Skype Connect

Skype Connect

Skype můžete integrovat do stávajícího telefonního systému a snadno přijímat hovory Skype prostřednictvím telefonů v kanceláři a zároveň volat za nízké sazby.

Přidáním funkce Skype Connect do stávající pobočkové ústředny s podporou protokolu SIP, může váš podnik snížit telekomunikační náklady, a to za cenu minimálních či nulových prostředků nutných ke zřízení.

Jak začít:

  1. Přihlaste se do produktu Skype Manager
  2. Zakupte kanály a přidělte kredit svému profilu SIP.
  3. Nakonfigurujte pobočkovou ústřednu nebo bránu VoIP použitím údajů z profilu SIP.
  4. Začněte volat

Začněte používat Skype Connect již dnes.

Pořiďte si Skype Manager

Podpora funkce Skype Connect

Seznam telefonních systémů kompatibilních se Skypem Connect: