Disse retningslinjer beskriver, hvordan tredjeparter må bruge eller på anden vis henvise til varemærker, servicemærker, handelsnavne, symboler, logoer, ikoner, slogans, bannere, skærmbilleder af Skypes brugergrænseflade, trade dress, links, lyde og andre mærkekarakteristika, som tilhører Skype ("mærkeelementerne fra Skype").

Vores ry og mærke er ekstremt vigtige for os her hos Skype. Vores mål er, at vores kunder får en sikker og tryg oplevelse med vores kommunikationsprodukter, og vi har behov for at sikre os, at vi beskytter vores ry og mærke på en måde, så vi kan nå dette mål. Mærkeelementerne fra Skype er værdifulde aktiver for os og er beskyttet af gældende varemærke- og ophavsretsloven og andre love om immaterielle rettigheder.

På denne side:

 1. Den generelle regel
 2. Tilladelser fra Skype

(a) Hvis du allerede har indgået en skriftlig aftale med Skype

(b) Hvis du ikke har indgået en skriftlig aftale med Skype

 1. Begrænsede undtagelser til reglen

(a) Brug af ordmærker fra Skype

(b) Dine Skype-kontaktoplysninger

(c) Skærmbilleder

(d) Linkning

(e) Skolerelaterede opgaver og projekter

(f) Publikationer, seminarer og konferencer

(g) Brug i broadcasts

(h) Brug af udviklere

(i) Brug af hardwarepartnere

(j) Brug af Affiliates

 1. Sådan anvendes mærkeelementer fra Skype
 2. Anvendelser, som er udtrykkeligt forbudt af Skype
 3. Liste over udvalgte varemærker fra Skype
 4. Generelt

1. Den generelle regel

Vi tillader ikke, at tredjeparter bruger mærkeelementer fra Skype, medmindre de enten har fået en forudgående skriftlig tilladelse fra os, eller den foreslåede brug falder inden for de særdeles begrænsede undtagelser: Se afsnit 3 "Begrænsede undtagelser til den generelle regel" nedenfor.

Du skal sikre dig, at du overholder disse retningslinjer eller andre retningslinjer, vi måtte udstede fra tid til anden, f.eks. i forhold til størrelsen, farvesammensætningen, skrifttypen og fremtoningen af mærkeelementer fra Skype. Vi kan til enhver tid ændre mærkeelementerne fra Skype, og du skal derfor kontrollere denne webside jævnligt for opdateringer af disse retningslinjer for at sikre dig, at du overholder de aktuelle retningslinjer.

2. Tilladelser fra Skype

(a) Hvis du allerede har indgået en skriftlig aftale med Skype

Hvis du allerede har indgået en skriftlig aftale med Skype, som giver dig tilladelse til at bruge nogle af mærkeelementerne fra Skype, bestemmer den aftale – i tillæg til disse retningslinjer – dine rettigheder til at bruge de mærkeelementer fra Skype. I tilfælde af en uoverensstemmelse mellem aftalen og disse retningslinjer, har vilkårene i aftalen forrang.

(b) Hvis du ikke har indgået en skriftlig aftale med Skype

Hvis du ikke har indgået en skriftlig aftale med Skype, som bestemmer din foreslåede brug af mærkeelementer fra Skype, skal du anmode om en forudgående skriftlig tilladelse fra Skype til brug af din foreslåede brug af de relevante mærkeelementer fra Skype, som forklaret nedenfor, medmindre din foreslåede brug falder inden for de undtagelser, der er beskrevet i afsnit 4 nedenfor.

Hvis du f.eks. vil anmode om tilladelse til at anvende skærmbilleder i akademiske lærebøger eller i film, skal du sende en e-mail (på engelsk) med din anmodning til skypebrand@microsoft.com. Din anmodning skal indeholde oplysninger om, hvilke mærkeelementer fra Skype, du ønsker at bruge, samt et detaljeret forslag til, hvordan du har tænkt dig at bruge elementerne. Du må ikke bruge mærkeelementerne fra Skype, før vi udtrykkeligt har givet dig tilladelse hertil. I tilfælde af ændringer i forhold til din oprindelige anmodning skal du indsende en særskilt anmodning omhandlende denne ændrede brug.

