Skype's privacybeleid

Skype doet er alles aan uw privacy te respecteren en de vertrouwelijkheid van uw persoonlijke gegevens, verkeersgegevens en de inhoud van uw communicatie te waarborgen.

Dit privacybeleid is bedoeld om u inzicht te geven in hoe de informatie die u verstrekt bij het gebruiken van Skype's internetcommunicatie, Skype's websites en/of Skype's producten, met inbegrip van, maar niet beperkt tot, de producten met de merknaam 'Qik', door Skype wordt gebruikt en beschermd.

Skype maakt nu deel uit van Microsoft.

1. WELKE INFORMATIE VERZAMELT EN GEBRUIKT SKYPE?

Skype verzamelt en gebruikt informatie over u, met inbegrip van, maar niet beperkt tot de volgende categorieën informatie:

(a) Identificatiegegevens (bijv. naam, gebruikersnaam adres, telefoonnummer, mobiel nummer, e-mailadres);

(b) Profielinformatie (bijv. leeftijd, geslacht, het land waarin u woont, taalvoorkeur en informatie die u zelf beschikbaar stelt aan anderen via uw Skype-gebruikersprofiel, zoals verder beschreven in Artikel 6);

(c) Elektronische identificatiegegevens (bijv. IP-adressen, cookies);

(d) Bank- en betaalgegevens (bijv. creditcardinformatie, rekeningnummer);

(e) Enquêteresultaten;

(f) Informatie over uw gebruik van en interactie met de Skype-software, -producten en -websites, met inbegrip van informatie over computer, platform, apparaat en verbinding, informatie over de prestaties van de client, foutenrapporten, capaciteit van het apparaat, bandbreedte, statistieken over paginaweergaven, verkeer van en naar onze websites, browsertype en detectie van voor Skype WiFi geschikte hotspots en gebruikersstatistieken;

(g) Bestelde en geleverde producten of diensten;

(h) De URL van video's die u geselecteerd hebt voor weergave in uw stemmingsbericht;

(i) Skype-testgesprekken met ECHO123 (deze worden opgenomen, voor de gebruiker afgespeeld en vervolgens verwijderd);

(j) Uw lijst met contactpersonen en gerelateerde gegevens (we geven u de keuze of u Skype gebruik wilt laten maken van de lijsten met contactpersonen van andere diensten om uw lijst met Skype-contactpersonen mee te vullen);

(k) Uw gebruikersnaam en wachtwoord voor andere e-mailaccounts, waar u deze aan ons verstrekt hebt en ons gevraagd hebt te zoeken naar uw vrienden op Skype. (NB Deze informatie wordt na het voltooien van de zoekopdracht niet door Skype bewaard of voor enig ander doel gebruikt.)

(l) Correspondentie tussen u en Skype.

(m) Verkeersgegevens (data verwerkt met als doel communicatieoverdracht en de facturering daarvan, met inbegrip van, maar niet beperkt tot gespreksduur, bellende nummer en gebelde nummer);

(n) De inhoud van chatberichten, voicemails en videoberichten (zie artikel 12);

(o) Locatiegegevens, afkomstig van uw mobiele provider of van het mobiele apparaat dat u gebruikt. Met betrekking tot Qik-producten geldt dat u zelf bepaalt wanneer uw locatie wordt gedeeld met anderen. Uw locatie wordt alleen weergegeven bij en gedeeld met andere Qik-gebruikers wanneer uw privacyinstellingen dit toestaan. U kunt ook locatiegegevens aanmaken door de door u geleverde content te 'geotaggen' met locatiegegevens. Ga zorgvuldig om met uw privacyinstellingen voor locatiegegevens;

(p) Informatie over het mobiele apparaat, zoals naam van de fabrikant, modelnummer van het apparaat, besturingssysteem, providernetwerk;

(q) Locatiegegevens en apparaatidentificators, afkomstig van uw apparaat, wanneer u een voor Skype WiFi geschikte hotspot zoekt of u hiermee verbinding maakt. Deze gegevens kunnen worden gebruikt om beter te kunnen verifiëren of u verbinding mag maken via Skype WiFi, en tevens om Skype WiFi aan u te kunnen aanbieden en leveren en bij u te kunnen promoten;

(r) Toegangstokens voor andere accounts die u aan uw Skype-account koppelt (zoals een Microsoft- of Facebook-account). Deze functioneren als door de dienst geleverde elektronische sleutels die bij verificatie de plaats innemen van het wachtwoord.

2. HOE GEBRUIKT SKYPE DEZE INFORMATIE EN VOOR WELK DOEL?

Ons hoofddoel bij het verzamelen van informatie is om u een veilige, probleemloze en efficiënte ervaring op maat te bieden. Skype verzamelt en gebruikt persoonlijke gegevens over u, of laat dit namens Skype door externe dienstverleners doen, voor zover toegestaan of noodzakelijk voor:

