Skypes personvernerklæring

Skype forplikter seg til å respektere personvernet ditt og beskytte personopplysningene, trafikkopplysningene og kommunikasjonsinnholdet ditt.

Denne personvernerklæringen er utarbeidet for å hjelpe deg med å forstå hvordan Skype bruker og verner informasjonen du oppgir ved bruk av Skypes Internett-kommunikasjon, Skypes nettsteder og/eller Skypes produkter, inkludert og uten begrensning produkter av merket Qik.

Vær oppmerksom på at Skype nå er en del av Microsoft.

1. HVA SLAGS OPPLYSNINGER INNHENTER OG BRUKER SKYPE?

Skype kan innhente og bruke informasjon om deg, inkludert (men ikke begrenset til) informasjon i følgende kategorier:

(a) Identifiserende opplysninger (f.eks. navn, brukernavn, adresse, telefonnummer, mobilnummer, e-postadresse).

(b) Profilinformasjon (f.eks. alder, kjønn, hjemland, foretrukket språk og all annen informasjon du velger å gjøre tilgjengelig for andre som en del av din Skype-brukerprofil, beskrevet nærmere i avsnitt 6).

(c) Elektronisk identifiserende opplysninger (f.eks. IP-adresser, informasjonskapsler).

(d) Bank- og betalingsinformasjon (f.eks. kredittkortinformasjon, kontonummer).

(e) Samtalekvalitet og resultater fra spørreundersøkelser;

(f) Informasjon om hvordan du bruker Skypes programvare og våre produkter og nettsteder, blant annet informasjon om datamaskin, plattform, enhet, tilkobling og klientresultater, feilrapporter, enhetskapasitet, båndbredde, statistikk på sidevisninger og trafikk til og fra nettstedene, nettlesertype og registrering av Skype-aktiverte WiFi-soner og bruksstatistikk.

(g) Produkter eller tjenester som er bestilt og levert.

(h) URL-adressen til videoer du har valgt å vise i humørmeldingen din.

(i) Skypes testsamtaler til ECHO123 (som tas opp og spilles av for brukeren for så å slettes).

(j) Listen din over kontakter og tilknyttede data (vi gir deg valget om du vil at Skype skal bruke kontaktlister fra andre tjenester til å fylle opp Skype-kontaktlisten din).

(k) Brukernavn og passord du har til andre e-postkontoer hvor du har opplyst om disse og bedt oss om å søke etter vennene dine på Skype (vær oppmerksom på at Skype ikke lagrer denne informasjonen etter fullført søk, eller bruker den til noe annet formål).

(l) Korrespondanse mellom deg og Skype.

(m) Trafikkdata (data behandlet med det formål å formidle kommunikasjon eller fakturering derav, inkludert, men ikke begrenset til anropets varighet, nummeret som ringte opp, og nummeret som er oppringt).

(n) Innhold i direktemeldingskommunikasjon, talepostbeskjeder og videobeskjeder (se avsnitt 12).

(o) Informasjon om geografisk plassering, avledet fra mobiloperatøren eller fra mobilenheten du bruker. I forbindelse med Qik-produktene bestemmer du når den geografiske plasseringen din deles med andre. Plasseringen din vises og deles bare med andre Qik-brukere i henhold til personverninnstillingene du har angitt. Du kan også opprette informasjon om geografisk plassering ved å "geomerke" innholdet du sender inn. Vær påpasselig når du administrerer personverninnstillingene for informasjon om geografisk plassering.

(p) Informasjon om mobilenheten, for eksempel produsentnavn, enhetens modellnummer, operativsystem og mobiloperatørens nettverk.

(q) Informasjon om geografisk plassering og enhetsidentifikatorer, avledet fra enheten du bruker, når du kobler til en Skype-kompatibel WiFi-sone. Denne informasjonen kan brukes til å fastslå om du har rett til å koble til ved hjelp av Skype WiFi, og til det formål å tilby, levere og markedsføre Skype WiFi for deg.

(r) Tilgangskoder for andre kontoer du knytter til Skype-kontoen din (for eksempel en Microsoft- eller Facebook-konto), som er som en elektronisk nøkkel levert av den tjenesten som brukes i stedet for passord til autentisering.

2. HVORDAN BRUKER SKYPE DISSE OPPLYSNINGENE OG TIL HVILKE FORMÅL?

Hovedformålet vårt ved innsamling av opplysningene er å kunne tilby deg en sikker, knirkefri og effektiv opplevelse som du kan tilpasse dine behov. Skype innhenter og bruker – eller får tredjepartsleverandører som jobber på vegne av Skype, til å innhente og bruke – personopplysninger om deg som tillatt eller nødvendig for å:

 • tilby Internett-kommunikasjon, deling av video og andre produkter, spesielt for å formidle kommunikasjonen og videoene du og andre tar del i ved hjelp av Skype-programvaren og/eller Skype-produktene
 • endre og tilpasse Skype-funksjoner og  funksjonalitet
 • ta i mot, behandle eller levere bestillinger som er gjort via våre nettsteder, fakturere deg eller informere deg om status for bestillingen din
 • vise informasjon om nylig aktivitet du har hatt med Qik-produktene, eller tilkoblinger til andre Qik-brukere
 • tilby deg andre tjenester (som beskrevet når vi innhenter informasjonen)
 • gi deg kundestøtte og feilsøke problemer
 • sammenligne informasjon med henblikk på nøyaktighet
 • informere deg om serviceoppdateringer og feil
 • be om tilbakemelding eller deltakelse i spørreundersøkelser på Internett
 • løse tvister
 • bekrefte identiteten din
 • tilpasse, måle og forbedre Skypes programvare og nettsteder samt andre Microsoft-produkter og nettsteder
 • forbedre søkefunksjonen og hjelpe deg med å finne og kontakte andre Skype-brukere enklere og mer nøyaktig
 • organisere og gjennomføre Skypes markedsførings- eller kampanjeoperasjoner/-tilbud, konkurranser, spill og lignende arrangementer, og
 • beskytte deg og Skypes interesser, spesielt med tanke på å overholde våre tjenestevilkår og hindre og bekjempe bedrageri (samlet kalt "formålene").

