KÄYTTÄJÄN TULEE LUKEA TÄMÄ ASIAKIRJA HUOLELLISESTI ENNEN KUIN HÄN LATAA OHJELMISTON TAI KÄYTTÄÄ SKYPEN TUOTTEITA TAI INTERNET-SIVUSTOJA

Tärkeimmät kohdat

On tärkeää, että käyttäjä lukee ja ymmärtää tämän asiakirjan kaikki kohdat. Skype haluaa kuitenkin korostaa muutamia tärkeitä kohtia:

EI HÄTÄPUHELUJA: Ohjelmisto ei korvaa tavallista matka- tai lankapuhelinta. Näiden käyttöehtojen (vain Skypen internetviestintäohjelmistoa koskevassa) kohdassa 5.6 tarkkaan määriteltyjä tilanteita lukuun ottamatta, ohjelmistolla ei voi soittaa hätäpuheluita hätä- ja pelastuspalveluihin. Käyttäjän on tehtävä itse tarvittavat järjestelyt, jotka mahdollistavat hätäpuheluiden soittamisen.

KÄYTTÖRAJOITUSTEN TARKISTAMINEN: Joidenkin maiden lainsäädäntö saattaa rajoittaa ohjelmiston käyttöä. Käyttäjän tulee varmistaa itse, että ohjelmistoa saa lain mukaan käyttää siinä maassa, jossa käyttäjä on.

KÄYTTÄJÄ EI OMISTA NUMEROITA: Jos Skype jakaa käyttäjälle Skype-numeron (aikaisemmin "nettinumero") tai Skype To Go -numeron, käyttäjä ei omista kyseistä numeroa eikä hänellä ole oikeutta pitää numeroa itsellään ikuisesti. Skype saattaa joskus joutua muuttamaan numeroa tai ottamaan jaetun numeron käyttäjältä takaisin. Käyttäjällä ei ole lupaa siirtää tai yrittää siirtää omaa Skype-numeroa tai Skype To Go -numeroa kenellekään muulle. Käyttäjän tulee varmistaa, että noudattaa kaikkia Skype-numeron oston yhteydessä hänelle näytettäviä jakamismääräyksiä, koska niiden laiminlyönti voi aiheuttaa sen, että numero voidaan ottaa käyttäjältä pois. Käyttäjän tulee lukea asiaa koskevat lisätiedot myös kohdasta 19.1.

KÄYTTÄMÄTÖN SKYPE-SALDO POISTUU KÄYTÖSTÄ 180 PÄIVÄN KULUTTUA: Jos käyttäjä ostaa Skype-saldoa, hänen tulee huomioida, että käyttämätön saldo poistuu käytöstä 180 päivän kuluttua. Käyttäjän tulee lukea asiaa koskevat lisätiedot myös kohdasta 9.2.

VÄLIMIESMENETTELYLAUSEKE JA RYHMÄKANTEESTA LUOPUMISPYKÄLÄ: Jos käyttäjä asuu Yhdysvalloissa ja valitsee Maksa matkapuhelimella (Pay by Mobile) -maksutavan (katso kohta 20), käyttäjää sitova välimiesmenettelylauseke ja ryhmäkanteesta luopumispykälä vaikuttavat hänen oikeuksiinsa hänen ja Skypen, Skypen yrityskumppaneiden tai kolmansien osapuolien, kuten matkapuhelinoperaattoreiden, välisten kiistojen selvittämisessä. Käyttäjää kehotetaan lukemaan kohta 20.3 huolellisesti.

1. KÄYTTÄJÄN JA SKYPEN VÄLINEN SOPIMUS

1.1 Skype Software Sàrl lisensoi (ei myy) käyttäjälle Skypen internetviestintäohjelmiston sovellukset (jäljempänä ”internetviestintäohjelmisto”), muut Skype-merkkiset sovellukset (jäljempänä yhteisesti ”Skype-ohjelmisto”), Qik-merkkiset sovellukset (”Qik-ohjelmisto”) ja näihin liittyvän (painetun tai sähköisen) dokumentaation, mukaan lukien kaikki edellä mainittuihin tehtävät parannukset, muutokset, korjaukset, päivitykset, versiopäivitykset ja tulevat versiot (jäljempänä ”päivitykset”) – niin ilmaiset kuin maksulliset – (jäljempänä yhteisesti ”ohjelmisto”).

1.2 Ohjelmiston kautta ilmaiseksi käytettävissä olevat ominaisuudet ja tuotteet (pois lukien ilmaiseksi vain kokeiltavissa olevat tuotteet ja ominaisuudet) (”ilmaiset tuotteet”) ovat Skype Software Sàrl:in tarjoamia.

1.3 Skype-ohjelmiston tai Qik-ohjelmiston, tai muiden Skype- tai Qik-merkkisten tuotteiden maksulliset tuotteet ja ominaisuudet (mukaan lukien ilmaisesti vain kokeiltavissa olevat tuotteet ja ominaisuudet) (”maksulliset tuotteet”) ovat Skype Communications Sàrlin tarjoamia.

1.4 ”Skypen sivustot” tarkoittaa sivustoja www.skype.com ja www.qik.com (molemmat ovat Skype Communications Sàrl:in ylläpitämiä) sekä muita Skypen valtuuttamia sivustoja, joista on linkki näihin ehtoihin.

1.5 ”Skype” viittaa asiayhteyden mukaan johonkin seuraavista: Skype Software Sàrl, 23 – 29 Rives de Clausen, L-2165 Luxemburg tai Skype Communications Sàrl, 23 – 29 Rives de Clausen, L-2165 Luxemburg;
”Tuotteet” viittaa yhteisesti ilmaisiin ja maksullisiin tuotteisiin;
”käyttäjä” tai ”käyttäjän” tarkoittaa (kohdan 6.1 kuvauksen mukaista) käyttäjätilin haltijaa ja näiden ehtojen mukaista lisenssinhaltijaa.

1.6 Käyttäjän ja Skypen välinen sopimus koostuu tässä asiakirjassa määritetyistä käyttöehdoista sekä tässä asiakirjassa kuvatuista kohtuullisen käytön käytännöistä ja kohdassa 14 mainituista lisäehdoista (jäljempänä yhteisesti ”ehdot”). Kohtuullisen käytön käytäntöjen tai lisäehtojen ja tämän asiakirjan välisissä ristiriitatapauksissa sovelletaan ensisijaisesti tämän asiakirjan ehtoja.

2. EHTOJEN HYVÄKSYMINEN

2.1 Käyttäjän on hyväksyttävä nämä ehdot, ennen kuin hän voi ladata ja/tai käyttää ohjelmistoa, tuotteita ja/tai Skypen sivustoja. Käyttäjän katsotaan hyväksyneen nämä ehdot, kun hän (a) napsauttaa ehtojen hyväksymispainiketta tai (b) lataa ja/tai käyttää ohjelmistoa, tuotteita ja/tai Skypen sivustoja. Käyttäjän kannattaa tulostaa nämä ehdot itselleen. Nämä ehdot säilyvät voimassa niiden hyväksymishetkestä siihen asti, kunnes käyttäjä tai Skype irtisanoutuu niistä kohdan 11 mukaisesti.

2.2 Käyttäjä ei voi hyväksyä näitä ehtoja, jos (a) hänellä ei ole lain mukaan oikeutta käyttää ohjelmistoa, tuotteita ja/tai Skypen sivustoja siinä maassa, jossa hän on tai asuu, tai (b) jos hän on lain mukaan liian nuori solmiakseen sitovan sopimuksen Skypen kanssa.

2.3 Joissain maissa tuotteiden toimittajana voi olla Skypen paikallinen kumppani. Näissä tapauksissa paikallinen kumppani saattaa edellyttää, että käyttäjä hyväksyy paikallisen kumppanin ehdot (”paikalliset ehdot”). Jos paikalliset ehdot ja nämä ehdot ovat ristiriidassa, ristiriidan kohteena oleva asia ratkaistaan paikallisten ehtojen mukaisesti.

 

3. EHTOJEN MUUTOKSET

3.1 Skype saattaa tehdä näihin ehtoihin muutoksia aika ajoin. Skype julkaisee kaikki muutokset osoitteessa www.skype.com/go/tou. Kohtuullisen käytön käytäntöihin ja/tai lisäehtoihin tehdyt muutokset julkaistaan asianomaisella Skypen sivustolla. Muutokset tulevat voimaan välittömästi, kun ne on julkaistu. Käyttäjän tulee tarkistaa ehdot säännöllisin väliajoin. Käyttäjä ymmärtää ja hyväksyy, että ehtojen hyväksyminen tai ohjelmiston, tuotteiden ja/tai Skypen sivustojen käyttäminen muutosten julkaisuhetken jälkeen tulkitaan päivitettyjen ehtojen hyväksynnäksi. Jos käyttäjä ei hyväksy muutettuja ehtoja, hän voi irtisanoa Skypen kanssa solmimansa suhteen kohdan 11 mukaisella tavalla.

4. LISENSSI

4.1 Lisenssi. Skype myöntää käyttäjälle tämän sopimuksen ehtojen mukaisesti rajoitetun, ei-yksinoikeudellisen, ei-edelleenlisensoitavan, ei-siirrettävän ja ilmaisen käyttöoikeuden, jonka nojalla käyttäjä voi ladata ja asentaa ohjelmiston tietokoneeseen, matkapuhelimeen tai muuhun laitteeseen ja käyttää ohjelmistoa itse oman Skype- tai Qik-käyttäjätilinsä (soveltuvasti) avulla (”käyttäjätili”). Epätietoisuuden välttämiseksi todetaan, että (a) yritysten järjestelmänvalvojat ja IT-henkilöt voivat ladata ja asentaa Skype-ohjelmiston oman yrityksensä työntekijöiden tietokoneisiin ja laitteisiin; ja (b) käyttäjällä on lupa käyttää ohjelmistoa yliopistossa tai muussa oppilaitoksessa tai työpaikalla. Skype pidättää itselleen kaikki oikeudet, joita ei myönnetä käyttäjälle näissä ehdoissa.

4.2 Rajoitukset. Käyttäjä lupaa olla tekemättä seuraavassa kuvattuja kiellettyjä toimia:

(a) Käyttäjä ei saa edelleenlisensoida, myydä, osoittaa, vuokrata, viedä, tuoda, jakaa tai siirtää tai muuten myöntää Skype-ohjelmiston käyttöoikeuksia kolmannelle osapuolelle;

(b) Käyttäjä ei saa tehdä, aiheuttaa, sallia tai valtuuttaa ohjelmiston tai sen minkään osan muutoksia, johdannaissovelluksia tai kehiteltyjä versioita, käännöksiä, aukikoodausta, takaisinkääntämistä, purkamista, salauksen purkamista, emulointia, hakkerointia, tai lähdekoodin ja protokollien selvittämistä tai selvittämisyrityksiä (pois lukien lain sallimissa rajoissa tehdyt toimenpiteet);

(c) Käyttäjä ei saa poistaa, peittää tai muuttaa ohjelmiston mitään tekijänoikeuksia tai teollisoikeuksia koskevia ilmoituksia;

(d) Käyttäjä ei saa käyttää ohjelmistoa (tai mitään sen osaa) niin, että sillä tai sen avulla tuotetaan maksullisia tuotteita tai palveluita kolmansille osapuolille, eikä hän saa aiheuttaa tilannetta, jossa joku muu toimisi edellä mainitulla tavalla. Edellä mainittu ei estä käyttäjää käyttämästä ohjelmistoa omaan liiketoimintaansa liittyvään viestintään kohdan 4.1 mukaisella tavalla;

(e) Käyttäjä ei saa käyttää ohjelmistoa, lataamisen ja asentamisen lisäksi, muulla tavoin kuin oman käyttäjätilinsä avulla.

4.3 Kolmannen osapuolen teknologia. Jos käyttäjä käyttää ohjelmistoa, joka on esiasennettu, upotettu, yhdistetty tai ladattu kolmannen osapuolen tuotteisiin, laitteisiin, ohjelmistosovelluksiin tai ohjelmiin (jäljempänä ”kolmannen osapuolen teknologia”) tai jota jaetaan tai käytetään näiden kanssa, käyttäjä hyväksyy ja tunnustaa, että: (a) käyttäjä saattaa joutua solmimaan kyseessä olevan kolmannen osapuolen teknologian käyttämistä varten erillisen lisenssisopimuksen asianomaisen kolmannen osapuolen teknologian omistajan tai lisenssinmyöntäjän kanssa; (b) tiettyjä tuotteita ja/tai ominaisuuksia ei välttämättä voi käyttää kolmannen osapuolen teknologian kautta, ja (c) Skype ei voi taata, että ohjelmistot ovat jatkossa aina käytettävissä tietyn kolmannen osapuolen teknologian kautta.

4.4 Kolmansia osapuolia koskevat ilmoitukset. Ohjelmisto voi sisältää kolmannen osapuolen koodia, johon Skype (eikä kolmas osapuoli) antaa käyttöoikeuden tämän sopimuksen puitteissa. Kolmannen osapuolen koodiin liittyvät ilmoitukset (jos sellaisia on) annetaan vain tiedoksi. Kolmannen osapuolen komentosarjoihin, joihin on linkitetty tai viitattu tai joita on kutsuttu ohjelmistosta, antaa käyttöoikeuden kyseisen koodin omistava kolmas osapuoli (eikä Skype).

5. OHJELMISTON, TUOTTEIDEN JA SKYPEN SIVUSTOJEN KÄYTTÄMINEN

5.1 Laitteet: Ohjelmiston ja tuotteiden käyttäminen edellyttää laajakaistayhteyttä. Käyttäjä vastaa siitä, että hänellä on käytössään kaikki internetyhteyden muodostamiseen ja viestintään tarvittavat laitteet, kuten kuulokemikrofonit, mikrofonit ja nettikamerat.

