Skypes integritetspolicy

Skype värnar om din integritet, dina konfidentiella person- och trafikuppgifter och din kommunikation.

Skypes integritetspolicy är avsedd att förklara hur Skype använder och skyddar de uppgifter du tillhandahåller när du använder Skypes internetkommunikation, Skypes webbplatser och/eller Skypes produkter, inklusive men utan begränsning till produkter under Qik-varumärket.

Observera att Skype nu ingår i Microsoft.

1. VILKA UPPGIFTER SAMLAS IN OCH ANVÄNDS AV SKYPE?

Skype samlar in och använder uppgifter om dig, inklusive (men inte begränsat till) information i följande kategorier:

(a) ID-uppgifter (t.ex. namn, användarnamn, adress, telefonnummer, mobiltelefonnummer, e-postadress);

(b) Profiluppgifter (som ålder, kön, bosättningsland, språkval och annan information som du väljer att göra tillgänglig för andra som en del av din Skype-användarprofil enligt vad som beskrivs i avsnitt 6);

(c) Elektroniska ID-uppgifter (som IP-adresser och cookies);

(d) Bank- och betalningsuppgifter (som kreditkortsuppgifter och kontonummer);

(e) samtalskvalitet och enkätresultat;

(f) Information om hur du använder och interagerar med Skype-programvaran, våra produkter och webbplatser, inklusive information om dator, plattform, enhets- och anslutningsinformation, information om kunder, enhetskapacitet, bandbredd, statistik över sidvisningar och trafik till och från våra webbplatser, typ av webbläsare och statistik för avkänning och användning av Skype WiFi-aktiverade hotspots;

(g) Beställda och levererade produkter eller tjänster;

(h) Webbadressen till de videoklipp du har valt att visa i ditt humörmeddelande;

(i) Skypes provsamtal till ECHO123 (vilka spelas in och spelas upp för användaren för att sedan raderas);

(j) Lista på dina kontakter och relaterad data (vi ger dig möjlighet att välja att Skype använder kontaktlistor från andra tjänster för att fylla på i listan med dina Skype-kontakter);

(k) Ditt användarnamn och lösenord för andra e-postkonton där du har uppgivit detta för oss och bett oss söka efter dina vänner på Skype (observera att Skype inte behåller den här informationen efter att ha genomfört sökningen eller använder den för annat bruk);

(l) Korrespondens mellan dig och Skype;

(m) Trafikdata (uppgifter som bearbetats i syfte att förmedla kommunikation eller fakturering därav, inklusive men inte begränsat till samtalets längd, numret som ringer och uppringt nummer), och

(n) innehåll i snabbmeddelanden, röstmeddelanden och videomeddelanden (se avsnitt 12);

(o) platsinformation, som kommer från din mobiloperatör eller från den mobila enhet du använder. I samband med Qik-produkter kontrollerar du när din platsinformation delas med andra. Din plats visas för och delas med andra Qik-användare i den utsträckning du bestämmer via dina integritetsinställningar. Du kan även skapa platsinformation genom att "geotagga" ditt inskickade material med platsinformation. Var noga med hur du hanterar dina integritetsinställningar för platsinformation;

(p) information om mobilenhet, såsom tillverkarens namn, enhetens modellnummer, operativsystem, operatör;

(q) platsinformation och enhetsidentifierare som kommer från din enhet, när du söker efter eller ansluter till en hotspot med Skype WiFi. Denna information kan användas till att förbättra kontrollmöjligheterna för anslutning via Skype WiFi och i syfte att erbjuda, tillhandahålla och marknadsföra Skype WiFi till dig;

(r) åtkomsttokens för andra konton som du associerar med ditt Skype-konto (som Microsoft- eller Facebook-konto) som fungerar som en elektronisk nyckel från tjänsten som kan användas i stället för ett lösenord vid autentisering.

2. HUR ANVÄNDER SKYPE DESSA UPPGIFTER OCH TILL VILKET ÄNDAMÅL?

Det huvudsakliga syftet med insamlingen av uppgifterna är att erbjuda en säker, smidig, effektiv och anpassad kommunikation. Skype samlar in och använder, alternativt anlitar underleverantörer som å Skypes vägnar samlar in och använder, dina personuppgifter i den utsträckning som tillåts eller krävs för att:

 • tillhandahålla internetkommunikation, videodelning och andra produkter, i synnerhet för att förmedla det du och andra kommunicerar, och de videor ni skapar, med Skype-programmet och/eller Skypes produkter;
 • ändra och anpassa Skype-funktioner och -funktionalitet;
 • ta emot, bearbeta eller leverera beställningar som görs via våra webbplatser, utfärda faktura till dig eller upplysa dig om beställningens status;
 • dagligen visa uppdateringar om din senaste aktivitet för Qik-produkterna eller anslutningar till andra Qik-användare;
 • tillhandahålla andra tjänster för dig (på det sätt som beskrivs när vi samlar in uppgifterna);
 • tillhandahålla kundsupport och utföra felsökning;
 • jämföra uppgifter för att bekräfta riktigheten;
 • upplysa dig om tjänsteuppdateringar och fel;
 • be om feedback eller inbjuda till att delta i online-enkäter;
 • lösa tvister;
 • bekräfta din identitet;
 • anpassa, utvärdera och förbättra Skype-programvaran och våra webbplatser samt även andra Microsoft produkter och tjänster;
 • för att förbättra vår sökfunktion och hjälpa dig att hitta och kontakta andra Skype-användare enklare och med större exakthet;
 • organisera och genomföra Skypes marknadsförings- eller reklamverksamhet/-erbjudanden, tävlingar, spel och liknande saker; samt
 • skydda dina och Skypes intressen, däribland särskilt att upprätthålla våra villkor avseende tjänster och förhindra och bekämpa bedrägeriförsök (sammantaget "syftena").

3. YPPANDE AV DIN PERSONLIGA INFORMATION

Med undantag för vad som anges nedan ska Skype inte sälja, hyra ut, utväxla eller på annat sätt överföra några personuppgifter och/eller trafikuppgifter eller kommunikationsinnehåll utanför Microsoft och de dotterbolag och filialer de styr utan ditt uttryckliga tillstånd, såvida inte tillämplig lag eller ett domstolsbeslut tvingar Skype att göra det. Observera att information som du frivilligt offentliggör i din användarprofil, eller som du offentliggör på forum, diskussionsplatser eller genom att lägga upp kommentarer blir offentliga och kan ses av andra.

Skype kan lämna ut personlig information för att uppfylla juridiska krav, använda våra juridiska rättigheter eller försvara oss mot rättsanspråk, för att skydda Skypes intressen, skydda mot bedrägerier och för att genomdriva våra regler eller för att skydda någons rättigheter, tillhörigheter eller säkerhet.

I syfte att tillhandahålla dig Skype-produkter som du har begärt kan Skype ibland, om så krävs, dela dina personliga uppgifter samt trafikuppgifter med företag inom Skype-gruppen, nätverksoperatörer, partner-tjänsteleverantörer och/eller agenter. Till exempel PSTN-VoIP-nätbryggan, leverantörer av WiFi-åtkomst, distributörer av Skype-programmet och/eller Skype-produkter och/eller tredjeparts finansinstitut eller andra betalningstjänster, e-post-leverans, analytiska tjänster, kundtjänst eller hosting-tjänster. Skype kommer alltid att kräva att dessa tredje parter vidtar lämpliga organisationsmässiga och tekniska åtgärder för att skydda dina person- och trafikuppgifter och iaktta tillämplig lag.

Några Skype-produkter kan (i) vara co-märkta; (ii) tillhandahållas via ett partnerföretags webbplats; och/eller (iii) stödas genom ett partnerföretag. Om du registrerar dig för eller använder sådana produkter godkänner du både Skypes och partnerföretagets användning av de personuppgifter som samlas in i samband med produkten och du förstår att partnerföretagets användning av dina personuppgifter kan lyda under partnerföretagets sekretesspolicy. Skype kan erbjuda sina produkter i samverkan med andra webbplatser eller tjänster eller kan samarbeta med andra onlinetjänster för att kunna erbjuda det kombinerade resultatet av båda produkterna/tjänsterna eller ytterligare tjänster och fördelar. För att kunna avgöra om du skulle ha fördel av det kombinerade erbjudandet kan Skype, förutsatt att du har gett ditt samtycke, matcha din e-postadress och dina kontakters e-postadresser gentemot e-postadresser som du har tillhandahållit tredje partens webbplats/tjänsteleverantör.

Om du är medlem av Skype Manager kan administratören av Skype Manager komma åt detaljerad information på ditt Skype-konto, inklusive trafikdata och information om dina inköp och nedladdningar, om du har godkänt detta. Du kan återkalla detta avtal när som helst genom att ändra inställningarna på din kontosida på www.skype.com. I och med att du tillhandahåller personlig information, inklusive ditt namn och arbetstitel som ska finnas med i registret för Skype Manager, godkänner du att informationen kan ses av andra medlemmar i den Skype Manager.

Om du lämnar ett röstmeddelande åt en annan Skype-användare så kan ditt röstmeddelande komma att överföras till en tredjepartstjänsteleverantör (där Skype-kontakten som du försöker nå har gått med för att få sina röstmeddelanden via SMS), och omvandlas till text. Denna konvertering kan i undantagsfall komma att kräva åtkomst av analytiker. Genom att använda produkten Skype Röstmeddelanden ger du ditt medgivande till att ditt röstmeddelande bearbetas av Skype och dess tjänsteleverantör.

Skype, Skypes lokala partner eller operatören eller företaget som möjliggör din kommunikation kan erbjuda personlig information, kommunikationsinnehåll och/eller trafikdata till vederbörlig rätts-, polis- eller statlig myndighet som har befogenhet att begära sådan information. Skype kommer att tillhandahålla all skälig hjälp och information för att tillgodose sådan begäran och härmed samtycker du till sådant informationsutlämnande.

