Etikett

Skype är en gemenskap och medlemmar i en gemenskap måste behandla varandra med respekt. Därför ber Skype dig att inte delta i ej önskvärd kommunikation med svordomar eller anstötliga, obscena eller sexuella utlåtanden, eller utlåtanden varmed man försöker skada en minderårig person på något sätt.

Gå till Inhopes webbplats om du vill få information om hur man anmäler olagligt Internetbruk och -innehåll.

Skype ber dig att inte:

 • Använda vulgära, anstötliga eller obscena uttryck eller svordomar.
 • Posta eller begära sexuellt explicita bilder eller annat anstötligt innehåll.
 • Utnyttja en minderårig person på något sätt.
 • Använda språk som är rasistiskt, religiöst nedvärderande eller sexuellt kränkande.
 • Diskutera illegal aktivitet, t.ex. hur man skaffar narkotika eller tillverkar bomber.
 • Begära eller erbjuda sexuellt explicita bilder och/eller material som är skadligt för barn.
 • Trakassera, hota, genera eller göra något annat ej önskvärt mot en annan Skype-användare.
 • Inkräkta på någon annans immateriella rättigheter, inklusive men inte begränsat till copyright, varumärke, marknadsföringsrätt och andra upphovsrätter.
 • Uppträda som eller representera Skype.
 • Länka till innehåll som är otillåtet på Skype.com.
 • Försöka skaffa en Skype-medlems lösenord eller annan kontoinformation.
 • Posta eller begära personlig eller annan information från en minderårig (dvs. en person under 18 år).