5.2 Laitteiden käyttö: Internetviestintäohjelmisto saattaa käyttää tietokoneen (tai muun käytettävän laitteen) suoritintehoa, muistia ja kaistanleveyttä internetyhteyden muodostamiseen ja internetviestintäohjelmiston käyttäjien välisen yhteyden mahdollistamiseen. Jos käyttäjän internetviestintäohjelmiston käyttö riippuu kolmannen osapuolen omistaman tai hallinnoiman suorittimen tai kaistanleveyden käytöstä, käyttäjä tunnustaa ja hyväksyy sen, että hänen internetviestintäohjelmiston käyttöoikeus edellyttää hänen saaneen ohjelmiston käyttöön tarvittavan luvan asianomaiselta kolmannelta osapuolelta. Käyttäjä ilmaisee ja takaa tämän sopimuksen hyväksynnällä, että hän on saanut edellä mainitun luvan.

5.3 Ohjelmiston päivitykset: Skype voi tarkistaa automaattisesti Skype-ohjelman versiosi. Käyttäjä saattaa joutua hyväksymään näiden ehtojen päivitetyn version, jotta hän pystyy lataamaan tai muulla tavoin hyödyntämään tulevia päivityksiä. Skype ei ole millään tavoin velvollinen julkaisemaan yhtään päivitystä. Skype voi kuitenkin oman harkintansa mukaan edellyttää, että (a) käyttäjän tulee ladata ja asentaa päivitykset; (b) Skype-ohjelmisto voi ladata ja asentaa Skypen päivitykset aika ajoin automaattisesti, ellei käyttäjä ole estänyt automaattisia päivityksiä (Skype-ohjelman asetuksista). Myös Microsoft tai sen kumppanit voivat ladata Skypen Windows-version päivityksiä automaattisesti, jos käyttäjä on sallinut Microsoftin päivitysten vastaanottamisen. Nämä päivitykset ovat tarpeellisia ohjelmiston yhteensopivuuden takaamiseksi, korjaavat tietoturvaongelmia tai ohjelmointivirheitä tai lisäävät uusia ominaisuuksia, toimintoja tai versioita. Käyttäjä suostuu vastaanottamaan Skypeltä edellä mainittuja päivityksiä, jotta hän voi jatkaa Skype-ohjelmiston käyttöä. Lisäksi käyttäjä hyväksyy kyseiset päivitykset näiden ehtojen mukaisesti.

5.4 Käytön keskeyttäminen, tekniset parannukset ja huoltotoimenpiteet: Skype saattaa joutua aika ajoin tekemään huoltotoimenpiteitä tai päivityksiä ohjelmistoihin, tuotteisiin tai Skypen sivustoihin tai niiden perustana olevaan infrastruktuuriin. Skype saattaa joutua tämän vuoksi joskus keskeyttämään ohjelmiston, tuotteiden tai Skypen sivustojen käytön tai rajoittamaan sitä siihen asti, kunnes huolto- ja/tai päivitystoimenpiteet on saatu suoritettua. Skype julkaisee edellä mainitun kaltaisten käytön keskeytysten tai rajoitusten ajankohdat etukäteen Skypen sivustolla aina, mikäli se on mahdollista ja ellei kyseessä ole välittömiä toimenpiteitä vaativa tilanne. Käyttäjällä ei ole oikeuksia vaatia korvauksia minkään ohjelmiston, tuotteen tai Skypen sivuston käytön keskeytyksestä tai rajoittamisesta.

5.5 Ei hätäpuheluja: Tuotteiden tai ohjelmiston ei ole tarkoitus tukea tai välittää hätäpuheluja sairaaloihin, poliisille, terveydenhoitopalveluihin tai minkäänlaisiin palveluihin, jotka yhdistävät käyttäjän hätäpalveluhenkilöstöön tai yleisiin turvallisuusnumeroihin (jäljempänä ”hätäpalvelut”). Perinteisen puhelinpalvelun ja tuotteiden välillä on tärkeitä eroja. Käyttäjä tunnustaa ja hyväksyy sen, että: (i) Skype ei ole velvoitettu tarjoamaan hätäpalveluja minkään soveltuvan paikallisen tai kansallisen määräyksen, säännöksen tai lain puitteissa; (ii) käyttäjän on tehtävä itse tarvittavat järjestelyt ja hankittava (tuotteiden lisäksi) erillinen perinteinen langaton (mobiili) tai lankapuhelinpalvelu, joka mahdollistaa hätäpalveluiden käytön; ja (iii) ohjelmisto ja tuotteet eivät korvaa käyttäjän ensisijaista puhelinpalvelua. EU-alueen yleiseen hätänumeroon 112 soittamisesta on lisätietoja osoitteessa www.skype.com/go/emergency.

5.6 Rajoitetut hätäpuhelut (koskee vain internetviestintäohjelmistoa, ei Qik-ohjelmistoa)

5.6.1 Joissain harvoissa maissa ja tiettyjä internetviestintäohjelmiston versioita ja alustoja käytettäessä, Skype pyrkii tarjoamaan rajoitettuja hätäpuheluita erillisenä ominaisuutena, mutta ei pysty antamaan takuita ominaisuuden toimivuudesta. Napsauta tästä, kun haluat nähdä luettelon niistä maista (jäljempänä ”tuetut maat”) ja versioista ja alustoista (jäljempänä ”tuetut versiot”), joiden osalta tuetaan Skypen Rajoitetut hätäpuhelut -ominaisuutta. Skypen Rajoitetut hätäpuhelut -toiminto ei ole käytettävissä muissa maissa, versioissa tai alustoilla. Käyttäjän on varmistettava itse, että hänellä on perinteinen langaton (matkapuhelin-) tai lankapuhelinpalvelu hätäpuheluita varten, ja Skypen Rajoitetut hätäpuhelut -toimintoa tulisi käyttää vain viimeisenä keinona. Käyttäjän tulisi huomata etenkin, että:

(i) sähkökatkos, akkuvika, akun tyhjeneminen tai internetyhteysvirhe voi aiheuttaa Skype-puhelun katkeamisen, myös hätäpalveluihin soitettaessa. Tämän lisäksi mikä tahansa kohdassa 5.9 määritetyistä laaturajoituksista voi estää puhelun yhdistämisen.

(ii) tuetussa maassa internetviestintäohjelmistolla soitettu hätäpuhelu ei saa välttämättä samaa verkonkäyttöprioriteettia kuin perinteisestä langattomasta puhelimesta (matkapuhelimesta) tai lankapuhelimesta soitettu hätäpuhelu.

(iii) jos hätäpuhelu yhdistetään, käyttäjän on pystyttävä ilmoittamaan suullisesti oma fyysinen sijaintinsa hätäpalvelujen tarjoajalle, jotta käyttäjän hätätilanne voidaan antaa oikean hätäpalveluyksikön tehtäväksi ja jotta yksikkö pystyy löytämään käyttäjän. Jos käyttäjä ei pysty antamaan tätä tietoa sitä kysyttäessä, hän tiedostaa, ettei hänen hätäpuheluaan voida käsitellä ja ettei hän pysty tämän jälkeen käyttämään tarvitsemiaan hätäpalveluita internetviestintäohjelmiston avulla. Skype ei ota mitään vastuuta edellä mainitusta syystä epäonnistuneesta hätäpuhelusta.

(iv) Tuettujen maiden ja tuettujen versioiden lisäksi Skype ei tarjoa rajoitettuja hätäpuheluita missään maassa tai millekään tuotteelle tai minkään tuotteen yhteydessä millään alustalla, laitteella, palvelulla tai käyttöjärjestelmällä (mukaan lukien kaikki kolmansien osapuolten Skypen ohjelmointiliittymien tai SDK-paketin avulla tai muulla tavoin kehittämät tuotteet, alustat, laitteet, palvelut tai käyttöjärjestelmät).

5.6.2 Tuetussa maassa asuvan käyttäjän tulee määrittää Rajoitetut hätäpuhelut -toiminto määrittämällä oma oletussijaintinsa tietokoneen internetviestintäohjelmiston puheluasetuksista (mikäli käytössä on Windows-versio 4.1 (tai uudempi) tai Mac OS X -versio 2.8 (tai uudempi)). Käyttäjä vastaa siitä, että tämä paikkatieto on oikein ja että fyysisen osoitteen muutokset päivitetään välittömästi. Skype tukee hätäpuheluita vain hyvin harvoissa maissa. Jos käyttäjän maa on rajoitettujen hätäpuheluiden suhteen tuettujen maiden luettelossa, Skype ei veloita hätäpuheluista käyttäjältä mitään eikä hätäpuhelun soittaminen vaadi Skype-saldoa. Jos käyttäjän maa ei ole rajoitettujen hätäpuheluiden suhteen tuettujen maiden luettelossa, käyttäjän ei tulisi yrittää soittaa hätäpuheluita ja hän sitoutuu olemaan soittamatta hätäpuheluita internetviestintäohjelmistolla. Jos käyttäjä sallii toisen henkilön käyttää omaa käyttäjätiliään, hän on velvollinen ilmoittamaan ao. henkilölle rajoitettujen hätäpuheluiden tarkoin määritetyistä rajoituksista.

5.7 Yhteydenpidon sisältö: Skype ei luo, varmista tai suosittele ohjelmiston avulla käytävän yhteydenpidon sisältöä, eikä ota siitä mitään vastuuta. Käyttäjä hyväksyy ohjelmistoa käyttämällä, että kaikki hänen lähettämänsä sisältö voidaan välittää yhteydenpidon muille osapuolille. Yhteydenpidon sisältö on täysin sen tekevän henkilön vastuulla. Käyttäjä voi tämän vuoksi joutua alttiiksi sisällölle, joka on loukkaavaa, lainvastaista, alaikäisille vahingollista, siveetöntä tai muutoin vastenmielistä. Yhteydenpidon sisältö saattaa olla suojattu kolmansien osapuolten aineettomilla oikeuksilla. Käyttäjä vastaa siitä sisällöstä, jota hän päättää välittää ja käyttää ohjelmiston avulla. Käyttäjä vastaa etenkin siitä, että hän ei lähetä muille materiaalia, (i) joka on tekijänoikeuslailla suojattua, sisältää liikesalaisuuksia tai on jostain muusta syystä kolmannen osapuolen omistusoikeuksien (ml. tietosuojaa ja julkisuutta koskevat oikeudet) alaista, ellei käyttäjä itse omista kyseisiä oikeuksia tai ole saanut tarvittavaa lupaa niiden lailliselta omistajalta; (ii) joka on valheellista tai virheellistä; (iii) joka on loukkaavaa, laitonta, alaikäisille haitallista, säädytöntä, parjaavaa, herjaavaa, uhkaavaa, pornografista, häiritsevää, vihamielistä, rasistista tai etnisesti vihamielistä tai joka yllyttää rikolliseksi katsottavaan tekoon, aiheuttaa siviilioikeudellisia seuraamuksia, rikkoo jotain lakia tai on muulla tavoin sopimatonta; (iv) joka on liiketoiminnan mainostamista tai kaupittelua; tai (v) jonka avulla käyttäjä pyrkii esiintymään jonain muuna henkilönä. Skype pidättää itselleen oikeuden (velvoituksitta) tarkistaa, noudattavatko käyttäjän käyttämät sisällöt näitä ehtoja. Skype voi täysin oman harkintansa mukaan estää yhteydenpitoon kuuluvan sisällön toimittamisen tai poistaa kyseisen sisällön, mikäli se on tarpeen Skypen ohjelmiston, tuotteiden tai asiakkaiden suojaamiseksi tai näiden ehtojen täytäntöönpanemiseksi. Skype voi täysin oman harkintansa mukaan poistaa tällaista sisältöä ja/tai irtisanoa tämän sopimuksen sekä käyttäjän käyttäjätilin, mikäli käyttäjän käyttämä sisältö rikkoo näitä ehtoja.

5.8 Ilmoittaminen ja sisällön poistaminen Jos Skype saa tiedon, että käyttäjän Skypen sivustolla tai ohjelmiston avulla kirjoittama, lataama, muokkaama, isännöimä, jakama ja/tai julkaisema (pois lukien yksityinen yhteydenpito) sisältö (”käyttäjäaineisto”) on epäsopivaa tai loukkaa jonkin kolmannen osapuolen oikeuksia, tai jos Skype haluaa jostain muusta syystä poistaa käyttäjäaineiston, Skype pidättää oikeuden poistaa automaattisesti edellä mainitun kaltaisen käyttäjäaineiston mistä syystä tahansa joko välittömästi tai Skypen määrittämin väliajoin. Käyttäjäaineiston poistaminen ei aiheuta Skypelle minkäänlaista korvausvelvollisuutta eikä loukkaa mitään käyttäjän oikeuksia, laillisia keinoja tai puolustautumismahdollisuuksia, jotka täten kielletään. Käyttäjä tiedostaa ja hyväksyy, että Skype ei ole velvollinen julkaisemaan kyseistä käyttäjäaineistoa uudestaan missään vaiheessa. Jos jokin käyttäjäaineisto rikkoo tai jos käyttäjä uskoo, että se rikkoo joitakin hänen oikeuksiaan (teollisoikeudet mukaan lukien) tai on lainvastainen, käyttäjän tulee ilmoittaa siitä Skypelle välittömästi Skypen ilmoittamis- ja poistamiskäytännön mukaisesti. Voit lukea ilmoittamis- ja poistamiskäytännön napsauttamalla tästä. Skype pidättää oikeuden pyytää käyttäjää vahvistamaan henkilöllisyytensä ja etsiä lisätietoja valituksen tueksi. Käyttäjä hyväksyy, että hän vastaa yksin kaikesta hänen valituksestaan aiheutuneista seurauksista (mukaan lukien mutta siihen rajoittumatta käyttäjäaineiston poistaminen tai estäminen). Lisäksi käyttäjä tiedostaa ja hyväksyy, että kaikkia valituksia voidaan käyttää oikeuskäsittelyissä. Virheellisten, harhaanjohtavien tai epätarkkojen tietojen antamisesta voi aiheutua rikos- ja siviilioikeudellisia seuraamuksia.

