Skype Kullanım Şartları

Skype Terms of Use

YAZILIMI İNDİRMEDEN VEYA ÜRÜNÜ/ÜRÜNLERİ YA DA SKYPE WEB SİTELERİNİ KULLANMADAN ÖNCE LÜTFEN DİKKATLİ BİR ŞEKİLDE OKUYUN

Önemli Noktalar

Bu belgeyi bütünüyle okuyup anlamanız önemlidir. Ancak üzerinde durmamız gereken birkaç önemli nokta bulunmaktadır:

ACİL HİZMETLERE ERİŞİM OLMAMASI: Yazılım, normal cep telefonunuz ya da sabit hatlı telefonunuzun yerine geçmez. Özellikle bu Şartlarda yer alan paragraf 5.6'da belirtilen çok sınırlı durumlar dışında (yalnızca Skype Internet Communications Yazılımına uygulanabilir), Yazılım acil hizmetlere acil durum çağrıları yapmanıza olanak tanımaz. Gerektiğinde acil durum aramaları yapabilmek için alternatif iletişim düzenlemeleri yapmalısınız.

KULLANIM SINIRLAMALARINA BAKIN: Bazı bölgelerde Yazılımın kullanımına dair sınırlamalar mevcuttur. Bulunduğunuz yerde Yazılımı yasal olarak kullanma izninizin bulunduğundan emin olmak sizin sorumluluğunuzdadır.

NUMARA MÜLKİYETİNİN OLMAMASI: Skype size bir Skype Numarası veya Skype To Go Numarası atarsa bu numaranın sahibi olmazsınız veya numarayı sonsuza kadar muhafaza etme hakkınız olmaz. Skype'ın size atadığı numarayı zaman zaman değiştirmesi veya geri çekmesi gerekebilir. Skype Numarasını veya Skype To Go Numarasını başka birine devredemez ya da devretmeyi deneyemezsiniz. Bir Skype Numarası satın aldığınızda belirtilen tüm atama gerekliliklerine uygun hareket ettiğinizden emin olmalısınız, aksi halde numara geri çekilebilir. Ayrıca lütfen paragraf 19.1'e bakın.

SKYPE KONTÖRÜ 180 GÜN SONRA DEVRE DIŞI OLUR: Skype Kontörü satın aldıysanız, kontörün 180 gün boyunca kullanılmaması durumunda devre dışı kalacağını lütfen göz önünde bulundurun. Ayrıca lütfen paragraf 9.2'ye bakın.

1. SKYPE SÖZLEŞMENİZ

1.1 Skype İnternet iletişim yazılım uygulamaları (“Internet Communications Yazılımı”), diğer “Skype” markalı yazılım uygulamaları (“Skype Yazılımı” ile birlikte) ve tüm iyileştirmeler, değişiklikler, geliştirmeler, onarımlar, güncellemeler, yükseltmeler ve gelecekteki sürümlerin (“Güncellemeler”) dahil edildiği ilgili belgeler (ister basılı ister elektronik formatta olsun) ister ücretsiz ister bir ücret karşılığı olsun (toplu olarak “Yazılım”) size Skype Software S.à.r.l tarafından lisanslandırılır (satılmaz). Windows 8.1 veya üzeri bir işletim sistemine dahil bir Yazılım sürümü kullanmadığınız sürece. Windows 8.1 veya üst sürümü ile birlikte Yazılım'ın bir sürümünü kullanıyorsanız, Yazılım kullandığınız Windows sürümüne ait Microsoft Yazılımı Lisans Şartları ile lisanslandırılır. Bu Koşullar (Bölüm 4.1'de yer alan yazılım lisansının dışında) Yazılım ve Ürünler'i kullanımınız için geçerlidir.

1.2 Yazılımla ücretsiz olarak sağlanan özellikler ve ürünler (yalnızca deneme amaçlı ücretsiz kullanılabilen ürünler veya özellikler hariç) (“Ücretsiz Ürünler”) size Skype Software S.à.r.l tarafından sağlanır.

1.3 Skype Yazılımı veya özellikleri ya da bedelini ödediğiniz diğer “Skype” markalı ürünler (yalnızca deneme amaçlı ücretsiz kullanılabilen ürünler veya özellikler dahil) (“Ücretli Ürünler”) size Skype Communications S.à.r.l tarafından sağlanır.

1.4 “Skype Web Siteleri”, (Skype Communications S.à r.l. tarafından işletilen) www.skype.com ve Skype'ın yetkisinde olan, bu Şartlara bağlı olan tüm diğer web sitelerini ifade eder.

1.5 “Skype’’ ifadesi ile bağlamın gerektirdiği şekilde Skype Software S.à r.l., 23 – 29 Rives de Clausen, L-2165 Lüksemburg veya Skype Communications S.à r.l., 23 – 29 Rives de Clausen, L-2165 Lüksemburg anlaşılmaktadır;
“Ürünler” toplu olarak Ücretsiz Ürünler ve Ücretli Ürünler anlamına gelmektedir;
“siz” veya “sizin” ifadesiyle, kayıtlı Kullanıcı Hesabı (paragraf 6.1'de açıklandığı üzere) sahibi ve bu Şartlar altındaki lisans sahibi olan siz anlaşılmaktasınız.

1.6 Bu belgede açıklanan herhangi bir doğru kullanım politikası ve Paragraf 14'te bulunan Ek Şartlar ile birlikte bu belgede belirtilen şartlar ve koşullar (toplu olarak “Şartlar”) Skype ile olan sözleşmenizi oluşturur. Adil kullanım politikaları veya Ek Şartlar ile bu belge arasındaki herhangi bir tutarsızlık durumunda bu belge geçerli olacaktır.

2. ŞARTLARIN KABULÜ

2.1 Yazılımı, Ürünler ve/veya Skype Web Sitelerini indirmek ve/veya kullanmak için ilk önce bu Şartları kabul etmelisiniz. Bu Şartları (a) Şartları kabul ediyorum öğesine tıklayarak ya da (b) Yazılımı, Ürünleri ve/veya Skype Web Sitelerini indirerek ve/veya kullanarak kabul etmiş olursunuz. Kayıtlarınız için bu Şartların bir kopyasını yazdırmanızı öneririz. Ayrıca www.skype.com sitesinde bulunan hesap sayfanızdan satın alma işlemleriniz için geçerli olan Şartların bir kopyasını da indirebilirsiniz. Bu Şartlar kabul tarihinden itibaren siz veya Skype tarafından paragraf 11'e göre sonlandırılıncaya kadar geçerli olacaktır.

2.2 Aşağıdakiler söz konusu olduğu takdirde bu Şartları kabul edemezsiniz: (a) bulunduğunuz veya ikamet ettiğiniz ülkede Yazılımı, Ürünleri ve/veya Skype Web Sitelerini yasalara uygun şekilde kullanma yetkisine sahip olmamanız veya (b) Skype ile bağlayıcı bir sözleşme yapmak için yasal yaşta olmamanız halinde.

2.3 Bazı ülkelerde, Ürünler Skype’ın yerel iş ortağı tarafından sağlanabilir. Bu durumda, yerel iş ortağı kendi kullanım şartlarını (“yerel şartlar”) kabul etmenizi isteyebilir. Yerel şartlarla bu Şartlar arasında herhangi bir tutarsızlık olması halinde, tutarsızlığın ortadan kaldırılması için yerel şartlara başvurulmalıdır.

3. ŞARTLARDAKİ DEĞİŞİKLİKLER

3.1 Skype bu Şartlarda zaman zaman değişiklikler yapabilir. Skype, değişiklikleri www.skype.com/go/tou adresinde yayınlayacaktır. Adil kullanım politikalarındaki ve/veya Ek Şartlardaki değişiklikler geçerli Skype Web Sitesinde yayınlanacaktır. Değişiklikler yayınlandığı andan itibaren geçerli olacaktır. Lütfen Şartlara düzenli olarak göz atın. Yayınlanma tarihinden sonra Şartları açık şekilde kabul etmenizin ve Yazılımı, Ürünleri ve/veya Skype Web Sitelerini kullanmanızın güncellenen Şartları kabul ettiğiniz anlamına geleceğini anlarsınız ve kabul edersiniz. Değiştirilen Şartları kabul etmiyorsanız, Skype ile ilişkinizi aşağıdaki paragraf 11'e uygun olarak sonlandırabilirsiniz.

4. LİSANS

4.1 Lisans. Bu Şartlara bağlı kalmanız koşuluyla, Yazılımı kişisel bilgisayara, cep telefonuna veya diğer cihazlara indirmek ve yüklemek ve bireysel Skype kullanıcı hesabınızla, bir tüzel kişilik olarak değil, kişi olarak (“Kullanıcı Hesabı”) Yazılımı kişisel olarak kullanmak için sınırlı, münhasır olmayan, alt lisanslama yapılamayan, devredilemeyen, ücretsiz lisans hakları verilir. Şüpheye yer vermemek için, (a) bir şirket adına çalışan BT yöneticileri Skype Yazılımını kişisel bilgisayarlarına veya bu tür şirketlerin personeli tarafından kullanılan diğer cihazlarına indirebilir ve yükleyebilirler ve (b) Yazılımı üniversite ve diğer eğitim kurumlarında ya da iş yerinde kullanabilirsiniz. Skype, bu Şartlar altında size açıkça verilmeyen tüm hakları saklı tutar.

4.2 Kısıtlamalar. Aşağıdakileri yapamazsınız ve bunları yapmamayı kabul edersiniz:

(a) hakları Yazılımda herhangi bir üçüncü tarafa alt lisans olarak verme, satma, atama, kiralama, icar etme, ihraç etme, ithal etme, dağıtma veya aktarma ya da başka bir yolla verme;

(b) (yasa ile izin verilen sınırlar haricinde) değişiklik, türetilmiş ürünler veya geliştirmeler oluşturma, tercüme, ters mühendislik, kaynak koda dönüştürme, derlemeyi açma, şifre çözme, emülasyon, korsan saldırı, Yazılımının veya herhangi bir kısmının ya da özelliklerinin kaynak kodu veya protokollerini ortaya çıkarma veya ortaya çıkarma girişiminde bulunma;

(c) Yazılımda yer alan tüm telif hakkı bildirimlerini veya diğer mülkiyet bildirimlerini çıkarma, muğlak hale getirme veya değiştirme;

(d) Yazılımı üçüncü taraflara ticari ürünler veya hizmetler sağlamak için kullanma veya Yazılımın (veya herhangi bir bölümünün) bunlar dahilinde kullanılmasına neden olma. Yukarıda belirtilenler Yazılımı yukarıda yer alan paragraf 4.1'e konu olacak şekilde kendi iş iletişiminizde kullanmanıza engel olmamalıdır;

(e) indirme ve yükleme amaçları dışında, Yazılımı Kullanıcı Hesabı haricinde bir yolla kullanma.

4.3 Üçüncü Taraf Teknolojileri. Üçüncü taraf ürünleri, donanımları, yazılım uygulamaları, programları ya da cihazları (“Üçüncü Taraf Teknolojileri”) ile kullanılan veya bunlara önceden yüklenmiş, gömülü, birleştirilmiş, dağıtımı yapılmış bir Yazılım kullanıyorsanız, aşağıdaki maddeleri kabul eder ve onaylarsınız: (a) (i) Böyle bir Üçüncü Taraf Teknolojisinin kullanımı için ilgili üçüncü taraf teknoloji sahibi ya da lisans sahibi ile ayrı bir lisans sözleşmesi yapmanız ve/veya (ii) ilgili üçüncü taraf ya da lisans sahibinden bir abonelik satın almanız; ve/veya (iii) ilgili üçüncü taraf ya da lisans sahibine ilgili Üçüncü Taraf Teknolojisinin kullanımı için ücret ödemeniz gerekebilir; (b) bazı Ürünlere ve/veya işlevlere Üçüncü Taraf Teknolojisi üzerinden erişilemeyebilir ve (c) Skype, Yazılımın böyle bir Üçüncü Taraf Teknolojisi üzerinde veya bu teknoloji ile bağlantılı olarak her zaman kullanılabilir olacağını garanti edemez. Buna ek olarak, Yazılımımız bir harita hizmeti kullanarak bir haritaya bilgi göndermenize veya kendinizi harita üzerinde göstermenize olanak tanıyan özellikler içerebilir. Bu özellikleri kullanarak, söz konusu harita hizmetleri için geçerli olan şartları kabul edersiniz; bu şartlar, uygun olması halinde http://www.microsoft.com/maps/assets/docs adresinde bulunan Bing Haritalar Son Kullanıcı için Kullanım Şartlarını ve http://www.google.com/intl/en_ALL/help adresinde bulunan Google Haritalar'ı içerebilir.

4.4 Üçüncü Taraf Bildirimleri. Yazılım ve Skype Web Siteleri, Skype tarafından (üçüncü tarafça değil) size bu sözleşme uyarınca lisansın verildiği üçüncü taraf kodu içerebilir. Varsa, üçüncü taraf kodu bildirimleri yalnızca sizin bilgilerinize sunulur. Yazılım ile bağlantılı, Yazılımdan çağrı yapılan veya referans gösterilen üçüncü taraf komut dosyaları, bu kod türüne sahip üçüncü taraflarca (Skype tarafından değil) lisanslandırılır.

5. YAZILIMIN, ÜRÜNLERİN VE SKYPE WEB SİTELERİNİN KULLANIMI

5.1 Ekipman: Yazılım ve Ürünleri kullanmak için bir İnternet geniş bant bağlantısına ihtiyacınız var. İnternet erişimi için gerekli tüm ekipmanı veya kulaklık setleri, mikrofonlar ve web kameraları gibi iletişim araçlarını sağlamak sizin sorumluluğunuzdadır. Bulunduğunuz konumu maskeleyen kurumsal bir ağ veya başka bir özel ağ üzerinden İnternet'e bağlanmak, söz konusu konumunuz için belirtilen ücretlerden farklı ücretlerin uygulanmasına neden olabilir.

