Disse vilkår gælder for din brug af kodestykker, knapper, links, SDK-pakker og API-integrationer, som stilles til rådighed af Microsoft på Skype- eller Microsoft-webstedet, som viser disse vilkår, og giver brugere af dine websteder og programmer mulighed for at oprette forbindelse til og dele og chatte på Skype ("Skype-integration").

  1. LICENS. Kodeeksempler kan blive tilbudt i henhold til de open source-licensvilkår, som følger med eksemplerne. Medmindre andet er angivet, giver Microsoft dig underlagt disse vilkår en begrænset, personlig, ikke-eksklusiv, ikke-overdragelig, ikke-viderelicenserbar licens, der kan tilbagekaldes, til at integrere Skype-knapper på dine websteder eller i dine programmer. Microsoft forbeholder sig alle andre rettigheder.
  2. BEGRÆNSNINGER. Medmindre der udtrykkeligt gives tilladelse til det i disse vilkår, må du ikke: (a) bruge Skype-integrationen til at sælge adgang til Skype, (b) tilsløre eller ændre varemærker, ikoner eller logoer i Skype-integrationen, (c) bruge Skype-integrationen i modstrid med Retningslinjer for Skype-mærket eller gældende teknisk dokumentation, (d) bruge Skype-integrationen til falsk antydning af sponsorater, partnerskab med eller tilknytning til Skype eller Microsoft, (d) vildlede brugere mht. formålet med Skype-integrationen eller tilbyde økonomiske incitamenter til at anvende eller klikke på Skype-integrationen, (e) kopiere, ændre, genudgive, reproducere, sælge, udleje, lease, udlåne eller på anden måde overdrage softwaren, (f) vise Skype-integrationen på websteder eller i programmer, der overtræder de Ordensregler, der findes i Microsoft-serviceaftalen, (g) medtage Skype-integrationen i reklamer eller i reklameøjemed, medmindre dette er tilladt ved Microsofts skriftlige samtykke, (h) sælge eller på anden måde overdrage data til tredjeparter relateret til brugen af Skype-integrationen, (i) ændre eller omdirigere links fra Skype-integrationen.
  3. YDERLIGERE VILKÅR. Microsoft-serviceaftalen og Retningslinjerne for Skype-mærket fastlægger, hvordan du må bruge Skype-integrationen, ud over hvad der beskrevet i disse vilkår. I tilfælde af modstridende oplysninger er det disse vilkår, der gælder.
  4. BESKYTTELSE AF PERSONLIGE OPLYSNINGER. Du accepterer, at Microsoft må bruge analyseværktøjer til at indsamle og analysere data, der kommer fra brug af Skype-integrationen. De websteder og programmer, hvor du anvender Skype-integrationen, skal overholde alle gældende love om beskyttelse af data og personlige oplysninger og skal vise en politik for beskyttelse af personlige oplysninger, der tydeligt oplyser om brug af cookies og tilsvarende teknologi samt om enhver indsamling, deling og brug af data relateret til brug af Skype-integrationen.
  5. FRASKRIVELSE AF GARANTI. SOFTWAREN GIVES I LICENS “SOM DEN ER OG FOREFINDES”. DU HAR SELV ANSVARET FOR BRUGEN. MICROSOFT GIVER INGEN UDTRYKKELIGE GARANTIER ELLER BETINGELSER. I DET OMFANG, HVORI LOKAL LOVGIVNING TILLADER DET, FRASKRIVER MICROSOFT STILTIENDE GARANTIER FOR SALGBARHED, EGNETHED TIL ET BESTEMT FORMÅL OG IKKE-KRÆNKELSE.
  6. ANSVARSBEGRÆNSNING. I INTET TILFÆLDE ER MICROSOFT ANSVARLIG FOR NOGEN DIREKTE, INDIREKTE, TILFÆLDIG ELLER SÆRLIG SKADESERSTATNING, PØNALERSTATNING ELLER FØLGESKADER (HERUNDER, MEN IKKE BEGRÆNSET TIL, ANSKAFFELSE AF ERSTANINGSVARER ELLER -TJENESTER; TAB AF BRUG, DATA ELLER FORTJENESTE ELLER FORETNINGSAFBRYDELSE), UANSET HVORDAN DE MÅTTE OPSTÅ OG I FORHOLD TIL ENHVER TEORI OM HÆFTELSE, DET VÆRE SIG I TILFÆLDE AF KONTRAKTLIGE FORHOLD, SKÆRPET ANSVAR, ELLER SKADEVOLDENDE HANDLING (HERUNDER FORSØMMELIGHED OG ANDET), DER PÅ NOGEN MÅDE MÅTTE OPSTÅ SOM RESULTAT AF BRUGEN AF SOFTWAREN ELLER SKYPE-INTEGRATIONEN, OGSÅ SELVOM MICROSOFT ER UNDERRETTET OM MULIGHEDEN FOR SÅDANNE SKADER. Ovenstående begrænsning eller udelukkelse gælder muligvis ikke for dig, såfremt udelukkelse eller begrænsning af hændelige skader, følgeskader eller andet skadesansvar ikke er tilladt i dit land.
  7. OPSIGELSE.Microsoft kan bringe disse vilkår til ophør på ethvert tidspunkt og af en hvilken som helst årsag. Ved meddelelse om opsigelse accepterer du at ophøre med al videre brug af Skype-integration og omgående at fjerne Skype-integrationen fra dine websteder og programmer. Afsnit 2, 5, 6 og 8 vil fortsat gælde, selvom disse vilkår ophører.
  8. GENERELT. (a) Disse vilkår udgør hele aftalen mellem os, hvad angår dens emne, og den erstatter alle tidligere aftaler, kommunikation og udsagn mellem parterne vedrørende deres emne. (b) Microsoft kan opdatere disse vilkår ved at publicere opdateringer på dette websted, og din fortsatte brug af softwaren eller Skype-integrationen efter publiceringen betyder, at du accepterer disse opdateringer. (c) Fortolkningen af denne aftale og påstande om misligholdelse af den er underlagt lovgivningen i staten Washington uanset principperne for lovkonflikt. Du og vi accepterer uigenkaldeligt de forbundsstatslige domstoles kompetence og værneting i King County, Washington, USA i forbindelse med alle tvister, der er relateret til disse vilkår.