet Explorer blokkol minden olyan, harmadik fél által szolgáltatott tartalmat (beleértve a cookie-kat is), amely a blokkolni kívánt webhelyek listáján szereplő webhelyről származik. Az Internet Explorer korlátozza az ezen webhelyek felé irányuló tartalmi kérések számát, így biztosítja, hogy a külső webhelyek kevesebb információhoz jussanak Önről. További információt a követésvédelmi listákról és a nyomkövetés tiltásáról az Internet Explorer adatvédelmi nyilatkozatában vagy az Internet Explorer súgójában talál.

5. Hirdetési beállítások

5.1 Harmadik felek hirdetései

A Skype webhelyein és bizonyos Skype-szoftverügyfelekben engedélyezve vannak harmadik fél hirdetései, amelyeket a Microsoft Advertising biztosít. Hogy minél inkább az Önt legjobban érdeklő hirdetéseket kapja, ezek a hirdetések a személyes azonosításra nem alkalmas Skype-profiladatok (beleértve a Microsoft-fiókhoz kapcsolódó profiladatokat is) – ilyen lehet például a kor, a nem, a lakhely és a nyelvi beállítás –, valamint egyéb, a Microsoft Advertising által a Skype szoftverügyfélen kívül gyűjtött adatok alapján, célzottan jutnak el Önhöz. A Microsoft Advertising felhasználhatja például a Microsoft-webhelyek által beállított cookie-kat a Skype ügyfélprogramon belüli célzott hirdetésekhez. Ha többet szeretne tudni arról, hogyan gyűjti és használja a Microsoft Advertising az adatokat a Skype-on és egyéb tulajdonokon való célzott hirdetések elhelyezéséhez, beleértve azt, hogyan használja a reklámok Skype-on vagy a Skype nevében más tulajdonokon való célzott elhelyezésének részeként a Skype-ról gyűjtött adatokat – például az életkort, a nemet és egyéb adatokat –, tekintse meg a Microsoft Advertising adatvédelmi nyilatkozatát

A Windows 8 rendszeren futó modern Skype-ügyfélprogram kivételével a Microsoft célzott hirdetéseinek letiltását bármely olyan Skype szoftverügyfélben választhatja az eszköztár adatvédelmi menüjében, amelyben engedélyezve vannak a célzott hirdetések. Ha ezeket letiltja, továbbra is kapni fog hirdetéseket a lakhelye, a nyelvi beállítása és az IP-címének földrajzi elhelyezkedése alapján, de a többi, a célzott megjelenítéshez használt adatot nem használja a rendszer. A Windows 8 rendszeren futó modern Skype-ügyfélprogram esetében a Microsoft Advertising célzott hirdetéseit letilthatja a böngészőjén keresztül, ha ellátogat a http://choice.live.com/advertisementchoice címre, vagy az alább részletesebben leírt NAI vagy DAA webhelyekre. A Microsoft Advertising adatgyűjtéséről és azok felhasználásáról szóló további információért olvassa el a Microsoft Advertising Privacy Supplement című kiegészítést.

Bizonyos esetekben a Microsoft Advertising elhelyezhet hirdetéseket a Skype szoftverügyfélben egyéb online hirdetési hálózatokon keresztül is. Bizonyos esetekben egy harmadik fél szintén elhelyezhet cookie-kat az Ön számítógépén, amely adatokat gyűjthet online tevékenységéről több webhelyen és online szolgáltatásban. Ez jelenleg korlátozás nélkül az alábbi vállalatokat jelentheti: 24/7 Real Media, aCerno,Inc, AdBlade, AdConion, AdFusion, Advertising.com, AppNexus, Bane Media, Brand.net, CasaleMedia, Collective Media, Fox Interactive, Interclick, Millennial, ROI Media, SpecificMedia, Tribal Fusion, ValueClick, Yahoo!, YuMe és Zumobi. Ha a fentiek alapján a célzott hirdetéseket letiltotta a Skype-ügyfélben, a Skype nem ad tovább semmilyen profiladatot a hirdetésszolgáltatónak a hirdetés lekérésekor. Mivel azonban harmadik felek olyan cookie-kat helyezhetnek el a számítógépén, amelyek a saját hirdetéseik célzott megjelenítéséhez gyűjthetnek adatokat, a Skype fent ismertetett letiltási mechanizmusa nem feltétlenül akadályozza meg ezeket a vállalatokat a célzott hirdetések elhelyezésében. Ezek a vállalatok felajánlhatnak olyan lehetőséget, amellyel letiltható a hirdetések célzott megjelenítése a cookie-k alapján. Még több információ érhető el a fenti vállalatok nevére kattintva az adott cég webhelyén. Sokan közülük a Network Advertising Initiative (NAI) vagy a Digital Advertising Alliance (DAA) szövetségnek is tagjai, amelyek mindegyike lehetővé teszi, hogy egyszerűen letiltsa a tagvállalatok célzott hirdetéseit.

