Představujeme živé titulky ve Skypu

3. 12. 2018 | Blogy o Skypu | Živé titulky

Skype se dnes připojuje k celosvětovým oslavám Mezinárodního dne osob se zdravotním postižením a představuje funkci živých titulků pro hovory. Tato nová funkce funguje v nejnovější verzi Skypu a můžete ji využít při individuálních hovorech s přáteli a kolegy nebo při volání na libovolné telefonní číslo a také při skupinových hovorech s pracovním týmem nebo skupinou přátel. Funkce živých titulků přináší inkluzivnější prostředí pro všechny členy komunity Skypu, zejména pro lidi, kteří neslyší nebo slyší špatně.

Živé titulky ve Skypu

Skype usiluje o to, aby jeho funkce byly inkluzivnější, a živé titulky jsou jenom jedním ze způsobů, jak se snaží zajistit, aby skypové hovory byly přístupnější. Pomocí jednoduchých nastavení můžete živé titulky zapnout pro jeden hovor, nebo je můžete nechat zapnuté pro všechny hovory. Živé titulky jsou optimalizované tak, aby byly rychlé a souvislé a aktualizovaly se podle kontextu, když lidé mluví. Teď se živé titulky během hovoru automaticky posouvají, ale už brzy budete mít dispozici další možnosti prohlížení, včetně možnosti jejich procházení v samostatném bočním okně, aby vám nic neuniklo – ani ve videu, ani v živých titulcích. Informace o tom, jak tuto funkci používat, najdete v našem článku podpory.

Jak zapnout živé titulky na mobilním zařízení a na počítači

Už brzy: překlady podporující více než 20 jazyků

V následujících týdnech také zpřístupníme překlady podporující více než 20 jazyků a dialektů, abychom dostáli svému závazku vytvářet inkluzivní prostředí pro všechny. Naši novou funkci pro překlady můžete použít k rychlejší komunikaci při mnoha příležitostech – například když se učíte nový jazyk, potřebujete lépe porozumět svému příteli z druhého konce světa nebo se účastníte schůzky v cizím jazyce. Jakmile překlady zapnete pomocí jednoduchého přepínače, můžete při každém hovoru číst titulky v jazyce, který si vyberete.

Volba jazyka pro titulky ve Skypu
Přečtěte si více o tom, jak se Skype a Microsoft snaží vytvářet inkluzivní prostředí přístupné všem.