ΟΡΟΙ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΠΡΟΕΠΙΣΚΟΠΗΣΗΣ SKYPE ΚΑΙ SKYPE INSIDER

Δημοσίευση: Ιούνιος 2018

Σας ευχαριστούμε για τη συμμετοχή σας στο Πρόγραμμα Προεπισκόπησης Skype ή/και στο Πρόγραμμα Skype Insider (εφεξής συλλογικά και ατομικά το "πρόγραμμα"), το οποίο σας προσφέρει πρόσβαση σε ορισμένες προεκδόσεις λογισμικού Skype (συμπεριλαμβανομένων γραμματοσειρών, εικονιδίων, εικόνων ή αρχείων ήχου τα οποία περιέχονται στο λογισμικό, καθώς και της σχετικής τεκμηρίωσης, των ενημερώσεων, των συμπληρωμάτων και των αναβαθμίσεων) (η "προέκδοση των τεχνολογιών"). Το πρόγραμμα επιτρέπει στους χρήστες του Skype την πρόσβαση και τη χρήση συγκεκριμένης προέκδοσης τεχνολογιών για σκοπούς παροχής σχολίων στη Skype. Ενδέχεται να μην είναι διαθέσιμη κάθε προέκδοση των τεχνολογιών για την περιοχή σας ή για όλες τις πλατφόρμες.

Προτού ξεκινήσετε, υπάρχουν μερικά σημαντικά σημεία για τα οποία πρέπει να είστε ενήμεροι.

ΑΝ ΔΙΑΜΕΝΕΤΕ ΣΤΙΣ ΗΝΩΜΕΝΕΣ ΠΟΛΙΤΕΙΕΣ, ΣΤΗΝ ΕΝΟΤΗΤΑ 12 ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΕΤΑΙ ΜΙΑ ΡΗΤΡΑ ΔΕΣΜΕΥΤΙΚΗΣ ΔΙΑΙΤΗΣΙΑΣ ΚΑΙ ΠΑΡΑΙΤΗΣΗΣ ΑΠΟ ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΣΥΛΛΟΓΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ. ΑΥΤΗ ΕΠΗΡΕΑΖΕΙ ΤΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΣΑΣ ΩΣ ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΕΠΙΛΥΣΗ ΤΥΧΟΝ ΔΙΑΦΟΡΩΝ ΜΕ ΤΗ SKYPE. ΠΑΡΑΚΑΛΟΥΜΕ ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΤΗ ΣΧΕΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ.

ΣΗΜΑΝΤΙΚΗ ΣΗΜΕΙΩΣΗ

Η προέκδοση των τεχνολογιών:

  • Περιλαμβάνει πειραματικό λογισμικό και πρώιμες προεκδόσεις λογισμικού. Αυτό σημαίνει ότι ενδέχεται να προκύψουν περιστασιακά σφάλματα.
  • Συλλέγει και μεταδίδει δεδομένα αυτόματα στη Skype, συμπεριλαμβανομένων προσωπικών πληροφοριών. Ανατρέξτε στην ενότητα 2 και στη Δήλωση προστασίας προσωπικών δεδομένων για λεπτομέρειες.
  • Μπορεί να σταματήσει να λειτουργεί ή να ενημερώνεται αυτόματα, χωρίς ειδοποίηση και
  • μπορεί να αλλάξει πριν την κυκλοφορία στο εμπόριο ή να μην κυκλοφορήσει ποτέ στο εμπόριο.

1. ΒΑΣΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ

α. Αποδοχή των όρων. Με την πρόσβαση και τη χρήση της προέκδοσης των τεχνολογιών, αποδέχεστε και συμφωνείτε με αυτούς τους όρους, οι οποίοι αποτελούν τη νομική σύμβαση ανάμεσα σε εσάς και τη Skype Communications S.à.r.l, 23 – 29 Rives de Clausen, L-2165 Luxembourg ("Skype").

β.Ανήλικοι. Μέσω της συμμετοχής σας στο πρόγραμμα, δηλώνετε ότι έχετε συμπληρώσει το έτος "ενηλικίωσης" στη χώρα διαμονής σας ή έχετε λάβει τη συγκατάθεση του γονέα ή του νόμιμου κηδεμόνα σας να δεσμευτείτε από τους όρους της παρούσας σύμβασης και να συμμετάσχετε στο πρόγραμμα. Σε περίπτωση που δεν γνωρίζετε αν έχετε συμπληρώσει το έτος ενηλικίωσης στη χώρα διαμονής σας ή δεν κατανοείτε αυτήν την ενότητα, μην χρησιμοποιείτε την προέκδοση των τεχνολογιών χωρίς να ρωτήσετε τον γονέα ή τον νόμιμο κηδεμόνα σας. Αν είστε ο γονέας ή νόμιμος κηδεμόνας ενός ανηλίκου και ρυθμίζετε την πρόσβαση στην προέκδοση των τεχνολογιών για κάποιον ανήλικο, αποδέχεστε την παρούσα σύμβαση εκ μέρους του ανηλίκου και είστε υπεύθυνοι για κάθε χρήση της προέκδοσης των τεχνολογιών.

γ.Αλλαγή των όρων. Η Skype δύναται να αλλάξει το πρόγραμμα ή αυτούς τους όρους οποιαδήποτε στιγμή. Πρέπει να αποδεχτείτε τις αλλαγές, για να συνεχίσετε να συμμετέχετε στο πρόγραμμα. Σε αυτήν την περίπτωση, θα σας ειδοποιήσουμε δημοσιεύοντας σχετική ειδοποίηση στην τοποθεσία Web του προγράμματος, μέσω του περιβάλλοντος εργασίας χρήστη της προέκδοσης των τεχνολογιών, σε ειδοποίηση μέσω email, σε άμεσο μήνυμα ή με άλλον εύλογο τρόπο. Η χρήση της προέκδοσης των τεχνολογιών μετά την ημερομηνία εφαρμογής των αλλαγών θα συνεπάγεται αποδοχή των τροποποιημένων όρων. Αν δεν συμφωνείτε με τις αλλαγές, πρέπει να διακόψετε τη χρήση της προέκδοσης των τεχνολογιών και να ακολουθήσετε τις οδηγίες τερματισμού της ενότητας 9. Διαφορετικά θα ισχύουν οι νέοι όροι.

δ.Πρόσθετοι όροι. Η εκ μέρους σας χρήση της προέκδοσης των τεχνολογιών υπόκειται επίσης στη Σύμβαση παροχής υπηρεσιών της Microsoft, όπου περιλαμβάνεται και η Δήλωση προστασίας προσωπικών δεδομένων, http://www.skype.com/go/privacy. Στον βαθμό που υφίσταται σύγκρουση μεταξύ της Σύμβασης παροχής υπηρεσιών της Microsoft (συμπεριλαμβανομένης της Δήλωσης προστασίας προσωπικών δεδομένων) και των παρόντων όρων, οι παρόντες όροι υπερισχύουν κατά τη διάρκεια του προγράμματος. Η χρήση του τελικού, ευρέως διαθέσιμου λογισμικού Skype υπόκειται στη Σύμβαση παροχής υπηρεσιών της Microsoft.

ε.Δημιουργία λογαριασμού. Πρέπει να έχετε λογαριασμό Microsoft, για να αποκτήσετε πρόσβαση στην προέκδοση των τεχνολογιών.

στ.Δαπάνες. Δεν επιβαρύνεστε με καμία χρέωση για τη δοκιμή και την αξιολόγηση της προέκδοσης των τεχνολογιών και φέρετε την ευθύνη για όλα τα έξοδα που προκύπτουν από την από μέρους σας χρήση της προέκδοσης των τεχνολογιών και τη συμμετοχή σας σε αυτό το πρόγραμμα (π.χ. smartphone, προγράμματα κινητής τηλεφωνίας και δεδομένων κ.λπ.).

