VILKÅR FOR SKYPE PREVIEW OG SKYPE INSIDER PROGRAM

Offentliggjort: Juni 2018

Tak for din deltagelse i Skype Preview Program og/eller Skype Insider Program (samlet og individuelt betegnet "programmet"), der giver dig adgang til bestemt betaversioner af Skype-software (herunder alle skrifttyper, ikoner, billeder og lydfiler, der følger med softwaren, foruden dokumentationen, opdateringer, tillæg og opgraderinger) ("betaversioner af teknologierne"). Programmet giver Skype-brugere mulighed for at tilgå og bruge visse betaversioner af teknologierne med henblik på at sende feedback til Skype. Nogle betaversioner af teknologierne er muligvis ikke tilgængelige i dit område eller på alle platforme.

Inden du begynder, er der nogle vigtige ting, du bør vide.

HVIS DU BOR I USA, INDEHOLDER AFSNIT 12 EN BINDENDE VOLDGIFTSBESTEMMELSE OG AFKALD PÅ KOLLEKTIVT SØGSMÅL. DET PÅVIRKER DINE RETTIGHEDER I FORBINDELSE MED, HVORDAN EVENTUELLE TVISTER MED SKYPE BLIVER HÅNDTERET. LÆS VENLIGST DISSE BESTEMMELSER.

VIGTIG MEDDELELSE

Betaversionerne af teknologierne:

  • omfatter eksperimenterende og tidlige betaversioner af software. Det betyder, at der af og til kan forekomme nedbrud.
  • indsamler og overfører automatisk data til Skype, herunder personlige oplysninger. Se afsnit 2 og Erklæring om beskyttelse af personlige oplysninger for at få flere oplysninger.
  • kan uden varsel holde op med at fungere eller opdatere automatisk, og
  • kan ændres inden den færdige version eller muligvis aldrig bliver frigivet på markedet.

1. GRUNDLÆGGENDE OPLYSNINGER OM PROGRAMMET

a. Accept af vilkårene. Ved at tilgå og bruge disse betaversioner af teknologierne anerkender og accepterer du disse vilkår, som udgør en juridisk gældende aftale mellem dig og Skype Communications S.à.r.l, 23-29 Rives de Clausen, L-2165 Luxembourg ("Skype").

b.Mindreårige børn. Ved at deltage i programmet angiver du, at du enten har myndighedsalderen der, hvor du bor, eller har indhentet gyldigt samtykke fra en forælder eller værge til at være bundet af vilkårene i denne aftale og deltage i programmet. Hvis du ikke ved, om du har nået myndighedsalderen for det sted, hvor du bor, eller ikke forstår dette afsnit, skal du ikke benytte betaversionerne af teknologierne, før du har spurgt din forælder eller værge om lov. Hvis du er forælder eller værge for en mindreårig, og du konfigurerer adgang til betaversioner af teknologierne for en mindreårig, accepterer du denne aftale på den mindreåriges vegne og er ansvarlig for al brug af betaversionerne af teknologierne.

c.Ændringer af vilkår. Skype kan til enhver tid ændre programmet eller disse vilkår. Du skal acceptere ændringerne for fortsat at kunne deltage i programmet. Hvis vi gør det, giver vi dig besked enten ved at offentliggøre det på programmets websted, på brugergrænsefladen i betaversionerne af teknologierne, i en mailmeddelelse, chatbesked eller via en anden rimelig metode. Din brug af betaversionerne af teknologierne efter den dato, hvor ændringen træder i kraft, udgør dit samtykke til de ændrede vilkår. Hvis du ikke accepterer ændringerne, skal du holde op med at bruge betaversionerne af teknologierne og følge anvisningerne for ophør i afsnit 9. Ellers gælder de nye vilkår for dig.

d.Yderligere vilkår. Din brug af betaversioner af teknologierne er også underlagt Microsoft-serviceaftalen, der omfatter Beskyttelse af personlige oplysningerhttp://www.skype.com/go/privacy. I det omfang, der er konflikt mellem Microsoft-serviceaftalen (herunder Erklæring om beskyttelse af personlige oplysninger) og disse vilkår, vil disse vilkår være gældende i programmets løbetid. Brug af den endelige, almindeligt tilgængelige Skype-software er underlagt Microsoft-serviceaftalen.

e.Oprettelse af en konto. Du skal have en Microsoft-konto for at få adgang til betaversionerne af teknologierne.

f.Udgifter. Du bliver ikke opkrævet betaling for at teste og evaluere betaversionerne af teknologierne, men du er ansvarlig for alle udgifter, der udspringer af din brug af betaversionerne af teknologierne og deltagelse i dette program (f.eks smartphone, mobil- og dataabonnementer osv.).

g.Overdragelse: Skype kan når som helst og uden varsel helt eller delvist overdrage, overføre eller på anden vis bortgive vores rettigheder og forpligtelser i henhold til disse vilkår.

