Skypen tavaramerkkiä ja tuotemerkkiä koskevat ohjeet

Skypen tavaramerkkiä ja tuotemerkkiä koskevat ohjeet

Tämän asiakirjan tarkoituksena on antaa ohjeita Skype-tuotemerkin osien käyttöön, joita ovat

 • Skypen tavaramerkit, kuten Skype-logo, Skype-kuvake, ja Skype-tuotteen nimi
 • äänet, joita käyttäjä kuulee käyttäessään Skypeä (esimerkiksi Skypen soittoääni)
 • Skypen käyttöliittymät (miltä Skype näyttää tietokoneen tai mobiililaitteen näytöllä).

Nämä ohjeet koskevat vain Skypeä, ei Skype for Businessia. Jos käyttäjällä on Skype for Business -tuotemerkkiä koskeva kysymys, käyttäjän on otettava yhteys Skype-tuotemerkin asiakastukeen.

Käyttövaatimukset

Kiitos mielenkiinnosta Skype-tuotemerkin osien käyttöä kohtaan. Skype-tavara- ja tuotemerkin ohjeet on laadittu tuotemerkin arvon hallinnoimiseksi ja suojaamiseksi. Käyttämällä mitä tahansa Skype-tuotemerkin osia käyttäjä ilmaisee nimenomaisesti suostuvansa noudattamaan näitä ohjeita.

Jos käyttäjällä on olemassa oleva sopimus Microsoftin tai Skypen kanssa, käyttäjän tulee tarkistaa ensin, kattaako tämä Skype-tuotemerkin osien aiotun käyttötarkoituksen. Jos näiden ohjeiden ja sopimuksen ehtojen välillä on ristiriita, sopimuksen ehdot ovat etusijalla ja käyttäjän tulisi noudattaa niitä.

Jos sopimusta ei ole, tai olemassa oleva sopimus ei kata aiottua käyttötarkoitusta, käyttäjän tulee tarkistaa, käsitelläänkö käyttötarkoitusta Microsoftin tavaramerkkiä ja tuotemerkkiä koskevissa ohjeissa.

Lopuksi, jos käyttötarkoitusta ei käsitellä missään edellä mainituissa ohjeissa tai käyttäjä ei ole varma asiasta, käyttäjä voi pyytää erillistä käyttöoikeutta suoraan Microsoftilta. Sellaisen käyttöoikeuden myöntää ja hyväksyy Microsoftliiketoiminnan omistaja, jonka kanssa käyttäjä työskentelee. Jos käyttäjällä ei ole omistajayhteyshenkilöä, käyttäjän tulee ottaa yhteyttä Skypen tuotemerkin asiakastukeen.

Kuvakkeen käyttö

Yleinen käyttö

Täydellistä Skype-logoa ei saa käyttää missään tapauksessa.

Käyttäjä ei saa muuttaa käyttäjälle annettua Skype-logoa tai kuvaketta millään tavalla, mukaan lukien värien, kulman, mittojen ja elementtien välisten suhteiden muuttaminen.

Käyttäjän on varmistettava, että Skype-logo tai -kuvake erottuu sitä ympäröivästä tekstistä tai taustasta ja että se on luettavissa.

Sanaa Skype tai sen muotoa ei saa muuttaa. Skype-sanaa ei saa lyhentää millään tavalla eikä siihen saa lisätä tekstiä.

Skype-logokokemukseen ei saa lisätä ääniä.

Skypen logojen ja kuvakkeiden muokkaaminen millä tahansa tavalla on kiellettyä.

Jos käyttäjä lisää ilmoituksen omasta tai muista kolmansien osapuolten tavaramerkeistä käyttäessään Skype-tuotemerkin osia, Microsoft pyytää käyttäjää lisäämään seuraavan ilmaisun: ”Kaikki muut tavaramerkit ovat omistajiensa tavaramerkkejä.”

