Насоки за търговските марки и марките на Skype

Насоки за търговските марки и марките на Skype

Целта на настоящия документ е да се посочат насоки как да използвате марковите активи на Skype, които включват:

 • нашите търговски марки, като например логото на Skype, иконата на Skype и името на продукта Skype
 • звуковите сигнали, които чувате при използване на Skype (например звука за входящо повикване в Skype)
 • потребителските интерфейси на Skype (начинът, по който Skype изглежда на екрана на компютъра или мобилното ви устройство)

Тези насоки се отнасят само за Skype, а не и за Skype за бизнеса. Ако имате въпрос относно марката Skype за бизнеса, се свържете с отдела на Skype за помощ относно марките.

Изисквания за използване

Благодарим ви за проявения интерес към използването на марковите активи на Skype. Ние създадохме „Насоки за търговските марки и марките на Skype“, за да регламентираме управлението и защитата на стойността на нашата марка. Като използвате който и да е от марковите активи на Skype, вие изрично се съгласявате да спазвате тези насоки.

Ако вече сте сключили споразумение с Microsoft или Skype, първо го прегледайте, за да определите дали начина, по който искате да използвате марковите активи на Skype, не се урежда в него. При възникване на противоречие между настоящите насоки и условията в споразумението, то условията на споразумението са с предимство и трябва да ги изпълнявате.

Ако нямате сключено споразумение или ако начинът на употреба не се обхваща от него, проверете дали съответният не попада в обхвата на Насоките за търговските марки и марките на Microsoft.

Накрая, ако начинът на използване не е покрит от никой от изброените документи, можете директно да поискате отделен лиценз от Microsoft. Този лиценз трябва да се инициира и одобри от лицензирания от Microsoft корпоративен собственик, с когото работите. Ако нямате връзка с подобен корпоративен собственик, се свържете с екипа на Skype за помощ относно марките.

Използване на иконата

Обща употреба

При никакви условия не използвайте пълното лого на Skype.

Не променяйте по никакъв художествения вид на логото или иконата на Skype, като в т.ч. се включва променяне на цветовете, ъглите, размерите на елементите или тяхната взаимовръзка.

Уверете се, че логото или иконата на Skype се открояват от околния текст или фона и че са четливи.

Не променяйте думата Skype и не изменяйте формата й. Не добавяйте текст и не съкращавайте думата Skype по никакъв начин.

Не добавяйте звукови сигнали към иконата.

Изменянето на логотата и иконите на Skype по какъвто и да било начин е забранено.

Ако докато използвате марковите активи на Skype, включите известие за търговска марка, за да подчертаете собствените си търговски марки или тези на трети страни, ще Ви помолим да включите следната фраза: „Всички други търговски марки са притежание на съответните им собственици“.

Лого на Skype
Skype color logo
Лого на Skype
Skype color icon
Икона на Skype
Skype color icon

Забранени начини на използване

Не трябва да включвате който и да е от марковите активи на Skype или техни вариации в свои собствени продуктови характеристики, имена на продукти, имена на услуги, търговски марки, лога, имена на компании, имена на домейни или акаунти в социални мрежи, освен ако това не е разрешено от Насоките за търговските марки и марките на Microsoft.

Забранява ви се също да използвате за свои цели марки, лога или всякакви други характеристики, които силно наподобяват марковите активи на Skype, като също така не трябва да предлагате на пазара продукт или услуга с име, което силно наподобява нашите продукти на Skype.

Забранява ви се да копирате или имитирате търговския стил или облик на Skype, или други подобни и уникални визуални елементи на марковите активи Skype или уеб сайта www.skype.com, включително (но не само) цветови комбинации, графики, звуци, образност, икони за присъствие, шрифтове или стилизация, използвани от Skype (както други, подобни на тях елементи).

