Lähetyskäytön palveluehdot

Lataa Skypen lähetyskäyttöä koskevat ohjeet

1. Lähetyskäytön palveluehtojen soveltaminen

Ellei Skype ole sopinut kirjallisesti muuta, Skype-ohjelmiston kaikenlainen lähetyskäyttö (määritelty jäljempänä) ohjelmissa (määritelty jäljempänä) on lähetyskäytön palveluehtojen alaista toimintaa.

Jos käyttäjä haluaa käyttää Skype-ohjelmistoa lähetyskäyttöön tarkoitetuissa ohjelmissa, hänen on hyväksyttävä nämä lähetyskäyttöä koskevat palveluehdot. Jos käyttäjä ei hyväksy näitä lähetyskäytön palveluehtoja, hän ei saa käyttää Skype-ohjelmistoa lähetyskäyttöön tarkoitetussa ohjelmassa, ellei Skype ole sopinut kirjallisesti muuta.

2. Skype-tunnukset lähetettävissä ohjelmissa

Kun Skype-ohjelmistoa käytetään lähetyskäyttöön tarkoitetussa ohjelmassa, käyttäjä sitoutuu noudattamaan Skypen lähetyskäyttöä koskevia ohjeita ja ehtoja (voidaan päivittää ajoittain) sekä seuraavia lisävaatimuksia lain sallimissa rajoissa:

2.1 Ääniohjelmat. Kaikkiin ohjelmiin, joissa ei lähetä kuvia, sovelletaan seuraavia ehtoja:

(a) Kaikissa ohjelmissa, joissa Skype-ohjelmistoa käytetään korkeintaan viidentoista (15) minuutin ajan, käyttäjän on ilmoitettava ohjelman käytön aloittamisesta ja käytön lopettamisesta Skype lähetyskäyttöä koskevien ohjeiden mukaisesti;

(b) Kaikissa ohjelmissa, joissa Skype-ohjelmistoa käytetään yli viidentoista (15) minuutin ajan, käyttäjän on ilmoitettava ohjelman käytön aloittamisesta ja käytön lopettamisesta sekä ohjelman käytöstä viidentoista (15) minuutin välein Skypen lähetyskäyttöä koskevien ohjeiden mukaisesti; ja

(c) Jos käyttäjä haluaa sisällyttää mihin tahansa ohjelmaan äänen, joka edustaa tiettyä Skype-puheluominaisuutta tai toimintoa (mukaan lukien mutta näihin rajoittumatta puhelun vastausääni, kun puhelu hyväksytään, tai puhelun lopetusääni, kun puhelun lopetetaan), käyttäjä voi käyttää ainoastaan Skypen tarjoamia Skype-ääniä ja hänen on lisäksi noudatettava Skype-äänten käyttöä koskevia vaatimuksia, jotka on määritetty Skypen lähetyskäyttöä koskevissa ohjeissa.

2.2 Kaikkiin audiovisuaalisiin ohjelmiin (joissa yleislähetys koostuu kuva- ja äänisignaalista), joissa käytetään Skype-ohjelmistoa tai näytetään sen käyttöä, sovelletaan seuraavia ehtoja:

(a) Kaikki ohjelmat, joissa käytetään Skype-ohjelmistoa tai näytetään sen käyttöä, vaativat Microsoftin hyväksynnän ja lisenssin. Käyttäjän saatua lisenssin hänen on noudatettava Skype-vesileiman käytössä Skypen lähetyskäyttöä koskevissa ohjeissa määritettyjä vaatimuksia. Lisenssiä voi hakea lähettämällä pyynnön täältä.

(c) Jos käyttäjä haluaa jäljitellä tiettyä laitetta ohjelmassa, hän saa käyttää ainoastaan laitteeseen soveltuvaa Skype-käyttöliittymää Skypen lähetyskäyttöä koskevien ohjeiden mukaisesti.

(c) Jos käyttäjä haluaa sisällyttää mihin tahansa ohjelmaan äänen, joka edustaa tiettyä Skype-puheluominaisuutta tai toimintoa (mukaan lukien mutta näihin rajoittumatta puhelun vastausääni, kun puhelu hyväksytään, tai puhelun lopetusääni, kun puhelu lopetetaan), käyttäjä voi käyttää ainoastaan Skypen tarjoamia Skype-ääniä ja hänen on lisäksi noudatettava Skype-äänten käyttöä koskevia vaatimuksia, jotka on määritetty Skypen lähetyskäyttöä koskevissa ohjeissa.

3. Yleiset sopimusehdot

3.1 Määritelmät

3.1.1 Lähetys(käyttö) (Broadcast) tarkoittaa ohjelman samanaikaista lähettämistä yleisölle minkä tahansa tunnetun tai tuntemattoman median ja muodon välityksellä, rajoituksetta mukaan lukien tietoverkot, internet, sähköpostijärjestelmät, televisio-, radio- ja satelliittijärjestelmät, monisuuntaiset lähetykset langallisissa, langattomissa ja valokuituverkoissa. Näissä lähetysehdoissa lähetys kattaa myös rajatulle yleisölle lähettämisen (narrowcasting) ja joukkolevityksen (multicasting).