 • het leveren van internetcommunicatie, het delen van video en andere producten, met name voor de overdracht van de communicatie en video's die u en anderen maken met behulp van de Skype-software en/of de Skype-producten;
 • het wijzigen en aanpassen van de mogelijkheden en functionaliteit van Skype;
 • het aannemen, verwerken of afleveren van bestellingen die via onze websites zijn geplaatst, de facturering aan u of het aan u doorgeven van de status van uw bestelling;
 • het weergeven van updates over uw recente activiteit met de Qik-producten of verbindingen met andere Qik-gebruikers;
 • het leveren van andere diensten aan u (zoals beschreven bij het verzamelen van de informatie);
 • het bieden van klantenondersteuning en het oplossen van problemen;
 • het vergelijken van informatie om reden van nauwkeurigheid;
 • het u informeren over service-updates en fouten;
 • het vragen om feedback of deelname aan online enquêtes;
 • het oplossen van geschillen;
 • het verifiëren van uw identiteit;
 • het aanpassen, beoordelen en verbeteren van de Skype-software en -websites, en van andere Microsoft-producten en -diensten
 • het verbeteren van onze zoekfuncties en het eenvoudiger voor u maken om andere Skype-contactpersonen gerichter te vinden;
 • het organiseren en uitvoeren van marketing- of promotieactiviteiten of -aanbiedingen, wedstrijden, spelletjes en soortgelijke evenementen van Skype; en
 • het beschermen van de belangen van u en Skype, waaronder met name het afdwingen van onze Servicevoorwaarden en het voorkomen en bestrijden van fraude (samen de 'Doelen').

3. HOE WIJ UW PERSOONLIJKE INFORMATIE OPENBAAR MAKEN

Afgezien van het bepaalde hieronder zal Skype zonder uw uitdrukkelijke toestemming geen persoonlijke en/of verkeersgegevens of inhoud van communicatie verkopen, verhuren, ruilen of anderszins overdragen buiten Microsoft en zijn gecontroleerde dochterondernemingen en gelieerde partners, tenzij Skype hiertoe verplicht is volgens het toepasselijke recht of in opdracht van de bevoegde autoriteiten. Houd er rekening mee dat informatie die u vrijwillig openbaar maakt in uw gebruikersprofiel, of die u bekendmaakt op forums, discussieborden of door het plaatsen van reacties, publiek toegankelijk en voor anderen zichtbaar is.

Skype mag persoonlijke gegevens openbaar maken om te voldoen aan wettelijke vereisten, onze wettelijke rechten uit te oefenen of ons te verdedigen tegen juridische claims, om de belangen van Skype te beschermen, fraude te bestrijden en onze beleidsregels af te dwingen, of om iemands rechten, eigendom of veiligheid te beschermen.

Om de door u gevraagde Skype-producten aan u te kunnen leveren, mag Skype in voorkomende gevallen, indien noodzakelijk, uw persoonlijke gegevens en verkeersgegevens delen met bedrijven van de Skype-groep, telecommunicatiebedrijven, met ons samenwerkende dienstverleners en/of tussenpersonen. Voorbeelden hiervan zijn de PSTN-VoIP gatewayprovider, wifi-serviceproviders, distributeurs van Skype-software en/of Skype-producten, en/of banken of andere aanbieders van financiële diensten, e-mailbezorgdiensten, analisten, klantenservice of hostingdiensten. Skype zal altijd van deze externe partijen eisen dat zij passende organisatorische en technische maatregelen treffen om uw persoonlijke gegevens en verkeersgegevens te beschermen en dat zij de relevante wetgeving naleven.

Sommige Skype-producten kunnen (i) co-branded zijn; (ii) beschikbaar worden gesteld via de website van een partnerbedrijf; en/of (iii) door een partnerbedrijf worden ondersteund. Als u zich registreert voor het gebruik van dergelijke producten, accepteert u het gebruik door zowel Skype als het partnerbedrijf van persoonlijke gegevens die in verband met het product worden verzameld en begrijpt u dat het gebruik van uw persoonlijke gegevens door het partnerbedrijf onderworpen kan zijn aan het privacybeleid van het partnerbedrijf. Skype kan zijn producten gezamenlijk met andere websites of diensten aanbieden of een samenwerking aangaan met andere online diensten om u te kunnen laten profiteren van de gecombineerde resultaten van beide producten en/of diensten of van extra diensten en voordelen. Om vast te stellen of het gecombineerde aanbod voor u voordelig is, kan Skype, indien u daarvoor toestemming hebt gegeven, uw e-mailadres en e-mailadressen van uw contactpersonen vergelijken met e-mailadressen die u hebt verstrekt aan de externe website/serviceprovider.

Wanneer u lid bent van een Skype Manager is gedetailleerde informatie over de activiteiten van uw Skype-account, zoals verkeersgegevens en details van uw aankopen en downloads, toegankelijk voor de beheerder van de Skype Manager, indien u daartoe toestemming hebt gegeven. U kunt uw toestemming te allen tijde intrekken door wijziging van de instellingen op uw accountpagina op www.skype.com. Wanneer u persoonlijke gegevens, zoals uw naam en functie, verstrekt voor opname in het telefoonboek van de Skype Manager, dan gaat u ermee akkoord dat deze gegevens kunnen worden ingezien door andere leden van de Skype Manager.

Wanneer u een voicemailbericht achterlaat voor een andere Skype-gebruiker, dan kan dit voicemailbericht worden doorgezonden naar een externe dienstverlener (waarbij de Skype-contactpersoon die u probeert te bereiken zich heeft aangemeld voor het ontvangen van voicemailberichten via tekstberichten), en in tekst worden omgezet. In uitzonderlijke gevallen is voor het omzettingsproces toegang door analisten vereist. Wanneer u gebruikmaakt van voicemail gaat u ermee akkoord dat Skype en zijn dienstverlener uw voicemailbericht verwerken.

Skype, Skype's lokale partner, of de provider of het bedrijf dat uw communicatie mogelijk maakt, kan persoonlijke gegevens, inhoud van communicaties en/of verkeersgegevens leveren aan gerechtelijke, overheids- of opsporingsinstanties die gerechtigd zijn dergelijke informatie op te vragen. Skype zal de redelijk geachte assistentie en informatie leveren om aan een dergelijk verzoek te voldoen en u geeft hierbij uw toestemming daarvoor.