2. BESKYTTELSE AF PERSONLIGE OPLYSNINGER

a. Betaversionerne af teknologierne kan automatisk indsamle og videregive data til Skype, som kan omfatte dine personlige oplysninger. Når du bruger betaversionerne af teknologierne, vil Skype indsamle visse oplysninger om din brug og interaktion med betaversioner af teknologierne. For at kunne diagnosticere problemer og forbedre betaversionerne af teknologierne vil Skype indsamle data om ydeevnen i betaversionerne af teknologierne og om eventuelle problemer, du oplever med dem. Fra tid til anden kan vi eventuelt indsamle logfiler i forbindelse med den feedback, du sender, eller i forbindelse med et problem. Disse logfiler kan indeholde personlige oplysninger eller andre følsomme data, som findes i enhedens hukommelse. For eksempel kan en logfil, der indeholder et snapshot af enhedens hukommelse, indeholde dit navn eller andre konto-id'er, indhold fra din kommunikation, oplysninger om din placering eller data, som du for nylig har indsendt til et websted. Hvis en logfil indeholder personlige oplysninger, vil vi ikke bruge disse data til at identificere, kontakte eller sende reklamer til dig.

b. Hvis du indsender personidentificerende oplysninger til os gennem betaversionerne af teknologierne eller som en del af programmet, vil Skype bruge disse personlige oplysninger til at drive, vedligeholde og levere de egenskaber og funktioner i betaversionerne af teknologierne. Vi kan også anvende disse oplysninger til at kommunikere med dig som beskrevet nedenfor. Hvis du indsender personlige oplysninger om en person, der ikke er dig, garanterer og står du inde for, at du har indhentet personens lovlige samtykke. Hvis du ikke accepterer disse vilkår eller brugen af personlige oplysninger på denne måde, skal du ikke bruge betaversionerne af teknologierne.

c. Derudover anvender vi alle oplysninger, der opgives i forbindelse med programmet, i overensstemmelse med enhver meddelelse i programmet om beskyttelse af personlige oplysninger og vores Erklæring om beskyttelse af personlige oplysninger: http://www.skype.com/go/privacy. Vær opmærksom på, at funktioner i betaversionerne af teknologierne muligvis ikke omfatter alle funktioner, som er beskrevet i Erklæringen om beskyttelse af personlige oplysninger. Visse indstillinger for beskyttelse af personlige oplysninger og kontrolfunktioner er muligvis ikke tilgængelige for betaversionerne af teknologierne eller kan blive ændret.

3. OPDATERINGER OG BETAVERSIONER AF TEKNOLOGIER

a. Opdateringer. Du accepterer, at begrænset eller ingen support vil være tilgængelig for betaversionerne af teknologierne. Du accepterer også, at vi kan downloade opdateringer automatisk til betaversionerne af teknologierne, og at du muligvis skal opdatere betaversionerne af teknologierne for at fortsætte i programmet. Du accepterer at godkende disse opdateringer i henhold til disse vilkår, medmindre andre vilkår følger med opdateringerne. Hvis du ikke accepterer, skal du afslutte brugen af og fjerne betaversionerne af teknologierne.

b.Betaversionerne af teknologierne. Betaversionerne af teknologierne er tidlige, eksperimentelle versioner og kan have reducerede eller andre standarder for sikkerhed, beskyttelse af personlige oplysninger, adgang, tilgængelighed og pålidelighed i forhold til kommercielt udbudte tjenester og software. Vi kan til enhver tid ændre eller annullere disse standarder i senere versioner og/eller betaversionerne af teknologierne uden varsel.

c.Send og modtag penge: Når du benytter funktionen til at sende og modtage penge (hvis den er tilgængelig), anerkender du, at Skype anvender tredjeparter til at levere betalingstjenester og foretage overførsler. Skype leverer ikke betalingstjenester eller foretager overførsler og er ikke en virksomhed for finansielle serviceydelser. Afsendelse og modtagelse af penge på Skype er udelukkende tilgængelig for brugere, der er 18 år og derover, eller i henhold til tredjepartens vilkår, og som er registreret og godkendt til en konto hos tredjeparten. For at benytte pengeafsendelsesfunktionen kan du blive bedt om at acceptere tredjeparters vilkår og betingelser og give tilladelser til at dele data med disse tredjeparter med henblik på levering af servicen. Hvis Skype får besked om, at din brug af pengeafsendelsesfunktionen overtræder en tredjeparts vilkår og betingelser, kan Skype være nødt til at gribe ind i forhold til din konto og f.eks. annullere eller ophæve din konto. Skype, eller Microsoft, er ikke ansvarlig for betalingstjenester, der leveres af tredjeparter, eller nogen handlinger dækket af tredjepartens vilkår og betingelser. Skype påtager sig intet ansvar og udsteder ingen erklæringer eller garantier for, at funktionen til afsendelse og modtagelse af penge er tilgængelig eller fortsat vil være tilgængelig.