5.9 Laatu: Skype ei voi taata, että ohjelmisto, tuotteet ja Skypen sivustot toimivat aina keskeytyksittä, viivytyksittä ja häiriöittä. Yhteydenpidon laatuun sekä ohjelmiston, tuotteiden (käytettävistä tuotteista riippuen) ja Skypen sivustojen käyttöön vaikuttavat monet eri tekijät, jotka saattavat myös estää viestinnän onnistumisen. Tällaisia tekijöitä ovat mm. käyttäjän oma lähiverkko, palomuuri, internetpalveluntarjoaja, julkinen internet, yleinen puhelinverkko ja käyttäjän virtalähde (luettelo ei ole poissulkeva). Skype ei vastaa mitään keskeytyksistä, katkoksista tai viiveistä, jotka ovat aiheutuneet vioista tai puutteellisuuksista, jotka liittyvät johonkin yllä mainittuun asiaan tai muuhun asiaan, johon Skype ei pysty millään tavoin vaikuttamaan.

5.10 Tuotteiden muutokset: Skype kehittää ohjelmistoa ja tuotteita jatkuvasti ja saattaa ajoittain joutua muuttamaan myös niiden teknisiä ominaisuuksia, jotta ne täyttävät niihin sovellettavat määräykset. Tämän vuoksi käyttäjän tulee tiedostaa ja hyväksyä, että tuotteet ja ohjelmiston toiminnot saattavat muuttua aika ajoin. Tuotteiden ja ohjelmiston käyttöön liittyvät tekniset vaatimukset ja ominaisuuksien kuvaukset ovat nähtävillä Skypen sivustolla. Jos käyttäjä ei hyväksy jotain ohjelmistoon tai tuotteisiin tehtyä muutosta, hän voi irtisanoa Skypen kanssa solmimansa suhteen kohdan 11 mukaisella tavalla. Tiettyjen tuotteiden ominaisuuksien käyttäminen voi edellyttää, että käyttäjä päivittää ohjelmistonsa uudempaan versioon. Tämän lisäksi käyttäjä tiedostaa ja hyväksyy, että tiettyihin tuotteisiin saattaa liittyä käyttörajoituksia ja maantieteellisiä rajoituksia, jotka saattavat muuttua aika ajoin. Käyttäjä voi tarkistaa käyttämiensä tuotteiden viimeisimmät käyttörajoitukset Skypen sivustolta.

5.11 Pyytämättä lähetetyt ideat: Skype ei huomioi eikä vastaanota pyytämättä lähetettyjä ehdotuksia tai ajatuksia, mukaan lukien mutta näihin rajoittumatta ajatuksia, jotka koskevat uusia tuotteita, teknologioita, kampanjoita, tuotenimiä, tuotteita koskevaa palautetta tai tuotteiden parannusehdotuksia (jäljempänä ”pyytämättä lähetetty palaute”). Jos käyttäjä lähettää Skypelle pyytämättä lähetettyä palautetta Skypen sivuston kautta tai jollain muulla tavoin, käyttäjä tiedostaa ja hyväksyy, että Skypen salassapitovelvollisuus ei koske pyytämättä lähetettyä palautetta.

5.12 Raportit: Skypen sivuston tai ohjelmiston joissain osissa saatetaan pyytää antamaan kirjallisia ehdotuksia tai ongelmaraportteja, kuten yhteydenotto- tai ongelmaraporttilomakkeemme, (jäljempänä ”raportit”). Skype pyytää käyttäjää lukemaan huolellisesti kaikki näitä raportteja koskevat erityisehdot. Raportit katsotaan Skypen omaisuudeksi. Skypellä on pysyvät ja ikuiset nykyisin tunnetut ja tulevaisuudessa tunnettavat oikeudet raportteihin kaikkialla maailmassa, ja Skypellä on oikeus käyttää näitä raportteja haluamiinsa kaupallisiin tai muihin tarkoituksiin ilman korvausvelvollisuuksia raporttien lähettäjälle. Mitään Skypelle lähetettyjä raportteja ei käsitellä luottamuksellisina, eikä Skype ole vastuussa raporttien mahdollisesta julkistamisesta.

5.13 Linkittäminen: Käyttäjä voi luoda itse omistamalleen sivustolle linkin Skypen sivustolle, edellyttäen että se tapahtuu oikeuden- ja lainmukaisella tavalla, joka ei vahingoita Skypen mainetta tai pyri hyötymään siitä. Käyttäjän on luotava linkki niin, ettei siitä voi luulla, että kyseessä on Skypen kumppani tai Skypen hyväksymä tai tukema taho, mikäli tämä ei pidä paikkaansa. Käyttäjä ei saa sisällyttää Skypen sivustoa minkään muun sivuston osaksi. Skype tarjoaa sivuston ylläpitäjien käyttöön Qik-merkkisen upotettavan Flash-toistimen, jonka käyttäjä voi sisällyttää omalle henkilökohtaiselle ja ei-kaupalliselle sivustolle, jos hän haluaa näyttää siinä Qik-merkkisen Skype-sivuston materiaaleja. Skype voi perua Skypen sivustojen linkittämisluvan milloin tahansa oman harkintansa mukaan ja ilmoittaa mahdollisesta peruutuksesta käyttäjille.

6. KÄYTTÄJÄN VELVOLLISUUDET

6.1 Käyttäjätili. Ennen kuin käyttäjä voi käyttää ensimmäisen kerran Skype-ohjelmistoa tai ensimmäisen kerran Qik-ohjelmistoa, häntä pyydetään luomaan itselleen käyttäjätili ja valitsemaan sitä varten käyttäjätunnus ja salasana. Salasana kannattaa valita niin, että se on vaikea arvata ja sisältää kirjaimia, numeroita ja erikoismerkkejä. Käyttäjä voi käyttää ohjelmistoa vain oman käyttäjätilinsä avulla. Käyttäjä vastaa yksin kaikista hänen käyttäjätilinsä kautta suoritetuista toimenpiteistä. Käyttäjä voi estää käyttäjätilinsä luvattoman käytön sillä, ettei kerro salasanaansa kenellekään muulle henkilölle, jaa sitä kolmansille osapuolille tai käytä sitä missään muussa kolmannen osapuolen sivustossa tai palvelussa. Jos käyttäjä epäilee, että hänen salasanansa on jonkun toisen tiedossa, hänen tulee vaihtaa se käyttäjätilinsä suojaamiseksi välittömästi. Käyttäjän tulee huolehtia itse siitä, ettei hän vastaa mihinkään pyytämättä tulleisiin sähköposteihin, joissa pyydetään hänen luottokorttitietojaan, salasanaansa tai muita tietoja. Skype ei ota mitään vastuuta tilanteesta, joka on aiheutunut kohdassa 6.1 kuvattujen velvollisuuksien laiminlyönneistä.

6.2 Lainmukainen käyttö: Käyttäjän tulee käyttää ohjelmistoa, tuotteita ja Skypen sivustoa aina sen maan lakien mukaisesti, jossa käyttäjä kulloinkin on. Joidenkin maiden lainsäädäntö saattaa rajoittaa ohjelmiston, tuotteiden ja/tai Skypen sivustojen lataamista ja käyttöä. Käyttäjän tulee varmistaa itse, että ohjelmistoa, tuotteita ja/tai Skypen sivustoja saa lain mukaan käyttää siinä maassa, jossa käyttäjä on.

6.3 Kielletty käyttö: Käyttäjä ei saa:

(a) salakuunnella tai tarkkailla, vahingoittaa tai muuttaa mitään yhteydenottoa, jota ei ole tarkoitettu käyttäjälle;

(b) käyttää mitään ohjelmiston, tuotteiden, Skypen web-sivustojen, yhteydenpidon tai protokollien vääristämiseen, poistamiseen, vahingoittamiseen, emulointiin tai purkamiseen tarkoitettuja lukkeja, viruksia, matoja, troijalaisia, aikapommeja tai muita koodeja tai ohjeita;

(c) lähettää epätoivottuja tai soveltuvan lain vastaisia viestejä tai yhteydenottoja (jotka tunnetaan myös nimellä roskaposti tai ”spam”) tai käyttää ohjelmistoa, tuotteita tai Skypen web-sivustoja tietojen kalasteluun tai esiintyäkseen jonain toisena henkilönä tai tahona;

(d) altistaa kolmatta osapuolta loukkaavalle, alaikäisille vahingolliselle, siveettömälle tai muutoin vastenmieliselle sisällölle;

(e) käyttää ohjelmistoa, tuotteita tai Skypen web-sivustoja saattaakseen tai yrittääkseen saattaa ulkopuolisia henkilöitä kiusalliseen tilanteeseen tai ahdinkoon, tai käyttää niitä ulkopuolisten uhkailuun, häirintään tai heidän yksityisyydensuojan loukkaamiseen; tai

(f) käyttää (mukaan lukien käyttäjätunnuksen ja/tai profiilikuvan osana) mitään kolmannen osapuolen omistusoikeuksien alaisia materiaaleja tai sisältöjä, ellei hänellä ole kyseisten oikeuksien haltijan käyttöoikeutta tai lupaa; tai

(g) kerätä ohjelmistosta, tuotteista tai Skypen web-sivustoilta mitään henkilöön yhdistettävissä olevia tietoja, kuten tilien nimiä;

(h) vaikuttaa tai yrittää vaikuttaa ohjelmiston, tuotteiden tai Skypen web-sivustojen käytettävyyteen esimerkiksi palvelunestohyökkäyksellä (DoS) tai hajautetulla palvelunestohyökkäyksellä (DDoS);

(i) käyttää tai käynnistää mitään ohjelmistoa, tuotteita tai Skypen web-sivustoja käyttävää automaattista järjestelmää, kuten hakurobottia, lukkia tai offline-lukuohjelmaa. Edellä mainitusta huolimatta käyttäjä hyväksyy sen, että Skype antaa julkisten hakukoneiden operaattorien kopioida Skypen sivuston materiaaleja lukkien avulla vain siihen tarkoitukseen, että he luovat materiaaleista julkisen hakuindeksin, mutta eivät tallenna kerättyjä materiaaleja välimuistiin tai arkistoihin. Skype pidättää itselleen oikeuden perua nämä poikkeusluvat milloin tahansa.

6.4 Käyttäjäaineistot Käyttäjän tulee käyttää vastuullisesti Skypen sivustojen tai ohjelmistojen kaikkia toimintoja, kuten keskustelufoorumeita, blogeja, sähköpostitoimintoja, videotiedostojen tallennusta, jakamista ja/tai julkaisemista tai Skypen sivuston tai Skypen ohjelmiston mitä tahansa muuta sellaista toimintoa, jonka avulla käyttäjä voi kirjoittaa, lähettää, muokata, isännöidä, jakaa ja/tai julkaista sisältöä. Käyttäjä tunnustaa ja hyväksyy sen, että: (i) Skypen sivustojen ja/tai ohjelmiston käyttäminen voi altistaa hänet loukkaavalle ja säädyttömälle sisällölle ja että käyttö tapahtuu hänen omalla vastuullaan; (ii) käyttäjä vastaa yksin Skypen sivustolla tai ohjelmiston avulla luodusta, lähetetystä tai julkaistusta käyttäjäaineistosta, eikä Skypellä ole minkään niiden suhteen mitään vastuuta käyttäjää tai kolmatta osapuolta kohtaan; (iii) Skype ei takaa, että käyttäjäaineistoa käsiteltäisiin luottamuksellisena riippumatta siitä, onko sisältö julkaistu vai ei; (iv) Skype ei vastaa mistään käyttäjäaineistoista, joita käyttäjä on saattanut pystyä käyttämään Skypen sivustojen tai ohjelmiston kautta, sillä ne ovat täysin sisällön luoneen henkilön vastuulla. Skype ei tue mitään käyttäjäaineistoja tai niissä ilmaistuja mielipiteitä, suosituksia tai neuvoja, ja irtisanoutuu kaikista käyttäjäaineistoihin liittyvistä vastuista.

Käyttäjä takaa käyttäjäaineistoihin liittyen, että

(i) hän omistaa tai hänellä on kaikki tarvittavat käyttöoikeudet, oikeudet, suostumukset ja luvat, joiden ansiosta hän voi käyttää ja valtuuttaa Skypen käyttämään kaikkia käyttäjäaineistoihin kuuluvia ja niihin liittyviä tekijänoikeuksia, tavaramerkkejä, liikesalaisuuksia, patentteja tai muita teollis- tai omistusoikeuksia näiden ehtojen mukaisesti; ja

(ii) hänellä on jokaisen käyttäjäaineistosta tunnistettavissa olevan henkilön kirjallinen suostumus ja/tai lupa käyttää kyseisen henkilön nimeä ja/tai kyseistä henkilöä muistuttavaa henkilöä omassa käyttäjäaineistossaan, jotta hän pystyy käyttämään sisältöä näiden ehtojen mukaisesti. Käyttäjä ei saa kopioida, julkaista tai käyttää mitään ulkopuoliselta taholta tai ulkopuolisesta lähteestä peräisin olevia (jäljempänä ”kolmannen osapuolen sisältö”) tekstejä, valokuvia, kuvia, musiikkia, ääniä tai muita sisältöjä ilman niiden omistajan erillistä suostumusta. Edellä mainittu kolmannen osapuolen sisältö saattaa olla teollisoikeuksin suojattu, ja näiden teollisoikeuksien omistajat saattavat vastustaa kyseisen sisällön käyttöä. Käyttäjä ei saa käyttää mitään kolmannen osapuolen sisältöä ilman, että hän hankkii ensin kyseisen sisällön teollisoikeuden omistajan suostumuksen.