3.1.2 Ohjelma tarkoittaa suoraa tai äänitettyä ääni- tai kuvaesitystä.

3.2 Käyttäjä ilmaisee ja takaa olevansa oikeutettu sitoutumaan näissä lähetyskäyttöä koskevissa palveluehdoissa esitettyihin ehtoihin ja toimimaan niiden mukaisesti. Käyttäjä on velvollinen selvittämään kaikki tarvittavat oikeudet ja maksamaan kaikki lisenssimaksut sekä muut ohjelmasta ja lähetyskäytöstä aiheutuvat kustannukset. Skype ei vastaa missään tilanteessa mistään ohjelmaan tai lähetyskäyttöön liittyvistä kustannuksista.

3.3 Käyttäjä suostuu takaamaan ja vapauttamaan Skypen sekä sen kumppanit ja henkilöstön suhteessa kaikkiin menetyksiin, kuluihin, vastuisiin, vahinkoihin ja kustannuksiin (mukaan lukien kohtuulliset asianajokustannukset ja muut asiaan liittyvät välilliset kulut), jotka aiheutuvat (i) lähetyskäytöstä tai ohjelmista, (ii) käyttäjän tässä sopimuksessa antaman lupauksen rikkomisesta tai (iii) minkä tahansa tähän sopimukseen sisältyvän lupauksen, sopimuksen tai velvoitteen rikkomisesta.

3.4 Käyttäjä pyrkii parhaansa mukaan tarkkailemaan ja varmistamaan, että ohjelmat, lähetykset ja/tai Skype-ohjelmisto eivät (i) toimi apuvälineinä ketään henkilöä, organisaatiota, uskoa, uskonta tai ryhmittymää vastaan suunnatussa hyökkäyksessä; (ii) sisällä mitään lainvastaisia tiedotteita tai mainoksia; (iii) toimi apuvälineinä väärien tai perättömien tuotteita tai palveluita koskevien väittämien esittämisessä; (iv) sisällä herjaavaa, säädytöntä, häpäisevää, siveetöntä, karkeaa, vastenmielistä tai loukkaavaa sisältöä tai tiedotteita, joko teemaltaan tai aihepiiriltään; (v) sisällä todistuksia tai lausuntoja, joita ei voida vahvistaa; (vi) sisällä kuvauksia tai viittauksia aiheisiin, joita ei pidetä yleisesti hyväksyttävinä puheenaiheina sosiaalisissa ryhmissä (esimerkiksi hävyttömyydet, rivoudet) tai (vii) ettei niitä käytetä missään mainos- tai tiedotustarkoituksessa, joka voi Skypen mukaan haitata tai vahingoittaa yleisöä, Skypeä tai rehellistä mainontaa ja liiketoimintaa.

3.5 Käyttäjälle tässä myönnetyt oikeudet eivät ole yksinoikeudellisia, ja ne voidaan tarvittaessa peruuttaa. Skypen logojen, tavaramerkkien ja/tai Skypen muiden merkkien (jäljempänä yhteisesti "Skype-merkki") käyttö-, nimi- tai omistusoikeudet eivät siirry käyttäjälle, ja käyttäjä tunnustaa, että Skype on käyttäjän ja Skypen välisen sopimuksen mukaisesti kaikkien Skype-merkin käyttö-, nimi- ja omistusoikeuksien ainoa omistaja. Käyttäjän sopimuksen mukaisen Skype-merkin käytön tulee olla Skypen hyödyn mukaista. Skype pidättää oikeuden neuvoa käyttäjää Skype-merkin käytössä ja antaa ohjeita siitä, miten Skype-merkki tulee esittää ohjelmissa. Lisäksi Skype voi määrätä käyttäjän lopettamaan Skype-merkin käytön, mikäli Skype – täysin oman harkintansa mukaan – toteaa, ettei merkkiä käytetä hyväksyttävällä tavalla. Jos käyttäjää ohjeistetaan lopettamaan Skype-merkin käyttö, käyttö on lopetettava välittömästi (jos ohje liittyy erityiseen ohjelmaan, käyttäjä ei saa jatkaa lähetyksen käyttöä tai lisensoida sellaisen ohjelman lähetystä käyttämällä Skype-merkkiä).

3.6 Skype pidättää oikeuden muuttaa näitä lähetyskäytön palveluehtoja milloin tahansa. Käyttäjän jatkuva Skype-ohjelmiston käyttö merkitsee, että käyttäjä on sitoutunut noudattamaan lähetyskäyttöä koskevia muuttuneita palveluehtoja. Skype ei vastaa vahingoista, jotka aiheutuvat näiden lähetyskäyttöä koskevien palveluehtojen muutoksista ja/tai purkamisesta.

3.7 KÄYTTÄJÄ NIMENOMAISESTI ILMAISEE LUKENEENSA NÄMÄ EHDOT JA YMMÄRTÄNEENSÄ NIISSÄ KUVATUT OIKEUDET, VELVOITTEET, EHDOT JA MÄÄRÄYKSET. KÄYTTÄESSÄÄN SKYPE-OHJELMISTOA NÄISSÄ EHDOISSA KUVATULLA TAVALLA KÄYTTÄJÄ NIMENOMAISESTI SUOSTUU SITOUTUMAAN NÄIHIN EHTOIHIN JA MÄÄRÄYKSIIN JA MYÖNTÄMÄÄN SKYPELLE TÄSSÄ ESITETYT OIKEUDET.

© Skype – Päivitetty viimeksi: 7. elokuuta 2018

Lataa Skypen lähetyskäyttöä koskevat ohjeet