Informatie die is verzameld door of verstuurd naar Skype en/of Microsoft kan worden opgeslagen en verwerkt in de Verenigde Staten of in andere landen waarin Microsoft of zijn gelieerde ondernemingen, dochterondernemingen of serviceproviders vestigingen hebben. In dit verband, of om gegevens te delen of openbaar te maken overeenkomstig dit artikel 4, behoudt Skype zich het recht voor informatie over te brengen naar een bestemming buiten uw landsgrenzen. Door gebruik te maken van Skype-software, Skype-websites of Skype-producten stemt u in met een dergelijke overdracht van informatie naar een bestemming buiten uw landsgrenzen. Bij het verzamelen, gebruiken en bewaren van gegevens afkomstig uit de Europese Economische Ruimte en Zwitserland houdt Microsoft zich aan het U.S.-EU Safe Harbor-raamwerk en het U.S.-Swiss Safe Harbor-raamwerk zoals opgesteld door het U.S. Department of Commerce (Ministerie van Handel in de VS). Voor meer informatie over het Safe Harbor-programma en inzage in onze certificatie kunt u terecht op www.export.gov/safeharbor.

Microsoft ontwikkelt zakelijke activiteiten en kan dochterondernemingen of bedrijfseenheden kopen of verkopen. Indien bij dergelijke transacties Skype of vrijwel al zijn activa door een derde worden overgenomen, vormt de persoonlijke informatie van Skype-gebruikers in het algemeen een van de overgedragen bedrijfsactiva. We behouden ons het recht voor uw persoonlijke informatie deel te laten uitmaken van een dergelijke overdracht aan derden.

4. WAT ZIJN COOKIES EN GIF'S EN HOE GEBRUIKT SKYPE DEZE?

Belangrijkste punten

Door gebruik te maken van de websites en/of software van Skype stemt u in met het gebruik van cookies. U kunt het gebruik van cookies op elk moment weigeren door uw browserinstellingen te wijzigen (indien uw browser dit toestaat), door niet langer gebruik te maken van de websites en/of software van Skype of door gebruik te maken van de toepasselijke afmeldingsfuncties. U moet er rekening mee houden dat bepaalde functies alleen beschikbaar zijn via het gebruik van cookies. Als u besluit om geen cookies te accepteren, zijn dergelijke functies mogelijk niet meer beschikbaar voor u.

4.1 Wat zijn cookies en gif's?

4.1.1. Cookies

Cookies zijn kleine bestanden met daarin een reeks tekens (tekst), die vanaf de server van een website worden verzonden naar uw browser. De cookie kan een uniek herkenningsteken bevatten, maar bevat geen persoonlijk identificeerbare gegevens zoals uw naam of e-mailadres. Skype kan cookies gebruiken wanneer u zijn websites bezoekt, gebruikmaakt van Skype's software of andere websites bezoekt waarop Skype adverteert. De browser van de Skype-softwareclient of uw internetbrowser slaat de cookie op de harde schijf van uw computer op, en de cookie is bij uw volgende bezoek aan de website toegankelijk voor de website. Ook andere websites kunnen cookies naar uw browser zenden, maar uw browser zal niet toestaan dat deze websites de cookiegegevens van Skype zien.

Een typische Skype-cookie kan er als volgt uitzien:
SC=LC=en:CCY=EUR:CC=UK:TZ=+1:VER=0/1.3.0.13/:TS=1105405660:TM=103841368

SC staat voor Skype Cookie (cookienaam)
LC is de voorkeurstaal voor onze website
CCY is de voorkeursvaluta voor onze website
CC is een landcode
TZ is een tijdszone
VER is de versie van de Skype-softwareclient waarmee de gebruiker werkt
TS geeft aan wanneer de cookie is geplaatst
TM geeft aan wanneer de cookie is gewijzigd

4.1.2. Gif's

Skype-webpagina's en -clientinterfaces kunnen transparante gif's bevatten, ook wel webbakens of trackingpixels genoemd. Gif's zijn heel kleine plaatjes met een uniek herkenningsteken, die worden gebruikt om bij te houden hoe vaak u de pagina bezoekt (maar ze bevatten geen persoonlijk identificeerbare gegevens). Daarnaast gebruikt Skype transparante gif's in zijn e-mails in HTML-formaat, om te weten te komen welke e-mails geopend zijn en een reactie hebben uitgelokt. Zo kunnen we de effectiviteit van bepaalde communicaties en van onze marketingcampagnes meten.

4.2 Wat voor type cookies gebruikt Skype?

Skype gebruikt sessiecookies, permanente cookies en lokaal gedeelde objecten (Flash-cookies).

Sessiecookies zijn tijdelijke cookies, of unieke, aan uw browser gerelateerde herkenningstekens, die actief zijn gedurende uw bezoek aan de websites van Skype of het werkingsgebied van de Skype-softwareclient. Zodra u de browser sluit, verdwijnt het sessiecookie-ID, en de gegevens over uw bezoek worden niet bewaard.

Permanente cookies blijven bestaan in uw browser, ook nadat u deze gesloten hebt, en kunnen bij volgende bezoeken aan de website weer door uw browser worden gebruikt.

Lokaal gedeelde objecten of 'Flash-cookies' zijn cookies die geschreven zijn met behulp van Adobe Flash-technologie. Deze worden op dezelfde manier op uw computer bewaard, maar zij kunnen niet op dezelfde manier op browserniveau worden beheerd.

