Групови разговори

Групови разговори

Провеждайте безплатни групови разговори със Skype. Независимо дали искате да съобщите важни новини на семейството си, или се налага да работите заедно с група колеги, груповите разговори на Skype (включващи конферентни обаждания и групови чатове) ви позволяват да бъдете домакин на групов видеочат или конференция с до 25 човека.

Добавянето на хора, които вече имат Skype е безплатно. За да добавите хора, които не са в Skype, трябва да позвъните на техните мобилни или стационарни номера, като използвате кредит за Skype или абонамент.

Започнете да провеждате групови разговори още днес.

Вземете Skype


Получете поддръжка за групови разговори, онлайн събрания и видеоконференции