3. VIDEREFORMIDLING AV DINE PERSONOPPLYSNINGER

Med unntak av det som er angitt nedenfor, kommer Skype ikke til å selge, leie ut, utveksle eller på noe annet vis overføre noen person- og/eller trafikkopplysninger eller kommunikasjonsinnhold til noen utenfor Microsoft og tilknyttede datterselskaper og andre samarbeidspartnere uten din uttrykkelige tillatelse, med mindre gjeldende lov eller en domstolsavgjørelse tvinger Skype til å gjøre dette. Vær klar over at de opplysningene du frivillig offentliggjør på brukerprofilen din eller som du gir fra deg på forum, i diskusjoner eller ved å legge ut kommentarer, vil være offentlig tilgjengelige og kan leses av andre.

Skype kan oppgi personopplysninger i forbindelse med juridiske krav i den hensikt å utøve våre juridiske rettigheter, forsvare oss mot juridiske krav, beskytte Skypes interesser, bekjempe svindel og håndheve våre retningslinjer eller beskytte noens rettigheter, eiendom eller sikkerhet.

Skype kan iblant, om nødvendig, i den hensikt å tilby deg Skype-produkter du har bedt om, formidle person- og trafikkopplysningene dine til Skype-gruppens selskaper, operatører, tilknyttede tjenesteleverandører og/eller agenter. Dette kan for eksempel være leverandøren av PSTN-VoIP-nettverksporten, leverandører av WiFi-tilgang, distributører av Skype-programvare og/eller Skypes produkter og/eller tredjepartsfinansinstitusjoner eller andre leverandører av betalingstjenester, e-postlevering, analytiske tjenester, kundestøtte eller vertstjenester. Skype vil alltid kreve at disse tredjepartene tar de nødvendige organisatoriske og tekniske forholdsreglene som skal til for å beskytte dine person- og trafikkopplysninger og etterfølge gjeldende lovgivning.

Előfordulhat, hogy egyes Skype-termékek (i) márkatársítás keretében, vagy (ii) egy partnervállalat webhelyén keresztül érhetők el, és/vagy (iii) egy partnervállalat látja el a támogatási feladatokat. Ha Ön regisztrálja magát, vagy használja a terméket, akkor Ön beleegyezik abba, hogy a Skype és a partnervállalat felhasználhassa a termékkel kapcsolatban összegyűjtött személyes adatokat, és tudomásul veszi, hogy a személyes adatok partnervállalat általi használata a partnervállalat adatvédelmi irányelveinek hatálya alá tartozhat. A Skype a termékeit felkínálhatja más webhelyekkel vagy szolgáltatásokkal kapcsolatban, vagy más online szolgáltatókkal együtt nyújthatja termékek és/vagy szolgáltatások kombinált előnyeit, illetve további szolgáltatásokat és előnyöket. Annak érdekében, hogy meghatározhatók legyenek a kombinált ajánlat által az Ön számára nyújtott előnyök – és ha Ön engedélyt adott erre –, a Skype egyeztetheti az Ön és partnerei e-mail címét a külső webhelynek vagy szolgáltatónak Ön által megadott e-mail címekkel.

Hvis du er medlem av Skype Manager, kan Skype Manager-administratoren se detaljert informasjon om aktiviteten din på Skype-kontoen, inkludert trafikkdata og detaljer om kjøp og nedlastninger du har foretatt. Du kan når som helst trekke tilbake samtykket ditt ved å endre innstillingene for brukerkontoen din på www.skype.com. Hvis du oppgir personopplysninger, inkludert navn og stillingsbetegnelse, som skal inkluderes i Skype Manager-katalogen, bekrefter du at slike opplysninger kan vises til andre medlemmer av Skype Manager.

Hvis du legger igjen en talepostbeskjed til en annen Skype-bruker, kan denne bli overført til en tredjepartstjenesteleverandør (hvor Skype-kontakten du prøver å nå, har registrert seg for å motta talepost via SMS) og bli omgjort til tekst. I helt sjeldne tilfeller kan analytikere ha behov for å få tilgang til denne omgjøringsprosessen. Ved å bruke dette talepostproduktet samtykker du i at talepostbeskjeden din kan behandles av Skype og tjenesteleverandøren.

Skype, Skypes lokale partner eller operatøren eller selskapet som tilrettelegger kommunikasjonen din, kan levere personopplysninger, kommunikasjonsinnhold og/eller trafikkdata til rette rettslige myndighet, politimyndighet eller offentlige myndighet som rettmessig ber om slik informasjon. Skype vil gi all rimelig assistanse og informasjon for å oppfylle slike forespørsler, og du samtykker herved i slik videreformidling.