4. FEEDBACK

Du kan levere indhold, kommentarer, feedback, forslag, oplysninger eller materiale til Skype i forbindelse med programmet ("feedback"). Ved at give feedback giver du uigenkaldeligt Skype og dennes associerede selskaber ret til at anvende, ændre, distribuere og på anden vis benytte din feedback på enhver måde og til ethvert formål. Du giver også, uden betaling, tredjeparter eventuelle patentrettigheder, som er nødvendige for, at deres produkter, teknologier og tjenester kan bruge eller kommunikere med eventuelle specifikke dele af Skype- eller Microsoft-softwaren eller -tjenesterne, som omfatter denne feedback. Du vil ikke give feedback, der er underlagt en licens, som kræver, at Skype eller dennes associerede selskaber licenserer deres software eller dokumentation til tredjeparter, fordi din feedback er inkluderet i dem. Rettighederne i dette afsnit gives i henhold til alle gældende immaterielle rettigheder, du ejer eller har kontrol over, og varer ud over ophøret af denne aftale. Der betales ingen godtgørelse med hensyn til brugen af din feedback. Skype er ikke forpligtet til at offentliggøre eller anvende feedback. Ved at give feedback garanterer du, at du ejer eller på anden måde kontrollerer alle rettigheder til din feedback, og at din feedback ikke er underlagt tredjeparters rettigheder.

5. KOMMUNIKATION MED DIG

Hvis der er noget, vi har brug for at fortælle dig om programmet, f.eks. svar til din feedback, sender vi dig programmeddelelser. Vi kan kontakte dig om programmet på forskellige måder, f.eks. via mail, Skype-chatmeddelelser, Skype-chatbeskeder, Skype Bot-beskeder eller sms. Der kan blive pålagt data- og beskedtakster ved modtagelse af meddelelser via sms. Programmeddelelser kan omfatte:

  • Uddybende spørgsmål til problemer, du rapporterer under din deltagelse i programmet;
  • Information om nye betaversioner, f.eks. builds og apps, som er tilgængelige for dig i programmet;
  • Undersøgelser for at få oplysninger om din oplevelse eller for at kortlægge din interesse og dine kvalifikationer til fremtidige betamuligheder
  • Opdateringer til programnyheder og ændringer; og
  • Information om specialtilbud, du kan modtage gennem din deltagelse i programmet.

Du kan afmelde disse meddelelser om programmet fra Skype ved at framelde dig programmet.

Afhængig af indstillingerne på din Microsoft-kontoprofil kan du også modtage reklamemails, sms-beskeder, telefonopkald og post fra Skype eller Microsoft. Du kan altid vælge, om du vil blive ved med at modtage reklame på din kontoprofil.

6. SOFTWARE

a.Brugerrettigheder. I henhold til disse vilkår kan du installere og bruge et vilkårligt antal eksemplarer udelukkende med henblik på testning og evaluering og levering af feedback til Skype.

b. Omfang af rettigheder. Betaversionerne af teknologierne er ophavsretligt beskyttet arbejde fra Microsoft og er licenseret til dig, ikke solgt. Skype og Microsoft forbeholder sig alle rettigheder (som f.eks. immaterielle rettigheder i henhold til lovgivningen), der ikke tildeles udtrykkeligt i denne aftale. Medmindre gældende lovgivning giver dig flere rettigheder på trods af denne begrænsning, vil du ikke (og har ikke rettigheder til at):

i. videregive resultaterne af benchmark­tests til tredjeparter uden skriftlig tilladelse fra Skype;

ii. omgå eventuelle tekniske begrænsninger, der kun tillader brug af betaversionerne af teknologierne på bestemte måder;

iii. foretage reverse engineering, dekompilere eller opdele softwaren eller forsøge at gøre dette, undtagen og kun i det omfang det tillades af de licensbetingelser, der gælder for anvendelsen af open source-komponenter, som kan være inkluderet i softwaren;