Hvis du får tilladelse fra Skype til at bruge et eller flere mærkeelementer fra Skype, bestemmer disse retningslinjer – i tillæg til eventuelle specifikke krav, som er angivet i tilladelsen - hvordan du må bruge dem Skype forbeholder sig til enhver tid ret til at trække sin tilladelse til brug af mærkeelementer fra Skype tilbage, hvorefter du indvilliger i straks at ophøre med at bruge alle de omfattede mærkeelementer fra Skype.

Det gælder for alle tilladelser, du måtte få fra os, at Skype bevarer alle rettigheder, titler og interesser til og for mærkeelementerne fra Skype. Derudover vil al goodwill, der måtte opstå på baggrund af brug af mærkeelementer fra Skype, ene og alene tilfalde Skype. Sådanne tilladelser er betinget af din accept af, at du ikke på noget tidspunkt nu eller i fremtiden vil drage gyldigheden af mærkeelementerne fra Skype i tvivl eller bistå andre hermed.

3. Begrænsede undtagelser til reglen

Hvis du ikke har vores udtrykkelige skriftlige accept/tilladelse til at bruge mærkeelementer fra Skype, kan du stadig bruge visse begrænsede mærkeelementer fra Skype under bestemte begrænsede betingelser, men KUN som beskrevet herunder i afsnit 3 og 4. Du må ikke bruge nogen mærkeelementer fra Skype på en måde, som udtrykker eller antyder tilknytning til, associering med eller sponsorering, støtte, certificering eller godkendelse fra Skype.

(a) Brug af ordmærker fra Skype til at referere faktuelt til vores virksomhed eller produkter

Du må bruge nogle af vores ordmærker (se listen over udvalgte ordmærker sidst i dokumentet) for at identificere virksomheder i Skype-gruppen eller deres produkter, men du må ikke bruge vores ikoner, logoer, taglines eller andre dele af mærkeelementerne fra Skype.

"Jeg bruger software fra Skype."

"Jeg bruger softwaren fra ."

"Skype leverer produkter til internetkommunikation."


 

Hvis du har spørgsmål eller er i tvivl om, hvordan du må bruge vores ordmærker, bedes du skrive til skypebrand@microsoft.com (på engelsk).

(b) Dine Skype-kontaktoplysninger

Du må bruge Skypes "S"-logo på dine visitkort og/eller din hjemmeside ved siden af dit Skype-navn på samme måde, som man ville bruge et billede af en konvolut ved siden af sin e-mailadresse. Logoet skal være lille (ikke større end andre symboler, som bruges til at repræsentere andre kontaktmetoder) og skal placeres på passende vis sammen med dine andre kontaktoplysninger og ikke være fremtrædende. Eksempel:

[dit Skype-navn]

(c) Skærmbilleder

Du må ikke bruge skærmbilleder af opstartsbilleder, åbningsskærmbilleder eller "velkomstbilleder" fra Skype-produkter eller skærmbilleder fra betaudgaver af produkter eller andre produkter, der endnu ikke er på markedet. Du må gerne bruge andre skærmbilleder i forbindelse med reklame, i dokumentation (inklusive undervisningsmateriale), i lærebøger, på videobånd eller hjemmesider, så længe du i tillæg til ovennævnte krav:

(i) Kontakter skypebrand@microsoft.com (på engelsk) med nærmere oplysninger om din forespørgsel og det billede, du ønsker at bruge, og ikke bruger det uden deres tilladelse