Informasjon som samles inn av eller sendes til Skype og/eller Microsoft, kan lagres og behandles i USA eller ethvert annet land hvor Microsoft eller dets tilknyttede selskaper, datterselskaper eller tjenesteleverandører har fasiliteter. I så henseende eller med hensyn til deling eller videreformidling av informasjon i henhold til denne paragraf 4 forbeholder Skype seg retten til å overføre opplysninger utenfor landet ditt. Ved å bruke Skype-programvaren, Skypes nettsteder eller Skype-produkter godtar du enhver slik overføring av opplysninger utenfor landet ditt. Microsoft etterfølger Safe Harbor-prinsippene mellom USA og EU og mellom USA og Sveits som er fastsatt av det amerikanske handelsdepartementet angående innsamling, bruk og oppbevaring av data fra EØS-området og Sveits. Hvis du vil vite mer om Safe Harbor-ordningen og se på sertifiseringen vår, gå til www.export.gov/safeharbor.

Etter hvert som Microsoft videreutvikler virksomheten sin, kan Microsoft selge eller kjøpe datterselskaper eller virksomheter. I slike transaksjoner der Skype eller en vesentlig del av Skypes aktiva blir overtatt av en tredjepart, kommer personopplysninger om Skypes brukere vanligvis til å være en del av de forretningsaktivaene som overføres. Vi forbeholder oss retten til å inkludere personopplysningene dine i enhver slik overføring til en tredjepart.

4. HVA ER INFORMASJONSKAPSLER (COOKIES) OG GIF-FILER OG HVORDAN BRUKER SKYPE DEM?

Nøkkelpunkter

Ved å bruke Skypes nettsteder og/eller programvare samtykker du i bruken av informasjonskapsler. Du kan når som helst velge å avvise informasjonskapsler, enten ved å endre nettleserinnstillingene (hvis det tillates i nettleseren) eller ved å avslutte bruken av Skypes nettsteder og/eller programvare eller ved å bruke gjeldende reservasjonsfunksjoner. Vær oppmerksom på at enkelte funksjoner bare er tilgjengelige ved bruk av informasjonskapsler. Hvis du velger ikke å godta informasjonskapsler, kan det hende at disse funksjonene ikke er tilgjengelige.

4.1 Hva er informasjonskapsler (cookies) og GIF-filer?

4.1.1. Informasjonskapsler (cookies)

Informasjonskapsler er små filer som inneholder en streng med tegn (tekst) som sendes til nettleseren fra en server på et nettsted. Informasjonskapselen kan inneholde en unik identifikator, men den inneholder ikke personlig identifiserbar informasjon som f.eks. navn eller e-postadresse. Skype kan bruke informasjonskapsler når du besøker Skypes nettsteder, bruker Skypes programvare eller besøker andre nettsteder der Skype viser reklame. Nettleseren i Skypes programvareklient eller Internett-leseren lagrer informasjonskapselen på datamaskinens harddisk, og nettstedet kan få tilgang til informasjonskapselen neste gang du besøker området. Andre nettsteder kan også sende informasjonskapsler til nettleseren din, men nettleseren vil ikke la disse nettstedene få se Skypes informasjonskapseldata.

En typisk Skype-informasjonskapsel kan se omtrent slik ut:
SC=LC=en:CCY=EUR:CC=UK:TZ=+1:VER=0/1.3.0.13/:TS=1105405660:TM=103841368

SC står for Skype Cookie (navn på informasjonskapsel)
LC er språkinnstillingen for nettstedet vårt
CCY er valutainnstillingen for nettstedet vårt
CC er et landsnummer
TZ er tidssonen
VER er versjonen av Skypes programvareklient som det er kjent at brukeren kjører
TS er tidspunktet da informasjonskapselen ble angitt
TM er tidspunktet da informasjonskapselen ble endret

4.1.2. GIF-filer

Skypes nettsider og klientgrensesnitt kan inneholde gjennomsiktige GIF-filer, også kjent som websignaler og sporingspiksler. GIF-filer er ørsmå bilder med en unik identifikator som brukes til å telle hvor mange ganger du besøker siden (uten å registrere personopplysninger som kan spores tilbake til deg). I tillegg bruker Skype gjennomsiktige GIF-filer i de HTML-baserte e-postene sine, sånn at vi vet hvilke e-poster som er åpnet og handlet ut fra. Dette lar oss måle effektiviteten til visse tilfeller av kommunikasjon og effektiviteten til markedsføringskampanjene våre.

4.2 Hvilken type informasjonskapsler brukes av Skype?

Skype bruker øktinformasjonskapsler, varige informasjonskapsler og lokalt delte objekter (flash-informasjonskapsler).

Øktinformasjonskapsler er midlertidige informasjonskapsler, eller unike identifikatorer, knyttet til nettleseren i den tiden du besøker Skypes nettsteder eller område i Skypes programvareklient. Når du lukker nettleseren, forsvinner øktinformasjons-ID-en, og informasjon om besøket ditt beholdes ikke.

Varige informasjonskapsler beholdes i nettleseren også etter at du har lukket den, og kan brukes av nettleseren når du senere besøker nettstedet.

Lokalt delte objekter eller Flash-informasjonskapsler er informasjonskapsler som skrives med Adobe Flash-teknologi. Disse informasjonskapslene lagres på datamaskinen på samme måte som andre informasjonskapsler, men de kan ikke administreres på samme måte på nettlesernivå.

