Fair use-beleid

Bij Skype willen we dat al onze klanten het beste abonnement krijgen, tegen de laagst mogelijke prijs. Dit Fair use-beleid ("FUB") is opgesteld om fraude en misbruik van onze abonnementen door een klein aantal gebruikers te voorkomen.

Onder voorbehoud van dit FUB kan er met Skype’s Onbeperkt-abonnementen onbeperkt gebeld worden naar vaste nummers in de landen waarop het abonnement betrekking heeft (met uitzondering van speciale, betaal-, service- en niet-geografische nummers). Indien aangegeven op het moment van aankoop kan ook onbeperkt bellen naar mobiele nummers zijn inbegrepen. Alle gesprekken worden verbroken na een gesprekstijd van 2 uur, waarna het nummer opnieuw moet worden gekozen.

Skype's abonnementen zijn uitsluitend bedoeld voor individueel gebruik (persoonlijke of zakelijke communicatie), overeenkomstig onze Gebruiksvoorwaarden en dit FUB ("Legitiem gebruik"). Hieronder volgt een niet-uitputtende lijst van werkwijzen die niet als Legitiem gebruik beschouwd worden:

  • het gebruik van abonnementen voor telemarketing en werkzaamheden in callcentra;
  • de doorverkoop van abonnementsminuten;
  • het delen van abonnementen met meerdere gebruikers, hetzij via een PBX, callcenter, computer of op andere wijze;
  • het bellen van nummers (hetzij eenmalig, herhaaldelijk of automatisch) om inkomen voor uzelf of anderen te genereren als gevolg van het plaatsen van de oproep, anders dan voor uw individuele zakelijke gesprekken (en onderhevig aan Sectie 4.1 van de Gebruiksvoorwaarden); en
  • ongebruikelijke belpatronen die afwijken van het normale, individuele gebruik van abonnementen, zoals regelmatige, korte gesprekken of gesprekken naar meerdere nummers binnen korte tijd.

Ook andere werkwijzen kunnen relevant zijn bij het vaststellen van Legitiem gebruik en Skype behoudt zich het recht voor om elke onwettige, verboden, abnormale of ongebruikelijke activiteit hierbij in overweging te nemen. Wanneer wordt vastgesteld dat uw gebruik van uw abonnement in strijd is met dit FUB of Skype's Gebruiksvoorwaarden mag Skype naar eigen goeddunken de relatie met u beëindigen of uw abonnement met onmiddellijke ingang opschorten. Waar redelijk zal Skype u voorafgaand aan de opschorting of beëindiging van uw abonnement een kennisgeving van ongepast gebruik doen toekomen, en waar van toepassing kan Skype u een alternatief abonnement aanbieden.

© Skype – Laatste herziening: september 2012