4.3 Hoe Skype cookies gebruikt

Skype gebruikt zijn eigen cookies voor diverse doeleinden, onder meer om:

1. u te herkennen wanneer u zich aanmeldt en te begrijpen hoe u bij onze website gekomen bent, zodat we ervoor kunnen zorgen dat we u relevante klanteninhoud en informatie bieden. Bijvoorbeeld:

 • als u op onze website gekomen bent door te klikken op een link voor informatie over VS-abonnementspakketten, dan kunnen wij ervoor zorgen dat u inhoud ziet die voor deze aanbiedingen relevant is;
 • we kunnen uw tijdszone herkennen, zodat uw gesprekkenlijsten correct worden weergegeven;
 • als uw laatste aankoop inclusief btw was, kunnen we ervoor zorgen dat we altijd een prijs inclusief btw tonen;
 • als uw cookie al lange tijd geleden werd opgeslagen, dan weten we dat u geen nieuwe gebruiker bent en zullen we geen inhoud tonen die bedoeld is voor nieuwe gebruikers, zoals pagina's over 'Skype leren gebruiken';

2. door u geselecteerde voorkeuren te onthouden, zoals:

 • de taal waarin u onze website wilt bekijken;
 • de valuta waarin u onze prijzen wilt zien;

3. fraude te bestrijden;

4. Skype te informeren over de versie van de Skype-softwareclient die u gebruikt, zodat we u kunnen voorzien van nieuwe software-updates en u naar de relevante helppagina's kunnen doorleiden;

5. u in staat te stellen om via de Skype-softwareclient naar uw account en de accountdiensten te gaan;

6. interne en klantanalyses uit te voeren en cijfers en statistieken te verkrijgen over onze websites, zoals het totale aantal bezoekers en paginaweergaven;

7. de effectiviteit en prestaties van onze advertentie- en marketingcampagnes te meten en onderzoek uit te voeren, op basis waarvan we onze producten en websites kunnen verbeteren;

8. beveiligingsmaatregelen te nemen, zoals een 'time-out' wanneer u een bepaalde tijd niet aangemeld bent geweest op het servicegedeelte van uw account;

9. uw Skype-client te vullen met de gegevens van een van uw Skype-contactpersonen, wanneer deze contactpersoon u heeft uitgenodigd om u in te schrijven bij Skype;

10. videomateriaal aan u te leveren;

11. de voor u meest relevante Skype-advertenties te tonen wanneer u andere websites bezoekt waarop Skype-advertenties worden weergegeven.

4.4 Cookies van derden

Behalve Skype kunnen ook analyse-, advertentie- en gelieerde partners van Skype cookies op uw computer zetten en toegang tot deze cookies krijgen wanneer u de Skype-softwareclient gebruikt of een website van Skype bezoekt.

4.4.1 Analyses

Skype maakt gebruik van analysepartners, waaronder Omniture, Google Analytics en Flurry Analytics, voor het verzamelen van anonieme statistische en analytische gegevens over hoe gebruikers de Skype-websites en -software gebruiken. Deze partners verzamelen en aggregeren bijvoorbeeld gegevens over paginaweergaven en kliks op onze sites, de zoekmachines en trefwoorden die zijn gebruikt om onze sites te vinden, links die vanaf onze site gevolgd zijn, informatie over fouten en crashes in onze software en soortgelijke informatie. Deze analyses worden niet gebruikt om u naar andere websites te volgen of om u te identificeren.

4.4.2 Advertenties

De advertenties van Skype en van derden die te zien zijn in de Skype-software, Skype-producten en op websites van Skype en derden worden u geleverd door Microsoft Advertising of andere zorgvuldig geselecteerde advertentiepartners (de 'Advertentiepartners').

Skype en zijn Advertentiepartners kunnen gebruikmaken van niet-persoonlijk identificeerbare informatie die u in uw Skype-profiel of op andere wijze aan Skype hebt verstrekt, zoals uw leeftijd, geslacht, taal en het land waarin u woont, evenals informatie over uw relatie met en gebruik van Skype's websites, software en producten, om u advertenties te tonen die waarschijnlijk beter aansluiten bij uw interesses en om ons te helpen bij het meten en verbeteren van de resultaten van onze advertentiecampagnes. Skype en zijn Advertentiepartners kunnen voor het verzamelen van deze informatie gebruikmaken van cookies en/of webbakens (gif's).

4.4.3. Gelieerde partners

Skype's gelieerde netwerkprogrammapartner staat derden toe om mensen bij Skype te introduceren. Onze gelieerde partners kunnen cookies naar uw computer zenden waarmee zij informatie kunnen ontvangen (a) wanneer u op een op Skype betrekking hebbende link klikt op een site van een van onze gelieerde partners, en/of (b) wanneer u een aankoop doet op de website van Skype, met het doel om commissie te betalen aan de gelieerde partner. Als u de site van Skype opnieuw en rechtstreeks bezoekt, kan onze gelieerde netwerkprogrammapartner u herkennen en de site van de gelieerde partner belonen voor het aanbevelen van onze site. Deze cookies vallen niet onder het beheer van Skype. Ga voor meer informatie naar de site van onze gelieerde netwerkpartner Commission Junction op: http://www.cj.com/privacy

4.4.4 Overige inhoud van derden

Soms kunnen de websites van Skype widgets of ingevoegde video-inhoud bevatten van derden, zoals YouTube. Wanneer u deze inhoud bekijkt of deze widget gebruikt, accepteert u mogelijk cookies van deze websites. Deze cookies vallen niet onder ons beheer. Kijk op de site van de betreffende derde voor meer informatie.

