Retningslinjer for rimelig bruk

Vi hos Skype ønsker at alle kundene våre skal få de beste ringeabonnementer også kalt abonnementer, til lavest mulig pris. Retningslinjene for rimelig bruk er utarbeidet for å forhindre svindel og misbruk av abonnementene våre fra et lite antall brukere.

I samsvar med disse retningslinjene tillater Skypes ubegrensede abonnementer ubegrenset ringetid til fasttelefoner i de aktuelle abonnementslandene (unntatt spesielle numre, betalingstjenestenumre, servicenumre og ikke-geografiske numre). Der det er angitt på kjøpetidspunktet, kan ubegrensede samtaler til mobiltelefoner være inkludert. Forbindelsen blir brutt for alle samtaler, og du må slå nummeret på nytt etter to timer.

Skypes abonnementer gjelder bare for personlig bruk (privat eller jobbmessig kommunikasjon) i samsvar med bruksvilkårene våre og disse retningslinjene for rimelig bruk ("rettmessig bruk"). Nedenfor finner du en ikke uttømmende liste over praksiser som ikke anses som rettmessig bruk:

  • Bruk av abonnementer for telefonsalg eller telefonsentral
  • Videresalg av abonnementsminutter
  • Deling av abonnementer mellom brukere, enten via et PBX-system, en telefonsentral, en datamaskin eller på andre måter
  • Ringing av numre (enten enkeltvist, sekvensielt eller automatisk) for å generere inntekt for deg selv eller andre som følge av ringing, annet enn for egen forretningskommunikasjon (og gjenstand for avsnitt 4.1 av bruksvilkårene), og
  • Uvanlige ringemønstre som ikke er i tråd med normal individuell abonnementsbruk, for eksempel, regelmessige samtaler av kort varighet eller samtaler til flere numre i løpet av kort tid.

Andre fremgangsmåter kan være aktuelle når det gjelder å avgjøre om det er rettmessig bruk, og Skype forbeholder seg retten til å vurdere enhver form for ulovlige, forbudte, unormale eller uvanlige aktiviteter når vi skal avgjøre dette. Skype kan etter fritt valg avslutte kundeforholdet med deg eller kan avslutte abonnementet ditt umiddelbart dersom vi oppdager at du bruker abonnementet på en måte som bryter med disse retningslinjene for rimelig bruk eller Skypes bruksvilkår. I de tilfellene det er rimelig, sender Skype deg et varsel om urettmessig bruk før suspensjon eller avslutning av abonnementet og, hvis det er aktuelt, kan det hende Skype tilbyr deg et alternativt abonnement.

© Skype – Sist oppdatert: september 2012