(ii) Ikke ændrer skærmbilledet ud over at ændre størrelsen

(iii) Ikke bruger dele af skærmbilleder

(iv) Ikke inkluderer skærmbilleder i brugergrænsefladen på dit produkt

(v) Ikke bruger skærmbilleder, som indeholder indhold fra tredjepart

(vi) Ikke bruger skærmbilleder, som indeholder et billede af en person, som kan identificeres

(d) Linkning

Du har tilladelse til at oprette et link til Skype.com fra et andet websted, du ejer, såfremt du gør det på en ansvarlig og lovlig måde, der ikke forårsager skade på eller udnytter vores renommé. Du må ikke oprette et link på en sådan måde, at andre kan foranlediges til at tro, at du er tilknyttet, godkendt eller anbefalet af Skype i situationer, hvor dette ikke er tilfældet. Du må ikke indsætte dette websted i en frame på andre websteder.

(e) Skolerelaterede opgaver og projekter

Så længe du overholder disse retningslinjer, må du: Bruge billeder og indhold fra Skype-produkter i uddannelsesrelaterede opgaver og kritisere eller kommentere på Skypes produkter.

(f) Publikationer, seminarer og konferencer

Du må henvise til Skype på forsiden af ugeblade og tidsskrifter og i emnebeskrivelsen til seminarer og konferencer, så længe du overholder disse retningslinjer og følgende specifikationer:

(i) Publikationen, seminaret eller konferencen skal have noget med det pågældende Skype-produkt eller den pågældende Skype-teknologi at gøre.

(ii) Dit navn og logo skal være mere fremtrædende end ordmærket fra Skype på alt trykt materiale til bladet, tidsskriftet, seminaret eller konferencen.

(iii) Du skal inkludere følgende note i læsbare trykte bogstaver:

"[Angiv de mærkeelementer fra Skype, der anvendes] [er] [et] varemærke[r] tilhørende Skype, og [navn på publikationen] er ikke knyttet til, sponsoreret eller autoriseret af eller på anden måde associeret med virksomheder i Skype-gruppen".

(iv) Du må ikke bruge ordmærket Skype i titlen på et ugeblad, et tidsskrift, et seminar eller en konference.

(v) Du må ikke bruge nogen Skype-logoer på eller i publikationen eller på materiale, der anvendes i forbindelse med publikationen, seminaret eller konferencen. Under særlige betingelser kan man få tilladelse fra Skype.

 

(g) Brug i broadcasts

Fjernsynsprogrammer og -studier kan inkorporere videoopkald ansigt til ansigt i fjernsynsudsendelser og på film. Skype kan også bruges til gratis Skype til Skype-opkald i forbindelse med radioudsendelser. Skype kan bruges til live nyhedsstrøm fra fjerne beliggenheder, interview med seere i deres hjem, kommunikation med eksperter fra hele verden og endda til at få forbindelse med korrespondenter i marken.

Hvis du bruger Skype i et program, der skal broadcastes, skal du bruge bestemte mærkeelementer fra Skype til at angive brugen heraf. En sådan brug må imidlertid kun ske i overensstemmelse med Servicebetingelser for broadcasts og retningslinjerne vedrørende branding i broadcasts samt disse retningslinjer.

(h) Brug af udviklere

(i) Desktop API: Hvis du ønsker at bruge Skypes desktop API (inklusive, uden begrænsning, i forbindelse med en applikation eller et softwareprogram eller for at kommunikere med hardware), skal du første acceptere betingelserne her http://developer.skype.com/terms-and-policies/accessories-terms.
I henhold til disse betingelser har du derefter tilladelse til at henvise til, at dit produkt er kompatibelt med Skype, men kun ifølge Skypes offentlige betingelser for brug af deres desktop API (se http://developer.skype.com/terms-and-policies/accessories-terms, som kan ændres fra tid til anden) og disse retningslinjer. Du må ikke kalde din app for Skype, noget, der ligner Skype, eller bruge Skype-logoet. Du skal kontrollere disse websteder jævnligt for at sikre dig, at du overholder eventuelle retningslinjer eller betingelser.