5.2 Ekipmanınızın Kullanımı: Internet Communications Yazılımı, kullanıcıları arasındaki iletişimi kurma ve kolaylaştırma şeklindeki sınırlı amacıyla, kullandığınız bilgisayarın (ya da diğer ilgili aygıtın) işlemci kapasitesini, belleğini ve bant genişliğini kullanabilir. Internet Communications Yazılımını kullanımınız, üçüncü bir tarafa ait veya üçüncü taraf kontrolündeki bir işlemci ve bant genişliğinin kullanılmasına bağlıysa, Internet Communications Yazılımını kullanmanızın, bu kullanım için ilgili üçüncü taraftan izin almanıza tabi olduğunu kabul edersiniz. Bu Şartları kabul ederek bu türde bir onayı elde ettiğinizi ifade ve garanti edersiniz.

5.3 Yazılım Güncellemeleri: Skype, Skype Yazılımınızın sürümünü otomatik olarak kontrol edebilir. Ayrıca Yazılım ile ilgili yapılandırma değişiklikleri ve güncellemelerini zaman zaman otomatik olarak indirebiliriz. Skype kullanmaya devam etmek için Yazılımı güncellemeniz gerekebilir. Güncellemeler başka şartlara tabi olmadıkça bu türdeki güncellemelerde bu Şartların geçerli olacağını kabul edersiniz. Kabul etmezseniz lütfen Yazılımı kullanmaya devam etmeyin ve kaldırın. Skype, hiçbir güncellemeyi kullanılabilir kılmakla yükümlü değildir ve Yazılımın lisanslı olduğu işletim sistemi ya da cihaz sürümünü desteklemeye devam edeceğini veya güncellenen Yazılımın daha eski Yazılım sürümlerini işleten son kullanıcılar için kullanıma uygun olacağını garanti etmez. Ayrıca Microsoft Güncellemelerini almayı seçtiyseniz Microsoft Corporation veya bağlı ortaklıkları ve yan şirketleri de Windows için Skype Yazılımı'nın güncellemelerini otomatik olarak indirebilir. Güncellemeler yazılım uyumluluğunu korumak, güvenlik güncellemeleri sağlamak veya hataları düzeltmek veya yeni özellikler, işlevler veya sürümler sunmak için gerekli olabilir.

5.4 Askıya Alma, teknik iyileştirme ve bakım: Skype zaman zaman Yazılım, Ürünler veya Skype Web Siteleri üzerinde veya Yazılım, Ürünler veya Skype Web Sitelerini kullanmanızı sağlayan temel altyapıda bakım ve yükseltme işlemi gerçekleştirme ihtiyacı duyabilir. Bu durum Skype'ın Yazılım, Ürünler veya Skype Web Sitelerinin bir kısmının veya tümünün kullanımını bu bakım ve/veya yükseltme tamamlanana kadar geçici olarak askıya almasını veya sınırlandırılmasını gerektirebilir. Mümkün olduğu kadarıyla ve müdahaleye acil şekilde gerek duyulmadıkça, Skype bu türden bir askıya alma veya sınırlandırma tarihini ve saatini, öncesinde Skype Web Sitesinde yayınlar. Yazılım, Ürün veya Skype Web Sitesinin kullanımının askıya alınması veya sınırlandırılması nedeniyle tazminat talep etme hakkınız olmayacaktır.

5.5 Acil Durum Hizmetlerine Erişim Olmaması: Ürünler ya da Yazılım, herhangi türdeki hastane, kolluk kuvvetleri, tıbbi bakım ünitesi ya da kullanıcıyı acil durum hizmetleri personeline veya kamu güvenliği cevap noktalarına bağlayan herhangi bir diğer hizmete (“Acil Durum Hizmetleri”) acil durum çağrısı yapılmasını destekleyecek şekilde geliştirilmemiştir. Geleneksel telefon hizmetleri ve Ürünler arasında önemli farklar bulunmaktadır. Aşağıdaki hususları anlar ve kabul edersiniz: (i) Skype'ın geçerli herhangi yerel ve/veya ulusal kurallar altında Acil Durum Hizmetlerine erişim sunması gerekli değildir; (ii) Acil Durum Hizmetlerine erişim sunan geleneksel kablosuz (mobil) ya da sabit hatlı telefon hizmetlerini Ürünlerden ayrı olarak satın almanız sizin sorumluluğunuzdadır ve (iii) Yazılım ve Ürünler birincil telefon hizmetinizin yerine geçmez. AB'deki acil durum telefon numarası olan 112'ye çağrı yapmak hakkında www.skype.com/go/emergency adresinde daha fazla bilgi bulabilirsiniz.

5.6 Sınırlı Acil Durum Çağrısı (Yalnızca Internet Communications Yazılımı)

5.6.1 Çok az sayıda ülkede ve belirlenen Internet Communications Yazılımı sürümleri ve platformları için Skype tek başına bir özellik olarak sınırlı acil durum çağrısı sağlamaya çalışır, ancak bu konuda hiçbir taahhütte bulunmaz. Sınırlı Skype acil durum çağrısını etkinleştiren ülkelerin (‘Etkin Ülkeler’) ve yazılım sürümleri ile diğer platformların ("Etkin Sürümler") tam listesini görün. Skype acil durum çağrısı diğer ülke, sürüm veya platformlarda kullanılamaz. Acil Durum Hizmetlerine çağrı yapmak için geleneksel kablosuz (cep telefonu) ya da sabit hatlı telefon hizmetlerini hazır bulundurmalısınız ve Skype’ın sınırlı acil durum çağrısını yalnızca mutlak son çare olarak kullanmalısınız. Özellikle, lütfen şunu unutmayın:

(i) elektrik kesintisi, pilin bitmesi veya İnternet bağlantısının kopması Acil Durum Hizmetlerine yaptığınız çağrı dahil olmak üzere Skype çağrılarının yapılamamasına neden olabilir. Ek olarak, aşağıda madde 5.9'da ortaya konan kalite kısıtlamalarından herhangi biri, başarılı çağrı bağlantısını olumsuz etkileyebilir.

(ii) uygun olduğu durumlarda, izin verilen bir ülkede Internet Communications Yazılımı kullanılarak yapılan bir acil durum çağrısı, geleneksel kablosuz (cep telefonu) ya da sabit hatlı telefon hizmetleri kullanılarak yapılan bir çağrı ile aynı ağ önceliğine sahip olmayabilir.

(iii) acil durum çağrınız bağlandıysa, doğru acil durum kurumunun acil durum çağrınıza yanıt vermesi ve sizi nerede bulacağını bilmesi için fiziksel olarak nerede bulunduğunuzu konuşmakta olduğunuz Acil Durum Hizmetleri operatörünüze söylemeniz gerekir. İstendiğinde bu bilgiyi vermediğiniz takdirde, acil durum çağrınızın tamamlanamayabileceğini ve Internet Communications Yazılımını kullanarak gerekli Acil Durum Hizmetlerine erişemeyeceğinizi kabul edersiniz. Skype, bu durumlardaki başarısız acil durum çağrınızla ilgili olarak hiçbir yükümlülüğe sahip değildir.

(iv) Skype, Etkin Ülkeler ve Etkin Sürümler dışında, herhangi bir ülkede veya herhangi bir Ürün için ya da bunlarla birlikte veya herhangi bir platformu, aygıtı, hizmeti ya da işletim sistemini (Skype API, Skype'ın herhangi bir yazılım geliştirme kitini kullanarak ya da başka bir şekilde üçüncü taraflarca geliştirilen herhangi bir ürün, platform, aygıt, hizmet ya da işletim sistemi dahil olmak üzere) kullanarak sınırlı acil durum çağrısı sağlamaz.

5.6.2 Etkin Ülkelerde sınırlı acil durum çağrısı özelliğini masaüstü Internet Communications Yazılımınızın Çağrı Ayarları sayfasında varsayılan acil durum çağrısı konumunuzu ayarlayarak (Windows için 4.1 sürümünü (veya üzeri) ya da Mac OS X için 2.8 sürümünü (veya üzeri) kullanıyorsanız) yapılandırmalısınız. Bu konum bilgisinin doğru olmasını temin etmek ve adresiniz değiştiği takdirde güncellemek sizin sorumluluğunuzdadır. Skype dünyadaki ülkelerin çoğunda acil durum çağrılarını desteklemez. Sınırlı acil durum çağrılarının desteklendiği yerlerde, Skype yaptığınız acil durum çağrısından ücret almaz ve Skype Kontörü bakiyeniz olması gerekmez. Ancak, ülkenizde sınırlı acil durum çağrıları desteklenmiyorsa, Internet Communications Yazılımınızı kullanarak herhangi bir acil durum çağrısı yapmayı denememelisiniz ve bunu denemeyeceğinizi kabul etmelisiniz. Kullanıcı Hesabınızı izniniz dahilinde başka bir kullanıcı kullanıyorsa, sınırlı acil durum çağrısının kullanılabildiği sınırlı şartlar hakkında kullanıcıyı bilgilendirmek sizin sorumluluğunuzdadır.

5.7 İletişim İçeriği: Skype, iletişim özelliklerimiz üzerinden paylaşılan herhangi bir ortam dahil ancak bununla sınırlı olmamak üzere, Yazılımı kullanarak gerçekleştirilen iletişimlerin içeriklerinin kaynağı değildir, bunları doğrulamaz veya desteklemez ve söz konusu içerikler için herhangi bir sorumluluk taşımaz. Yazılımı kullanarak, Ürünleri sağlamak amacıyla (örneğin iletişiminizi ilgili alıcıya aktarmak amacıyla) iletişimlerin içeriğini kullanması için Skype'a fikri mülkiyet hakkı verirsiniz.

Skype bu Şartların uygulanması amacına yönelik olarak Yazılım, Ürünler ve Skype Web Sitelerinde veya bunlar aracılığıyla gönderilen içerikleri inceleme hakkını saklı tutar. Yazılımı, Ürünleri, Skype Web sitelerini veya müşterilerimizi koruma çabalarımızın bir parçası olarak ya da başka bir şekilde bu Şartların uygulanması amacına yönelik olarak Skype, tamamen kendi takdirine bağlı olarak, herhangi bir anlık mesajın, SMS'in, videonun, ortamın veya başka bir iletişimin Yazılıma, Ürünlere ve Skype Web Sitelerine veya buralardan aktarılmasını engelleyebilir veya bunu başka bir şekilde önleyebilir. Yazılımı, Ürünleri ve Skype Web Sitelerini kullanırken davranışlarınız ve içerikleriniz için aşağıdaki kurallar geçerlidir:

(a) Yazılımı, Ürünleri veya Skype Web Sitelerini yasa dışı herhangi bir şey yapmak için kullanamazsınız. Eylemlerinizden ve eylemlerinizin sonuçlarından siz sorumlusunuz.

(b) Spam posta göndermeyin veya hesabınızı başkalarına spam posta göndermelerinde yardımcı olmak amacıyla kullanmayın. Spam; istenmeyen toplu e-posta, çağrı, anlık mesaj, diğer iletişimler ve toplu kişi ekleme istekleridir.

(c) Uygunsuz görüntüler (ör. çıplaklık, vahşilik, pornografi) yüklemeyin, indirmeyin veya paylaşmayın.

(d) Çocukları suistimal eden veya onlara zarar veren hiçbir görüntü yüklemeyin veya paylaşmayın ya da bu tür faaliyetlerde bulunmayın.

(e) Sahte veya yanlış yönlendirici hiçbir faaliyette bulunmayın (ör. sahte bahaneler uydurarak para istemeye veya başka birisini taklit etmeye kalkışmak).

(f) Yazılımımıza, Ürünlerimize, Skype Web Sitelerine veya bunların kullanıcılarına zarar veren hiçbir faaliyette bulunmayın (ör. virüsler, röntgencilik, nefret söylemleri, başkalarına yönelik şiddeti savunma).

(g) Başkalarının yasal haklarını ihlal etmeyin (ör. telif hakkı saklı müziklerin, fotoğrafların ve diğer içeriklerin yetkisiz paylaşılması).

(h) Başkalarının gizliliğini zedeleyen hiçbir faaliyette bulunamazsınız.

(i) Yazılımın, Ürünlerin veya Skype Web Sitelerinin güvenlikle ilgili özelliklerini ya da herhangi bir içeriğin kullanımını engelleyen veya kısıtlayan özellikleri saf dışı bırakamaz, devre dışı bırakamaz veya başka bir şekilde söz konusu özelliklere müdahalede bulunamazsınız.

Bu Şartları veya kanunu ihlal etmesi halinde sizden içeriğinizi kaldırmanızı isteyebiliriz. Bu Şartlara uyulmaması, Kullanıcı Hesabınıza erişim hakkınızın elinizden alınmasına veya hesabın iptaline neden olabilir. Buna ek olarak, içeriğinizin bu Şartları veya kanunu ihlal ettiğini tespit etmemiz veya bir üçüncü taraftan fikri mülkiyet ihlalini belirten bir bildirim almamız halinde Skype size sormadan içeriğinizi kaldırabilir.

