Pravidla chování

Skype je společenství a členové společenství se musí navzájem respektovat jako lidské bytosti. Společnost Skype vás proto žádá, abyste se neúčastnili žádných nežádoucích nezdvořilých, obscénních nebo sexuálních výměn názorů, ani se nepokoušeli jakýmkoli způsobem ublížit žádné mladistvé osobě.

Chcete-li získat informace o nahlašování nezákonného použití a obsahu na internetu, přejděte na stránky asociace Inhope.

Společnost Skype vás žádá, abyste se vyvarovali následujícího:

 • Používání vulgárních, nezdvořilých, urážlivých nebo obscénních výrazů.
 • Posílání nebo vyžadování obrázků, které otevřeně zobrazují sex, nebo jiného urážlivého obsahu.
 • Zneužívání mladistvých jakýmkoliv způsobem.
 • Používání rasově, nábožensky nebo sexuálně urážlivých výrazů.
 • Diskutování o nezákonných činnostech, jako například jak získat drogy nebo vyrobit bomby.
 • Požadování nebo nabízení obrázků, které otevřeně zobrazují sex, a/nebo materiálů, které škodí dětem.
 • Obtěžování jiných uživatelů Skype, vyhrožování uživatelům, jejich uvádění do rozpaků nebo provádění jakýchkoliv jiných věcí, které si ostatní uživatelé Skype nepřejí.
 • Porušování cizích práv k duševnímu vlastnictví, včetně, kromě jiného, jakýchkoliv autorských práv, ochranných známek, práv na ochranu osobnosti nebo jiných vlastnických práv.
 • Vydávání se za představitele nebo zástupce společnosti Skype.
 • Odkazování na obsah, který není na stránkách Skype.com povolen.
 • Pokoušení se o získání hesel uživatelů Skype nebo jiných informací o jejich účtech.
 • Posílání nebo vyžadování osobních či jiných informací od nezletilých (jakákoliv osoba mladší 18 let).