Skypen logo
Skype color logo
Skypen logo
Skype color icon
Skype-kuvake
Skype color icon

Kielletty käyttö

Käyttäjä ei saa sisällyttää Skype-tuotemerkin osia tai niiden muunnelmia käyttäjän omiin tuoteominaisuuksiin, tuotteiden nimiin, palveluiden nimiin, tavaramerkkeihin, logoihin, yrityksen nimiin, toimialueen nimiin tai sosiaalisen median tileille, ellei Microsoftin tavaramerkkiä ja tuotemerkkiä koskevat ohjeet muutoin salli tätä.

Käyttäjä ei saa käyttää merkkejä, logoja, tai muita ominaisuuksia, jotka ovat hyvin samankaltaisia Skype-tuotemerkin osien kanssa, eikä markkinoida mitään tuotteita tai palveluja Skype-tuotteiden nimiä läheisesti muistuttavien nimien alla.

Käyttäjä ei saa kopioida eikä matkia Skypen tuotteiden ilmiasua eikä Skype-tuotemerkin osien tai www.skype.com-sivuston ulkoasua ja käyttötuntumaa, tai muita tunnistettavia ja ainutlaatuisia visuaalisia elementtejä, mukaan luettuna Skypen käyttämät väriyhdistelmät, grafiikka, äänet, kuvakieli, kuvakkeet, kirjasinlaji ja stilisointi (ja mikään muu niitä muistuttava), mutta ei rajoittuen pelkästään edellä mainittuihin.

Skype-tuotemerkin osia ei saa käyttää sellaisten tuotteiden, palvelujen tai verkkosivustojen yhteydessä, joita voidaan Skypen yksinomaisen harkinnan mukaisesti pitää seksiin liittyvinä, mauttomina, rienaavina, säädyttöminä, vastenmielisinä, halventavina, herjaavina, parjaavina tai muuten laittomina, uskonnollisesti tai rodullisesti loukkaavina tai muuten yksilöihin tai ryhmiin kohdistuvaa vihaa lietsovina tai jotka ovat minkään sovellettavien lakien vastaisia tai muuten Skypen näkemyksen mukaan paheksuttavia.

Skype-tuotemerkin osia ei saa käyttää millään tavalla, joka ilmaisee tai antaa ymmärtää, että käyttäjä on Skypen tai Microsoftin tytäryhtiö tai että käyttö tapahtuu Skypen tai Microsoftin yhteydessä, sponsoroimana, tukemana, sertifioimana tai hyväksymänä.

Käyttäjän on varmistettava, että kaikki Skypeen tehdyt viittaukset ovat Skypen määritelmän mukaisesti totuudenmukaisia, paikkansapitäviä ja reiluja eivätkä harhaanjohtavia tai millään tavalla riidanalaisia.

Mitään Skype-tavaramerkkejä ei saa käyttää avainsanoina tai hakusanoina hakusanamainonnassa.

Skype-tuotemerkin osien sallittu käyttö

Skype-nimen käyttäminen mainostekstissä

Käyttäjän on noudatettava Microsoftin tavaramerkkiä ja tuotemerkkiä koskevia ohjeita. Logojen, kuvakkeiden, tunnuslauseiden ja muiden Skype-tuotemerkkien osien käyttöä mainostekstissä tulee välttää.

Vaikka Skype-nimi ja sovelluksen kuvake ovat Microsoft-konsernin rekisteröityjä tavaramerkkejä, niitä käytettäessä ei tarvitse käyttää tavaramerkin symboleja ™ tai ®, ellei Microsoft ole nimenomaisesti pyytänyt käyttäjää käyttämään niitä. Kun Skype-sanaa tai mitä tahansa muuta Skypen tavaramerkkiä käytetään tekstissä, käyttäjän on tehtävä jokin tai useampi seuraavista:

 • Sana kirjoitetaan isolla alkukirjaimella: Skype.
 • Koko sana kirjoitetaan isoilla kirjaimilla: SKYPE.
 • Koko sana on kursivoitu: Skype.
 • Koko sana laitetaan lainausmerkkeihin: "Skype".

Skype-nimeä saa käyttää vain adjektiivina tai substantiivina, ei verbinä.

Oikea käyttötapa

”Skype-ohjelmisto tarjoaa verkkoviestintätuotteita.”

”Käytän Skype-ohjelmistoa.”