Забранява ви се да използвате марковите активи на Skype във връзка с продукти или услуги, или на уеб сайтове, които могат да се определят като такива с явно сексуално съдържание, вулгарни, просташки, обидни, неприлични, дискредитиращи, клеветнически, оскърбителни или другояче незаконни, обидни на религиозна или расова основа или другояче насърчаващи омраза към хора или групи от хора; или такива, които нарушават всякакви приложими закони или са другояче неприемливи за Skype, което се определя единствено по усмотрение на Skype.

Не трябва да използвате никой от марковите активи на Skype по начин, който изразява или загатва икономическа свързаност, асоцииране, спонсориране, поддръжка, сертифициране или одобрение от страна на Skype или Microsoft.

Уверете се, че всякакви препратки към Skype са достоверни, точни, честни и не са подвеждащи или неприемливи по какъвто и да е начин (по преценка на Skype).

Не трябва да използвате търговските марки на Skype като ключови думи или термини за търсене в реклами.

Разрешени употреби на марковите активи на Skype

Използване на името „Skype“ в копия

Следвайте Насоките за търговските марки и марките на Microsoft. Избягвайте да използвате логота, икони, лозунги или други характеристики на марковите активи на Skype в копия.

Въпреки че името Skype и иконата на приложението са регистрирани търговски марки на групата компании Microsoft, няма необходимост да използвате символите за търговска марка ™ или ®, когато ги употребявате, освен ако Microsoft изрично не е поискала да правите това. Когато използвате „Skype“ или други търговски марки на Skype в текстова форма, трябва да направите едно от следните неща:

 • Напишете първата буква на името главна, например Skype
 • Напишете цялото име с главни букви, например SKYPE
 • Напишете цялото име с наклонен шрифт, например Skype
 • Поставете цялото име в кавички, например „Skype“

Използвайте името Skype само като прилагателно или като съществително собствено име, но не и като глагол.

Правилен начин за използване

„Софтуерът на Skype предоставя продукти за комуникация през интернет“.

„Използвам софтуера на Skype“.

„Нека говорим по Skype“.

Неправилен начин за използване

„Използвам софтуера на Skype.“

„Ще Skype-на мой приятел.“

„Нека поскайпим.“

Бизнес материали и данни за контакт в Skype

Следвайте Насоките за търговските марки и марките на Microsoft. Използвайте иконата на приложението Skype до потребителското си име в Skype, за да покажете на останалите, че могат да се свързват с вас по Skype.

За посочване на данни за контакт в Skype трябва да се използва само иконата на приложението.

Иконата на приложението трябва да бъде малка и поставена на съответното място с другите методи за установяване на връзка (но не по-видно от тях).

Можете да създадете също и официален бутон „Свържи се с мен“

Правилен начин за използване

Skype [вашето име в Skype]

Уеб сайтове, които предлагат уроци

Името Skype може да се използва само за посочване, че уроците могат да се преподават чрез приложението Skype. Не са позволени никакви други начини за употреба, освен ако в настоящите насоки не е посочено друго.

Можете да споменавате Skype в копия, но трябва да следвате Разрешени начини за употреба на марковите активи на Skype съгласно този раздел. Използването на името не може да загатва за свързаност, сдружаване, спонсориране, насърчаване, сертифициране или одобрение от Skype или Microsoft. Microsoft може да оттегли правото за използване на името Skype в случаи, за които по собствено усмотрение прецени, че може да имат уронващ ефект върху марката на Skype.

Училищни доклади и проекти

Можете да използвате изображения на продуктите на Skype в доклади за училище, колежа или университета. Ако изображенията включват съдържание на трети страни (например лога, снимки), то ще трябва допълнително да придобиете съгласието на съответната трета страна за използването им.

Ако има вероятност проектите да бъдат публикувани, трябва да поискате разрешение от отдела на Skype за помощ относно марките, преди да използвате каквито и да било маркови активи или изображения на Skype.

Публикации, семинари и конференции

Вижте Насоки за търговските марки и марките на Microsoft и Насоки за публикации, семинари и конференции.

Трябва да включите следната забележка с четлив шрифт:

„[Списък на използваните маркови активи на Skype] [е/са] търговска марка[и] или друга интелектуална собственост на групата компании на Microsoft и [името на публикацията] няма икономическа свързаност, не е спонсорирана, упълномощена или другояче свързана със или от групата компании на Microsoft.“

Не използвайте търговското име Skype като водеща дума или най-отявления елемент в заглавието на публикацията, семинара или конференцията.

Излъчвания, филми и предавания

Ако искате да използвате Skype в излъчване, филм или предаване, може да се наложи да използвате определени маркови активи на Skype, за да посочите съответната употреба. Освен ако не сте сключили отделно споразумение с Microsoft или Skype, което позволява съответния начин на употреба, трябва да следвате Условията за използване при излъчвания.

За всички заявки за излъчвания трябва да се свързвате с отдела на Skype за помощ относно марките.

Употреба от разработчици

API за работен плот: Използването на API за работен плот на Skype е съгласно приемането от ваша страна на правилата за използване на API на Skype за работен плот, които можете да намерите на адрес: . Съгласно тези правила и условия ще можете да посочвате съвместимостта на вашия продукт със Skype.

Използване на URI за създаване на действия в Skype: Можете да използвате примерните единни ресурсни идентификатори (URI), налични на адрес Skype URIs, или да създавате свои такива единствено за да позволите на потребителите да стартират приложение на Skype или да изпълняват действие в Skype.

Не можете да наричате своето приложение Skype, по начин, наподобяващ Skype, или да използвате логото или иконата на Skype, като трябва да спазвате настоящите насоки.

Длъжни сте редовно да проверявате съдържанието на тези уеб сайтове, за да гарантирате, че вашата употреба съответства с изложените там насоки или условия.

Потребителският ви интерфейс не трябва да наподобява този на Skype или да загатва за партньорство с Microsoft и/или със Skype, както и за спонсорство от тяхна страна на продукта ви.

Често задавани въпроси

В: Мога ли да използвам екранна снимка на стартиращ екран на продукт на Skype, начален екран, екран от бета версии на продукти или от други продукти, които не са официално пуснати на пазара?

О: Моля, свържете се с нас, за да поискате разрешение. Дори когато сте получили разрешение за използване, нямате право да:

 • променяте екранната снимка, с изключение на нейното преоразмеряване
 • използвате отделни части от екранните снимки
 • включвате екранни снимки в потребителския интерфейс на вашия продукт
 • използвате екранни снимки, които включват съдържание на трети страни (освен ако нямате разрешение от съответната трета страна за използване на съдържанието)
 • използвате екранни снимки, които съдържат подлежащо на идентифициране изображение на даден човек

В: Мога ли да поставя на собствения си сайт връзка към уеб сайта Skype.com?

О: Можете да поставите връзка към уеб сайта Skype.com от друг сайт, притежаван от Вас, стига да го направите по почтен и законен начин, който не може да бъде преценен (по усмотрение на Skype) като уронващ нашата репутация или като възползване от нея. Не трябва да поставяте връзка по начин, който загатва каквото и да било асоцииране, одобрение или насърчаване от Skype, когато реално няма такова.

В: Мога ли да използвам звуковите сигнали, които се чуват при работа със Skype?

О: Не. Съжаляваме. Не позволяваме използването на звуковите сигнали на Skype, освен ако те няма да се ползват, когато Skype се показва по време на излъчване. Ако желаете да използвате звуковите сигнали на Skype в такъв контекст, вижте Позволени начини за използване на марковите активи на Skype.

В: Мога ли да добавя уеб сайта на Skype към собствения си сайт?

О: Не, нямате право да поставяте сайта в рамка като част от който и да било друг сайт.

В: Мога ли да рекламирам в Skype?

О: Можете да изпратите заявка относно цените и възможностите за рекламиране в Skype до Microsoft Advertising (изберете опцията Oath Advertising).

Имате други въпроси относно използването на марковите активи на Skype? Свържете се с отдела на Skype за помощ относно марките. За нас ще бъде удоволствие да ви помогнем.

Изтегляне на насоките за марки на Skype