Yayın Hizmet Koşulları

1. Yayın Hizmet Koşulları Uygulanabilirliği

Yayın için (aşağıda tanımlanan şekilde) bir Programda (aşağıda tanımlanan şekilde) Skype Yazılımının herhangi bir kullanımı bu Yayın Hizmet Koşullarına tabi olacaktır. Yayın için (aşağıda tanımlanan şekilde) bir Programda (aşağıda tanımlanan şekilde) Skype Yazılımını kullanmak isterseniz, bu Yayın Hizmet Koşullarını kabul etmelisiniz. Yayın Hizmet Koşullarını kabul etmez ve Kayıt Bilgilerini (aşağıda tanımlanan şekilde) sağlamazsanız, Programda Yayın için Skype Yazılımını kullanamazsınız.

2. Yayın için Programlarda Skype Tanımlaması

Kanunen yasaklanmadıkça aşağıdaki ek gereklilikleri kabul edersiniz:

2.1 Ses Programları. Yayınlanan bir görüntü olmayan Programlar için aşağıdaki gereksinimler geçerli olacaktır:

(a) Skype Yazılımının kullanım süresinin on beş (15) dakika veya daha kısa olduğu durumlardaki Programlar için, Skype Yayın İlkeleri bölümünde belirtilen şekilde bu kullanımın başlangıcında ve sonunda bir tanımlama duyurusunda bulunacaksınız.

(b) Skype Yazılımının kullanım süresinin on beş (15) dakikadan uzun olduğu durumlardaki Programlar için, Skype Yayın İlkeleri bölümünde belirtilen şekilde bu kullanımın başlangıcında ve sonunda ve en fazla on beş (15) dakika aralıkla Program boyunca tanımlama duyurusunda bulunacaksınız.

2.2 Sesli-Görüntülü Programlar. Skype Yazılımını kullandığınız veya Skype Yazılımının görüntüde resminin yer aldığı herhangi bir sesli-görüntülü (yani Yayınlanan görüntüye ses sinyalinin eşlik ettiği) Programla ilgili olarak aşağıdaki gereksinimler geçerli olacaktır:

(a) Skype logosunu buradan ölçeklenebilir vektör dosyası formatında alacaksınız; logo sadece bu kaynaktan kopyalanacaktır.

(b) Skype Yazılımının görüntüsünü içeren veya kullanan herhangi bir Programda, Rehbere uygun olarak kullanım boyunca Skype Yazılımının görüldüğü ekranın sağ alt köşesine net, okunaklı bir biçimde, uygun ölçekli ve makul boyutlu görünecek şekilde Skype logosunu yerleştireceksiniz.

3. Genel Hükümler

3.1 Tanımlar

3.1.1 “ Yayın”, veri iletişim ağı, internet, elektronik posta sistemi, televizyon, radyo veya uydu sistemi, kablolu, kablosuz veya fiber ağ üzerinden bir noktadan çok noktaya iletişim dahil ancak bunlarla sınırlı olmamak üzere bilinen veya bilinmeyen herhangi bir ortam veya biçimi kullanarak eşzamanlı olarak kamuya yayın yapmaktır ve bu Yayın Hizmet Koşulları narrowcasting ve multicasting'i de kapsayacaktır.

3.1.2 “ Program” canlı veya önceden kaydedilmiş sesli veya görsel performans anlamına gelir.

3.2 Bu Yayın Hizmet Koşullarının şartlarını ve hükümlerini karşılamaya ve kabul etmeye yetkili olduğunuzu taahhüt ve garanti edersiniz. Program ve Yayından kaynaklanan tüm lisans ücretlerini ve diğer masraf ve giderleri ödemekten ve tüm hakları almaktan siz sorumlusunuz. Hiçbir durumda Skype, Program veya Yayınla bağlantılı olarak tahakkuk eden herhangi bir masraf veya giderden sorumlu tutulamayacaktır.