(ii) SkypeKit-programmet, "plugged into Skype™": Hvis du godkendes som del af SkypeKit-programmet, og dit softwareprodukt opfylder vores testkriterier, vil du være berettiget til at bruge udtrykket "plugged into Skype™" til at beskrive, at dit produkt er kompatibelt med Skype. Du kan ansøge om at blive del af SkypeKit-programmet ved at gå ind på webstedet Skype Developer på http://developer.skype.com og anmode om en invitation. Du vil også få tilladelse til at bruge logoet "plugged into Skype" (som vist på Skype Developer-webstedet på http://developer.skype.com/skypekit) på dit produkt, din emballage, dit websted og dit reklamemateriale. En sådan brug skal være i overensstemmelse med de forskellige retningslinjer for markedsføring, som findes på SkypeKit-siderne. Du må ikke kalde din app for Skype, noget, der ligner Skype, eller bruge Skype-logoet.

(iii) Brug af URI'er til at bygge Skype-handlinger: Du må bruge de prøve-URI'er, som er tilgængelige på http://developer.skype.com/skype-uris, eller skabe dine egne med det ene formål at sikre, at folk kan starte en Skype-app eller aktivere en Skype-handling. Hvis du bruger en URI til et sådant formål, skal du bruge de mærkeelementer fra Skype, som er tilgængelige på http://developer.skype.com/skype-uris/branding, til at identificere handlingen, og en sådan brug vil være underlagt disse retningslinjer for varemærker og andre retningslinjer, vi måtte udgive (og som kan ændres fra tid til anden).

(i) Brug af hardwarepartnere

Hardwarepartnere må bruge visse mærkeelementer fra Skype, afhængigt af om de har gennemgået og bestået Skypes certificeringsproces eller ej:

(i) SkypeKit-programmet, "plugged into Skype™": Hardwarepartnere kan ansøge om at blive en del af SkypeKit-programmet ved at gå ind på webstedet Skype Developer på http://developer.skype.com og anmode om en invitation. Hvis du godkendes, og dit produkt opfylder vores testkriterier, vil du være berettiget til at bruge udtrykket "plugged into Skype™" til at beskrive, at dit produkt er kompatibelt med Skype, såfremt det har en softwarekomponent, der er bygget med SkypeKit. Du vil også få tilladelse til at bruge logoet "plugged into Skype" (som vist på Skype Developer-webstedet på http://developer.skype.com/skypekit) på dine produkter, din emballage, dit websted og dit reklamemateriale. En sådan brug skal være i overensstemmelse med de forskellige retningslinjer for markedsføring, som findes på SkypeKit-siderne. Du må ikke kalde dit produkt for Skype, noget, der ligner Skype, eller bruge Skype-logoet.

(ii) Tilbehørsprogram: Visse hardwarepartnere har allerede indgået aftaler med Skype, som giver dem lov til at bruge nogle af mærkeelementerne fra Skype. De aftaler bestemmer deres rettigheder til at bruge de mærkeelementer fra Skype.

(j) Brug af Affiliates

Hvis du er tilmeldt Skype Affiliate Programme, har du ret til at anvende visse Skype-bannere og Skype-links (som det begreb er defineret i Skype Affiliate Agreement), men en sådan brug vil kun være tilladt i henhold til de vilkår, der er fremsat i Skype Affiliate Agreement og disse retningslinjer.

4. Sådan anvendes mærkeelementer fra Skype

(a) Generelle regler, som gør sig gældende for alle, der bruger et eller flere mærkeelementer fra Skype

 • Sørg for at stave alle mærkeelementer fra Skype rigtigt – se rigtig stavemåde på listen over Skype-varemærker sidst i nærværende dokument.
 • Sørg for, at mærkeelementerne fra Skype skiller sig ud fra den omkringstående tekst eller baggrund.