Information som samlats in eller skickats till Skype och/eller Microsoft kan sparas och bearbetas i USA eller något annat land där Microsoft eller dess dotterbolag eller filialer eller tjänsteleverantörer har kontor. I detta avseende och i syfte att förmedla eller avslöja uppgifter i enlighet med denna paragraf 4, förbehåller sig Skype rätten att överföra information utanför ditt land. Genom att använda Skype-programmet, Skypes webbplatser eller Skypes produkter godtar du den sortens överföring av information utanför ditt land. Microsoft följer avtalet mellan USA och EU beträffande Safe Harbor-ramverk samt avtalet mellan USA och Schweiz beträffande Safe Harbor-ramverk som amerikanska handelsdepartementet fastslagit vad gäller insamling, användning och bevarande av uppgifter från Europeiska ekonomiska samarbetsområdet och Schweiz. Vill du veta mer om Safe Harbor-programmet och se vår certifiering kan du gå till www.export.gov/safeharbor.

Allt eftersom Microsoft fortsätter att utveckla sin verksamhet kan Microsoft sälja eller köpa dotterbolag eller affärsenheter. Vid sådana transaktioner där Skype eller väsentligen alla Skypes tillgångar förvärvas av tredje part kommer personliga uppgifter om Skypes användare i allmänhet att vara en av de tillgångar som överförs. Vi förbehåller oss rätten att ta med dina personuppgifter i en sådan eventuell överföring till tredje part.

4. VAD ÄR COOKIES OCH GIFFAR OCH HUR ANVÄNDS DE AV SKYPE?

Särskilt viktiga villkor

Genom att använda Skypes webbplatser och/eller programvara samtycker du till användandet av cookies. Du kan när som helst välja att neka cookies, antingen genom att ändra inställningarna i webbläsaren (om din webbläsare tillåter) eller genom att upphöra att använda Skypes webbplatser och/eller programvara eller genom att använda tillämpliga nej-tack-funktioner. Du bör vara medveten om att vissa funktioer bara är tillgängliga via användandet av cookies och om du väljer att inte acceptera cookies kan sådana funktioner bli otillgängliga för dig.

4.1 Vad är cookies och GIFFAR?

4.1.1. Cookies

Cookies är små filer som innehåller en teckensträng (text) som skickas till din webbläsare via en webbplatsserver. Cookien kan innehålla en unik identifierare men innehåller inte personidentifierande information såsom ditt namn eller din e-postadress. Skype kan använda cookies när du besöker dess webbplatser, använder Skypes programvara eller besöker andra webbplatser där Skype visar reklam. Webbläsaren i Skype-programvaran eller din internet-webbläsare lagrar cookien på din dators hårddisk och denna kan kommas åt av webbplatsen vid ditt nästa besök. Andra webbplatser kan också skicka cookies till din webbläsare men din webbläsare kommer inte att låta dessa webbplatser se informationen i Skypes cookie.

En typisk Skype-cookie kan se ut ungefär så här:
SC=LC=en:CCY=EUR:CC=UK:TZ=+1:VER=0/1.3.0.13/:TS=1105405660:TM=103841368

SC står för Skype-cookie (cookienamn)
LC är vår webbplats språkpreferens
CCY är vår webbplats valutapreferens
CC är en landskod
TZ är tidszon
VER är den version av Skypes klientprogramvara som användaren använder
TS är tidpunkten då cookien lagrades
TM är tidpunkten då cookien ändrades

4.1.2. Giffar

Skypes webbsidor och kundgränssnitt kan innehålla genomskinliga giffar, som även kallas web-beacons eller spårningspixlar. Giffar är små grafiska bilder med en unik identitet, som används för att räkna ditt besök på hemsidan (men innehåller ingen personlig information). Dessutom använder Skype tomma giffar i våra HTML-baserade e-postmeddelanden för att vi ska kunna veta vilka e-postmeddelanden som har öppnats och föranlett handling. Detta gör att vi kan mäta effektiviteten av viss kommunikation och effektiviteten av våra marknadsföringskampanjer.

4.2 Vilken sorts cookies använder Skype?

Skype använder sessionscookies, beständiga cookies och lokala delade objekt (flash-cookies).

Sessionscookies är tillfälliga cookies, eller unika identifierare som associeras med din webbläsare under den tiden ditt besök hos Skypes webbplatser, eller ett område i Skypes programvaruklient, varar. När du stänger din webbläsare, kommer sessioncookiens ID att försvinna och information om ditt besök sparas inte.

Permanenta cookies ligger kvar i din webbläsare även efter att du stänger den och kan användas av din webbläsare vid framtida besök på webbplatsen.

Lokala delade objekt eller ”Flash-cookies” är cookies skrivna med Adobe Flash-teknik. Dessa cookies sparas på din dator på samma sätt som andra cookies men de kan inte hanteras på webbläsarnivå på samma sätt.