ζ.Εκχώρηση: Η Skype ενδέχεται να εκχωρήσει, να μεταφέρει ή με οποιονδήποτε τρόπο να διαθέσει τα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις της στα πλαίσια αυτών των Όρων, εν μέρει ή εν συνόλω, οποιαδήποτε στιγμή χωρίς ειδοποίηση.

2. ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ

α. Η προέκδοση των τεχνολογιών μπορεί να συλλέξει και να παράσχει δεδομένα αυτόματα στη Skype, τα οποία μπορεί να περιλαμβάνουν τις προσωπικές πληροφορίες σας. Όταν χρησιμοποιείτε την προέκδοση των τεχνολογιών, η Skype θα συλλέγει συγκεκριμένες πληροφορίες σχετικά με την από μέρους σας χρήση και τον τρόπο με τον οποίο αλληλεπιδράτε με την προέκδοση των τεχνολογιών. Για να μας βοηθήσει στη διάγνωση προβλημάτων και στη βελτίωση της προέκδοσης των τεχνολογιών, η Skype θα συλλέγει δεδομένα σχετικά με την απόδοση της προέκδοσης των τεχνολογιών και όποια τυχόν προβλήματα αντιμετωπίζετε με αυτήν. Ανά διαστήματα ενδέχεται να συλλέγουμε αρχεία καταγραφής σχετικά με τα σχόλια που παρέχετε ή σχετικά με κάποιο πρόβλημα. Αυτά τα αρχεία καταγραφής ενδέχεται να περιλαμβάνουν προσωπικές πληροφορίες ή άλλα ευαίσθητα δεδομένα τα οποία περιλαμβάνονται στη μνήμη της συσκευής. Για παράδειγμα, ένα αρχείο καταγραφής το οποίο περιέχει ένα στιγμιότυπο από τη μνήμη της συσκευής ενδέχεται να περιλαμβάνει το όνομά σας ή άλλα αναγνωριστικά λογαριασμών, περιεχόμενο από την επικοινωνία σας, πληροφορίες για την τοποθεσία σας ή δεδομένα τα οποία υποβάλατε πρόσφατα σε κάποια τοποθεσία Web. Εάν ένα αρχείο καταγραφής περιέχει προσωπικά δεδομένα, δεν θα χρησιμοποιήσουμε αυτά τα δεδομένα για να σας αναγνωρίσουμε, να επικοινωνήσουμε μαζί σας ή να κατευθύνουμε διαφημίσεις σε εσάς.

β. Αν υποβάλετε αναγνωρίσιμα προσωπικά στοιχεία σε εμάς μέσω της προέκδοσης των τεχνολογιών ή ως μέρος του προγράμματος, η Skype θα χρησιμοποιήσει αυτά τα προσωπικά στοιχεία για τη λειτουργία, τη διατήρηση και την παροχή των δυνατοτήτων και λειτουργιών της προέκδοσης των τεχνολογιών. Ενδέχεται επίσης να χρησιμοποιήσουμε αυτές τις πληροφορίες για να επικοινωνήσουμε μαζί σας, όπως περιγράφεται παρακάτω. Αν υποβάλετε προσωπικά στοιχεία για κάποιο άλλο άτομο, πέραν του εαυτού σας, εγγυάστε και δηλώνετε ότι έχετε λάβει τη νόμιμη συγκατάθεσή του. Αν δεν συμφωνείτε με τους παρόντες όρους ή τη χρήση προσωπικών στοιχείων με αυτόν τον τρόπο, μην χρησιμοποιείτε την προέκδοση των τεχνολογιών.

γ. Επιπροσθέτως, θα χρησιμοποιούμε όποιες πληροφορίες παρέχονται αναφορικά με το πρόγραμμα σύμφωνα με τις ειδοποιήσεις προστασίας προσωπικών δεδομένων εντός εφαρμογής και τη Δήλωση προστασίας προσωπικών δεδομένων: http://www.skype.com/go/privacy. Λάβετε υπόψη ότι η προέκδοση των δυνατοτήτων μπορεί να μην υποστηρίζει όλες τις λειτουργίες που περιγράφονται στη Δήλωση προστασίας προσωπικών δεδομένων. Ορισμένες ρυθμίσεις προστασίας προσωπικών δεδομένων και τα σχετικά στοιχεία ελέγχου ενδέχεται να μην είναι διαθέσιμα για την προέκδοση των τεχνολογιών ή να υπόκεινται σε αλλαγές.

3. ΕΝΗΜΕΡΩΣΕΙΣ ΚΑΙ ΠΡΟΕΚΔΟΣΗ ΤΩΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ

α. Ενημερώσεις. Συμφωνείτε ότι για την προέκδοση των τεχνολογιών θα διατίθεται περιορισμένη ή και καθόλου υποστήριξη. Συμφωνείτε, επίσης, ότι έχουμε τη δυνατότητα να προχωρήσουμε σε αυτόματη λήψη ενημερώσεων για την προέκδοση των τεχνολογιών και ότι ενδέχεται να χρειαστεί να ενημερώσετε την προέκδοση των τεχνολογιών ούτως ώστε να συνεχίσετε τη χρήση του προγράμματος. Συμφωνείτε με την αποδοχή των εν λόγω ενημερώσεων βάσει των παρόντων όρων, εκτός αν οι ενημερώσεις συνοδεύονται από άλλους όρους. Αν δεν συμφωνείτε, διακόψτε τη χρήση και καταργήστε την εγκατάσταση της προέκδοσης των τεχνολογιών.

β.Προέκδοση των τεχνολογιών. Η προέκδοση των τεχνολογιών αφορά πρώιμες, πειραματικές εκδόσεις και μπορεί να ισχύουν περιορισμένα ή διαφορετικά πρότυπα ασφάλειας, προστασίας προσωπικών δεδομένων, προσβασιμότητας, διαθεσιμότητας και αξιοπιστίας σε σχέση με το λογισμικό και τις υπηρεσίες που κυκλοφορούν στο εμπόριο. Ενδέχεται να αλλάξουμε ή να καταργήσουμε αυτά τα πρότυπα σε επόμενες εκδόσεις ή/και προεκδόσεις των τεχνολογιών ανά πάσα στιγμή χωρίς ειδοποίηση.

γ.Αποστολή και λήψη χρημάτων: Χρησιμοποιώντας τη δυνατότητα αποστολής και λήψης χρημάτων (αν διατίθεται), αποδέχεστε ότι η Skype χρησιμοποιεί τρίτα μέρη για την παροχή υπηρεσιών πληρωμής και την πραγματοποίηση μεταφορών. Η Skype δεν παρέχει υπηρεσίες πληρωμής, δεν πραγματοποιεί μεταφορές και δεν είναι εταιρεία παροχής χρηματοοικονομικών υπηρεσιών. Η αποστολή και λήψη χρημάτων μέσω του Skype ενδέχεται να διατίθεται μόνο σε χρήστες οι οποίοι έχουν συμπληρώσει το 18ο έτος ηλικίας ή σύμφωνα με τους όρους των τρίτων μερών, και οι οποίοι έχουν εγγραφεί και έχουν λάβει έγκριση για τη δημιουργία λογαριασμού με το τρίτο μέρος. Για τη χρήση της δυνατότητας αποστολής χρημάτων, ενδέχεται να σας ζητηθεί να αποδεχτείτε τους όρους και τις προϋποθέσεις των τρίτων μερών και να επιτρέψετε την κοινή χρήση δεδομένων με τα εν λόγω τρίτα μέρη για τους σκοπούς παροχής της υπηρεσίας. Αν η Skype ειδοποιηθεί ότι χρησιμοποιείτε τη δυνατότητα αποστολής χρημάτων με τρόπο που παραβαίνει τους όρους και τις προϋποθέσεις κάποιου τρίτου μέρους, η Skype ενδέχεται να χρειαστεί να λάβει μέτρα σε σχέση με τον λογαριασμό σας, π.χ. να ακυρώσει ή να αναστείλει προσωρινά τον λογαριασμό σας. Η Skype ή η Microsoft δεν θα φέρει καμία ευθύνη για τις υπηρεσίες πληρωμής που παρέχονται από τρίτα μέρη ή για τυχόν μέτρα που λήφθηκαν βάσει των όρων και προϋποθέσεων τρίτων μερών. Η Skype δεν παρέχει καμία εγγύηση ή δήλωση ότι η δυνατότητα αποστολής και λήψης χρημάτων θα είναι διαθέσιμη ή θα συνεχίσει να είναι διαθέσιμη.

