Skypes sekretesspolicy

Skype Privacy Policy

Skype värnar om din integritet, dina konfidentiella person- och trafikuppgifter och din kommunikation.

Skypes sekretesspolicy är avsedd att förklara hur Skype använder och skyddar de uppgifter du tillhandahåller när du använder Skypes internetkommunikation, Skypes webbplatser och/eller Skypes produkter.

Observera att Skype nu är en del av Microsoft.

1. VILKA UPPGIFTER SAMLAR SKYPE IN OCH ANVÄNDER?

Skype samlar in och använder uppgifter om dig, inklusive (men inte begränsat till) information i följande kategorier:

(a) ID-uppgifter (t.ex. namn, användarnamn, adress, telefonnummer, mobiltelefonnummer, e-postadress);

(b) Profiluppgifter (t.ex. ålder, kön, bosättningsland, språkval och annan information som du väljer att göra tillgänglig för andra som en del av din Skype-användarprofil enligt vad som beskrivs i avsnitt 6);

(c) Elektroniska ID-uppgifter (t.ex. IP-adresser och cookies);

(d) Bank- och betalningsuppgifter (t.ex. kreditkortsuppgifter och kontonummer);

(e) Samtalskvalitet och enkätresultat;

(f) Information om hur du använder och interagerar med Skype-programvaran, våra produkter och webbplatser samt marknadsföringskommunikation (inklusive information om dator, plattform, enhets- och anslutningsinformation, information om klientprestanda, felrapporter, enhetskapacitet, bandbredd, statistik över sidvisningar, samtalsdestinationer och trafik till och från våra webbplatser, typ av webbläsare och statistik för avkänning och användning av Skype WiFi-aktiverade surfpunkter);

(g) Beställda och levererade produkter eller tjänster;

(h) Webbadressen till de videoklipp du har valt att visa i ditt humörmeddelande;

(i) Skypes provsamtal till ECHO123 (vilka spelas in och spelas upp för användaren för att sedan raderas);

(j) Lista med dina kontakter och relaterade data (vi ger dig möjlighet att välja att Skype använder kontaktlistor från andra tjänster för att fylla på i listan med dina Skype-kontakter);

(k) Ditt användarnamn och lösenord för andra e-postkonton där du har uppgivit detta för oss och bett oss söka efter dina vänner på Skype (observera att Skype inte behåller den här informationen efter att ha genomfört sökningen eller använder den för annat bruk);

(l) Korrespondens mellan dig och Skype;

(m) Trafikdata (uppgifter som bearbetats i syfte att förmedla kommunikation eller fakturering därav, inklusive men inte begränsat till samtalets längd, numret som ringer och uppringt nummer); och

(n) Innehåll i chattmeddelanden, röstmeddelanden och videomeddelanden (se avsnitt 12);

(o) Platsinformation, som härrör från din mobiloperatör eller från den mobila enheten du använder och som beskrivs i detalj i avsnitt 16 nedan;

(p) Information om mobilenhet, såsom tillverkarens namn, enhetens modellnummer, operativsystem, operatör;

(q) Platsinformation, enhetsidentifierare och standardidentifierare av WiFi-nätverk som enheten upptäcker, när du söker efter eller ansluter till en WiFi-surfpunkt;

(r) Åtkomsttokens för andra konton som du associerar med ditt Skype-konto (som Microsoft- eller Facebook-konton) som fungerar som en elektronisk nyckel från tjänsten som kan användas i stället för ett lösenord vid autentisering.

2. HUR ANVÄNDER SKYPE DESSA UPPGIFTER OCH FÖR VILKET ÄNDAMÅL?

Det huvudsakliga syftet med insamlingen av uppgifterna är att erbjuda en säker, smidig, effektiv och anpassad upplevelse. Skype samlar in och använder, alternativt anlitar underleverantörer som å Skypes vägnar samlar in och använder, dina personuppgifter i den utsträckning som tillåts av dig eller krävs för att:

 • tillhandahålla internetkommunikation, videodelning och andra produkter, i synnerhet för att förmedla det du och andra kommunicerar, och de videor ni skapar, med Skype-programmet och/eller Skypes produkter;
 • ändra och anpassa Skype-funktioner och -funktionalitet;
 • ta emot, bearbeta eller leverera beställningar som görs via våra webbplatser, utfärda faktura till dig eller upplysa dig om beställningens status;
 • tillhandahålla andra tjänster för dig (på det sätt som beskrivs när vi samlar in uppgifterna);
 • tillhandahålla kundsupport och felsöka problem;
 • jämföra uppgifter för att bekräfta riktigheten;
 • upplysa dig om tjänsteuppdateringar och fel;
 • begära feedback eller bjuda in till att delta i onlineenkäter;
 • lösa tvister;
 • bekräfta din identitet;
 • anpassa, utvärdera och förbättra Skype-programvaran och våra webbplatser samt även andra Microsoft-produkter och -tjänster;
 • förbättra vår sökfunktion och hjälpa dig att hitta och kontakta andra Skype-användare enklare och med större exakthet;
 • organisera och genomföra Skypes marknadsförings- eller reklamverksamhet/-erbjudanden, tävlingar, spel och liknande saker;
 • erbjuda vissa Skype-program, -funktioner och -webbplatser kostnadsfritt via stöd av reklam (se avsnitt 5 för mer information); och
 • skydda dina och Skypes intressen, däribland särskilt att upprätthålla våra användningsvillkor och förhindra och bekämpa bedrägeriförsök (sammantaget "syftena").