4.3 Hur Skype använder cookies

Skype använder sina egna cookies för en rad olika ändamål, bland annat för att:

1. Känna igen dig när du loggar in och förstå hur du kom till vår hemsida, så att vi kan förse dig med relevant kundinnehåll och information. Till exempel:

 • om du kom till vår webbplats genom att klicka på en länk för att få veta mer om abonnemangspaket till USA kan vi se till att du får se innehåll som är relevant för dessa erbjudanden;
 • vi kan känna igen din tidszon så att dina samtalslistor visas korrekt;
 • om ditt senaste inköp var inklusive moms, kan vi se till att du alltid ser priser inklusive moms;
 • om din cookie sattes för länge sedan, vet vi att du inte är en ny användare och vi kommer inte att visa innehåll som är avsett för nya användare, som till exempel ”hur man använder Skype”;

2. Komma ihåg din valda preferenser, såsom:

 • det språk du väljer att visa vår webbplats på;
 • den valuta du väljer att visa våra priser i;

3. Bedrägeribekämpning;

4. Informera Skype om vilken version av Skype-programmet du använder så att vi kan förse dig med nya programuppdateringar och hänvisa dig till de relevanta hjälpavsnitten;

5. Göra så att du kan komma åt ditt konto och kontotjänster via Skypes programvara;

6. Tillhandahålla intern analys och kundanalyser och få statistik och information om våra webbplatser, såsom totalt antal besökare och sidvisningar;

7. Övervaka effektivitet och resultat av våra reklam- och marknadsföringskampanjer och efterforskning för att hjälpa oss att förbättra våra produkter och webbplatser;

8. Initiera säkerhetsåtgärder, t.ex. ”time-out” när du inte har loggat in på ditt kontos serviceområde på en viss tid;

9. Tillhandahålla din Skype-klient med en av dina Skype-kontakters information då denna kontakt har bjudit in dig till Skype;

10. Leverera videoinnehåll till dig;

11. Tillhandahålla de Skype-annonser som är relevanta för dig när du besöker andra webbplatser som visar Skype-annonser.

4.4 Cookies från tredje part

Förutom Skypes cookies, kan Skypes analys-, annonsleverans- och dotterbolag skicka cookies och komma åt cookies på din dator när du använder Skype-klienten eller besöker en Skype-webbplats. De kan även samla in information om dina aktiviteter på webbplatser eller tjänster online.

4.4.1 Analys

Skype använder analyspartners, som Omniture, Google Analytics och Flurry Analytics, för att samla in anonym statistisk och analysinformation om hur användare utnyttjar Skypes webbplatser och programvaruklienter. Exempelvis samlar dessa partners in och sammanställer data om sidovisningar och -klickar på våra webbplatser, sökmotorer och nyckelord som används för att söka reda på våra webbplatser, länkar som används från andra webbplatser, fel- och kraschinformation för våra klienter och liknande information. Detta analysmaterial används inte för att spåra hur du tar dig till andra webbplatser eller för att identifiera dig.

4.4.2 Annonsering

Skypes och tredje parts annonser som visas i Skype-programmet, Skypes produkter och på tredje parts webbplatser levereras till dig av Microsoft Advertising eller andra noga utvalda annonsleverantörer ("annonsleverantörer").

Skype och dess annonsleverantörer kan använda icke personligen identifierbar information som du tillhandahåller i din Skype-profil eller på annat sätt tillhandahåller Skype såsom ålder, kön, språk och geografisk hemvist och information om din relation med och användning av Skypes webbplatser, programvara och produkter för att visa reklam som sannolikt är av större intresse för dig och för att hjälpa oss att mäta och förbättra resultat av våra reklamkampanjer. Skype och dess annonsleverantörer använder cookies och/eller web-beacons (giffar) för att samla in denna information.

4.4.3. Affiliatepartners

Skypes partner för affiliatenätverksprogram innebär att tredje part kan introducera människor till Skype. Våra affiliatepartners kan skicka cookies till din dator för att låta dem få information (a) när du klickar på en Skype-relaterad länk på en av våra affiliatepartners webbplatser och/eller (b) när du gör ett köp på Skypes hemsida, i syfte att betala provision till affiliate-partnern. Om du gör ett nytt besök direkt på Skypes webbplats kan vår affiliatenätverksprogram-partner känna igen dig och belöna den tredje partens affiliate-webbplats som hänvisade dig till vår webbplats. Dessa cookies är inte inom Skypes kontroll. För mer information besök vår affiliatepartner Commission Junctions webbplats på: http://www.cj.com/privacy

4.4.4. Annat innehåll från tredje part

Ibland kan Skypes webbplatser innehålla så kallade widgets eller inbäddat videoinnehåll från tredje part såsom YouTube. När du tittar på det här innehållet eller använder denna widget kan det innebära att du accepterar cookies från dessa webbplatser. Dessa cookies är inte inom vår kontroll och du bör fråga berörd tredje parts webbplats om mer information.

