Skype One Microsoft Place, South County Business Park,
Microsoft Ireland Operations Limited Leopardstown, Dublin 18, Ирландия
[23.11. 2020] За жалби, моля вижте https://support.microsoft.com/en-ie/assistРезюме на договор

  • Настоящото резюме на договора предоставя основните елементи на това предложение за услуги, както се изисква от законодателството на ЕС (1).

  • Помага да се направи сравнение между предложенията за услуги.

  • Пълна информация за услугата е предоставена в други документи.
     

Услуги

Skype е приложение за комуникация, което предоставя видеочат и гласови повиквания между компютри, таблети, мобилни устройства, конзолата Xbox One и смарт часовници през интернет. Skype също така предоставя изпращане на мигновени съобщения, позволявайки на потребителите да предават текст, видео, аудио и изображения. Skype също позволява видео конферентни разговори.

Цена

Обажданията към контакти в Skype през Skype са винаги безплатни, но Skype също дава възможност на потребителя да се обажда на мобилен телефон или стационарен телефон през Skype. Тези обаждания изискват Кредити за Skype или абонамент за Skype към телефон. На разположение по-долу са връзките, обясняващи цените за всяка услуга. За всяка връзка условията за плановете са представени преди плащане и всеки набор от условия посочва, че таксите са повтарящи се, кога потребителят ще бъде таксуван и кога потребителят трябва да се откаже от услугата, за да избегне такса за подновяване.

Кредити за Skype: https://www.skype.com/en/credit/

Skype към телефон: https://secure.skype.com/en/international-calls

Потребителят може също да активира запазен номер в Skype, за да получава обаждания на този номер:

Номер в Skype: https://secure.skype.com/en/skype-number/

Продължителност, подновяване и прекратяване

Няма минимална продължителност на договора за Skype услуги, които не включват обаждане до или от телефонен номер. Абонаменти за Skype към телефон и Номер в Skype се предлагат на 1, 3 или 12-месечни планове. Тези абонаменти се подновяват автоматично, но могат да бъдат отменени без такса по всяко време до три дни преди следващата дата на периодично плащане. Всяко анулиране в тридневния срок преди предстояща дата на периодично плащане ще бъде приложено към следващия период на подновяване.

Функции за крайни потребители с увреждания

Microsoft проектира и изгражда своите електронни комуникационни услуги като взема предвид глобалните стандарти за достъпност, като например ETSI EN 301 549. Допълнителни подробности относно ангажимента на Microsoft за достъпност са на разположение на https://www.microsoft.com/accessibility. Освен това, информация за функциите за достъпност за Skype е на разположение на https://support.skype.com/en/faq/FA12371/what-accessibility-features-are-available-for-skype

(1)

Член 102, параграф 3 от Директива (ЕС) 2018/1972 на Европейския парламент и на Съвета от 11 декември 2018 г. за въвеждане на Европейски кодекс за електронни съобщения (ОВ L 321, 17.12.2018 г., стр. 36).