Zasady właściwego użytkowania

W Skypie chcemy, aby wszyscy nasi klienci mieli najlepsze plany taryfowe, nazywane „abonamentami”, za jak najniższą cenę. Zasady właściwego użytkowania mają na celu zapobieganie oszustwom i nadużyciom abonamentów ze strony pewnej niewielkiej liczby użytkowników.

Zgodnie z zasadami właściwego użytkowania abonamenty bez ograniczeń udostępniane przez Skype'a umożliwiają nielimitowane połączenia z telefonami stacjonarnymi w krajach objętych danym abonamentem (z wyjątkiem numerów specjalnych, płatnych, usługowych i nieprzypisanych do danego regionu geograficznego). Jeśli zostanie to określone podczas zakupu, abonament może też obejmować nielimitowane połączenia z telefonami komórkowymi. Wszelkie połączenia będą zrywane po 2 godzinach. W celu kontynuowania rozmowy trzeba będzie ponownie wybrać numer.

Zgodnie z Regulaminem użytkowania Skype'a oraz niniejszymi zasadami właściwego użytkowania abonamenty Skype'a są przeznaczone wyłącznie do użytku indywidualnego, czyli do komunikacji osobistej lub biznesowej („Dozwolone użytkowanie”). Oto niewyczerpujący wykaz praktyk, które nie są uznawane za Dozwolone użytkowanie:

  • korzystanie z abonamentów na potrzeby telemarketingu lub centrum telefonicznego;
  • odsprzedawanie minut dostępnych w ramach abonamentów;
  • współużytkowanie abonamentów przez wielu użytkowników — za pośrednictwem centrali telefonicznej, centrum telefonicznego, komputera bądź jakichkolwiek innych środków;
  • nawiązywanie połączeń telefonicznych (indywidualnie, sekwencyjnie lub automatycznie) mających na celu generowanie zysków dla siebie lub innych osób, przy czym nie dotyczy to indywidualnej komunikacji biznesowej (pod warunkiem zachowania zgodności z punktem 4.1 Regulaminu użytkowania); oraz
  • nietypowe prawidłowości w zakresie realizowanych połączeń, które odbiegają od normalnego, indywidualnego sposobu korzystania z abonamentu, na przykład regularne nawiązywanie krótkotrwałych połączeń lub dzwonienie na wiele numerów w krótkim okresie.

Inne praktyki mogą być rozpatrywane w kontekście Dozwolonego użytkowania i firma Skype zastrzega sobie prawo do uznania za niedozwolone wszelkich nielegalnych, zabronionych, nieprawidłowych i niestandardowych działań. W razie stwierdzenia, że użytkownik korzysta z abonamentu niezgodnie z niniejszymi zasadami właściwego użytkowania oraz Regulaminem użytkowania, firma Skype może niezwłocznie zakończyć stosunek wiążący ją z użytkownikiem albo zawiesić dany abonament. W uzasadnionych przypadkach firma Skype powiadomi użytkownika o niewłaściwym użytkowaniu, zanim zawiesi bądź zakończy jego abonament. Jeśli będzie to stosowne, firma Skype może zaoferować użytkownikowi inny abonament.

© Skype – Ostatnia aktualizacja: wrzesień 2012