3. UTLÄMNANDE AV DIN PERSONLIGA INFORMATION

Med undantag för vad som anges nedan ska Skype inte sälja, hyra ut, utväxla eller på annat sätt överföra personuppgifter och/eller trafikuppgifter eller kommunikationsinnehåll utanför Microsoft och de dotterbolag och filialer de styr utan ditt uttryckliga tillstånd, såvida inte tillämplig lag eller ett domstolsbeslut tvingar Skype att göra det. Observera att information som du frivilligt offentliggör i din användarprofil, eller som du offentliggör på forum, diskussionsplatser eller genom att publicera kommentarer, blir offentlig och kan ses av andra.

Vi har tillgång till, kan avslöja och bevara personliga data, inklusive ditt privata innehåll (t.ex. innehållet i dina chattmeddelanden, sparade videomeddelanden, röstmeddelanden eller filöverföringar), när vi har rimliga skäl att tro att det är nödvändigt för att: följa gällande lagar eller svara på giltig rättslig process från behöriga myndigheter, inklusive från polisen eller andra myndigheter; skydda våra kunder, t.ex. för att förhindra spam eller försök att lura våra användare, eller för att förhindra förlust av liv eller allvarlig skada på person; driva och underhålla säkerheten för våra webbplatser, produkter och tjänster, inklusive att förhindra eller stoppa angrepp på våra datorsystem eller nätverk; eller skydda våra rättigheter eller egendom inklusive tvingande villkor som gäller för användning av våra webbplatser, produkter eller tjänster – men om vi tar emot information som indikerar att någon använder våra produkter för trafik med stulen intellektuell eller fysisk egendom som tillhör Skype eller Microsoft kommer vi inte att inspektera en kunds privata kommunikation eller dokument själva, utan hänvisar ärendet till polisen.

I syfte att tillhandahålla dig Skype-produkter som du har begärt kan Skype ibland, om så krävs, dela dina personuppgifter samt trafikuppgifter med företag inom Skype-gruppen, nätverksoperatörer, partnertjänsteleverantörer och/eller agenter. Till exempel PSTN-VoIP-gatewayleverantörer, leverantörer av WiFi-åtkomst, distributörer av Skype-programmet och/eller Skype-produkter och/eller tredjeparts finansinstitut eller andra leverantörer av betalningstjänster, e-postleverans, analytiska tjänster, kundsupport eller hosting-tjänster. Skype kommer alltid att kräva att dessa tredje parter vidtar lämpliga organisationsmässiga och tekniska åtgärder för att skydda dina person- och trafikuppgifter och för att iaktta tillämplig lag.

Vissa Skype-produkter kan (i) vara varumärkessamarbeten (co-branding), (ii) tillhandahållas via ett partnerföretags webbplats och/eller (iii) stödjas genom ett partnerföretag. Om du registrerar dig för eller använder sådana produkter godkänner du både Skypes och partnerföretagets användning av de personuppgifter som samlas in i samband med produkten och du förstår att partnerföretagets användning av dina personuppgifter kan lyda under partnerföretagets sekretesspolicy. Skype kan erbjuda sina produkter i samverkan med andra webbplatser eller tjänster eller kan samarbeta med andra onlinetjänster för att kunna erbjuda det kombinerade resultatet av båda produkterna/tjänsterna eller ytterligare tjänster och fördelar. För att kunna avgöra om du skulle ha fördel av det kombinerade erbjudandet kan Skype, förutsatt att du har gett ditt samtycke, matcha din e-postadress och dina kontakters e-postadresser gentemot e-postadresser som du har tillhandahållit tredje partens webbplats/tjänsteleverantör.

Om du är medlem i Skype Manager kan administratören för Skype Manager komma åt detaljerad information på ditt Skype-konto, inklusive trafikinformation och information om dina inköp och nerladdningar, om du har godkänt detta. Du kan återkalla detta avtal när som helst genom att ändra inställningarna för ditt användarkonto på www.skype.com. I och med att du tillhandahåller personlig information, inklusive ditt namn och din yrkestitel i Skype Manager-katalogen, godkänner du att informationen kan ses av andra medlemmar i Skype Manager.

Skype, Skypes lokala partner eller operatören eller företaget som möjliggör din kommunikation kan erbjuda personlig information, kommunikationsinnehåll och/eller trafikinformation till vederbörlig rätts-, polis- eller statlig myndighet som har befogenhet att begära sådan information. Skype kommer att tillhandahålla all skälig hjälp och information för att tillgodose sådan begäran och härmed samtycker du till sådant informationsutlämnande.

