Обажданията на спешни номера от Skype са разрешени в следните държави/региони и на следните платформи и софтуерни версии на Skype:

  • Skype за Windows 10, Skype за Windows, Skype за Mac, Skype за Linux: налично в Австралия, Дания, Финландия и Обединеното кралство
  • Адаптери за домашни телефони: налични в Обединеното кралство

Това са единствените обстоятелства, при които Skype поддържа ограничени обаждания на спешни номера. Skype не поддържа никакви видове обаждания на спешни номера в други държави/региони и за други платформи и софтуерни версии на Skype. За други ограничения в обажданията на спешни номера от Skype вижте Условията за ползване на Skype.

© Skype – последна актуализация: юли 2018 г.