4. ΣΧΟΛΙΑ

Μπορείτε να αποστείλετε στη Skype περιεχόμενο, σχόλια, ανατροφοδότηση, προτάσεις, πληροφορίες ή υλικό σε σχέση με το πρόγραμμα ("σχόλια"). Με την παροχή σχολίων, παραχωρείτε στη Skype και τις συγγενείς εταιρείες το αμετάκλητο δικαίωμα χρήσης, τροποποίησης, διανομής και εμπορικής διάθεσης των σχολίων σας με οποιονδήποτε τρόπο και για οποιονδήποτε σκοπό. Παραχωρείτε επίσης σε τρίτα μέρη, δίχως χρέωση, οποιαδήποτε δικαιώματα ευρεσιτεχνίας είναι απαραίτητα, ώστε τα προϊόντα, οι τεχνολογίες και οι υπηρεσίες τους να χρησιμοποιούν ή να αλληλεπιδρούν με συγκεκριμένα τμήματα λογισμικού Skype ή Microsoft ή υπηρεσίας που περιλαμβάνει τα σχόλια. Δεν επιτρέπεται η παροχή σχολίων τα οποία υπόκεινται σε άδεια χρήσης, για την οποία η Skype ή οι συγγενείς εταιρείες θα πρέπει να παρέχουν άδεια χρήσης για το λογισμικό ή την τεκμηρίωσή τους σε τρίτα μέρη, καθώς περιλαμβάνουν τα σχόλιά σας. Τα δικαιώματα της παρούσας ενότητας παρέχονται βάσει όλων των ισχυόντων δικαιωμάτων πνευματικής ιδιοκτησίας υπό την κατοχή ή τον έλεγχό σας και εξακολουθούν να υφίστανται μετά τη λήξη της παρούσας σύμβασης. Δεν θα καταβάλλεται καμία αμοιβή για τη χρήση των σχολίων σας. Η Skype δεν έχει καμία υποχρέωση να δημοσιεύει ή να χρησιμοποιεί τα σχόλια. Παρέχοντας σχόλια, εγγυάστε ότι έχετε στην κατοχή σας ή ελέγχετε με άλλον τρόπο όλα τα δικαιώματα επί των σχολίων σας και ότι τα σχόλιά σας δεν υπόκεινται σε δικαιώματα τρίτων μερών.

5. ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΜΑΖΙ ΣΑΣ

Εάν χρειαστεί να σας ενημερώσουμε σχετικά με το πρόγραμμα, για παράδειγμα να απαντήσουμε σε σχόλια που παρείχατε, θα σας στείλουμε ειδοποιήσεις προγράμματος. Ενδέχεται να επικοινωνήσουμε μαζί σας σχετικά με το πρόγραμμα με διάφορους τρόπους, όπως email, ειδοποιήσεις συνομιλίας Skype, μηνύματα συνομιλίας Skype, μηνύματα από bot του Skype ή SMS. Ενδέχεται να ισχύουν χρεώσεις δεδομένων ή μηνυμάτων κατά τη λήψη ειδοποιήσεων μέσω SMS. Οι ειδοποιήσεις προγράμματος μπορεί να περιλαμβάνουν:

  • Ερωτήσεις για πρόσθετες πληροφορίες σχετικά με ζητήματα που αναφέρετε κατά τη διάρκεια της συμμετοχής σας στο πρόγραμμα.
  • Πληροφορίες σχετικά με νέες ευκαιρίες beta, όπως δομές και εφαρμογές, που είναι διαθέσιμες για εσάς στο πρόγραμμα.
  • Έρευνες για λήψη πληροφοριών σχετικά με την εμπειρία σας ή για την αξιολόγηση του ενδιαφέροντος σας και των προσόντων σας για μελλοντικές ευκαιρίες beta.
  • Ενημερώσεις σχετικά με νέα και αλλαγές στο πρόγραμμα.
  • Πληροφορίες σχετικά με ειδικά κίνητρα που μπορεί να λάβετε μέσω της συμμετοχής σας στο πρόγραμμα.

Μπορείτε να μην συμπεριληφθείτε σε αυτές τις ειδοποιήσεις προγράμματος από τη Skype καταργώντας την εγγραφή σας από το πρόγραμμα.

Με βάση τις ρυθμίσεις στο προφίλ του λογαριασμού Microsoft, ενδέχεται να λάβετε επίσης προωθητικά email, μηνύματα SMS, τηλεφωνικές κλήσεις και ταχυδρομικές επιστολές από τη Skype ή τη Microsoft. Μπορείτε πάντα να επιλέξετε αν θέλετε να λαμβάνετε προωθητική επικοινωνία στο προφίλ του λογαριασμού σας.

6. ΛΟΓΙΣΜΙΚΟ

α.Δικαιώματα χρήσης. Βάσει των παρόντων όρων, μπορείτε να εγκαταστήσετε και να χρησιμοποιήσετε οποιονδήποτε αριθμό αντιγράφων του λογισμικού αποκλειστικά για λόγους δοκιμής και αξιολόγησης και για παροχή σχολίων στη Skype

β. Εύρος δικαιωμάτων. Η προέκδοση των τεχνολογιών αποτελεί έργο της Microsoft με προστασία πνευματικών δικαιωμάτων και σας παρέχεται βάσει άδειας χρήσης, δεν πωλείται. Η Skype και η Microsoft διατηρούν όλα τα δικαιώματα (όπως τα δικαιώματα που προβλέπονται από τη νομοθεσία περί πνευματικής ιδιοκτησίας) τα οποία δεν παραχωρούνται ρητά στην παρούσα σύμβαση. Εφόσον από την ισχύουσα νομοθεσία δεν προβλέπονται περισσότερα δικαιώματα, παρά τον συγκεκριμένο περιορισμό, δεν θα προβείτε (και δεν έχετε το δικαίωμα να προβείτε):

i. στην αποκάλυψη των αποτελεσμάτων οποιασδήποτε δοκιμής απόδοσης σε τρίτα μέρη χωρίς πρότερη γραπτή συγκατάθεση από τη Skype,

ii. στην παράκαμψη οποιωνδήποτε τεχνικών περιορισμών που επιτρέπουν τη χρήση της προέκδοσης των τεχνολογιών μόνο με συγκεκριμένους τρόπους,

iii. στην αποσυμπίληση ή την ανακατασκευή του πηγαίου ή του αντικειμενικού κώδικα του λογισμικού, ή την επιχείρηση τέτοιων ενεργειών, με εξαίρεση την περίπτωση και μόνο στην έκταση που επιτρέπεται από τους όρους παραχώρησης άδειας που διέπουν τη χρήση των στοιχείων ανοιχτού κώδικα που ενδέχεται να περιλαμβάνονται στο λογισμικό,

iv. στη δημοσίευση, την αντιγραφή, την ενοικίαση, τη μίσθωση, τη μεταβίβαση ή τον δανεισμό της προέκδοσης των τεχνολογιών,