4.3 Skypes bruk av informasjonskapsler

Skype bruker egne informasjonskapsler til en rekke formål, blant annet for å:

1. gjenkjenne deg når du logger på og forstå hvordan du kom til nettstedet vårt, slik at vi kan sørge for å gi deg relevant kundeinnhold og informasjon, for eksempel:

 • Hvis du kom til nettstedet vårt ved å klikke på en kobling for å finne ut mer om amerikanske abonnementspakker, kan vi sørge for at du ser innhold som er relevant for disse tilbudene.
 • Vi kan gjenkjenne tidssonen din slik at anropsloggene vises riktig.
 • Hvis det siste kjøpet ditt var inkludert MVA, kan vi sørge for at du alltid får MVA inkludert i prisen.
 • Hvis informasjonskapselen ble angitt for lenge siden, vet vi at du ikke er en ny bruker, og vil da ikke vise deg innhold som er beregnet på nye brukere, for eksempel hvordan du bruker Skypes nettsider.

2. huske dine valgte innstillinger, for eksempel:

 • språket du velger å bruke på nettstedet
 • valutaen du ønsker å se priser i

3. bekjempe svindel

4. informere Skype om versjonen av Skypes programvareklient du bruker, slik at vi kan tilby deg nye programvareoppdateringer og lede deg til relevant hjelp

5. gi deg tilgang til kontoen din og til kontotjenester gjennom Skypes programvareklient

6. tilby interne analyser og kundeanalyser og innhente statistikk og nøkkeltall for nettstedene våre, for eksempel totalt antall besøkende og sidevisninger

7. overvåke effektiviteten og ytelsen til reklame- og markedsføringskampanjer og utføre undersøkelser for å forbedre produktene og nettstedene våre

8. iverksette sikkerhetstiltak, for eksempel tidsavbrudd når du ikke har logget på kontotjenesteområdet i løpet av en viss tidsperiode

9. fylle Skype-klienten med informasjon fra en av Skype-kontaktene dine, der denne kontakten inviterte deg til å bli med i Skype

10. levere videoinnhold til deg

11. tilby Skype-annonser som er mest relevante for deg når du besøker andre nettsteder som viser Skype-annonser

4.4 Tredjeparts informasjonskapsler

I tillegg til Skypes informasjonskapsler, kan Skypes analyseverktøy, markedsføringsfirmaer og tilknyttede partnere angi informasjonskapsler og få tilgang til informasjonskapsler på datamaskinen din når du bruker Skypes programvareklient eller besøker et Skype-nettsted. Skype kan også samle inn informasjon om Internett-aktivitetene dine på tvers av ulike nettsteder eller elektroniske tjenester.

4.4.1 Analyseverktøy

Skype bruker analyseverktøypartnere, inkludert Omniture, Google Analytics og Flurry Analytics, for å samle inn anonym statistisk og analytisk informasjon om hvordan brukere bruker Skypes nettsteder og programvareklienter. Disse partnerne samler for eksempel inn data om sidevisninger og klikk på nettstedene våre, søkemotorer og nøkkelord brukt til å finne nettstedene våre, koblinger klikket fra nettstedene våre, feil- og krasjinformasjon om klientene våre og liknende informasjon. Disse analyseverktøyene brukes ikke til å spore navigeringen din til andre nettsteder eller til å identifisere deg.

4.4.2 Markedsføring

Markedsføring fra Skype og tredjeparter som vises i Skypes programvare, produkter og nettsteder samt tredjepartsnettsteder, leveres til deg av Microsoft Advertising eller andre nøye utvalgte markedsføringsfirmaer ("markedsføringspartnere").

Skype og dets markedsføringsføringspartnere kan benytte personopplysninger som ikke identifiserer deg, som du har oppgitt til Skype i Skype-profilen din eller på andre måter. Eksempler på slike opplysninger er alder, kjønn, språk og landet du bor i samt opplysninger om ditt forhold til Skypes nettsteder, programvare og produkter. Opplysningene benyttes til å levere markedsføring som kan være av interesse for deg, og til å hjelpe oss med å føre statistikk over og forbedre ytelsen til markedsføringskampanjene våre. Skype og våre markedsføringspartnere kan bruke informasjonskapsler og/eller websignaler (GIF-filer) til å samle inn disse opplysningene.

4.4.3. Tilknyttede partnere

Skypes tilknyttede nettverkspartner gir tredjeparter lov til å gjøre folk kjent med Skype. Våre tilknyttede partnere kan sende informasjonskapsler til datamaskinen din slik at de kan motta opplysninger (a) når du klikker på en Skype-relatert kobling på et av nettstedene til våre partnere og/eller (b) når du foretar et kjøp på Skypes nettsted med det formål å betale provisjon til den tilknyttede partneren. Hvis du senere går direkte tilbake til Skypes nettsted, kan vår tilknyttede nettverkspartner gjenkjenne deg og belønne tredjepartpartnernettstedet som henviste deg til nettstedet vårt. Disse informasjonskapslene er utenfor Skypes kontroll. Hvis du vil ha mer informasjon, kan du besøke nettstedet til vår tilknyttede nettverkspartner Commission Junction på: http://www.cj.com/privacy

4.4.4. Annet tredjepartsinnhold

Skypes nettsteder kan noen ganger inneholde kontrollprogrammer eller innebygd videoinnhold fra tredjeparter, for eksempel YouTube. Når du viser dette innholdet eller bruker kontrollprogrammet, kan det hende du godtar informasjonskapsler fra disse nettstedene. Disse informasjonskapslene er utenfor vår kontroll og du bør undersøke det aktuelle tredjepartsområdet for mer informasjon.

4.5 Valg i forbindelse med informasjonskapsler

Vi anbefaler ikke at du begrenser eller blokkerer informasjonskapsler, da dette kan virke inn på funksjonaliteten til nettstedene og produktene våre. Hvis du likevel velger å gjøre det, bør du se tilgjengelige alternativer nedenfor. Du finner også omfattende informasjon om informasjonskapsler på www.aboutcookies.org.

4.5.1 Informasjonskapsler i nettleseren

Hjelp-funksjonen på verktøylinjen i de fleste nettleserne forklarer hvordan du kan hindre nettleseren i å godkjenne nye informasjonskapsler, hvordan du kan få nettleseren til å gi deg beskjed når du mottar en ny informasjonskapsel, hvordan du sletter informasjonskapsler eller hvordan du deaktiverer informasjonskapsler.

Informasjonskapsler for nettleseren i Skype-programvaren kan deaktiveres ved å: gå til Fil-menyen fra verktøylinjen i Skypes programvareklient, velge Personvern og fjerne avmerkingen i boksen Godta Skype-informasjonskapsler i nettleseren.

4.5.2 Lokalt delte objekter (Flash-informasjonskapsler)

Du kan administrere hvordan flash-informasjonskapsler brukes via http://www.macromedia.com/support/documentation/en/flashplayer/help/settings_manager.html.

Du kan også administrere flash-informasjonskapsler ved hjelp av nettleseren, avhengig av hvilken versjon av Internet Explorer (eller annen nettleser) og medieavspiller du bruker. Du kan også gå til Adobes nettsted på http://kb2.adobe.com/cps/526/52697ee8.html

4.5.3 Analyseverktøy

Hvis du ikke vil bruke Omniture-informasjonskapsler for analyse, kan du gå til: https://smetrics.skype.com/optout.html

Hvis du ikke vil bruke Google Analytics-informasjonskapsler, kan du gå til: http://tools.google.com/dlpage/gaoptout

4.5.4 Nettleserkontroller for Do Not Track og Sporingsbeskyttelse.

Enkelte nye nettlesere har innebygde Do Not Track-funksjoner. Når disse funksjonene er aktivert, sender de aller fleste av dem ut et signal eller en preferanse til nettstedene du besøker om at du ikke ønsker å bli sporet. Selv om du har gitt uttrykk for denne preferansen, kan nettstedene (eller tredjepartsinnhold på nettstedene) fortsette å ta del i aktivitetene dine, noe du kanskje vil se på som sporing. Dette avhenger av personvernpraksisene for nettstedene.  Fordi det ennå ikke finnes en felles forståelse for hvordan DNT-signalet skal tolkes, svarer ikke Microsoft på nettleserens DNT-signaler på Microsofts egne nettsteder eller elektroniske tjenester, eller på nettsteder til tredjeparter eller elektroniske tjenester hvor Microsoft leverer annonser, innhold eller er i stand til å samle inn informasjon på andre måter.  Vi fortsetter å samarbeide med bransjen om å definere en felles forståelse for hvordan DNT-signaler skal tolkes.   I mellomtiden kan brukere fortsette å velge bort målrettede annonser fra Microsoft som angitt nedenfor.

Internet Explorer (versjon 9 og nyere) har en funksjon kalt Sporingsbeskyttelse, som bidrar til å forhindre at nettstedene du besøker sender ut detaljer om besøket ditt til leverandører av tredjepartsinnhold. Når du legger til en sporingsbeskyttelsesliste, blokkerer Internet Explorer tredjepartsinnhold, inkludert informasjonskapsler, fra alle nettstedene som er opplistet. Ved å begrense kall til disse nettstedene, begrenser Internet Explorer også informasjonen disse tredjepartene kan samle inn om deg. Gå til Personvernerklæring for Internet Explorer eller Hjelp for Internet Explorer, hvis du vil ha mer informasjon om sporingsbeskyttelseslister og Do Not Track.

5. Alternativer for markedsføring

5.1 Annonser fra tredjeparter

Skypes nettsteder og noen Skype-programvareklienter kan aktivere annonser fra tredjeparter som leveres av Microsoft Advertising. I den hensikt å levere annonser som er mer interessante for deg, målrettes disse annonsene basert på Skype-profilinformasjon (inkludert profilinformasjon fra koblede Microsoft-kontoer) som ikke kan identifiserer deg personlig, for eksempel alder, kjønn, landet du bor i, og språkpreferanser, samt eventuell annen informasjon Microsoft Advertising innhenter utenfor Skype-programvareklienten. Microsoft Advertising kan for eksempel bruke de samme informasjonskapslene for nettlesere angitt av Microsoft-nettsteder til å forbedre målrettingen innenfor Skype-programvareklienten. Hvis du vil finne ut mer om hvordan Microsoft Advertising innhenter og bruker informasjon til å målrette annonser på Skype og andre eiendeler, inkludert hvordan Microsoft Advertising bruker informasjon innhentet fra Skype, for eksempel alder og kjønn og annen informasjon innhentet som del av levering av annonser til eller på vegne av Skype til å målrette annonser på andre eiendeler, se personvernerklæringen for Microsoft Advertising.