6. AZ ÖN FELHASZNÁLÓI PROFILJA

A felhasználói profilja azon adatok összessége, amelyeket a regisztrálás során vagy később megadott, és amelyek Skype-profiljában – a Skype ügyfélprogramjában, a Skype címjegyzékben, valamint a www.skype.com webhelyen megjelennek. Ilyen lehet az Ön Skype-felhasználóneve, teljes neve, címe, vezetékes és mobilszámai, neme, születési dátuma, országa, nyelve, „Bemutatkozás” oldalának URL-címe és az Ön által kiadhatónak ítélt bármely egyéb információ. Felhasználói profiljához a Skype szoftverkliens „Skype” menüjében, illetve a www.skype.com weboldalon található fiókjában férhet hozzá, és itt megtekintheti, kijavíthatja és kiegészítheti az adatokat, eltávolíthatja a nem kötelező adatokat, valamint megtekintheti a profiladataihoz tartozó adatvédelmi beállításokat.

Qik márkajelzésű termékek használata esetén Qik-profillal rendelkezik. Video-adatfolyamok lejátszásakor, videók feltöltésekor vagy üzenetek küldésekor megjelenik a felhasználónév és esetleg a vezeték- és utónév. Az adatvédelmi beállítások alapján az Ön által a Qik részére elküldött minden tartalom tovább terjeszthető az interneten és más médiacsatornákon keresztül, és megtekinthető a nyilvánosság számára. Profilját fiókjából, a www.qik.com webhelyen érheti el az információk megtekintése, helyesbítése vagy kiegészítése, illetve a nem kötelező információk eltávolítása céljából; a megosztási beállításokat pedig a Qik alkalmazás beállításokat tartalmazó menüjében módosíthatja.

7. HIVATKOZOTT WEBHELYEK ÉS KÜLSŐ ALKALMAZÁSOK

A Skype webhelyei tartalmazhatnak olyan hivatkozásokat, amelyekre kattintva Ön elhagyja a Skype webhelyét, és egy másik webhelyre jut. A hivatkozott webhelyek nem tartoznak a Skype ellenőrzése alá, és más adatvédelmi irányelveket alkalmaznak. Mivel a Skype Adatvédelmi irányelvei kizárólag a webhelyeken, illetve a Skype szoftver és Skype-termékek Ön általi használata és/vagy az Ön és a Skype közötti kapcsolata útján begyűjtött személyes adatokra vonatkoznak, így a Skype arra kéri Önt, hogy személyes adatainak online közlésekor legyen körültekintő. A Skype nem vállal felelősséget más webhelyekért.

Bármilyen kiegészítőt, bővítményt vagy harmadik fél által biztosított alkalmazást használ a Skype szoftverrel, vagy bármely olyan harmadik fél alkalmazásait, termékeit használja, amelyek tartalmazzák vagy beágyazzák a Skype szoftvert („Alkalmazások”), mindegyik ilyen Alkalmazás kiadója hozzáférést szerezhet bizonyos személyes adatokhoz. A Skype nem ellenőrzi és nem is ellenőrizheti azt, hogy az Alkalmazások kiadója miként használja fel az ilyen, az Alkalmazásokkal összefüggésben szerzett személyes adatokat. Fontos, hogy a telepítés előtt tanulmányozza az ilyen Alkalmazások adatvédelmi nyilatkozatát vagy egyéb használati feltételeit.

8. HOGYAN GONDOSKODIK A SKYPE AZ ÖN SZEMÉLYES ADATAINAK VÉDELMÉRŐL?

A Skype megteszi a megfelelő szervezeti és műszaki lépéseket a részére megadott vagy általa összegyűjtött személyes és adatforgalmi adatok védelme érdekében, kellően ügyelve a vonatkozó törvényi rendelkezések szerinti kötelezettségekre és kivételekre. Az Ön személyes és forgalmi adataihoz kizárólag a Microsoft, illetve leányvállalatai, társvállalatai vagy szolgáltatói azon feljogosított dolgozói férhetnek hozzá, akiknek adott feladataik ellátásához szükséges ezeknek az információknak az ismerete.