v. στην κατάργηση, την ελαχιστοποίηση, τον αποκλεισμό ή την τροποποίηση των ειδοποιήσεων της Microsoft, της Skype ή των προμηθευτών τους στην προέκδοση των τεχνολογιών,

vi. στη χρήση της προέκδοσης των τεχνολογιών με τρόπο που αντίκειται στο νόμο ή για τη δημιουργία ή τη μετάδοση λογισμικού κακόβουλης λειτουργίας,

vii. στην ενοικίαση, τη μίσθωση ή τον δανεισμό της προέκδοσης των τεχνολογιών ή στη μεταβίβαση ή εκχώρηση αυτής της προέκδοσης των τεχνολογιών ή της παρούσας σύμβασης σε οποιαδήποτε τρίτα μέρη,

viii. στη χρήση των δυνατοτήτων της προέκδοσης των τεχνολογιών με τρόπο που θα μπορούσε να παρεμβαίνει στη χρήση αυτών από άλλους ή σε ενέργειες απόκτησης πρόσβασης σε οποιαδήποτε υπηρεσία, δεδομένα, λογαριασμό ή δίκτυο με μη εξουσιοδοτημένο τρόπο,

ix. στη χρήση της προέκδοσης με τρόπο που θα μπορούσε να προκαλέσει ζημιά, να απενεργοποιήσει, να υπερφορτώσει ή να μειώσει τη λειτουργικότητα οποιουδήποτε διακομιστή της Skype ή της Microsoft ή των δικτύων που συνδέονται με οποιονδήποτε διακομιστή της Skype ή της Microsoft.

7. ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ, ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΚΑΙ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟ ΤΡΙΤΩΝ ΜΕΡΩΝ

α. Η προέκδοση των τεχνολογιών μπορεί να περιλαμβάνει εφαρμογές ή λογισμικό τρίτων μερών, για τα οποία σας εκχωρείται άδεια χρήσης βάσει της παρούσας σύμβασης ή βάσει των όρων των εν λόγω τρίτων μερών. Πρόσβαση στους όρους άδειας χρήσης, τις ειδοποιήσεις και τις αποδοχές για τις εφαρμογές τρίτων μερών, εάν υπάρχουν, μπορεί να παρέχεται μέσω ενός συνοδευτικού αρχείου ειδοποιήσεων. Η προέκδοση των τεχνολογιών ενδέχεται να περιέχει λογισμικό τρίτων μερών με προστασία πνευματικών δικαιωμάτων, το οποίο παρέχεται βάσει αδειών χρήσης λογισμικού ανοιχτού κώδικα με υποχρεώσεις διαθεσιμότητας πηγαίου κώδικα. Αντίγραφα των εν λόγω αδειών χρήσης περιλαμβάνονται στο αρχείο ειδοποιήσεων τρίτων μερών ή σε άλλο συνοδευτικό αρχείο ειδοποιήσεων. Μπορείτε να λάβετε τον πλήρη σχετικό πηγαίο κώδικα από τη Skype αν απαιτείται και σύμφωνα με τις απαιτήσεις της εκάστοτε άδειας χρήσης λογισμικού ανοιχτού κώδικα αποστέλλοντας μια εντολή πληρωμής ή μια επιταγή ύψους 5,00 $ στη διεύθυνση: Source Code Compliance Team, Microsoft Corporation, 1 Microsoft Way, Redmond, WA 98052, ΗΠΑ. Στη γραμμή αιτιολογίας της πληρωμής, γράψτε "third party source code for Skype" (πηγαίος κώδικας τρίτου μέρους για το Skype). Επίσης, μπορείτε να βρείτε ένα αντίγραφο της πηγής στη διεύθυνση http://aka.ms/getsource.

β. Χρήση εφαρμογών και υπηρεσιών τρίτων μερών. Η προέκδοση των τεχνολογιών ενδέχεται να επιτρέπει την πρόσβαση ή τη λήψη προϊόντων, υπηρεσιών, τοποθεσιών Web, συνδέσεων, περιεχομένου, υλικού, παιχνιδιών ή εφαρμογών τρίτων μερών (εταιρείες ή άτομα που δεν ανήκουν στη Microsoft) ("Εφαρμογές και υπηρεσίες τρίτων μερών"). Οι Εφαρμογές και υπηρεσίες τρίτων μερών ενδέχεται να συνοδεύονται από μια πολιτική απορρήτου ή να απαιτείται η αποδοχή πρόσθετων όρων χρήσης πριν την εγκατάσταση ή χρήση της Εφαρμογής ή υπηρεσίας τρίτου μέρους. Πρέπει να διαβάζετε τους ενδεχόμενους πρόσθετους όρους και τις πολιτικές απορρήτου πριν τη λήψη ή τη χρήση Εφαρμογών και υπηρεσιών τρίτων μερών. Οι πρόσθετοι όροι δεν τροποποιούν τους παρόντες Όρους. Είστε υπεύθυνοι για τις συναλλαγές σας με τρίτα μέρη. Η Skype και η Microsoft δεν σας παραχωρούν καμία άδεια χρήσης ως προς την πνευματική ιδιοκτησία ως μέρος των Εφαρμογών και υπηρεσιών τρίτων μερών και δεν φέρουν καμία ευθύνη για τις πληροφορίες που παρέχονται από τρίτα μέρη.

8. ΚΩΔΙΚΑΣ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑΣ

α. Με την αποδοχή των παρόντων Όρων, συμφωνείτε ότι θα ακολουθήσετε τους παρακάτω κανόνες κατά τη χρήση της προέκδοσης των τεχνολογιών:

i. Δεν θα προβαίνετε σε παράνομες ενέργειες.

ii. Δεν θα συμμετέχετε σε οποιαδήποτε δραστηριότητα η οποία εκμεταλλεύεται, βλάπτει ή απειλεί να βλάψει παιδιά.

iii. Δεν θα αποστέλλετε ανεπιθύμητη ηλεκτρονική αλληλογραφία. Ανεπιθύμητη ηλεκτρονική αλληλογραφία είναι ανεπιθύμητα ή αυτόκλητα ομαδικά μηνύματα email, δημοσιεύσεις, αιτήματα επαφής, SMS (μηνύματα κειμένου) ή άμεσα μηνύματα.

iv. Δεν θα προβάλλετε ούτε θα χρησιμοποιείτε δημόσια τις Υπηρεσίες για να κοινοποιήσετε ακατάλληλο περιεχόμενο ή υλικό (όπως, για παράδειγμα, γυμνό, κτηνοβασία, πορνογραφία, προσβλητική γλώσσα, σκληρή γλώσσα ή εγκληματική δραστηριότητα).

v. Δεν θα συμμετέχετε σε δραστηριότητα η οποία είναι δόλια, ψευδής ή παραπλανητική (π.χ., απόσπαση χρημάτων μέσω ψευδών προσχημάτων, πλαστοπροσωπία, παραποίηση των Υπηρεσιών για αύξηση του πλήθους επαναλήψεων ή για τον επηρεασμό βαθμολογιών, κατατάξεων ή σχολίων).

vi. Δεν θα παρακάμπτετε τυχόν περιορισμούς στην πρόσβαση ή στη διαθεσιμότητα των Υπηρεσιών.

vii. Δεν θα συμμετέχετε σε δραστηριότητα που βλάπτει εσάς, τις Υπηρεσίες ή άλλους (π.χ., μετάδοση ιών, παρακολούθηση, δημοσίευση περιεχομένου τρομοκρατίας, χρήση εκφράσεων μίσους ή υποστήριξη διάπραξης βίας εις βάρος άλλων).

viii. Δεν θα παραβιάζετε τα δικαιώματα των άλλων (π.χ., μη εξουσιοδοτημένη κοινή χρήση μουσικής ή άλλου περιεχομένου που προστατεύεται μέσω πνευματικών δικαιωμάτων, μεταπώληση ή άλλη διανομή χαρτών του Bing ή φωτογραφιών).

ix. Δεν θα συμμετέχετε σε δραστηριότητα που παραβιάζει το ιδιωτικό απόρρητο των άλλων.

x. Δεν θα βοηθάτε άλλους να παραβιάζουν αυτούς τους κανόνες.

β. Εφαρμογή. Εάν παραβιάσετε τους παρόντες όρους, ενδέχεται να διακόψουμε την παροχή της προέκδοσης των τεχνολογιών στον λογαριασμό σας Microsoft ή να κλείσουμε τον λογαριασμό σας Microsoft. Ενδέχεται επίσης να αποκλείσουμε την παράδοση επικοινωνίας (όπως email, κοινή χρήση αρχείων ή άμεσα μηνύματα) σε μια προσπάθεια εφαρμογής των παρόντων Όρων ή ενδέχεται να καταργήσουμε τη δημοσίευση του περιεχομένου σας ή να αρνηθούμε να δημοσιεύσουμε το περιεχόμενό σας για οποιονδήποτε λόγο. Κατά τη διερεύνηση φερόμενων παραβιάσεων των παρόντων όρων, η Skype διατηρεί το δικαίωμα επανεξέτασης του περιεχομένου σας για την επίλυση του ζητήματος. Ωστόσο, δεν μπορούμε να εποπτεύουμε το σύνολο των υπηρεσιών και δεν επιχειρούμε να το πράξουμε.

9. ΤΕΡΜΑΤΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ

Μπορείτε να τερματίσετε τη συμμετοχή σας στο πρόγραμμα οποιαδήποτε στιγμή μέσω της κατάργησης της εγκατάστασης και της διαγραφής όλων των αντιγράφων οποιασδήποτε προέκδοσης των τεχνολογιών, τα οποία παρέχονται σε σχέση με το πρόγραμμα. Η Skype διατηρεί το δικαίωμα να τερματίσει την πρόσβασή σας σε μία ή σε κάθε προέκδοση των τεχνολογιών ή την πρόσβασή σας στο πρόγραμμα οποιαδήποτε στιγμή, χωρίς ειδοποίηση, για οποιονδήποτε λόγο. Μετά τον τερματισμό του προγράμματος απαγορεύεται η από μέρους σας πρόσβαση και χρήση της προέκδοσης των τεχνολογιών και των υλικών του προγράμματος και θα πρέπει να διαγράψετε τα αντίγραφα της προέκδοσης λογισμικού που παρέχονται σε σχέση με το πρόγραμμα. Η Skype δύναται να συνεχίσει να χρησιμοποιεί οποιαδήποτε δεδομένα συλλέχθηκαν προ του τερματισμού.

10. ΑΠΟΠΟΙΗΣΗ ΕΓΓΥΗΣΗΣ

Η SKYPE ΚΑΙ ΟΙ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΕΣ ΤΗΣ ΠΑΡΕΧΟΥΝ ΤΗΝ ΠΡΟΕΚΔΟΣΗ ΤΩΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ "ΩΣ ΕΧΕΙ", "ΜΕ ΟΛΑ ΤΑ ΣΦΑΛΜΑΤΑ" ΚΑΙ "ΟΠΩΣ ΔΙΑΤΙΘΕΤΑΙ". ΕΣΕΙΣ ΦΕΡΕΤΕ ΤΗΝ ΕΥΘΥΝΗ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΚΙΝΔΥΝΟΥΣ ΠΟΥ ΑΠΟΡΡΕΟΥΝ ΑΠΟ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΤΗΣ. Η SKYPE ΔΕΝ ΠΑΡΕΧΕΙ ΡΗΤΕΣ ΕΓΓΥΗΣΕΙΣ Ή ΟΡΟΥΣ. ΕΝΔΕΧΕΤΑΙ ΝΑ ΕΧΕΤΕ ΠΡΟΣΘΕΤΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΩΣ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΗΣ ΜΕ ΒΑΣΗ ΤΗΝ ΤΟΠΙΚΗ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ, ΤΑ ΟΠΟΙΑ Η ΠΑΡΟΥΣΑ ΣΥΜΒΑΣΗ ΔΕΝ ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΑΛΛΑΞΕΙ. ΣΤΟ ΒΑΘΜΟ ΠΟΥ ΕΠΙΤΡΕΠΕΤΑΙ ΑΠΟ ΤΗΝ ΤΟΠΙΚΗ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ, Η SKYPE ΑΠΟΠΟΙΕΙΤΑΙ ΤΩΝ ΣΙΩΠΗΡΩΝ ΕΓΓΥΗΣΕΩΝ ΕΜΠΟΡΕΥΣΙΜΟΤΗΤΑΣ, ΚΑΤΑΛΛΗΛΟΤΗΤΑΣ ΓΙΑ ΣΥΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟ ΣΚΟΠΟ ΚΑΙ ΜΗ ΠΡΟΣΒΟΛΗΣ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ ΤΡΙΤΩΝ.

Η SKYPE ΔΕΝ ΕΛΕΓΧΕΙ, ΕΞΕΤΑΖΕΙ, ΑΝΑΘΕΩΡΕΙ, ΥΠΟΣΤΗΡΙΖΕΙ Ή ΑΠΟΔΕΧΕΤΑΙ ΟΠΟΙΑΔΗΠΟΤΕ ΕΥΘΥΝΗ ΓΙΑ ΤΑ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ, ΤΙΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ, ΤΑ ΜΗΝΥΜΑΤΑ, ΤΟ ΥΛΙΚΟ Ή ΤΑ ΕΡΓΑ ΤΡΙΤΩΝ ΜΕΡΩΝ, ΤΑ ΟΠΟΙΑ ΕΙΝΑΙ ΠΡΟΣΒΑΣΙΜΑ Ή ΣΥΝΔΕΟΝΤΑΙ ΜΕΣΩ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΚΑΙ, ΕΞΑΙΡΟΥΜΕΝΩΝ ΤΩΝ ΕΓΓΥΗΣΕΩΝ ΞΕΧΩΡΙΣΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ, Η SKYPE ΔΕΝ ΠΡΟΒΑΙΝΕΙ ΣΕ ΚΑΜΙΑ ΔΗΛΩΣΗ Ή ΕΓΓΥΗΣΗ ΚΑΙ ΔΕΝ ΦΕΡΕΙ ΚΑΜΙΑ ΕΥΘΥΝΗ ΓΙΑ ΤΑ ΑΝΩΤΕΡΩ. ΕΣΕΙΣ ΑΝΑΛΑΜΒΑΝΕΤΕ ΤΟΝ ΚΙΝΔΥΝΟ ΤΩΝ ΣΥΝΑΛΛΑΓΩΝ ΣΑΣ ΜΕ ΤΕΤΟΙΑ ΤΡΙΤΑ ΜΕΡΗ.

ΣΕ ΚΑΜΙΑ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ Η SKYPE ΚΑΙ ΟΙ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΕΣ ΤΗΣ ΔΕΝ ΦΕΡΟΥΝ ΕΥΘΥΝΗ ΓΙΑ ΟΠΟΙΑΔΗΠΟΤΕ ΕΙΔΙΚΗ, ΕΜΜΕΣΗ Ή ΑΠΟΘΕΤΙΚΗ ΖΗΜΙΑ Ή ΟΠΟΙΑΔΗΠΟΤΕ ΑΛΛΗ ΖΗΜΙΑ, Η ΟΠΟΙΑ ΕΝΔΕΧΕΤΑΙ ΝΑ ΠΡΟΚΥΨΕΙ ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΠΩΛΕΙΑ ΧΡΗΣΗΣ Ή ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ Ή ΑΠΟ ΔΙΑΦΥΓΟΝΤΑ ΚΕΡΔΗ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΔΙΚΑΙΟΠΡΑΞΙΑΣ, ΑΜΕΛΕΙΑΣ Ή ΑΛΛΗΣ ΕΠΙΖΗΜΙΑΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΩΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ Ή ΣΕ ΣΧΕΣΗ ΜΕ ΤΗ ΧΡΗΣΗ Ή ΤΗΝ ΑΠΟΔΟΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ, ΤΟΥ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟΥ, ΤΗΣ ΠΑΡΟΧΗΣ Ή ΤΗΣ ΑΔΥΝΑΜΙΑΣ ΠΑΡΟΧΗΣ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ, Ή ΤΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΠΟΥ ΔΙΑΤΙΘΕΝΤΑΙ ΑΠΟ ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ.