iv. udgive, kopiere, udleje, lease, overføre eller udlåne betaversionerne af teknologierne;

v. fjerne, minimere, blokere eller redigere meddelelser fra Microsoft, Skype eller deres underleverandører i betaversionerne af teknologierne;

vi. bruge betaversionerne af teknologierne på nogen måde, der strider mod lovgivningen, eller til at oprette eller sprede malware;

v. udleje, lease eller udlåne betaversionerne af teknologierne eller overdrage eller tildele betaversionerne af teknologierne eller denne aftale til nogen tredjepart;

viii. bruge funktioner i betaversionerne af teknologierne på en måde, der kan forstyrre andres anvendelse af dem, eller forsøge at få adgang til nogen form for tjeneste, data, konto eller netværk på uautoriseret vis;

ix. bruge betaversionen på nogen måde, der kan beskadige, deaktivere, overbelaste eller forringe enhver Skype- eller Microsoft-server eller det eller de netværk, der er forbundet med en Skype- eller Microsoft-server.

7. PROGRAMMER, TJENESTEYDELSER OG SOFTWARE FRA TREDJEPARTER

a. Betaversionerne af teknologierne kan omfatte tredjepartsprogrammer eller -software, der er licenseret til dig i henhold til denne aftale eller under deres egne vilkår. Licensbetingelser, meddelelser og accepter, hvis det er relevant, for/af tredjepartsprogrammer kan være tilgængelige i en tilhørende meddelelsesfil. Betaversionerne af teknologierne kan indeholde copyrightbeskyttet software fra tredjeparter, der er licenseret under open source-licenser med pligt til kildekodetilgængelighed. Kopier af disse licenser er omfattet af tredjepartens meddelelsesfil eller anden tilhørende meddelelsesfil. Du kan få den komplette tilsvarende kildekode fra Skype, hvis og som påkrævet i henhold til den relevante open source-licens, ved at sende en pengeanvisning eller check på 5,00 USD til: Source Code Compliance Team, Microsoft Corporation, 1 Microsoft Way, Redmond, WA 98052, USA. Skriv "third party source code for Skype" ("tredjeparts kildekode til Skype") i notatlinjen for din betaling. Du kan også finde en kopi af kilden på http://aka.ms/getsource.

b. Brug af tredjepartsapps og -tjenester. Betaversionerne af teknologierne kan gøre det muligt for dig at få adgang til eller købe produkter, tjenester, websteder, links, indhold, materiale, spil eller programmer fra tredjeparter (virksomheder eller personer, der ikke er Microsoft) ("Tredjepartsapps og -tjenester"). Tredjepartsapps og -tjenester kan vise dig en politik om beskyttelse af personlige oplysninger eller kræve, at du accepterer yderligere vilkår for anvendelse, inden du kan installere eller bruge tredjepartsappen eller -tjenesten. Du bør gennemgå evt. yderligere vilkår og politikker om beskyttelse af personlige oplysninger inden anskaffelse eller brug af nogen tredjepartsapps og -tjenester. Eventuelle yderligere vilkår ændrer ikke disse vilkår. Du er ansvarlig for din handel med tredjeparter. Hverken Skype eller Microsoft licenserer nogen intellektuel ejendom til dig som en del af tredjepartsapps og -tjenester og er ikke ansvarlig for oplysninger fra tredjeparter.

8. ADFÆRDSKODEKS

a. Når du accepterer disse vilkår, accepterer du, at når du bruger betaversionerne af teknologierne, vil du følge disse regler:

i. Du må ikke gøre noget ulovligt.

ii. Du må ikke deltage i aktivitet, der udnytter, skader eller truer med at skade børn.

iii. Du må ikke sende spam. Spam er uønskede eller uopfordrede massemails, opslag, kontaktanmodninger, sms-beskeder eller chatbeskeder.

iv. Du må ikke offentligt vise eller bruge Tjenesterne til at dele upassende indhold eller materiale (f.eks. med nøgenhed, zoofili, porno, stødende sprog, udpenslet vold eller kriminelle handlinger).

v. Du må ikke deltage i aktivitet, der er bedragerisk, falsk eller vildledende (f.eks. bede om penge under falske forudsætninger, efterligne andre, manipulere Tjenesterne til at øge antallet af afspilninger eller påvirke rangeringer, bedømmelser eller kommentarer).

vi. Du må ikke omgå restriktioner på adgangen til eller tilgængeligheden af Tjenesterne.

vii. Du må ikke deltage i aktivitet, der er skadelig for dig, Tjenesterne eller andre (f.eks. overføre virus, stalke personer, opslå terroristindhold, kommunikere hadefuld omtale eller opfordringer til vold mod andre).