4.5 Dina val om cookies

Vi rekommenderar inte att du begränsar eller blockerar cookies, eftersom detta kan påverka funktionaliteten på våra webbplatser och produkter. Men om du väljer att göra så visar vi dina alternativ nedan. Du hittar även omfattande information om cookies på www.aboutcookies.org.

4.5.1 Webbläsarcookies

Hjälpfunktionen i verktygsfältet på de flesta webbläsare förklarar hur man kan förhindra webbläsaren från att ta emot nya cookies, hur webbläsaren kan meddela dig om att en ny cookie tas emot, hur man raderar cookies eller hur man inaktiverar cookie-funktionen.

Skypes webbläsarcookies kan inaktiveras genom: att gå till Arkiv-menyn från verktygsfältet i ditt Skype-program, och där välja Integritetsalternativ och avmarkera rutan ”Tillåt Skype webbläsarcookies”.

4.5.2 Lokala delade objekt (Flash-cookies)

Du kan hantera användningen av Flash-cookies via http://www.macromedia.com/support/documentation/en/flashplayer/help/settings_manager.html.

Du kan även hantera Flash-cookies via din webbläsare beroende på hur ny version av Internet Explorer (eller annan webbläsare) och mediaspelare du använder. Besök också gärna Adobes webbplats på http://kb2.adobe.com/cps/526/52697ee8.html

4.5.3 Analys

Om du vill välja bort Omnitures analytiska cookies går du in på: https://smetrics.skype.com/optout.html

Om du vill välja bort Google Analytics cookies går du in på: http://tools.google.com/dlpage/gaoptout

4.5.4 Kommandon i webbläsaren för “Spåra ej” och skydd mot spårning.

Vissa nyare webbläsare har inbyggda funktioner för "Spåra ej". När många av dessa funktioner sätts på skickas en signal eller befordran till de webbplatser du besöker som indikerar att du inte vill bli spårad. Dessa webbplatser (eller tredjepartsinnehållet på dessa webbplatser) kan, beroende på webbplatsens sekretesspolicy, fortsätta ägna sig åt spårning trots att du har uttryckt ditt missnöje.  Eftersom det ännu inte finns någon gemensam tolkning av DNT-signalen, svarar Microsoft för tillfället inte på webbläsares DNT-signaler på sina egna webbplatser eller onlinetjänster. Microsoft svarar inte heller på signaler på tredjeparters webbplatser eller onlinetjänster där Microsoft gör reklam, står för innehåll eller på något annat sätt samlar in information.  Vi fortsätter att arbeta online med att definiera en gemensam förståelse för hur du ska hantera DNT-signaler.   Under tiden kan användare fortsätta att på nedanstående sätt avanmäla målinriktade annonser från Microsoft.

Internet Explorer (version 9 och uppåt) har funktionen Spårningsskydd som hjälper till att hindra webbplatser du besöker från att automatiskt skicka detaljer kring ditt besök till en innehållsleverantör av tredje part. När du lägger till en lista i Spårningsskydd blockerar Internet Explorer innehåll från tredje part, inklusive cookies, från alla sidor som enligt listan ska blockeras. Genom att begränsa uppringningarna till dessa sidor kan Internet Explorer begränsa informationen som dessa sidor från tredje part kan samla in om dig. Mer information om listor i Spårningsskydd och Spåra inte finns här: Internet Explorer Privacy Statement or Internet Explorer Help.

5. Dina annonseringsalternativ

5.1 Tredje parts annonser

Skypes webbplatser och vissa Skype-programvaruklienter kan tillåta tredje parts annonser som tillhandahålls av Microsoft Advertising. För att kunna leverera annonser av större intresse till dig kan dessa annonser vara inriktade med hjälp av icke personligt identifierbar information i din Skype-profil (inklusive information från länkade Microsoft-konton) som ålder, kön, geografisk hemvist och språkval och annan information som Microsoft Advertising samlar in utanför Skype-programvaruklienten. Exempelvis kan Microsoft Advertising använda samma webbläsarcookies som placerats av Microsofts webbplatser för att förbättra inriktningen i Skype-programvaruklienten. Vill du läsa mer om hur Microsoft Advertising samlar in och använder information för att inrikta annonser på Skype och andra platser, inklusive hur information insamlad från Skype, som ålder och kön, och annan information som samlats in som en del i att leverera annonser till eller för Skypes räkning för att rikta in annonser på andra platser ska du läsa integritetspolicyn för Microsoft Advertising.

Med undantag för den senaste Skype-klienten som används i Windows 8 kan du välja bort Microsoft-inriktade annonser i alla Skypes programvaruklienter genom att gå in på integritetsmenyn i verktygsfältet i Skype-programvaruklienten. Om du väljer bort det kan du ändå få ta emot annonser utifrån ditt bosättningsland, språkval och plats för din IP-adress men någon annan information för att rikta annonser kommer inte att användas. Om du har den moderna Skype-klienten som körs i Windows 8, kan du välja bort att ta emot annonser från Microsoft Advertising i din webbläsare genom att gå till http://choice.live.com/advertisementchoice eller NAI- eller DAA-webbplatserna enligt beskrivning nedan. Mer information om hur Microsoft Advertising samlar in och använder information finns i integritetstillägget till Microsoft Advertising.

