Policy för rättvis användning gällande gruppvideosamtal

För gruppvideosamtal gäller en gräns för rättvis användning om 100 timmar per månad med ett tak om 10 timmar per dag och en gräns om 4 timmar per enskilt videosamtal. När dessa gränser har uppnåtts kommer videon att stängas av och samtalet omvandlas till ett röstsamtal.

© Skype - Senast uppdaterat: Oktober 2010