Politica de utilizare corectă

La Skype dorim ca toţi clienţii noştri să beneficieze de cele mai bune planuri de apelare, cunoscute sub numele de „abonamente”, la cel mai mic preţ posibil. Această Politică de utilizare corectă („PUC”) are rolul de a preveni frauda şi utilizarea abonamentelor noastre de un număr mic de utilizatori.

Sub rezerva acestei PUC, abonamentele cu minute nelimitate Skype permit efectuarea de apeluri nelimitate către reţele fixe în ţările în care se aplică abonamentele (fiind excluse numerele speciale, premium, de service şi negeografice). Poate fi inclusă şi efectuarea de apeluri nelimitate către reţele mobile, în cazul în care se solicită acest lucru în momentul achiziţiei. Toate apelurile vor fi deconectate şi va fi necesară reapelarea după o convorbire care durează 2 ore.

Abonamentele Skype sunt exclusiv pentru uz individual (personal sau convorbiri în interesul afacerilor), în conformitate cu Condiţii de utilizare şi PUC („Utilizare legitimă”). Lista de mai jos este o listă neexhaustivă a practicilor care nu sunt considerate ca având o Utilizare legitimă:

  • Utilizarea abonamentelor pentru operaţiuni de telemarketing sau call centre;
  • Revânzarea minutelor incluse în abonament;
  • Schimbul de abonamente între utilizatori prin PBX, call centre, computer sau orice alte mijloace;
  • Apelarea numerelor de telefon (individual, secvențial sau automat), pentru a genera venituri pentru dumneavoastră sau pentru alții, ca urmare a efectuării apelului, altele decât cele pentru convorbiri personale în interes de afaceri (și sub rezerva Secţiunii 4.1 din Condiţii de utilizare); și
  • Moduri neobişnuite de apelare incompatibile cu utilizarea de abonamente individuale normale, de exemplu, apeluri tradiţionale de scurtă durată sau apeluri către numere multiple într-o perioadă scurtă de timp.

Alte practici pot fi relevante pentru determinarea Utilizării legitime, iar Skype îşi rezervă dreptul de a lua în considerare orice activitate ilegală, interzisă, anormală sau neobișnuită pentru determinarea acesteia. Skype poate, la alegerea sa, să înceteze raportul cu dumneavoastră sau poate suspenda abonamentul dumneavoastră imediat, dacă se stabilește că utilizați abonamentul dumneavoastră contrar celor specificate în această PUC sau în Condiţiile de utilizare Skype. Dacă este necesar, Skype vă va notifica utilizarea necorespunzătoare înainte de suspendarea sau încetarea abonamentului dumneavoastră și, dacă este cazul, Skype vă poate oferi un abonament alternativ.

© Skype – Ultima revizuire: septembrie 2012