I vissa fall kan Microsoft Advertising underlätta placeringen av annonser i Skypes programvaruklient genom andra annonsnätverk online. I vissa fall kan tredjepart även placera cookies på din dator och samla in information om dina aktiviteter online på webbplatser eller onlinetjänster. Dessa företag inkluderar, men är inte begränsade till, för närvarande: 24/7 Real Media, aCerno,Inc, AdBlade, AdConion, AdFusion, Advertising.com, AppNexus, Bane Media, Brand.net, CasaleMedia, Collective Media, Fox Interactive, Interclick, Millennial, ROI Media, SpecificMedia, Tribal Fusion, ValueClick, Yahoo!, YuMe och Zumobi. Om du har valt bort riktade annonser i Skype-klienten enligt ovan kommer inte Skype att lämna vidare någon profilinformation till sådana annonsörer med annonsförfrågningar. Men eftersom dessa tredje parter kan placera cookies på din dator som underlättar deras egen målinriktning kanske inte Skypes metod för att välja bort annonser enligt ovan kan förhindra riktade annonser från dessa företag. Dessa företag kan erbjuda dig något sätt att välja bort riktade annonser baserade på deras cookies. Du kan få mer information genom att klicka på företagsnamnen ovan och följa länkarna till företagens respektive webbplatser. Många av dem är dessutom medlemmar i Network Advertising Initiative (NAI) eller Digital Advertising Alliance (DAA) som erbjuder enkla sätt att välja bort riktade annonser från sina medlemsföretag.

6. DIN ANVÄNDARPROFIL

Din användarprofil är informationen som du angivit vid registreringen eller senare och som visas i din Skype-profil i Skype-programvaruklienten, i Skypes sökkatalog och på sidan med din personliga information i ditt konto på www.skype.com. Den kan innehålla ditt Skype-användarnamn, fullständiga namn, adress, telefon- och mobilnummer, kön, födelsedatum, land, språk, webbadress som anges på "om mig"-sidan och andra uppgifter som du väljer att göra tillgängliga. Du kommer åt din användarprofil via "Skype"-menyn i Skype-programmet eller din kontosida på www.skype.com där du kan visa, korrigera eller komplettera uppgifter, ta bort icke-obligatorisk information och se din profilinformations integritetsinställningar.

Om du använder Qik-produkter har du en Qik-användarprofil. Ett användarnamn och icke-obligatoriskt förnamn och efternamn visas när du strömmar videor, laddar upp videor eller skickar meddelanden. Beroende på dina integritetsinställningar kan allt material du skickar till Qik återdistribueras via Internet och andra mediakanaler och kan ses av allmänheten. Du kan komma åt din profil från ditt konto på www.qik.com för att visa, korrigera eller komplettera information, ta bort icke-obligatorisk information, och du kan ändra dina delningsinställningar via inställningsmenyn i Qik-programmet.

7. LÄNKADE WEBBPLATSER OCH TREDJE PARTS PROGRAM

Skypes webbplatser kan innehålla länkar som får dig att lämna webbplatsen och komma till en annan webbplats. Länkade webbplatser styrs inte av Skype och dessa webbplatser har en annorlunda integritetspolicy. Skypes integritetspolicy gäller endast personlig information som insamlas på webbplatserna eller via användande av Skypes programvara, Skype-produkterna och/eller ditt förhållande till Skype, och därför uppmanar Skype dig till att vara försiktig när du anger personuppgifter online. Skype tar inget ansvar för dessa andra webbplatser.

Om du använder några extrafunktioner, insticksprogram eller tredje parts program tillsammans med Skypes programvara eller använder några program eller produkter från tredje part som införlivar eller bäddar in Skypes programvara kan leverantören av dessa program få tillgång till viss del av din personliga information. Skype kontrollerar inte och kan inte kontrollera hur leverantören av program använder din personliga information i samband med dessa program. Se till att du går igenom de integritetspolicyer eller andra villkor avseende användande av sådana program innan du installerar dem.

8. HUR SKYDDAR SKYPE DINA PERSONUPPGIFTER?

Skype kommer att vidta lämpliga organisatoriska och tekniska åtgärder för att skydda person- och trafikuppgifter som erhålls eller insamlas med tillbörligt iakttagande av tillämpliga åtaganden och undantag under gällande lagar. Dina person- och trafikuppgifter är åtkomliga endast av behörig personal på Microsoft eller dess dotterbolag, filialer eller tjänsteleverantörer som behöver tillgång till dessa uppgifter för att kunna utföra sitt arbete.

