Retningslinjer for Skypes varemærke og brand

Retningslinjer for Skypes varemærke og brand

Formålet med dette dokument er at angive retningslinjer for, hvordan man bør anvende Skype-brandets aktiver, som består af:

 • vores varemærker såsom Skype-logoet, Skype-ikonet og Skype-ordmærket
 • de lyde, du hører, når du bruger Skype (f.eks. Skypes ringetone)
 • Skypes brugerflade (hvordan Skype ser ud på din computer eller din mobilenhed)

Disse retningslinjer gælder kun for Skype, ikke Skype for Business. Hvis du vil anvende et Skype for Business-logo eller -ikon, skal du sende en mail til skypebrand@microsoft.com.

Krav til anvendelse

Tak for din interesse i at anvende Skypes brand-elementer. Vi vil gerne gøre det så let for dig som muligt. Vi har specifikke krav til anvendelsen for at administrere og beskytte brandets værdi. Ved at anvende et eller flere af Skypes brand-elementer erklærer du dig udtrykkeligt indforstået med at være bundet af disse retningslinjer.

Hvis du allerede har en aftale med Microsoft eller Skype, skal du først tjekke denne for at fastslå, om den dækker din ønskede anvendelse af Skypes brand-elementer. Ved konflikt mellem disse retningslinjer og vilkårene i din aftale har vilkårene i din aftale forrang, og du skal følge disse.

Hvis der ikke findes en aftale, eller den planlagte anvendelse ikke ligger inden for din eksisterende aftale, skal du kontrollere, om anvendelsen falder inden for Microsofts retningslinjer for varemærker og brands.

Hvis anvendelsen ikke er dækket af ovenstående, eller hvis du ikke er sikker, kan du anmode om en direkte, særskilt tilladelse fra Microsoft. En sådan tilladelse skal igangsættes og godkendes af den Microsoft-produktejer, du samarbejder med. Hvis du ikke har en kontaktperson, kan du sende en mail til skypebrand@microsoft.com for at komme i gang.

Anvendelse af logo

Generel anvendelse

Du må under ingen omstændigheder anvende hele Skype-logoet. Du må ikke på nogen måde ændre det Skype-logo eller ikon, du har fået, herunder ændre farver, vinkel, mål eller forhold mellem elementerne.

Sørg for, at Skype-logoet eller -ikonet træder ud fra den omgivende tekst eller baggrund, og at det er læseligt.

Du må ikke ændre ordet Skype eller ændre dets formatering. Du må ikke tilføje tekst eller forkorte Skype på nogen måde.

Du må ikke tilføje lyde til ikonoplevelsen.

Det er forbudt at ændre Skypes logoer og ikoner på nogen måde.

Hvis du medtager en varemærkeangivelse, når du anvender Skypes brand-elementer, for at gøre opmærksom på dine egne varemærker eller varemærker tilhørende andre tredjeparter, beder vi dig om at tilføje denne tekst: “Alle andre varemærker tilhører deres respektive ejere.”

Forbudt anvendelse

Du må ikke indsætte nogen af Skypes brand-elementer eller variationer af disse i dine egne produktfunktioner, produktnavne, servicenavne, varemærker, logoer, virksomhedsnavne, domænenavne eller konti på sociale medier på andre måder end som angivet i Microsofts retningslinjer for varemærker og brands.

Du må ikke indføre mærker, logoer eller andre elementer, som ligner Skypes brand-elementer til forveksling, og du må ikke markedsføre produkter eller serviceydelser under et navn, der ligner navnene på vores produkter til forveksling.

Du må ikke kopiere eller efterligne Skypes produktelementer, udseende, funktionalitet eller andre identificerbare og unikke visuelle elementer af Skypes brand-elementer eller webstedet www.skype.com, inklusive (men ikke begrænset til) farvekombinationer, grafik, lyde, billeder, tilstedeværelsesikoner, skrifttyper eller stil, som anvendes af Skype (eller noget, der ligner).

Du må ikke anvende Skypes brand-elementer i forbindelse med produkter eller serviceydelser eller på websteder, som kan anses for at have et seksuelt, vulgært, blasfemisk, stødende, nedgørende, injurierende, ærekrænkende eller på anden måde ulovligt, religiøst eller racistisk indhold, eller som på anden måde fremmer had mod enkeltpersoner eller grupper, eller som strider mod gældende love eller på anden måde strider mod Skypes retningslinjer, vurderet efter Skypes eget skøn.

