Retningslinjer for Skypes varemærke og brand

Retningslinjer for Skypes varemærke og brand

Formålet med dette dokument er at angive retningslinjer for, hvordan man bør anvende Skype-brandets aktiver, som omfatter:

 • Vores varemærker såsom Skype-logoet, Skype-ikonet og Skype-produktnavnet
 • De lyde, du hører, når du bruger Skype (f.eks. Skypes ringetone)
 • Skypes brugerflade (hvordan Skype ser ud på din computer eller din mobilenhed)

Disse retningslinjer gælder kun for Skype, ikke Skype for Business. Hvis du har et brandrelateret spørgsmål til Skype, skal du sende en mail til Skype Brand Help.

Krav til anvendelse

Tak for din interesse i at anvende Skypes brand-elementer. Vores retningslinjer for Skypes varemærke og brand er skabt for at eje, administrere og beskytte brandets værdi. Ved at anvende et eller flere af Skypes brand-elementer erklærer du dig udtrykkeligt indforstået med at være bundet af disse retningslinjer.

Hvis du allerede har en aftale med Microsoft eller Skype, skal du først tjekke denne for at fastslå, om den dækker din ønskede anvendelse af Skypes brand-elementer. Ved konflikt mellem disse retningslinjer og vilkårene i din aftale har vilkårene i din aftale forrang, og du skal følge disse.

Hvis du ikke har nogen aftale, eller hvis den ønskede anvendelse ikke falder ind under omfanget af din eksisterende aftale, skal du tjekke, om anvendelsen falder inden for Microsofts retningslinjer for varemærke og brand.

Hvis anvendelsen ikke er dækket af ovenstående, eller hvis du ikke er sikker, kan du anmode om en direkte, særskilt tilladelse fra Microsoft. En sådan tilladelse skal igangsættes og godkendes af den Microsoft-produktejer, du samarbejder med. Hvis du ikke har en kontaktperson, kan du sende en mail til Skype Brand Help for at komme i gang.

Anvendelse af logo

Generel anvendelse

Du må under ingen omstændigheder anvende hele Skype-logoet.

Du må ikke ændre grafik i Skype-logoer eller -ikoner på nogen måde, herunder ændre farver, vinkel, mål eller forhold mellem elementerne.

Sørg for, at Skype-logoet eller -ikonet træder ud fra den omgivende tekst eller baggrund og kan aflæses.

Du må ikke ændre ordet Skype eller ændre dets formatering. Du må ikke tilføje tekst eller forkorte ordet Skype på nogen måde.

Du må ikke føje lyde til oplevelsen af Skype-ikonet.

Det er forbudt at ændre Skypes logoer og ikoner på nogen måde.

Hvis du medtager en varemærkeangivelse, når du anvender Skypes brand-elementer, for at gøre opmærksom på dine egne varemærker eller varemærker tilhørende andre tredjeparter, beder vi dig om at tilføje denne tekst: “Alle andre varemærker tilhører deres respektive ejere.”

Skype-logo
Skype color logo
Skype-logo
Skype color icon
Skype-ikon
Skype color icon

Forbudt anvendelse

Du må ikke indsætte nogen af Skypes brand-elementer eller variationer af disse i dine egne produktfunktioner, produktnavne, servicenavne, varemærker, logoer, virksomhedsnavne, domænenavne eller konti på sociale medier på andre måder end som angivet i Microsofts retningslinjer for varemærker og brands.

Du må ikke indføre mærker, logoer eller andre elementer, som ligner Skypes brand-elementer til forveksling, og du må ikke markedsføre produkter eller serviceydelser under et navn, der ligner navnene på vores produkter til forveksling.

Du må ikke kopiere eller efterligne Skypes produktelementer, udseende, funktionalitet eller andre identificerbare og unikke visuelle elementer af Skypes brand-elementer eller webstedet www.skype.com, inklusive (men ikke begrænset til) farvekombinationer, grafik, lyde, billeder, tilstedeværelsesikoner, skrifttyper eller stil, som anvendes af Skype (eller noget, der ligner).