Jos käyttäjä (alla määritettyjen) lisäehtojen mukaisista oikeuksista tai velvoituksista huolimatta lataa tai lähettää Skypen sivustolle tai ohjelmiston avulla käyttäjäaineistoa (pois lukien raportit ja käyttäjän yhteydenpidon sisällöt), hän myöntää automaattisesti Skypelle ei-yksinomaisen, maailmanlaajuisen, jatkuvan, peruuttamattoman, maksuttoman, edelleenlisensoitavan ja siirrettävän oikeuden käyttää, muokata, sisällyttää, sovittaa, kirjata, julkisesti esittää, näyttää, siirtää ja toistaa kyseistä käyttäjäaineistoa, mukaan lukien mutta niihin rajoittumatta kaikki siihen liittyvät tavaramerkit, Skypen sivuston, ohjelmiston ja tuotteiden yhteydessä, mukaan lukien niiden tai niiden osien myynninedistämisen tai uudelleenjakelun kaikissa nyt ja myöhemmin tunnetuissa tiedotusvälineissä. Käyttäjä myöntää tässä yhteydessä luvan myös jokaiselle Skypen sivuston ja/tai Skypen ohjelmiston tai tuotteiden käyttäjälle ei-yksinomaisen oikeuden käyttää käyttäjäaineistoa Skypen sivuston ja/tai ohjelmiston tai tuotteiden avulla sekä oikeuden käyttää, kopioida, jakaa, käyttää johdannaistuotteiden luomiseen, näyttää, hyödyntää ja siirtää näitä käyttäjäaineistoja vain Skypen sivuston ja/tai ohjelmiston ja tuotteiden mahdollistamalla sekä näiden ehtojen mukaisella tavalla. Tämän lisäksi käyttäjä luopuu lain sallimissa rajoissa kaikista käyttäjäaineistoa koskevista niin sanotuista moraalisista oikeuksistaan.

Käyttäjä ei saa lähettää tai julkaista Skypen sivuston tai ohjelmiston välityksellä minkäänlaista käyttäjäaineistoa, joka on luonteeltaan parjaavaa, loukkaavaa, pornografista, häiritsevää, vihamielistä, yksityisyyttä loukkaavaa, rivoa, herjaavaa, lainvastaista, rasistista, hyökkäävää, alaikäisille vahingollista tai tekijänoikeuksia tai liikesalaisuuksia loukkaavaa, tai joka saattaa muulla tavoin loukata jonkin kolmannen osapuolen oikeuksia tai aiheuttaa rikos- tai siviilioikeudellisia seuraamuksia. Käyttäjä ei myöskään saa lähettää tai julkaista sellaista käyttäjäaineistoa, joka sisältää valheellista tai virheellistä tietoa, raha- tai palvelupyyntöjä, mainontaa, mainosmateriaaleja, roskapostia, ketjukirjeitä tai anomuksia tai jonka tarkoituksena on esiintyä toisena henkilönä tai välittää viruksia tai muita ohjelmia, jotka on suunniteltu haittamaan jonkin tietokoneen toimintaa. Käyttäjä lupaa myös olla kaupittelemasta Skypen sivuston tai ohjelmiston käyttäjille mitään heidän käyttäjäaineistoon liittyviä kaupallisia tuotteita. Käyttäjä hyväksyy, ettei hän saa kiertää, poistaa käytöstä tai muulla tavoin häiritä Skypen sivustoon tai ohjelmistoon tai näiden ominaisuuksiin liittyviä tietoturvatoimintoja tai sisällön käytön estäviä tai käyttöä rajoittavia toimintoja.

6.5 Käyttäjän tiedot: Skype saattaa pyytää käyttäjältä aika ajoin tietoja, joita se tarvitsee ohjelmistojen ja tuotteiden käyttäjälle tarjoamiseen. Käyttäjä vakuuttaa, että hänen antamansa tiedot ovat ajan tasalla, paikkansapitäviä ja täydellisiä.

6.6 Ei jälleenmyyntiä. Ohjelmisto ja tuotteet ovat tarkoitettu vain henkilökohtaiseen käyttöön. Käyttäjä ei saa myydä tai kaupallistaa ohjelmistoja ja/tai tuotteita kenellekään kolmannelle osapuolelle.

6.7 Vientirajoitukset: Ohjelmistojen vientiä saattavat rajoittaa tietyt kansainväliset ohjelmien vientiä koskevat säännöt. Käyttäjän tulee noudattaa kaikkia ohjelmistoihin sovellettavia kansainvälisiä ja kansallisia lakeja sekä eri maiden hallitusten tai vastaavien elinten säätämiä loppukäyttäjiä, käyttötarkoitusta ja käyttöpaikkoja koskevia rajoituksia sekä kauppasaartomääräyksiä. Tämä internetviestintäohjelmisto kuuluu Yhdysvalloissa voimassa olevien ERN-säädöksen R100351 alaisten vienti- ja valvontasäännösten (EAR) kohdan ECCN 5D992 alaisuuteen, eikä sitä näin ollen voida viedä tai jälleenmyydä mihinkään terrorismin vastaisista syistä EAR-säännöksillä valvottuun maahan, joita ovat Iran, Pohjois-Korea, Kuuba, Syyria ja Sudan, eivätkä näissä maissa olevat henkilöt saa ladata ohjelmistoa. Tämän lisäksi internetviestintäohjelmistoa ei saa viedä tai jälleenviedä paikasta riippumatta kenellekään henkilölle tai taholle, joille Yhdysvallat on määrännyt sanktioita, eivätkä nämä saa myöskään ladata ohjelmistoa. Katso lisätietoja osoitteesta www.bis.doc.gov/ComplianceAndEnforcement/ListsToCheck.htm ja EAR-säännösten osasta 736. Skype tarjoaa ohjelmistonsa käyttäjien ladattavaksi vain sillä ehdolla, että käyttäjä vakuuttaa ettei hän kuulu edellä mainittuun ryhmään ja ettei ohjelmiston lataaminen riko muulla tavoin Yhdysvaltain vientisäädöksiä ja sanktiomääräyksiä.

7. OMISTUSOIKEUDET

7.1 Ohjelmistot, tuotteet ja Skypen sivustot sisältävät teollisoikeuslakien ja -sopimusten suojaamia liikesalaisuuksia ja luottamuksellisia tietoja.

7.2 Skypen sivuston koko sisältö ja sen koosteet, (käyttäjäaineistoa lukuun ottamatta), kuten äänet, teksti, grafiikka, logot, kuvakkeet, kuvat, audioleikkeet, digitaaliset lataukset ja ohjelmistot ovat Yhdysvaltain ja kansainvälisten tekijänoikeuslakien suojaamaa Skypen, sen tytäryhtiöiden ja lisenssinmyöntäjien omaisuutta. Näitä tekijänoikeuslakien suojaamia sisältöjä ei saa kopioida ilman Skypen nimenomaista lupaa. Käyttäjä voi ladata osoitteessa www.qik.com olevista käyttäjäaineistoista, joiden kohdalla näytetään lataus- tai jokin vastaava linkki, ja käyttää niitä henkilökohtaisiin, ei-kaupallisiin tarkoituksiin. Skype pidättää itselleen kaikki oikeudet, joita Skypen sivustoilla ei nimenomaisesti myönnetä.

7.3 Skype ja/tai sen lisenssinmyöntäjät säilyttävät ohjelmistojen, tuotteiden ja Skypen sivustojen sekä kaikkien niihin liittyvien aineettomien omaisuuksien yksinomaisen omistusoikeuden (kaikkialla maailmassa ja riippumatta siitä, onko niitä rekisteröity). Käyttäjä ei saa tehdä mitään, mikä vaarantaa, rajoittaa tai haittaa Skypen teollisoikeuksia, jotka koskevat ohjelmistoja, tuotteita ja/tai Skypen sivustoja.

7.4 ”Skype”, siihen liittyvät tavaramerkit ja logot sekä ”S”-logo ovat Skypen tavaramerkkejä. Skype on rekisteröinyt tavaramerkkejään ja jättänyt tavaramerkkiensä rekisteröintihakemuksia useissa eri maissa Skypen tavaramerkkejä ja tavaramerkkiasua ei saa käyttää minkään muun tuotteen tai palvelun yhteydessä tavalla, joka voi aiheuttaa sekaannusta asiakkaiden keskuudessa, eikä missään muodossa, joka voi halventaa Skypeä tai tuottaa sille huonoa mainetta tai asiakasluottamuksen vähentymistä. Kaikki muut kuin Skypen tai siihen liittyvien yhtiöiden omistamat tavaramerkit, jotka näkyvät tällä sivustolla, kuuluvat vastaaville omistajilleen. Käyttäjällä ei ole oikeutta eikä hän saa rekisteröidä tai käyttää mitään tuotenimeä, tavaramerkkiä, logoa, toimialueen nimeä tai muita Skypen immateriaalioikeuksien (osittain tai kokonaan) kattamia nimiä tai merkkejä tai niitä muistuttavia nimiä tai merkkejä. Skypen merkkien käyttämisestä on lisätietoja kohdassa Skypen tavaramerkkien ohjeistus.

8. VELOITUKSET

8.1 Puhelimiin ja lisämaksullisiin numeroihin soittaminen Skype-saldolla:

(i) Lanka- ja matkapuhelimiin soittaminen: (Pakettiin kuulumattomiin) puhelimiin soittamisesta veloitettava maksu koostuu yhdistämismaksusta (puhelukohtainen kertamaksu) ja osoitteessa www.skype.com/go/allrates määritetystä minuuttiveloituksesta. Kun puhelu on kestänyt neljä tuntia, se katkaistaan ja puhelu täytyy soittaa uudelleen. Uudesta puhelusta veloitetaan lisäyhdistämismaksu.

(ii) Lisämaksulliset numerot: Lisämaksullisiin numeroihin soitetuista puheluista veloitetaan minuuttimaksu, joka on nähtävillä osoitteessa www.skype.com/go/rates-premium. Yhteysmaksua ei veloiteta.

(iii) Skype voi muuttaa puhelimiin ja lisämaksullisiin numeroihin soittamisesta veloitettavia maksuja milloin tahansa ilman ennakkoilmoitusta julkaisemalla tehdyt muutokset osoitteessa www.skype.com/go/allrates. Uusi hinta pätee käyttäjän seuraavaan ostokseen heti sen jälkeen, kun uudet hinnat ovat julkaistu. Käyttäjän tulee tarkistaa viimeisimmät hintatiedot ennen soittamista. Jos käyttäjä ei hyväksy uusia hintoja, hänen ei tule soittaa puhelua.

(iv) Puhelun kesto perustuu yhden minuutin ajanjaksoihin. Osaminuutit pyöristetään ylöspäin seuraavaan minuuttiin. Mahdollisesti sovellettava yhteysmaksu veloitetaan puhelun alussa. Puhelun lopussa sentin murto-osien veloitukset pyöristetään seuraavan kokonaiseen senttiin, esimerkiksi 0,034 € pyöristetään 0,04 euroon. Puhelusta aiheutuvat veloitukset vähennetään automaattisesti käyttäjän tilin Skype-saldosta.

8.2 Muiden maksullisten tuotteiden veloitukset: Muiden maksullisten tuotteiden veloitukset vahvistetaan käyttäjälle ennen kuin hän ostaa tuotteen Skypeltä. Skype voi muuttaa edellä mainittujen maksullisten tuotteiden hintoja ilman ennakkoilmoitusta. Käyttäjä voi päättää ennen kyseessä olevan tuotteen seuraavaa ostokertaa, hyväksyykö hän uudet hinnat vai ei. Uudet hinnat pätevät käyttäjän seuraavaan ostokseen heti sen jälkeen, kun uudet hinnat ovat julkaistu.

8.3 Kampanjatarjoukset: Skype saattaa aika ajoin tarjota käyttäjille maksullisten tuotteiden ilmaisia kokeilujaksoja. Skype pidättää oikeuden veloittaa käyttäjää kyseisten tuotteiden käytöstä (normaalihinnan mukaan), mikäli Skype tulkitsee (oman harkintansa mukaan), että käyttäjä rikkoo tarjouksen ehtoja esimerkiksi käyttämällä jotain palvelua, välityspalvelinta, muuta laitetta tai anonyymia IP-osoitetta, joka estää Skypeä paikantamasta käyttäjää.

8.4 Vero: Skype saattaa veloittaa Skype-saldon ostohetkellä (verotussäädösten mukaista) voimassa olevaa arvonlisäveroa tai muita välillisiä veroja. Jos käyttäjä asuu EU:n alueella ja tuotteet ostetaan ja niitä käytetään EU:n alueella, tällöin sovelletaan yleensä Luxemburgin 15 %:n ALV:tä. Sveitsin 8 %:n arvonlisäveroa sovelletaan silloin, kun käyttäjä asuu Sveitsissä. Joissakin maissa voidaan periä muita paikallisia veroja. Ostomaasta riippuen arvoseteleihin tai esimaksettuihin kortteihin voidaan soveltaa Luxemburgin 15 %:n ALV:tä, paikallista ALV:tä tai muita veroja, jotka saatetaan vähentää arvosetelin tai esimaksetun kortin arvosta lunastusvaiheessa. Käyttäjä luopuu nimenomaisesti kaikista oikeuksistaan vaatia Skypeltä arvonlisäveron korvausta, mikäli Skypen veroviranomaisille maksaman arvonlisäveron lopullinen summa jää jostain syystä käyttäjältä ostohetkellä veloitettavaa arvonlisäveroa pienemmäksi. Skype-saldosi näytetään aina ilman edellä mainittuja veroja. Alla määritellyt EU:n alueet eivät kuulu Neuvoston direktiivin 2006/112/EY mukaisen yleisen ALV-järjestelmän piiriin. Näillä alueilla asuvat käyttäjät eivät voi hyödyntää tätä ALV-vapautuksen tuomaa etua Skypen web-sivustolla, ja tästä syystä tuotteet eivät ole tarjolla seuraavilla alueilla: Athos, Kanariansaaret, Ranskan merentakaiset departementit, Ahvenanmaa, Kanaalisaaret, Helgoland, Büsingen / Busingenin alue, Ceuta, Melilla, Livigno, Campione d'Italia ja Luganojärven Italialle kuuluvat alueet.

