Конферентните видеоразговори са предмет на ограничение за добросъвестно използване от 100 часа месечно, при не повече от 10 часа на ден и лимит от 4 часа за отделен видеоразговор. Щом бъдат достигнати тези лимити, видеото ще се изключи, а разговорът ще се превърне в аудиоразговор.

© Skype – Последна ревизия: октомври 2010 г.