 
 • Ved brug af ordmærker skal du gøre et eller flere af følgende:
 1. Skriv mærket med stort begyndelsesbogstav, Skype™
 2. Skriv hele mærket med store bogstaver eller kursiv skype™, SKYPE™ eller
 3. Sæt citationstegn omkring hele det relevante mærke, "skype™".
 • Brug kun ordmærker som tillægsord – brug f.eks. ordmærket efterfulgt af et beskrivende generisk ord, f.eks. Skype™-software. Du må ikke bruge Skype-ordmærker som verber.
 • Brug det relevante varemærkesymbol. Brug symbolet ™ til at gøre opmærksom på, at vi har varemærkerettigheder til mærkeelementer fra Skype.
 • Sørg for, at alle henvisninger til Skype er ærlige, rimelige og ikke misvisende eller på nogen måde anstødelige som vurderet af Skype.
 • Undlad at lade nogen del af mærkeelementerne fra Skype være den mest fremtrædende del på din hjemmeside eller andre steder.
 • Følg disse retningslinjer.

(b) Hvis du har udtrykkelig accept/tilladelse fra os til at bruge alle mærkeelementer fra Skype

 • Hvis du henviser til et af mærkeelementerne fra Skype, skal du inkludere følgende note i læsbare trykte bogstaver, når du bruger mærkeelementer fra Skype i trykte materialer

"[Angiv de mærkeelementer fra Skype, der anvendes] [er] [et] varemærke[r] tilhørende Skype [og anvendes med tilladelse fra Skype Limited].”

(c) Hvis du ikke har vores udtrykkelige accept/tilladelse til at bruge nogen af mærkeelementerne fra Skype, men falder inden for en af de begrænsede undtagelser, der er beskrevet i afsnit 4

 • Hvis du henviser til et mærkeelement fra Skype, skal du inkludere følgende note i læsbare trykte bogstaver, når du bruger mærkeelementerne fra Skype i trykte materialer:

"[Angiv de mærkeelementer fra Skype, der anvendes] [er] [et] varemærke[r] tilhørende Skype, og [navn på henvisende bruger] er ikke knyttet til, sponsoreret eller autoriseret af eller på anden måde associeret med virksomheder i Skype-gruppen".

5. Anvendelser, som er udtrykkeligt forbudt af Skype

 • Du må ikke bruge mærkeelementerne fra Skype, medmindre du har fået udtrykkelig skriftlig accept/tilladelse fra Skype, eller den måde, de anvendes på, er tilladt i henhold til disse retningslinjer.
 • Det er ikke tilladt at fremstille, sælge eller bortgive merchandise som t-shirts eller krus med påtrykte mærkeelementer fra Skype, inklusive logoer, medmindre dette sker på baggrund af udtrykkelig skriftlig tilladelse fra Skype.
 • Du må aldrig henvise til Skype på en måde, som kan foranledige nogen til fejlagtigt at tro, at din brug er sponsoreret af, knyttet til eller godkendt af Skype eller på anden måde økonomisk knyttet til Skype, eller som kan fortolkes som om, at det indhold, du viser, vises med tilladelse fra Skype eller repræsenterer Skypes holdninger eller meninger, medmindre du har fået skriftlig tilladelse hertil fra Skype.
 • Du må ikke indarbejde nogen af mærkeelementerne fra Skype eller variationer deraf i dine egne produktnavne, servicenavne, varemærker, logoer, virksomhedsnavne, domænenavne, metatags, AdWords, nøgleord, søgebegreber osv.
 • Du må aldrig ændre eller modificere mærkeelementerne fra Skype, f.eks. ved at tilføje eller slette bindestreger, kombinere ord eller bruge forkortelser. Det er også forbudt at ændre vores logoer, f.eks. ved at ændre farverne, dimensionerne eller på anden vis modificere dem.

