Condiții de utilizare privind Difuzarea

1. Aplicabilitatea Condiţiilor de utilizare privind Difuzarea

Orice utilizare a software-ului Skype într-un Program (după cum termenul este definit în continuare) pentru Difuzare (după cum termenul este definit în continuare) va fi reglementată de prezentele Condiţii de utilizare privind Difuzarea. Dacă doriţi să folosiţi software-ul Skype într-un Program (după cum termenul este definit în continuare) pentru Difuzare (după cum termenul este definit în continuare), trebuie să fiţi de acord cu prezentele Condiţii de utilizare privind Difuzarea. Dacă nu sunteţi de acord cu acestea şi furnizaţi Informaţiile de înregistrare (după cum termenul este definit în continuare), nu puteţi folosi software-ul Skype într-un Program pentru Difuzare.

2. Identificarea Skype în Programe pentru Difuzare

Sunteţi de acord cu următoarele cerinţe suplimentare, cu excepţia situaţiilor când acestea sunt interzise prin lege:

2.1 Programe audio. Următoarele cerinţe se aplică în privinţa oricărui Program în cadrul căruia nu este difuzată nicio imagine vizuală:

(a) Pentru orice Program în care utilizarea software-ului Skype are o durată de cincisprezece (15) minute sau mai puţin, veţi transmite un anunţ de identificare la începutul şi la finalului respectivei utilizări, după cum este descris în secţiunea Reguli de difuzare Skype

(b) Pentru orice Program în care durata de utilizare a software-ului Skype depăşeşte cincisprezece (15) minute, veţi transmite un anunţ de identificare la începutul şi finalului respectivei utilizări, precum şi în timpul Programului, la intervale de nu mai puţin de cincisprezece (15) minute, după cum este descris în secţiunea Reguli de difuzare Skype.

2.2 Programe audiovizuale. Următoarele cerinţe se aplică în privinţa oricărui Program audiovizual (respectiv un program în cadrul căruia o imagine vizuală este difuzată împreună cu un semnal audio) în care utilizaţi software-ul Skype sau includeți o reprezentare video a software-ului Skype:

(a) Puteți obține sigla Skype în format vectorial scalabil de aici, sigla urmând să fie reprodusă doar din această sursă.

(b) În orice Program care utilizează sau include o reprezentare vizuală a software-ului Skype, veţi poziţiona logo-ul Skype în aşa fel încât în timpul utilizării acesta să apară, scalat proporţional şi la o dimensiune rezonabilă care să fie lizibilă, în partea din dreapta jos a ecranului în care este arătat software-ul Skype, în conformitate cu Indicaţiile.

3. Prevederi generale

3.1 Definiţii

3.1.1 „Difuzare ” înseamnă transmitere simultană către publicul larg, prin orice formate şi medii cunoscute şi necunoscute, inclusiv, dar fără a se limita la, reţele de comunicaţii de date, internet, sisteme de poştă electronică, televiziune, sistem radio sau sistem de sateliţi, transmisiune „punct-la-multipunct” (point to multipoint transmission) printr-o reţea cu cablu, reţea wireless sau reţea cu fibră optică; în înţelesul prezentelor Condiţii de utilizare privind Difuzarea, termenul se va referi şi la difuzarea selectivă (narrowcasting) şi difuzarea multiplă (multicasting).

3.1.2 „Program” se referă la o producţie audio sau vizuală transmisă în direct sau pre-înregistrată.

3.2 Declaraţi şi garantaţi faptul că sunteţi autorizat să acceptați şi să respectaţi termenii şi prevederile prezentelor Condiţii de utilizare privind Difuzarea. Sunteţi responsabil pentru obţinerea tuturor drepturilor şi pentru plata tuturor taxelor de licenţă şi a altor costuri şi cheltuieli aferente Programului şi Difuzării. Compania Skype nu va fi responsabilă în nicio situaţie pentru costuri sau cheltuieli apărute în legătură cu Programul sau cu Difuzarea.

3.3 Veţi fi responsabil, pe propria cheltuială, pentru respectarea prevederilor tuturor legilor aplicabile referitoare la Program şi Difuzare. Sunteţi de acord să despăgubiți și să exonerați Skype, afiliaţii şi angajaţii Skype de orice răspundere privind pierderi, costuri, datorii, pagube şi cheltuieli (inclusiv taxe legale rezonabile şi alte cheltuieli asociate acestora) de orice fel, natură şi descriere apărute în urma (i) Difuzărilor şi Programelor; (ii) denaturării sau nerespectării oricăror garanţii date de dumneavoastră în cadrul prezentului Contract; sau (iii) încălcării oricărui acord, oricărei înţelegeri sau obligaţii a dumneavoastră stabilită prin prezentul Contract.