viii. Du må ikke krænke andres rettigheder (f.eks. uautoriseret deling af copyrightbeskyttet musik eller andet materiale, videresalg eller anden distribution af Bing-kort eller billeder).

ix. Du må ikke deltage i aktiviteter, som krænker andres privatliv.

x. Du må ikke hjælpe andre med at bryde reglerne.

b. Håndhævelse. Hvis du overtræder disse vilkår, kan vi holde op med at levere disse betaversioner af teknologierne til dig, eller vi kan lukke din Microsoft-konto. Vi kan også blokere leveringen af kommunikation (såsom mail, fildeling eller chatbesked) for at håndhæve disse vilkår, eller vi kan fjerne eller nægte at offentliggøre dit indhold af enhver årsag. Når vi undersøger formodede overtrædelser af disse vilkår, forbeholder Skype sig retten til at gennemgå dit indhold for at løse problemet. Vi kan dog ikke overvåge hele tjenesten, og det forsøger vi heller ikke på.

9. PROGRAMMETS OPHØR

Du kan til enhver tid afbryde din deltagelse i programmet ved at afinstallere og slette alle eksemplarer af betaversionerne af teknologierne, som er stillet til rådighed i forbindelse med programmet. Skype forbeholder sig ret til på ethvert tidspunkt at opsige din adgang til en eller alle betaversionerne af teknologierne eller programmet uden varsel af hvilken som helst årsag. Du må ikke fortsætte med at tage adgang til eller bruge betaversionerne af teknologierne og programmaterialer efter programmets ophør, og du skal slette eksemplarer af betaversionerne af den software, som er leveret i forbindelse med programmet. Skype kan fortsætte med at bruge alle data, der blev indsamlet inden ophøret.

10. ANSVARSFRASKRIVELSE

SKYPE OG DENNES RESPEKTIVE LEVERANDØRER TILBYDER BETAVERSIONERNE AF TEKNOLOGIERNE "SOM DE ER OG FOREFINDES" OG "MED ALLE FEJL". DU HAR SELV ANSVARET FOR BRUGEN. SKYPE GIVER INGEN UDTRYKKELIGE GARANTIER, ERKLÆRINGER ELLER BETINGELSER. DU KAN HAVE YDERLIGERE FORBRUGERRETTIGHEDER I HENHOLD TIL DEN LOKALE LOVGIVNING, SOM DENNE AFTALE IKKE KAN ÆNDRE. I DET OMFANG DET TILLADES AF LOKAL LOVGIVNING, UNDTAGER SKYPE STILTIENDE GARANTIER FOR SALGBARHED, EGNETHED TIL BESTEMTE FORMÅL OG IKKE-KRÆNKELSE.

SKYPE KONTROLLERER, GENNEMGÅR, REVIDERER OG GODKENDER IKKE ELLER PÅTAGER SIG IKKE NOGET ANSVAR FOR NOGEN TREDJEPARTS INDHOLD, OPLYSNINGER, MEDDELELSER, MATERIALER ELLER PROJEKTER, DER ER TILGÆNGELIGE FRA ELLER KNYTTET TIL PROGRAMMET, OG, UNDTAGEN SOM GARANTERET I EN SÆRSKILT AFTALE, UDSTEDER SKYPE INGEN ERKLÆRINGER ELLER GARANTIER AF NOGEN ART OG ER IKKE ANSVARLIG FOR NOGET AF OVENSTÅENDE. EVENTUELLE HANDLER, SOM DU MÅTTE HAVE INDGÅET MED SÅDANNE TREDJEPARTER, FOREGÅR PÅ EGEN RISIKO.

UNDER INGEN OMSTÆNDIGHEDER ER SKYPE ELLER DENNES LEVERANDØRER ANSVARLIGE FOR EVENTUELLE SÆRLIGE ELLER INDIREKTE SKADER, FØLGESKADER ELLER SKADER AF NOGEN ART, SOM SKYLDES MISTET BRUG, DATA ELLER FORTJENESTE, HVAD ENTEN DETTE SKER I FORBINDELSE MED EN KONTRAKT, UAGTSOMHED ELLER ANDEN SKADEVOLDENDE HANDLING, SOM OPSTÅR PÅ GRUND AF ELLER I FORBINDELSE MED BRUGEN AF ELLER YDEEVNEN FOR PROGRAMMET, INDHOLDET ELLER LEVERINGEN AF ELLER DEN MANGLENDE LEVERING AF TJENESTER ELLER OPLYSNINGER, SOM FÅS VIA PROGRAMMET.