Du må ikke anvende nogen af Skypes brand-elementer på en måde, som udtrykker eller antyder tilknytning til, associering med eller sponsorering, støtte, anerkendelse, certificering eller godkendelse fra Skype eller Microsoft.

Sørg for, at alle henvisninger til Skype er ærlige, nøjagtige, rimelige og ikke vildledende eller på nogen måde anstødelige (efter Skypes vurdering).

Du må ikke benytte Skype varemærker som nøgleord eller søgebegreber i/ved søgning efter annoncer.

Tilladt anvendelse af Skypes brand-elementer

Anvendelse af ordet “Skype” i tekst

Følg Microsofts retningslinjer for varemærker og brands. Undgå at anvende logoer, ikoner, slogans eller andre træk fra Skypes brand-elementer i din tekst.

Ordmærket Skype og appikonet er registrerede varemærker tilhørende Microsofts virksomhedsgruppe, men du behøver ikke at angive varemærketegnet ™ eller symbolet ®, når du anvender dem, medmindre Microsoft udtrykkeligt har bedt dig om det. Når du anvender “Skype” eller andre af Skypes varemærker i tekst, skal du gøre et af følgende:

 • Skriv Skype med stort begyndelsesbogstav: Skype
 • Skriv hele ordet med stort: SKYPE
 • Skriv hele ordet i kursiv: Skype
 • Sæt citationstegn omkring hele ordet: "Skype"

Anvend kun ordmærker som adjektiver, ikke som substantiver eller verber. Anvend f.eks. ordmærket efterfulgt af det generiske navn på produktet eller tjenesten: Skype-software.

Anvend ikke Skype-ordmærket som et verbum – du må f.eks. ikke sige “Jeg vil lige Skype min ven” eller “Lad os Skype.”

Korrekt anvendelse

”Skype-softwaren leverer produkter til internetkommunikation.”

”Jeg bruger Skype-softwaren.”

Forkert anvendelse

“Jeg bruger -softwaren.”

Brevpapir og Skype-kontaktoplysninger

Følg Microsofts retningslinjer for varemærker og brands. Anvend Skypes appikon sammen med dit Skype-brugernavn for at vise, at du kan kontaktes via Skype.

Du må kun anvende appikonet til at angive Skype-kontaktoplysninger.

Appikonet skal være lille og placeret passende i forhold til dine andre kontaktmetoder (og ikke mere fremtrædende end andre kontaktmetoder).

Du kan også oprette en officiel kontakt mig knap her: https://www. skype.com/en/developer/create-contactme-buttons/

Korrekt anvendelse

[dit Skype-navn]

Websteder, der tilbyder undervisning

Skype-ordmærket og brugerfladen må kun anvendes til at kommunikere, at der tilbydes undervisning via Skype. Andre former for anvendelse er ikke tilladt, medmindre det er tilladt i henhold til disse retningslinjer.

Kun Skype-logoet må anvendes. Gør det ikke større eller mere fremtrædende end andre logoer.

Du må omtale Skype i din tekst, men sørg for at følge Tilladt anvendelse af Skypes brand-elementer andetsteds på denne side. Anvendelse af logoet eller ordmærket må ikke antyde tilknytning, samarbejde, sponsorat, anerkendelse, certificering eller godkendelse af/med Skype eller Microsoft. Efter eget skøn forbeholder Microsoft sig retten til at suspendere retten til at anvende Skype-ordmærket, hvis Microsoft mener, at en sådan anvendelse kan have en negativ effekt på Skypes brandet.

Skoleopgaver og -projekter

Du må gerne anvende billeder af Skypes produkter i opgaver til din skole eller dit universitet. Hvis billederne indeholder indhold fra tredjeparter (f.eks. tredjeparts logoer, billeder osv.), skal du indhente yderligere tilladelse fra tredjeparten for at kunne anvende sådant indhold.

Hvis disse projekter kan blive offentliggjort eller udgivet, skal du have tilladelse fra os på skypebrand@microsoft.com, før du anvender nogen af Skypes brand-elementer eller billeder.

Publikationer, seminarer og konferencer

Se Microsofts retningslinjer for varemærker og brands og Retningslinjer for konferencer & publikationer, seminarer.