4.5 Uw keuzes met betrekking tot cookies

We raden niet aan om het gebruik van cookies te beperken of cookies te weigeren, omdat dit de functionaliteit van onze websites en producten kan beïnvloeden. Mocht u dit toch willen doen, kijk dan hieronder voor de beschikbare opties. Uitgebreide informatie over cookies is ook te vinden op www.aboutcookies.org.

4.5.1 Browsercookies

Bij de meeste browsers kunt u via de Help-optie op de taakbalk te weten komen hoe u kunt voorkomen dat uw browser nieuwe cookies accepteert, hoe u de browser kunt laten melden wanneer u een nieuwe cookie ontvangt, hoe u cookies kunt verwijderen en hoe u het ontvangen van cookies volledig kunt uitschakelen.

De browsercookies van de Skype-software kunnen worden uitgeschakeld door: in uw Skype-softwareclient onder 'Skype' het tabblad 'Privacy...' te kiezen en het vinkje weg te halen bij het vakje 'Accepteer Skype browsercookies'.

4.5.2 Lokaal gedeelde objecten (Flash-cookies)

Het gebruik van Flash-cookies kunt u beheren via http://www.macromedia.com/support/documentation/en/flashplayer/help/settings_manager.html.

U kunt Flash-cookies ook via uw browser beheren, afhankelijk van de versie van Internet Explorer (of andere browser) en mediaspeler die u gebruikt. Bezoek ook de website van Adobe op http://kb2.adobe.com/cps/526/52697ee8.html.

4.5.3 Analyses

Afmelden voor de analysecookies van Omniture kan op: https://smetrics.skype.com/optout.html

Afmelden voor de analysecookies van Google Analytics kan op: http://tools.google.com/dlpage/gaoptout

4.5.4 Browserknoppen voor "Do Not Track" (DNT) en traceerbeveiliging.

Sommige nieuwere browsers hebben "Do Not Track"-functionaliteit geïmplementeerd. Door middel van deze mogelijkheid kunt u bezochte websites laten weten dat u niet getraceerd wenst te worden. Er kunnen via die pagina's (of de inhoud van derden op die pagina's) toch activiteiten plaatsvinden die onder traceren kunnen vallen, onafhankelijk van uw voorkeur. Dit hangt af van het privacybeleid van die pagina's.  Het DNT-signaal wordt nog onderzocht. Daarom reageert Microsoft op dit moment nog niet op DNT-signalen van browsers op haar eigen websites en onlinediensten, of op websites van derden en onlinediensten met advertenties en content van Microsoft, of waarop Microsoft anderszins informatie verzamelt.  Wij zijn in continue samenwerking met onlinebedrijven om een begrip te vormen hoe om te gaan met DNT-signalen.   Voorlopig kunnen gebruikers zich afmelden voor gerichte advertenties van Microsoft zoals hieronder uiteen wordt gezet.

Internet Explorer (versie 9 en hoger) hebben een zogenaamde traceerbeveiliging die voorkomt dat de websites die u bezoekt automatisch gegeven verzenden over uw bezoek aan contentproviders. Wanneer u een traceerbeveiligingslijst maakt, blokkeert Internet Explorer content van derden, waaronder cookies, van elke website die u hebt opgegeven. Door bezoeken aan deze pagina's te beperken, zorgt Internet Explorer ervoor dat deze minder informatie over u kunnen verzamelen. Bekijk voor meer informatie over traceerbeveiliging en Do Not Track de privacyverklaring van Internet Explorer or de hulp van Internet Explorer.

5. Uw keuzes met betrekking tot advertenties

5.1 Advertenties van derden

Skype-websites en sommige Skype-softwareclients kunnen advertenties van derden tonen die geleverd worden door Microsoft Advertising. Om u advertenties te kunnen tonen die beter aansluiten bij uw interesses kan voor het selecteren van deze advertenties gebruik worden gemaakt van niet-persoonlijk identificeerbare informatie van het Skype-profiel (met inbegrip van profielinformatie van gekoppelde Microsoft-accounts), zoals leeftijd, geslacht, het land waarin u woont, taalvoorkeur en andere informatie die Microsoft Advertising verzamelt buiten de Skype-softwareclient om. Om gerichtere advertenties binnen de Skype-softwareclient te tonen, kan Microsoft Advertising bijvoorbeeld gebruikmaken van de browsercookies die door Microsoft-websites geplaatst zijn. Voor meer info over hoe Microsoft Advertising informatie verzamelt en gebruikt voor het plaatsen van gerichte advertenties op Skype en andere sites, met inbegrip van info over het gebruik van informatie die via Skype is verzameld, zoals leeftijd, geslacht en andere informatie die verzameld is in het kader van het leveren van advertenties aan of namens Skype voor het plaatsen van gerichte advertenties op andere sites, verwijzen we u naar de privacyverklaring van Microsoft Advertising.

In elke Skype-softwareclient die gerichte advertenties mogelijk maakt, met uitzondering van de nieuwe Skype-softwareclient voor Windows 8, hebt u via het privacymenu in de werkbalk van de Skype-softwareclient de mogelijkheid om u af te melden voor gerichte advertenties van Microsoft. Als u besluit u af te melden, blijft u advertenties ontvangen op basis van het land waarin u woont, uw taalvoorkeur en de locatie van uw IP-adres, maar wordt er geen gebruik gemaakt van andere gegevens. Als u de nieuwe Skype-softwareclient voor Windows 8 gebruikt, kunt u zich op http://choice.live.com/advertisementchoice of de hieronder vermelde sites van NAI of DAA afmelden voor het ontvangen van gerichte advertenties van Microsoft Advertising. Voor meer info over hoe Microsoft Advertising informatie verzamelt en gebruikt, verwijzen we u naar het privacysupplement van Microsoft Advertising.