Hvis du har grundlag for at få erstatning for skader på trods af den foregående fraskrivelse af garanti, kan du kun få dækket direkte skader på op til 5,00 USD hos Skype og dennes leverandører. Du kan ikke få erstatning for nogen andre skader, herunder følgeskader, tabt fortjeneste, særlige, indirekte eller hændelige skader. Denne begrænsning gælder for:

(a) alt i relation til betaversionerne af teknologierne, indhold (herunder kode) på tredjeparters websteder eller i tredjepartsprogrammer

(b) søgsmål i forbindelse med aftalebrud, brud på garantier eller betingelser, direkte erstatningsansvar, uagtsomhed eller anden skadevoldende handling eller noget andet søgsmål, i det omfang gældende lov tillader det.

Dette gælder også, hvis Skype kendte til eller burde have kendt til muligheden for sådanne skader. Ovenstående begrænsning eller udelukkelse gælder muligvis ikke for dig, såfremt din stat, dit område eller dit land ikke tillader udelukkelse eller begrænsning af ansvaret for hændelige skader, følgeskader eller andre skader.

11. MEDDELELSER OG FREMGANGSMÅDE FOR FREMSÆTTELSE AF RETSKRAV VEDRØRENDE KRÆNKELSE AF OPHAVSRET

I henhold til paragraf 17 i United States Code, afsnit 512(c)(2) skal anmeldelser af en påstået krænkelse af ophavsret fremsendes til vores udpegede repræsentant. ALLE FORESPØRGSLER, DER IKKE ER RELEVANTE FOR DEN EFTERFØLGENDE PROCEDURE, VIL IKKE BLIVE BESVARET. Se Meddelelser og procedurer for fremsættelse af anmeldelse om krænkelse af copyright på http://www.microsoft.com/info/cpyrtInfrg.htm.

12. BINDENDE VOLDGIFT OG AFKALD PÅ DELTAGELSE I KOLLEKTIVE SØGSMÅL, HVIS DU BOR I USA

Dette afsnit gælder for enhver tvist UNDTAGEN SØGSMÅL OM HÅNDHÆVELSE ELLER GYLDIGHED AF DINE, SKYPES ELLER EN AF VORES LICENSGIVERES IMMATERIELLE EJENDOMSRETTIGHEDER. Udtrykket "tvist" betyder enhver tvist, handling eller anden strid mellem dig og Skype angående programmet (inkl. pris) eller denne aftale, hvad enten dette sker i forbindelse med kontrakt, garanti, skadevoldende handling, statut, lovgivning, bekendtgørelse eller noget andet juridisk eller rimeligt grundlag. "Tvist" skal have den bredeste mulige betydning i henhold til lovgivningen.

a.Varsel om tvist. Hvis der opstår en tvist, skal du eller Skype give den anden part et varsel om tvisten, dvs. en skriftlig erklæring med navn, adresse og kontaktoplysninger for den part, der anmelder tvisten, en beskrivelse af omstændighederne for tvisten, samt den ønskede afhjælpning. Du skal sende ethvert varsel om tvist via det amerikanske postvæsen til Microsoft Corporation, ATTN: LCA ARBITRATION, One Microsoft Way, Redmond, WA 98052-6399, USA. En formular findes på http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=245499. Skype vil sende ethvert varsel om tvist til dig via det amerikanske postvæsen til din adresse, hvis vi har den, og ellers til din mailadresse. Du og Skype skal forsøge at løse enhver tvist gennem uformel forhandling inden for 60 dage fra datoen for afsendelsen af varslet om tvisten. Efter 60 dage kan du eller Skype igangsætte en voldgiftsmægling.

b.Fogedret. Du kan også indbringe en tvist for fogedretten i dit bopælsamt (eller amtet for din virksomheds hovedkontor) eller King County, Washington, USA, såfremt tvisten opfylder alle kravene herfor. Du kan indbringe en sag for fogedretten, uanset om I først har gennemført uformelle forhandlinger.

c.Bindende voldgift. Hvis du og Skype ikke finder en løsning gennem uformel forhandling eller i fogedretten, vil enhver indsats for at løse tvisten udelukkende blive håndteret som en individuel bindende voldgiftssag ifølge amerikansk lov om voldgift, Federal Arbitration Act ("FAA"). Kollektive voldgiftssager er ikke tilladte. Du giver dermed afkald på retten til at indbringe sagen for en domstol eller jury (eller deltage i en sag både som enkeltperson og som part i et kollektivt søgsmål). I stedet vil alle tvister blive afgjort af en neutral voldgiftsmand, hvis kendelse vil være endelig. Der findes dog en begrænset ankeret i henhold til FAA. Enhver domstol med jurisdiktion over tvistens parter kan håndhæve voldsgiftmandens kendelse.