8.5 Kolmannen osapuolen veloitukset: Ohjelmiston käyttäminen mobiilisovelluksissa käyttää käyttäjän matkapuhelinoperaattorilta hankkiman datapaketin tiedonsiirtokapasiteettia. Käyttö saattaa olla ulkomailla huomattavasti normaalia kalliimpaa. Käyttäjän tulee selvittää ja maksaa verkkovierailumaksut ja muut käyttöön sovellettavat veloitukset aina itse.

9. MAKSAMINEN

9.1 Skype-saldo. Käyttäjä voi maksaa tiettyjen maksullisten tuotteiden maksut Skype-saldolla. Käyttäjä voi ostaa Skype-saldoa millä tahansa Skypen tarjoamalla maksutavalla. Käyttäjän ostama Skype-saldo siirretään hänen käyttäjätililleen ostohetkellä (tai Skype-saldon arvosetelin lunastushetkellä).

9.2 Käyttämätön Skype-saldo. Jos Skype-saldoa (mukaan lukien Skype Managerin hallinnoijan jakama saldo) ei käytetä 180 päivään, Skype poistaa saldon käytöstä. Voit ottaa Skype-saldon uudelleen käyttöön napsauttamalla Oma tili -osion uudelleenaktivointilinkkiä osoitteessa https://secure.skype.com/account/credit-reactivate. Uudelleen käyttöönotettua Skype-saldoa ei hyvitetä rahana. Jos käyttäjä asuu Japanissa ja ostaa Skype-saldoa Skypen sivustolta, tätä kohtaa ei sovelleta häneen, ja hänen Skype-saldonsa vanhenee 6 kuukauden kuluttua ostohetkestä. Käyttäjällä ei ole oikeutta käyttää Skype-saldoa vanhenemispäivänä tai sen jälkeen.

9.3 Muut maksutavat. Skype ei takaa, että käyttäjä voi käyttää Skype-saldoaan kaikkien tuotteiden ostamiseen. Jos tuotetta ei voi maksaa Skype-saldolla, Skype tarjoaa käyttäjälle vaihtoehtoisen maksutavan. Skype pidättää oikeuden poistaa tai muuttaa käytettävissä olevia maksutapoja täysin oman harkintansa mukaan.

9.4 Toistuvat maksut. Jos käyttäjä ostaa tuotteita, jotka maksetaan tilausperusteisesti (kuukausittain, 3 kuukauden välein tai vuoden välein (soveltuvasti)), hän tunnustaa ja hyväksyy, että kyseessä on toistuva maksu, joka maksetaan Skypelle käyttäjän valitsemalla maksutavalla ja aikavälillä, kunnes joko käyttäjä tai Skype peruu tilauksen.

9.5 Automaattinen saldolisäys.

(a) Automaattinen saldolisäystoiminto otetaan käyttöön automaattisesti, kun käyttäjä ostaa Skype-saldoa, ellei käyttäjä poista valintaa kyseisestä valintaruudusta. Käyttäjän tilille ladataan jatkossa automaattisesti lisää Skype-saldoa. Ladattava määrä ja maksutapa ovat samat, joita käyttäjä käytti tilatessaan automaattisen saldolisäystoiminnon ensimmäisen kerran, ellei hän ole muuttanut summaa tilinsä asetuksista. Jos esimerkiksi käyttäjä on ostanut 10 euroa Skype-saldoa luottokortillaan, käyttäjän tilille ladataan luottokortilta 10 euroa lisää saldoa. Jatkossa kyseinen summa veloitetaan käyttäjän luottokortilta aina, kun Skype-tilin saldo laskee Skypen aika ajoin asettaman minimirajan alle. Käyttäjän pitää poistaa valinta tästä valintaruudusta, jos hän ei halua käyttää automaattista saldolisäystä.

(b) Jos käyttäjä maksaa ostamansa paketin jollain muulla menetelmällä kuin luottokortilla, PayPalilla tai MoneyBookersilla (Skrillilla) ja on ottanut automaattisen saldolisäyksen käyttöön, hänen tililleen ladataan seuraavan toistuvan paketin ostamiseen vaadittava määrä Skype-saldoa.

(c) Käyttäjä voi poistaa automaattisen saldolisäyksen käytöstä milloin tahansa oman käyttäjätilinsä asetuksista.

10. HYVITYSKÄYTÄNTÖ

10.1 Jos käyttäjä ostaa maksullisia tuotteita suoraan Skypeltä, hän voi perua oston viidentoista (15) päivän kuluessa (ns. ”harkinta-aika”), mikäli hän ei ole käyttänyt tuotetta. Harkinta-aika mitätöityy heti, jos tuotetta käytetään millään tavoin, eikä ostoa voida enää perua tai hyvittää.

10.2 Harkinta-ajan ulkopuolella hyvityksiä maksetaan vain käyttämättömistä ja voimassa olevista paketeista.

10.3 Skype-saldon käyttö, Skype-numeron jakaminen tai paketin minkään ominaisuuden käyttö tulkintaan maksullisen tuotteen ”käytöksi”. Käyttäjä suostuu siihen, että Skype-numeroita voidaan jakaa ennen harkinta-ajan päättymistä.

10.4 Harkinta-aika ja hyvitykset eivät koske maksullisia tuotteita, (i) jotka on ostettu Skypen ulkopuolisen kumppanin kautta (käyttäjän tulee itse olla yhteydessä suoraan kyseiseen kumppaniin, joka voi oman harkintansa mukaan päättää, maksaako se hyvitystä vai ei), (ii) joita ei ole hankittu netissä suoraan Skypeltä (esim. arvosetelit tai esimaksetut kortit), (iii) jotka on maksettu käteisellä kolmannen osapuolen tarjoamalla maksutavalla (esim. käteismaksulompakko) tai (iv) jotka Skype Managerin hallinnoija on maksanut ja jakanut käyttäjän Skype-tilille. Harkinta-aika ja hyvitykset eivät koske myöskään Skype Developer -jäsenyyttä.

10.5 Jos käyttäjä uskoo Skypen laskuttaneen häntä virheellisesti, käyttäjän tulee ottaa Skypeen yhteyttä 90 päivän kuluessa kyseisestä laskutuksesta. Hyvityksiä ei anneta yli 90 päivää vanhoista veloituksista.

10.6 Skype pidättää oikeuden kieltäytyä hyvityspyynnöstä, jos Skypellä on kohtuuden nimissä syytä uskoa, että (i) käyttäjä yrittää käyttää Skypen hyvityskäytäntöä vilpillisellä tavalla hyödykseen tekemällä esimerkiksi toistuvia samaa tuotetta koskevia hyvityspyyntöjä; (ii) käyttäjä rikkoo tämän asiakirjan ehtoja; tai (iii) Skypellä on syytä epäillä, että käyttäjä käyttää Skypen tuotteita tai ohjelmistoja vilpillisesti tai että kolmas osapuoli käyttää käyttäjän käyttäjätiliä vilpillisesti.

10.7 Tämä hyvityskäytäntö ei vaikuta käyttäjän lainmukaisiin oikeuksiin.

11. KÄYTTÄJÄN JA SKYPEN VÄLISEN SUHTEEN PÄÄTTÄMINEN

11.1 Käyttäjä voi irtisanoa Skypen kanssa solmimansa suhteen milloin tahansa oikeusturvateihin turvautumatta pyytämällä oman käyttäjätilinsä sulkemista, lopettamalla ohjelmistojen, tuotteiden ja/tai Skypen sivustojen käytön ja perumalla kaikki toistuvat maksunsa.

11.2 Skype voi irtisanoa käyttäjän kanssa solmimansa suhteen tai lopettaa tai keskeyttää käyttäjän ohjelmistojen, käyttäjätilien, tuotteiden ja/tai Skypen sivustojen käyttöoikeuden milloin tahansa ilman oikeusturvateitä:

(a) jos käyttäjä rikkoo tämän asiakirjan ehtoja;

(b) jos Skypellä on kohtuuden nimissä syytä uskoa, että käyttäjä käyttää ohjelmistoja, tuotteita tai Skypen sivustoja lainvastaisiin tarkoituksiin tai kolmannen osapuolen oikeuksia rikkovalla tavalla;

(c) jos Skypellä on kohtuuden nimissä syytä uskoa, että käyttäjä yrittää vilpillisesti hyödyntää Skypen hyvityskäytäntöä tai jotain muuta Skypen käytäntöä;

(d) jos Skypellä on kohtuuden nimissä syytä uskoa, että käyttäjä käyttää ohjelmistoja, tuotteita tai Skypen sivustoja vilpillisesti tai että käyttäjän käyttäjätili on vilpillisesti kolmannen osapuolen käytössä;

(e) jos käyttäjä on ostanut Skype-saldoa valtuuttamattomalta jälleenmyyjältä;

(f) tietyn tuotteen lopettamisen yhteydessä ilmoittamalla asiasta kolmekymmentä (30) päivää aikaisemmin;

(g) välittömästi, jos lakeja säätävän elimen tai viranomaisen lakeihin/määräyksiin tehty muutos tai jokin Skypen kumppaneista niin edellyttää;

(h) ilmoittamalla asiasta kolmekymmentä (30) päivää aikaisemmin, jos ohjelmiston käyttäjille jakelu lopetetaan yleisesti käyttäjän lainkäyttöalueella.

11.3 Skype toimeenpanee tällaisen lakkautuksen estämällä käyttäjää käyttämästä käyttäjätiliään, ohjelmistoja, tuotteita ja/tai Skypen sivustoja (soveltuvasti). Skype pidättää oikeuden poistaa yli yhden (1) vuoden käyttämättömänä olleita käyttäjätilejä.

11.4 Irtisanomisen seuraukset: Kun käyttäjän ja Skypen välinen suhde päättyy: (a) ohjelmistojen, tuotteiden ja/tai Skypen sivustojen kaikki lisenssit ja oikeudet päättyvät välittömästi; (b) käyttäjä lopettaa välittömästi kaikkien ohjelmistojen, tuotteiden ja/tai Skypen sivustojen käytön; ja (c) käyttäjä poistaa välittömästi ohjelmistot kaikilta kiintolevyiltä, verkkoresursseista ja muista tallennusvälineistä ja tuhoaa kaikki hallussaan tai hallinnassaan olevat ohjelmistojen kopiot.

12. TAKUIDEN POISSULKEMINEN, VASTUUN JA KORVAUSVELVOLLISUUDEN RAJOITTAMINEN

12.1 Tässä kohdassa 12 termi ”Skype” kattaa Skypen tytäryhtiöt ja kumppanit (juridiset entiteetit) ja niiden kaikki johtajat, toimihenkilöt, edustajat, lisenssinmyöntäjät ja työntekijät.

12.2 Ei takuita: LAIN SALLIMISSA RAJOISSA: OHJELMISTOT, TUOTTEET JA SKYPEN SIVUSTOT TOIMITETAAN ”SELLAISENA KUIN NE OVAT” JA KÄYTTÄJÄ KÄYTTÄÄ NIITÄ OMALLA RISKILLÄÄN ILMAN MINKÄÄNLAISIA TAKUITA; SKYPE EI ANNA MITÄÄN OHJELMISTOIHIN, TUOTTEISIIN JA/TAI SKYPEN SIVUSTOIHIN LIITTYVIÄ, SUORIA, EPÄSUORIA, VÄLILLISIÄ, LAKISÄÄTEISIÄ TAI MUUNLAISIA TAKUITA, VÄITTEITÄ TAI ESITYKSIÄ, MUKAAN LUKIEN MUTTA NÄIHIN RAJOITTUMATTA LAATUA, SUORITUSKYKYÄ, OIKEUKSIEN LOUKKAAMATTOMUUTTA, KAUPATTAVUUTTA TAI TIETTYYN TARKOITUKSEEN SOPIVUUTTA KOSKEVAT TAKUUT TAI EHDOT, VAAN JA NIMENOMAISESTI KIELTÄÄ KAIKKI EDELLÄ MAINITUN KALTAISET TAKUUT. SKYPE EI MYÖSKÄÄN VAKUUTA TAI TAKAA, ETTÄ OHJELMISTOT, TUOTTEET JA/TAI SKYPEN SIVUSTOT OLISIVAT AINA SAATAVILLA, KÄYTETTÄVISSÄ, KESKEYTYMÄTTÖMIÄ, OIKEA-AIKAISIA, TARKKOJA, TÄYDELLISIÄ JA VIRHEETTÖMIÄ TAI ETTEIKÖ NIIDEN TOIMINNOISSA VOI HÄVITÄ DATAPAKETTEJA; SKYPE EI MYÖSKÄÄN TAKAA MINKÄÄN INTERNETYHTEYDEN TAI -TIEDONSIIRRON TOIMINTAA TAI OHJELMISTOILLA SOITETTUJEN PUHELUIDEN LAATUA.

12.3 Minkään näissä ehdoissa esitetyn tarkoituksena ei ole sulkea pois tai rajoittaa Skypen vastuuta (a) kuolemantapauksesta tai henkilövahingosta, (b) Skypen tahallisesta tai karkeasta laiminlyönnistä johtuvasta menetyksestä, (c) petoksesta tai vilpillisesti esitetyistä vääristä tiedoista, tai (d) mistään sellaisesta vastuusta, jota ei lain mukaan voida rajoittaa tai sulkea pois.

12.4 Ei vastuuta: KÄYTTÄJÄ TUNNUSTAA JA HYVÄKSYY, ETTÄ SKYPE EI OLE VASTUUSSA SOPIMUS-, TAKUU- TAI RIKKOMUSPERUSTEISESTI (MUKAAN LUKIEN LAIMINLYÖNTI), TAI MILLÄÄN MUULLA TAVOIN (VAIKKA SKYPELLE OLISI ILMOITETTU KYSEISTEN VAHINKOJEN TAI MENETYSTEN MAHDOLLISUUDESTA) MISTÄÄN VAATIMUKSISTA, VAHINGOISTA TAI MENETYKSISTÄ, JOTKA LIITTYVÄT SIIHEN TAI AIHEUTUVAT SIITÄ, ETTÄ KÄYTTÄJÄ ON KÄYTTÄNYT SKYPEN SIVUSTOJA TAI INTERNETVIESTINTÄOHJELMISTOA TAI MUITA ILMAISIA OHJELMISTOJA. KÄYTTÄJÄN AINOA MAHDOLLINEN KEINO PUUTTUA NÄISSÄ OHJELMISTOISSA JA/TAI SKYPEN SIVUSTOSSA OLEVIIN ONGELMIIN TAI NIIDEN AIHEUTTAMAAN TYYTYMÄTTÖMYYTEEN ON POISTAA KYSEESSÄ OLEVIEN OHJELMISTOJEN ASENNUS VÄLITTÖMÄSTI JA LOPETTAA NIIDEN JA/TAI SKYPEN SIVUSTOJEN KÄYTTÖ.

12.5 Vastuunrajoitus: Yllä olevien kohtien 12.3 ja 12.4 mukaisesti Skype ei ole vastuussa sopimus-, takuu- tai rikkomusperusteisesti (mukaan lukien laiminlyönti), tai millään muulla tavoin (vaikka Skypelle olisi ilmoitettu kyseisten vahinkojen tai menetysten mahdollisuudesta):

(a) mistään epäsuorista, satunnaisista, erityisistä tai seurauksellisista vahingoista; tai

(b) mistään (suorista tai epäsuorista) tulojen, liiketoiminnan, todellisten tai ennakoitujen tuottojen, mahdollisuuksien, liikearvon tai maineen menetyksistä; tai

(c) mistään (suorasta tai epäsuorasta) tietojen menettämisestä tai vahingoittumisesta; tai

(d) mistään (suorista tai epäsuorista) vaatimuksista, vahingoista tai tappioista, jotka ovat aiheutuneet siitä tai liittyvät siihen, että:

(i) käyttäjä ei ole voinut ottaa ohjelmistoilla yhteyttä hätäpalveluihin;

(ii) käyttäjä ei ole tehnyt yllä olevan kohdan 5.5 mukaisia hätäpalveluiden käyttöön vaadittavia lisäjärjestelyjä;

(iii) palvelussa on kohdassa 5.6 määritettyjä rajoituksia;

(iv) käyttäjä ei ole pystynyt antamaan hätäpalvelun henkilölle tarkkaa tietoa omasta fyysisestä sijainnistaan; tai

(v) ongelma on aiheutunut sen ulkopuolisen hätäpalvelun tai puhelinvaihteen henkilön käytöksestä, johon käyttäjän puhelu on yhdistetty.

(e) mistään (suorista tai epäsuorista) vaatimuksista, vahingoista tai tappioista, jotka ovat aiheutuneet seuraavista tai niihin liittyen:

(i) tuote tai palvelu, mukaan lukien mutta siihen rajoittumatta Skype WiFi, joka on kolmannen osapuolen tarjoama ja sen palveluehtojen alainen;

(ii) kolmannen osapuolen teknologia;

(iii) kolmannen osapuolen sivusto.

12.6 Yllä olevien kohtien 12.3 - 12.5 mukaisesti Skypen näiden ehtojen mukainen tai niihin liittyvä (sopimus- tai rikkomusperustainen (mukaan lukien laiminlyönnit) tai johonkin muuhun vastuuteoriaan perustuva) kokonaisvastuu EI MISSÄÄN TAPAUKSESSA YLITÄ SITÄ SUMMAA, JONKA KÄYTTÄJÄ ON MAKSANUT TUOTTEISTA VAATIMUKSEN AIHEUTTANUTTA TAPAHTUMAA EDELTÄVIEN 12 KUUKAUDEN AIKANA, KORVAUKSEN YLÄRAJAN OLLESSA 5 000 EUROSSA KAIKISSA TAPAUKSISSA.

12.7 Käyttäjä suostuu takaamaan Skypen vastuuvapauden (mukaan lukien kohtuulliset oikeudenkäyntikustannukset) kaikkia kolmansien osapuolten esittämiä vaatimuksia vastaan, jos vaatimus on aiheutunut siitä, että (i) käyttäjä on rikkonut näitä ehtoja; (ii) käyttäjä on rikkonut mitä tahansa sovellettavaa lakia tai määräystä; (iii) käyttäjä on rikkonut minkä tahansa kolmannen osapuolen oikeuksia (mukaan lukien immateriaalioikeudet); (iv) käyttäjä on julkaissut toimenpiteen aiheuttanutta käyttäjäaineistoa; tai (v) käyttäjä on tehnyt käyttäjäaineistoa koskevan valituksen.

13. KOLMANSIEN OSAPUOLTEN SIVUSTOT, TUOTTEET JA PALVELUT

13.1 Kolmannet osapuolet voivat tarjota ohjelmistojen ja/tai Skypen sivustojen kautta tuotteita ja palveluita, kuten pelejä, sovelluksia, kuvia, soittoääniä ja avatareja. Jos käyttäjällä on ongelmia edellä mainitun kaltaisten tuotteiden tai palveluiden lataamisessa, maksamisessa tai käyttämisessä, Skype pyrkii auttamaan käyttäjää parhaansa mukaan näiden ongelmien ratkaisemisessa, vaikka Skype ei otakaan mitään vastuuta kyseisistä tuotteista tai palveluista. Kolmansien osapuolten tuotteisiin tai palveluihin saatetaan soveltaa kolmansien osapuolten omia ehtoja ja tietosuojakäytäntöjä, jotka käyttäjä voi joutua hyväksymään latauksen tai asennuksen yhteydessä. Käyttäjän tulisi tutustua näihin ehtoihin ennen kuin hän ostaa tai käyttää mitään kolmannen osapuolen tuotetta tai palvelua. Skype ei vastaa siitä, jos käyttäjä laiminlyö tämän kehotuksen.

13.2 Käyttäjä tunnustaa ja hyväksyy sen, että Skype on saanut kaikki omilla kolmansien osapuolten tuotteisiin ja palveluihin liittyvillä sivustoillaan näytettävät kolmansien osapuolten tuotteiden tiedot ja hintatiedot asianomaiselta ulkopuoliselta myyjältä (jäljempänä ”Myyjä”). Myyjällä on oikeus muuttaa omaa hinnoitteluaan tai lopettaa tuotteidensa tarjoaminen milloin tahansa. Skype ei ole osallisena missään käyttäjän ja Skypen sivustoilla näytettävien tuotteiden ja/tai palveluiden myyjän välisissä tapahtumissa. Skype ei hallitse tai takaa seuraavia asioita tai ole vastuussa niistä: (i) myyjän tarjoamien tuotteiden tai palveluiden hinta, laatu, suorituskyky, saatavuus tai myyntiehdot; (ii) mitkään myyjien sivustoilla oleviin tuotteisiin tai palveluihin liittyvät maksutapahtumat, toimitus, palautus tai myynninjälkeinen asiakaspalvelu; (iii) myyjän sivustojen käytettävyys; (iv) myyjien sivustoilla olevien tai niiltä saatavien mainosten tai muiden materiaalien tai Skypen sivustoilla näytettävien, kyseisiä palveluita tai tuotteita koskevien luetteloiden tai muiden sisältöjen täydellisyys, todenmukaisuus ja paikkansapitävyys; (v) Skypen sivustoilla olevat linkit myyjien sivustoille. Kaikki myyjän tarjoamaa tuotetta tai palvelua koskevat kysymykset, valitukset tai vaatimukset tulee osoittaa suoraan kyseessä olevalle myyjälle.

13.3 Ohjelmistoissa ja Skypen sivustoissa saattaa olla hyperlinkkejä muiden kolmansien osapuolten sivustoille. Skype ei vastaa näistä kolmansien osapuolten sivustoista tai niiden käytettävyydestä, eikä suosittele mitään näillä kolmansien osapuolten sivustoilla olevia sisältöjä tai materiaaleja. Kaikkien tällaisten kolmansien osapuolten sivustojen käyttämiseen sovelletaan asianomaisella sivustolla julkaistuja käyttöehtoja.

14. LISÄEHDOT

14.1 Skype-etiketti määrittää ohjeet sille, kuinka Skypeä tulee käyttää ja kuinka Skype-yhteisön muita jäseniä kohdellaan asianmukaisesti ja kunnioittavasti. Skype pyytää käyttäjää lukemaan nämä ehdot huolellisesti, sillä ne kuuluvat tämän asiakirjan ehtoihin.

14.2 Jos käyttäjä haluaa käyttää internetviestintäohjelmistoa jossain lähetyksessä, hänen tulee noudattaa osoitteessa http://www.skype.com/legal/broadcast julkaistuja lähetyskäytön ehtoja.

14.3 SDK-pakettien ja ohjelmointiliittymien käyttö. Skype Developerin Skypen sivustolla tarjoamiin SDK-paketteihin (mukaan lukien SkypeKit) sekä kaikkien Skypen tarjoamien tai mahdollistamien ohjelmointiliittymien (jäljempänä ”API”) käyttöön sovelletaan niiden omia lisenssiehtoja, jotka määrittävät kyseisen ohjelmiston käyttötavat. Jos käyttäjä käyttää mitään edellä mainittua SDK-pakettia tai ohjelmointiliittymää (soveltuvasti), hän myöntää lukeneensa ja sitoutuneensa niihin sovellettaviin lisenssiehtoihin, jotka on nähtävissä osoitteessa http://developer.skype.com/.

14.4 Qikin ilmaisohjelmien ja vapaan lähdekoodin ohjelmistoja koskeva tiedote liitetään näihin ehtoihin tällä viittauksella.

15. KÄYTTÄJÄN LUOTTAMUKSELLISET TIEDOT JA TIETOSUOJA

Skype on sitoutunut kunnioittamaan käyttäjän yksityisyyttä ja henkilötietojen luottamuksellisuutta. Skype käsittelee käyttäjän henkilötietoja, tietoliikennetietoja ja viestien sisältöä tietosuojakäytäntönsä mukaisesti: http://www.skype.com/go/privacy.

16. YHDYSVALTAIN HALLINNON KÄYTTÄJÄT

Ohjelmisto ja sen dokumentaatio ovat Yhdysvaltain hankintalakien määritelmien (Federal Acquisition Regulations, kohta 12.212) mukaan ”kaupallisia tietokoneohjelmistoja” ja ”kaupallisen tietokoneohjelmiston dokumentaatiota”. Ohjelmiston tai sen dokumentaation kaikkeen Yhdysvaltain hallinnon tai sen puolesta tapahtuvaan käyttöön, kopiointiin tai julkaisuun sovelletaan tässä sopimuksessa määriteltyjä rajoituksia.

17. YHTEYDENOTTAMINEN SKYPEEN

17.1 Käyttäjä voi ottaa Skypeen yhteyttä Skype-ohjelmistoon tai Skype-tuotteisiin liittyvissä asioissa lähettämällä tukipyynnön osoitteessa support.skype.com.

17.2 Käyttäjä voi ottaa Skypeen yhteyttä Qik-ohjelmistoihin tai Qik-tuotteisiin liittyvissä asioissa lähettämällä tukipyynnön osoitteessa support.qik.com.

17.3 Jos käyttäjä ottaa Skypeen yhteyttä jollain muulla kuin kohdissa 17.1 tai 17.2 määritetyillä tavoilla, hänen pyyntöään ei välttämättä käsitellä.

18. MUUTA

18.1 Käyttäjä hyväksyy sähköisen yhteydenpidon käytön sopimuksiin sitoutumiseen, tilausten antamiseen ja muuhun kirjanpitoon sekä ilmoitusten ja käytäntöjen ja näiden muutosten sekä käyttäjän ja Skypen välisten tapahtumien tietojen sähköiseen toimittamiseen.

18.2 Skype saattaa toimittaa käyttäjälle alkuperäisistä englanninkielisistä ehdoista tehdyn käännöksen. Jos ehtojen englanninkielisen version ja jonkin muunkielisen version välillä ilmenee epäjohdonmukaisuutta, käyttäjän ja Skypen väliseen sopimukseen sovelletaan ehtojen englanninkielistä versiota.

18.3 Nämä ehdot ja edellytykset muodostavat käyttäjän ja Skypen välisen ohjelmistojen, tuotteiden ja/tai Skypen sivustojen käyttöä koskevan koko sopimuksen, ja korvaavat kaikki aiemmat käyttäjän ja Skypen väliset ohjelmistojen, tuotteiden ja/tai Skypen sivustojen käyttöä koskevat sopimukset.

18.4 Jos jokin tuomioistuin, pätevän lainkäyttöalueen hallinnollinen elin tai välimies katsoo näiden ehtojen jonkin kohdan laittomaksi, virheelliseksi tai täytäntöönpanokelvottomaksi, kyseinen kohta (tai kohdan osa) poistetaan näistä ehdoista ilman, että se vaikuttaa näiden ehtojen muiden kohtien laillisuuteen, oikeellisuuteen tai täytäntöönpanokelpoisuuteen. Kohdassa 20.3(i) kerrotaan, mitä tapahtuu, jos kohdan 20.3 (välimiesmenettely ja ryhmäkanteista luopuminen) jokin ehto todetaan laittomaksi, virheelliseksi tai täytäntöönpanokelvottomaksi. Kohta 20.3(i) syrjäyttää tämän kohdan, jos ne ovat ristiriidassa.

