Skypes regler om rimelig brug ("RRB") skal forebygge svindel og misbrug i forbindelse med vores produkter. Skypes produkter er til personlig brug i henhold til Microsoft-serviceaftale og disse regler om rimelig brug ("lovlig anvendelse"). Nedenstående ufuldstændige liste angiver eksempler på brug, der ikke anses for at være lovlig:

  • Brug af abonnementer til telemarketing- eller callcenter-foretagender.
  • Videresalg af abonnementsminutter.
  • Deling af abonnementer mellem flere brugere, det være sig via et PBX-anlæg, et callcenter, en computer eller på anden måde.
  • Opkald til numre (det være sig enkeltvist, sekventielt eller automatisk), der har til hensigt at skabe indtægt for dig selv eller for andre som følge af opkaldets udførelse, bortset fra opkald, der foretages i forbindelse med individuel forretningskommunikation.
  • Usædvanlige opkaldsmønstre, der afviger fra den normale, individuelle brug af abonnementer, såsom almindelige korte opkald eller opkald til mange numre inden for kort tid.

Skype forbeholder sig ret til at inddrage andre forhold i sin afgørelse af, om der er tale om lovlig brug, herunder enhver form for ulovlig, forbudt, unormal eller usædvanlig aktivitet. Skype kan efter eget skøn vælge at afslutte forretningsforholdet til dig samt din brug af Skypes produkter med øjeblikkeligt varsel, hvis Skype fastslår, at du anvender produktet i strid med disse regler for rimelig brug.

Abonnementer

I henhold til disse regler om rimelig brug er det med Skypes abonnementer med ubegrænsede opkald muligt at ringe ubegrænset til fastnettelefoner i de lande, der er omfattet af abonnementet (med undtagelse af opkald til service-, sær- og betalingsnumre og ikke-geografiske numre), i den periode, der er fastsat ved købstidspunktet. Ubegrænsede opkald til mobiltelefoner kan også være omfattet i de tilfælde, hvor dette angives på købstidspunktet. Alle samtaler afbrydes efter 4 timers varighed, hvorefter det igen er nødvendigt at ringe op.

Gruppevideoopkald

Gruppevideoopkald er i henhold til reglerne om rimelig brug underlagt en begrænsning på 100 timers samtale pr. måned med maks. 10 timers samtale pr. dag og 4 timers samtale pr. videoopkald. Når disse grænser er nået, slukkes der for videoen, og samtalen ændres til et lydopkald. Hvis en af deltagerne i et gruppevideoopkald bruger en version af internetkommunikationssoftwaren, der ikke understøtter gruppevideoopkald, vil den pågældende deltager deltage med lydopkald. Antallet af tilladte deltagere i et gruppevideoopkald varierer fra 3 til maksimalt 50 personer afhængigt af enheder og systemkrav til disse. Du kan læse mere på www.skype.com/go/gvc.

Opkald til fastnet- og mobiltelefoner med Skype-kredit

Alle samtaler afbrydes efter 4 timers varighed, hvorefter det er nødvendigt at ringe op igen. Der opkræves et tilslutningsgebyr ved genopkald.

Sms

Hver enkelt sms-besked kan maks. bestå af 160 tegn. Hvis du skriver en længere besked, opdeles den i flere sms'er, og du opkræves gældende takst for hver sms, der sendes. Hvis du sender sms'er til mere end én person, betaler du for hver sms, du sender til hver modtager. Hvis Skype ikke (uanset årsagen) kan sende din sms, vil Skype forsøge at sende sms'en i op til 24 timer. Hvis det ikke lykkes at sende sms'en i dette tidsrum, tilbageføres sms-gebyret automatisk til din Skype-kreditsaldo.

Videobeskeder

I henhold til disse regler om rimelig brug er der ingen grænser for, hvor mange videobeskeder du kan sende. Hvis du ikke abonnerer på Skype Premium, gemmes videobeskeder i mindst 6 måneder fra afsendelsesdatoen, hvorefter de kan udløbe.

Opkald, som modtageren betaler

Opkald, som modtageren betaler, kan højst vare 60 minutter. Derefter skal du ringe op igen.