d.Afkald på deltagelse i kollektivt søgsmål. Enhver sag, der har til hensigt at løse en tvist, skal, uanset forum, udelukkende føres på et individuelt grundlag. Hverken du eller Skype skal forsøge at få tvisten indbragt som et kollektivt søgsmål, som et generelt søgsmål med egen advokatrepræsentation eller som nogen anden form for søgsmål, hvor parterne agerer eller har i sinde at agere som repræsentanter. Ingen voldgiftssager eller andre søgsmål kan sammenlægges med andre uden forudgående skriftligt samtykke fra alle berørte parter i de pågældende voldgiftssager eller søgsmål.

e.Voldgiftsprocedure. Kun for amerikanske forbrugere: Enhver voldgiftssag varetages af American Arbitration Association ("AAA") i henhold til dennes handelsvoldgiftsregler (eller dennes voldgiftsregler for forbrugere, hvis du er en enkeltperson og bruger programmet til personlig brug eller hjemmebrug, eller hvis værdien af tvisten er 75.000 USD eller derunder, uanset om du er en enkeltperson, eller hvordan du bruger programmet). Du kan få yderligere oplysninger ved at besøge www.adr.org eller ved at ringe på +1-800-778-7879. Voldgiftssager indledes ved at indsende den formular, der findes på http://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=245497, til AAA. Du accepterer kun at indlede voldgiftssager i dit bopælsamt (eller amtet for din virksomheds hovedkontor) eller i King County, Washington, USA. Skype accepterer kun at indlede voldgiftssager i dit bopælsamt (eller amtet for din virksomheds hovedkontor). Du kan anmode om en telefonisk eller personlig høring ved at følge AAA-reglerne. I en tvist om 25.000 USD eller derunder vil enhver høring være telefonisk, medmindre voldgiftsmanden har god grund til at holde en høring med personligt fremmøde i stedet. Voldgiftsmanden kan tildele dig det samme skadesansvar som en domstol kan. Voldgiftsmanden kan tildele konstaterende dom eller et forbud for dig personligt og kun i det omfang, der er nødvendig for at opfylde dine individuelle krav.

f. Voldgiftsgebyrer og -betalinger.

i.Tvister, der involverer 75.000 USD eller derunder. Skype refunderer straks dine retsgebyrer og betaler AAA's og voldgiftsmandens gebyrer og udgifter. Hvis du afviser Skypes sidste skriftlige forligstilbud foretaget inden voldgiftsmandens udpegelse ("Skypes sidste skriftlige tilbud"), tvisten føres helt til voldgiftsmandens beslutning (kaldet en "pris"), og voldgiftsmanden giver dig mere end Skypes sidste skriftlige tilbud, vil Skype: (i) betale prisen eller 1.000 USD (det, der er størst); (ii) betale din advokats rimelige vederlag, hvis det er relevant; og (iii) godtgøre omkostninger (herunder gebyrer og omkostninger til ekspertvidner), som din advokat rimeligvis bliver pålagt ved undersøgelse, forberedelse og arbejde for at få dækket dit krav i voldgiftssagen. Voldgiftsmanden vil fastlægge beløbene for gebyrer, omkostninger og udgifter, medmindre du og Skype aftaler disse.

ii.Tvister, der involverer mere end 75.000 USD. AAA-reglerne er bestemmende for betaling af sagsomkostninger og AAA's og voldgiftsmandens gebyrer og udgifter.

iii.Tvister, der involverer ethvert beløb. I enhver voldgiftssag, du indleder, vil Skype kun søge godtgørelse for gebyrer og udgifter til AAA eller voldgiftsmand eller dine sagsomkostninger, hvis voldgiftsmanden finder voldgiften useriøs eller indledt med uretmæssigt formål. I enhver voldgift indledt af Skype vil Skype betale alle sagsomkostninger og gebyrer og udgifter til AAA og voldgiftsmanden. Skype vil ikke søge godtgørelse for sin advokats gebyrer eller udgifter fra dig i nogen voldgift. Gebyrer og udgifter medregnes ikke i vurderingen af, hvor meget en tvist omfatter.

iv.Søgsmål eller tvister skal indgives inden for et år. I det omfang det tillades ved lov, skal ethvert søgsmål eller enhver tvist, hvor afsnit 10 gælder, indgives inden for et år for en fogedret (afsnit 10 b), voldgift (afsnit 10 c) eller domstol, hvis afsnit 10 tillader, at tvisten føres for en domstol i stedet for en voldgift. Perioden på et år løber fra den dato, hvor det først var muligt at indgive søgsmålet eller tvisten. Såfremt søgsmålet eller tvisten ikke indbringes inden for ét år, bortfalder muligheden herfor permanent.

