Skypen kohtuullisen käytön käytännön ("KKK") tarkoituksena on estää tuotteidemme käyttäminen vilpillisesti tai väärin. Skypen tuotteet on tarkoitettu vain yksityishenkilöiden käyttöön Microsoftin palvelusopimuksen ja tämän kohtuullisen käytön käytännön mukaisesti ("asianmukainen käyttö"). Seuraavassa on ei-tyhjentävä luettelo toimista, joita ei pidetä asianmukaisena käyttönä:

  • pakettien käyttäminen puhelinmarkkinointiin tai puhelinpalvelukeskustoimintaan,
  • paketin puheajan myynti eteenpäin,
  • pakettien jakaminen puhelinvaihteen, puhelinpalvelukeskuksen tai tietokoneen kautta ja muilla tavoilla,
  • soittaminen numeroihin (yksitellen, sarjoittain tai automaattisesti) tarkoituksena hankkia tuloja itselleen tai muille puhelun soittamisen seurauksena, pois lukien yksittäiset liiketoimintaan liittyvät yhteydenotot, ja
  • yksityishenkilön normaalista paketin käyttötavasta poikkeavat puhelut, kuten toistuvat lyhyet puhelut tai useisiin eri numeroihin lyhyen ajan sisällä soitetut puhelut.

Muita toimia voidaan huomioida asianmukaisen käytön määrittämisessä, ja Skype pidättää oikeuden huomioida kaikenlaisen laittoman, kielletyn, poikkeavan tai epätavallisen toiminnan tehdessään päätöstä. Skype voi halutessaan lopettaa suhteen käyttäjän kanssa tai jäädyttää minkä tahansa Skype-tuotteen käytön välittömästi, jos käyttäjä ei sen mielestä noudata tätä kohtuullisen käytön käytäntöä.

Paketit

Kohtuullisen käytön käytännön mukaisesti Skypen rajoittamattomilla paketeilla voidaan soittaa rajoittamattomasti puheluita lankapuhelimiin maihin, joita paketti koskee (pois lukien palvelu- ja erikoisnumerot sekä maksulliset numerot), ostohetkellä määritettynä ajanjaksona. Pakettiin voi sisältyä myös rajoittamattomat puhelut matkapuhelimiin, jos niin on mainittu ostohetkellä. Kun puhelu on kestänyt neljä (4) tuntia, se katkaistaan ja puhelu täytyy soittaa uudelleen.

Ryhmävideopuhelut

Ryhmävideopuheluihin sovelletaan seuraavia kohtuullisen käytön rajoituksia: enintään 100 tuntia kuukaudessa ja 10 tuntia vuorokaudessa sekä enintään 4 tuntia yksittäistä videopuhelua kohden. Kun nämä rajat on saavutettu, kuvayhteys katkeaa ja puhelu vaihtuu äänipuheluksi. Jos ryhmävideopuhelun osallistujalla ei ole ryhmävideopuheluita tukevaa Internet-viestintäohjelmiston versiota, puhelu toteutuu äänipuheluna vain hänen kohdallaan. Ryhmävideopuhelun osallistujien enimmäismäärä vaihtelee kolmesta (3) enimmillään 50 laitteen ja järjestelmävaatimusten mukaan. Lisätietoja on osoitteessa www.skype.com/go/gvc.

Soittaminen Skype-saldolla lanka- ja matkapuhelimiin

Kun puhelu on kestänyt neljä (4) tuntia, se katkaistaan ja puhelu täytyy soittaa uudelleen. Uudesta puhelusta veloitetaan lisäyhdistämismaksu.

Tekstiviesti

Yhden tekstiviestin enimmäispituus on 160 merkkiä. Pidemmät tekstiviestit jaetaan useiksi tekstiviesteiksi, jolloin käyttäjää laskutetaan jokaisesta lähetystä viestistä. Tekstiviestejä voi lähettää kerralla useille vastaanottajille, mutta jokainen tekstiviesti veloitetaan erikseen. Skype yrittää lähettää viestiä 24 tunnin ajan, ja mikäli viestiä ei pystytä (mistä tahansa syystä) lähettämään tässä ajassa, tekstiviestin veloitus hyvitetään automaattisesti käyttäjän Skype-saldoon.

Videoviestit

Lähetettävien videoviestien määrää ei ole rajoitettu, vaan tämä kohtuullisen käytön käytäntö on voimassa. Jos käyttäjä ei ole Skype Premium -tilaaja, videoviestit säilytetään vähintään kuuden (6) kuukauden ajan lähetyspäivästä, ja ne voivat vanhentua sen jälkeen.

Vastapuhelut

Vastapuhelut kestävät enintään 60 minuuttia, jonka jälkeen puhelu on yhdistettävä uudelleen.