Tísňová volání prostřednictvím produktů Skype jsou povolena v následujících zemích/oblastech a při použití následujících platforem a verzí softwaru Skype:

  • Skype pro Windows ve verzi 4.1 nebo novější: dostupné v Austrálii, Dánsku, Finsku a Spojeném království
  • Skype pro Mac ve verzi 2.8 nebo novější: dostupné v Austrálii, Dánsku, Finsku a Spojeném království
  • Adaptéry domácího telefonu:  dostupné ve Spojeném království

Toto jsou jediné okolnosti, za kterých jsou podporována omezená tísňová volání prostřednictvím produktů Skype. V jiných zemích/oblastech, na jiných platformách a s jinými verzemi softwaru Skype nepodporuje společnost Skype žádný typ tísňového volání. Informace o dalších omezeních tísňových volání prostřednictvím produktů Skype najdete v Podmínkách použití produktů společnosti Skype.

© Skype – poslední aktualizace: prosinec 2012