Обажданията до стационарни и мобилни телефони в САЩ и Канада са включени в пакета Ви с минути за САЩ, с лимит за използване от 5000 минути месечно. Максималната продължителност на един разговор чрез пакета с минути за САЩ е 12 часа. Броят пакети с минути за САЩ не може да надвишава броя на каналите на Skype Connect, които сте закупили за SIP профил. Минутите, включени в пакета с минути за САЩ, не се прехвърлят за следващия месец и ще бъдат загубени, ако не се използват в рамките на текущия. След изчерпването на включените в пакета с минути за САЩ минути всички допълнителни обаждания, направени чрез Skype Connect, ще се таксуват и фактурират по стандартните тарифи и интервали за таксуване на Skype Connect.

Обажданията до следните префикси в САЩ и Канада не са включени в пакета с минути за САЩ и може да подлежат на незабавна промяна. Актуалните префикси, които не са включени в пакета с минути за САЩ, са публикувани и на http://www.skype.com/go/business.sip.pricing. Обажданията до следните префикси в САЩ и Канада ще се таксуват според стандартите тарифи за обаждания на Skype Connect:

218632xxxx, 605475xxxx, 605477xxxx, 605562xxxx, 641213xxxx, 641235xxxx, 641237xxxx, 641262xxxx, 641264xxxx, 641308xxxx, 641309xxxx, 641388xxxx, 641395xxxx, 641398xxxx, 641410xxxx, 641453xxxx, 641509xxxx, 641551xxxx, 641570xxxx, 641608xxxx, 641612xxxx, 641654xxxx, 641665xxxx, 641696xxxx, 641739xxxx, 641749xxxx, 641795xxxx, 641826xxxx, 641827xxxx, 641865xxxx, 641962xxxx, 641982xxxx, 641983xxxx, 641985xxxx, 641992xxxx, 760569xxxx, 951262xxxx, 6057154xxxx, 6412104xxxx, 6413152xxxx, 6413155xxxx, 6413158xxxx, 6415525xxxx, 6417102xxxx, 6417105xxxx, 6417108xxxx, 6417132xxxx, 6417133xxxx, 6417134xxxx, 6417135xxxx, 6417138xxxx, 6417150xxxx, 6417153xxxx, 6418162xxxx, 6418163xxxx, 6418164xxxx, 6418165xxxx, 6418168xxxx, 7122276xxxx, 7124396xxxx, 7124510xxxx, 7124511xxxx, 7124512xxxx, 7124513xxxx, 7124514xxxx, 7124515xxxx, 7124516xxxx, 7124517xxxx, 7124720xxxx, 7124756xxxx, 7125416xxxx, 7125686xxxx, 7127256xxxx, 7127266xxxx, 7127379xxxx, 218237xxxx, 218339xxxx, 218486xxxx, 218548xxxx, 218844xxxx, 218862xxxx, 218895xxxx, 218936xxxx, 219632xxxx, 712432xxxx, 2096471xxxx, 5595461xxxx, 7123387xxxx, 7123388xxxx, 7605690xxxx, 7605691xxxx, 7605692xxxx, 7605694xxxx, 7605696xxxx, 7605697xxxx, 7605821xxxx, 8053601xxxx, 9512620xxxx, 9512621xxxx, 9512622xxxx, 9512623xxxx

Skype Connect е предназначен за ежедневни служебни разговори, а не за масови маркетингови обаждания с продължителност под 6 секунди. Skype може да следи за масови обаждания с кратка продължителност и си запазва правото да анулира използването на пакета с минути за САЩ незабавно, ако Skype заподозре, че пакетите се използват по този начин.

Skype си запазва правото да промени настоящата политика на добросъвестно използване по всяко време. Промените ще влязат в сила, когато бъдат публикувани на уеб сайта на Skype. Ако продължите да използвате пакетите с минути за САЩ след публикуването на обновената версия, означава, че приемате да се обвържете с общите условия на променената политика на добросъвестно използване.

Последна ревизия: юли 2011 г.