Skype One Microsoft Place, South County Business Park,
Microsoft Ireland Operations Limited Leopardstown, Dublin 18, Irsko
[23. 11. 2020] Pokud jde o stížnosti, viz https://support.microsoft.com/en-ie/assistShrnutí smlouvy

  • Toto shrnutí smlouvy uvádí hlavní body nabídky této služby, jak vyžaduje právo EU (1).

  • Pomáhá při porovnávání jednotlivých nabídek služeb.

  • Kompletní informace o službě jsou uvedeny v dalších dokumentech.
     

Služby

Skype je komunikační aplikace, která umožňuje videochaty a hlasové hovory mezi počítači, tablety, mobilními zařízeními, konzolí Xbox One a chytrými hodinkami přes internet. Skype také umožňuje zasílání rychlých zpráv umožňující uživatelům přenášet text, video, zvuk a obrázky. Skype také umožňuje audiovizuální konferenční volání.

Cena

Volání na kontakty ve službě Skype přes Skype je vždy zdarma, Skype ale také umožňuje uživateli volat na mobilní telefony nebo pevné linky. U těchto hovorů je vyžadován kredit Skype nebo předplatné Skype to Phone. Níže jsou uvedeny odkazy popisující ceny obou možností. U každého odkazu jsou před přejitím k pokladně uvedeny podmínky každého programu a tyto podmínky uvádějí, že se jedná o opakující se poplatky, kdy bude uživateli poplatek účtován a dokdy by měl uživatel službu zrušit, aby se vyhnul poplatku za obnovení.

Kredit Skype: https://www.skype.com/en/credit/

Skype to Phone: https://secure.skype.com/en/international-calls

Uživatel může také aktivovat vyhrazené číslo Skype pro příjem hovorů na tomto čísle:

Číslo Skype: https://secure.skype.com/en/skype-number/

Doba trvání, obnovení a ukončení

U služeb Skype, které nezahrnují volání na telefonní číslo nebo z něj, neexistuje minimální doba platnosti smlouvy. Předplatné služeb Skype to Phone a Číslo Skype nabízíme 1, 3 nebo 12měsíční plán. Tato předplatná se automaticky obnovují, ale lze je kdykoli bez poplatku zrušit do tří dnů před příštím datem obnovením. Jakékoli zrušení během třídenního období před nadcházejícím datem obnovení bude použito pro následující období obnovení.

Funkce pro koncové uživatele s postižením

Společnost Microsoft navrhuje a vytváří své elektronické komunikační služby s přihlédnutím ke globálním standardům přístupnosti, jako je ETSI EN 301 549. Další podrobnosti o závazku společnosti Microsoft k přístupnosti jsou k dispozici na https://www.microsoft.com/accessibility. Kromě toho jsou informace o funkcích pro usnadnění přístupu pro Skype k dispozici na stránce https://support.skype.com/en/faq/FA12371/what-accessibility-features-are-available-for-skype

(1)

Článek 102 odst. 3 směrnice Evropského parlamentu a Rady (EU) 2018/1972 ze dne 11. prosince 2018, kterou se stanoví evropský kodex pro elektronické komunikace (OJ L 321, 17.12.2018, str. 36).