Med unntak av den moderne Skype-klienten som kjører på Windows 8 kan du reservere deg mot Microsoft-målrettede annonser i enhver Skype-programvareklient som muliggjør målrettede annonser, ved å gå til personvernmenyen på verktøylinjen i Skype-programvareklienten. Hvis du reserverer deg, får du fremdeles annonser basert på landet du bor i, språkvalg og IP-adresseplassering, men annen målrettingsinformasjon blir ikke brukt. Når det gjelder den moderne Skype-klienten som kjører Windows 8, kan du reservere deg mot å motta målrettede annonser fra Microsoft Advertising gjennom nettleseren ved å gå til http://choice.live.com/advertisementchoice, eller nettstedene for NAI eller DAA som er beskrevet nedenfor. Hvis du vil ha mer informasjon om hvordan Microsoft Advertising innhenter og bruker informasjon, se personverntillegget for Microsoft Advertising.

Under enkelte omstendigheter kan Microsoft Advertising muliggjøre plassering av annonser i Skype-programvareklienten fra andre elektroniske markedsføringsnettverk. I enkelte tilfeller kan disse tredjepartene også plassere informasjonskapsler på datamaskinen din, i tillegg til å samle inn informasjon om Internett-aktivitetene dine på tvers av ulike nettsteder eller elektroniske tjenester. Disse selskapene inkluderer for tiden blant annet: 24/7 Real Media, aCerno,Inc, AdBlade, AdConion, AdFusion, Advertising.com, AppNexus, Bane Media, Brand.net, CasaleMedia, Collective Media, Fox Interactive, Interclick, Millennial, ROI Media, SpecificMedia, Tribal Fusion, ValueClick, Yahoo!, YuMe og Zumobi. Hvis du har reservert deg mot å motta målrettede annonser i Skype-klienten slik beskrevet ovenfor, overfører ikke Skype noen profilinformasjon til slike markedsføringsleverandører sammen med annonseforespørselen. Men siden disse tredjepartene kan plassere informasjonskapsler på datamaskinen din som muliggjør deres egen målretting, vil ikke nødvendigvis Skypes fremgangsmåte for reservering som er beskrevet ovenfor, nødvendigvis forhindre målretting av annonser fra disse selskapene Det er mulig at disse selskapene tilbyr deg en måte å reservere deg mot målretting av annonser basert på informasjonskapslene deres. Du kan finne mer informasjon ved å klikke på selskapsnavnene ovenfor og følge koblingene til nettstedene for hvert selskap. Mange av dem er også medlemmer av NAI (Network Advertising Initiative) eller DAA (Digital Advertising Alliance), som hver tilbyr en enkel måte å reservere seg mot målrettede annonser fra deltakende selskaper.

6. BRUKERPROFILEN DIN

Brukerprofilen din er de opplysningene du skrev inn da du registrerte deg eller senere som vises i Skype-profilen din i Skype-programvareklienten, i Skype-søkeregisteret og på den personlige informasjonssiden i kontoen din på www.skype.com. Brukerprofilen kan omfatte ditt Skype-brukernavn, fulle navn, adresse, telefon- og mobilnumre, kjønn, fødselsdato, land, språk, URL-adressen til om meg-siden din og annen informasjon du ønsker å gjøre tilgjengelig. Du får tilgang til brukerprofilen din fra Skype-menyen i Skype-programvareklienten eller via kontoen din på www.skype.com. Her kan du vise, endre eller legge til informasjon, fjerne informasjon som ikke er obligatorisk, og se personverninnstillingene for profilopplysningene dine.

Hvis du bruker Qik-produktene, har du en Qik-brukerprofil. Et brukernavn og eventuelt fornavn og etternavn vises når du sender videoer, laster opp videoer eller sender meldinger. Basert på personvernsinnstillingene dine kan alt innhold du sender inn til Qik, videresendes via Internett og andre mediekanaler, og det kan vises til allmennheten. Du får tilgang til profilen din fra kontoen på www.qik.com hvis du vil lese, endre eller fylle ut opplysningene dine eller fjerne opplysninger som ikke er nødvendige, og du kan endre delingsinnstillingene på menyen i Qik-programvaren.

7. TILKOBLEDE NETTSTEDER OG TREDJEPARTSPROGRAMMER

Skypes nettsteder kan inneholde koblinger som gjør at du forlater Skypes nettsted og går inn på et annet nettsted. Tilkoblede nettsteder er ikke under Skypes kontroll, og disse nettstedene har andre personvernbetingelser. Skypes personvernbetingelser gjelder kun for personopplysninger som er ervervet på nettstedene eller gjennom bruken din av Skype-programvaren, Skypes produkter og/eller ditt forhold til Skype, og derfor oppfordrer Skype deg til å være forsiktig når du oppgir personopplysninger på nettet. Skype tar intet ansvar for disse andre nettstedene.

Hvis du bruker noe Extra-tilbehør, plugginnmoduler eller tredjepartsprogrammer eller -applikasjoner sammen med Skype-programvaren eller bruker tredjepartsprogrammer eller -produkter som inkluderer eller innebygger Skype-programvaren ("programmer"), kan leverandøren av disse programmene få tilgang til visse personopplysninger om deg. Skype verken vil eller kan kontrollere hvordan programleverandøren kan bruke eventuelle personopplysninger som de har innhentet i forbindelse med slike programmer. Husk å lese nøye gjennom alle personvernerklæringer og andre vilkår for bruk av slike programmer før du installerer.

8. HVORDAN BESKYTTER SKYPE PERSONOPPLYSNINGENE DINE?

Skype vil ta de nødvendige organisatoriske og tekniske forholdsreglene som skal til for å beskytte personopplysninger og trafikkdata gitt til eller innhentet av Skype, for å følge gjeldende forpliktelser og unntak i henhold til gjeldende lovgivning. Dine person- og trafikkopplysninger er kun tilgjengelig for autoriserte ansatte hos Microsoft, Microsofts samarbeidspartnere, tilknyttede selskaper, datterselskaper eller tjenesteleverandører som trenger tilgang til disse opplysningene for å kunne oppfylle forpliktelsene sine.

Skype kan bruke automatisert skanning av direktemeldinger og SMS-meldinger til å (a) identifisere mistenkt søppelpost og/eller (b) identifisere URL-adresser som tidligere har blitt flagget som lenker for søppelpost, svindel eller fisking (phishing). I begrensede forekomster, kan Skype innhente og manuelt gå gjennom direktemeldinger eller SMS-meldinger i forbindelse med søppelpost. Skype kan etter eget forgodtbefinnende blokkere eller forhindre levering av mistenkt søppelpost og fjerne mistenkte lenker fra meldinger.

9. VENNERS PERSONOPPLYSNINGER

Du er kanskje interessert i å oppfordre vennene dine til å bruke Skype. Hvis du vil bruke Skypes henvisningstjeneste, ledes du til en nettside der du får muligheten til å legge til én eller flere e-postadresser i et elektronisk skjema. Informasjon gitt i dette skjemaet, vil kun bli brukt til automatisk å generere en e-postmelding til disse potensielle Skype-brukerne. Når du skriver inn e-postadressene til vennene dine, bekrefter du at disse vennene har gitt tillatelse til at deres opplysninger blir sendt til oss. Skype kan identifisere deg som den personen som henviste dem til oss, i invitasjonen som sendes til vennen din, og denne vil inneholde navnet, e-postadressen og/eller telefonnummeret ditt.

10. KONTAKT MED DEG

Fra tid til annen kan Skype be deg oppgi informasjon om dine brukeropplevelser. Denne informasjonen brukes til å evaluere og forbedre kvaliteten. Du er aldri forpliktet til å gi slik informasjon. All informasjon som gis frivillig på tilbakemeldingsskjemaer på nettstedet, eller enhver undersøkelse som du samtykker i å delta i, brukes med det formål å gjennomgå slik tilbakemelding og forbedre Skype-programvaren og Skypes og Microsofts andre produkter og nettsteder.

Skype kan ta kontakt med deg for å sende deg meldinger om feil og problemer med tjenesten. Skype forbeholder seg videre retten til å informere deg via e-post, Skype-programvaren eller via SMS om eventuelle krav i forbindelse med bruken din av Skype-programvaren, Skype-nettstedene og/eller Skype-produkter, herunder krav vedrørende brudd på rettighetene til tredjeparter.

Skype kan komme til å sende deg varsler via e-post eller SMS når noen har prøvd å kontakte deg. Skype kan også bruke e-post, SMS eller Skype-programvaren til å holde deg oppdatert om nyheter for Skype-programvaren og Skype-produkter du har kjøpt, og/eller til å informere deg om andre Skype-produkter eller annen informasjon knyttet til Skype. Du kan angi at du ikke ønsker å motta slike varsler og/eller (a) e-poster med kampanjetilbud ved å trykke på koblingen "avslutt abonnement" i e-posten du mottar, eller ved å endre varslingsinnstillingene på kontosiden på www.skype.com, og (b) på SMS ved å følge instruksjonene i SMS-en du mottar.

Hvis du har registrert deg for eller bruker Skype-produkter som er del av flere merkevarer, kan e-postene eller tekstmeldingene du mottar, være fra partnerselskapet vårt, som kontakter deg på vegne av Skype.

11. HVORDAN FÅR DU TILGANG TIL ELLER KAN DU ENDRE PERSONOPPLYSNINGENE DINE?

Du har rett til tilgang på og, der det er aktuelt, til å rette personopplysningene dine. Noen av opplysningene dine kan vises og endres på nettet ved å logge på kontosiden din på www.skype.com eller www.qik.com. Vi vil svare på forespørsler om å vise, rette, utfylle eller fjerne personopplysningene dine innen rimelig tid etter at vi har fått bekreftet identiteten din.

Skype vil gjøre all rimelig innsats for å imøtekomme forespørsler om sletting av personopplysninger, med mindre de må tas vare på i henhold til loven eller for lovlige forretningsformål. Vær imidlertid oppmerksom på at det noen ganger kan ta opptil to uker før Skype-ID-en din forsvinner helt fra P2P-nettverket grunnet de tekniske egenskapene til P2P-nettverket. Detaljene dine kan fremdeles vises i søkekatalogen i denne perioden.

12. HVOR LENGE OPPBEVARER SKYPE PERSONOPPLYSNINGENE DINE?

Skype oppbevarer opplysningene dine så lenge det er nødvendig for å: (1) innfri ethvert av formålene (som definert i paragraf 2 i denne personvernerklæringen) eller (2) overholde gjeldende lovverk, forskriftsmessige forespørsler og relevante pålegg fra behørige domstoler.