Lehetséges, hogy a Skype automatizált vizsgálatot alkalmaz az azonnali üzenetekben és SMS-üzenetekben (a) a levélszemétnek gyanított üzenetek észlelése és/vagy (b) az előzőleg levélszemétként, csalásként vagy adathalász hivatkozásként megjelölt URL-címek azonosítása érdekében. Korlátozott számú alkalommal a Skype a levélszemét-elhárítási törekvései kapcsán rögzítheti és manuálisan áttekintheti az azonnali üzeneteket vagy SMS-üzeneteket. A Skype saját belátása szerint blokkolhatja vagy megakadályozhatja a levélszemétnek gyanított üzenetek kézbesítését, illetve eltávolíthatja a gyanús hivatkozásokat az üzenetekből.

9. ISMERŐSÖK SZEMÉLYES ADATAI

Előfordulhat, hogy Ön szeretné meghívni ismerőseit a Skype-felhasználók táborába. Ha szeretné igénybe venni a Skype ajánlószolgáltatását, akkor Önt a szoftver egy olyan weblapra irányítja, ahol online űrlapon keresztül adhat meg egy vagy több e-mail címet. Az ezen az űrlapon megadott információk kizárólag azt a célt szolgálják, hogy a rendszer automatikusan e-mailt küldjön ezeknek a lehetséges Skype-felhasználóknak. Az ismerős e-mail címének megadásával Ön megerősíti azt, hogy az adott ismerős hozzájárult a rá vonatkozó adatok megadásához. A Skype azonosíthatja Önt mint azt a személyt, akitől az Ön ismerősének megküldött e-mailben szereplő hivatkozás származik, és a meghívóban szerepelteti az Ön nevét, e-mail címét és/vagy telefonszámát.

10. KAPCSOLATFELVÉTEL ÖNNEL

A Skype időről időre arra kérheti Önt, hogy a minőség értékelése és javítása érdekében számoljon be gyakorlati tapasztalatairól. Ön azonban soha nem kötelezhető az ilyen jellegű adatszolgáltatásra. A webhelyen található visszajelzési űrlapokon önkéntesen vagy az Ön által elfogadott bármely felmérés keretén belül megadott információk a visszajelzések áttekintésére és a Skype szoftver, valamint a Skype és a Microsoft egyéb termékeinek és webhelyeinek a tökéletesítésére szolgálnak.

A Skype üzeneteket küldhet Önnek a hibákkal és szolgáltatási kérdésekkel kapcsolatban. A Skype fenntartja továbbá a jogot arra, hogy Önt e-mail, a Skype szoftver vagy SMS útján értesítse a Skype szoftver, a Skype webhelyei és/vagy a Skype-termékek Ön általi használatával kapcsolatos bármely esetleges jogigényről, ideértve – de nem kizárólagosan – a harmadik felek jogainak megsértésére vonatkozó jogigényeket is.

A Skype e-mailben vagy SMS-ben figyelmeztetéseket küldhet Önnek, ha valaki megpróbált kapcsolatba lépni Önnel. Emellett a Skype e-mail, a Skype szoftver vagy SMS útján értesítheti Önt a Skype szoftverrel vagy az Ön által vásárolt Skype-termékekkel kapcsolatos hírekről és/vagy tájékoztathatja Önt a Skype egyéb termékeiről, illetve a Skype cégre vonatkozó egyéb információkról. Úgy állíthatja le a figyelmeztetések és/vagy promóciós e-mailek vagy SMS-ek további küldését, hogy (a) a kapott e-mailben található, leiratkozásra szolgáló hivatkozásra kattint vagy módosítja az értesítési beállításokat fiókoldalán a www.skype.com címen; (b) illetve követi az SMS-ben kapott utasításokat.

Ha Ön közös márkanév alatt futó Skype-termékekre regisztrál vagy ilyet használ, akkor előfordulhat, hogy az Önnek érkező e-maileket vagy SMS-eket a Skype nevében eljáró partnercégünk küldi.

