Skypen tavaramerkkiä ja tuotemerkkiä koskevat ohjeet

Skypen tavaramerkkiä ja tuotemerkkiä koskevat ohjeet

Tämän asiakirjan tarkoituksena on antaa ohjeita Skype-tuotemerkin osien käyttöön, joita ovat:

 • Skypen tavaramerkit, kuten Skype-logo, Skype-kuvake ja Skype-sanamerkki
 • Äänet, joita käyttäjä kuulee käyttäessään Skypeä (esimerkiksi Skypen puheluääni)
 • Skypen käyttöliittymät (miltä Skype näyttää tietokoneen tai mobiililaitteen näytöllä)

Nämä ohjeet koskevat vain Skypeä, ei Skype for Businessia. Jos käyttäjä haluaa käyttää Skype for Business -logoa tai -kuvaketta, käyttäjän on otettava yhteyttä Skypen tuotemerkkitukeen.

Käyttövaatimukset

Kiitos mielenkiinnosta Skype-tuotemerkin osien käyttöä kohtaan. Skype haluaa tehdä siitä mahdollisimman helppoa. Skypellä on määriteltyjä käyttövaatimuksia, joiden avulla hallitaan ja suojataan brändin arvoa. Käyttämällä mitä tahansa Skype-tuotemerkin osia käyttäjä ilmaisee nimenomaisesti suostuvansa noudattamaan näitä ohjeita.

Jos käyttäjällä on olemassa oleva sopimus Microsoftin tai Skypen kanssa, käyttäjän tulee tarkistaa ensin kattaako se Skype-tuotemerkin osien aiotun käyttötarkoituksen. Jos näiden ohjeiden ja sopimuksen ehtojen välillä on ristiriita, sopimuksen ehdot ovat etusijalla ja käyttäjän tulisi noudattaa niitä.

Jos sopimusta ei ole tai olemassa oleva sopimus ei kata aiottua käyttötarkoitusta, käyttäjän on tarkistettava kattavatko Microsoftin tavaramerkkiä ja tuotemerkkiä koskevat ohjeet aiotun käyttötarkoituksen.

Jos käyttötarkoitusta ei käsitellä missään edellä mainituista tai käyttäjä ei ole varma, käyttäjä voi pyytää erillistä käyttöoikeutta suoraan Microsoftilta. Käyttöoikeuden myöntää ja hyväksyy Microsoft-omistaja, jonka kanssa käyttäjä työskentelee. Jos käyttäjällä ei ole omistajayhteyshenkilöä, käyttäjän tulee ottaa yhteyttä Skypen tuotemerkkitukeen.

Kuvakkeen käyttö

Yleinen käyttö

Kokonaista Skype-logoa ei saa käyttää missään tapauksessa. Käyttäjä ei saa muuttaa käyttäjälle annettua Skype-logoa tai kuvaketta millään tavalla, mukaan lukien värien, kulman, mittojen ja elementtien välisten suhteiden muuttaminen.

Käyttäjän on varmistettava, että Skype-logo tai -kuvake erottuu sitä ympäröivästä tekstistä tai taustasta ja että se on luettavissa.

Sanaa Skype tai sen muotoa ei saa muuttaa. Skypeä ei saa lyhentää millään tavalla eikä siihen saa lisätä tekstiä.

Kuvakekokemukseen ei saa lisätä ääniä.

Skypen logojen ja kuvakkeiden muokkaaminen millä tahansa tavalla on kiellettyä.

Jos käyttäjä lisää ilmoituksen omasta tai muista kolmansien osapuolten tavaramerkeistä käyttäessään Skype-tuotemerkin osia, Microsoft pyytää käyttäjää lisäämään seuraavan ilmaisun: ”Kaikki muut tavaramerkit ovat omistajiensa tavaramerkkejä.”

Kielletty käyttö

Käyttäjä ei saa sisällyttää Skype-tuotemerkin osia tai niiden muunnelmia käyttäjän omiin tuoteominaisuuksiin, tuotteiden nimiin, palveluiden nimiin, tavaramerkkeihin, logoihin, yrityksen nimiin, toimialueen nimiin tai sosiaalisen median tileille, ellei Microsoftin tavaramerkkiä ja tuotemerkkiä koskevat ohjeet muutoin salli tätä.

Käyttäjä ei saa käyttää merkkejä, logoja tai muita ominaisuuksia, jotka ovat hyvin samankaltaisia Skype-tuotemerkin osien kanssa, eikä markkinoida mitään tuotteita tai palveluja Skypen tuotteiden nimiä läheisesti muistuttavien nimien alla.

Käyttäjä ei saa kopioida eikä matkia Skypen tuotteiden ilmiasua eikä Skype-tuotemerkin osien tai www.skype.com-sivuston ulkoasua ja käyttötuntumaa tai muita tunnistettavia ja ainutlaatuisia visuaalisia elementtejä, mukaan luettuna Skypen käyttämät väriyhdistelmät, grafiikka, äänet, kuvakieli, kuvakkeet, kirjasinlaji ja stilisointi (ja mikään muu niitä muistuttava), mutta ei rajoittuen pelkästään edellä mainittuihin.

Skype-tuotemerkin osia ei saa käyttää sellaisten tuotteiden, palvelujen tai verkkosivustojen yhteydessä, joita voidaan Skypen yksinomaisen harkinnan mukaisesti pitää seksiin liittyvinä, mauttomina, rienaavina, säädyttöminä, vastenmielisinä, halventavina, herjaavina, parjaavina tai muuten laittomina, uskonnollisesti tai rodullisesti loukkaavina tai muuten yksilöihin tai ryhmiin kohdistuvaa vihaa lietsovina tai jotka ovat minkään sovellettavien lakien vastaisia tai muuten Skypen näkemyksen mukaan paheksuttavia.

Skype-tuotemerkin osia ei saa käyttää millään tavalla, joka ilmaisee tai antaa ymmärtää, että käyttäjä on Skypen tai Microsoftin tytäryhtiö tai että käyttö tapahtuu Skypen tai Microsoftin yhteydessä, sponsoroimana, tukemana, sertifioimana tai hyväksymänä.

Käyttäjän on varmistettava, että kaikki Skypeen tehdyt viittaukset ovat Skypen määritelmän mukaisesti totuudenmukaisia, paikkansapitäviä ja reiluja eivätkä harhaanjohtavia tai millään tavalla riidanalaisia.

Skypen tavaramerkkejä ei saa käyttää hakusanoina tai hakuehtoina hakumainoksissa.

Skype-tuotemerkin osien sallittu käyttö

Sanan Skype käyttäminen mainostekstissä

Käyttäjän on noudatettava Microsoftin tavaramerkkiä ja tuotemerkkiä koskevia ohjeita. Logojen, kuvakkeiden, tunnuslauseiden ja muiden Skype-tuotemerkien osien käyttöä mainostekstissä tulee välttää.

Vaikka Skype-sanamerkki ja sovelluksen kuvake ovat Microsoft-konsernin rekisteröityjä tavaramerkkejä, niitä käytettäessä ei tarvitse käyttää symboleja ™ tai ®, ellei Microsoft ole nimenomaisesti pyytänyt käyttäjää käyttämään niitä. Kun sanaa Skype tai mitä tahansa muuta Skypen tavaramerkkiä käytetään tekstissä, käyttäjän on tehtävä jokin tai useampi seuraavista:

 • Sana kirjoitetaan isolla alkukirjaimella, Skype
 • Koko sana kirjoitetaan isoilla kirjaimilla, SKYPE
 • Koko sana on kursivoitu, Skype
 • Koko sana laitetaan lainausmerkkeihin, ”Skype”

Sanamerkkejä saa käyttää vain adjektiiveina, ei substantiiveina tai verbeinä. Sanamerkkiä voi esimerkiksi käyttää siten, että sitä seuraa yleinen tuotteen tai palvelun nimi: Skype-ohjelmisto.

Skype-sanamerkkiä ei saa käyttää verbinä – esimerkiksi ilmaisut ”skypetän kaverini kanssa” tai ”skypetetään” eivät ole hyväksyttäviä.

Oikea käyttötapa

”Skype-ohjelmisto tarjoaa verkkoviestintätuotteita.”

”Käytän Skype-ohjelmistoa.”

Väärä käyttötapa

“Käytän -ohjelmistoa.”

Yrityksen painotuotteet ja Skype-yhteystiedot

Käyttäjän on noudatettava Microsoftin tavaramerkkiä ja tuotemerkkiä koskevia ohjeita. Skype-käyttäjänimen vieressä voi käyttää Skype-sovelluskuvaketta sen merkiksi, että käyttäjään voi ottaa yhteyttä Skypessä.

Skype-yhteystietojen ilmaisemiseen tulee käyttää vain sovelluskuvaketta.

Sovelluskuvakkeen tulisi olla pieni ja sijoitettu asianmukaisesti muiden yhteystapojen kanssa (eikä muita yhteystapoja näkyvämmin).

Käyttäjä voi myös luoda virallisen Ota yhteyttä -painikkeen täällä: https://www. skype.com/en/developer/create-contactme-buttons/

Oikea käyttötapa

[Skype-nimesi]

Oppitunteja tarjoavat sivustot

Skype-sanamerkkiä ja käyttöliittymää voidaan käyttää sen ilmaisemiseen, että oppitunteja voidaan pitää Skypen välityksellä. Muut käyttötavat eivät ole sallittuja, ellei niitä sallita näissä ohjeissa.

Vain Skype-logoa tulee käyttää. Sen ei tule olla muita logoja suurempi tai näkyvämpi.

Skypen voi mainita mainostekstissä, mutta tässä osassa tulee tällöin tulee noudattaa Skype-tuotemerkien osien sallittua käyttöä koskevia ohjeita. Logoa tai sanamerkkiä ei saa käyttää millään tavalla, joka antaa ymmärtää, että käyttäjä on Skypen tai Microsoftin tytäryhtiö tai että käyttö tapahtuu Skypen tai Microsoftin yhteydessä, sponsoroimana, tukemana, sertifioimana tai hyväksymänä. Microsoft pidättää oikeuden perua oikeuden käyttää Skype-sanamerkkiä, jos se yksinomaisen harkintansa mukaan pitää tätä käyttöä vahingollisena Skype-brändin kannalta.

Koulutyöt ja -projektit

Skype-tuotteiden kuvia voi käyttää koulutöissä tai korkeakoulun projekteissa. Jos kuva sisältää kolmannen osapuolen sisältöä (esimerkiksi kolmannen osapuolen logoja, valokuvia tai muuta), tämän sisällön käyttäminen saattaa edellyttää lupaa kolmannelta osapuolelta.

Jos näitä projekteja mahdollisesti julkaistaan, käyttäjän on pyydettävä lupaa Skypen tuotemerkkituesta ennen Skype-tuotemerkin osien tai kuvien käyttöä.

Julkaisut, seminaarit ja konferenssit

Tietoa löytyy Microsoftin tavaramerkkiä ja tuotemerkkiä koskevista ohjeista ja julkaisuja, seminaareja ja konferensseja koskevista ohjeista.

Seuraavan ilmoituksen on oltava selvästi nähtävissä:

”Seuraavat tuotteet ovat Microsoft-konsernin tavaramerkkejä tai muita immateriaalioikeuksia, ja [julkaisun nimi] ei ole Microsoft-konsernin liiketoiminnan osa eikä sponsoroima tai valtuuttama eikä liity millään muulla tavalla Microsoft-konserniin: [käytetyt Skype-tuotemerkin osat].”

Skype-sanamerkkiä ei saa käyttää julkaisun, seminaarin tai konferenssin nimen ensimmäisenä sanana tai keskeisimpänä elementtinä.

Lähetykset, elokuvat ja podcastit

Skypen käyttäminen lähetyksessä, elokuvassa tai podcastissa saattaa edellyttää tiettyjen Skype-tuotemerkin osien käyttöä tämän ilmaisemiseksi. Ellei käyttäjä ole tehnyt Microsoftin tai Skypen kanssa erillistä sopimusta, joka sallii tällaisen käytön, käyttäjän on noudatettava lähetyksen palveluehtoja.

Lähetyspyynnöt voi lähettää Skypen tuotemerkkitukeen.

Käyttö kehittäjien toimesta

Desktop API: Skype Desktop API:n käyttö edellyttää Skype Desktop API:n käyttöehtojen hyväksymistä. Nämä ehdot löytyvät osoitteesta: https://www.skype.com/en/legal/developer-tou/accessories-terms/. Kyseisten ehtojen ja näiden sääntöjen mukaisesti käyttäjä voi ilmoittaa tuotteensa yhteensopivuudesta Skypen kanssa.

Skype-toimintojen luominen URI-tunnusten avulla: Käyttäjä voi käyttää osoitteessa http://developer.skype.com/skype-uris olevia URI-mallitunnuksia tai luoda omansa pelkästään siinä tarkoituksessa, että ihmiset voisivat käynnistää Skype-sovelluksen tai -toiminnon.

Sovellusta ei saa kutsua Skypeksi tai miksikään Skypen kaltaiseksi, eikä Skype-logoa saa käyttää, ja näitä ohjeita täytyy noudattaa.

Käyttäjän on pidettävä näitä sivustoja säännöllisesti silmällä varmistaakseen, että käyttö on kaikkien ohjeiden ja ehtojen mukaista.

Käyttöliittymä ei saa jäljitellä Skypen käyttöliittymää tai antaa ymmärtää, että Microsoft ja/tai Skype on tehnyt yhteistyötä tai sponsoroinut tuotetta.

Usein kysytyt kysymykset

Kysymys: Saako näyttökuvia Skype-tuotteiden käynnistysnäytöistä, avausnäytöistä, käynnistyskuvista tai beeta-versioiden tai muiden kaupallisesti vielä julkaisemattomien tuotteiden näytöistä käyttää?

Vastaus: Kuvien käyttämiseen täytyy pyytää lupaa Microsoftilta. Jos käyttäjä saa luvan käyttää kuvia, ellei toisin ole sovittu, käyttäjä ei saa:

 • tehdä näyttökuvaan muutoksia, lukuun ottamatta näyttökuvan koon muuttamista
 • käyttää pelkästään osia näyttökuvasta
 • sisällyttää näyttökuvia oman tuotteensa käyttöliittymään
 • käyttää näyttökuvia, jotka sisältävät kolmannen osapuolen sisältöä (ellei käyttäjä ole saanut lupaa kyseiseltä kolmannelta osapuolelta sisällön käyttöön); eikä
 • käyttää näyttökuvia, joiden perusteella voidaan tunnistaa yksilöitä

Kysymys: Voiko omalle sivustolle luoda linkin Skype.com-sivustolle?

Vastaus: Käyttäjä voi luoda itse omistamalleen sivustolle linkin Skypen sivustolle, edellyttäen että se tapahtuu oikeuden- ja lainmukaisella tavalla, joka ei vahingoita Skypen mainetta tai pyri hyötymään siitä (Skypen yksinomaisen harkinnan mukaan). Käyttäjän on luotava linkki niin, ettei siitä voi luulla, että kyseessä on Skypen kumppani tai Skypen hyväksymä tai tukema taho, mikäli tämä ei pidä paikkaansa.

Kysymys: Saako Skypeä käytettäessä kuultavia ääniä käyttää?

Vastaus: Skypen äänten käyttö ei ole sallittua, ellei niitä käytetä, kun Skypeä näytetään lähetystilanteessa. Jos käyttäjä haluaa käyttää Skypen ääniä tässä yhteydessä, käyttäjän tulee tutustua Skype-tuotemerkin osien sallittuun käyttöön.

Kysymys: Voiko Skypen sivuston lisätä omalle sivustolle?

Vastaus: Käyttäjä ei saa sisällyttää Skypen sivustoa minkään muun sivuston osaksi.

Kysymys: Voiko Skypessä mainostaa?

Vastaus: Hintapyynnön ja pyynnön mainostaa Skypen kautta voi lähettää seuraavalla sivulla: http://advertising.microsoft.com/home (valitse AoL Advertising).

Muut Skype-tuotemerkin osien käyttöön liittyvät kysymykset voi lähettää Skypen tuotemerkkitukeen. Skype auttaa näiden osalta mielellään.

Lataa Skypen tuotemerkkiä koskevat ohjeet