Du skal inkludere følgende læsbare note:

"[Angiv de af Skypes brand-elementer, du anvender] er [et varemærke/varemærker] eller andre immaterielle rettigheder tilhørende virksomheder i Microsoft-gruppen, og [navn på publikationen] er ikke knyttet til, sponseret af, godkendt af eller på anden måde associeret med virksomheder i Microsoft-gruppen."

Anvend ikke Skype-ordmærket som det førende ord eller mest fremtrædende element i titlen på din publikation, dit seminar eller din konference.

Udsendelser, film og podcasts

Hvis du vil anvende Skype i en udsendelse, film eller podcast, kan det være påkrævet, at du anvender visse af Skypes brand-elementer til at angive denne anvendelse. Medmindre du har en særskilt aftale med Microsoft eller Skype, der tillader en sådan anvendelse, skal du følge Servicebetingelser for udsendelse.

Ved alle anmodninger om udsendelser skal du sende en mail til skypebrand@microsoft.com.

Anvendelse af udviklere

Desktop API: Anvendelse af Skypes Desktop API er underlagt din aftale om vilkårene for anvendelse af Skypes Desktop API på: https://www.skype.com/en/legal/developer-tou/accessories-terms/. I henhold til disse vilkår og regler må du gerne henvise til dine produkters kompatibilitet med Skype.

Anvendelse af URI’er til at udvikle Skype-handlinger: Du må anvende de prøve-URI'er, som er tilgængelige på http://developer.skype.com/skype-uris, eller skabe dine egne med det ene formål at sikre, at folk kan starte en Skype-app eller aktivere en Skype-handling.

Du må ikke navngive din app Skype, noget i retning af Skype eller anvende Skype-logoet, og du skal overholde disse retningslinjer.

Du skal jævnligt tjekke disse websteder for at sikre, at du overholder eventuelle retningslinjer og vilkår.

Din brugerflade må ikke efterligne Skypes brugerflade eller antyde et samarbejde med eller sponsorat af dit produkt fra Microsoft og/eller Skype.

Ofte stillede spørgsmål

Spørgsmål: Må jeg anvende et skærmbillede af Skypes opstartsskærm, åbningsskærm eller velkomstbillede, billeder fra betaudgaver af produkter eller andre produkter, der endnu ikke er på markedet?

Svar: Kontakt os for at spørge om lov. Hvis vi giver dig tilladelse til dette, må du (medmindre vi aftaler andet) ikke:

 • ændre skærmbilledet ud over at ændre størrelsen
 • anvende dele af skærmbilleder
 • inkludere skærmbilleder på brugerfladen i dit produkt
 • anvende skærmbilleder med indhold fra tredjepart (medmindre du har dennes tilladelse til at anvende indholdet), og du må ikke
 • anvende skærmbilleder, som indeholder billeder af personer, som kan identificeres

Spørgsmål: Kan jeg linke til webstedet Skype.com fra mit eget websted?

Svar: Du må gerne linke til webstedet Skype.com fra et andet websted, du ejer, såfremt du gør det på en fair og lovlig måde, der ikke skader eller udnytter vores omdømme (efter Skypes eget skøn). Du må ikke oprette et link på en måde, der antyder, at du er tilknyttet, godkendt eller anbefalet af Skype, hvis dette ikke er tilfældet.

Spørgsmål: Må jeg anvende de lyde, man hører, når man bruger Skype?

Svar: Nej, desværre. Vi tillader ikke, at man kan anvende Skypes lyde, medmindre de anvendes, når Skype vises i en udsendelsessituation. Hvis du vil anvende Skypes lyde i denne sammenhæng, bør du læse Tilladt anvendelse af Skypes brand-elementer.

Spørgsmål: Må jeg tilføje Skypes websted på mit websted?

Svar: Nej, du må ikke indsætte webstedet i en frame på andre websteder.

Spørgsmål: Kan jeg annoncere på Skype?

Svar: Du kan sende din anmodning om takster og om annoncering via Skype til den følgende side: http://advertising.microsoft.com/home (vælg AoL Advertising).

Har du andre spørgsmål om anvendelse af Skypes brand-elementer? Send os en mail på skypebrand@microsoft.com. Vi sidder klar til at hjælpe dig.

Download retningslinjer for Skypes brand