Gruppvideosamtal

Alla älskar vi att samla vänner och familj på ett och samma ställe för att hålla kontakten. Och nu när alla har gruppvideosamtal kostnadsfritt är det lättare än någonsin.

Vi rekommenderar samtal med upp till fem personer. En policy för rättvis användning gäller.

Börja ringa kostnadsfria gruppvideosamtal idag.

Skaffa Skype


Skaffa support för gruppvideosamtal