5.8 Uyarı ve Kaldırma: Skype, Skype Web Sitesinde veya Yazılım (gizli iletişimleriniz haricinde) (“Kullanıcı Gönderimi”) vasıtasıyla gönderdiğiniz, yüklediğiniz, düzenlediğiniz, sunduğunuz, paylaştığınız ve/veya yayınladığınız bir materyale dair uygunsuz, üçüncü bir tarafın haklarını ihlal eden bir bildirim alırsa ya da Skype herhangi bir sebeple Kullanıcı Gönderiminizi kaldırmak isterse, tamamen Skype'ın kendi takdirine bağlı olarak herhangi bir sebeple hemen veya zaman zaman Skype tarafından verilen bir kararla başka bir zaman aralığında, bu Kullanıcı Gönderimini otomatik olarak kaldırma hakkını saklı tutar. Kullanıcı Gönderimi herhangi bir yükümlülük kabulü olmadan veya açık olarak saklı tutulan tüm haklar, çözüm veya savunma yolları sınırlanmadan kaldırılabilir. Skype'ın bu tür Kullanıcı Gönderimini herhangi bir şekilde yerine koyma yükümlülüğü bulunmadığını kabul edersiniz. Kullanıcı Gönderimleri sözleşmeyi ihlal ederse veya Kullanıcı Gönderimlerinin haklarınızı (fikri mülkiyet hakları dahil) ihlal ettiğini ya da yasa dışı olduğunu düşünürseniz bildirim ve kaldırma prosedürümüzü takip ederek lütfen hemen bizimle iletişim kurun. Bildirim ve Kaldırma Prosedürünü görüntülemek için buraya tıklayın. Skype şikayetinizi onaylamak için kimlik doğrulaması isteme ve daha fazla bilgi arama hakkını saklı tutar. Şikayetinizden doğan sonuçlardan (sınırlı olmamak kaydıyla Kullanıcı Gönderiminin kaldırılması veya bloke edilmesi dahil) tamamen siz sorumlusunuz ve herhangi bir şikayetin mahkemede kullanılabileceğini onaylar ve kabul edersiniz. Sizin tarafınızdan sağlanan tüm hatalı, yanıltıcı veya yanlış bilgiler hukuki ve cezai sorumluluğa neden olabilir.

5.9 Kalite: Skype; Yazılım, Ürünler veya Skype Web Sitelerinin hiçbir kesinti, gecikme veya hata olmadan her zaman çalışır durumda olacağını garanti edemez. İletişim kalitesini ve Yazılım, Ürünler (kullanılan Ürüne bağlı olarak) veya Skype Web Sitelerinin kullanımını çok sayıda faktör etkileyebilir ve aşağıdakiler dahil ancak bunlarla sınırlı olmamak kaydıyla iletişimin başarısız olmasının çeşitli nedenleri olabilir: yerel ağınız, güvenlik duvarı, İnternet hizmet sağlayıcınız, ortak İnternet, genel aktarmalı telefon şebekesi ve güç kaynağınız. Skype kontrolümüz dışında olan bu veya başka herhangi bir unsurun hatası veya yetersizliği nedeniyle oluşan herhangi bir aksaklık, kesinti veya gecikmeden sorumlu tutulamaz.

5.10 Ürünlerdeki Değişiklikler: Skype Yazılımı ve Ürünleri sürekli olarak geliştirmekte ve zaman zaman değişiklik yapmaktadır. Ayrıca, Skype'ın Yazılım ve Ürünleri sağlamayı durdurma nedenleri arasında (sınırlama olmaksızın) ürünün bizim için artık kullanıma sunulmasının gereksiz olması, teknoloji yenilikleri, değişikliğin yapılması gerektiğini gösteren müşteri geri bildirimleri, kullanıma devam etmeyi gereksiz veya kullanışsız hale getiren dış sorunlar ya da paragraf 11.2'de belirtilen nedenler bulunmaktadır. Bu değişikliklerin sonucu olarak, Yazılımın yükseltilmiş bir sürümünü kullanmanız gerekebilir. Ürünler ve Yazılımların kullanımı için teknik gereklilikler ve özellik açıklamaları Skype Web Sitesinde mevcuttur. Yazılım ve Ürünlerde yapılan değişiklikleri kabul etmezseniz, paragraf 11 uyarınca Skype ile ilişkinizi sonlandırabilirsiniz. Belirli Ürünlerin avantajlarından yararlanmak için yeni bir sürüme yükseltmeniz gerekebilir. Ayrıca, belirli Ürünlerin zaman zaman değişiklik gösterebilen kullanım sınırlandırmalarına ve coğrafi kısıtlamalara tabi olabileceğini onaylar ve kabul edersiniz. Kullandığınız Ürünlere uygulanan en güncel kullanım kısıtlamalarının ayrıntıları için lütfen Skype Web Sitesini kontrol edin.

5.11 Talep Edilmeyen Fikirler Skype; yeni ürünler, teknolojiler, promosyonlar, ürün adları, ürün geri bildirimleri ve ürün geliştirmeleri ("Talep Edilmeyen Geri Bildirim") dahil ancak bunlarla sınırlı olmamak üzere, talep edilmeyen önerileri veya fikirleri değerlendirmez veya kabul etmez. Skype Web Sitesi yoluyla veya başka bir yolla Skype'a herhangi bir Talep Edilmeyen Geri Bildirim gönderirseniz Skype'ın, Talep Edilmeyen Geri Bildirime ilişkin olarak herhangi bir gizlilik yükümlülüğü bulunmadığını kabul ve beyan edersiniz.

5.12 Raporlar Skype Web Sitelerinin veya Yazılımın bazı bölümleri, iletişim formumuz veya sorun bildirme formumuzu kullanırken olduğu gibi, yazılı öneriler veya sorun raporları (“Raporlar”) isteyebilir. Bu Raporları düzenleyen belirli şartları lütfen dikkatli bir şekilde okuyun. Raporlar Skype'ın mülkiyeti addedilir. Raporların bütün dünyada, şu anda bilinen veya gelecekte var olacak tüm haklarına daimi ve münhasır olarak sahiptir ve Raporları herhangi bir amaçla ticari veya başka şekilde Rapor sahiplerine tazminat vermeden kullanma yetkisine sahiptir. Skype'a gönderdiğiniz herhangi bir Rapor gizli tutulmaz ve Skype bu Raporların ortaya çıkmasından sorumlu tutulamaz.

5.13 Bağlantı SağlamaSkype Web Sitesine adil, yasal, itibarımıza zarar vermeyecek veya bunu istismar etmeyecek şekilde size ait olan başka bir web sitesinden bağlantı sağlayabilirsiniz. Skype'ın yer almadığı halde; herhangi türde bir birlik, onay veya destek içerisinde yer aldığı izlenimi doğuracak şekilde bağlantı sağlamamalısınız. Siteyi başka bir sitede çerçeveleyemezsiniz. Skype kendi takdirine bağlı olarak istediği zaman Skype Web Sitelerine bağlantı sağlama iznini iptal edebilir ve bu konuda sizi bilgilendirir.

6. YÜKÜMLÜLÜKLERİNİZ

6.1 Kullanıcı Hesabı. Skype Yazılımını ilk defa kullanmadan önce bir Kullanıcı Hesabı oluşturmanız ve kullanıcı kimliği ile şifre seçmeniz istenir. Tahmin edilmesi zor ve harflerden, sayılardan ve sembollerden oluşan bir şifre seçmenizi öneririz. Yazılımı yalnızca Kullanıcı Hesabıyla kullanabilirsiniz. Kullanıcı Hesabınızla gerçekleştirilen tüm etkinliklerden tamamen siz sorumlusunuzdur. Yetkisiz kullanımı önlemek için şifrenizi gizli tutmalı ve üçüncü bir tarafla paylaşmamalı ya da üçüncü taraf web sitelerine veya hizmetlerine erişmek için kullanmamalısınız. Başka birinin şifrenizi bildiğinden şüpheleniyorsanız, Kullanıcı Hesabınızın güvenliğini korumak için söz konusu şifreyi hemen değiştirmelisiniz. Kredi kartı ayrıntıları, şifre veya diğer veriler için talep edilmeyen bilgileri vermediğinizden emin olmak sizin sorumluluğunuzdadır. Skype bu paragraf 6.1'de yer alan yükümlülüklere uymamanız halinde sorumluluk kabul etmez.

6.2 Yasal Kullanım: Yazılımı, Ürünleri ve Skype Web Sitelerini bulunduğunuz yerin yasalarına uygun olarak kullanmalısınız. Bazı ülkelerde, Yazılımı, Ürünleri ve/veya Skype Web Sitelerini indirme ve kullanmaya dair kısıtlamalar bulunmaktadır. Bulunduğunuz yerde Yazılımın, Ürünlerin ve/veya Skype Web Sitelerinin yasal olarak kullanıldığından emin olmak sizin sorumluluğunuzdadır.

6.3 Yasaklanan Kullanım: Şunları yapamazsınız:

(a) sizin için planlanmamış bir iletişimi engelleme veya izleme, zarar verme veya değiştirme;

(b) Yazılımı, Ürünleri, Skype Web Sitelerini, iletişimi veya protokolleri bozmak, silmek, zarar vermek, taklit etmek veya kaldırmak için tasarlanmış herhangi bir tür örümcek, virüs, solucan, truva atı, saatli bomba veya diğer kodları ya da talimatları kullanma;

(c) talep edilmemiş iletişimleri (ayrıca “SPAM”, “SPIM” veya “SPIT” olarak anılır) veya yürürlükteki yasa tarafından izin verilmeyen her tür iletişimi gönderme ya da Yazılımı, Ürünleri veya Skype Web Sitelerini kimlik avı veya e-dolandırıcılık ya da başka birini veya kuruluşu taklit etme veya yanlış temsil etme amaçlı olarak kullanma;

(d) bir üçüncü tarafı şiddet içeren, küçük yaştakilere zararlı, ahlaka aykırı veya diğer şekillerde hoş olmayan bir materyale maruz bırakma;

(e) Yazılımı, Ürünleri veya Skype Web Sitelerini utanca veya rahatsızlığa neden olacak ya da neden olmayı amaçlayacak veya herhangi bir üçüncü tarafın gizliliğini tehdit edecek, tehlikeye sokacak veya ihlal edecek şekilde kullanma veya

(f) üçüncü taraf mülkiyet haklarına tabi herhangi bir materyal veya içeriği bu türdeki hakların sahiplerinden lisans veya izin almadıkça (Kullanıcı Kimliği ve/veya profil resminizin bir parçası olarak dahil) kullanma veya

(g) Yazılım, Ürünler veya Skype Web Sitelerinden hesap adları dahil kişisel olarak tanımlanabilecek bilgileri toplama veya saklama;

(h) örneğin, hizmet engelleme (DOS) veya dağıtılan hizmeti engelleme (DDoS) saldırısı ile Yazılımın, Ürünlerin, Skype Web Sitelerinden işlerliğine etkide bulunma veya etkide bulunmaya çalışma;

(i) herhangi bir otomatik sistemi, Yazılım, Ürünler veya Skype Web Sitelerine erişen robotlar, örümcekler veya çevrimdışı okuyucular dahil ancak bunlarla sınırlı olmaksızın kullanma veya başlatma. Yukarıda bahsedilenlere bakılmaksızın, Skype'ın, materyallerin kaşeleri veya arşivleri hariç sadece genel aranabilme indekslerinin oluşturulması amacıyla genel arama motorları operatörlerinin Skype Web Sitesinden materyal kopyalamak için örümcek kullanmalarına izin verdiğini kabul edersiniz. Skype, bu istisnaları istediği zaman geri çekme hakkını saklı tutar.

6.4 Kullanıcı Gönderimleri Skype Web Sitelerindeki veya Skype Yazılımındaki Forumlar, Bloglar, e-posta işlevleri, video barındırma, paylaşma ve/veya yayımlama gibi özellikleri ya da içerik göndermenize, içeriği karşıya yüklemenize, düzenlemenize, barındırmanıza, paylaşmanıza ve/veya yayınlamanıza izin veren Skype Web Sitelerindeki veya Skype Yazılımındaki başka herhangi bir işlevi kullanırken lütfen saygılı davranın. Aşağıdaki hususları anlar ve kabul edersiniz: (i) Skype Web Sitelerini ve/veya Yazılımı kullanırken, rahatsız edici veya ahlaksız bulabileceğiniz içeriğe maruz kalabileceğinizi ve riski kendinize ait olmak üzere kullandığınızı; (ii) Skype Web Siteleri üzerinden ya da Yazılımla oluşturduğunuz, gönderdiğiniz veya yayınladığınız tüm Kullanıcı Gönderimleri için Skype'ın size veya üçüncü taraflara karşı herhangi bir sorumluluğu olmadığını ve tüm sorumluluğun size ait olduğunu; (iii) ister yayınlansın ister yayınlanmasın, Skype'ın Kullanıcı Gönderimleriyle ilgili hiçbir gizlilik garanti etmediğini (iv) Skype Web Sitelerini veya Yazılımı kullanırken eriştiğiniz Kullanıcı Gönderimlerinden Skype'ın herhangi bir sorumluluğu olmadığını ve tüm Kullanıcı Gönderimlerinin sorumluluğunun bu Kullanıcı Gönderimlerinin kaynağı olan kişiye ait olduğunu. Skype, Kullanıcı Gönderimlerini veya buralarda belirtilen hiçbir fikri, öneriyi veya tavsiyeyi desteklemez ve Kullanıcı Gönderimlerine bağlı olan her tür sorumluluğu açıkça reddeder.