Information som samlats in eller skickats till Skype och/eller Microsoft kan sparas och bearbetas i USA eller något annat land där Microsoft eller dess dotterbolag, filialer eller tjänsteleverantörer har kontor. I detta avseende, och i syfte att förmedla eller avslöja uppgifter i enlighet med denna paragraf 4, förbehåller sig Skype rätten att överföra information utanför ditt land. Genom att använda Skype-programmet, Skypes webbplatser eller Skypes produkter godkänner du den sortens överföring av information utanför ditt land. Microsoft följer avtalet mellan USA och EU beträffande Safe Harbor-ramverk samt avtalet mellan USA och Schweiz beträffande Safe Harbor-ramverk som amerikanska handelsdepartementet fastslagit vad gäller insamling, användning och bevarande av uppgifter från Europeiska ekonomiska samarbetsområdet och Schweiz. Vill du veta mer om Safe Harbor-programmet och se vår certifiering kan du gå till www.export.gov/safeharbor.

Allt eftersom Microsoft fortsätter att utveckla sin verksamhet kan Microsoft sälja eller köpa dotterbolag eller affärsenheter. Vid sådana transaktioner, där Skype eller nästan alla Skypes tillgångar förvärvas av tredje part, kommer personliga uppgifter om Skypes användare i allmänhet att vara en av de tillgångar som överförs. Vi förbehåller oss rätten att ta med dina personuppgifter i en sådan eventuell överföring till tredje part.

4. VAD ÄR COOKIES OCH GIFFAR OCH HUR ANVÄNDS DE AV SKYPE?

Särskilt viktiga villkor

Genom att använda Skypes webbplatser och/eller programvara samtycker du till användandet av cookies. Du kan när som helst välja att neka cookies, antingen genom att ändra inställningarna i webbläsaren (om din webbläsare tillåter det), genom att upphöra att använda Skypes webbplatser och/eller programvara eller genom att använda tillämpliga nej tack-funktioner. Du bör vara medveten om att vissa funktioner bara är tillgängliga via användandet av cookies och om du väljer att inte acceptera cookies kan sådana funktioner bli otillgängliga för dig.

4.1 Vad är cookies och giffar?

4.1.1. Cookies

Cookies är små filer som innehåller en teckensträng (text) som skickas till din webbläsare via en webbplatsserver. Cookien kan innehålla en unik identifierare men innehåller inte personidentifierande information såsom ditt namn eller din e-postadress. Skype kan använda cookies när du besöker dess webbplatser, använder Skypes programvara eller besöker andra webbplatser där Skype visar reklam. Webbläsaren i Skype-programvaran eller din internetwebbläsare lagrar cookien på din dators hårddisk och denna kan kommas åt av webbplatsen vid ditt nästa besök. Andra webbplatser kan också skicka cookies till din webbläsare men din webbläsare kommer inte att låta dessa webbplatser se informationen i Skypes cookie.

En typisk Skype-cookie kan se ut ungefär så här:
SC=LC=en:CCY=EUR:CC=UK:TZ=+1:VER=0/1.3.0.13/:TS=1105405660:TM=103841368

SC står för Skype Cookie (cookiens namn)
LC är språkvalet för vår webbplats
CCY är valutainställningen för vår webbplats
CC är en landskod
TZ är tidszonen
VER är klientversionen av Skype-programmet som användaren använder
TS är när cookien lagrades
TM är när cookien ändrades

4.1.2. Andra liknande tekniker

Skype-webbsidor och klientgränssnitt kan innehålla genomskinliga giffar, som även kallas web-beacons eller spårningspixlar, och andra liknande elektroniska bilder som hjälper till att leverera cookies på våra webbplatser och som gör att vi kan räkna användare som har besökt sidorna. Dessutom kan vi använda dessa bilder i våra HTML-baserade e-postmeddelanden för att få veta vilka e-postmeddelanden som har öppnats eller lett någon åtgärd och så att vi ska kunna identifiera dig och förstå din aktivitet på våra webbplatser som ett resultat av dessa åtgärder. På så sätt kan vi mäta effektiviteten för en viss kommunikation och spåra effektiviteten i våra marknadsföringskampanjer samt skräddarsy din onlineupplevelse och ge rekommendationer utifrån din aktivitet.

4.2 Vilken sorts cookies använder Skype?

Skype använder sessionscookies, beständiga cookies och lokala delade objekt (flash-cookies).

Sessionscookies är tillfälliga cookies, eller unika identifierare som associeras med din webbläsare under den tiden ditt besök hos Skypes webbplatser, eller ett område i Skypes programvaruklient, varar. När du stänger din webbläsare kommer sessionscookiens ID att försvinna och information om ditt besök sparas inte.

Permanenta cookies ligger kvar i din webbläsare även efter att du stänger den och kan användas av din webbläsare vid framtida besök på webbplatsen.

Lokala delade objekt eller "Flash-cookies" är cookies skrivna med Adobe Flash-teknik. Dessa cookies sparas på din dator på samma sätt som andra cookies men de kan inte hanteras på webbläsarnivå på samma sätt.

4.3 Hur använder Skype cookies?

Skype använder sina egna cookies för en rad olika ändamål, bland annat för att:

1. Känna igen dig när du loggar in och förstå hur du kom till vår webbplats, så att vi kan förse dig med relevant kundinnehåll och information. Till exempel:

 • om du kom till vår webbplats genom att klicka på en länk för att få veta mer om abonnemangspaket i USA kan vi se till att du får se innehåll som är relevant för dessa erbjudanden;
 • vi kan känna igen din tidszon så att dina samtalslistor visas korrekt;
 • om ditt senaste inköp var inklusive moms kan vi se till att du alltid ser priser inklusive moms;
 • om din cookie lagrades för länge sedan vet vi att du inte är en ny användare och vi kommer inte att visa innehåll som är avsett för nya användare, till exempel "hur man använder Skype";

2. komma ihåg dina valda preferenser, såsom:

 • det språk du väljer att visa vår webbplats på;
 • den valuta du väljer att visa våra priser i;

3. bedrägeribekämpning;

4. informera Skype om vilken version av Skype-programmet du använder så att vi kan förse dig med nya programuppdateringar och hänvisa dig till de relevanta hjälpavsnitten;

5. göra så att du kan komma åt ditt konto och kontotjänster via Skypes programvaruklient;

6. tillhandahålla intern analys och kundanalyser och få statistik och information om våra webbplatser, såsom totalt antal besökare och sidvisningar;

7. övervaka effektivitet och resultat av våra reklam- och marknadsföringskampanjer och bedriva efterforskning för att hjälpa oss att förbättra våra produkter och webbplatser;

8. initiera säkerhetsåtgärder, t.ex. "time-out", när du inte har loggat in på ditt kontos serviceområde under en viss tid;

9. tillhandahålla din Skype-klient med en av dina Skype-kontakters information då denna kontakt har bjudit in dig till Skype;

10. leverera videoinnehåll till dig;

11. tillhandahålla de Skype-annonser som är relevanta för dig när du besöker andra webbplatser som visar Skype-annonser.

4.4 Cookies från tredje part

Förutom Skypes cookies kan Skypes analys-, annonsleverans- och dotterbolag skicka cookies och komma åt cookies på din dator när du använder Skype-klienten eller besöker en Skype-webbplats. De kan även samla in information om dina aktiviteter på webbplatser eller tjänster online.

4.4.1 Analys

Skype använder analyspartner, som Omniture, Google Analytics, HockeyApp och Flurry Analytics, för att samla in statistisk och analytisk information om hur användare utnyttjar Skypes webbplatser och programvaruklienter. Exempelvis samlar dessa partner in och sammanställer data om sidvisningar och sidklick på våra webbplatser, sökmotorer och nyckelord som används för att söka reda på våra webbplatser, länkar som används från våra webbplatser, fel- och kraschinformation för våra klienter och liknande information. Om du kom till vår webbplats via en länk i ett e-postmeddelande som vi skickade till dig kan dessa analyser användas för att effektivt målinrikta e-postmeddelanden som vi skickar till dig i framtiden. Detta analysmaterial används inte för att spåra hur du tar dig till andra webbplatser.

4.4.2 Annonsering

Skypes och tredje parts annonser som visas i Skype-programmet, Skypes produkter och på tredje parts webbplatser levereras till dig av Microsoft Advertising eller andra noga utvalda annonsleverantörer ("annonsleverantörer").

Skype och dess annonsleverantörer kan använda icke personligen identifierbar information som du tillhandahåller i din Skype-profil eller på annat sätt tillhandahåller Skype såsom ålder, kön, språk och geografisk hemvist och information om din relation med och användning av Skypes webbplatser, programvara och produkter för att visa reklam som sannolikt är av större intresse för dig och för att hjälpa oss att mäta och förbättra resultat av våra reklamkampanjer. Skype och våra annonsleverantörer använder cookies och/eller web-beacons (giffar) för att samla in denna information.

4.4.3. Affiliatepartners

Skypes partner för affiliatenätverksprogram innebär att tredje part kan introducera människor till Skype. Våra affiliatepartner kan skicka cookies till din dator för att låta dem få information (a) när du klickar på en Skype-relaterad länk på en av våra affiliatepartners webbplatser och/eller (b) när du gör ett inköp på Skypes hemsida, i syfte att betala provision till affiliatepartnern. Om du gör ett nytt besök direkt på Skypes webbplats kan vår affiliatenätverksprogrampartner känna igen dig och belöna den tredje partens affiliatewebbplats som hänvisade dig till vår webbplats. Dessa cookies är inte inom Skypes kontroll. För mer information kan du besöka vår affiliatepartner Commission Junctions webbplats på: http://www.cj.com/privacy

4.4.4. Annat innehåll från tredje part

Ibland kan Skypes webbplatser innehålla så kallade widgets eller inbäddat videoinnehåll från tredje part såsom YouTube. När du tittar på det här innehållet eller använder denna widget kan det innebära att du accepterar cookies från dessa webbplatser. Dessa cookies är inte inom vår kontroll och du bör fråga berörd tredje parts webbplats om mer information.

4.5 Dina val om cookies

Vi rekommenderar inte att du begränsar eller blockerar cookies, eftersom detta kan påverka funktionaliteten på våra webbplatser och produkter. Men om du väljer att göra det visar vi dina alternativ nedan. Du hittar även omfattande information om cookies på www.aboutcookies.org.