In sommige gevallen kan Microsoft Advertising advertenties van andere online-reclamenetwerken in Skype-software mogelijk maken. In sommige gevallen kunnen deze derden cookies op uw computer plaatsen en informatie verzamelen over uw online-activiteiten over websites of onlinediensten. Tot deze bedrijven behoren momenteel, zonder hier volledig te zijn: 24/7 Real Media, aCerno,Inc, AdBlade, AdConion, AdFusion, Advertising.com, AppNexus, Bane Media, Brand.net, CasaleMedia, Collective Media, Fox Interactive, Interclick, Millennial, ROI Media, SpecificMedia, Tribal Fusion, ValueClick, Yahoo!, YuMe en Zumobi. Als u zich via de hierboven genoemde methode voor gerichte advertenties in de Skype-software hebt uitgeschreven, geeft Skype bij het advertentieverzoek geen profielinformatie door aan deze advertentieaanbieders. Omdat deze externe partijen echter cookies op uw computer kunnen plaatsen om hun eigen doelgroepactiviteiten te faciliteren, worden de gerichte-advertentieactiviteiten van deze bedrijven niet noodzakelijkerwijs door de hierboven beschreven afmeldmethode van Skype tegengehouden. Het is mogelijk dat deze bedrijven eveneens een manier bieden om u af te melden voor het gebruik van gerichte advertenties op basis van hun cookies. Meer informatie hierover vindt u door te klikken op de bedrijfsnamen hierboven en de links naar de websites van deze bedrijven te volgen. Veel van hen zijn ook lid van het Network Advertising Initiative (NAI) of de Digital Advertising Alliance (DAA), die elk een eenvoudige manier aanbieden om u af te melden voor gerichte advertenties door hun leden.

6. UW GEBRUIKERSPROFIEL

Uw gebruikersprofiel bestaat uit de door u tijdens de registratie verstrekte informatie die te zien is op uw Skype-profiel in de Skype-softwareclient, in het telefoonboek van Skype en op de pagina met uw persoonlijke accountgegevens op www.skype.com. Uw profiel kan uw Skype-gebruikersnaam bevatten, uw volledige naam, adres, vaste en mobiele telefoonnummers, sekse, geboortedatum, land, taal, de URL van uw 'over mij'-pagina en andere informatie die u beschikbaar wilt stellen. Uw gebruikersprofiel is voor u toegankelijk via het 'Skype'-menu in de Skype-softwareclient of via uw account op www.skype.com en u kunt gegevens corrigeren of completeren, niet-verplichte informatie verwijderen en de privacyinstellingen voor uw profielinformatie inzien.

Als u gebruikmaakt van de Qik-producten hebt u een Qik-gebruikersprofiel. Wanneer u video's streamt of uploadt of berichten verzendt, wordt een gebruikersnaam en optioneel een voor- en achternaam weergegeven. Afhankelijk van uw privacyinstellingen kan alle content die u bij Qik aanlevert via het internet en andere mediakanalen verder worden verspreid en door iedereen worden bekeken. U kunt uw profiel bereiken via uw account op www.qik.com en de informatie daarin bekijken, corrigeren of aanvullen en niet-verplichte informatie verwijderen; u kunt uw delen-instellingen wijzigen via het instellingenmenu van de Qik-softwareapplicatie.

7. GEKOPPELDE WEBSITES EN TOEPASSINGEN VAN DERDEN

De Skype-websites kunnen links bevatten waarmee u Skype's website verlaat en toegang krijgt tot een andere website. Gekoppelde websites vallen niet onder het beheer van Skype en deze websites hanteren een ander privacybeleid. Skype's Privacybeleid is uitsluitend van toepassing op persoonlijke informatie die verkregen is op de websites of via uw gebruik van de Skype-software, Skype-producten en/of uw relatie met Skype en Skype dringt er daarom bij u op aan voorzichtig te zijn met het online verstrekken van persoonlijke gegevens. Skype aanvaardt geen verantwoordelijkheid of aansprakelijkheid voor deze andere websites.

Wanneer u gebruikmaakt van extra's, invoegtoepassingen of toepassingen van derden in samenhang met de Skype-software of gebruikmaakt van toepassingen of producten van derden waarin de Skype-software is opgenomen of ingebed ('Toepassingen'), kan de aanbieder van een dergelijke toepassing toegang krijgen tot bepaalde persoonlijke informatie over u. Skype controleert niet, en kan niet controleren, op welke manier aanbieders van toepassingen gebruikmaken van persoonlijke informatie met betrekking tot die toepassingen. Lees voor installatie altijd eerst het privacybeleid of de eventuele andere voorwaarden die voor het gebruik van dergelijke toepassingen gelden.

8. HOE BESCHERMT SKYPE UW PERSOONLIJKE GEGEVENS?

Skype treft passende organisatorische en technische maatregelen ter bescherming van de aan Skype verstrekte of door Skype verzamelde persoonlijke gegevens en verkeersgegevens, met inachtneming van de geldende verplichtingen en uitzonderingen volgens de relevante wetgeving. Uw persoonlijke gegevens en verkeersgegevens zijn enkel toegankelijk voor bevoegd personeel van Microsoft of zijn gelieerde partners, dochterondernemingen of serviceproviders voor wie toegang tot deze gegevens nodig is voor het uitvoeren van hun taken.

