Volání na telefony a mobilní telefony v USA a Kanadě jsou zahrnuta v rámci balíčku minut pro USA a podléhají omezení použití ve výši 5 000 minut měsíčně pro jeden balíček minut pro USA. Maximální délka hovoru při použití balíčku minut pro USA je 12 hodin. Počet balíčků minut pro USA nemůže překročit počet kanálů Skype Connect, které jste si zakoupili pro profil SIP. Minuty zahrnuté v rámci balíčku minut pro USA se nepřevádějí do dalších měsíců a pokud je v rámci měsíce nevyužijete, budou ztraceny. Jakmile využijete všechny minuty zahrnuté v rámci balíčku minut pro USA, jakékoli další hovory uskutečněné pomocí produktu Skype Connect budou účtovány a fakturovány za standardní sazby volání produktu Skype Connect v rámci standardního intervalu vyúčtování.

Volání na následující předčíslí v USA a Kanadě nejsou zahrnuta v rámci balíčku minut pro USA a mohou se s okamžitou platností změnit. Stávající předčíslí, která nejsou zahrnuta v rámci balíčku minut pro USA jsou zveřejněna také na webu http://www.skype.com/go/business.sip.pricing. Volání na tato předčíslí v Kanadě a USA jsou zpoplatněna standardními sazbami za volání produktu Skype Connect:

218632xxxx, 605475xxxx, 605477xxxx, 605562xxxx, 641213xxxx, 641235xxxx, 641237xxxx, 641262xxxx, 641264xxxx, 641308xxxx, 641309xxxx, 641388xxxx, 641395xxxx, 641398xxxx, 641410xxxx, 641453xxxx, 641509xxxx, 641551xxxx, 641570xxxx, 641608xxxx, 641612xxxx, 641654xxxx, 641665xxxx, 641696xxxx, 641739xxxx, 641749xxxx, 641795xxxx, 641826xxxx, 641827xxxx, 641865xxxx, 641962xxxx, 641982xxxx, 641983xxxx, 641985xxxx, 641992xxxx, 760569xxxx, 951262xxxx, 6057154xxxx, 6412104xxxx, 6413152xxxx, 6413155xxxx, 6413158xxxx, 6415525xxxx, 6417102xxxx, 6417105xxxx, 6417108xxxx, 6417132xxxx, 6417133xxxx, 6417134xxxx, 6417135xxxx, 6417138xxxx, 6417150xxxx, 6417153xxxx, 6418162xxxx, 6418163xxxx, 6418164xxxx, 6418165xxxx, 6418168xxxx, 7122276xxxx, 7124396xxxx, 7124510xxxx, 7124511xxxx, 7124512xxxx, 7124513xxxx, 7124514xxxx, 7124515xxxx, 7124516xxxx, 7124517xxxx, 7124720xxxx, 7124756xxxx, 7125416xxxx, 7125686xxxx, 7127256xxxx, 7127266xxxx, 7127379xxxx, 218237xxxx, 218339xxxx, 218486xxxx, 218548xxxx, 218844xxxx, 218862xxxx, 218895xxxx, 218936xxxx, 219632xxxx, 712432xxxx, 2096471xxxx, 5595461xxxx, 7123387xxxx, 7123388xxxx, 7605690xxxx, 7605691xxxx, 7605692xxxx, 7605694xxxx, 7605696xxxx, 7605697xxxx, 7605821xxxx, 8053601xxxx, 9512620xxxx, 9512621xxxx, 9512622xxxx, 9512623xxxx

Produkt Skype Connect je určen ke každodenním firemním voláním a nikoli k hromadným marketingovým hovorům s délkou hovoru kratší než 6 sekund. Pokud společnost Skype pojme na základě sledování podezření na využívání balíčků minut pro USA k hromadným marketingovým hovorům krátké délky, vyhrazuje si právo s okamžitou platností balíčky minut pro USA zrušit.

Společnost Skype si vyhrazuje právo tyto Zásady spravedlivého používání služeb kdykoli změnit. Změny začnou platit, jakmile budou zveřejněny na webových stránkách společnosti Skype. Budete-li balíček minut pro USA používat i po zveřejnění revidované verze, znamená to, že souhlasíte s tím, že jsou pro vás podmínky revidované verze Zásad spravedlivého používání služeb závazné.

Poslední revize: červenec, 2011.