4.5.1 Webbläsarcookies

Hjälpfunktionen i verktygsfältet på de flesta webbläsare förklarar hur man kan förhindra webbläsaren från att ta emot nya cookies, hur webbläsaren kan meddela dig om att en ny cookie tas emot, hur man raderar cookies eller hur man inaktiverar cookie-funktionen.

Skypes webbläsarcookies kan inaktiveras genom: att gå till Arkiv-menyn från verktygsfältet i ditt Skype-program, där välja sekretessalternativet och avmarkera rutan "Tillåt Skype webbläsarcookies".

4.5.2 Lokala delade objekt (Flash-cookies)

Du kan hantera användningen av Flash-cookies via http://www.macromedia.com/support/documentation/.

Du kan även hantera Flash-cookies via din webbläsare beroende på hur ny version av Internet Explorer (eller annan webbläsare) och mediaspelare du använder. Besök gärna Adobes webbplats på http://kb2.adobe.com/cps/526/52697ee8.html

4.5.3 Analys

Om du vill välja bort Omnitures analytiska cookies går du till: https://smetrics.skype.com/optout.html

Om du vill välja bort Google Analytics cookies går du till: http://tools.google.com/dlpage/gaoptout

Om du vill välja bort Flurry Analytics cookies går du till: http://www.flurry.com/user-opt-out.html

4.5.4 Kommandon i webbläsaren för "Do Not Track" och skydd mot spårning.

Vissa nyare webbläsare har inbyggda funktioner för "Do Not Track". De flesta av de här funktionerna fungerar så att när de används skickas en signal eller önskan till de webbplatser du besöker som anger att du inte vill bli spårad. Dessa webbplatser (eller tredjepartsinnehållet på dessa webbplatser) kan, beroende på webbplatsens sekretesspolicy, fortsätta ägna sig åt spårning trots att du har uttryckt ditt missnöje.  Eftersom det ännu inte finns någon gemensam tolkning av DNT-signalen (Do Not Track), reagerar Microsoft för tillfället inte på webbläsares DNT-signaler på sina egna webbplatser eller onlinetjänster. Microsoft reagerar inte heller på signaler på tredjeparters webbplatser eller onlinetjänster där Microsoft gör reklam, står för innehåll eller på något annat sätt samlar in information. Vi fortsätter att samarbeta med branschen för att definiera en gemensam förståelse för hur du ska hantera DNT-signaler. Under tiden kan användare fortsätta att på nedanstående sätt avanmäla sig från målinriktade annonser från Microsoft.

Internet Explorer (version 9 och uppåt) har funktionen Spårningsskydd som hjälper till att hindra webbplatser du besöker från att automatiskt skicka detaljer kring ditt besök till en innehållsleverantör av tredje part. När du lägger till en lista i Spårningsskydd blockerar Internet Explorer innehåll från tredje part, inklusive cookies, från alla sidor som enligt listan ska blockeras. Genom att begränsa anropen till dessa sidor kan Internet Explorer begränsa informationen som dessa sidor från tredje part kan samla in om dig. Mer information om listor för Spårningsskydd och Do Not Track finns i Internet Explorers sekretesspolicy  eller Internet Explorers hjälp.

5. DINA ANNONSERINGSALTERNATIV

Skypes webbplatser och vissa Skype-programvaruklienter kan tillåta tredje parts annonser som tillhandahålls av Microsoft Advertising och dess annonseringspartner. Vi kan använda icke personligen identifierbar information som du tillhandahåller till Skype i din profil såsom ålder, kön, språk och geografiskt läge och/eller information om din relation med Skypes webbplatser, programvara och produkter, t.ex. vart dina samtal går, för att visa reklam som sannolikt är av större intresse för dig och för att hjälpa oss att mäta och förbättra resultat av våra reklamkampanjer och erbjudanden.

Inriktningen av dessa annonsers kan även baseras på annan information som Microsoft Advertising samlar in utanför Skypes webbplatser och programvara. Exempelvis kan Microsoft Advertising använda samma webbläsarcookies som placerats av Microsofts webbplatser för att förbättra inriktningen i Skype-programvaruklienten.


Om du vill läsa mer om hur Microsoft Advertising samlar in och använder information för att inrikta annonser på Skype och andra platser, inklusive hur information insamlad från Skype, som ålder, kön och annan information som samlats in som en del av att leverera annonser till eller för Skypes räkning för att rikta in annonser på andra platser, ska du läsa Sekretesspolicy för Microsoft Advertising

Om du loggar in på Skype med ett Microsoft-konto eller ett Skype-konto som du har kopplat till ett Microsoft-konto kan du välja att inte ta emot målinriktade annonser från Microsoft Advertising genom att besöka http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkID=286759.

Du kan också välja att inte få beteendeinriktade annonser från Microsoft och andra annonsföretag genom att besöka följande webbplatser:

 1. I USA:

2.  I Europa:

 3. I Kanada:

Dessutom kan du i vissa versioner av Skype-programmet som möjliggör målinriktade annonser undanbe dig Microsofts målinriktade annonser som visas i programvaran med hjälp av sekretessalternativen i programvaran eller kontoinställningsmenyn. Om du väljer bort det kan du ändå få ta emot annonser utifrån ditt bosättningsland, språkval och plats för din IP-adress, men någon annan information för att inrikta information kommer inte att användas.