Αν υφίσταται βάση αποζημίωσης παρά την ανωτέρω αποποίηση ευθύνης, μπορείτε να αξιώσετε από τη Skype και τους προμηθευτές της μόνο άμεση αποζημίωση ύψους έως 5,00 $ ΗΠΑ. Δεν παρέχεται καμία άλλη αποζημίωση, συμπεριλαμβανομένης της αποζημίωσης για αποθετική ζημία, διαφυγόντα κέρδη και ειδική, έμμεση ή θετική ζημία. Αυτός ο περιορισμός ισχύει για:

(α) οτιδήποτε σχετίζεται με την προέκδοση των τεχνολογιών, το περιεχόμενο (συμπεριλαμβανομένου του κώδικα) των διαδικτυακών τοποθεσιών τρίτων μερών ή τις εφαρμογές τρίτων μερών και

(β) τις αξιώσεις αθέτησης της σύμβασης, αθέτησης της εγγύησης ή των όρων, αντικειμενικής ευθύνης, αμέλειας ή άλλης αδικοπραξίας και κάθε άλλη αξίωση, σε κάθε περίπτωση, στο βαθμό που επιτρέπεται από την ισχύουσα νομοθεσία.

Επίσης, ισχύει ακόμη και αν η Skype γνώριζε ή όφειλε να γνωρίζει την πιθανότητα πρόκλησης ζημίας. Ο παραπάνω περιορισμός ή η εξαίρεση μπορεί να μην ισχύουν για την περίπτωσή σας εφόσον ο νομός, η επαρχία ή η χώρα/περιοχή σας δεν επιτρέπει την εξαίρεση ή τον περιορισμό θετικής, αποθετικής ή άλλης ζημίας.

11. ΕΙΔΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΞΙΩΣΕΩΝ ΓΙΑ ΠΑΡΑΒΙΑΣΗ ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΩΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ

Σύμφωνα με το άρθρο 512(c)(2) του Τίτλου 17 του Κώδικα των Ηνωμένων Πολιτειών, οι ειδοποιήσεις περί αξιώσεων παραβίασης πνευματικών δικαιωμάτων πρέπει να αποστέλλονται στον καθορισμένο αντιπρόσωπό μας. ΟΛΑ ΤΑ ΑΙΤΗΜΑΤΑ ΠΟΥ ΔΕΝ ΣΧΕΤΙΖΟΝΤΑΙ ΜΕ ΤΗΝ ΑΚΟΛΟΥΘΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΔΕΝ ΘΑ ΑΠΑΝΤΩΝΤΑΙ. Βλ. "Ειδοποιήσεις και διαδικασία υποβολής αξιώσεων για παραβίαση πνευματικών δικαιωμάτων" στη διεύθυνση http://www.microsoft.com/info/cpyrtInfrg.htm.

12. ΔΕΣΜΕΥΤΙΚΗ ΔΙΑΙΤΗΣΙΑ ΚΑΙ ΠΑΡΑΙΤΗΣΗ ΑΠΟ ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΣΥΛΛΟΓΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΑΝ ΔΙΑΜΕΝΕΤΕ ΣΤΙΣ ΗΝΩΜΕΝΕΣ ΠΟΛΙΤΕΙΕΣ

Αυτή η ενότητα ισχύει για όλες τις διαφορές, ΜΕ ΤΗΝ ΕΞΑΙΡΕΣΗ ΔΙΑΦΟΡΩΝ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗ Ή ΤΗΝ ΕΓΚΥΡΟΤΗΤΑ ΤΩΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΗΣ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑΣ ΠΟΥ ΔΙΑΘΕΤΕΤΕ ΕΣΕΙΣ, Η SKYPE, ΟΙ ΔΙΚΑΙΟΠΑΡΟΧΟΙ ΣΑΣ Ή ΟΙ ΔΙΚΑΙΟΠΑΡΟΧΟΙ ΤΗΣ SKYPE. Ως "διαφορά" νοείται κάθε διαφορά, αγωγή ή άλλη αντιπαράθεση ανάμεσα σε εσάς και τη Skype αναφορικά με το πρόγραμμα (συμπεριλαμβανομένης της τιμής) ή την παρούσα σύμβαση που απορρέει βάσει σύμβασης, εγγύησης, αδικοπραξίας, νόμου, κανονισμού, διατάγματος ή κάθε άλλης νομικής βάσης ή βάσης δικαίου. Στις "διαφορές" θα δίνεται η ευρύτερη δυνατή ερμηνεία που επιτρέπεται βάσει νομοθεσίας.

α.Ειδοποίηση διαφοράς. Στην περίπτωση διαφοράς, εσείς ή η Skype οφείλετε να παρέχετε στο αντιπαρατιθέμενο μέρος μια Ειδοποίηση διαφοράς, η οποία είναι μια γραπτή δήλωση με το όνομα, τη διεύθυνση και τα στοιχεία επικοινωνίας του μέρους που την παρέχει, τα δεδομένα που ενέγειραν τη διαφορά και το μέτρο αποκατάστασης που ζητείται. Τυχόν Ειδοποιήσεις διαφοράς πρέπει να αποστέλλονται μέσω ταχυδρομείου στην Microsoft Corporation, με την επισήμανση ATTN: LCA ARBITRATION, One Microsoft Way, Redmond, WA 98052-6399, ΗΠΑ. Σχετική φόρμα διατίθεται στη διεύθυνση http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=245499. Η Skype θα αποστέλλει σε εσάς τυχόν Ειδοποιήσεις διαφοράς μέσω ταχυδρομείου στην ταχυδρομική σας διεύθυνση, αν τη γνωρίζουμε, ή διαφορετικά στη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου. Εσείς και η Skype θα επιχειρείτε να επιλύσετε τυχόν διαφορές μέσω ανεπίσημων διαπραγματεύσεων εντός 60 ημερών από την ημερομηνία αποστολής της Ειδοποίησης διαφοράς. Μετά την παρέλευση των 60 ημερών, εσείς ή η Skype μπορείτε να εκκινήσετε διαδικασίες διαιτησίας.

β.Ειρηνοδικείο. Για οποιαδήποτε διαφορά μπορείτε, επίσης, να προσφύγετε σε ειρηνοδικείο στη χώρα/περιοχή διαμονής (ή, στην περίπτωση εταιρειών, στην έδρα της εταιρείας σας) ή στην Κομητεία Κινγκ της Ουάσινγκτον, ΗΠΑ, αν η διαφορά πληροί όλες τις απαιτήσεις για να τύχει ακρόασης σε ειρηνοδικείο. Μπορείτε να προσφύγετε σε ειρηνοδικείο είτε πραγματοποιήσετε πρώτα ανεπίσημες διαπραγματεύσεις είτε όχι.