v.Adskillelighed. Såfremt afkaldet på deltagelse i kollektive søgsmål i afsnit 10 d erklæres ulovligt eller umuligt at håndhæve for hele eller dele af tvistens indhold, gælder afsnit 10 ikke for disse dele. I stedet vil disse dele blive udskilt og indbragt for en domstol, mens de resterende dele behandles ved voldgift. Såfremt en anden bestemmelse i afsnit 10 erklæres ulovlig eller umulig at håndhæve, udskilles denne bestemmelse fra den resterende del af afsnit 10, som er fuldt gældende og i kraft.

vi.Uoverensstemmelse med AAA-regler. Denne aftale gælder i det omfang, den ikke stemmer overens med AAA's handelsvoldgiftsregler eller voldgiftsregler for forbrugere.

g.Gældende lovgivning. Lovgivningen i den stat eller det land/område, hvor du bor, gælder for alle søgsmål og tvister vedrørende programmet eller denne aftale, herunder søgsmål i forbindelse med misligholdelse af kontrakten og i henhold til statslige forbrugerbeskyttelseslove, love om uretfærdig konkurrence, love om stiltiende garanti, vedrørende uretmæssig berigelse og uden for kontrakt, uanset principperne for lovkonflikter, bortset fra at FAA dækker alle bestemmelser om voldgift. Hvis du har købt programmet i et andet land/område, gælder lovgivningen i det pågældende land/område. I denne aftale beskrives visse juridiske rettigheder. Du har muligvis andre rettigheder, herunder forbrugerrettigheder, i henhold til lovgivningen i din stat eller dit land/område. Denne aftale ændrer ikke disse rettigheder, hvis lovgivningen i din stat eller dit land/område ikke tillader dette.

13. RETSVIRKNING

I denne aftale beskrives visse juridiske rettigheder. Du har muligvis andre rettigheder i henhold til lovgivningen i dit land. Du kan også have rettigheder med hensyn til den part, fra hvem du erhvervede betaversionerne af teknologierne. Denne aftale ændrer ikke dine rettigheder i henhold til lovningen i dit land, hvis lovgivningen i dit land ikke tillader dette.

14. VIDEOSTANDARDER

Betaversionerne af teknologierne kan omfatte visuelle komprimeringsteknologier som f.eks. H.264/AVC, VC-1, MPEG-4 Del 2 og MPEG-2. Hvis softwaren omfatter disse visuelle komprimeringsteknologier, kræver MPEG LA, L.L.C. denne meddelelse: DETTE PRODUKT ER LICENSERET I HENHOLD TIL PORTEFØLJELICENS FOR VIDEOPATENTERNE AVC, VC-1, MPEG-4 DEL 2 OG MPEG-2 TIL EN FORBRUGERS PERSONLIGE OG IKKE-KOMMERCIELLE BRUG TIL (i) KODNING AF VIDEO I OVERENSSTEMMELSE MED OVENSTÅENDE STANDARDER ("VIDEOSTANDARDER") OG/ELLER (ii) AFKODNING AF VIDEO AF TYPEN AVC, VC-1, MPEG-4 DEL 2 OG MPEG-2, DER ER BLEVET KODET AF EN FORBRUGER I FORBINDELSE MED EN PERSONLIG OG IKKE-KOMMERCIEL AKTIVITET OG/ELLER ER LEVERET AF EN VIDEOUDBYDER MED LICENS TIL AT LEVERE SÅDANNE VIDEOOPTAGELSER. DER ER IKKE GIVET NOGEN LICENS, HVERKEN DIREKTE ELLER INDIREKTE, TIL NOGEN ANDEN BRUG. YDERLIGERE OPLYSNINGER KAN INDHENTES FRA MPEG LA, L.L.C. PÅ WWW.MPEGLA.COM.

15. EKSPORT

Du skal overholde al national og international eksportlovgivning og -bestemmelser, der gælder for betaversionerne af teknologierne, som omfatter begrænsninger på destinationer, slutbrugere og formål med brugen. Få yderligere oplysninger ved at gå til http://microsoft.com/exporting.

16. AFTALEN I SIN HELHED

Denne aftale og eventuelle andre vilkår, som Microsoft fastsætter for tillæg, opdateringer eller tredjepartsprogrammer, udgør den samlede aftale for betaversionerne af teknologierne.