I vissa fall kan Microsoft Advertising underlätta placeringen av annonser i Skypes programvaruklient genom andra annonsnätverk online. I vissa fall kan dessa tredje parter även placera cookies på din dator och samla in information om dina aktiviteter online på webbplatser eller onlinetjänster. Dessa företag inkluderar, men är inte begränsade till, för närvarande:24/7 Real Media, aCerno,Inc, AdBlade, AdConion, AdFusion, Advertising.com, AppNexus, Bane Media, Brand.net, CasaleMedia, Collective Media, Interclick, Millennial, ROI Media, SpecificMedia, Tribal Fusion, ValueClick, Yahoo!, YuMe och Zumobi. Om du har valt bort inriktade annonser i Skype-klienten enligt ovan kommer inte Skype att lämna vidare någon profilinformation till sådana annonsörer med annonsförfrågningar. Men eftersom dessa tredje parter kan placera cookies på din dator som underlättar deras egen målinriktning kanske inte Skypes metod för att välja bort annonser enligt ovan kan förhindra inriktade annonser från dessa företag. Dessa företag kanske kan erbjuda dig ett sätt att välja bort inriktade annonser baserade på deras cookies. Du kan få mer information genom att klicka på företagsnamnen ovan och följa länkarna till företagens respektive webbplatser. Många av dem är dessutom medlemmar i Network Advertising Initiative (NAI) eller Digital Advertising Alliance (DAA) som erbjuder enkla sätt att välja bort inriktade annonser från sina medlemsföretag.

6. DIN ANVÄNDARPROFIL

Din användarprofil är informationen som du angivit vid registreringen eller senare och som visas i din Skype-profil i Skype-programvaruklienten, i Skypes sökkatalog och på sidan med din personliga information på ditt konto på www.skype.com. Den kan innehålla ditt Skype-användarnamn, fullständiga namn, adress, telefon- och mobilnummer, kön, födelsedatum, land, språk, webbadress som anges på "om mig"-sidan och andra uppgifter som du väljer att göra tillgängliga. Du kommer åt din användarprofil via "Skype"-menyn i Skype-programmet eller din kontosida på www.skype.com där du kan visa, korrigera eller komplettera uppgifter, ta bort icke-obligatorisk information och se din profilinformations sekretessinställningar.

7. LÄNKADE WEBBPLATSER OCH TREDJE PARTS PROGRAM

Skypes webbplatser kan innehålla länkar som får dig att lämna webbplatsen och komma till en annan webbplats. Länkade webbplatser styrs inte av Skype och dessa webbplatser har andra sekretesspolicyer. Skypes sekretesspolicy gäller endast personlig information som insamlas på webbplatserna eller via användande av Skypes programvara, Skype-produkterna och/eller ditt förhållande till Skype och därför uppmanar Skype dig att vara försiktig när du anger personuppgifter online. Skype tar inget ansvar för dessa andra webbplatser.

Om du använder några extrafunktioner, insticksprogram eller tredje parts program tillsammans med Skypes programvara eller använder några program eller produkter från tredje part som införlivar eller bäddar in Skypes programvara ("Program") kan leverantören av dessa program till viss del få tillgång till din personliga information. Skype kontrollerar inte och kan inte kontrollera hur leverantören av Program använder din personliga information i samband med dessa Program. Se till att du går igenom de sekretesspolicyer eller andra villkor avseende användning av sådana Program innan du installerar dem.

8. HUR SKYDDAR SKYPE DINA PERSONUPPGIFTER?

Skype kommer att vidta lämpliga organisatoriska och tekniska åtgärder för att skydda person- och trafikuppgifter som erhålls eller insamlas med tillbörligt iakttagande av tillämpliga åtaganden och undantag under gällande lagar. Dina person- och trafikuppgifter är åtkomliga endast av behörig personal på Microsoft eller dess dotterbolag, filialer eller tjänsteleverantörer som behöver tillgång till dessa uppgifter för att kunna utföra sitt arbete.

Skype kan använda automatisk skanning i chattmeddelanden och SMS för att (a) identifiera misstänkt spam och/eller (b) identifiera webbadresser som tidigare flaggats som spam-, bedrägeri- eller phishing-länkar och (c) som en del av vårt arbete med att skydda Skypes program, produkter och våra kunder. I begränsade fall kan Skype uppfånga och manuellt granska chattmeddelanden eller SMS i samband med dessa åtgärder. Skype kan, utifrån eget godtycke, blockera eller förhindra leverans av misstänkt spam och ta bort misstänkta länkar eller misstänkt innehåll från meddelanden.

9. VÄNNERS PERSONUPPGIFTER

Du kanske är intresserad av att bjuda in dina vänner till Skype. Om du vill använda Skypes tjänst för att berätta om Skype hänvisas du till en webbsida där du har möjlighet att lägga till en eller flera e-postadresser i ett onlineformulär. Uppgifterna i detta formulär används endast i syfte att automatiskt skapa ett e-postmeddelande till dessa potentiella Skype-användare. Genom att skriva in din väns e-postadress bekräftar du att din vän samtycker till att tillhandahålla sina uppgifter. Skype kan identifiera dig som den person som gjort hänvisningen i den inbjudan som skickas till din vän och detta inkluderar ditt namn, din e-postadress och/eller telefonnummer i denna inbjudan.