Du må ikke anvende Skypes brand-elementer i forbindelse med produkter eller serviceydelser eller på websteder, som kan anses for at have et seksuelt, vulgært, blasfemisk, stødende, nedgørende, injurierende, ærekrænkende eller på anden måde ulovligt, religiøst eller racistisk indhold, eller som på anden måde fremmer had mod enkeltpersoner eller grupper, eller som strider mod gældende love eller på anden måde strider mod Skypes retningslinjer, vurderet efter Skypes eget skøn.

Du må ikke anvende nogen af Skypes brand-elementer på en måde, som udtrykker eller antyder tilknytning til, associering med eller sponsorering, støtte, anerkendelse, certificering eller godkendelse fra Skype eller Microsoft.

Sørg for, at alle henvisninger til Skype er ærlige, nøjagtige, rimelige og ikke vildledende eller på nogen måde anstødelige (efter Skypes vurdering).

Du må ikke benytte Skypes varemærker som nøgleord eller søgeord i eller til søgningsannoncer.

Tilladt anvendelse af Skypes brand-elementer

Anvendelse af ordet “Skype” i tekst

Følg Microsofts retningslinjer for varemærker og brands. Undgå at anvende logoer, ikoner, slogans eller andre træk fra Skypes brand-elementer i din tekst.

Navnet Skype og Skypes appikon er registrerede varemærker tilhørende Microsofts virksomhedsgruppe, men du behøver ikke at angive varemærketegnet ™ eller symbolet ®, når du anvender dem, medmindre Microsoft udtrykkeligt har bedt dig om det. Når du anvender ordet “Skype” eller andre af Skypes varemærker i tekst, skal du gøre et eller flere af følgende:

 • Skriv navnet med stort begyndelsesbogstav: Skype
 • Skriv hele navnet med stort: SKYPE
 • Skriv hele navnet i kursiv: Skype
 • Sæt citationstegn omkring hele navnet: "Skype"

Brug kun Skype-navnet som tillægsord eller egennavn, ikke som udsagnsord.

Korrekt anvendelse

”Skype-softwaren leverer produkter til internetkommunikation.”

”Jeg bruger Skype-softwaren.”

“Lad os snakke over Skype.”

Forkert anvendelse

“Jeg bruger Skype-softwaren.”

“Jeg skal Skype min ven.”

“Lad os Skype.”

Brevpapir og Skype-kontaktoplysninger

Følg Microsofts retningslinjer for varemærker og brands. Anvend Skypes appikon sammen med dit Skype-brugernavn for at vise, at du kan kontaktes via Skype.

Du må kun anvende appikonet til at angive Skype-kontaktoplysninger.

Appikonet skal være lille og placeret passende i forhold til dine andre kontaktmetoder (og ikke mere fremtrædende end andre kontaktmetoder).

Du må også gerne lave en officiel ”kontakt mig”-knap

Korrekt anvendelse

Skype[dit Skype-navn]

Websteder, der tilbyder undervisning

Skype-navnet må kun anvendes til at kommunikere, at der tilbydes undervisning via Skype-appen. Andre former for anvendelse er ikke tilladt, medmindre det er tilladt i henhold til disse retningslinjer.

Du må omtale ”Skype” i din tekst, men sørg for at følge den tilladte anvendelse af Skypes brand-elementer, som findes andetsteds på denne side. Anvendelse af navnet må ikke antyde tilknytning, samarbejde, sponsorat, anerkendelse, certificering eller godkendelse af eller med Skype eller Microsoft. Efter eget skøn kan Microsoft suspendere retten til at anvende Skype-navnet, hvis Microsoft mener, at en sådan anvendelse kan have en negativ effekt på Skypes brand.

Skoleopgaver og -projekter

Du må gerne anvende billeder af Skypes produkter i opgaver til din skole eller dit universitet. Hvis billederne indeholder indhold fra tredjeparter (f.eks. tredjepartslogoer, -billeder osv.), skal du indhente yderligere tilladelse fra tredjeparten for at kunne anvende sådant indhold.

Hvis disse projekter kan blive offentliggjort eller udgivet, skal du have tilladelse fra Skype Brand Help, før du anvender nogen af Skypes brand-elementer eller billeder.