Kullanıcı Gönderimlerinizle bağlantılı olarak, aşağıdakileri ifade ve garanti edersiniz:

(i) Skype'ı kullanmak ve bu Şartlar uyarınca her tür Kullanıcı Gönderiminin tüm telif haklarını, ticari markalarını, ticari sırlarını, patentlerini ve diğer fikri mülkiyet veya mülkiyet haklarını kullanmak üzere yetkilendirmek için gerekli lisanslara, haklara, onaylara ve izinlere sahip olma ve

(ii) dahiliyeti etkinleştirmek ve bu Şartlarla oluşturulduğu şekilde kullanmak için Kullanıcı Gönderimindeki her bireyin adı ve/veya benzerliğini kullanmak için Kullanıcı Gönderimindeki tanımlanabilir herkesin yazılı içeriğine, sürümüne ve/veya iznine sahip olma. Herhangi bir üçüncü tarafın veya kaynağın (“Üçüncü Taraf İçerik”) metin, fotoğraf, resim, müzik, ses, görsel veya diğer içeriğini sahibinden izin almaksızın kopyalamayacak, yayınlamayacak veya kullanmayacaksınız. Bu tür Üçüncü Taraf İçerik, fikri mülkiyet yasaları tarafından korunuyor olabilir ve bu içeriğin fikri mülkiyet haklarının sahipleri, içeriğin kullanılmasına karşı olabilir. Bu içeriğin fikri mülkiyet haklarının sahibinden izin almaksızın herhangi bir Üçüncü Taraf İçeriği kullanmamalısınız.

Ek Şartlara (aşağıda belirtildiği şekilde) tabi olan yükümlülük veya haklardan bağımsız olarak, Kullanıcı Gönderimlerini Skype Web Sitelerine veya Yazılım vasıtasıyla (Raporlar ve iletişimlerinizin içeriği hariç) karşıya yüklemeyi veya yayınlamayı seçtiğiniz zaman, bilinen veya gelecekte tasarlanacak bütün mecralarda Skype Web Siteleri ve/veya Skype Yazılımı ve Ürünlerinin bir kısmı veya tümünün tanıtımı veya yeniden dağıtılması amacıyla Skype Web Siteleri ve Skype Yazılımı ve Ürünleri ile bağlantılı olarak, burada bahsedilenlerle ilgili sınırlamalar, tüm ticari markalar dahil ancak bunlarla sınırlı olmamak kaydıyla Kullanıcı Gönderimlerinin bütün kullanım, düzenleme, değiştirme, bulundurma, dahil etme, uyarlama, kaydetme, halka gösterme, sergileme, aktarma ve çoğaltma haklarının sonsuz, alt lisansı verilebilir ve devredilebilir lisansını Skype'a otomatik olarak vermiş olursunuz. Ayrıca işbu belgeyle, her bir Skype Web Sitesi ve/veya Skype Yazılımı veya Ürünleri kullanıcısına yalnızca Skype Web Siteleri ve/veya Yazılım veya Ürünlerinin işlevselliği ile izin verildiği şekilde ve bu Kullanım Şartlarına uygun olarak Kullanıcı Gönderimlerini kullanmak, kopyalamak, dağıtmak, türetici çalışmalar hazırlamak, görüntülemek, gerçekleştirmek ve aktarmak için Skype Web Sitesi ve/veya Yazılımı veya Ürünleri vasıtasıyla Kullanıcı Gönderiminize erişmek amacıyla münhasır olmayan bir lisans verirsiniz. Bununla birlikte, yürürlükteki yasalarla izin verilen sınırlar ile Kullanıcı Gönderimlerinde ve Kullanıcı Gönderimleri için “manevi hak” diye tabir edilen her şeyden feragat edersiniz.

Hakaret içeren, iftira niteliği taşıyan, pornografik, istismar edici, nefret ifadeleri içeren, mahremiyeti ihlal eden, müstehcen, küfür içeren, yasal olmayan, ırkçı, kırıcı, küçük yaştakiler için zararlı olabilecek veya üçüncü tarafların fikri mülkiyet haklarını veya ticari sırrını ya da üçüncü taraf hakları ihlal eden veya hukuki ya da cezai sorumluluk doğuran Kullanıcı Gönderimlerini Skype Web Sitesine veya Yazılıma gönderemez veya yayınlayamazsınız. Ayrıca sahtekarlık veya yanlış beyan, para veya hizmet istemi, reklam, tanıtım materyalleri, önemsiz postalar, spam, zincirleme mektuplar veya başka herhangi türde talepler içeren Kullanıcı Gönderimlerini gönderemez veya yayınlayamaz ya da başkalarını taklit edemez veya virüs içeren programları veya herhangi bir bilgisayarın çalışmasına zarar vermek üzere tasarlanmış başka herhangi bir programı dahil edemezsiniz. Kullanıcı Gönderimleriyle ilgili olarak Skype Web Sitesi veya Yazılım kullanıcılarından ticari amaçlı istemde bulunmamayı kabul edersiniz. Skype Web Sitesinin veya Yazılımın güvenlikle ilgili özellikleri ya da bunlarla ilgili herhangi bir içeriğin kullanımını engelleyen veya kısıtlayan özelliklerle ilişkili güvenliği bozmamayı, bunları devre dışı bırakmamayı veya başka yollarla engellememeyi kabul edersiniz.

6.5 Bilgileriniz: Skype size Yazılımı veya Ürünleri tedarik edebilmek amacıyla zaman zaman sizden bilgi talep edebilir. Bu bilgilerin (gerektiği durumlarda fatura bilgileriniz dahil) eksiksiz, güncel ve doğru olduğundan emin olmalısınız.

6.6 Tekrar Satmama. Yazılım ve Ürünler kişisel kullanımınız içindir. Yazılım ve/veya Ürünleri herhangi bir üçüncü tarafa satamaz veya ticarileştiremezsiniz.

6.7 İhracat Kısıtlamaları: Yazılım, yazılımın ihracatıyla ilgili uluslararası kurallara tabidir. Ulusal hükümetlerin veya benzer kurumların belirlediği son kullanıcı, son kullanım ve hedef konum kısıtlamalarının ve ambargo konulmuş uluslar üzerindeki kısıtlamaların yanı sıra Yazılıma uygulanan geçerli tüm uluslararası ve ulusal yasalara uymanız gereklidir.

7. MÜLKİYET HAKLARI

7.1 Yazılım, Ürünler ve Skype Web Siteleri fikri mülkiyet yasaları ve sözleşmeleri ile korunan mülkiyet ve gizlilik bilgileri içerir.

7.2 Skype Web Sitelerindeki ses, metin, grafikler, logolar, simgeler, resimler, ses klipleri, dijital indirmeler ve yazılım gibi içerikler ve içerik derlemeleri (Kullanıcı Gönderimleri hariç) Skype'ın, iş ortaklarının veya lisans verenlerin mülküdür ve Amerika Birleşik Devletleri ve uluslararası telif hakkı yasalarınca korunmaktadır. Bu gibi telif hakkıyla korunan içerik Skype’ın açık izni olmadıkça çoğaltılamaz. Skype, Skype Web Sitelerinde size açıkça verilmeyen tüm hakları saklı tutar.

7.3 Skype ve/veya lisans verenleri Yazılım, Ürünler ve Skype Web Sitelerinin ve bunların içerdiği tüm fikri mülkiyetin (kaydedilmiş olsa da olmasa da ve dünyanın neresinde olursa olsun) münhasır sahipliğini korur. Skype'ın Yazılım, Ürünler ve/veya Skype Web Sitelerindeki fikri mülkiyet haklarını tehlikeye atacak, sınırlandıracak veya bu haklara müdahalede bulunacak herhangi bir işlemde bulunmayacaksınız.

7.4 “Skype”, ilgili ticari markalar ve logolar ve “S” logosu, Skype'ın ticari markalarıdır. Skype, ticari markalarını dünya genelindeki pek çok ülkede tescil ettirmiş ve tescil ettirmek için başvurularda bulunmuştur. Skype'ın ticari markaları ve ticari takdim şekli Skype'a ait olmayan hiçbir ürün ya da hizmetle bağlantılı olarak, müşterileri yanıltacak ya da Skype'ı kötüleyecek şekilde kullanılamaz. Bu sitede görülen, Skype'ın veya ilgili şirketlerinden herhangi birinin sahibi olmadığı diğer tüm ticari markalar ilgili sahiplerine aittir. Skype'ın fikri mülkiyetini (tümü veya bir kısmında) bünyesinde barındıran veya karıştırılacak derecede benzerlik gösteren hiçbir ticari isim, ticari marka, logo, etki alanı adı veya başka ad ya da simgeyi tescil etme veya kullanma izniniz bulunmamaktadır. Markalarının kullanımıyla ilgili daha fazla bilgi edinmek için lütfen ayrıca bkz. Skype'ın Ticari Marka Kılavuzları.

8. ÜCRETLER

8.1 Skype Kontörüyle telefonlara çağrı yapma ve premium tarifeli numaralar:

(i) Sabit hatlara ve cep telefonlarına çağrı yapma: Telefonlara çağrı yapmak için ödenen ücretler (abonelik dışı), www.skype.com/go/allrates adresinde belirtilen şekilde bir bağlantı ücretinden (her çağrıda bir defa ücretlendirilir) ve dakikalık tarifeden oluşur. 4 saatlik süreden sonra tüm çağrılar kesilir ve tekrar aranmaları gerekir ve tekrar arandığında ek bir bağlantı ücreti geçerli olacaktır.

(iii) Premium tarifeli numaralar: Premium tarifeli numaralara çağrı yapma ücretleri www.skype.com/go/rates-premium adresinde belirtilen dakikalık tarifeden oluşur. Bağlantı ücreti yoktur.

(iii) Skype telefonlara çağrı yapma tarifelerini ve premium tarifeli numaralarda yaptığı değişiklikleri www.skype.com/go/allrates adresine göndererek size bildirmeden istediği zaman değişiklik yapabilir. Yeni tarife, değişikliklerin yayınlanmasının ardından bir sonraki kullanımınızda geçerli olacaktır. Çağrı yapmadan önce lütfen en son tarifeleri kontrol edin. Yeni tarifeleri kabul etmiyorsanız, çağrınızı gerçekleştirmeyin.

(iv) Bir çağrının süresi, bir dakikalık artışlarla hesaplanır. Dakikaların küsuratları bir sonraki dakikaya, yukarı yuvarlanacaktır. Geçerli olması halinde bağlantı ücreti, çağrı başladığında alınacaktır. Tüm küsuratlı para birimi ücretleri en yakın tam minimum para birimine yukarı doğru yuvarlanır, örneğin 0,034 € için toplam çağrı ücreti 0,04 € olarak yukarı yuvarlanır. Ortaya çıkan masraflar Kullanıcı Hesabınızdaki Skype Kontörü bakiyesinden otomatik olarak düşülür.

8.2 Diğer Ücretli Ürünlerin Ücretleri: Diğer Ücretli Ürünlerin ücretleri siz Skype'tan satın alma işlemini tamamlamadan önce onaylanır. Skype, söz konusu Ürünlerin satın alma ücretlerini size herhangi bir bildirimde bulunmadan değiştirebilir. İlgili Ürün için bir sonraki satın alma işlemini tamamlamadan önce yeni ücretleri kabul edip etmemeyi seçebilirsiniz. Yeni ücretler, değişikliklerin yayınlanmasının ardından bir sonraki satın alımınızda geçerli olacaktır. SMS ve Skype WiFi kullanımı için küsuratlı para birimi ücretleri, en yakın tam minimum para birimine yukarı doğru yuvarlanır. Örneğin 0,056 € tarifesiyle aynı anda tek bir alıcıya üç SMS gönderirseniz 0,17 € ücret uygulanır.

8.3 Promosyon Teklifleri: Zaman zaman, Skype deneme süresi ücretsiz olan ücretli ürünler sunabilir. Konumunuzu bulmamızı engelleyen bir hizmet, proxy veya başka aygıtlar ya da anonim IP adresi kullanmanız dahil Skype'ın teklifin şartlarını kötüye kullandığınızı belirlemesi halinde (makul bir ihtiyatla), bu tür Ürünlerin bedelini (normal tarifeden) tahsil etme hakkını saklı tutar.

8.4 Vergi: Ödemeli Ürünler için tüm fiyatlara, başka bir şekilde belirtilmedikçe, KDV gibi geçerli vergiler dahildir. Skype tarafından Vergi dairelerine son olarak ödenen KDV miktarı sizden alınan KDV miktarından herhangi bir nedenle daha düşükse Skype'tan herhangi bir KDV iadesi talep etme hakkından açık bir şekilde feragat edersiniz. Aşağıda belirtilen AB ülkeleri, düzeltildiği şekliyle ortak KDV sistemine ilişkin 2006/112/EC sayılı Meclis Yönergesi uyarınca AB KDV kapsamından muaftır. Skype Web Sitesi, bu bölgelerden kullanıcıların bu KDV muafiyetinden yararlanmasına imkan tanımamaktadır; bu nedenle Ürünleri şu bölgelerde sunmayız: Mount Athos, Kanarya Adaları, Fransa Deniz Aşırı Bölgeleri, Aland Adaları, Channel Adaları, Heligoland Adası, Büsingen/Buesingen Bölgesi, Ceuta, Melilla, Livigno, Campione d'Italia ve İtalya Lugano Gölü Suları.

8.5 Üçüncü Taraf Ücretleri: Yazılımın cep telefonu uygulamalarında kullanılması, cep telefonu ağı operatörüyle abone olduğunuz veri paketinde izin verilen veri kullanım miktarının bir kısmını kullanma imkanı sağlayacaktır. Ülke dışında kullanım, normal kullanımdan çok daha yüksek maliyete yol açabilir ve cep telefonu ağı operatörü ile alınan olası yurt dışı dolaşım ve diğer ilgili ücretler hakkında bilgi edinmek ve bu ücretleri ödemek tamamen sizin sorumluluğunuzdadır.

