Zásady spravedlivého používání služeb („FUP“) společnosti Skype jsou navržené tak, aby zabránily podvodům a zneužití našich produktů. Produkty společnosti Skype jsou určené výhradně pro osobní použití, a to v souladu se smlouvou o poskytování služeb společnosti Microsoft a těmito zásadami FUP („legitimní použití“). Následující seznam uvádí některé z praktik, které nejsou považovány za legitimní použití:

  • Používání předplatných pro telemarketing nebo provoz call centra
  • Přeprodej minut předplatného
  • Sdílení předplatného mezi uživateli, například prostřednictvím pobočkové ústředny, call centra, počítače nebo jiným způsobem
  • Volání na čísla (ať už individuálně, sekvenčně nebo automaticky) za účelem vytváření zisku sobě nebo jiným osobám prostřednictvím hovorů, s výjimkou jednotlivé firemní komunikace a
  • Neobvyklé vzory volání odlišné od běžného individuálního použití předplatného, jako například pravidelné krátké hovory nebo hovory na více čísel během krátkého časového období

Při určování legitimního použití mohou hrát roli i jiné praktiky a společnost Skype si vyhrazuje právo vzít při určování v úvahu jakékoli nezákonné, abnormální nebo neobvyklé aktivity. Společnost Skype má možnost svůj vztah s vámi (nebo vaše používání jakéhokoli produktu Skype) okamžitě ukončit nebo pozastavit, jestliže zjistí, že produkt používáte v rozporu s těmito zásadami spravedlivého používání služeb.

Předplatná

V rámci těchto zásad spravedlivého používání služeb neomezená předplatná společnosti Skype dovolují neomezené volání na pevné linky v příslušných zemích předplatného (s výjimkou zvláštních a prémiových telefonních čísel a telefonních čísel, která nejsou přiřazena k zeměpisné oblasti). Součástí může být i neomezené volání na mobilní telefony, pokud je tak uvedeno při koupi. Všechny hovory budou po 4 hodinách trvání odpojeny a je nutné je pak znovu vytočit.

Skupinové videohovory

Skupinové videohovory mají v rámci zásad spravedlivého používání služeb limity 100 hodin za měsíc, maximálně 10 hodin denně a 4 hodiny na jeden videohovor. Po dosažení těchto limitů se video vypne a hovor se přepne na standardní hlasový hovor. Jestliže některý účastník skupinového videohovoru nepoužívá verzi softwaru pro komunikaci po internetu, která podporuje skupinové videohovory, bude pro tohoto účastníka videohovor převeden na hlasový hovor. Počet povolených účastníků skupinového videohovoru se pohybuje od 3 do 50 a řídí se požadavky zařízení a přidruženého systému. Další informace najdete na adrese www.skype.com/go/gvc.

Volání na pevné linky a mobilní telefony s využitím kreditu Skype

Všechny hovory budou po 4 hodinách trvání odpojeny a je nutné je znovu vytočit, přičemž se znovu naúčtuje spojovací poplatek.

SMS

Každá SMS zpráva má omezenou délku 160 znaků. Pokud napíšete delší zprávu, rozdělí se do několika SMS zpráv a bude se vám účtovat každá odeslaná zpráva. Pokud odešlete SMS zprávy více lidem, budou se vám účtovat všechny SMS zprávy odeslané jednotlivým příjemcům. Jestliže společnost Skype nemůže (z jakéhokoli důvodu) SMS zprávu odeslat, bude se pokoušet ji odeslat po dobu následujících 24 hodin. Pokud se zprávu nepovede úspěšně doručit, vrátí se po uplynutí této doby poplatek automaticky k zůstatku kreditu Skype.

Videozprávy

Počet odeslaných videozpráv sice není omezen, podléhá ale zásadám spravedlivého používání. Pokud nepatříte mezi předplatitele produktu Skype Premium, budou se videozprávy archivovat po dobu 6 měsíců od data odeslání a po uplynutí této doby může jejich platnost vypršet.

Hovory na účet volaného

Hovor na účet volaného může trvat maximálně 60 minut, po jejichž uplynutí musíte číslo znovu vytočit.