Etykieta

Skype to społeczność, a członkowie społeczności muszą się wzajemnie szanować. W związku z tym firma Skype prosi o nieangażowanie się w przekazywanie niechcianych wulgarnych, obraźliwych, obscenicznych lub seksualnych treści oraz o niepodejmowanie prób krzywdzenia młodzieży.

Aby uzyskać informacje na temat powiadamiania o niezgodnym z prawem wykorzystywaniu Internetu lub o treściach niezgodnych z prawem znajdujących się w Internecie, przejdź do witryny Inhope.

Skype prosi o powstrzymanie się od:

 • używania wulgarnego, obraźliwego i obscenicznego języka,
 • wysyłania lub domagania się jawnie seksualnych obrazów lub innych nieprzyzwoitych treści,
 • wykorzystywania nieletnich,
 • używania języka obraźliwego ze względów rasowych, religijnych lub płciowych,
 • omawiania działalności niezgodnej z prawem, takiej jak sposoby uzyskania narkotyków czy produkowania bomb,
 • proszenia o lub oferowania obrazów o jawnie seksualnej treści oraz materiałów szkodliwych dla dzieci,
 • nękania, grożenia, wprawianie w zakłopotanie lub czynienie czegokolwiek, czego nie życzy sobie inny użytkownik Skype,
 • naruszania czyichś praw własności intelektualne, w tym między innymi wszelkich praw autorskich, znaków towarowych, praw reklamowych lub innych praw własności,
 • podawania się za firmę Skype lub reprezentowania jej,
 • umieszczania łączy do treści niedozwolonych na Skype.com,
 • dążenia do uzyskania i uzyskiwania hasła lub innych informacji o koncie członka Skype,
 • wysyłania lub domagania się danych osobowych lub innych od osób nieletnich (poniżej 18 roku życia).