Skype One Microsoft Place, South County Business Park,
Microsoft Ireland Operations Limited Leopardstown, Dublin 18, Irlanti
[23.11. 2020] Tietoja valitusten teosta on osoitteessa https://support.microsoft.com/en-ie/assistYhteenveto sopimuksesta

  • Tämä yhteenveto sopimuksesta esittää tämän palvelutarjouksen pääelementit EU:n lainsäädännön vaatimalla tavalla (1).

  • Se auttaa vertailemaan palvelutarjouksia.

  • Täydelliset tiedot palvelusta annetaan muissa asiakirjoissa.
     

Palvelut

Skype on viestintäsovellus, joka tarjoaa videokeskustelua ja äänipuheluja tietokoneiden, taulutietokoneiden, mobiililaitteiden, Xbox One -konsolin ja älykellojen välillä Internetissä. Skype tarjoaa myös pikaviestintää, jonka avulla käyttäjät voivat lähettää tekstiä, videota, ääntä ja kuvia. Skypellä voi myös suorittaa videoneuvottelupuheluja.

Hinta

Skype-yhteyshenkilöille soittaminen Skypellä on aina ilmaista, mutta käyttäjä voi myös soittaa matkapuhelimeen tai lankapuhelimeen Skypen kautta. Näihin soittoihin tarvitaan Skype-saldo tai Skype puhelimeen -paketti. Alla olevat linkit selostavat kunkin hinnoittelun. Kussakin linkissä sopimusehdot esitetään ennen uloskuittausta, ja kussakin ehtojoukossa ilmoitetaan, että veloitukset ovat toistuvia, milloin käyttäjää veloitetaan ja milloin käyttäjän tulee peruuttaa palvelu välttääkseen uusimismaksu.

Skype-saldo: https://www.skype.com/en/credit/

Skype puhelimeen: https://secure.skype.com/en/international-calls

Käyttäjä voi myös ottaa käyttöön varatun Skype-numeron puhelujen vastaanottamiseen:

Skype-numero: https://secure.skype.com/en/skype-number/

Kesto, uusiminen ja irtisanominen

Ei sopimuksen vähimmäiskestoa Skype-palveluille, joihin ei liity soittamista puhelinnumeroon tai puhelinnumerosta. Skype puhelimeen- ja Skype-numero-paketit tarjotaan yhden, kolmen tai 12 kuukauden sopimuksilla. Nämä paketit toistuvat automaattisesti, mutta ne voidaan peruuttaa maksutta milloin tahansa enintään kolme päivää ennen seuraavaa toistuvaa päivämäärää. Peruutuksia kolmen päivän aikana ennen tulossa olevaa toistumispäivämäärää sovelletaan seuraavaan uusimisjaksoon.

Toiminnot vammaisille käyttäjille

Microsoft suunnittelee ja rakentaa sähköiset viestintäpalvelunsa ottaen huomioon maailmanlaajuiset esteettömyysstandardit kuten ETSI EN 301 549. Lisätietoja Microsoftin sitoutumisesta liikuntarajoitteisille soveltuvuuteen on saatavissa osoitteessa https://www.microsoft.com/accessibility. Tietoja Skypen helppokäyttötoiminnoista on lisäksi saatavissa osoitteessa https://support.skype.com/en/faq/FA12371/what-accessibility-features-are-available-for-skype

(1)

Euroopan parlamentin ja neuvoston 11. joulukuuta 2018 antaman direktiivin (EU) 2018/1972, jolla määritetään eurooppalainen sähköisen viestinnän säännöstö (EUVL L 321, 17.12.2018, s. 36), 102 artiklan 3 kohta.