18.5 Jos Skype jättää käyttämättä näissä ehdoissa tai sovellettavassa laissa myönnettyä oikeuttaan tai keinoaan tai viivyttelee näiden käytössä, Skypen ei katsota luopuneen kyseisestä oikeudestaan tai keinostaan. Jos Skype antaa anteeksi näiden ehtojen rikkomuksen, se ei tarkoita, että Skype antaa anteeksi myös ehtojen seuraavan rikkomuksen.

18.6 Käyttäjällä ei ole oikeutta siirtää näitä ehtoja tai niiden sisältämiä oikeuksia tai velvollisuuksia muille. Skype voi ilman ennakkoilmoitusta siirtää nämä ehdot tai mitkä tahansa niiden sisältämät oikeudet tai velvollisuudet mille tahansa kolmannelle osapuolelle.

18.7 Näiden ehtojen kohta 18 sekä kohdat 4.2, 12, 20.3 ja muut sellaiset kohdat, joiden voimassaolon jatkuvuus irtisanomisen jälkeen on ilmoitettu suoraan tai selkeästi, pysyvät voimassa myös näiden ehtojen irtisanomisen jälkeen.

18.8 Käyttäjä tunnustaa ja ymmärtää, että jos Skype ei pysty toimittamaan ohjelmistoja, tuotteita ja/tai Skypen sivustoja ns. force majeure -syistä (ylivoimainen este) johtuen, Skype on vapautettu näiden ehtojen mukaisista velvoitteista käyttäjää kohtaan. Force majeure -tapahtuma tarkoittaa mitä tahansa Skypen hallinnan ulkopuolella olevaa tapahtumaa.

18.9 Näihin ehtoihin sovelletaan kohtaa 20.3 lukuun ottamatta Luxemburgin lakeja ja niitä tulkitaan Luxemburgin lakien mukaisesti. Ehtoihin liittyvissä riitakysymyksissä tuomiovalta on Luxemburgin tuomioistuimilla. Kohtaan 20.3 sovelletaan Yhdysvaltain välimiesmenettelyä koskevaa lakia (Federal Arbitration Act).

18.10 AVC/H.264-HUOMAUTUS: Jos ohjelmistolla soitetaan näköpuheluita (i) käyttäjän tietokoneen ja muun laitteen kuin tietokoneen välillä, tai (ii) kahden muun laitteen kuin tietokoneen välillä, videokuvan näyttämisessä saatetaan käyttää AVC/H.264-koodekkia, jolloin käyttöä koskee seuraava huomautus: TÄMÄN TUOTTEEN AVC-VIDEOTOIMINNON HENKILÖKOHTAISEEN JA EI-KAUPALLISEEN KULUTTAJAKÄYTTÖÖN SOVELLETAAN AVC PATENT PORTFOLIO -LISENSSIÄ, JONKA MUKAAN KULUTTAJA VOI (i) KOODATA VIDEOTA AVC-STANDARDIN MUKAISESTI (”AVC-VIDEO”) JA/TAI (ii) DEKOODATA AVC-VIDEON, JONKA KULUTTAJA ON KOODANNUT HENKILÖKOHTAISTA JA EI-KAUPALLISTA KÄYTTÖÄ VARTEN JA/TAI JOKA ON HANKITTU VIDEOITA TARJOAVALTA TAHOLTA, JOLLA ON OIKEUS TARJOTA AVC-VIDEOITA. MUIHIN KÄYTTÖTARKOITUKSIIN EI MYÖNNETÄ LISENSSIÄ SUORAAN TAI EPÄSUORASTI. MPEG LA, L.L.C. ANTAA TARVITTAESSA LISÄTIETOJA. KATSO www.mpegla.com.

19. TUOTEKOHTAISET EHDOT

19.1 Skype-numerot (aikaisemmin ”nettinumerot”) ja Skype To Go -numerot

(a) Käytettävyys ja käyttö. Kun Skype tarjoaa käyttäjälle Skype-numeron tai Skype To Go -numeron, käyttäjä hyväksyy, että:

(i) käyttäjä ei omista kyseistä numeroa eikä hänellä ole oikeutta pitää numeroa itsellään ikuisesti;

(ii) käyttäjälle jaettavaan numeroon sovelletaan soveltuvia numerointisääntöjä ja lainmukaisia käytäntöjä;

(iii) käyttäjä noudattaa jatkuvasti kaikkia Skypen käyttäjälle tiedottamia numeronjakomääräyksiä sekä Skypen tai Skypen kumppanin antamia kohtuullisia numeroiden ja tuotteiden käyttöä koskevia ohjeita;

(iv) käyttäjä ei siirrä tai yritä siirtää numeroa millekään kolmannelle osapuolelle. Käyttäjä on vastuussa etenkin hänen asuinpaikkaansa ja/tai sijaintiinsa liittyvien vaatimusten noudattamisesta; ja

(v) käyttäjä antaa Skypelle tarkat, täydelliset ja ajan tasalla olevat tiedot aina Skypen niitä pyytäessä ja tiedottaa Skypelle kaikista tiedoissa tapahtuneista muutoksista. Skype pidättää oikeuden muuttaa Skype-numeroihin ja/tai Skype To Go -numeroihin liittyviä ehtoja, mukaan lukien mutta niihin rajoittumatta asuinpaikkaa koskevien vaatimusten käyttöönottaminen tai muuttaminen ja/tai tarkempien käyttäjätietojen vaatiminen edellä mainittujen numeroiden käytön jatkamiseksi. Joissakin maissa numeron myöntäjä voi olla Skypen kumppani eikä Skype, jolloin käyttäjä saattaa joutua solmimaan erillisen sopimuksen kyseisen kumppanin kanssa.

(b) Muut numeroita koskevat muutokset. Jos Skypen tarvitsee perua käyttäjälle antamansa numero tai muuttaa sitä, Skype pyrkii parhaansa mukaan ilmoittamaan käyttäjälle muutoksen voimaantulopäivän ja mahdollisen uuden numeron sähköpostilla. Jos käyttäjä ei halua hyväksyä tätä uutta numeroa, hänellä on oikeus irtisanoa numeronsa.

19.2 Skype Managerin käyttäjätili

(a) Käyttäjä ei saa kuulua yhtä aikaa useampaan kuin yhteen Skype Manageriin.

(b) Skype Managerin hallinnoija ottaa takaisin kaikki ennen 21.7.2009 ostetut ja Skype Managerin hallinnoijan käyttäjälle jakamat Skype-numerot, jos jäsen jostain syystä eroaa Skype Managerista. Numeron käyttöoikeus ja sen peruuttaminen ovat yksinomaan Skype Managerin hallinnoijan – ei käyttäjän – harkinnan varassa.

(c) Henkilö- ja tietoliikennetiedot – Jäsenet. Skype Managerin jäsenenä oleva käyttäjä tunnustaa ja hyväksyy, että hänen Skype Managerinsa hallinnoija voi käyttäjän suostumuksella tarkastella käyttäjän käyttäjätilin tietoja, mukaan lukien puheluiden ja tekstiviestien kellonaikoja, päivämääriä, kestoja ja kohdenumeroita sekä ostojen ja latausten yksityiskohtaisia tietoja. Käyttäjä voi perua sopimuksen milloin tahansa muuttamalla käyttäjätilinsä asetuksia. Jos käyttäjä antaa henkilötietojaan, kuten nimensä tai tehtävänimikkeensä, Skype Managerin hakemistossa näytettäväksi, hän tiedostaa, että tiedot ovat myös muiden kyseessä olevan Skype Managerin jäsenten nähtävissä.

19.3 Paketit

(a) Kohtuullisen käytön käytäntö. Skype haluaa tarjota asiakkailleen parhaat puhepaketit mahdollisimman edulliseen hintaan. Tämän kohtuullisen käytön käytännön ("KKK") tarkoituksena on estää se, että Skypen paketteja käytetään vilpillisesti tai väärin.

Kohtuullisen käytön käytännön mukaisesti Skypen rajoittamattomilla paketeilla voidaan soittaa rajoittamattomasti puheluita lankapuhelimiin maihin, joita paketti koskee (poislukien palvelu- ja erikoisnumerot sekä maksulliset numerot). Pakettiin voi sisältyä myös rajoittamattomat puhelut matkapuhelimiin, jos niin on mainittu ostohetkellä. Kun puhelu on kestänyt kaksi tuntia, se katkaistaan ja puhelu täytyy soittaa uudelleen.

Skypen paketit on tarkoitettu vain yksityishenkilöiden (henkilökohtaiseen tai liiketoimintaan liittyvään) käyttöön, joka noudattaa Skypen käyttöehtoja ja tätä kohtuullisen käytön käytäntöä (”asianmukainen käyttö”). Seuraavassa on ei-tyhjentävä luettelo toimista, joita ei pidetä asianmukaisena käyttönä:

(i) pakettien käyttäminen puhelinmarkkinointiin tai puhelinpalvelukeskustoimintaan,

(ii) paketin puheajan myynti eteenpäin,

(iii) pakettien jakaminen puhelinvaihteen, puhelinpalvelukeskuksen tai tietokoneen kautta ja muilla tavoilla,

(iv) soittaminen numeroihin (yksitellen, sarjoittain tai automaattisesti) niin, että tarkoituksena on hankkia tuloja itselleen tai muille puhelun soittamisen seurauksena, pois lukien yksittäiset liiketoimintaan liittyvät yhteydenotot (jotka noudattavat Käyttöehtojen kohtaa 4.1), ja

(v) yksityishenkilön normaalista paketin käyttötavasta poikkeavat puhelut, kuten toistuvat lyhyet puhelut tai useisiin eri numeroihin lyhyen ajan sisällä soitetut puhelut.

Muita toimia voidaan huomioida asianmukaisen käytön määrittämisessä, ja Skype pidättää oikeuden huomioida kaikenlaisen laittoman, kielletyn, poikkeavan tai epätavallisen toiminnan tehdessään päätöstä. Skype voi halutessaan lopettaa suhteen käyttäjän kanssa tai jäädyttää paketin välittömästi, jos se havaitsee käyttäjän käyttävän pakettia tämän kohtuullisen käytön käytännön tai Skypen käyttöehtojen vastaisesti. Kun se on kohtuullista, Skype ilmoittaa epäasianmukaisesta käytöstä ennen paketin jäädyttämistä tai lopettamista ja voi tarjota vaihtoehtoista pakettia, mikäli aiheellista.

(b) Skype pidättää oikeuden lopettaa paketin tai muuttaa sitä milloin tahansa. Jos Skype muuttaa pakettiin kuuluvia tuotteita, Skype ilmoittaa tehdyt muutokset ja niiden voimaantulopäivän käyttäjälle sähköpostitse. Jos käyttäjä ei halua hyväksyä näitä muutoksia, hän voi irtisanoa tilauksensa, jolloin irtisanominen tulee voimaan samana päivänä kuin muutokset.

(c) Maailma Extra -paketti on voimassa vähintään 2 vuotta ostohetkestä. Käyttäjällä ei ole oikeutta irtisanoa sitä ennen 2 vuoden vähimmäiskeston täyttymistä, ellei Skype riko näitä ehtoja. Tämä paketti laskutetaan kuukausittain.

19.4 Skype WiFi

Skype WiFin tarjoaa jokin Skypen WiFi-yhteistyökumppaneista. Skype WiFin käyttöä koskevat kyseisen kumppanin palveluehdot. Ennen kuin käyttäjä aloittaa Skype WiFi -istunnon tietyn WiFi-hotspotin avulla, hänelle kerrotaan hänen käyttämänsä WiFi-palveluntarjoaja ja tämän palveluehdot. Käyttäjän on luettava palveluehdot, ja hänen katsotaan hyväksyneen ne, jos hän aloittaa Skype WiFi -istunnon. Skype WiFin käyttö voidaan maksaa Skype-saldolla, jonka käyttöön sovelletaan näitä palveluehtoja.

19.5 Tekstiviestit

Yhden tekstiviestin enimmäispituus on 160 merkkiä. Pidemmät tekstiviestit jaetaan useiksi tekstiviesteiksi, jolloin käyttäjää laskutetaan jokaisesta lähetystä viestistä. Tekstiviestejä voi lähettää kerralla useille vastaanottajille, mutta jokainen tekstiviesti veloitetaan erikseen. Skype yrittää lähettää viestiä 24 tunnin ajan ja mikäli viestiä ei pystytä (mistä tahansa syystä) lähettämään tässä ajassa, tekstiviestin veloitus hyvitetään automaattisesti käyttäjän Skype-saldoon.

19.6 Ryhmänäköpuhelut

(a) Voimassa oleva kohtuullisen käytön käytäntö on osoitteessa www.skype.com/go/terms.gvc.fairusage ja sisältyy viitteenä tähän asiakirjaan. Skype pidättää itselleen oikeuden muuttaa kohtuullisen käytön käytäntöä milloin tahansa. Muutokset tulevat voimaan heti, kun ne on julkaistu Skypen sivustolla. Skype Premium -paketin käytön jatkaminen sen jälkeen, kun muutokset ovat julkaistu Skypen sivustolla, tulkitaan niin, että käyttäjä sitoutuu noudattamaan päivitetyn kohtuullisen käytön käytännön ehtoja.

(b) Osallistujien lukumäärä. Ryhmänäköpuhelun osallistujien enimmäismäärä vaihtelee kolmesta enimmillään kymmeneen. Määrään vaikuttavat myös järjestelmävaatimukset. Lisätietoja on nähtävissä osoitteessa www.skype.com/go/skypepremium.

(c) Äänipuheluksi muuntaminen. Jos Skype Premium -paketti tai päiväpassi päättyy tai kohtuullisen käytön raja ylittyy ryhmänäköpuhelun aikana, tai Skype Premium -paketin omistaja poistuu ryhmänäköpuhelusta (eikä kenelläkään jäljelle jääneistä osapuolista ole Skype Premium -pakettia), puhelu muunnetaan äänipuheluksi.