Skype kan använda automatisk skanning i chattmeddelanden för att (a) identifiera misstänkt spam och/eller (b) identifiera webbadresser som tidigare flaggats som spam-, bedrägeri- eller phishing-länkar. I begränsade fall kan Skype uppfånga och manuellt granska chattmeddelanden eller SMS i samband med spam-preventionsåtgärder. Skype kan, utifrån eget godtycke, blocka eller förhindra leverans av spam och ta bort misstänkta länkar från meddelanden.

9. VÄNNERS PERSONUPPGIFTER

Du kanske är intresserad av att tipsa dina vänner om Skype. Om du vill använda Skypes tjänst för att berätta om Skype förs du till en webbsida där du har möjlighet att lägga till en eller flera e-postadresser i ett onlineformulär. Uppgifterna i detta formulär används endast i syfte att automatiskt skapa ett e-postmeddelande till dessa potentiella Skype-användare. Genom att skriva in din väns e-postadress bekräftar du att din vän samtycker till att tillhandahålla sina uppgifter. Skype kan identifiera dig som person som gjort hänvisningen i den inbjudan som skickas till din vän och detta inkluderar ditt namn, din e-postadress och/eller telefonnummer i denna inbjudan.

10. KONTAKT MED DIG

Skype kan då och då begära information om dina erfarenheter, och denna information används för att utvärdera och förbättra produkternas kvalitet. Du har aldrig någon skyldighet att tillhandahålla sådana uppgifter. Alla uppgifter som frivilligt anges i feedbackformulären på webbplatsen eller eventuella enkäter som du deltar i används i syfte att förbättra Skype-programmet samt Skypes och andra Microsoft produkter och webbplatser.

Skype kan kontakta dig för att meddela dig om fel och andra upplysningar angående tjänsten. Dessutom förbehåller sig Skype rätten att använda e-post, Skype-programmet eller SMS för att meddela dig om eventuella anspråk förknippade med din användning av Skype-programmet, Skypes webbplatser och/eller Skypes produkter, inklusive och utan begränsning anspråk beträffande kränkning av tredje parts rättigheter.

Skype kan skicka dig larm via e-post eller SMS för att informera dig om när någon har försökt kontakta dig. Skype kan också använda e-post, SMS eller Skype-programmet för att upplysa dig om nyheter beträffande Skype-programmet och Skype-produkter som du har köpt och/eller för att upplysa dig angående Skypes produkter eller annan Skype-relaterad information. Du kan också välja att inte få larm och/eller reklam (a) via e-post genom att klicka på länken ”sluta abonnera” i de e-postmeddelanden du får eller genom att ändra dina meddelandeinställningar på din kontosida på www.skype.com; och (b) SMS genom att följa instruktionerna i det SMS du får.

Om du har registrerat dig för eller använder co-märkta Skype-produkter, kan e-postmeddelanden eller SMS du får komma från våra partnerföretag, på uppdrag av Skype.

11. HUR KAN DU KOMMA ÅT OCH ÄNDRA DINA PERSONLIGA UPPGIFTER?

Du har rätt att komma åt, och där det är relevant, ändra din personliga information. Delar av dina uppgifter kan ses och redigeras online genom att logga in på din kontosida på www.skype.com eller www.qik.com. Vi kommer att svara på begäran om att visa, korrigera, färdigställa eller ta bort din personliga information inom rimlig tid och efter att ha fått din identitet bekräftad.

Skype kommer att göra allt inom rimliga gränser för att tillgodose en begäran om att radera personlig information såvida det inte av juridiska skäl måste finnas kvar. Observera emellertid att på grund av den tekniska statusen på peer-to-peer-nätet, kan det ibland ta upp till två veckor innan ditt Skype-ID försvinner helt från peer-to-peer-nätet. Din information kan fortfarande visas i sökkatalogen under denna tid.

12. HUR LÄNGE SPARAR SKYPE DINA PERSONUPPGIFTER?

Skype behåller dina uppgifter så länge dessa krävs för att: (1) tillfredsställa alla ändamål (per definitionen i paragraf 2 i denna integritetspolicy) eller (2) uppfylla tillämplig lag, tillfredsställa laglig begäran och tillämpliga beslut av behöriga domstolar.

Bevarande av snabbmeddelanden, röstmeddelanden och videomeddelanden (endast Skype-internetkommunikationsprogramvaran)

Dina snabbmeddelanden, röstmeddelanden och innehåll i videomeddelanden (tillsammans "meddelanden") kan sparas av Skype (a) för att förmedla och synkronisera dina meddelanden och (b) för att låta dig hämta dina meddelanden och chatthistorik när så är möjligt. Beroende på typen av meddelande sparas meddelanden normalt av Skype i högst 30 till 90 dagar om inget annat tillåts eller krävs enligt lag. Denna lagring underlättar leverans av meddelanden när någon användare är nedkopplad och hjälper till att synkronisera meddelanden mellan användarenheter. När det gäller snabbmeddelanden, om du har länkat dina Skype- och Microsoft-konton, kan du ha möjlighet att välja att spara hela chatthistoriken under en längre period. I så fall kan dina snabbmeddelanden sparas i Messaging-mappen på Outlook.com tills du manuellt tar bort dem. När det gäller videomeddelanden kan du även välja att spara meddelanden under en utökad period om avsändaren är en Premium-medlem.