11. HOGYAN ÉRHETI EL ÉS MÓDOSÍTHATJA SZEMÉLYES ADATAIT?

Önnek jogában áll személyes adataihoz hozzáférni, és azokat módosítani, ha szükséges. Az információk egy része úgy tekinthető meg vagy szerkeszthető online, ha a www.skype.com vagy a www.qik.com webhelyen bejelentkezik fiókjába. Az Ön személyes adatainak megtekintésére, helyesbítésére, kiegészítésére vagy törlésére vonatkozó kérésekre ésszerű időn belül válaszolunk az Ön személyazonosságának ellenőrzését követően.

A Skype minden ésszerűen tőle elvárhatót megtesz a személyes adatok törlésére irányuló kérelmek teljesítése érdekében, hacsak ezen adatok megőrzése nem törvényi kötelezettség vagy törvényes üzleti célok miatt szükséges. A peer-to-peer hálózat technikai jellege miatt azonban esetenként akár két hét is eltelhet addig, amíg az Ön Skype-azonosítója teljesen eltűnik a peer-to-peer hálózatból. Előfordulhat, hogy ezen idő alatt az Ön adatai továbbra is láthatók a keresőkönyvtárban.

12. MENNYI IDEIG ŐRZI MEG A SKYPE AZ ÖN SZEMÉLYES ADATAIT?

A Skype addig őrzi meg az adatokat, amíg az szükséges: (1) a (jelen Adatvédelmi szabályzat 2. cikkelye szerinti) Célok bármelyikének teljesítése vagy (2) a hatályos rendelkezéseknek, a hatósági kéréseknek és az illetékes bíróságok megfelelő utasításainak való megfelelés érdekében.

Az azonnali üzenetek, hangposta-üzenetek és videoüzenetek megőrzése (csak a Skype internetes kommunikációs szoftverre vonatkozik)

Az azonnali üzenetek, hangposta-üzenetek és videoüzenetek (összefoglalóan „üzenetek”) tartalmát a következő célokból tárolhatja a Skype: (a) az üzenetek továbbítása és szinkronizálása céljából és (b) annak érdekében, hogy ahol lehetséges, Ön lekérhesse korábbi üzeneteit és előzményeit. Az üzenet típusától függően az üzeneteket a Skype általában legfeljebb 30–90 napig tárolja, hacsak a törvény másképp nem rendelkezik vagy engedélyezi. A tárolás segít az üzenetek kijelentkezett felhasználók számára történő továbbításában, valamint segít az üzenetek eszközök közötti szinkronizálásában. Ha összekapcsolta Skype- és Microsoft-fiókját, előfordulhat, hogy az azonnali üzenetek előzményeit választása szerint hosszabb ideig is megtarthatja. Ebben az esetben lehet, hogy az azonnali üzenetek az Outlook.com Üzenetek mappájában lesznek tárolva addig, amíg azokat kézzel nem törli. Videoüzenetek esetén hosszabb tárolási időt is választhat, ha a küldő Premium tagsággal rendelkezik.

A Skype a megfelelő műszaki és biztonsági intézkedéseket alkalmazza az Ön adatainak védelme érdekében. E termék használatával Ön beleegyezik az azonnali üzenetekben, hangposta-üzenetekben és videoüzenetekben folytatott kommunikációjának fentiek szerinti tárolásába.

13. MICROSOFT-FIÓK

A Microsoft-fiók (korábban Windows Live ID vagy Microsoft Passport) egy olyan szolgáltatás, ami lehetővé teszi, hogy bejelentkezzen a Microsoft és bizonyos Microsoft-partnerek termékeibe (beleértve a Skype-ot is), webhelyeire és szolgáltatásaiba.

Amennyiben rendelkezik Skype-fiókkal, társíthatja azt egy Microsoft-fiókhoz, így egy helyen tekintheti meg mindkét fiók partnereit és egyéb adatait. Ha úgy dönt, hogy összekapcsolja a Skype-fiókját és a Microsoft-fiókját, a kapcsolatai között szereplő Outlook.com-felhasználókat, vagy azokat, akik felvették Önt a partnereik közé, meghívhatja Skype-on történő kapcsolattartásra.

A Skype alkalmazás Windows 8 vagy Windows 8.1 eszközön való használatához először be kell jelentkeznie a Windows rendszerbe egy Microsoft-fiókkal. Miután első alkalommal elindítja az alkalmazást, a rendszer bejelentkezteti az alkalmazásba, valahányszor ugyanazon az eszközön bejelentkezik a Windows rendszerbe Microsoft-fiókjával. A Windows 8 és Windows 8.1 rendszerekkel kapcsolatos további információkért tekintse meg azok adatvédelmi nyilatkozatait itt, és itt.

