Условия за изпращане на пари в Skype'

Като използвате функцията за изпращане и получаване на пари (ако е налична), Вие потвърждавате, че Skype използва трети страни, които осигуряват услуги за плащания и парични трансфери. Skype не осигурява услуги за плащания и парични трансфери и не включва в дейността си подобни действия. Изпращането и получаването на пари през Skype може да е достъпно само за потребители на възраст 18 или повече години (или съгласно условията на третите страни), които разполагат с регистриран и одобрен акаунт при третата страна. За да използвате функцията за изпращане на пари, може да се наложи да се съгласите с правилата и условията на съответната трета страна, както и да предоставите разрешения за споделяне на данни с тези трети страни с цел осигуряване на услугата. Ако Skype получи известие, че използването на функцията за изпращане на пари от Ваша страна нарушава правилата и условията на някоя трета страна, Skype може да предприеме действие срещу Вашия акаунт, например да го изтрие или да преустанови достъпа до него. Skype или Microsoft няма да носят отговорност във връзка с услугите за плащания, осигурявани от трети страни, или по отношение на каквито и да било действия, предприети съгласно правилата и условията на съответната трета страна. Skype не дава никакви гаранции, декларации или изявления, че функцията за изпращане и получаване на пари ще бъде достъпна или че ще продължи да бъде достъпна.