10. KONTAKT MED DIG

Skype kan då och då begära information om dina erfarenheter och denna information används för att utvärdera och förbättra produkternas kvalitet. Du har aldrig någon skyldighet att tillhandahålla sådana uppgifter. Alla uppgifter som frivilligt anges i feedbackformulären på webbplatsen eller eventuella enkäter som du deltar i används i syfte att förbättra Skype-programmet samt Skype- och andra Microsoft-produkter och -webbplatser.

Skype kan kontakta dig för att meddela dig om fel och andra upplysningar angående tjänsten. Dessutom förbehåller sig Skype rätten att använda e-post, Skype-programmet eller SMS för att meddela dig om eventuella anspråk förknippade med din användning av Skype-programmet, Skypes webbplatser och/eller Skypes produkter, inklusive och utan begränsning för anspråk beträffande kränkning av tredje parts rättigheter.

Skype kan skicka dig larm via e-post eller SMS för att informera dig om när någon har försökt kontakta dig. Skype kan också använda e-post, SMS eller Skype-programmet för att upplysa dig om nyheter beträffande Skype-programmet och Skype-produkter som du har köpt och/eller för att upplysa dig om Skypes produkter eller annan Skype-relaterad information. Du kan också välja att inte få larm och/eller reklam (a) via e-post genom att klicka på länken "sluta abonnera" i de e-postmeddelanden du får eller genom att ändra dina meddelandeinställningar på din kontosida på www.skype.com, och (b) via SMS genom att följa instruktionerna i det SMS du får.

Om du har registrerat dig för eller använder Skype-produkter som är varumärkessamarbeten (co-branding), kan e-postmeddelanden eller SMS du får komma från våra partnerföretag, på uppdrag av Skype.

11. HUR KAN DU KOMMA ÅT OCH ÄNDRA DINA PERSONLIGA UPPGIFTER?

Du har rätt att komma åt, och där det är relevant, ändra din personliga information. Delar av dina uppgifter kan ses och redigeras online om du loggar in på din sida med kontouppgifter på www.skype.com. Vi kommer att svara på begäranden om att visa, korrigera, färdigställa eller ta bort din personliga information inom rimlig tid och efter att ha fått din identitet bekräftad.

Skype kommer att göra allt inom rimliga gränser för att tillgodose en begäran om att radera personlig information såvida den inte av juridiska skäl måste finnas kvar. Observera emellertid att på grund av den tekniska statusen på peer-to-peer-nätet, kan det ibland ta upp till två veckor innan ditt Skype-ID försvinner helt från peer-to-peer-nätet. Din information kan fortfarande visas i sökkatalogen under denna tid.

12. HUR LÄNGE SPARAR SKYPE DINA PERSONUPPGIFTER?

Skype behåller dina uppgifter så länge dessa krävs för att: (1) tillfredsställa alla ändamål (per definitionen i paragraf 2 i denna sekretesspolicy) eller (2) uppfylla tillämplig lag, tillfredsställa laglig begäran och tillämpliga beslut av behöriga domstolar.

Bevarande av chattmeddelanden, röstmeddelanden och videomeddelanden

Dina chattmeddelanden, röstmeddelanden och videomeddelanden, inklusive all media som du delar via våra meddelandefunktioner, t.ex. videor, bilder eller din position på en karta (gemensamt kallade "meddelanden") kan lagras av Skype (a) för att förmedla och synkronisera dina meddelanden och (b) för att du och dina mottagare ska kunna visa meddelandena. Meddelanden sparas normalt av Skype i mellan 30 och 90 dagar om inget annat tillåts eller krävs enligt lag.

13. MICROSOFT-KONTO

Microsoft-konto (tidigare kallat Windows Live ID och Microsoft Passport) är en tjänst som gör att du kan logga in på Microsoft-produkter (inklusive Skype), -webbplatser och -tjänster samt de som tillhör vissa utvalda Microsoft-partner.

Om du har ett Skype-konto kan du ansluta det till ett Microsoft-konto för att kunna visa dina kontakter och annan information från båda kontona på ett och samma ställe. Om du väljer att ansluta ditt Skype-konto till ditt Microsoft-konto kan användare av Outlook.com som kommunicerar med dig, eller de som lägger till dig bland sina kontakter, bjudas in att ansluta till dig på Skype.

För att kunna använda Skype-appen på en enhet med Windows 8 eller Windows 8.1 måste du först logga in på Windows med ett Microsoft-konto. När du har startat appen första gången loggas du in på appen varje gång du är inloggad i Windows med ditt Microsoft-konto på samma enhet. Mer information om Windows 8  och Windows 8.1 finns i deras sekretesspolicyer som finns här och  här.