(d) Ohjelmiston versiot. Jos ryhmänäköpuhelun osallistujalla ei ole ryhmänäköpuheluita tukevaa internetviestintäohjelmiston versiota, puhelu toteutuu äänipuheluna vain hänen kohdallaan. Ryhmänäköpuheluiden järjestelmävaatimuksista on lisätietoja osoitteessa www.skype.com/go/skypepremium.requirements.

(e) Live chat. Live chat -asiakastuki on osa Skype Premium -pakettia. Se palvelee joka päivä ympäri vuorokauden vain englanniksi.

19.7 Qik Premiumin kohtuullisen käytön käytäntö

Qik Premiumiin sovelletaan kohtuullisen käytön käytäntöä, joka rajoittaa kuukausittain käytettävän videotiedostojen tallennustilan 15 gigatavuun ja kunkin videon enimmäispituuden 90 minuuttiin. Kun nämä rajoitukset täyttyvät, käyttäjä ei voi lähettää tuon kuukauden aikana enää uusia videoita tai nauhoittaa videota yli 90 minuutin keston.

Skype pidättää itselleen oikeuden muuttaa kohtuullisen käytön käytäntöä milloin tahansa. Muutokset tulevat voimaan heti, kun ne on julkaistu Skypen sivustolla. Qik Premium -paketin käytön jatkaminen sen jälkeen, kun muutokset ovat julkaistu Skypen sivustolla, tulkitaan niin, että käyttäjä sitoutuu noudattamaan päivitetyn kohtuullisen käytön käytännön ehtoja.

19.8 Skype-videoviestit (”videoviestit”)

Jos käyttäjä ei ole Skype Premium -tilaaja, hän voi lähettää vain rajoitetun määrän videoviestejä, joilla on myös määritetty vanhenemispäivämäärä.

Kohtuullisen käytön käytäntö: Kohtuullisen käytön käytännön tarkoituksena on estää videoviestien käyttö vilpillisesti tai väärin. Videoviestit on tarkoitettu vain henkilökohtaiseen, yksilölliseen ja ei-kaupalliseen käyttöön näiden ehtojen mukaisesti (”asianmukainen käyttö”). Skype pidättää oikeuden huomioida kaikenlaisen laittoman, kielletyn, poikkeavan tai epätavallisen toiminnan määrittäessään, poikkeaako käyttäjän toiminta asianmukaisesta käytöstä. Skype voi halutessaan lopettaa suhteen käyttäjän kanssa tai jäädyttää tilin välittömästi, jos käyttäjä ei videoviestien käytössä sen mielestä noudata kohtuullisen käytön käytäntöä tai näitä ehtoja.

20. MAKSA MATKAPUHELIMELLA

20.1 Tätä kohtaa sovelletaan, jos käyttäjä valitsee jonkin kolmannen osapuolen maksutavan, jolla hän voi mahdollisuuksien mukaan maksaa Skype-saldon ja tiettyjen maksullisten tuotteiden ostot matkapuhelinlaskunsa yhteydessä (”Maksa matkapuhelimella”).

20.2 Jos käyttäjä valitsee Maksa matkapuhelimella -tavan tai käyttää sitä:

(a) hän valtuuttaa matkapuhelinoperaattorinsa veloittamaan asianmukaiset kulut suoraan matkapuhelinlaskulla; ja

(b) hän vakuuttaa olevansa se henkilö tai taho, joka vastaa siitä matkapuhelinliittymästä, joka on liitetty Maksa matkapuhelimella -maksutavan käytön yhteydessä annettuun matkapuhelinnumeroon, tai että kyseinen henkilö tai taho on antanut käyttäjälle luvan aiheuttaa edellä mainittuja kustannuksia.

20.3 YHDYSVALTALAISIA TILEJÄ KOSKEVA SITOVA VÄLIMIESMENETTELY JA RYHMÄKANTEISTA LUOPUMINEN. Jos käyttäjä valitsee Maksa matkapuhelimella -tavan ja hänellä on yhdysvaltalainen matkapuhelinliittymä tai hän asuu pysyvästi Yhdysvalloissa, tällöin käyttäjää koskevat myös seuraavat lisäehdot:

(a) Kohta 20.3 koskee kaikkia Maksa matkapuhelimella -tapaan liittyviä kiistoja käyttäjän ja joko Skypen tai jonkin kolmannen osapuolen – matkapuhelinoperaattorit ja Skypen yrityskumppanit mukaan lukien – (jäljempänä yhteisesti ”kiistan osapuoli” tai ”kiistan osapuolet”) välillä, PAITSI KIISTAA, JOKA LIITTYY ASIAKKAAN, SKYPEN TAI KUMMANKAAN KÄYTTÖOIKEUDEN MYÖNTÄJÄMME IMMATERIAALIOIKEUKSIEN TÄYTÄNTÖÖN PANOON TAI VOIMASSA OLOON. Kiista tarkoittaa kohdassa 20.3 mitä tahansa kiistaa, kannetta tai muuta ristiriitaa, riippumatta siitä perustuuko se sopimukseen, takuuseen, sopimusrikkomukseen, säädökseen, määräykseen, asetukseen tai mihin tahansa muuhun lailliseen tai oikeudelliseen perusteeseen. Sanaa ”kiista” käytetään sen laajimmassa lain sallimassa merkityksessä.

(b) Mikäli osapuolten välille syntyy kiistatilanne, käyttäjän on toimitettava Skypelle tai jollekin muulle kiistan osapuolelle kiistailmoitus, jonka on oltava kirjallinen lausunto, josta käy ilmi kiistan ilmoittaneen osapuolen nimi, osoite ja yhteystiedot, kiistan aiheena olevat asiat sekä ilmoittavan osapuolen hakema korvaus. Käyttäjän on lähetettävä kaikki Skypelle tai sen yrityskumppaneille osoitetut kiistailmoitukset seuraavaan osoitteeseen: Legal Department, Microsoft Corporation One Microsoft Way Redmond, WA 98052-7329, ja kaikille muille kiistan osapuolille osoitetut ilmoitukset näiden Yhdysvaltojen päätoimipisteeseen merkinnällä: Legal Department. Kiistan osapuoli lähettää kaikki mahdolliset kiistailmoitukset käyttäjän postiosoitteeseen, mikäli se on tiedossa, ja muussa tapauksessa käyttäjän rekisterissä olevaan sähköpostiosoitteeseen. Käyttäjä ja kiistan osapuoli yrittävät ratkaista kaikki kiistat ensin epävirallisten neuvottelujen avulla 60 päivän kuluessa kiistailmoituksesta, minkä jälkeen käyttäjä tai kiistan osapuoli voi käynnistää välimiesmenettelyn.

(c) Käyttäjä voi viedä asian myös oman asuinpaikkansa vähäisiä vaatimuksia käsittelevään small claims court -tuomioistuimeen, mikäli kiista täyttää kaikki small claims court -tuomioistuimessa käsiteltävien tapausten vaatimukset. Käyttäjä voi viedä kiistan small claims court -tuomioistuimeen riippumatta siitä, onko hän yrittänyt sopia sitä ensin epävirallisesti vai ei.

(d) Sitova välimiesmenettely. Mikäli käyttäjä ja kiistan osapuoli eivät pysty ratkaisemaan jotakin kiistaa epämuodollisten neuvottelujen tai small claims court -tuomioistuimen avulla, kiista voidaan ratkaista tämän jälkeen vain ja ainoastaan osapuolia sitovalla välimiesmenettelyllä. Välimiesmenettelyyn sovelletaan Yhdysvaltain välimiesmenettelyä koskevaa Federal Arbitration Act -lakia ("FAA"). Käyttäjä luopuu omasta oikeudestaan nostaa kanne (tai osallistua ryhmäkanteeseen) mistään kiistasta tuomioistuimessa tuomarin tai valamiehistön edessä. Sen sijaan kaikki kiistatilanteet ratkaistaan puolueettoman välimiehen toimesta. Välimiehen päätös on lopullinen, mutta siihen sovelletaan FAA:n rajoitettua valitusoikeutta. Mikä tahansa tuomioistuin, jolla on tuomiovalta osapuolten suhteen, voi panna välimiehen päätöksen täytäntöön.

(e) Ryhmäkanteista luopuminen. Kaikki minkä tahansa kiistan ja millä tahansa foorumilla käytävät ratkaisu- tai oikeudenkäyntimenettelyt tehdään yksinomaan yksityishenkilönä. Käyttäjällä eikä kiistan osapuolella ei ole oikeutta pyrkiä siihen, että mitään kiistaa käsiteltäisiin ryhmäkanteena, private attorney general -tyyppisenä kanteena tai jonain muuna sellaisena menettelynä, jossa jompikumpi osapuoli toimii tai ehdottaa toimivansa muiden edustajana. Mitään välimiesmenettelyä tai käsittelyä ei voida yhdistää mihinkään toiseen menettelyyn tai käsittelyyn ilman kaikkien menettelyjen tai käsittelyjen kaikkien osapuolten etukäteen antamaa kirjallista suostumusta.

(f) Kaikki välimiesmenettelyt suoritetaan American Arbitration Association -järjestön ("AAA") toimesta, ja niissä sovelletaan AAA:n kaupallisten välimiesmenettelyjen sääntöjä (Commercial Arbitration Rules). Jos käyttäjä on yksityishenkilö ja ohjelmisto tai tuote on henkilökohtaisessa tai kotitalouden käytössä, tai jos vaateen summa on enintään 75 000 Yhdysvaltain dollaria, riippumatta siitä, onko käyttäjä yksityishenkilö tai missä käytössä ohjelmisto tai tuote on, myös AAA:n kuluttajakiistojen täydennysmenettelyä (Supplementary Procedures for Consumer-Related Disputes) sovelletaan. Lisätietoja saa osoitteesta adr.org tai soittamalla numeroon +1-800-778-7879. Jos vaateen summa on enintään 75 000 Yhdysvaltain dollaria, Skype korvaa käyttäjälle kanteen jättämisestä aiheutuneet kulut viivyttelemättä ja maksaa sekä AAA:n että välimiehen kulut. Käyttäjä ja Skype hyväksyvät osoitteessa go.microsoft.com/fwlink/?linkid=275219 olevat menettelyjä, palkkioita ja kannustimia koskevat ehdot.  Välimiesmenettely voidaan käynnistää lähettämällä osoitteessa go.microsoft.com/fwlink/?linkid=275627 saatavilla oleva lomake AAA:lle. Käyttäjä suostuu käynnistämään välimiesmenettelyn vain omassa asuinmaassaan, Kalifornian Santa Claran piirikunnassa tai kiistan toisen osapuolen Yhdysvalloissa sijaitsevan pääkonttorin paikkakunnalla. Skype ja muut kiistan osapuolet suostuvat käynnistämään välimiesmenettelyn vain käyttäjän asuinmaassa.

(g) Lain sallimissa rajoissa kaikki käyttäjän Maksa matkapuhelimella -maksutapaan liittyvät vaatimukset ja kiistat on vietävä yhden vuoden kuluessa small claims court -tuomioistuimeen (kohta 20.3(c)) tai välimiesmenettelyyn (kohta 20.3(d)). Tämä yhden vuoden jakso alkaa siitä hetkestä, kun vaatimus tai ristiriita oltaisiin ensimmäistä kertaa voitu esittää. Jos edellä mainittua vaatimusta tai kiistatilannetta ei viedä käsittelyyn yhden vuoden kuluessa, sitä ei tämän jälkeen voi viedä eteenpäin.

(h) Välimiesmenettelyn tulevista muutoksista kieltäytyminen. Käyttäjä voi kieltäytyä hyväksymästä minkä tahansa Skypen kohtaan 20.3 tekemän muutoksen (pois lukien osoitteenmuutos) ilmoittamalla siitä Skypelle 30 päivän kuluessa kirjeitse kohdassa 20.3(b) mainittuun osoitteeseen. Tällöin jatkossa sovelletaan kohdan 20.3 sitä versiota, joka oli voimassa ennen muutosta, jonka käyttäjä kieltäytyi hyväksymästä.

(i) Jos kohdan 20.3(e) ryhmäkanteesta luopumispykälä todetaan laittomaksi, virheelliseksi tai täytäntöönpanokelvottomaksi kiistan kaikilta tai joiltakin osilta, kohtaa 20.3 ei sovelleta kyseisiin osiin. Sen sijaan kyseiset osat käsitellään erikseen oikeudessa ja loput osat käsitellään välimiesmenettelyssä. Mikäli kohdan 20.3 jokin muu ehto todetaan laittomaksi, virheelliseksi tai täytäntöönpanokelvottomaksi, kyseinen ehto erotetaan edellä mainitusta kohdasta ja kohdan kaikki muut ehdot pysyvät voimassa.

KÄYTTÄJÄ NIMENOMAISESTI ILMAISEE LUKENEENSA NÄMÄ EHDOT JA YMMÄRTÄNEENSÄ NIISSÄ KUVATUT OIKEUDET, VELVOITTEET, EHDOT JA MÄÄRÄYKSET. KUN KÄYTTÄJÄ NAPSAUTTAA HYVÄKSY-PAINIKETTA JA/TAI JATKAA OHJELMISTON, TUOTTEIDEN JA/TAI SKYPEN SIVUSTOJEN ASENTAMISTA TAI KÄYTTÖÄ, KÄYTTÄJÄ NIMENOMAISESTI SUOSTUU SITOUTUMAAN NÄIHIN EHTOIHIN JA MÄÄRÄYKSIIN JA MYÖNTÄMÄÄN SKYPELLE TÄSSÄ ESITETYT OIKEUDET.

© Skype - Päivitetty viimeksi: huhtikuu 2013