3.4 Veţi depune toate eforturile necesare pentru a vă asigura că Programele, Difuzările şi/sau software-ul Skype (i) nu vor fi folosite ca mediu pentru atacul la persoane, organizaţii, credinţe, confesiuni sau secte; (ii) nu vor conţine anunţuri sau promoţii interzise prin lege; (iii) nu vor fi folosite pentru a face afirmaţii false sau negarantate privind un produs sau serviciu; (vi) nu vor avea conţinuturi sau anunţuri defăimătoare, obscene, profane, indecente, vulgare, repulsive sau ofensatoare, atât din punct de vedere al subiectului, cât şi al abordării; (vii) nu vor conţine declaraţii care nu pot fi certificate; (viii) nu vor conţine descrieri sau referiri făcute la chestiuni care nu sunt considerate subiecte acceptabile de discuţie în cadrul grupurilor sociale (de exemplu blasfemii, obscenităţi) sau (ix) nu vor fi utilizate în legătură cu chestiuni sau anunţuri publicitare care, din punctul de vedere al Skype, pot fi considerate injurioase sau prejudiciabile faţă de interesul public, de Skype sau de publicitatea corectă şi activităţile comerciale corecte în general.

3.5 Drepturile care vă sunt acordate prin prezentul acord nu sunt exclusive şi sunt revocabile. Nu veţi obţine niciun drept, titlu sau interes asupra logo-urilor, mărcilor înregistrate sau altor indicii de origine ale Skype (denumite în mod colectiv „Marca Skype”) şi confirmaţi faptul că, în relaţia dintre dumneavoastră şi Skype, Skype este deţinătorul exclusive al tuturor drepturilor, titlurilor şi intereselor asupra Mărcii Skype. Utilizarea de către dumneavoastră a Mărcii Skype în conformitate cu prezentul document se va face în beneficiul Skype. Skype îşi rezervă dreptul de a vă instrui cu privire la utilizarea Mărcii Skype şi cu privire la felul în care Marca Skype trebuie să fie prezentată în timpul Programelor. De asemenea, Skype vă poate solicita să încetaţi utilizarea Mărcii Skype în cazul în care respectiva utilizare este considerată inacceptabilă de către Skype, conform criteriilor stabilite la discreția Skype. În cazul în care vi se solicită să încetaţi utilizarea Mărcii Skype, vă veţi conforma imediat (dacă respectiva solicitare se referă la un anumit Program, nu veţi mai avea permisiunea de a Difuza sau de a licenţia Difuzarea respectivului Program).

3.6 Skype îşi rezervă dreptul de a modifica oricând prezentele Condiţii de utilizare privind Difuzarea. Faptul că veţi continua să utilizaţi software-ul Skype după cum sunteţi autorizat prin prezentele documente va fi interpretat drept acceptarea de a respecta termenii şi condiţiile revizuite. Skype nu va avea nicio responsabilitate în ceea ce priveşte pagubele generate de modificarea prezenţilor termeni şi condiţii şi/sau de rezilierea acestora.

3.7 CONFIRMAŢI ÎN MOD EXPRES FAPTUL CĂ AŢI CITIT CONTRACTUL ŞI PREZENTELE CONDIŢII DE UTILIZARE PRIVIND DIFUZAREA ŞI CĂ ÎNŢELEGEŢI DREPTURILE, OBLIGAŢIILE, TERMENII ŞI CONDIŢIILE STABILITE ÎN CONTRACT ŞI ÎN CONDIŢII. UTILIZÂND SOFTWARE-UL SKYPE DUPĂ CUM AŢI FOST AUTORIZAT PRIN PREZENTELE DOCUMENTE, VĂ EXPRIMAŢI CONSIMŢĂMÂNTUL DE A RESPECTA TERMENII ŞI CONDIŢIILE IMPUSE ŞI ACORDAŢI SKYPE DREPTURILE STABILITE ÎN PREZENTELE DOCUMENTE.

© Skype – Ultima revizuire: 2014