γ.Δεσμευτική διαιτησία. Εάν εσείς και η Skype δεν επιλύσετε οποιαδήποτε διαφορά μέσω ανεπίσημων διαπραγματεύσεων ή στο ειρηνοδικείο, οποιαδήποτε άλλη προσπάθεια επίλυσης της διαφοράς θα διεξάγεται αποκλειστικά μέσω δεσμευτικής διαιτησίας, η οποία διέπεται από τον Ομοσπονδιακό Νόμο περί Διαιτησίας (Federal Arbitration Act - "FAA"). Η συλλογική διαιτησία δεν επιτρέπεται. Παραιτείστε του δικαιώματος προσφυγής (ή συμμετοχής σε αυτήν ως μέρος ή ως μέλος συλλογικής προσφυγής) σε δικαστήριο ενώπιον δικαστή ή ενόρκων. Αντίθετα, όλες οι διαφωνίες θα επιλύονται ενώπιον ουδέτερου διαιτητή, η απόφαση του οποίου θα είναι τελική, με εξαίρεση ένα περιορισμένο δικαίωμα έφεσης βάσει του Νόμου FAA. Οποιοδήποτε δικαστήριο με δικαιοδοσία επί των μερών μπορεί να εφαρμόσει την απόφαση του διαιτητή.

δ.Παραίτηση από δικαίωμα συλλογικής αγωγής. Οποιαδήποτε νομική διαδικασία προς επίλυση τυχόν διαφοράς σε οποιοδήποτε εφαρμοστέο δίκαιο θα διεξάγεται αποκλειστικά σε ατομική βάση. Ούτε εσείς ούτε η Skype δεν θα προσπαθείτε να επιτύχετε ακρόαση μιας διαφοράς ως συλλογικής αγωγής, ιδιωτικής αγωγής δημοσίου ενδιαφέροντος ή οποιασδήποτε άλλης νομικής διαδικασίας στην οποία οποιοδήποτε από τα δύο μέρη ενεργεί ή προτείνει να ενεργήσει με την ιδιότητα του αντιπροσώπου. Καμία διαιτησία ή νομική διαδικασία δεν θα συνδυάζεται με άλλη, χωρίς την προηγούμενη γραπτή συγκατάθεση όλων των μερών όλων των εμπλεκόμενων διαιτησιών ή νομικών διαδικασιών.

ε.Διαδικασία διαιτησίας. Αποκλειστικά για Αμερικανούς καταναλωτές, Όλες οι διαιτησίες θα διεξάγονται από την Αμερικανική Ένωση Διαιτησίας (American Arbitration Association - "AAA") βάσει των Κανόνων Εμπορικής Διαιτησίας της (ή, αν είστε ιδιώτης και χρησιμοποιείτε το Πρόγραμμα για προσωπική ή οικιακή χρήση, ή αν η αξία της διαφοράς δεν ξεπερνά τα 75.000 $ ΗΠΑ ανεξάρτητα από το αν είστε ιδιώτης ή από το είδος της χρήσης του Προγράμματος, θα ισχύουν οι Κανόνες Διαιτησίας Καταναλωτών). Για περισσότερες πληροφορίες, επισκεφθείτε τη διεύθυνση www.adr.org ή καλέστε στον αριθμό 1-800-778-7879. Για την κίνηση διαδικασίας διαιτησίας, θα πρέπει να υποβάλετε στην AAA τη φόρμα που διατίθεται στη διεύθυνση http://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=245497. Συμφωνείτε να εκκινείτε μια διαιτησία μόνο στη χώρα/περιοχή διαμονής σας (ή, στην περίπτωση εταιρειών, στην έδρα της εταιρείας σας) ή στην Κομητεία Κινγκ της Ουάσινγκτον, ΗΠΑ. Η Skype συμφωνεί να εκκινεί μια διαιτησία μόνο στη χώρα/περιοχή διαμονής σας (ή, στην περίπτωση εταιρειών, στην έδρα της εταιρείας σας). Μπορείτε να αιτηθείτε τηλεφωνική ή επιτόπου ακρόαση σύμφωνα με τους κανόνες της AAA. Για τις διαφορές διεκδικήσεων ύψους έως 25.000 $ ΗΠΑ, οι ακροάσεις θα πραγματοποιούνται τηλεφωνικά, εκτός αν ο διαιτητής κρίνει ότι υφίσταται λόγος επιτόπου ακρόασης. Ο διαιτητής μπορεί να εκδώσει απόφαση ατομικής αποζημίωσης σε εσάς, όπως ένα δικαστήριο. Ο διαιτητής μπορεί να εκδώσει αναγνωριστική απόφαση ή απόφαση περί ασφαλιστικών μέτρων μόνο σε εσάς προσωπικά και μόνο στο βαθμό που απαιτείται για την ικανοποίηση της ατομικής αξίωσής σας.

στ. Τέλη διαιτησίας και πληρωμές.

i.Διαφορές διεκδικήσεων ύψους έως 75.000 $ ΗΠΑ. Η Skype θα αποζημιώνει άμεσα τα τέλη κατάθεσης και θα πληρώνει τις αμοιβές και τα έξοδα της AAA και του διαιτητή. Αν απορρίψετε την τελευταία έγγραφη δήλωση διακανονισμού της Skype, η οποία υποβλήθηκε πριν τον διορισμό του διαιτητή ("η τελευταία έγγραφη προσφορά της Skype'), η διαφορά σας θα κριθεί βάσει απόφασης του διαιτητή (η "απόφαση") και ο διαιτητής θα εκδώσει απόφαση αποζημίωσης ύψους μεγαλύτερου από την τελευταία έγγραφη προσφορά της Skype, η Skype: (i) θα καταβάλει το υψηλότερο ποσό της απόφασης ή ποσό ύψους 1.000 $ ΗΠΑ, (ii) θα καταβάλει την εύλογη αμοιβή του δικηγόρου σας, αν υπάρχει και (iii) θα αποζημιώσει τον δικηγόρο σας για τυχόν δαπάνες (συμπεριλαμβανομένων των δαπανών και αμοιβών πραγματογνωμόνων) που διεκδικούνται ευλόγως για τη διερεύνηση, την κατάρτιση και την υπεράσπιση της αξίωσής σας στο πλαίσιο της διαιτησίας. Ο διαιτητής θα ορίσει το ύψος των αμοιβών, εξόδων και δαπανών, εκτός αν εσείς και η Skype συμφωνήσετε σχετικά.

ii.Διαφορές διεκδικήσεων ύψους άνω των 75.000 $ ΗΠΑ. Οι κανόνες της AAA θα διέπουν την καταβολή των τελών κατάθεσης και των αμοιβών και εξόδων της AAA και του διαιτητή.

iii.Διαφορές διεκδικήσεων οποιουδήποτε ύψους. Σε κάθε διαιτησία που εκκινείται από εσάς, η Skype θα αξιώνει τις αμοιβές και τα έξοδα της AAA ή του διαιτητή ή τα τέλη κατάθεσης για τα οποία σας αποζημίωσε μόνο αν ο διαιτητής κρίνει ότι η διαιτησία είναι αβάσιμη ή εκκινήθηκε για ακατάλληλο σκοπό. Σε κάθε διαιτησία που εκκινείται από τη Skype, η Skype θα καταβάλλει όλα τα τέλη κατάθεσης και τις αμοιβές και τα έξοδα της AAA και του διαιτητή. Η Skype δεν θα αξιώνει από εσάς την αμοιβή και τα έξοδα δικηγόρου σε καμία διαιτησία. Οι αμοιβές και τα έξοδα δεν περιλαμβάνονται στον υπολογισμό του ύψους της διαφοράς.

iv.Οι αξιώσεις ή διαφορές πρέπει να κατατίθενται εντός ενός έτους. Στο βαθμό που επιτρέπεται από τον νόμο, κάθε αξίωση ή διαφορά που υπόκειται στην ενότητα 10 πρέπει να κατατίθεται εντός ενός έτους ενώπιον του ειρηνοδικείου (ενότητα 10β), προς διαιτησία (ενότητα 10γ) ή ενώπιον άλλου δικαστηρίου, εφόσον στην ενότητα 10 προβλέπεται κατάθεση ενώπιον του δικαστηρίου έναντι διαιτησίας. Η περίοδος ενός έτους ξεκινάει από την ημερομηνία κατά την οποία κατατίθεται η αξίωση ή η διαφορά. Εάν η εν λόγω αξίωση ή διαφορά δεν κατατεθεί εντός ενός έτους, αποκλείεται μόνιμα.