9. ÖDEME

9.1 Skype Kontörü. Skype Kontörü kullanarak Ücretli Ürünleri seçmek üzere ödeme yapabilirsiniz. Skype'ın kullanımınıza açtığı ödeme yöntemlerinden birini kullanarak zaman zaman Skype Kontörü satın alabilirsiniz. Satın aldığınızda, aldığınız miktardaki Skype Kontörü Kullanıcı Hesabınıza yüklenir (veya Skype Kontörü kuponu kullanıyorsanız söz konusu kuponu bozdurduğunuz anda yüklenir).

9.2 Etkin Olmayan Skype Kontörü. Skype Kontörünüzü (size bir Skype Manager yöneticisi - Yönetilen Hesap kullanıcısı olmamanız halinde lütfen Bölüm 21'e bakın - veya başka bir Skype kullanıcısı tarafından atanan Skype Kontörü dahil) 180 gün boyunca kullanmazsanız Skype, Skype Kontörünüzü aktif olmayan duruma getirir. Skype Kontörünü, https://secure.skype.com/account/credit-reactivate adresindeki Hesabım'da bulunan yeniden etkinleştirme bağlantısını takip ederek yeniden etkinleştirebilirsiniz. Yeniden etkinleştirilen Skype Kontörü ücreti iade edilemez. Japonya'da bulunuyorsanız ve Skype Kontörünü Skype Web Sitesinden satın alıyorsanız bu paragraf sizin için geçerli değildir; ayrıca Skype Kontörünüzün kullanım süresi satın almanızdan itibaren 6 ay içinde dolar. Son kullanma tarihi ve sonrasında herhangi bir Skype Kontörü kullanmanıza izin verilmez.

9.3 Diğer ödeme yöntemleri. Skype, Skype Kontörü bakiyenizi tüm Ürünlerin satın alımında kullanabileceğinizi garanti etmemektedir. Skype, Skype Kontörünün bir Ürün ödemesinde kullanılamadığı durumda, kullanabileceğiniz başka bir ödeme yöntemi sağlayacaktır. Skype geçerli ödeme yöntemlerini kaldırma veya değiştirme işleminin yegane hakkını kendinde saklı tutar.

9.4 Tekrar Eden Ödemeler. Abonelik temelinde Ürünler satın aldığınız durumda (aylık, 3 ayda bir veya yıllık (hangisi uygunsa)), bunun tekrarlı bir ödeme olduğunu ve Ürün aboneliğiniz siz veya Skype tarafından sonlandırılana kadar seçtiğiniz yöntemle, yinelenen aralıklarla Skype'a ödeme ve ödemeler yapılacağını onaylamakta ve kabul etmektesiniz.

9.5 Otomatik Kontör Yükleme.

(a) Otomatik Kontör Yükleme özelliğini, Skype Kontörü satın aldığınızda uygun kutuyu işaretleyerek etkinleştirebilirsiniz. Etkinleştirildiğinde Otomatik Kontör Yükleme için ilk kaydolduğunuz zaman seçtiğiniz ödeme yöntemiyle, aynı miktarda Skype Kontörü bakiyenize eklenecektir. Örneğin kredi kartınızla 10 Euro'luk Skype Kontörü satın alırsanız, kredi kartınızdan çekilecek otomatik yükleme tutarı 10 Euro'luk Skype Kontörü olacaktır. Skype hesap bakiyeniz zaman zaman Skype tarafından belirlenen eşiğin altına indiğinde gelecekte kredi kartınızdan aynı tutarda çekim yapılacaktır.

(b) Kredi kartı, PayPal veya Moneybookers (Skrill) dışında bir ödeme yöntemi ile abonelik satın alırsanız ve Otomatik Kontör Yüklemeyi etkinleştirirseniz, Skype Kontörü bakiyenize bir sonraki tekrarlanan aboneliği satın almak için gereken miktarda yükleme yapılacaktır.

(c) Kullanıcı Hesabınıza istediğiniz zaman girerek ve ayarlarınızı değiştirerek Otomatik Kontör Yüklemeyi devre dışı bırakabilirsiniz.

10. İADE POLİTİKASI

10.1 Ücretli Ürünleri doğrudan Skype'tan satın aldığınızda, Ücretli Ürünleri herhangi bir şekilde kullanmadığınız takdirde on beş (15) günlük bir iptal etme süresi için (“Bekleme Süresi”) hakkınız olur, kullanmanız durumunda Bekleme Süresi sona erer ve siparişiniz iptal edilemez veya iade edilemez.

10.2 Bekleme Süresinin dışında, kullanılmadıkları ve sona ermedikleri sürece, yalnızca abonelikler iade edilebilir.

10.3 Skype Kontörü harcamaları, bir Skype Numarasının tahsisi veya bir aboneliğin herhangi bir şeklinin kullanımı, bir Ücretli Ürünün “kullanımına” karşılık gelir. Burada Skype Numaralarının, Bekleme Süresinin sona ermesinden önce tahsis edilebileceğini ve tahsis edilmesi üzerine iade edilemez hale geleceğini açık biçimde kabul etmektesiniz.

10.4 Bekleme Süresi ve iadeler şu Ücretli Ürünler için geçerli değildir: (i) Skype'ın üçüncü taraf iş ortağı yoluyla satın alınanlar (lütfen iadenin ödenip ödenmemesine dair yegane takdiri bulunan iş ortağı ile doğrudan iletişim kurun), (ii) Skype'tan doğrudan çevrimiçi edinilmemiş olanlar (örn. kuponlar veya ön ödemeli kartlar) (iii) üçüncü taraf yöntemleri kullanılarak nakit ödenmiş olanlar (nakit ödeme cüzdanları gibi) ve (iv) bir Skype Manager yöneticisi tarafından Skype Hesabınız için ödenmiş ve bu hesaba tahsis edilmiş olanlar. Skype Geliştiricisi Üyeliği için de geçerli olmazlar.

10.5 Bekleme Süresi içerisinde (i) Bölüm 10.3'e uygun olarak "kullanılmamış" olan ve (ii) Bölüm 10.4 kapsamına girmeyen Paralı Bir Ürünü iptal etmek ve ürün için iade talep etmek isterseniz burada bulunan Geri Çekme Formumuzu doldurabilirsiniz. Geri Çekme Formumuzun nasıl doldurulacağı hakkında daha fazla bilgi için buraya bakın.

10.6 Skype'ın sizi yanlışlıkla ücretlendirdiğini düşünüyorsanız, ücretlendirme işleminden itibaren 90 gün içinde Skype Müşteri Hizmetleri ile iletişim kurmalısınız. 90 günden daha önce yapılmış ücretlendirmeler için geri ödeme yapılmaz.

10.7 Skype makul bir şekilde (i) aynı Ürün ile ilgili çok sayıda iade talebinde bulunmak gibi bu iade politikasını adaletsizce istismar etmeye çalıştığınızı; (ii) bu Şartları ihlal ettiğinizi düşünürse veya (iii) Skype makul bir şekilde Ürünleri veya Yazılımı hileli kullandığınızdan ya da Kullanıcı Hesabınızı hileli olarak üçüncü bir tarafın kullandığından şüphelenirse iade talebinizi reddetme hakkını saklı tutar.

10.8 Bu iade politikası yasal haklarınızı etkilemez.

11. SKYPE İLE İLİŞKİNİZİ SONLANDIRMA

11.1 İstediğiniz zaman ve mahkemeye başvurmadan Kullanıcı Hesabınızın kapatılmasını isteyerek Yazılım, Ürünler ve/veya Skype Web Sitelerinin kullanımını durdurup tekrarlı ödemeleri iptal ederek Skype ile ilişkinizi sonlandırabilirsiniz.

11.2 Skype aşağıdaki nedenlerden dolayı istediği zaman ve mahkemeye başvurmadan sizinle olan ilişkisini sonlandırabilir ya da Yazılım, Kullanıcı Hesabı/Hesapları, Ürünler veya Skype Web Siteleri kullanımınızı sonlandırabilir veya askıya alabilir:

(a) bu Şartları ihlal ederseniz;

(b) Skype; Yazılımı, Ürünleri ve/veya Skype Web Sitelerini kullanarak yasaları çiğnediğinizden veya üçüncü taraf haklarını ihlal ettiğinizden haklı gerekçelerle şüphelenirse;

(c) Skype iade politikasını veya politikalarımızdan herhangi birini haksız şekilde istismar etmeye veya kötüye kullanmaya çalıştığınızdan haklı gerekçelerle şüphelenirse.

(d) Skype Yazılımı, Ürünleri ve/veya Skype Web Sitelerini hileli kullandığınızdan veya Kullanıcı hesabınızı hileli olarak üçüncü bir tarafın kullandığından haklı gerekçelerle şüphelenirse;

(e) yetkisi olmayan bir satıcıdan Skype Kontörü alırsanız;

(f) Skype, belirli bir Ürünle ilgili olarak, bu Ürünün kampanyasını durdurmaya karar verirse otuz (30) günlük bildirimden sonra;

(g) (Skype’ın makul takdir yetkisiyle) yasal yetkiyle düzenleyici veya otorite veya herhangi bir Skype ortağı tarafından yasalarda/düzenlemelerde yapılan değişiklikler veya bunların ters yorumlanması nedeniyle gerekirse hemen;

(h) Skype genel olarak yargı alanınızdaki kullanıcılar için Yazılım teklifini durdurma kararı alırsa otuz (30) günlük bildirimde.

11.3 Skype, Kullanıcı Hesabınıza, Yazılıma, Ürünlere ve/veya Skype Web Sitelerine (hangisi uygunsa) erişiminizi engelleyerek böyle bir sonlandırmayı gerçekleştirebilir. Bir (1) yıldan uzun süre faaliyeti olmayan Kullanıcı Hesaplarını iptal etme hakkını saklı tutuyoruz.

11.4 Feshin Sonuçları: Skype ile ilişkinizin feshi ile birlikte: (a) Yazılımı, Ürünleri ve/veya Skype Web Sitelerini kullanma hakları ve lisanslarının tamamı sona erecektir ve (b) Yazılımı, Ürünleri ve/veya Skype Web Sitelerini kullanmaya hemen son vereceksiniz ve (c) Yazılımı tüm sabit disklerden, ağ veya diğer depolama aygıtlarından derhal kaldıracak ve sahip olduğunuz ya da kontrolünüz altındaki tüm Yazılım kopyalarını imha edeceksiniz.

12. GARANTİLERİN KAPSAM DIŞI KALMASI, YÜKÜMLÜLÜK VE TEMİNAT SINIRLAMASI

12.1 Bu paragraf 12 bağlamında "Skype", yan şirketlerini ve bağlı yasal kuruluşlarını, onların tüm yöneticilerini, yetkililerini, acentelerini, lisansörlerini ve çalışanlarını kapsamaktadır.

12.2 Garanti Verilmemesi: YASALARCA İZİN VERİLEN MAKSİMUM UZATMA: YAZILIM, ÜRÜNLER VE SKYPE WEB SİTELERİ HERHANGİ BİR GARANTİ VERİLMEKSİZİN “OLDUĞU GİBİ” SAĞLANMAKTA VE TÜM RİSKİ SİZE AİT OLARAK KULLANILMAKTADIR; SKYPE, KALİTE, PERFORMANS, İHLAL ETMEME, TİCARİ OLARAK SATILABİLİRLİK VEYA KULLANIMA UYGUNLUK YA DA BELİRLİ BİR AMACA UYGUNLUK KOŞULLARI VEYA GARANTİLERİ DAHİL ANCAK BUNLARLA SINIRLI OLMAYACAK BİÇİMDE YAZILIM, ÜRÜNLER VE/VEYA SKYPE WEB SİTELERİ İLE İLGİLİ AÇIK, ZIMNİ VEYA KANUNİ HERHANGİ BİR GARANTİDE, İDDİADA VEYA TAAHHÜTTE BULUNMAMAKTA VE BU TÜRDEKİ TÜM GARANTİLERİ AÇIKÇA REDDETMEKTEDİR. AYRICA SKYPE, YAZILIM, ÜRÜNLER VE/VEYA SKYPE WEB SİTELERİNİN HER ZAMAN BULUNABİLİR, ERİŞİLEBİLİR, KESİNTİSİZ, ZAMANINDA, GÜVENLİ, DOĞRU, TAM VE HATASIZ OLACAĞINI YA DA PAKET KAYBI OLMADAN ÇALIŞACAĞINI VEYA İNTERNET ÜZERİNDEN YAPILAN HİÇBİR BAĞLANTI YA DA İLETİŞİMİ YA DA YAZILIM ARACILIĞI İLE YAPILAN GÖRÜŞMELERİN KALİTESİNİ BEYAN YA DA GARANTİ ETMEZ.

12.3 Bu Şartlardaki hiçbir şey (a) ölüm veya kişisel yaralanma, (b) Skype'ın kasıtlı temerrüdü veya ağır ihmalinden (c) yanıltma veya kasıtlı yanlış temsilden kaynaklanan kayıp ya da (d) geçerli yasalarla sınırlandırılamayan veya sorumluluktan feragat edilemeyen her tür sorumluluk Skype'ın sorumluluklarını sınırlamayacak veya bu sorumlulukları ortadan kaldırmayacaktır.

12.4 Sorumluluk Taşınmaması: SÖZLEŞME, TAZMİNAT YÜKÜMLÜLÜĞÜ (İHMAL DAHİL) VEYA HERHANGİ BİR SORUMLULUK TEORİSİNDE YER ALSA DA ÜCRETSİZ SAĞLANAN SKYPE WEB SİTELERİ VEYA INTERNET COMMUNICATIONS YAZILIMI YA DA BAŞKA BİR YAZILIMIN KULLANIMINA İLİŞKİN VEYA DOĞRUDAN BUNLARLA OLUŞAN HERHANGİ BİR HASAR VEYA KAYIP SKYPE'A ÖNCEDEN BİLDİRİLMİŞ OLSA DAHİ SKYPE'IN HİÇBİR SORUMLULUĞU OLMADIĞINI ONAYLAMAKTA VE KABUL ETMEKTESİNİZ. YAZILIM VE/VEYA SKYPE WEB SİTELERİ İLE İLGİLİ HERHANGİ BİR SORUN VEYA MEMNUNİYETSİZLİK OLMASI DURUMUNDA TEK HAKKINIZ VE BAŞVURABİLECEĞİNİZ TEK YOL, YAZILIMI DERHAL KALDIRMAK VE YAZILIMI VE/VEYA SKYPE WEB SİTELERİNİN KULLANIMINA SON VERMEKTİR.

