Спешните повиквания със Skype са разрешени в следните държави/региони и на следните платформи и версии на софтуера Skype:

  • Skype 4.1 за Windows (и по-нови версии): предлага се в Австралия, Дания, Обединеното кралство и Финландия
  • Skype 2.8 за Mac (и по-нови версии): предлага се в Австралия, Дания, Обединеното кралство и Финландия
  • Адаптери за домашен телефон:  предлагат се в Обединеното кралство

Това са единствените обстоятелства, при които Skype поддържа ограничени спешни повиквания. В други държави/региони и за други версии и платформи за софтуера Skype Skype не поддържа никакви спешни повиквания. За други ограничения на спешните повиквания със Skype вижте условията на ползване на Skype.

© Skype – Последна актуализация: декември 2012 г.