"Jutellaan Skypen avulla."

Väärä käyttötapa

”Käytän Skype -ohjelmistoa.”

"Aion skypettää kaverilleni."

"Skypetetäänpä."

Yrityksen painotuotteet ja Skype-yhteystiedot

Käyttäjän on noudatettava Microsoftin tavaramerkkiä ja tuotemerkkiä koskevia ohjeita. Skype-käyttäjänimen vieressä voi käyttää Skype-sovelluskuvaketta sen merkiksi, että käyttäjään voi ottaa yhteyttä Skypessä.

Skype-yhteystietojen ilmaisemiseen tulee käyttää vain sovelluskuvaketta.

Sovelluskuvakkeen tulisi olla pieni ja sijoitettu asianmukaisesti muiden yhteystapojen kanssa (eikä muita yhteystapoja näkyvämmin).

Lisäksi käyttäjä voi luoda virallisen Ota yhteyttä minuun” -painikkeen.

Oikea käyttötapa

Skype [Skype-nimesi]

Oppitunteja tarjoavat sivustot

Skype-nimeä voidaan käyttää vain sen ilmaisemiseen, että oppitunteja voidaan pitää Skypen sovelluksen välityksellä. Muut käyttötavat eivät ole sallittuja, ellei niitä sallita näissä ohjeissa.

”Skypen” voi mainita mainostekstissä, mutta tässä osassa tulee tällöinnoudattaa Skype-tuotemerkkien osien sallittua käyttöä koskevia ohjeita muualla tässä kappaleessa. Nimeä ei saa käyttää millään tavalla, joka antaa ymmärtää, että käyttäjä on Skypen tai Microsoftin tytäryhtiö tai että käyttö tapahtuu Skypen tai Microsoftin yhteydessä, sponsoroimana, tukemana, sertifioimana tai hyväksymänä. Microsoft voi peruuttaa oikeuden käyttää Skype-nimeä, jos se yksinomaisen harkintansa mukaan pitää tätä käyttöä vahingollisena Skype-tuotemerkin kannalta.

Koulutyöt ja -projektit

Skype-tuotteiden kuvia voi käyttää koulutöissä tai korkeakouluprojekteissa. Jos kuva sisältää kolmannen osapuolen sisältöä (esimerkiksi kolmannen osapuolen logoja, valokuvia tai muuta), tämän sisällön käyttäminen saattaa edellyttää lupaa kolmannelta osapuolelta.

Jos näitä projekteja mahdollisesti julkaistaan, käyttäjän on pyydettävä lupaa Skype-tuotemerkin asiakastukipalvelusta ennen Skype-tuotemerkin osien tai kuvien käyttöä.

Julkaisut, seminaarit ja konferenssit

Tietoa löytyy Microsoftin tavaramerkkiä ja tuotemerkkiä koskevista ohjeista ja julkaisuja, seminaareja ja konferensseja koskevista ohjeista.

Seuraavan ilmoituksen on oltava selvästi nähtävissä:

”Seuraavat tuotteet ovat Microsoft-konsernin tavaramerkkejä tai muita immateriaalioikeuksia, ja [julkaisun nimi] ei ole Microsoft-konsernin liiketoiminnan osa eikä sponsoroima tai valtuuttama eikä liity millään muulla tavalla Microsoft-konserniin: [käytetyt Skype-tuotemerkin osat].”

Skype-nimeä ei saa käyttää julkaisun, seminaarin tai konferenssin nimen ensimmäisenä sanana tai keskeisimpänä elementtinä.

Lähetykset, elokuvat ja podcastit

Skypen käyttäminen lähetyksessä, elokuvassa tai podcastissa saattaa edellyttää tiettyjen Skype-tuotemerkin osien käyttöä tämän ilmaisemiseksi. Ellei käyttäjä ole tehnyt Microsoftin tai Skypen kanssa erillistä sopimusta, joka sallii tällaisen käytön, käyttäjän on noudatettava lähetyksen palveluehtoja.

Lähetyspyynnöt lähetetään sähköpostitse Skype-tuotemerkin tukeen.