Publikationer, seminarer og konferencer

Se Microsofts retningslinjer for varemærker og brands samt retningslinjer for publikationer, seminarer og konferencer.

Du skal inkludere følgende læsbare note:

”[Angiv de af Skypes brand-elementer, du anvender] er [et varemærke/varemærker] eller anden immateriel ejendom tilhørende virksomheder i Microsoft-gruppen, og [navn på publikationen] er ikke knyttet til, sponseret af, godkendt af eller på anden måde associeret med virksomheder i Microsoft-gruppen."

Anvend ikke Skype-navnet som det indledende ord eller mest fremtrædende element i titlen på din publikation, dit seminar eller din konference.

Udsendelser, film og podcasts

Hvis du vil anvende Skype i en udsendelse, film eller podcast, kan det være påkrævet, at du anvender visse af Skypes brand-elementer til at angive denne anvendelse. Medmindre du har en særskilt aftale med Microsoft eller Skype, der tillader en sådan anvendelse, skal du følge vores servicebetingelser for udsendelse.

Ved alle udsendelsesrelaterede anmodninger skal du kontakte Skype Brand Help.

Anvendelse af udviklere

Desktop API: Anvendelse af Skypes Desktop API er underlagt din aftale om vilkårene for anvendelse af Skypes Desktop API på: . I henhold til disse vilkår og regler må du gerne henvise til dine produkters kompatibilitet med Skype.

Anvendelse af URI’er til at udvikle Skype-handlinger: Du må anvende de prøve-URI’er, som er tilgængelige på Skype-URI’er eller skabe dine egne med det ene formål at sikre, at folk kan starte en Skype-app eller foretage en Skype-handling.

Du må ikke navngive din app Skype, noget i retning af Skype eller anvende Skype-logoet eller -ikonet, og du skal overholde disse retningslinjer.

Du skal jævnligt tjekke disse websteder for at sikre, at du overholder eventuelle retningslinjer og vilkår.

Din brugerflade må ikke efterligne Skypes brugerflade eller antyde et samarbejde med eller sponsorat af dit produkt fra Microsoft og/eller Skype.

Ofte stillede spørgsmål

Spørgsmål: Må jeg anvende et skærmbillede af Skypes opstartsskærm, åbningsskærm eller velkomstbillede, billeder fra betaudgaver af produkter eller andre produkter, der endnu ikke er på markedet?

Svar: Kontakt os for at spørge om lov. Selv med en tilladelse må du ikke:

 • ændre skærmbilledet ud over at ændre størrelsen
 • anvende dele af skærmbilleder
 • inkludere skærmbilleder på brugerfladen i dit produkt
 • anvende skærmbilleder med indhold fra tredjepart (medmindre du har dennes tilladelse til at anvende indholdet)
 • anvende skærmbilleder, som indeholder billeder af personer, som kan identificeres

Spørgsmål: Kan jeg linke til webstedet Skype.com fra mit eget websted?

Svar: Du må gerne linke til webstedet Skype.com fra et andet websted, du ejer, såfremt du gør det på en fair og lovlig måde, der ikke skader eller udnytter vores omdømme (efter Skypes eget skøn). Du må ikke oprette et link på en måde, der antyder, at du er tilknyttet, godkendt eller anbefalet af Skype, hvis dette ikke er tilfældet.

Spørgsmål: Må jeg anvende de lyde, man hører, når man bruger Skype?

Svar: Nej, desværre. Vi tillader ikke, at man kan anvende Skypes lyde, medmindre de anvendes, når Skype vises i en udsendelsessituation. Hvis du vil anvende Skypes lyde i denne sammenhæng, bør du læse Tilladt anvendelse af Skypes brand-elementer.

Spørgsmål: Må jeg tilføje Skypes websted på mit websted?

Svar: Nej, du må ikke indsætte webstedet i en frame på andre websteder.

Spørgsmål: Kan jeg annoncere på Skype?

Svar: Du kan indsende din anmodning om takster for annoncering på Skype til Microsoft Advertising (vælg Oath-annoncering).

Har du andre spørgsmål om anvendelse af Skypes brand-elementer? Kontakt os via Skype Brand Help. Vi sidder klar til at hjælpe dig.

Download retningslinjer for Skypes brand