12.5 Sorumluluk Sınırlaması: Yukarıdaki paragraflar 12.3 ve 12.4'e bağlı olarak, aşağıdaki nedenlerden dolayı Skype sözleşme, tazminat yükümlülüğü (ihmal dahil) veya diğer sorumluluk teorilerinde yer alsa veya Skype hasar veya kayıp olasılığı ile ilgili olarak önceden haberdar edilmiş olsa dahi Skype size karşı sorumlu olmayacaktır:

(a) herhangi dolaylı, özel, arızi veya nihai bir hasar veya

(b) gelir, iş, gerçek veya beklenen kar, fırsat, iyi niyet ya da itibar (doğrudan veya dolaylı) kaybı veya

(c) verilere zarar verme veya bozma (doğrudan veya dolaylı);

(d) aşağıdakilerin neden olduğu veya bunlarla ilgili iddia, hasar veya kayıp (doğrudan veya dolaylı):

(i) Etkin Sürümlerin tümü dahil olmak üzere Acil Durum Hizmetleriyle iletişim kurmak için Yazılım'ı kullanamamanız;

(ii) Yukarıda belirtilen paragraf 5.5'e göre Acil Servislere erişim için ek düzenleme yapmamanız;

(iii) paragraf 5.6'da belirtilen sınırlamalar;

(iv) bir Acil Durum Hizmetleri operatörüne doğru fiziki konum bilgilerini sağlayamamanız; ya da

(v) üçüncü taraf Acil Durum Hizmetleri operatörleri ve bağlanabileceğiniz çağrı merkezlerinin davranışı.

(e) aşağıdakilerin neden olduğu veya bunlarla ilgili iddia, hasar veya kayıp (doğrudan veya dolaylı):

(i) Skype WiFi dahil ancak bununla sınırlı olmamak kaydıyla üçüncü tarafın kendi kullanım şartları kapsamında sağladığı herhangi bir ürün veya hizmet;

(ii) tüm Üçüncü Taraf Teknolojileri;

(iii) bir üçüncü taraf web sitesi.

12.6 Yukarıda paragraf 12.3 - 12.5'e bağlı olarak, bu Şartlar kapsamında veya onlarla bağlantılı olarak Skype’ın tüm sorumluluğu (sözleşme tazminat yükümlülüğü (ihmal dahil) veya herhangi bir sorumluluk teorisi) İLGİLİ TALEBİN ORTAYA ÇIKMASINA NEDEN OLAN OLAY TARİHİNDEN 12 AY ÖNCEKİ DÖNEMDE ÜRÜNLER İÇİN SİZİN TARAFINIZDAN ÖDENEN TOPLAM TUTARI VE MAKSİMUM BEŞ BİN EURO'YU AŞMAYACAKTIR.

12.7 Bir üçüncü tarafın Skype'a karşı (i) bu Şartlara uymamanız; (ii) düzenlemenin herhangi bir geçerli yasasına uymamanız; (iii) üçüncü tarafların haklarını (fikri mülkiyet hakları dahil) ihlal etmeniz veya çiğnemeniz; (iv) Kullanıcı Gönderimleriniz veya (v) Kullanıcı Gönderiminizle ilgili şikayetiniz ile bağlantılı olarak veya bunlardan kaynaklanan bir iddia ortaya atması halinde, Skype'ı bu tür iddialarla ilişkili tüm hasarlar, sorumluluk, kayıp, masraflar veya giderlerden koruyacak ve tazmin edeceksiniz.

13. ÜÇÜNCÜ TARAFLARIN WEB SİTELERİ, ÜRÜNLERİ VE HİZMETLERİ

13.1 Üçüncü taraflar; oyunlar, uygulamalar, görüntüler, zil sesleri veya avatarlar dahil Yazılım ve/veya Skype Web Siteleri vasıtasıyla ürünler ya da hizmetler sunabilirler. Ödeme veya indirme işlemleriyle, ürünlerin veya hizmetlerin kullanım talimatlarıyla ilgili herhangi bir sorunla karşılaşırsanız, Skype bu tür ürün veya hizmetler için sorumluluk kabul etmemesine rağmen sorunu çözmek veya çözümüne yardım etmek için ticari olarak makul tüm faaliyetleri gerçekleştirecektir. Ürünler veya hizmetler, üçüncü taraf sağlayıcının kendi şartları ve gizlilik politikasına tabi olabilir ve indirme ya da kurulum sırasında bu anlaşmaları kabul etmeniz gerekebilir. Satın almadan önce veya üçüncü taraf ürün veya hizmet kullanırken bu tür şartları incelemelisiniz, bunu yapmamanızdan Skype sorumlu tutulamaz.

13.2 Üçüncü taraf ürünleriyle ilgili Skype Web Siteleri'nde gösterilen üçüncü taraf ürün bilgileri ve fiyatları ve geçerli üçüncü taraf satıcı ("Satıcı") tarafından Skype'a verilen hizmetleri onaylamakta ve kabul etmektesiniz. Satıcı, istediği zaman fiyatları değiştirebilir veya artık bu ürünleri satmayabilir. Skype sizinle, Skype Web Sitelerinde ürünleri ve/veya hizmetleri belirtilen Satıcı arasındaki herhangi bir işleme karışmamaktadır. Skype şunların denetimini yapmaz, bunlardan sorumlu değildir ve garanti etmez: (i) Satıcı tarafından sağlanan ürün veya hizmetlerin fiyatından, kalitesinden, performansından, bulunabilirliğinden veya satın alma şart ve koşullarından; (ii) Satıcıların web sitelerinden satın alınan ürün veya hizmetlerle ilgili herhangi bir ödeme işleminden, teslimattan, iadeden veya satış sonrası işlemden; (iii) Satıcının web sitelerinin erişilebilirliğinden; (iv) Satıcının web sitelerinde bulunan veya buralardan sunulan reklamların ve diğer materyallerinin eksiksizliğinden, doğruluğundan veya gerçekliğinden ve Skype Web Siteleri'nde görüntülenen bu tür ürün ve hizmetlerin listelenmesinden veya bunlarla ilgili diğer içeriklerden; (v) Skype Web Siteleri'nde bulunan Satıcı web sitelerine bağlantılardan sorumlu değildir, bunlarla ilgili herhangi bir denetime sahip değildir ve herhangi bir garanti vermemektedir. Satıcı tarafından sağlanan herhangi bir ürün veya hizmetle ilgili tüm sorular, şikayetler veya talepler ilgili Satıcıya yöneltilmelidir.

13.3 Yazılım ve Skype Web Siteleri diğer üçüncü taraf web siteleri için köprüler içerebilir. Skype üçüncü taraf web siteleri veya bu tür web sitelerinin kullanılabilirliğinden sorumlu değildir ve bu tür üçüncü taraf web sitelerine dair içerik veya materyalleri desteklemez. Bu üçüncü taraf web sitelerinin her birinin kullanımı, ilgili web sitesinde yayınlanan hüküm ve koşullara tabidir.

14. EK ŞARTLAR

14.1 Skype Etiği, Skype'ı kullanmaya ve Skype topluluğunun diğer üyelerine saygılı ve düzgün biçimde davranmaya yönelik kurallar sağlar. Şartların bir kısmını oluşturan bu kuralları lütfen dikkatli bir şekilde okuyun.

14.2 Internet Communications Yazılımını bir Yayınla bağlantılı olarak kullanmak isterseniz http://www.skype.com/legal/broadcast adresindeki Yayın Hizmet Koşullarına uymanız gerekir.

14.3 Yazılım Geliştirme Kitleri ve API'ler. Skype Web Sitesinde Skype Developer (‘SkypeKit’ dahil) yoluyla sağlanan yazılım geliştirme kitleri ve Skype tarafından piyasaya sürülen veya kullanılabilir kılınan uygulama programı arayüzü (“API”) kullanımı kendi lisans şartlarına tabidir ve söz konusu lisans şartları, yazılımı kullanımınızı yönetir. Bu tür yazılım geliştirme kiti veya API (uygun olduğu durumlarda) kullanmanız halinde http://developer.skype.com/ adresinde mevcut olan geçerli lisans şartlarını okuduğunuzu ve bunlara uyacağınızı kabul edersiniz.

15. GİZLİ BİLGİLERİNİZ VE GİZLİLİĞİNİZ

Skype gizliliğinize ve kişisel bilgilerinizin gizliliğine saygı göstermeyi taahhüt eder. Kişisel bilgilerinizi, trafik verilerini ve iletişimlerinizin içeriğini Gizlilik Politikamıza uygun olarak işleriz: http://www.skype.com/go/privacy.

16. YALNIZCA RESMİ KURUM KULLANICILARI İÇİN

Yazılımı ve Dokümanları sırasıyla "ticari bilgisayar yazılımı" ve "ticari bilgisayar yazılımı dokümanları"dır ve bu terimler Amerika Birleşik Devletleri Federal Satın Alma Yönetmeliği paragraf 12.212'de kullanılmaktadır. Yazılım veya Dokümanların A.B.D. Hükümeti tarafından veya onun adına herhangi bir şekilde kullanımı, çoğaltılması veya ifşa edilmesi bu Sözleşmede belirtilen sınırlandırmalara tabidir.

17. SKYPE İLE NASIL İRTİBATA GEÇİLİR

17.1 Skype Yazılımı veya “Skype” markalı Ürünlerle ilgili olarak Skype ile irtibat kurmak için lütfen support.skype.com adresine bir destek talebi gönderin.

17.2 Skype ile paragraf 17.1 veya 17.2'de belirtilenden farklı yollarla iletişim kurarsanız talebiniz kabul edilmeyebilir.

18. MUHTELİF

18.1 Sözleşme yapmak, sipariş vermek ve diğer kayıtları oluşturmak için elektronik iletişimin kullanılmasını ve bildirimlerin, politikaların ve bunlarla ilgili değişikliklerin ve Skype ile yapılan işlemlerin kayıtlarının elektronik olarak gönderilmesini kabul etmektesiniz.

18.2 Rahatınız için, Skype size bu Şartların İngilizce sürümünün bir çevirisini sağlayabilir. Bu Şartların İngilizce olmayan sürümü ile İngilizce sürümü arasında tutarsızlık olması halinde, Skype ile ilişkinizde İngilizce sürüm geçerli olacaktır.

18.3 Bu Şartlar (ve uygun olduğunda Microsoft Yazılım Lisansı Sözleşmesi) Yazılım, Ürünler ve/veya Skype Web Sitelerinin kullanımıyla ilgili olarak siz ve Skype arasındaki sözleşmenin tamamını oluşturur ve Yazılım, Ürünler ve/veya Skype Web Siteleriyle ilgili olarak siz ve Skype arasında daha önce yapılan tüm sözleşmelerin yerine geçer.

18.4 Bu Şartların herhangi bir hükmünün (veya bir kısmının) herhangi bir mahkeme veya yetkili idari yargı organınca yasa dışı, geçersiz veya uygulanamaz bulunması durumunda, bu hüküm (veya bir kısmı) Şartların geri kalanının yasallığı, geçerliliği veya uygulanabilirliğini etkilemeyecek şekilde kaldırılmalıdır. Paragraf 20.3(i), paragraf 20.3'ün (tahkim ve toplu dava hakkından feragat) bir kısmının yasa dışı, geçersiz veya uygulanamaz bulunması halinde neler olacağını açıklar. Tutarsızlık halinde Paragraf 20.3(i) bu paragraftan üstün kabul edilir. Bu Şartlar ve Microsoft Yazılım Lisansı Sözleşmesi arasında doğrudan ihtilaf olması durumunda, Windows 8.1 veya üzerinde bir işletim sistemine dahil olan bir Yazılım sürümü kullanıyorsanız Microsoft Yazılım Lisansı Sözleşmesi geçerli olacaktır.

18.5 Skype'ın şartlar veya yasalarla tanınan bir hakkı, yetkiyi veya çözüm yolunu kullanmakta veya kullanmamakta geç kalması, Skype'ın hak, yetki veya çözüm yolunu kullanmadan feragat ettiği anlamına gelmez. Skype bu Şartların ihlalinden feragat ederse, bu durum daha sonraki ihlallerden de feragat edeceği anlamına gelmez.

18.6 Bu Şartları veya bunun içerdiği hakları ya da yükümlülükleri atayamazsınız. Skype daha önce bildirimde bulunmadan, bu Şartları veya bunun içerdiği hakları ya da yükümlülükleri üçüncü tarafa atayabilir.

18.7 Bu paragraf 18, paragraf 4.2, 12, 20.3 ve sonlandırılması halinde geçerliliğini sürdürmesi veya işlemesi için ifade edilen veya açıkça tasarlanmış olan diğer hükümlerle birlikte, Şartların feshinden sonra da geçerli olacaktır.

18.8 Bir mücbir sebepten dolayı, Skype'ın Yazılımı, Ürünleri ve/veya Skype Web Sitelerini sağlayamaması durumunda, Skype'ın bu Şartlar kapsamında size karşı olan yükümlülüklerinden herhangi birisini ihlal etmiş olmayacağını onaylar ve kabul edersiniz. Mücbir sebep, Skype'ın kontrolü dışındaki herhangi bir olay anlamına gelmektedir.