 
 • Du må ikke indføre mærker, logoer eller andre elementer, som ligner mærkeelementerne fra Skype til forveksling, og du må ikke markedsføre nogen produkter eller serviceydelser under et navn, der ligner navnene på vores produkter og serviceydelser til forveksling.
 • Du må ikke kopiere eller efterligne Skypes "trade dress"/"get-up" eller "udseendet og fremtoningen" af mærkeelementerne fra Skype eller webstedet www.skype.com, inklusive (men ikke begrænset til) farvekombinationer, grafik, lyde, billeder, tilstedeværelsesikoner, skrifttyper eller stil, som anvendes af Skype (eller noget, der ligner).
 • Du må ikke bruge nogen mærkeelementer fra Skype på en måde, som er krænkende, misvisende, urimelig, nedsættende eller stødende eller på anden måde anstødelig som vurderet efter Skypes eget skøn.
 • Du må ikke bruge mærkeelementer fra Skype i forhold til produkter eller serviceydelser eller på websteder, som kan anses for at have et seksuelt, vulgært, blasfemisk, stødende, nedgørende, injurierende, ærekrænkende eller på anden måde ulovligt, religiøst eller racistisk indhold eller på anden måde fremmer had mod enkeltpersoner eller grupper, eller som strider mod gældende love eller på anden måde strider mod Skypes retningslinjer, som vurderet efter Skypes eget skøn.
 • Du må ikke registrere domænenavne og "nøgleord" til internetsøgning, som indeholder ordet "skype" eller variationer heraf, eller som lyder som eller udseendemæssigt minder om "skype" som f.eks. "scipe", "scype", "skipe", "sykpe" osv. Dette inkluderer både latinske og ikke-latinske tegnsæt, generiske og landekodede topdomæner (hhv. gTLD'er og ccTLD'er) og gælder på alle niveauer af domænenavnshiearkiet (DNS). Dette forbud gælder også alle tilsvarende ikke-engelske oversættelser, transkriptioner og bogstavrette oversættelser, hvad enten de er integreret i et "internationalt domænenavn" (IDN) eller på anden vis. Eksempelvis er brug eller registrering af domænenavne som "sykpe.com", "skypeapplication.net" eller "scipe-application.fr" (dvs. registreringer på andet niveau), "skype.xyz.com", "skype.xyz.123.org" eller "skype.xyz.123.net.cn" (registrering på hhv. tredje, fjerde og femte niveau) samt "application.scipe" (registreringer på første niveau) og "xn--[skype_translation].[idn]" udtrykkeligt forbudt.

6. Liste over udvalgte Skype-varemærker (kan ændres)

Ordmærker:

 • Skype™
 • Skype™ AccessWiFi™
 • Skype To Go™
 • SkypePhone™
 • Skype Certified™
 • Skype Connect™
 • Skype Manager™
 • Silk™

 

Logoer:

 • Skype-logoet
   

   

 • "S"-logoet
   

   

7. Generelt

 • Skype forbeholder sig til enhver tid ret til at ændre nærværende retningslinjer. Skype forbeholder sig også ret til at trække sin tilladelse til eller på anden måde forbyde brug af mærkeelementer fra Skype, hvis de bruges på en måde, som er i strid med disse retningslinjer og andre betingelser, vi stiller fra tid til anden. Skype er ikke erstatningspligtig i forhold til tab/skader, som skyldes ændringer af disse retningslinjer.
 • DU ANERKENDER UDTRYKKELIGT, AT DU HAR LÆST DISSE VILKÅR VEDRØRENDE SKYPE-VAREMÆRKER OG FORSTÅR OG ACCEPTERER DE HERI ANFØRTE RETTIGHEDER, FORPLIGTELSER, VILKÅR OG BETINGELSER. VED AT BRUGE ET ELLER FLERE MÆRKEELEMENTER FRA SKYPE ERKLÆRER DU DIG UDTRYKKELIGT INDFORSTÅET MED AT VÆRE BUNDET AF DISSE VILKÅR OG BETINGELSER.

© Skype – sidst opdateret: februar 2015