Mer information om Microsoft-konton, inklusive hur du skapar och använder ett Microsoft-konto, hur du redigerar kontoinformation och hur vi samlar in och använder information relaterad till ett Microsoft-konto, finns i sekretesspolicyn för Microsoft-konton.

14. BARN

Skypes webbplatser och programvaruklienter är inte avsedda för eller designade för att attrahera användare under 13 år. Vi uppmuntrar föräldrar att vara delaktiga i sina barns onlineaktiviteter för att vara säkra på att ingen information samlas in från barn utan förälders tillåtelse.

15. AVISERINGAR PÅ MOBILEN

När du använder Skype på telefonen kan Skype använda de aviseringstjänster som finns för den telefonen för att underrätta dig om inkommande samtal, chatt och andra meddelanden när du inte aktivt kör eller använder Skype-programmet. Tjänsterna kan tillhandahållas av en tredje part. Till exempel används Apples tjänst för Push-notiser när meddelanden skickas till en Apple-enhet.

Aviseringstjänster kan få information om den som ringer eller skickar ett meddelande och meddelandets innehåll som en del av tillhandahållandet av tjänsten och kan använda informationen i enlighet med villkoren och sekretesspolicyn för tjänsteleverantören. Skype ansvarar inte för den information som samlas in av tredje parts aviseringstjänster.

Om du inte vill använda tredje parts aviseringstjänster för att underrättas om inkommande Skype-samtal och -meddelanden kan du inaktivera detta i Inställningar>Meddelanden>Skype.

16. KART- OCH PLATSFUNKTIONER

Om du godkänner att tillåta åtkomst till din plats kan Skype använda den informationen för att tillhandahålla tjänster som du begär eller för att anpassa din upplevelse. Skype kan till exempel innehålla funktioner som baseras på Bing Maps-tjänsten eller andra karttjänster från tredje part som gör att du kan dela din aktuella position på en karta eller söka efter objekt på en karta, t.ex. närliggande WiFi-åtkomstpunkter. När du begär att din position ska visas på en karta eller vill söka efter närliggande WiFi-åtkomstpunkter överförs din begäran till Bing Maps och/eller tredje parts karttjänst för bearbetning. Platsinformation kan innehålla tillgängliga data från mobiltelefonimaster, WiFi-surfpunkter och GPS (Global Position System).

När du använder en Skype-funktion för att kartlägga din plats med Bing Maps-tjänsten samlar Bing in din begäran och platsrelaterad information för begäran kan användas för att beräkna betalningar till Bings dataleverantörer som en del av tjänstens funktion. Mer information om hur Bing samlar in och använder information finns på http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=248686.

Mer information om hur tredje parts karttjänster samlar in och använder information finns i sekretesspolicyn för dessa tjänster. Beroende på vilken enhet du använder kan Skype använda tjänster från tredje part för att tillhandahålla karttjänster. Skype kan till exempel använda Google Maps på vissa enheter. Du kan läsa mer om den information som Google samlar in genom sina karttjänster på http://www.google.com/privacy.html

När du använder en platsbaserad tjänst eller funktion kan tillgängliga data från mobiltelefonimaster, WiFi-data och GPS-data (Global Position System) skickas till Microsoft. Microsoft använder platsinformationen för att tillhandahålla tjänster som du begär, anpassa din upplevelse och förbättra Microsofts produkter och tjänster.

Vissa tjänster kan tillåta dig att styra när platsinformation ska skickas till Microsoft eller göras tillgänglig för andra. Se dokumentationen som medföljde enheten för information om hur du inaktiverar platsfunktioner.

17. KAN DENNA SEKRETESSPOLICY KOMMA ATT ÄNDRAS?

Skype kommer då och då att uppdatera denna sekretesspolicy för att spegla ändringar i vår programvara och/eller kunders synpunkter. När vi genomför ändringar i denna sekretesspolicy på skype.com/go/privacy kommer vi att uppdatera "datum för senaste uppdatering" längst ned i sekretesspolicyn. Om större ändringar i denna sekretesspolicy eller kring hur vi hanterar dina personuppgifter sker kommer vi att meddela dig detta antingen genom att på ett tydligt sätt publicera ett meddelande om detta innan ändringen genomförs eller genom att skicka meddelande om ändringen direkt till dig. Du accepterar att din fortsatta användning av Skype-programmet eller Skype-produkter efter meddelande om ändring utgör ditt godkännande av sekretesspolicyn. Vi uppmuntrar dig att regelbundet granska denna sekretesspolicy för att hålla dig informerad om hur Skype samlar in, använder och skyddar dina uppgifter.

18. HUR KAN DU KONTAKTA SKYPE?

Om du vill kontakta Skype om program eller produkter under "Skype"-varumärket ber vi dig skicka en supportbegäran till kundsupportgruppen.
Skype Software S.à r.l / Skype Communications S.à r.l.
23-29 Rives de Clausen
L-2165 Luxemburg
Luxemburg

Endast för medlemmar av Skype Manager i USA:
Skype Inc.
3210 Porter Drive
Palo Alto, California 94304, USA

Om du vill hitta dotterbolag till Microsoft i ditt land eller din region kan du läsa http://www.microsoft.com/worldwide/.

© Skype eller Microsoft – Senast uppdaterad: April 2014