A Microsoft-fiókkal kapcsolatos további részletek (Microsoft-fiók létrehozása és használata, fiókadatok szerkesztése, a Microsoft-fiókhoz kapcsolódó adatok gyűjtésének és felhasználásának módja) megismeréséhez tekintse meg a Microsoft-fiók adatvédelmi nyilatkozatát.

14. GYERMEKEK

A Skype webhelyei és ügyfélszoftverei nem a 13 év alatti gyermekek figyelmének felkeltésére szolgálnak vagy készültek. A szülőket arra biztatjuk, hogy aktívan kísérjék figyelemmel gyermekeik online tevékenységét, hogy meggyőződjenek arról, hogy szülői beleegyezés nélkül semmilyen adatot sem gyűjtöttek be gyermekükről.

15. MOBILTELEFONOS ÉRTESÍTÉSEK

Amikor a Skype szoftvert a telefonján használja, a Skype igénybe veheti a telefonon elérhető értesítési szolgáltatásokat a bejövő hívásokkal, a csevegéssel és egyéb üzenetekkel kapcsolatos felhasználói értesítések megjelenítéséhez, amennyiben a Skype alkalmazás éppen nem fut vagy nincs használatban. Előfordulhat, hogy ezeket a szolgáltatásokat egy külső fél biztosítja. Például az Apple-eszközökre küldött üzenetek az Apple leküldéses értesítési szolgáltatásain keresztül érhetők el.

Az értesítési szolgáltatások tudomására juthat a hívó fél kiléte, az üzenet küldője vagy az üzenet tartalma, ha ez szükséges a szolgáltatás működéséhez, és ha az adatok felhasználása megfelel a szolgáltató érvényben lévő általános szerződési feltételeiben vagy adatvédelmi irányelveiben foglaltaknak. A Skype nem vállal felelősséget a külső értesítési szolgáltatások által gyűjtött adatokért.

Ha nem szeretne külső értesítési szolgáltatásokat használni a bejövő Skype-hívásokkal és üzenetekkel kapcsolatos értesítésekhez, ezt a funkciót letilthatja a Beállítások>Értesítések>Skype menüpont alatt.

16. MÓDOSÍTHATÓK-E A JELEN ADATVÉDELMI IRÁNYELVEK?

A Skype időről időre módosítja az Adatvédelmi irányelveket, hogy azok tükrözzék a szoftver és/vagy a termékek változásait, valamint hogy megfeleljenek az ügyfelek visszajelzéseinek. Ha az Adatvédelmi irányelveket érintő módosításokat teszünk közzé a skype.com/go/privacy weblapon, a lap alján található utolsó módosítási dátumot is frissítjük. Az Adatvédelmi irányelvek tartalmát vagy a személyes adatok felhasználási módjait érintő változások esetén tájékoztatjuk Önt a változások bevezetése előtt egy arról szóló közlemény megjelenítésével vagy közvetlen értesítés formájában. Ön elfogadja, hogy a Skype szoftver vagy a Skype-termékek e közlemény megjelenése utáni folytatólagos használata az Adatvédelmi irányelvek elfogadását jelenti. Tanácsos az Adatvédelmi irányelveket rendszeres időközönként ellenőrizve tájékozódni arról, hogy a Skype miként gyűjti, használja fel és óvja meg az Ön adatait.

17. HOGYAN LÉPHET KAPCSOLATBA A SKYPE-PAL?

A „Skype” márkajelzéssel ellátott szoftverekkel vagy termékekkel kapcsolatos támogatási kéréseit ügyfélszolgálati csapatunknak küldheti. A „Qik” márkajelzéssel ellátott szoftverekkel vagy termékekkel kapcsolatos támogatási kéréseit a http://support.qik.com oldalon küldheti el.
Skype Software S.à r.l / Skype Communications S.à r.l.
23-29 Rives de Clausen
L-2165 Luxembourg
Luxembourg
Csak az amerikai egyesült államokbeli Skype Manager-tagoknak:
Skype Inc.
3210 Porter Drive
Palo Alto, California 94304, USA

© Skype és/vagy Microsoft – Utolsó módosítás: 2014. január