3.3 Program ve Yayına ait ilgili yasalara uymaktan, masraflarını kendiniz karşılamak üzere, siz sorumlu olacaksınız. Skype'ı, İştiraklerini ve Skype personelini (i) Yayınlar ve Programlardan; (ii) bu Sözleşmedeki taahhütlerinizin ihlali veya yanlış yorumlanmasından; veya (iii) bu Sözleşmedeki taahhüt, anlaşma veya yükümlülüklerinizin herhangi birinin ihlalinden kaynaklanan (makul seviyedeki kanuni ücretleri ve buna bağlı harcamalar da dahil olmak üzere) her tür kayıp, masraf, sorumluluk, hasar ve harcaamalar karşısında savunmayı, tazmin etmeyi ve herhangi bir zarar görmemelerini sağlamayı kabul edersiniz.

3.4 Programlar, Yayın ve/veya Skype Yazılımının (i) herhangi bir birey, kuruluş, inanç veya mezhebe saldırmak için bir ortam olarak kullanılmasını; (ii) kanunlarca yasaklanan herhangi bir duyuru veya tanıtım içermemesini; (iii) herhangi bir ürün veya hizmet için yanlış veya istenmeyen iddiada bulunmak için kullanılmamasını; (iv) şekil veya öz itibariyle iftira niteliğinde, müstehcen, küfürlü, ahlaksız, kaba, itici veya sinir bozucu herhangi bir içerik veya duyuru içermemesini; (v) doğrulanamayacak tanıklıklar içermemesini; (vi) sosyal gruplarda kabul edilebilir tartışma konuları olarak kabul edilmeyen konular (örneğin müstehcenlik, küfür) ile ilgili herhangi bir açıklama veya referans içermemesini veya (vii) Skype'a göre kamunun, Skype'ın veya dürüst reklamcılığın ve genel olarak saygın işletmeciliğin zararına olabilecek herhangi bir reklam konusu veya duyuru ile bağlantılı olarak kullanılmamasını sağlamaya dikkat edecek ve bunun için makul gayrette bulunacaksınız.

3.5 Size bu sözleşmeyle verilen haklar münhasır olmayan, geri alınabilir haklardır. Herhangi bir Skype logosu, markası veya başka kaynak ibaresi (toplu olarak “Skype Markası”) ile ilgili herhangi bir hak veya menfaate sahip olmayacaksınız ve sizinle Skype arasında, Skype Markasının tüm hak ve menfaatlerinin yegane sahibinin Skype olduğunu kabul edersiniz. Bu sözleşmeye bağlı olarak Skype Markasını kullanımınız Skype'ın yararına olacaktır. Skype, Skype Markasının kullanımına ve Programlar süresince Skype markasının nasıl sunulacağına ilişkin talimatlarda bulunma hakkını saklı tutar. Skype ayrıca size, Skype Markasını kullanımınızın Skype'ın tamamen kendi takdirine göre Skype tarafından kabul edilemez olduğunu belirlemesi durumunda kullanımı sona erdirme talimatı verebilir. Bu şekilde Skype Markasını kullanmaya son vermenizin istenmesi durumunda, derhal bu talebe uyacaksınız (eğer bu talimat belirli bir Programla ilgiliyse, artık Yayın yapma veya bu Programın Yayınını lisanslama izniniz bulunmayacaktır).

3.6 Skype, Yayın Hizmet Koşullarını istediği zaman değiştirme hakkını saklı tutar. Burada izin verilen şekilde Skype Yazılımını kullanmaya devam etmeniz, gözden geçirilmiş Şart ve Koşulların hüküm ve şartlarına bağlı kalmayı kabul ettiğiniz anlamına gelecektir. Bu Şart ve Koşulların değiştirilmesi ve/veya feshedilmesinden kaynaklanan herhangi bir hasardan Skype sorumlu değildir.

3.7 BU SÖZLEŞMEYİ VE BU YAYIN HİZMET KOŞULLARINI OKUDUĞUNUZU VE BURADA BELİRTİLEN HAK, YÜKÜMLÜLÜK, KOŞUL VE HÜKÜMLERİ ANLADIĞINIZI AÇIKÇA KABUL EDERSİNİZ. BURADA İZİN VERİLEN ŞEKİLDE SKYPE YAZILIMINI KULLANARAK, SÖZLEŞMENİN KOŞUL VE HÜKÜMLERİNE BAĞLI KALMAYI VE BURADA BELİRTİLEN HAKLARI SKYPE'A VERMEYİ AÇIKÇA KABUL EDERSİNİZ.

© Skype – Son gözden geçirme tarihi: 2014