v.Μερική ακυρότητα. Εάν η παραίτηση από το δικαίωμα συλλογικής αγωγής στην ενότητα 10δ κριθεί παράνομη ή μη εφαρμόσιμη ως προς το σύνολο ή ως προς κάποια μέρη μιας διαφοράς, τότε η ενότητα 10 δεν θα ισχύει για τα συγκεκριμένα μέρη. Αντίθετα, αυτά τα μέρη θα αποκοπούν και θα εκδικαστούν σε δικαστήριο, ενώ τα υπόλοιπα θα υποβληθούν στη διαδικασία της διαιτησίας. Εάν οποιαδήποτε άλλη διάταξη της ενότητας 10 κριθεί παράνομη ή μη εφαρμόσιμη, η συγκεκριμένη διάταξη θα αποκοπεί και η υπόλοιπη ενότητα 10 θα παραμείνει σε πλήρη ισχύ.

vi.Σύγκρουση με τους κανόνες της AAA. Η παρούσα σύμβαση υπερισχύει σε περίπτωση σύγκρουσης με τους Κανόνες Εμπορικής Διαιτησίας ή τους Κανόνες Διαιτησίας Καταναλωτών της AAA.

ζ.Ισχύον δίκαιο. Οι νόμοι της πολιτείας ή της χώρας/περιοχής διαμονής σας διέπουν όλες τις αξιώσεις και τις διαφορές αναφορικά με το πρόγραμμα ή την παρούσα σύμβαση, συμπεριλαμβανομένης της αθέτησης των συμβατικών απαιτήσεων και των απαιτήσεων βάσει των νόμων περί προστασίας των καταναλωτών, αθέμιτου ανταγωνισμού, σιωπηρής εγγύησης, για αδικαιολόγητο πλουτισμό και αδικοπραξία, ανεξάρτητα από τις αρχές σύγκρουσης δικαίων, εκτός αν η FAA διέπει όλες τις διατάξεις σε σχέση με τη διαιτησία. Αν αποκτήσατε το πρόγραμμα σε κάποια άλλη χώρα/περιοχή, ισχύουν οι νόμοι της σχετικής χώρας/περιοχής. Η παρούσα σύμβαση περιγράφει ορισμένα νόμιμα δικαιώματα. Ενδέχεται να απολαμβάνετε άλλα δικαιώματα, συμπεριλαμβανομένων των δικαιωμάτων καταναλωτή, βάσει της νομοθεσίας της πολιτείας ή της χώρας/περιοχής σας. Η παρούσα σύμβαση δεν επηρεάζει τα εν λόγω λοιπά δικαιώματα, αν αυτό δεν επιτρέπεται από τη νομοθεσία της πολιτείας ή της χώρας/περιοχής σας.

13. ΝΟΜΙΚΗ ΙΣΧΥΣ

Η παρούσα σύμβαση περιγράφει ορισμένα νόμιμα δικαιώματα. Ενδέχεται να απολαμβάνετε άλλα δικαιώματα βάσει της νομοθεσίας της χώρας/περιοχής σας. Επίσης, ενδέχεται να απολαμβάνετε δικαιώματα σε σχέση με το μέρος από το οποίο αποκτήσατε την προέκδοση των τεχνολογιών. Η παρούσα σύμβαση δεν επηρεάζει τα δικαιώματα που απολαμβάνετε βάσει της νομοθεσίας της χώρας/περιοχής σας, αν αυτό δεν επιτρέπεται από τη νομοθεσία της χώρας/περιοχής σας.

14. ΠΡΟΤΥΠΑ ΒΙΝΤΕΟ

Η προέκδοση των τεχνολογιών ενδέχεται να περιλαμβάνει τεχνολογία οπτικής συμπίεσης H.264/AVC, VC-1, MPEG-4 Part 2 και MPEG-2. Αν το λογισμικό περιλαμβάνει τις εν λόγω τεχνολογίες οπτικής συμπίεσης, απαιτείται από την MPEG LA, L.L.C. η εξής ειδοποίηση: ΑΥΤΟ ΤΟ ΠΡΟΪΟΝ ΠΑΡΑΧΩΡΕΙΤΑΙ ΜΕ ΑΔΕΙΑ ΧΡΗΣΗΣ ΒΑΣΕΙ ΤΗΣ ΑΔΕΙΑΣ ΧΡΗΣΗΣ ΤΟΥ ΧΑΡΤΟΦΥΛΑΚΙΟΥ ΕΥΡΕΣΙΤΕΧΝΙΩΝ ΒΙΝΤΕΟ AVC, VC-1, MPEG-4 PART 2 VISUAL ΚΑΙ MPEG-2 ΓΙΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΗ ΚΑΙ ΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ ΕΚ ΜΕΡΟΥΣ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΗ ΜΕ ΣΤΟΧΟ i) ΤΗΝ ΚΩΔΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΒΙΝΤΕΟ ΣΕ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗ ΜΕ ΤΑ ΠΑΡΑΠΑΝΩ ΠΡΟΤΥΠΑ ("ΠΡΟΤΥΠΑ ΒΙΝΤΕΟ") Ή/ΚΑΙ ii) ΤΗΝ ΑΠΟΚΩΔΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΒΙΝΤΕΟ AVC, VC-1, MPEG-4 PART 2 ΚΑΙ MPEG-2 ΠΟΥ ΚΩΔΙΚΟΠΟΙΗΘΗΚΕ ΑΠΟ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΗ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΗΣ ΚΑΙ ΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ Ή/ΚΑΙ ΑΠΟΚΤΗΘΗΚΕ ΑΠΟ ΠΑΡΟΧΟ ΒΙΝΤΕΟ ΜΕ ΑΔΕΙΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΤΕΤΟΙΟΥ ΒΙΝΤΕΟ. ΚΑΜΙΑ ΑΔΕΙΑ ΧΡΗΣΗΣ ΔΕΝ ΠΑΡΑΧΩΡΕΙΤΑΙ Ή ΔΕΝ ΘΑ ΥΠΟΝΟΕΙΤΑΙ ΟΤΙ ΠΑΡΑΧΩΡΕΙΤΑΙ ΓΙΑ ΟΠΟΙΑΔΗΠΟΤΕ ΑΛΛΗ ΧΡΗΣΗ. ΠΡΟΣΘΕΤΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΜΠΟΡΕΙΤΕ ΝΑ ΒΡΕΙΤΕ ΣΤΗΝ MPEG LA, L.L.C, ΣΤΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ WWW.MPEGLA.COM.

15. ΕΞΑΓΩΓΗ

Οφείλετε να συμμορφώνεστε με όλους τους εθνικούς και διεθνείς νόμους και κανονισμούς που ισχύουν για την προέκδοση τεχνολογιών, στους οποίους περιλαμβάνονται περιορισμοί σχετικά με τους προορισμούς, τους τελικούς χρήστες και την τελική χρήση. Για περισσότερες πληροφορίες, επισκεφτείτε τη διεύθυνση http://microsoft.com/exporting.

16. ΠΛΗΡΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗ

Η παρούσα σύμβαση και τυχόν άλλοι όροι οι οποίοι ενδέχεται να οριστούν από τη Microsoft στο πλαίσιο συμπληρωμάτων, ενημερώσεων ή εφαρμογών τρίτων μερών αποτελούν την πλήρη σύμβαση για την προέκδοση τεχνολογιών.