Skype kommer alltid att vidta lämpliga tekniska åtgärder och säkerhetsåtgärder för att skydda din information. Genom att använda den här produkten godkänner du att kommunikationen i dina snabbmeddelanden, röstmeddelanden och videomeddelanden sparas, enligt beskrivningen ovan.

13. MICROSOFT-KONTO

Microsoft-konto (tidigare kallat Windows Live ID och Microsoft Passport) är en tjänst som gör att du kan logga in på Microsoft-produkter (inklusive Skype), -webbplatser och -tjänster samt de som tillhör vissa utvalda Microsoft-partners. 

Om du har ett Skype-konto kan du ansluta det till ett Microsoft-konto för att kunna visa dina kontakter och annan information från båda kontona på ett och samma ställe. Om du väljer att ansluta ditt Skype-konto till ditt Microsoft-konto kan användare av Outlook.com som kommunicerar med dig eller de som lägger till dig bland sina kontakter bjudas in att ansluta till dig på Skype.

För att kunna använda Skype-appen på en enhet med Windows 8 eller Windows 8.1 måste du först logga in på Windows med ett Microsoft-konto. När du har startat appen första gången loggas du in på appen varje gång du är inloggad i Windows med ditt Microsoft-konto på samma enhet. Mer information om Windows 8 och Windows 8.1 finns i deras sekretesspolicy som finns här respektive här.

För att visa ytterligare uppgifter om Microsoft-konto inklusive hur du skapar och använder ett Microsoft-konto, hur du redigerar kontoinformation och hur vi samlar in och använder information relaterad till ett Microsoft-konto kan du gå till integritetspolicyn för Microsoft-konto.

14. BARN

Skypes webbplatser och programvaruklienter är inte avsedda för eller designade för att attrahera användare under 13 år. Vi uppmuntrar föräldrar att vara delaktiga i sina barns onlineaktiviteter för att vara säkra på att ingen information samlas in från barn utan förälders tillåtelse.

15. AVISERINGAR PÅ MOBILEN

När du använder Skype på telefonen kan Skype använda de aviseringstjänster som finns för den telefonen för att underrätta dig om inkommande samtal, chatt och andra meddelanden när du inte aktivt kör eller använder Skype-programmet. Tjänsterna kan tillhandahållas av en tredje part. Till exempel används Apples tjänst för Push-notiser när meddelanden skickas till en Apple-enhet.

Aviseringstjänster kan få information om den som ringer eller skickar ett medddelande och meddelandets innehåll som en del av tillhandahållandet av tjänsten och kan använda informationen i enlighet med villkoren och integritetspolicyn för tjänsteleverantören. Skype ansvarar inte för den information som samlas in av tredje parts aviseringstjänster.

Om du inte vill använda tredje parts aviseringstjänster för att underrättas om inkommande Skype-samtal och -meddelanden kan du inaktivera detta i Inställningar>Upplysningar>Skype.

16. KAN DENNA INTEGRITETSPOLICY KOMMA ATT ÄNDRAS?

Skype kommer då och då att uppdatera denna integritetspolicy för att spegla ändringar i vår programvara och/eller kunders synpunkter. När vi genomför ändringar i denna integritetspolicy på skype.com/go/privacy kommer vi att uppdatera datum för senaste uppdatering längst ner på integritetspolicyn. Om större ändringar i denna integritetspolicy eller kring hur vi hanterar dina personuppgifter sker kommer vi att meddela dig detta antingen genom att på ett tydligt sätt lägga upp ett meddelande om detta innan ändringen genomförs eller genom att skicka meddelande om ändringen direkt till dig. Du accepterar att din fortsatta användning av Skype-programmet eller Skype-produkter efter meddelande om ändring utgör ditt godkännande av integritetspolicyn. Vi uppmuntrar dig att regelbundet granska denna integritetspolicy för att hålla dig informerad om hur Skype samlar in, använder och skyddar dina uppgifter.

17. HUR KAN DU KONTAKTA SKYPE?

Om du vill kontakta Skype om program eller produkter under ”Skype”-varumärket ber vi dig skicka en supportbegäran till kundtjänst. Om du vill kontakta Skype om program eller produkter under ”Qik”-varumärket ber vi dig skicka en supportbegäran till http://support.qik.com.
Skype Software S.à r.l / Skype Communications S.à r.l.
23-29 Rives de Clausen
L-2165 Luxembourg
Luxembourg
Endast för medlemmar av Skype Manager i USA:
Skype Inc.
3210 Porter Drive
Palo Alto, California 94304, USA

© Skype eller Microsoft – Senast uppdaterad: Januari 2014