Skype mag chatberichten en sms'jes automatisch scannen voor (a) het identificeren van mogelijke spam en/of (b) het identificeren van URL's die eerder zijn aangemeld als spam-, fraude- of phishing-links. In een beperkt aantal gevallen mag Skype chatberichten of sms'jes opnemen en handmatig evalueren in verband met spampreventie. Skype mag geheel naar eigen goeddunken mogelijke spam blokkeren, de doorgifte ervan verhinderen of verdachte links uit berichten verwijderen.

9. PERSOONLIJKE GEGEVENS VAN VRIENDEN

Mogelijk wilt u uw vrienden uitnodigen om van Skype gebruik te maken. Wanneer u gebruik wilt maken van Skype's aanbevelingsdienst wordt u doorgeleid naar een webpagina waar u op een online formulier een of meer e-mailadressen kunt invoeren. De op dit formulier ingevoerde informatie wordt enkel gebruikt voor het automatisch aanmaken van een e-mailbericht aan deze potentiële Skype-gebruikers. Met het invoeren van de e-mailadressen van uw vrienden geeft u te kennen dat zij akkoord zijn gegaan met het verstrekken van hun gegevens. Skype mag u in de uitnodiging die naar uw vrienden wordt gestuurd bekendmaken als de persoon van wie de verwijzing afkomstig is en zal uw naam, e-mailadres en/of telefoonnummer in de uitnodiging vermelden.

10. CONTACT MET U

Skype kan u voor het beoordelen en verbeteren van de kwaliteit van tijd tot tijd vragen informatie te geven over uw ervaringen. U bent op geen enkel moment verplicht dergelijke gegevens te verstrekken. Alle informatie die vrijwillig is verstrekt via feedbackformulieren op de website of via enquêtes waaraan u deelneemt, wordt gebruikt voor het evalueren van deze feedback en het verbeteren van de Skype-software en andere Skype- en Microsoft-producten en -websites.

Skype kan contact met u opnemen voor het versturen van berichten over fouten en servicekwesties. Daarnaast behoudt Skype zich het recht voor om gebruik te maken van e-mail, de Skype-software of sms om u op de hoogte te stellen van eventuele aanspraken betreffende uw gebruik van de Skype-software, de Skype-websites en/of de Skype-producten, met inbegrip van, maar niet beperkt tot aanspraken ten aanzien van inbreuk op rechten van derden.

Skype kan u via e-mail of sms op de hoogte stellen van het feit dat iemand geprobeerd heeft contact met u op te nemen. Skype kan u verder via e-mail, sms of de Skype-software op de hoogte houden van nieuws over de Skype-software en de Skype-producten die u hebt gekocht en/of u informeren over andere Skype-producten of andere Skype-gerelateerde informatie. U kunt ervoor kiezen dergelijke meldingen en/of promotionele (a) e-mails niet te ontvangen door op de link 'uitschrijven' te klikken in de e-mail die u ontvangt, of door uw instellingen voor het ontvangen van meldingen te wijzigen op uw accountpagina op www.skype.com; en (b) sms-berichten niet te ontvangen door de instructies in de sms die u ontvangt op te volgen.

Wanneer u zich hebt geregistreerd voor of gebruikmaakt van co-branded Skype-producten kunnen de e-mails of sms-berichten die u ontvangt, afkomstig zijn van ons partnerbedrijf, dat handelt namens Skype.

11. HOE KUNT U UW PERSOONLIJKE GEGEVENS INZIEN EN WIJZIGEN?

U hebt het recht op toegang tot en, waar van toepassing, het aanpassen van uw persoonlijke informatie. Bepaalde informatie over u kan online worden ingezien en bewerkt na aanmelding op uw accountpagina op www.skype.com of www.qik.com. Op verzoeken om het inzien, corrigeren, completeren of verwijderen van uw persoonlijke informatie zal door ons binnen een redelijke tijd en na verificatie van uw identiteit worden gereageerd.

Skype zal al het redelijke doen om tegemoet te komen aan verzoeken tot het verwijderen van persoonlijke informatie, tenzij deze informatie van rechtswege of op grond van rechtmatige zakelijke doeleinden bewaard moet blijven. Vanwege de technische aard van het 'peer-to-peer'-netwerk kan het soms tot twee weken duren voordat uw Skype-ID volledig uit het 'peer-to-peer'-netwerk is verdwenen. Gedurende deze tijd kunnen uw gegevens bij zoekopdrachten nog steeds tevoorschijn komen.

12. HOE LANG WORDEN UW PERSOONLIJKE GEGEVENS DOOR SKYPE BEWAARD?

Skype bewaart uw informatie zo lang als noodzakelijk is om: (1) de Doelen (zoals gedefinieerd in artikel 2 van dit Privacybeleid) te verwezenlijken of (2) te voldoen aan de toepasselijke wetgeving, wettige verzoeken en toepasselijke vonnissen van bevoegde rechtbanken.

Bewaren van chatberichten, voicemailberichten en videoberichten (alleen van toepassing op de Skype-internetcommunicatiesoftwareapplicatie)

De inhoud van uw chatberichten, voicemails en videoberichten (gezamenlijk "berichten") kan door Skype worden opgeslagen (a) voor het overbrengen en synchroniseren van uw berichten en (b) om u in staat te stellen de berichten en geschiedenis waar mogelijk op te vragen. Afhankelijk van het type bericht worden berichten over het algemeen voor een maximumperiode van tussen de 30 en 90 dagen door Skype opgeslagen, tenzij het ons wettelijk verplicht of toegestaan is hiervan af te wijken. Dit opslaan maakt het mogelijk berichten te bezorgen wanneer een gebruiker offline is en helpt bij het synchroniseren van berichten tussen apparaten van gebruikers. Bij chatberichten hebt u, wanneer u uw Skype- en Microsoft-accounts gekoppeld hebt, mogelijk de keuze uw volledige chatgeschiedenis langer op te slaan. In dat geval kunnen uw chatberichten worden opgeslagen in uw Outlook.com-chatberichtenmap, tot u ze handmatig verwijdert. Bij videoberichten kunt u de berichten ook voor een langere tijd opslaan wanneer de afzender een Premium-lid is.