Käyttö kehittäjien toimesta

Desktop API: Skype Desktop API:n käyttö edellyttää Skype Desktop API:n käyttöehtojen hyväksymistä. Nämä ehdot löytyvät englanniksi osoitteesta: . Kyseisten ehtojen ja näiden sääntöjen mukaisesti käyttäjä voi ilmoittaa tuotteensa yhteensopivuudesta Skypen kanssa.

Skype-toimintojen luominen URI-tunnusten avulla: Käyttäjä voi käyttää osoitteessa Skype URI olevia URI-mallitunnuksia tai luoda omansa pelkästään siinä tarkoituksessa, että Skype-sovellus tai -toiminto voidaan käynnistää.

Sovellusta ei saa kutsua Skypeksi tai miksikään Skypen kaltaiseksi, eikä Skype-logoa tai -kuvaketta saa käyttää, ja näitä ohjeita täytyy noudattaa.

Käyttäjän on pidettävä näitä sivustoja säännöllisesti silmällä varmistaakseen, että käyttö on kaikkien ohjeiden ja ehtojen mukaista.

Käyttöliittymä ei saa jäljitellä Skypen käyttöliittymää tai antaa ymmärtää, että Microsoft ja/tai Skype on tehnyt yhteistyötä tai sponsoroinut tuotetta.

Usein kysytyt kysymykset

Kysymys: Saako näyttökuvia Skype-tuotteiden käynnistysnäytöistä, avausnäytöistä, käynnistyskuvista tai beeta-versioiden tai muiden kaupallisesti vielä julkaisemattomien tuotteiden näytöistä käyttää?

Vastaus: Kuvien käyttämiseen täytyy pyytää lupaa Microsoftilta. Vaikka lupa olisi saatu, on kiellettyä:

 • tehdä näyttökuvaan muutoksia, lukuun ottamatta näyttökuvan koon muuttamista
 • käyttää pelkästään osia näyttökuvasta
 • sisällyttää näyttökuvia oman tuotteensa käyttöliittymään
 • käyttää näyttökuvia, jotka sisältävät kolmannen osapuolen sisältöä (ellei käyttäjä ole saanut lupaa kyseiseltä kolmannelta osapuolelta sisällön käyttöön)
 • käyttää näyttökuvia, joiden perusteella voidaan tunnistaa yksilöitä.

Kysymys: Voiko omaan sivustoon luoda linkin Skype.com-sivustoon?

Vastaus: Käyttäjä voi luoda itse omistamalleen sivustolle linkin Skypen sivustolle, edellyttäen että se tapahtuu oikeuden- ja lainmukaisella tavalla, joka ei vahingoita Skypen mainetta tai pyri hyötymään siitä (Skypen yksinomaisen harkinnan mukaan). Käyttäjän on luotava linkki niin, ettei siitä voi luulla, että kyseessä on Skypen kumppani tai Skypen hyväksymä tai tukema taho, mikäli tämä ei pidä paikkaansa.

Kysymys: Saako Skypeä käytettäessä kuultavia ääniä käyttää?

Vastaus: Skypen äänten käyttö ei ole sallittua, ellei niitä käytetä, kun Skypeä näytetään lähetystilanteessa. Jos käyttäjä haluaa käyttää Skypen ääniä tässä yhteydessä, käyttäjän tulee tutustua Skype-tuotemerkin osien sallittuun käyttöön.

Kysymys: Voiko Skypen sivuston lisätä omalle sivustolle?

Vastaus: Käyttäjä ei saa sisällyttää Skypen sivustoa minkään muun sivuston osaksi.

Kysymys: Voinko mainostaa Skype-palvelussa?

Vastaus: Voit pyytää mainostamishintoja ja tiedustella mahdollisuutta mainostaa Skype-palvelussa lähettämällä viestin Microsoft Advertising -yksikköön (valitse Oath Advertising -vaihtoehto).

Muut Skype-tuotemerkin osien käyttöön liittyvät kysymykset voi lähettää sähköpostitse Skype-tuotemerkin asiakastukeen. Skype auttaa mielellään.

Lataa Skypen tuotemerkkiä koskevat ohjeet