Podmínky používání služby odesílání peněz Skype

Použitím funkce poslat a přijmout peníze (je-li k dispozici) berete na vědomí, že společnost Skype využívá třetí strany k poskytování platebních služeb a provedení převodů. Společnost Skype neposkytuje platební služby, neprovádí převody ani není společností poskytující peněžní služby. Posílání a příjem peněz na Skypu mohou být dostupné pouze uživatelům, kteří dosáhli minimálně věku 18 let, nebo v souladu s podmínkami třetích stran, a kteří si zaregistrovali účet u třetí strany a tento účet bych schválen. Abyste mohli použít funkci posílání peněz, je možné, že se budete muset smluvně zavázat k podmínkám třetích stran a poskytnout oprávnění ke sdílení údajů s těmito třetími stranami pro účely poskytování služby. Pokud společnost Skype obdrží oznámení, že vaším používáním funkce posílání peněz porušujete podmínky třetí strany, může společnost Skype přijmout opatření ve vztahu k vašemu účtu, tj. například váš účet zrušit nebo pozastavit. Společnosti Skype ani Microsoft nenesou odpovědnost za platební služby poskytované třetími stranami, ani za žádná opatření učiněná na základě podmínek třetí strany. Společnost Skype neposkytuje žádná prohlášení ani záruky ohledně toho, že funkce posílání a přijímání peněz budou k dispozici nebo že budou i nadále k dispozici.