18.9 Paragraf 20.3 dışındaki bu Şartlar; Lüksemburg yasalarına tabi olacak ve bu yasalara göre yorumlanacak ve Lüksemburg mahkemelerinin yetki alanına tabi olacaktır. Paragraf 20.3, Birleşik Devletler Federal Tahkim Kanunu tarafından yönetilir.

18.10AVC/H.264 BİLDİRİMİ: Yazılım, (i) kişisel bilgisayar ile kişisel bilgisayar olmayan bir aygıt arasında veya (ii) kişisel bilgisayar olmayan aygıtlar arasında görüntülü arama yapmak için kullanılırsa, video özelliğini kolaylaştırmak için AVC/H.264 kod çözücü kullanılabilir ve bu durumda aşağıdaki bildirim geçerli olur: BU ÜRÜNDEKİ AVC VİDEO İŞLEVİ MÜŞTERİ TARAFINDAN (i) VİDEO'YU AVC STANDARDINA (“AVC VIDEO”) UYGUN OLARAK KODLAMAK VE/VEYA (ii) KİŞİSEL VE TİCARİ OLMAYAN BİR ETKİNLİKTE BULUNAN BİR MÜŞTERİ TARAFINDAN KODLANAN AVC VIDEO'SUNUN KODUNU ÇÖZMEK İÇİN KİŞİSEL VE TİCARİ OLMAYAN KULLANIM AMACIYLA AVC PATENT PORTFÖYÜ LİSANSI KAPSAMINDA LİSANSLANMIŞTIR. BAŞKA HERHANGİ BİR AMAÇ İÇİN LİSANS VERİLMEMEKTE VEYA İMA EDİLMEMEKTEDİR. MPEG LA, L.L.C.'DEN EK BİLGİ EDİNİLEBİLİR. BKZ. www.mpegla.com.

19. ÜRÜNE ÖZGÜ ŞARTLAR

19.1 Skype Numaraları ve Skype To Go numaraları

(a) Uygunluk ve kullanım. Size bir Skype Numarası veya Skype To Go numarası sağlamamız halinde, aşağıdakileri kabul etmiş olursunuz:

(i) numaraya sahip olmazsınız veya numarayı sonsuza kadar muhafaza etme hakkınız olmaz;

(ii) size sağlanan numara geçerli numaralandırma kuralları ve düzenleyici uygulamalara tabidir;

(iii) sizi haberdar edeceğimiz belirli numara atama gereklilikleri veya numaraların ve ürünlerin kullanımıyla ilgili Skype veya Skype ortaklarının size verebileceği makul talimatlar ile sürekli olarak uyumlu olacaksınız;

(iv) numaranızı herhangi bir üçüncü tarafa aktarmayacaksınız veya aktarmaya çalışmayacaksınız. Özellikle ikamet ve/veya yerleşim ile ilgili gerekliliklere uymaktan sorumlusunuz ve

(v) talep ettiğimiz yerlerde doğru, tam ve güncel bilgiler sağlayacak ve bu bilgilerdeki değişiklikleri bize bildireceksiniz. Skype, ikamet gerekliliklerini uygulamak veya değiştirmek ve/veya bu numaralara sürekli erişim için daha fazla kullanıcı bilgisi hükümlerine gerek duyulması dahil ancak bununla sınırlı olmamak kaydıyla Skype Numaraları ve Skype To Go numaralarıyla ilgili şartlarda değişiklik yapma hakkını saklı tutar. Bazı ülkelerde, numara Skype yerine Skype'ın bir iş ortağı tarafından kullanımınıza sunulabilir ve bu iş ortağıyla ayrı bir anlaşma imzalamanız gerekebilir.

(b) Numaralardaki diğer değişiklikler. Skype'ın size sağlanan numarayı geri alması veya değiştirmesi gerekirse, Skype değişikliğin ne zaman geçerli olacağını ve mümkün olduğu durumda yeni numaranızı belirten bir e-posta ile bildirimde bulunmak için ticari olarak makul tüm faaliyetleri gerçekleştirecektir. Bu yeni numarayı kullanmak istemiyorsanız, numaranızı feshetme yetkiniz bulunmaktadır.

19.2 Skype Manager'da Kullanıcı Hesabı

(a) Aynı anda birden fazla Skype Manager'a üye olmanıza izin verilmez.

(b) 21 Temmuz 2009 tarihinden önce satın alınan ve size Skype Manager yöneticisi tarafından atanan herhangi bir Skype Numarası, Skype Manager hesabınızı herhangi bir sebepten dolayı bırakmanız halinde yine Skype Manager yöneticisi tarafından geri alınacaktır. Numarayı kullanma hakkı ve bu tür hakların iptal edilmesi sizin değil, tamamen Skype Manager yöneticisinin takdirindedir.

(c) Kişisel veriler ve trafik verileri – Üyeler. Bir Skype Manager hesabı üyesi olarak, kabul etmeniz durumunda, Skype Manager yöneticisinin, gerçekleştirilen çağrıların ve SMS'lerin saati, tarihi, süresi ve gönderilme numarası dahil olmak üzere Kullanıcı Hesabınızdaki etkinlikler hakkında ayrıntılı bilgileri ve satın alma ve indirmelerinizin ayrıntılarını göreceğini onaylamış olursunuz. Kullanıcı Hesabınızdaki ayarları değiştirerek herhangi bir zamanda anlaşmanızı geri çekebilirsiniz. Skype Manager dizinine dahil edilmek üzere adınız ve iş unvanınız gibi kişisel bilgileri sağlarsanız, bu bilgilerin Skype Manager'ın diğer üyeleri tarafından görülebileceğini kabul edersiniz.

19.3 Abonelikler

(a) Adil Kullanım Politikası. Skype'ta, tüm müşterilerimizin, olası en düşük fiyatla 'abonelikler' olarak bilinen en iyi çağrı yapma planlarına sahip olmalarını isteriz. Bu Adil Kullanım Politikası ("FUP") aboneliklerimizin az sayıda kullanıcı tarafından sahtekarlığa ve kötüye kullanıma maruz kalmalarını önlemek için tasarlanmıştır.

Bu FUP'a bağlı olarak, Skype'ın sınırsız abonelikleri geçerli abonelik ülkelerinde (özel ve premium numaralar, servis numaraları ve coğrafi olmayan numaralar hariç) sabit hatlara ve belirli ülkelerdeki cep telefonlarına sınırsız çağrı yapılmasına izin verir. Aboneliğiniz kapsamındaki ülkeler ilk satın alma tarihinde belirlenir ve abonelik yenilendiğinde de aynı kalır. Tüm çağrılar, 2 saatlik süreden sonra kesilir ve tekrar aranmaları gerekir.

Skype'ın abonelikleri, Kullanım Şartlarımız ve bu FUP ("Yasal Kullanım") uyarınca yalnızca bireysel kullanım (kişisel veya ticari iletişimler) içindir. Aşağıda, Yasal Kullanım sayılmayacak uygulamaların yer aldığı tam kapsamlı olmayan bir liste bulunmaktadır:

(i) Abonelikleri telefonla pazarlama veya çağrı merkezi işlemleri için kullanma;

(ii) Abonelik dakikalarını tekrar satma;

(iii) Bir PBX, çağrı merkezi, bilgisayar veya başka herhangi bir yolla kullanıcılar arasında abonelikleri paylaşma;

(iv) Bireysel ticari iletişimleriniz (ve Kullanım Şartları'nın paragraf 4.1'ine tabi olanlar) dışında, yalnızca çağrı yapmanın sonucu olarak kendiniz veya başkaları için gelir oluşturmak üzere numaralara (ister tek, ister sıralı, ister otomatik olarak) çağrı yapma ve

(v) Örneğin, normal kısa süreli çağrılar veya kısa süre içinde birden çok numaraya çağrı yapmak gibi normal, bireysel abonelik kullanımıyla tutarsız sıra dışı çağrı modelleri.

Diğer uygulamalar Yasal Kullanımı belirlemekle ilgili olabilir ve Skype karar verirken herhangi bir yasa dışı, yasak, anormal veya sıra dışı etkinliği hesaba katma hakkını saklı tutar. Skype, aboneliğinizi bu FUP veya Skype'ın Kullanım Şartları'nın aksi şekilde kullandığınızı belirlediği takdirde, kendi tercihine bağlı olarak, sizinle ilişkisini feshedebilir veya aboneliğinizi askıya alabilir. Skype, makul olduğu durumda, aboneliğinizin askıya alınmasından veya feshedilmesinden önce uygun olmayan kullanıma dair size bildirimde bulunacaktır ve uygun olması halinde Skype size alternatif bir abonelik teklif edebilir.

(b) Skype, abonelikleri herhangi bir zamanda değiştirme veya geri çekme hakkını saklı tutar. Skype'ın aboneliğinize dahil olan Ürünleri değiştirmesi durumunda, Skype değişiklikleri ve geçerli olacakları tarihi belirten bir e-postayla sizi bilgilendirecektir. Bu değişiklikleri kabul etmek istemezseniz, değişikliklerin yürürlüğe gireceği tarihten itibaren geçerli olmak üzere aboneliğinizi sonlandırma hakkına sahipsiniz.

(c) “Sınırsız Dünya Ekstra” aboneliğinin, satın alma tarihinden itibaren sabit minimum 2 yıllık süresi vardır. Skype Şartlarının yerine getirilmemesi durumu haricinde minimum 2 yıllık sürenin bitişinden önce aboneliği sonlandırmanıza izin verilmez. Bu abonelik tekrarlanan ödeme şeklinde aylık olarak faturalandırılır.

19.4 Skype WiFi

Skype WiFi, Skype’ın WiFi iş ortaklarından biri tarafından sağlanır. Skype WiFi kullanımınız bu iş ortağının hizmet şartlarına tabidir. Belirli bir WiFi erişim noktasında bir Skype WiFi oturumu açmadan önce, WiFi sağlayıcıya ve kullanım şartlarına dair bilgilendirilirsiniz. Skype WiFi oturumuna devam ederseniz kabul etmiş sayılacağınız kullanım şartlarını okumanız gerekecektir. Skype WiFi için Skype Kontörü bakiyenizi kullanarak ödeme yapabilirsiniz ve Skype Kontörü kullanımınız bu Kullanım Şartlarına tabidir.

19.5 SMS

Her SMS 160 karakter sınırlamasına sahiptir. Daha uzun bir mesaj yazmanız halinde, birkaç SMS'e bölünecektir ve gönderilen her mesaj ücretlendirilecektir. Birden fazla kişiye SMS göndermeniz halinde her alıcı için gönderdiğiniz her SMS ücretlendirilecektir. Skype (herhangi bir sebepten) SMS'inizi gönderemezse, Skype mesajı 24 saate kadar göndermeyi denemeye devam edecektir ve bu süre sonunda gönderim başarısız olursa, SMS ücreti Skype Kontörü bakiyenize otomatik olarak iade edilecektir.

19.6 Görüntülü Grup Görüşmesi

(a) Adil kullanım politikası http://www.skype.com/go/terms.gvc.fairusage adresinde geçerlidir ve burada referans olarak bulunmaktadır. Skype, adil kullanım politikasını istediği zaman değiştirme hakkını saklı tutar. Değişiklikler Skype Web Sitesinde yayınlandığında etkin olacaktır. Skype Web Sitesinde yayınlandıktan sonra görüntülü grup görüşmesini kullanmaya devam etmeniz, gözden geçirilmiş adil kullanım politikasının hüküm ve koşullarına bağlı olmayı kabul ettiğiniz anlamına gelir.

(b) Katılımcı Sayısı. Sistem gereksinimlerine bağlı olarak bir görüntülü grup görüşmesinde izin verilen katılımcı sayısı, 3 ila en fazla 10 arasında olabilir. www.skype.com/go/gvc adresinde daha fazla ayrıntı bulabilirsiniz.

(c) Sesli Çağrıya Dönüştürme. Görüntülü grup görüşmeniz adil kullanım limitini aşarsa görüntülü çağrı sesli çağrıya dönüştürülür.

(d) Yazılım Sürümleri. Görüntülü grup görüşmesindeki bir katılımcı, görüntülü grup görüşmelerini destekleyen bir Internet Communications Yazılımı sürümünü kullanmıyorsa, çağrı yalnızca o katılımcı için sesli çağrı olacaktır. Görüntülü grup görüşmesi sistem gereksinimlerinin ayrıntıları için lütfen www.skype.com/go/gvc adresini ziyaret edin

19.7 Skype Görüntülü Mesaj Özelliği (“Görüntülü Mesaj”)

Aşağıdaki Adil Kullanım Politikamıza (“FUP”) bağlı olarak, gönderebileceğiniz Görüntülü Mesaj sayısında sınır yoktur. Skype Premium abonesi değilseniz, Görüntülü Mesajlar gönderildiği tarihten itibaren en az 6 ay boyunca saklanır ve bu süre sona erdiğinde geçerliliğini yitirebilir.

Adil Kullanım Politikası: Bu FUP, Görüntülü Mesaj özelliğinin sahtekarlık ve kötüye kullanıma maruz bırakılmasını önlemek için tasarlanmıştır. Görüntülü Mesaj özelliği yalnızca kişisel, özel ve ticari olmayan kullanıma yöneliktir ve her zaman bu Şartlara (“Yasal Kullanım”) uygun olmalıdır. Skype, işleminizin Yasal Kullanıma uygun olup olmadığına karar verirken herhangi bir yasa dışı, yasak, anormal veya sıra dışı etkinliği hesaba katma hakkını saklı tutar. Skype, Görüntülü Mesaj özelliğini bu FUP veya bu Şartların aksi şekilde kullandığınızı belirlediği takdirde, kendi tercihine bağlı olarak, sizinle ilişkisini hemen feshedebilir veya hesabınızı askıya alabilir.