Skype treft passende technische maatregelen en beveiligingsmaatregelen om uw informatie te beschermen. Door van dit product gebruik te maken, gaat u akkoord met de opslag van uw chat-, voicemail- en videoberichtencommunicatie zoals hierboven beschreven.

13. MICROSOFT-ACCOUNT

Microsoft-account (voorheen bekend als Windows Live ID en Microsoft Passport) is een dienst waarmee u zich kunt aanmelden bij producten (waaronder Skype), websites en diensten van Microsoft en geselecteerde partners van Microsoft. 

Wanneer u een Skype-account hebt, kunt u deze aan een Microsoft-account koppelen, zodat u uw contactpersonen en verdere informatie van beide accounts op één plek kunt bekijken. Wanneer u ervoor kiest uw Skype-account aan uw Microsoft-account te koppelen, kunnen Outlook.com-gebruikers die met u communiceren of die u toevoegen aan hun contactpersonen, uitgenodigd worden op Skype contact met u te leggen.

Om de Skype-app te kunnen gebruiken op een Windows 8- of Windows 8.1-apparaat moet u zich eerst bij Windows aanmelden met een Microsoft-account. Nadat u de app voor de eerste keer hebt opgestart, wordt u elke keer wanneer u op datzelfde apparaat met uw Microsoft-account bij Windows bent aangemeld ook bij de app aangemeld. Lees voor meer informatie het privacybeleid van respectievelijk Windows 8 of Windows 8.1 , dat u respectievelijk hier, en hier kunt vinden

Voor meer info over Microsoft-accounts, onder meer over het aanmaken en gebruiken van een Microsoft-account, het bewerken van accountgegevens en de manier waarop we informatie die betrekking heeft op een Microsoft-account verzamelen en gebruiken, verwijzen we u naar de privacyverklaring voor Microsoft-accounts.

14. KINDEREN

Skype's websites en softwareclients zijn niet bedoeld of ontworpen voor gebruikers jonger dan 13 jaar. Wij raden ouders aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om te zorgen dat er geen informatie van kinderen wordt verzameld zonder ouderlijke toestemming.

15. MOBIELE MELDINGEN

Wanneer u Skype op uw telefoon gebruikt, kan Skype gebruikmaken van meldingsservices voor die telefoon om u te informeren over inkomende oproepen, chats en andere berichten, wanneer de Skype-applicatie niet actief is of u er geen actief gebruik van maakt. Deze services kunnen door derden worden geleverd. Voor berichten die bijvoorbeeld naar een Apple-apparaat worden verzonden, wordt gebruikgemaakt van Apple’s pushmeldingsservices.

Meldingsservices kunnen bij het leveren van hun dienst informatie ontvangen over de beller, de afzender van het bericht en de inhoud van het bericht en zij kunnen deze informatie gebruiken in overeenstemming met de voorwaarden en het privacybeleid van de serviceprovider. Skype is niet verantwoordelijk voor de gegevens die door externe meldingsservices worden verzameld.

Indien u geen gebruik wilt maken van meldingsservices van derden om meldingen te ontvangen over inkomende Skype-oproepen en berichten, dan kunt u deze uitschakelen via Instellingen>Meldingen>Skype.

16. KAN DIT PRIVACYBELEID WORDEN GEWIJZIGD?

Skype zal dit Privacybeleid af en toe bijwerken naar aanleiding van wijzigingen in onze software en/of producten en feedback van klanten. Wanneer we wijzigingen in dit Privacybeleid op skype.com/go/privacy plaatsen, werken we de datum van de 'laatste herziening' onder aan het Privacybeleid ook bij. Bij belangrijke wijzigingen in dit Privacybeleid of in de manier waarop we uw persoonlijke informatie gebruiken, stellen we u hiervan op de hoogte door voorafgaand aan de invoering van de wijziging een duidelijk zichtbare mededeling inzake die wijzigingen te plaatsen of door u rechtstreeks een mededeling te sturen. U gaat ermee akkoord dat voortzetting van uw gebruik van de Skype-software of Skype-producten na deze mededeling, betekent dat u het Privacybeleid hebt geaccepteerd. We raden u aan dit Privacybeleid geregeld opnieuw door te nemen om op de hoogte te blijven van de wijze waarop Skype uw informatie verzamelt, gebruikt en beschermt.

17. HOE KUNT U CONTACT OPNEMEN MET SKYPE?

Voor contact met Skype met betrekking tot software of producten met de merknaam 'Skype' kunt u een ondersteuningsverzoek indienen bij het klantenserviceteam. Voor contact met Skype met betrekking tot software of producten met de merknaam 'Qik' kunt u een ondersteuningsverzoek indienen op http://support.qik.com.
Skype Software S.à r.l / Skype Communications S.à r.l.
23-29 Rives de Clausen
L-2165 Luxemburg
Luxemburg
Alleen voor leden van Skype Manager in de Verenigde Staten:
Skype Inc.
3210 Porter Drive
Palo Alto, California 94304, VS

© Skype en/of Microsoft – Laatst bijgewerkt: januari 2014