Oppbevaring av direktemeldinger, talepostbeskjeder og videobeskjeder (bare Skype-programvaren for Internett-basert kommunikasjon)

Innholdet i direktemeldinger, talepost og videobeskjeder (samlet "meldinger") kan lagres av Skype (a) for å formidle og synkronisere meldingene dine og (b) for å gjøre det mulig for deg å hente meldinger og historikk der det er mulig. Avhengig av meldingstypen, lagres meldingene vanligvis av Skype i maksimalt 30 til 90 dager med mindre noe annet tillates eller kreves i henhold til lov. Denne lagringen muliggjør levering av meldinger når en bruker er frakoblet og brukes til å sørge for synkronisering av meldinger mellom brukerenheter. Når det gjelder direktemeldinger, er det mulig at du kan velge å lagre den fulle direktemeldingshistorikken i lengre tid hvis du har koblet Skype- og Microsoft-kontoene dine. I så tilfelle kan direktemeldingene dine lagres i mappen Messaging på Outlook.com inntil du sletter dem manuelt. Når det gjelder videobeskjeder, kan du også velge å lagre beskjeder i lengre tid hvis senderen har et Premium-abonnement.

Skype tar de tekniske og sikkerhetsmessige forholdsreglene som skal til for å beskytte opplysningene dine. Ved å bruke dette produktet samtykker du i at kommunikasjonen din via direktemeldinger, talepost og videopost lagres som beskrevet ovenfor.

13. MICROSOFT-KONTO

Microsoft-kontoen (tidligere kalt Windows Live ID og Microsoft Passport) er en tjeneste som gjør det mulig for deg å logge på Microsoft-produkter (inkludert Skype), -nettsteder og -tjenester, samt de produktene for utvalgte Microsoft-partnere. 

Hvis du har en Skype-konto, kan du koble til en Microsoft-konto for å vise kontakter og annen informasjon fra begge kontoer på ett sted. Hvis du velger å koble Skype-kontoen din til Microsoft-kontoen din, kan Outlook.com-brukere som kommuniserer med deg eller som legger deg til i sin kontaktliste, bli invitert til å kontakte deg på Skype.

Før du kan bruke Skype-appen på en Windows 8- eller Windows 8.1-enhet, må du logge på Windows med en Microsoft-konto. Etter at du har startet appen for første gang, forblir du logget på appen hver gang du logger på Windows med Microsoft-kontoen din på samme enhet. Hvis du vil ha mer informasjon om Windows 8 og Windows 8.1, se personvernerklæringene for dem, som du finner henholdsvis her, og her.

Hvis du vil vise ytterligere detaljer om Microsoft-kontoen, inkludert hvordan du oppretter eller bruker en Microsoft-konto, hvordan du redigerer kontoinformasjon, og hvordan vi innhenter og bruker informasjon tilknyttet en Microsoft-konto, gå til personvernerklæringen for Microsoft-kontoer.

14. BARN

Skypes nettsteder og programvareklienter er ikke beregnet på eller utformet for å tiltrekke brukere som er yngre enn 13 år gamle. Vi oppfordrer foreldre til å ta aktiv del i barnas aktiviteter på nettet for å sikre at ingen informasjon innhentes fra et barn uten foreldrenes tillatelse.

15. MOBILVARSLER

Når du bruker Skype på telefonen, kan Skype bruke varslingstjenester tilgjengelig på den telefonen til å varsle deg om innkommende anrop, chatter og andre meldinger når du ikke aktivt kjører eller bruker Skype-applikasjonen. Disse tjenestene kan tilbys av en tredjepart. Meldinger som for eksempel sendes til en Apple-enhet, bruker Apples push-varslingstjenester.

Varslingstjenester kan motta informasjon om anroperen, senderen av meldingen og innholdet av meldingen som del av tilbydelsen av tjenesten og kan bruke den informasjonen i henhold til betingelsene og vilkårene og personvernerklæringen til tjenesteleverandøren. Skype er ikke ansvarlig for dataene innsamlet av en tredjeparts varslingstjenester.

Hvis du ikke vil bruke tredjepartsvarslingstjenster til å motta varsler om innkommende Skype-anrop og -meldinger, kan du deaktivere dette i Innstillinger>Varslinger>Skype.

16. KAN DENNE PERSONVERNERKLÆRINGEN ENDRES?

Skype vil fra tid til annen oppdatere denne personvernerklæringen slik at den reflekterer endringer i programvaren og/eller i produktene, og ut fra tilbakemeldinger vi får fra kunder. Når vi gjør endringer i denne personvernerklæringen på skype.com/go/privacy, oppdaterer vi datoen "sist revidert" nederst på personvernerklæringen. Hvis personvernerklæringen blir endret i stor grad eller vi endrer måten vi behandler dine personopplysninger på, vil vi varsle deg om dette enten ved å legge ut et tydelig varsel før vi foretar endringene eller ved å sende et varsel direkte til deg. Du samtykker i at din fortsatte bruk av Skype-programvaren eller Skype-produktene utgjør din godkjennelse av personvernerklæringen. Vi oppfordrer deg til å lese gjennom denne personvernerklæringen fra tid til annen, slik at du er klar over hvordan Skype innhenter, bruker og beskytter opplysningene dine.

17. HVORDAN KAN DU KONTAKTE SKYPE?

Hvis du vil ta kontakt med Skype i forbindelse med programvare eller produkter av merket Skype, kan du sende inn en kundeforespørsel til kundestøtteavdelingen. Hvis du vil ta kontakt med Skype i forbindelse med programvare eller produkter av merket Qik, kan du sende inn en kundeforespørsel til http://support.qik.com.
Skype Software S.à r.l / Skype Communications S.à r.l.
23-29 Rives de Clausen
L-2165 Luxembourg
Luxembourg
Kun for medlemmer av Skype Manager i USA:
Skype Inc.
3210 Porter Drive
Palo Alto, California 94304, USA

© Skype og/eller Microsoft – Sist oppdatert: Januar 2014