19.8 Karşı Ödemeli Arama: Bir Skype ortağı tarafından aşağıdaki noktalar için karşı ödemeli arama hizmeti sağlanmaktadır. Siz hiçbir ücret ödemezsiniz; ayrıca Skype Kontör bakiyesi veya abonelik de gerekmez. Ancak aradığınız kişiye sesli komut üzerinden adınızı vermeniz gerekir; onların, yerel iletişim sağlayıcılarının desteklediği bu işlevi kullanmaları halinde karşı ödemeli aramadan doğan tüm sabit ücretleri kabul etmeleri gerekecektir. Karşı ödemeli aramalar 60 dakikadan uzun süremez ve bu sürenin ardından sizin için tekrar arama yapılması gerekecektir.

20. CEP TELEFONUYLA ÖDEME

20.1 Bu bölüm, uygun olduğu hallerde cep telefonu faturanız üzerinden Skype Kontörü ve belirli Ücretli Ürünler için ödeme yapmanızı etkinleştiren üçüncü taraf bir ödeme sistemini seçmeniz (“Cep Telefonuyla Ödeme”) durumunda geçerlidir.

20.2 Cep Telefonuyla Ödeme seçeneğini belirleyerek veya kullanarak:

(a) Cep telefonu operatörünüze, uygun ücretleri doğrudan cep telefonu faturası üzerinden ücretlendirmesi konusunda yetki verirsiniz ve

(b) Cep Telefonuyla Ödeme özelliğini kullandığınızda, sağlamış olduğunuz cep telefonu numarasıyla ilişkili cep telefonu hesabınızdan sorumlu kişi veya kurum olduğunuzu veya bu gibi ücretlendirmeler konusunda söz konusu kişi ya da kurum tarafından yetkilendirildiğinizi beyan edersiniz.

21. SKYPE YÖNETİCİSİ VE YÖNETİLEN HESAPLAR

21.1 Yönetilen Hesaplar İçin Sorumluluk. "Yönetilen Hesap" sizin tarafınızdan oluşturulan ve yönetilen bir Skype hesabıdır ve siz ticari işletme olarak değil, Skype Yöneticinizin bireysel yöneticisi olarak hareket edersiniz. Skype Yöneticiniz için başka yöneticiler atayabilirsiniz ve onlar da bu şartları kabul etmekle yükümlüdür. Başka yöneticilerin veya Yönetilen Hesap kullanıcılarının edimleri ve ihmalleri dahil ancak bunlarla sınırlı olmamak üzere Yönetilen Hesaplarınızla bağlantılı Skype Ürünleri ve Skype Yazılımının tüm kullanımından siz sorumlusunuz. Başka yöneticilerin ve Yönetilen Hesap kullanıcılarının bu Şartlara uymalarını siz temin edersiniz

21.2 E-posta ve Parola Yönetilen Hesaplarınızdan her biri için bir e-posta adresi tahsis edersiniz. Bu e-posta adresini, yönetici olarak yalnızca siz değiştirilebilirsiniz. Yönetilen Hesaplarınız için parola tahsis edebilir veya Yönetilen Kullanıcıyı kendi parolasını oluşturması için davet edebilirsiniz. Parolalar kesinlikle paylaşılmayacaktır.

21.3 Yönetilen Hesapların Yeniden Tahsisi ve Silinmesi. Yöneticiler Yönetilen Hesapları yeniden tahsis edebilir veya silebilir. Silme işleminden önce, Yönetilen Hesaplara tahsis etmiş olduğunuz Skype Kontörünün kalanını ve Skype Numaralarını geri isteyebilir ve diğer Yönetilen Hesaplara yeniden tahsis edebilirsiniz. Bir Yönetilen Hesabı silmeyi seçtiğinizde tahsis edilmiş olan tüm Abonelikler, Yönetilen Hesaba tahsis edilmiş olan kullanılmamış Skype Kontörü ve Skype Numaraları kaybolur. Silinen Yönetilen Hesapla ilişkili tüm çağrı ve SMS geçmişine artık erişemezsiniz. Skype, bir yıldan uzun süre faaliyeti olmayan Yönetilen Hesapları iptal etme hakkını saklı tutar.

21.4 Yalnızca Bireysel Kullanım İçindir. Yönetilen Hesaplar, yalnızca bireysel kullanım içindir ve paylaşılamaz.

21.5 Yönetilen Hesap kullanıcılarının verileri. Yönetilen Hesap kullanıcılarınızın her birini, kendilerine ait kişisel ve trafik verilerine sizin tarafınızdan ve Skype Yöneticinizdeki tüm diğer yöneticiler tarafından erişilebileceği konusunda bilgilendirirsiniz. Bu tür kişisel verileri geçerli olan tüm veri koruma kanunlarına uygun olarak işlemeyi (ve yöneticilerinizin de bu şekilde işlemesini temin etmeyi) anlar ve kabul edersiniz.

21.6 Skype Numaraları. Bölüm 19.1'e tabi olarak, bir Yönetilen Hesap için Skype Numaraları satın alabilir ve tahsis edebilirsiniz. Yönetilen Hesap kullanıcılarınızın ikametiyle ve/veya konumuyla ilgili tüm gerekliliklere uymak sizin sorumluluğunuzdadır. Bir Yönetilen Hesaba tahsis edilen Skype Numaraları söz konusu Yönetilen Hesap için CLI olarak kullanılabilir. Hiçbir cep telefonu veya sabit hat numarası CLI olarak bir Yönetilen Hesaba tahsis edilemez.

21.7 Skype Kontörü. Japonya'da bulunmadığınız takdirde Skype Yöneticiniz ile tarafınızdan satın alınan ve bir Skype hesabına tahsis edilmemiş olan Skype Kontörünün süresi dolmaz. İade Politikamız için lütfen Bölüm 10'a başvurun. Yönetilen Hesaba tarafınızdan tahsis edilmiş olan Skype Kontörü herhangi bir zamanda yine tarafınızdan geri çekilebilir ve Skype Yöneticisi Kontör Bakiyenize yeniden tahsis edilebilir. Yönetilen Hesap olmayan bir Skype hesabına tahsis ettiğiniz Skype Kontörünü geri çekemezsiniz. Japonya'da bulunuyorsanız lütfen Bölüm 9.2'ye başvurun.

21.8 Skype Ürünleri. Yönetilen Hesap kullanıcıları, Yönetilen Hesapları ile kullanmak amacıyla Skype Ürünleri satın alamazlar ve sadece Yönetilen Hesaplarına sizin tarafınızdan atanmış olan Skype Ürünlerini kullanabilirler.

22. SKYPE CONNECT

22.1 İzin Verilen Kullanım ve Kısıtlamalar.

(a) Skype Connect yalnızca, Skype Yöneticisi aracılığıyla kurulmuş olan bir Yönetilen Hesap üzerinden kullanılabilir. Skype Connect kullanmadan önce bir SIP profili oluşturmanız ve Skype Connect Kanal Aboneliği satın almanız gerekir. PBX ve diğer tüm sertifikalı Skype Connect ekipmanınızdan sesli çağrılar alabilmeniz için yarattığınız SIP profili için bir veya daha fazla Yönetilen Hesap oluşturabilir ve profile bağlayabilirsiniz.

(b) SIP profilini istediğiniz zaman silebilirsiniz. Bir SIP profilini silmeyi seçtiğinizde söz konusu SIP profiliyle alakalı tüm mevcut yapılandırma detaylarını ve çağrı geçmişini kaybedersiniz ve bu SIP profilini kullanarak hiçbir çağrı yapamaz ve alamazsınız. SIP profili silinmeden önce, bu SIP profiline tahsis ettiğiniz tüm Skype Numaraları ve Skype Kontörü Skype Yöneticisine geri gönderilebilir ve yeniden tahsis edilebilir. Kanal Abonelikleri Skype Yöneticisine geri gönderilemez ve SIP profili silindikten sonra kullanılamaz.

(c) Bölüm 19.1'e tabi olarak, SIP Profili için Skype Numaraları satın alabilir ve tahsis edebilirsiniz. SIP profiline tahsis edebileceğiniz maksimum Skype Numarası sayısı 99'dur. SIP Profiline tahsis edilen Skype Numaraları söz konusu SIP Profili için CLI olarak kullanılabilir. Hiçbir cep telefonu veya sabit hat numarası, SIP Profili için CLI olarak bir Yönetilen Hesaba tahsis edilemez.

(d) Skype Connect kullanılarak Yönetilen Hesaplar sadece PBX'iniz ile kullanılabilir ve Skype Connect ile birlikte kullanmaya son vermediğiniz sürece ve son verene kadar kişisel bilgisayarda, mobil veya başka bir cihazda kullanılamaz.

(e) Skype Connect bağımsız bir hizmet olarak değil, yalnızca geleneksel telefon hizmetleriyle bağlantılı olarak ikincil bir iletişim kanalı biçiminde kullanılabilir. Skype Connect kullanırken PBX'inizi ve diğer tüm sertifikalı Skype Connect ekipmanınızı yapılandırmanız gerekir, böylece tüm acil durum çağrıları standart sabit hat bağlantısı veya acil durum çağrılarını destekleyen başka bir telefon hizmeti üzerinden sonlandırılır.

22.2 Kanal Abonelikleri

(a) SIP profili oluşturmak ve Skype Connect kullanabilmek için aylık bir Kanal Aboneliği satın almanız gerekir. Kanal Aboneliği satın almak için Skype Yöneticinizde uygun miktarda Skype Kontörü bulunmalıdır.

(b) Kanal Aboneliği, Skype Yöneticinizdeki Skype Kontörü kullanılarak aylık olarak ödenebilir. Bu yinelenen bir ödemedir ve Kanal Aboneliği sizin tarafınızdan veya Skype tarafından sonlandırılana kadar Skype Kontörü kullanılarak aylık aralıklarla Skype'a ödeme yapılır. Yeterli miktarda Skype Kontörünüz yoksa Skype Yöneticinize uygun miktarda Skype Kontörü yükleyene kadar Kanal Aboneliği satın alamaz veya söz konusu SIP Profili için Skype Connect kullanamazsınız. Oluşturduğunuz her SIP profili için ayrı bir Kanal Aboneliği satın almanız gerekir.

(c) Kanal Aboneliği için ödenmesi gereken aylık ücret, SIP Profiliyle kullanmak istediğiniz eş zamanlı çağrı kanallarının sayısına göre değişiklik gösterir. SIP profili 1 ila 300 eş zamanlı çağrı kanalını destekler. SIP Profili birden çok eş zamanlı çağrı kanalına sahip olabilir ve her kanal herhangi bir zamanda bir gelen veya bir giden çağrıya izin verir.

(d) Kanal Aboneliği için ödenmesi gereken aylık ücrete ek olarak, Skype Connect kullanılarak yapılan tüm giden çağrılar için Skype'ın telefonları arama ücretleri de geçerlidir. Bu ücretler SIP Profilinizdeki Skype Kontörü kullanılarak ödenebilir. Telefonlara çağrı yapmak ve çağrıların ödemesini yapmak için SIP Profilinizde uygun miktarda Skype Kontörü olmalıdır. Faturalandırılan bir Skype Connect çağrısı için minimum süre 30 saniyedir. İlk 30 saniyeden sonra, Skype Connect çağrıları 6 saniyelik artışlarla faturalandırılır. 6 saniyeden kısa küsurat, yukarı doğru yuvarlanır. Skype Connect çağrıları için bir bağlantı ücreti ödemeniz gerekmez.

(e) Kanal Aboneliği için aylık ücret dışında Skype Connect'ten gelen çağrıları almanın hiçbir ek ücreti yoktur.

(f) Kanal Aboneliği için geçerli olan ücretler şurada belirtilir: http://www.skype.com/go/business.sip.pricing.

(g) Kanal Aboneliği satın almadığınız takdirde Skype Connect kullanamazsınız. Kanal Aboneliği satın almazsanız mevcut SIP Profili devre dışı bırakılır ve Skype Connect kullanarak çağrı yapmanız veya almanız mümkün olmaz.

(h) Geçerli sayıyı iptal ederek ve yeni eş zamanlı çağrı kanalı sayısı için yeni bir yinelenen ödeme ayarlayarak istediğiniz zaman Kanal Aboneliğinizdeki eş zamanlı çağrı kanalı sayısını değiştirebilirsiniz. Skype, geçerli Kanal Aboneliğiniz için ödemiş olduğunuz en son aylık ücretin kullanılabilir miktarını iade eder. Yeni yinelenen aylık ödeme, eş zamanlı çağrı kanalı sayısını değiştirdiğiniz tarihte başlar.

BU ŞARTLARI OKUDUĞUNUZU VE BURADA BELİRTİLEN HAK, YÜKÜMLÜLÜK, ŞART VE KOŞULLARI ANLADIĞINIZI AÇIKÇA KABUL ETMEKTESİNİZ. KABUL ET DÜĞMESİNE BASTIĞINIZDA VE/VEYA YAZILIM KURULUMUNA DEVAM ETTİĞİNİZDE YA DA YAZILIM, ÜRÜNLER VE/VEYA SKYPE WEB SİTELERİNİ KULLANDIĞINIZDA, BU ANLAŞMANIN ŞART VE KOŞULLARI TARAFINDAN SINIRLANDIRILMAYA VE SKYPE'A BURADA İZAH EDİLEN HAKLARI VERMEYE AÇIKÇA RAZI OLMAKTASINIZ.

© Skype ve/veya Microsoft – Son güncellenme tarihi: 31 Aralık 2014